>>

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 10 травня 2018 р. № 342-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад". 2018

Інформація актуальна на 29.05.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10 травня 2018 р.

№ 342-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській держадміністраціям подавати щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, Національному агентству з питань державної служби інформацію про стан його виконання для узагальнення та подання до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, всеукраїнським асоціаціям органів місцевого самоврядування, Національній академії державного управління при Президентові України, Інституту професійних кваліфікацій забезпечити виконання плану заходів у межах своїх повноважень та подавати щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, Національному агентству з питань державної служби інформацію про стан його виконання для узагальнення та подання до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд.

19


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 10 травня 2018 р. № 342-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

Найменування заходу

Індикатор виконання

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Створення належних умов для забезпечення професійного розвитку державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад

1.

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів про:

1) затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

внесено в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад”

НАДС

Мінекономрозвитку

Мінфін

Національна академія державного управління при Президентові України (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

II квартал 2018 р.

2) внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р.

№ 1262 “Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 29, ст. 1475)

внесено в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України

НАДС

Мінекономрозвитку

Мінфін

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

II квартал 2018 р.

3) внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 р. № 1681 “Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 51, ст. 3332)

-“-

НАДС

Мінрегіон

Мінекономрозвитку

Мінфін

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

III квартал 2018 р.

4) внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 “Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 58, ст. 2031)

-“-

НАДС

МОН

Мінекономрозвитку

Мінфін

-“-

5) внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 р. № 255 ”Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013- 2018 роках стажування слухачів Національної академії” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 30, ст. 1030)

внесено в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України

НАДС

МОН

Мінекономрозвитку

Мінфін

Національна академія державного управління при Президентові України (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

III квартал 2018 р.

6) внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. № 363 “Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 39, ст. 1378)

внесено в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України

Мінекономрозвитку

МОН

Мінфін

НАДС

III квартал 2018 р.

2. Розроблення і впровадження галузевої рамки кваліфікацій з урахуванням Національної рамки кваліфікацій

внесено в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження рамки кваліфікацій у галузі “Публічне управління та адміністрування”

НАДС

Національна академія державного управління при Президентові України (за згодою)

Інститут професійних кваліфікацій (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

IV квартал 2018 р.

3. Розроблення відповідно до галузевої рамки кваліфікацій професійних стандартів у сфері:

1) державної служби

розроблено професійні стандарти державної служби

НАДС

Мінсоцполітики

Національна академія державного управління при Президентові України (за згодою)

Інститут професійних кваліфікацій (за згодою)

II квартал 2019 р.

2) служби в органах місцевого самоврядування

розроблено професійні стандарти служби в органах місцевого самоврядування

НАДС

Мінсоцполітики

Національна академія державного управління при Президентові України (за згодою)

Інститут професійних кваліфікацій (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

-“-

4. Розроблення і впровадження стандартів усіх рівнів вищої освіти за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”

розроблено і впроваджено стандарт вищої освіти підготовки бакалаврів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”

МОН

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

НАДС

Національна академія державного управління при Президентові України (за згодою)

-“-

розроблено і впроваджено стандарт вищої освіти підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”

МОН

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

НАДС

Національна академія державного управління при Президентові України (за згодою)

II квартал 2019 р.

5. Розроблення програм спеціальних короткострокових навчальних курсів, семінарів, тренінгів, модулів професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад з питань реалізації державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, гендерної політики, забезпечення, охорони і захисту прав та інтересів осіб з інвалідністю, у тому числі з урахуванням Конвенції про права осіб з інвалідністю

розроблення та впровадження відповідних програм спеціальних короткострокових навчальних курсів, семінарів, тренінгів, модулів професійних програм підвищення кваліфікації

НАДС

Національна академія державного управління при Президентові України (за згодою)

МЗС

2018-2019 роки

6. Забезпечення проведення підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад з питань, пов’язаних із:

реалізацією державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції

забезпеченням, охороною і захистом прав та інтересів осіб з інвалідністю

стратегічними комунікаціями

гендерною політикою

проведено підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад із зазначених питань

НАДС

МІП

інші центральні органи виконавчої влади

місцеві держадміністрації

2018-2019 роки

7. Доповнення до інтегрованої системи управління людськими ресурсами модуля “Професійне навчання”

долучено до інтегрованої системи управління людськими ресурсами модуль “Професійне навчання”, що відображатиме результати професійного розвитку та проходження професійного навчання

НАДС

II квартал 2018 р. - I квартал 2019 р.

Запровадження дієвої системи визначення потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад

8. Підготовка методичних рекомендацій щодо:

1) розроблення індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

підготовлено методичні рекомендації

НАДС

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

III квартал 2018 р.

2) визначення та проведення аналізу потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

-“-

-“-

-“-

3) підготовки спеціальних вимог до посадової особи місцевого самоврядування

-“-

НАДС

всеукраїнські асоціації

органів місцевого самоврядування (за згодою)

у тримісячний строк після прийняття Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” в новій редакції

4) оцінювання результативності професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

-“-

НАДС

Національна академія державного управління при Президентові України (за згодою)

замовники та виконавці відповідних освітніх послуг з професійного навчання

IV квартал 2018 р.

9. Забезпечення проведення підвищення кваліфікації представників служб управління персоналом центральних і місцевих органів виконавчої влади, Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, інших державних органів з питань визначення індивідуальних та загальних потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників

проведено навчання представників служб управління персоналом не менше ніж 80 відсотків центральних і місцевих органів виконавчої влади, Апарату Верховної Ради, Адміністрації Президента України, інших державних органів

НАДС

інші центральні органи виконавчої влади

інші державні органи

IV квартал 2018 р.

10.  Проведення комунікативних заходів з обговорення практики визначення індивідуальних та загальних потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад за участю керівників служб управління персоналом центральних органів виконавчої влади, керівників відповідних служб органів місцевого самоврядування, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування

проведено не менше трьох комунікативних заходів

НАДС

IV квартал 2018 р. - I квартал 2019 р.

11. Проведення пілотних досліджень з виявлення загальних потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад

визначено загальні потреби у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад

НАДС

всеукраїнські асоціації

органів місцевого самоврядування (за згодою)

IV квартал 2018 р.

оприлюднено на офіційному веб-сайті НАДС звіт про результати пілотного визначення загальних потреб у професійному навчанні

НАДС

I квартал 2019 р.

12. Визначення загальних потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад на загальнодержавному та регіональному рівні

визначено загальні потреби у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад

НАДС

всеукраїнські асоціації

органів місцевого самоврядування (за згодою)

2019-2020 роки

оприлюднено на офіційному веб-сайті НАДС звіт про результати визначення загальних потреб у професійному навчанні

НАДС

-“-

13. Проведення секторальних, тематичних прикладних наукових досліджень щодо визначення потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад на конкурсній основі

проведено секторальні, тематичні прикладні наукові дослідження за двома темами науково-дослідних робіт

-“-

-“-

Забезпечення безперервності, обов’язковості, плановості професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад

14. Розроблення і впровадження механізму визнання результатів неформального та інформального навчання, накопичувальної системи кредитів за результатами професійного навчання

затверджено Порядок запровадження накопичувальної системи кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання

НАДС

МОН

III квартал 2019 р.

15. Сприяння впровадженню освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад

проведено щорічні форуми освітніх інноваційних проектів у галузі знань “Публічне управління та адміністрування”

-“-

II квартал 2019 р.

створено онлайн-платформи презентації кращих практик впровадження освітніх інновацій

НАДС

III квартал 2019 р.

16. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та “Про статус депутатів місцевих рад” у частині запровадження обов’язкового підвищення кваліфікації посадовими особами місцевого самоврядування та депутатами місцевих рад

схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та “Про статус депутатів місцевих рад”

НАДС

Мінрегіон

всеукраїнські асоціації місцевого самоврядування (за згодою)

IV квартал 2019 р.

17. Розроблення і впровадження програм проведення тренінгів для керівників структурних підрозділів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань передачі знань і досвіду (для подальшого навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, які перебувають у їх підпорядкуванні)

розроблено програми, проведено тренінги

НАДС

Національна академія державного управління при Президентові України (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

IV квартал 2019 р.

Розвиток ринку освітніх послуг у сфері професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, депутатів місцевих рад на засадах прозорої та доброчесної конкуренції з відповідною системою моніторингу та оцінки якості освітніх послуг

18. Розроблення та затвердження умов і порядку акредитації навчальних програм з підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників,  посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад

затверджено Порядок акредитації навчальних програм з підвищення кваліфікації

НАДС

МОН

2019-2020 роки

19. Запровадження системи зовнішнього і внутрішнього моніторингу та оцінювання якості надання освітніх послуг у сфері підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад відповідно до стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) та оприлюднення результатів зовнішнього моніторингу та оцінювання

затверджено Положення про проведення моніторингу якості підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад

НАДС

МОН

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

III квартал 2018 р.

20. Створення веб-порталу управління знаннями в сфері професійного навчання, який включатиме реєстри акредитованих освітніх програм, а також передбачатиме можливості для самоосвіти, обміну практиками та досвідом

забезпечено функціонування веб-порталу управління знаннями у сфері професійного навчання, доступного особам з інвалідністю з порушенням зору

НАДС

МОН

Державне агентство з питань електронного урядування

Мінфін

2020 рік

21. Формування національного переліку тренерів з актуальних питань реформування державного управління та місцевого самоврядування тощо та його розміщення на веб-порталі управління знаннями у сфері професійного навчання

сформовано та розміщено на веб-порталі управління знаннями у сфері професійного навчання національний перелік тренерів

НАДС

всеукраїнські асоціації

органів місцевого самоврядування (за згодою)

2020 рік

Запровадження механізму співпраці державних органів, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, програм міжнародної технічної допомоги, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, установ, закладів незалежно від форми власності, що надають освітні послуги

22. Систематичне проведення заходів з обміну досвідом з питань професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад

проведено не менше двох заходів з обміну досвідом на рік на базі Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування під час щорічних Рішельєвських академічних читань

НАДС

2018-2020 роки

23. Сприяння створенню саморегулівної професійної асоціації (професійної мережі) суб’єктів надання освітніх послуг з професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад

проведено комунікативний захід з питань створення саморегулівної професійної асоціації (професійної мережі) суб’єктів надання освітніх послуг

-“-

2019 рік

24. Підготовка та оприлюднення доповіді керівника НАДС про стан реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад

оприлюднено на офіційному веб-сайті НАДС доповідь керівника НАДС про стан реформування системи професійного навчання

НАДС

за участю міжнародних програм та проектів

IV квартал 2018 р.

IV квартал 2019 р.

IV квартал 2020 р.

| >>
Законодавчий акт: РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 10 травня 2018 р. № 342-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад". Кабінет Міністрів України. 2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 10 травня 2018 р. № 342-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад". 2018

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -