Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 17 вересня 2014 р. № 847-р"Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони". 2014

Інформація актуальна на 07.08.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17 вересня 2014 р.

№ 847-р

Київ

Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ

№ 1401-р від 30.12.2015

№ 217-р від 18.02.2016

Постановами КМ

№ 160 від 24.02.2016

№ 950 від 14.12.2016

Розпорядженням КМ

№ 92-р від 08.02.2017

Постановою КМ

№ 57 від 08.02.2017

Розпорядженням КМ

№ 503-р від 21.06.2017}

1. Затвердити план заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки (далі - план заходів), що додається.

1-1.

Затвердити план заходів з імплементації розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки, що додається.

{Розпорядження доповнено пунктом 1-1 згідно з Розпорядженням КМ № 217-р від 18.02.2016}

1-2. Затвердити план заходів з імплементації розділу V “Економічне та галузеве співробітництво” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2017-2019 роки, що додається.

{Розпорядження доповнено пунктом 1-2 згідно з Розпорядженням КМ № 503-р від 21.06.2017}

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям разом з іншими суб’єктами, відповідальними за виконання планів заходів:

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 217-р від 18.02.2016}

забезпечити виконання планів заходів у межах відповідних бюджетних призначень, а також за рахунок ресурсів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Абзац третій пункту 2 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання планів заходів для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності його виконання та підготовки відповідних пропозицій.

{Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 217-р від 18.02.2016}

3.

Міністрам, керівникам інших центральних і місцевих органів виконавчої влади визначити з числа своїх заступників та керівників структурних підрозділів апарату осіб, відповідальних за виконання завдань, визначених планами заходів, про що поінформувати Кабінет Міністрів України.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 217-р від 18.02.2016}

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 52


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 17 вересня 2014 р. № 847-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки

Положення Угоди

Розділ (глава) Угоди, найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний за виконання (з Української Сторони)

Партнери із Сторони ЄС

Розділ I.

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

Розділ II. Політичний діалог та реформи, політична асоціація, конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики

1.

Статті 2, 4, 7, 9

Забезпечення підтримки з боку ЄС у питаннях врегулювання ситуації в східних областях України та збереження суверенітету і територіальної цілісності держави

до врегулювання ситуації

МЗС

Мін’юст

Європейська служба зовнішньої діяльності

2.

Статті 2, 4, 5, 7

Проведення консультацій із Стороною ЄС та координація зусиль через дипломатичні та військові канали для вирішення питань, насамперед для подолання викликів загальноприйнятим принципам міжнародного миру та безпеки, як встановлено Хартією ООН, Гельсінським заключним актом ОБСЄ та іншими відповідними багатосторонніми документами

2014-2017 роки

МЗС

Міноборони

Мін’юст

Європейська служба зовнішньої діяльності

Військовий комітет ЄС

Військовий штаб ЄС

3.

Статті 3, 4, 6

Розроблення та здійснення комплексу заходів, зокрема внесення змін до законодавства щодо реформування системи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування відповідно до європейських вимог. Забезпечення ефективного впровадження нової моделі державної служби з метою належного врядування та удосконалення механізму боротьби з корупцією

грудень 2015 р.

Нацдержслужба

Мінфін

Мінсоцполітики

Мінрегіон

інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

4.

Стаття 4

Забезпечення здійснення заходів, пов’язаних із захистом прав національних меншин, у тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

2014-2017 роки

Мінкультури

Мінсоцполітики

МОН

МОЗ

МЗС

Мінфін

Мінекономрозвитку

МВС

Держкомтелерадіо

ДМС

інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”

5.

Стаття 4

Розроблення нової редакції Воєнної доктрини України, державних програм розвитку Збройних Сил, озброєння та військової техніки, інших документів оборонного планування з урахуванням євроінтеграційного пріоритету зовнішньої політики України

грудень 2015 р.

Міноборони

МЗС

Мінекономрозвитку

Мін’юст

центральні органи виконавчої влади

Державний концерн “Укроборонпром”

Європейська служба зовнішньої діяльності

6.

Статті 4, 14

Розроблення Стратегії підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції

грудень 2015 р.

Нацдержслужба

МОН

Європейська служба зовнішньої діяльності

7.

Статті 4, 14

Організація та проведення тренінгів, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом з питань виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

(далі - Угода про асоціацію), в тому числі щодо підвищення рівня знання іноземних мов - офіційних мов ЄС відповідно до Стратегії підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції

2015-2017 роки

Нацдержслужба

МЗС

Мінекономрозвитку

інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

-“-

8.

Статті 5, 7, 9

Підтримання двостороннього політичного діалогу та проведення консультацій з ЄС в рамках інших міжнародних організацій з метою наближення позицій з основних питань зовнішньої та безпекової політики

2014-2017 роки

МЗС

Мін’юст

-“-

9.

Статті 5, 7, 10

Проведення аналізу існуючих форм політичного діалогу між Україною та ЄС з питань безпеки та оборони і врегулювання криз та здійснення спільного обговорення із Стороною ЄС пропозицій стосовно підвищення ефективності діалогу та розширення форм співробітництва

-”-

МЗС

Мін’юст

Міноборони

інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

Військовий комітет ЄС

10.

Стаття 5

Забезпечення політичного діалогу на регулярній основі на рівні експертів

2014-2017 роки

МЗС

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

11.

Стаття 6

Продовження дво- та багатостороннього діалогу між Україною та ЄС, державами - членами ЄС для обговорення реформ у сфері забезпечення принципів демократії, верховенства права та дотримання прав людини, у тому числі щодо реформування судової системи та правоохоронних органів

-”-

МЗС

Мін’юст

-“-

12.

Статті 6, 7, 10

Забезпечення ефективної взаємодії з Консультативною місією ЄС з питань реформування цивільного сектору безпеки (EUAM) з метою сприяння проведенню комплексної реформи системи правоохоронних органів відповідно до європейських стандартів

протягом строку роботи Консультативної місії

Мін’юст

МВС

Адміністрація Держприкордонслужби

МЗС

СБУ (за згодою)

-“-

13.

Стаття 7

Продовження практики приєднання України до заяв та позицій ЄС з актуальних міжнародних питань

2014-2017 роки

МЗС

Мін’юст

-“-

14.

Стаття 7

Забезпечення подальшої участі України у переговорному процесі щодо підготовки Міжнародного кодексу поведінки в космосі, запропонованого ЄС (згідно з графіком Європейської служби зовнішньої діяльності)

-”-

ДКА

МЗС

-“-

15.

Стаття 7

Організація обміну даними дистанційного зондування поверхні Землі з європейськими партнерами

2014-2017 роки

ДКА

Генеральний директорат Європейської Комісії “Підприємництво і промисловість”

16.

Статті 7, 9

Забезпечення участі України та взаємодії з ЄС у міжнародних організаціях з питань, що спрямовані на зміцнення міжнародної стабільності та безпеки

-”-

МЗС

Мін’юст

Європейська служба зовнішньої діяльності

17.

Статті 7, 9, 10

Продовження консультацій із Стороною ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки в частині, що стосується санкцій, які застосовуються ЄС, та визначення механізмів впровадження санкцій, до яких приєдналася Україна

-”-

МЗС

Мін’юст

МВС

СБУ (за згодою)

Генеральна прокуратура України (за згодою)

-“-

18.

Статті 7, 9, 10

Продовження практики консультацій і співробітництва між Україною та ЄС стосовно визначення можливостей участі України в операціях ЄС із врегулювання криз, включаючи постійну участь України у відповідних навчаннях щодо врегулювання криз та навчальних заходах, пов’язаних із Спільною політикою безпеки та оборони

-“-

МЗС

Міноборони

МВС

СБУ (за згодою)

Мін’юст

Європейська служба зовнішньої діяльності

Військовий комітет ЄС

Військовий штаб ЄС

19.

Статті 7, 10

Проведення моніторингу безпекової ситуації у Східній Європі та підготовка відповідних пропозицій для формування подальшої спільної з ЄС позиції у питаннях зовнішньої та безпекової політики

2014-2017 роки

МЗС

Мін’юст

Служба зовнішньої розвідки (за згодою)

Європейська служба зовнішньої діяльності

20.

Статті 7, 10

Забезпечення участі у багатосторонньому переговорному процесі в рамках Форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки, спрямованому на підвищення ефективності заходів із зміцнення довіри і безпеки (у військовій галузі)

-”-

Міноборони

МЗС

-”-

21.

Стаття 8

Вжиття заходів з метою підготовки до ратифікації та імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 року

2014-2015 роки

Мін’юст

МЗС

Європейська служба зовнішньої діяльності

Генеральний директорат Європейської Комісії “Юстиція”

22.

Стаття 9

Поглиблення співпраці з державами - членами ЄС Чорноморського та Дунайського регіонів з метою забезпечення регіональної стабільності, безпеки та довіри

2014-2017 роки

МЗС

Міноборони

СБУ (за згодою)

Мін’юст

інші органи державної влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

Військовий штаб ЄС

23.

Стаття 9

Забезпечення участі України в регіональних ініціативах, спрямованих на зміцнення стабільності та підвищення рівня партнерських відносин із сусідніми державами - членами ЄС

-”-

МЗС

Мінекономрозвитку

Мінрегіон

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

24.

Статті 9, 10

Забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України за Договором про звичайні збройні сили в Європі, Договором про відкрите небо, Віденським документом 2011 р. про заходи зміцнення довіри і безпеки, Документом про заходи щодо зміцнення довіри і безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі, двосторонніми угодами з Польщею, Словаччиною та Угорщиною про заходи щодо зміцнення довіри і безпеки

2014-2017 роки

МЗС

Міноборони

Європейська служба зовнішньої діяльності

25.

Стаття 10

Вжиття заходів з метою стимулювання військового і технологічного співробітництва між Україною та ЄС

-”-

Міноборони

Державний концерн “Укроборонпром”

Мін’юст

Європейська служба зовнішньої діяльності

Європейська оборонна агенція

26.

Стаття 10

Забезпечення участі у щорічних нарадах держав - учасниць ОБСЄ з оцінки виконання зобов’язань у військово-політичній сфері та Кодексу поведінки щодо військово-політичних аспектів безпеки, багатосторонніх консультаціях з відновлення режиму контролю над звичайними озброєннями, щорічних консультаціях з виконання Документа про заходи зміцнення довіри і безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі

-”-

МЗС

Міноборони

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

27.

Стаття 10

Започаткування та розвиток співробітництва з Європейським оборонним агентством, Інститутом ЄС з питань безпекових досліджень, Супутниковим центром ЄС і Європейським безпековим та оборонним коледжем

-”-

Міноборони

МЗС

ДКА

Мін’юст

Європейська служба зовнішньої діяльності

Європейська оборонна агенція

28.

Стаття 11

Забезпечення співпраці України та держав “Великої сімки” в рамках Глобального партнерства проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення

2014-2017 роки

МЗС

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

29.

Стаття 11

Здійснення співробітництва з ЄС у сфері нерозповсюдження зброї та матеріалів масового знищення, зокрема в рамках Конвенції про заборону хімічної зброї, Конвенції про заборону біологічної (бактеріологічної) та токсинної зброї, Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та міжнародних режимів експортного контролю

-”-

МЗС

Міноборони

Держекспортконтроль

Мін’юст

Адміністрація Держприкордонслужби

інші центральні органи виконавчої влади

-”-

30.

Стаття 11

Розвиток співробітництва у сфері боротьби з незаконною торгівлею легким озброєнням та стрілецькою зброєю і їх боєприпасами

-”-

СБУ (за згодою)

МВС

Міноборони

МЗС

ДФС

Адміністрація Держприкордонслужби

Європейська служба зовнішньої діяльності

Європейська оборонна агенція

31.

Статті 11, 12

Проведення діалогу між Україною та ЄС у сфері протидії поширенню зброї масового знищення, роззброєння, контролю над озброєнням та боротьби з незаконною торгівлею зброєю

-”-

Держекспортконтроль

МЗС

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

32.

Статті 11, 12

Удосконалення системи національного експортного контролю, контролю за експортом та транзитом товарів, пов’язаних із зброєю масового знищення, включаючи контроль за кінцевим використанням товарів і технологій подвійного використання, зброї масового знищення, розроблення національних переліків товарів подвійного використання, контроль за нематеріальними передачами технологій, посилення системи експортного контролю, включаючи запобігання та санкції за порушення

2014-2017 роки

Держекспортконтроль

МЗС

Міноборони

Мін’юст

СБУ (за згодою)

Служба зовнішньої розвідки (за згодою)

інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

33.

Статті 11, 12

Здійснення співробітництва в розробленні національних переліків товарів подвійного використання

-”-

Держекспортконтроль

МЗС

Міноборони

Мін’юст

Європейська служба зовнішньої діяльності

Європейське оборонне агентство

34.

Статті 11, 12

Забезпечення участі у засіданнях Україна - ЄС з питань роззброєння, контролю над озброєнням і нерозповсюдженням зброї та з питань експорту звичайних озброєнь з метою вдосконалення національної політики в галузі експортного контролю

-”-

МЗС

Мін’юст

Держекспортконтроль

Європейська служба зовнішньої діяльності

35.

Статті 11, 13

Посилення фізичного захисту об’єктів підвищеної небезпеки та вдосконалення системи такого захисту

-”-

СБУ (за згодою)

інші центральні органи виконавчої влади

-”-

36.

Стаття 12

Поглиблення взаємодії з державами - членами ЄС в рамках міжнародних режимів експортного контролю

2014-2017 роки

Держекспортконтроль

МЗС

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

37.

Стаття 12

Вжиття заходів із залучення допомоги ЄС для протидії потенційним загрозам безпеці, що можуть бути спричинені накопиченими в Україні запасами звичайних видів зброї та застарілих боєприпасів, включаючи легке озброєння і стрілецьку зброю та їх боєприпаси, а також протипіхотні міни, відповідно до положень Оттавської конвенції про заборону використання, накопичення, виробництва та передачі протипіхотних мін

-”-

МЗС

Міноборони

ДСНС

Мін’юст

-”-

38.

Стаття 12

Забезпечення співробітництва у сфері експорту зброї відповідно до змісту та принципів Спільної позиції Ради ЄС 2008/944/СЗБП, якою визначені загальні правила контролю за експортом військових технологій та обладнання, а також у підтримці процесу обговорення Угоди про торгівлю зброєю

-”-

Держекспортконтроль

Міноборони

МЗС

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

-”-

39.

Стаття 13

Продовження діалогу з ЄС з питань протидії сепаратизму, екстремізму та тероризму

-”-

СБУ (за згодою)

Мін’юст

МЗС

-”-

40.

Стаття 13

Підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у сфері боротьби з тероризмом

2014-2017 роки

СБУ (за згодою)

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

РОЗДІЛ III. Юстиція, свобода та безпека

41.

Стаття 14

Опрацювання можливості отримання допомоги з боку ЄС для переобладнання приміщень, де утримуються засуджені та особи, узяті під варту, відповідно до вимог міжнародних норм і стандартів стосовно засуджених на гауптвахті Центрального управління Військової служби правопорядку

-”-

Міноборони

Мінфін

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”

Європейська служба зовнішньої діяльності

42.

Стаття 15

Забезпечення участі в роботі міжнародних організацій з питань захисту персональних даних та взаємодії з уповноваженими органами з питань захисту персональних даних держав - членів ЄС та належне впровадження законодавства з питань захисту персональних даних

-”-

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

-”-

43.

Стаття 16

Здійснення заходів щодо створення захищеної телекомунікаційної мережі в ДМС для забезпечення обміну інформацією між апаратом ДМС та її територіальними органами і підрозділами

грудень 2017 р.

ДМС

МВС

Державне агентство з питань електронного урядування

Мінфін

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”

Європейська служба зовнішньої діяльності

44.

Стаття 16

Завершення першої черги реконструкції пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, в с. Журавичі Ківерцівського району Волинської області та реконструкції першого пускового комплексу такого пункту в с. Розсудів Ріпкинського району Чернігівської області

грудень 2015 р.

ДМС

МВС

Мін’юст

Мінфін

-”-

45.

Стаття 16

Вжиття заходів щодо введення в експлуатацію пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області

-”-

ДМС

МВС

Мін’юст

Мінфін

-”-

46.

Стаття 16

Забезпечення завершення будівництва та облаштування в Донецькій і Миколаївській областях пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, зокрема будівництва зовнішніх інженерних мереж в рамках реалізації проекту РЕАДМІТ-1

вересень 2015 р.

МВС

ДМС

Мінекономрозвитку

Мінфін

Мін’юст

Європейська служба зовнішньої діяльності

47.

Стаття 16

Здійснення заходів щодо будівництва та облаштування органами охорони державного кордону пунктів тимчасового утримання незаконних мігрантів та спеціально обладнаних приміщень в рамках реалізації проекту РЕАДМІТ-1

липень 2015 р.

Адміністрація

Держприкордонслужби

Мінекономрозвитку

Мінфін

Мін’юст

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”

Європейська служба зовнішньої діяльності

48.

Стаття 16

Утворення центру прийому та перебування дітей-біженців, дітей, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, та дітей, розлучених із сім’єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, на базі пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області

грудень 2015 р.

ДМС

МВС

Мін’юст

Мінфін

Київська облдержадміністрація

Генеральні директорати Європейської Комісії “Внутрішні справи” і

“Розвиток та співробітництво – Євродопомога”

Європейська служба зовнішньої діяльності

49.

Стаття 16

Утворення центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в мм. Києві, Харкові, Одесі

-”-

ДМС

МВС

Мін’юст

Мінсоцполітики

Мінекономрозвитку

Фонд державного майна

Київська міська, Харківська та Одеська обласні держадміністрації

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”

Європейська служба зовнішньої діяльності

50.

Статті 18, 22

Підвищення рівня кваліфікації вищих посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

2014-2017 роки

Нацдержслужба

інші центральні та місцеві органи виконавчої влади Національна академія державного управління при Президентові України

Генеральні директорати Європейської Комісії “Внутрішні справи” та “Юстиція”

Європейська служба зовнішньої діяльності

51.

Стаття 19

Запровадження оформлення в Україні та в консульських установах України за кордоном документів, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, з безконтактним електронним носієм відповідно до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО)

з 1 січня 2015 р.

ДМС

МВС

МЗС

Державіаслужба

Мінінфраструктури

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”

52.

Статті 16, 19

Розроблення та проведення разом з відповідними органами держав - членів ЄС цільових заходів щодо протидії нелегальній міграції

2014-2017 роки

ДМС

МВС

СБУ (за згодою)

Адміністрація Держприкордонслужби

Мін’юст

-”-

53.

Статті 16, 19

Проведення двосторонніх (багатосторонніх) консультацій з державами - членами ЄС щодо координації дій з протидії нелегальній міграції

-”-

ДМС

МЗС

МВС

Адміністрація Держприкордонслужби

Мін’юст

СБУ (за згодою)

-”-

54.

Статті 16, 19

Забезпечення участі Української Сторони у взаємодії з міжнародними і неурядовими організаціями у виконанні спільних програм і планів заходів щодо співробітництва, реалізації спільних проектів міжнародної технічної допомоги у сфері реадмісії, добровільного повернення, а також з питань реінтеграції громадян України, які повернулися з держав - членів ЄС в рамках процедури реадмісії

2014-2017 роки

ДМС

Адміністрація Держприкордонслужби

МЗС

Мін’юст

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”

55.

Статті 17, 18

Підтримання діалогу з державами - членами ЄС з питання захисту прав трудових мігрантів - громадян України, а також щодо укладення міжнародних договорів з питань соціального забезпечення

-”-

Мінсоцполітики

МЗС

Мін’юст

МОЗ

Пенсійний фонд України

-”-

56.

Стаття 19

Проведення щорічного моніторингу виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб в рамках Спільного комітету з питань реадмісії

-”-

ДМС

МВС

МЗС

Адміністрація

Держприкордонслужби

українська частина Спільного комітету з питань реадмісії

-”-

57.

Статті 16, 19

Активізація співробітництва з державами - членами ЄС, у тому числі з неурядовими організаціями, для вивчення кращої європейської практики та навчання в міграційній сфері в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

-“-

ДМС

МЗС

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

-”-

58.

Статті 16, 19

Здійснення заходів з протидії нелегальній міграції (заходи щодо здійснення нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері “Мігрант”, “Кордон”, “Студент”, “Трудова міграція” тощо)

2014-2017 роки

ДМС

Адміністрація Держприкордонслужби

МОН

Мін’юст

Держпраці

інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”

59.

Стаття 19

Створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

грудень 2017 р.

ДМС

МВС

МЗС

Мін’юст

Мінфін

Мінінфраструктури

Адміністрація Держприкордонслужби

Адміністрація Держспецзв’язку

Укрдержреєстр

Державіаслужба

Державне агентство з питань електронного урядування

Уповноважений Верховної Ради

України з прав людини (за згодою)

Національний банк (за згодою)

-”-

60.

Стаття 19

Забезпечення взаємодії із Стороною ЄС з питань виконання Національного плану заходів з виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

до запровадження безвізового режиму

МЗС

ДМС

МВС

Мін’юст

Мінфін

Мінінфраструктури

Адміністрація

Держприкордонслужби

Адміністрація Держспецзв’язку

Укрдержреєстр

Державіаслужба

Державне агентство з питань електронного урядування

Уповноважений Верховної Ради

України з прав людини (за згодою)

Національний банк (за згодою)

інші заінтересовані органи державної влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”

61.

Стаття 19

Проведення щорічного моніторингу виконання Угоди між Україною та Європейським Союзом про спрощення оформлення віз в рамках Спільного комітету експертів з питань виконання Угоди між Україною та Європейським Союзом про спрощення оформлення віз

2014-2017 роки

МЗС

ДМС

МВС

Адміністрація Держприкордонслужби

українська частина Спільного комітету експертів з питань виконання Угоди між Україною та Європейським Союзом про спрощення оформлення віз

-“-

62.

Стаття 19

Забезпечення сприяння етнокультурному розвитку національних меншин шляхом проведення культурно-мистецьких та культурно-просвітницьких заходів

2014-2017 роки

Мінкультури

Мінфін

Держкомтелерадіо

інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Освіта та культура”

63.

Стаття 20

Проведення роботи з підготовки та укладення міжнародних договорів (меморандумів) про співробітництво з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

-”-

Держфінмоніторинг

Національний банк (за згодою)

-“-

64.

Стаття 20

Забезпечення участі України у міжнародних заходах щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що здійснюються під егідою Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF), ЄС, Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Світового банку, Міжнародного валютного фонду, а також в рамках інших міжнародних організацій, зокрема ООН та її відповідних департаментів, підрозділів, комітетів, а також у робочих комітетах Егмонтської групи, Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму, зокрема в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

-”-

-“-

-“-

65.

Стаття 21

Підготовка пропозицій щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері обігу, боротьби з незаконним обігом наркотиків, прекурсорів та психотропних речовин, в тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

2014-2017 роки

ДСКН

інші центральні органи виконавчої влади

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”

66.

Стаття 21

Створення єдиного загальнодержавного центру моніторингу у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

січень 2015 р.

МОЗ

МВС

Мін’юст

Мінфін

ДСКН

СБУ (за згодою)

-“-

67.

Стаття 22

Забезпечення участі у правоохоронних заходах, що організовуються під егідою ЄС або окремими державами - членами ЄС

2014-2017 роки

МВС

СБУ (за згодою)

Адміністрація Держприкордонслужби

ДФС

Мін’юст

-“-

68.

Стаття 22

Розроблення та проведення разом з відповідними органами держав - членів ЄС заходів щодо протидії торгівлі людьми, в тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

2014-2017 роки

МВС

СБУ (за згодою)

Адміністрація Держприкордонслужби

Мін’юст

Генеральний директорат Європейської Комісії “Внутрішні справи”

69.

Стаття 22

Обмін інформацією між правоохоронними органами ЄС та України у сфері боротьби із злочинністю, зокрема організованою, злочинами у сфері торгівлі людьми, незаконного обігу наркотиків, в тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

-“-

МВС

СБУ (за згодою)

Мін’юст

-“-

70.

Стаття 22

Удосконалення договірної бази з питань співробітництва з державами - членами ЄС у сфері боротьби із злочинністю, в тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

-”-

МВС

Мін’юст

-“-

71.

Стаття 22

Вжиття заходів щодо імплементації Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність, налагодження обміну інформацією та проведення консультацій між компетентними органами України та ЄС з питань кібербезпеки

-”-

МВС

СБУ (за згодою)

Мін’юст

Адміністрація Держспецзв’язку

інші центральні органи виконавчої влади

-“-

72.

Стаття 23

Проведення консультацій щодо боротьби з тероризмом з офісом Координатора ЄС з боротьби з тероризмом

2014-2017 роки

СБУ (за згодою)

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

73.

Стаття 23

Продовження діалогу з ЄС з питань протидії тероризму

-”-

СБУ (за згодою)

МЗС

-“-

РОЗДІЛ IV. Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею*

Глава 1. Національний режим та доступ товарів на ринки

__________

* Строки набрання чинності нормативно-правовими актами, розробленими на виконання цього розділу, встановлюються відповідно до визначених ЄС умов тимчасово застосування Угоди про асоціацію або залежно від застосування Російською Федерацією обмежувальних  заходів у торгівлі з Україною.

{Пункт 74 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 75 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 76 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 77 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 78 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 79 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

Глава 2. Засоби захисту торгівлі

{Пункт 80 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

Глава 3. Технічні бар’єри у торгівлі

{Пункт 81 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 82 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 83 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 84 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 85 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 86 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 87 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 88 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 89 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 90 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 91 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 92 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 93 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 94 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 95 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 96 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 97 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 98 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 99 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 100 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 101 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 102 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 103 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 104 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 105 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

Глава 4. Санітарні та фітосанітарні заходи

{Пункт 106 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 107 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 108 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 109 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 110 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 111 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 112 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

Глава 5. Митні питання та сприяння торгівлі

{Пункт 113 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 114 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 115 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 116 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 117 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

Глава 6. Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля

{Пункт 118 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 119 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 120 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 121 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 122 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 123 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 124 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 125 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 126 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 127 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 128 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 129 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 130 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 131 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 132 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 133 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 134 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 135 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 136 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 137 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 138 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 139 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 140 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 141 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 142 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 143 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 144 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 145 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 146 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 147 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 148 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

Глава 7. Поточні платежі та рух капіталу

{Пункт 149 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

Глава 8. Державні закупівлі

{Пункт 150 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 151 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 152 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 153 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

Глава 9. Інтелектуальна власність

{Пункт 154 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 155 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 156 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 157 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 158 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 159 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 160 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

Глава 10. Конкуренція

{Пункт 161 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 162 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 163 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 164 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 165 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 166 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 167 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 168 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 169 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

Глава 11. Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями

{Пункт 170 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

Глава 12. Прозорість

{Пункт 171 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 172 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

Глава 13. Торгівля та сталий розвиток

{Пункт 173 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 174 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

{Пункт 175 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

Глава 14. Вирішення спорів

{Пункт 176 виключено на підставі Розпорядження КМ № 217-р від 18.02.2016}

РОЗДІЛ V. ЕКОНОМІЧНЕ ТА ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

{Пункти 177-473 виключено на підставі Розпорядження КМ № 503-р від 21.06.2017}

РОЗДІЛ VI. Фінансове співробітництво, зокрема боротьба з шахрайством

474.

Стаття 453

Залучення допомоги ЄС у рамках Всеохоплюючої інституційної розбудови, інструментів Twinning, TAIEX та забезпечення співпраці у рамках програми SIGMA

-”-

Нацдержслужба Мінекономрозвитку

МЗС

Урядовий офіс з питань європейської інтеграції

інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

інші державні органи (за згодою)

Європейський офіс по боротьбі з шахрайством

Європейська служба зовнішньої діяльності

475.

Статті 453, 456

Забезпечення подальшої взаємодії з Місією ЄС з надання прикордонної допомоги Україні та Молдові (EUBAM) та компетентними органами держав - членів ЄС у питаннях боротьби з незаконним переміщенням через митний кордон України (контрабандою) культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, військових зразків зброї та набоїв до неї, спеціальних технічних засобів отримання інформації тощо

2014-2017 роки

СБУ (за згодою)

Європейський офіс по боротьбі з шахрайством

476.

Стаття 459,

додаток XLIII

Забезпечення подальшої співпраці з Європейським офісом по боротьбі з шахрайством у питаннях протидії поширенню контрафактної продукції (насамперед підакцизної)

-“-

ДФС

МВС

СБУ (за згодою)

-“-

477.

Стаття 459,

додаток XLIII

Організація навчальних візитів до Європейського офісу по боротьбі з шахрайством та уповноважених органів з питань захисту персональних даних держав - членів ЄС

-“-

ДФС

МВС

Мінфін

Мін’юст

ДСЗПД

Держфінмоніторинг

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

-“-

РОЗДІЛ VII. Інституційні, загальні та прикінцеві положення

478.

Статті 453-459

Опрацювання із Стороною ЄС, зокрема Групою підтримки України, питання щодо забезпечення з боку ЄС належної технічної та фінансової підтримки виконання Угоди про асоціацію, зокрема в рамках Європейського інструменту сусідства

червень

2015 р.

Мінекономрозвитку

Урядовий офіс з питань європейської інтеграції

МЗС

Мін’юст

Група підтримки України

479.

Статті 461-465

Підготовка положень українських частин двосторонніх органів асоціації

жовтень

2014 р.

Урядовий офіс з питань європейської інтеграції

МЗС

Мінекономрозвитку

Мін’юст

ДФС

Мінагрополітики

Мінприроди

Держветфітослужба

Державна служба інтелектуальної власності

інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

480.

Статті 461-465

Забезпечення роботи двосторонніх органів асоціації, зокрема їх українських частин

постійно

Урядовий офіс з питань європейської інтеграції

МЗС

Мінекономрозвитку

Мін’юст

ДФС

Мінагрополітики

Мінприроди

Держветфітослужба

Державна служба інтелектуальної власності

інші центральні органи виконавчої влади

-“-

481.

Статті 467, 468

Сприяння Верховній Раді України щодо започаткування роботи та проведення засідань Парламентського комітету асоціації Україна - ЄС

до схвалення Правил процедури

МЗС

Європейський Парламент

482.

Статті 469, 470

Сприяння Платформі громадянського суспільства щодо започаткування роботи та проведення засідань Платформи громадянського суспільства

-“-

МЗС

Мін’юст

Європейський економічний і соціальний комітет

483.

Стаття 470

Забезпечення доступу громадськості та засобів масової інформації до актуальної інформації з питань імплементації Угоди про асоціацію шляхом запровадження, ведення та систематичного оновлення відповідних розділів на офіційних сайтах центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, залучених до формування та реалізації державної політики європейської інтеграції; створення спеціального інтернет-порталу із залученням технічної допомоги в рамках Програми Всеохоплюючої інституційної розбудови (СIВ)

постійно

Урядовий офіс з питань європейської інтеграції

Мінекономрозвитку

Мін’юст

МЗС

Нацдержслужба

інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

інші державні органи (за згодою)

Європейська служба зовнішньої діяльності

484.

Стаття 470

Підготовка пропозицій щодо покращення поінформованості громадськості з питань європейської інтеграції України в рамках інформаційно-комунікаційної стратегії

грудень

2014 р.

Урядовий офіс з питань європейської інтеграції

МЗС

інші центральні органи виконавчої влади

Європейська служба зовнішньої діяльності

485.

Статті 74, 463, 465, 476

Підготовка із залученням європейських експертів та громадськості та подання пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері забезпечення європейської інтеграції, у тому числі щодо виконання Угоди про асоціацію та наближення законодавства України до права ЄС

жовтень

2014 р.

Мін’юст

Мінекономрозвитку

МЗС

Нацдержслужба

Європейська служба зовнішньої діяльності Генеральний директорат Європейської Комісії  “Торгівля”

486.

Стаття 474

Забезпечення централізованого здійснення в установленому порядку перекладу актів законодавства ЄС на українську мову відповідно до визначених пріоритетів та потреб заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів та забезпечення вільного доступу до такого перекладу

2014-2017 роки

Урядовий офіс з питань європейської інтеграції центральні органи виконавчої влади

-“-

487.

Стаття 474

Експертне та методологічне забезпечення процесу наближення законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС)

-“-

Урядовий офіс з питань європейської інтеграції

-“-

488.

Стаття 483

Проведення консультацій відповідно до положень Заключного акта від 27 червня 2014 р., підписаного разом з Угодою про асоціацію, з метою визначення дії Угоди щодо незаконно анексованих територій Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, які належним чином не контролюються владою України

січень

2015 р.

МЗС

Мін’юст

Мінекономрозвитку

Європейська служба зовнішньої діяльності

{План заходів із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ № 1401-р від 30.12.2015, № 217-р від 18.02.2016; Постановами КМ № 160 від 24.02.2016, № 950 від 14.12.2016; Розпорядженням КМ № 92-р від 08.02.2017; Постановою КМ № 57 від 08.02.2017; Розпорядженням КМ № 503-р від 21.06.2017}


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 18 лютого 2016 р. № 217-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

з імплементації розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання за Угодою про асоціацію

Відповідальні за виконання

Індикатори виконання

Джерела фінансування

Глава 1. Національний режим та доступ товарів на ринки

Визначення методики скасування сторонами рівнів увізних мит (стаття 29)

1. Підготовка порядку скасування сторонами ввізних мит на товари, які походять з іншої сторони

1) розроблення та погодження із Стороною ЄС порядку скасування сторонами ввізних мит на товари, які походять з іншої сторони

лютий 2016 р.

Мінекономрозвитку

Мінфін

ДФС

МЗС

погодження із Стороною ЄС порядку скасування сторонами ввізних мит на товари, які походять з іншої сторони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) узгодження із Стороною ЄС процедури затвердження порядку скасування сторонами ввізних мит на товари, які походять з іншої сторони

квітень 2016 р.

Мінекономрозвитку

Мінфін

ДФС

МЗС

розгляд та схвалення Комітетом асоціації у торговельному складі порядку скасування сторонами ввізних мит на товари, які походять з іншої сторони

Виконання положень приміток до додатків I-C та I-D до Угоди щодо перерахування показників графіків зниження вивізних (експортних) мит з метою збереження відносної переваги (у тій самій пропорції) порівняно із зв’язаною у рамках СОТ ставкою вивізного (експортного) мита, яка визначена для кожного періоду

2. Внесення змін до додатків I-C та I-D

погодження із Стороною ЄС змін до додатків I-C та I-D

лютий 2016 р.

Мінекономрозвитку

Мінфін

ДФС

Мінагрополітики

МЗС

погодження із Стороною ЄС проекту перерахунку показників графіків зниження вивізних (експортних) мит, визначених у додатках I-C та I-D

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) узгодження із Стороною ЄС процедури затвердження змін до додатків I-C та I-D

квітень 2016 р.

Мінекономрозвитку

Мінфін

ДФС

Мінагрополітики

МЗС

розгляд та схвалення Комітетом асоціації у торговельному складі змін до додатків I-C та I-D Угоди

Глава 2. Засоби захисту торгівлі

Розроблення механізму застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з держав - членів ЄС (стаття 44)

3. Розроблення порядку застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з держав - членів ЄС

1) підготовка та погодження із Стороною ЄС проекту Порядку застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з держав - членів ЄС

січень 2016 р.

Мінекономрозвитку

Держстат

Мінфін

ДФС

МВС

погодження із Стороною ЄС проекту Порядку застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з держав - членів ЄС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проектів Twinning, TAIEX

2) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови про затвердження порядку застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з держав - членів ЄС

березень 2016 р.

Мінекономрозвитку

Держстат

Мінфін

ДФС

МВС

прийняття постанови про затвердження порядку застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з держав - членів ЄС

Глава 3. Технічні бар’єри у торгівлі

Співробітництво з ЄС у сфері технічного регулювання, стандартизації, ринкового нагляду, акредитації та робіт з оцінки відповідності (стаття 55)

4. Забезпечення співробітництва з питань нормативно-правового регулювання

здійснення обміну інформацією, досвідом і даними з відповідними інституціями ЄС

2016-2017 рр.

Мінекономрозвитку

інші центральні органи виконавчої влади

регулярний обмін інформацією, проведення навчальних семінарів та візитів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної допомоги, кошти, що зараховуються до державного бюджету в рамках міжнародних договорів про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки ЄС, кошти міжнародної технічної допомоги, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством

5. Забезпечення наукового і технічного співробітництва

здійснення обміну, досвідом і даними між відповідними організаціями як державними, так і приватними, відповідальними за метрологічну діяльність, стандартизацію, випробування, ринковий нагляд, сертифікацію та акредитацію

2016-2017 рр.

Мінекономрозвитку

Національний орган стандартизації (за згодою)

інші центральні органи виконавчої влади

регулярний обмін інформацією, навчальні семінари та візити

Сприяння розвитку інфраструктури систем стандартизації, метрології, акредитації, оцінки відповідності та ринкового нагляду в Україні (стаття 55)

6. Забезпечення розвитку системи стандартизації

проведення аналізу сфер діяльності технічних комітетів стандартизації

грудень 2016 р.

Національний орган стандартизації (за згодою)

наявність аналітичної інформації щодо приведення сфер діяльності національних технічних комітетів стандартизації у відповідність із сферами діяльності технічних комітетів міжнародних та європейських організацій стандартизації

кошти, що зараховуються до державного бюджету в рамках міжнародних договорів про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки ЄС, кошти міжнародної технічної допомоги, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством

7. Забезпечення розвитку метрологічної системи України

1) проведення аналізу метрологічної системи України та сфер її відповідальності

квітень 2016 р.

Мінекономрозвитку

інші центральні органи виконавчої влади

наявність відповідної аналітичної інформації щодо метрологічної системи України та сфер її відповідальності

2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів для реалізації положень Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”

грудень 2016 р.

Мінекономрозвитку

інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови щодо внесення змін до Державної програми розвитку еталонної бази на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. № 1165

травень 2016 р.

Мінекономрозвитку

інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

8. Забезпечення розвитку системи оцінки відповідності

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів для забезпечення реалізації положень Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”

квітень 2016 р.

Мінекономрозвитку

інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

2) розроблення графіка проведення моніторингу органів з оцінки відповідності

червень 2016 р.

Мінекономрозвитку

інші центральні органи виконавчої влади

видання наказу Мінекономрозвитку

9. Забезпечення розвитку системи акредитації

1) проведення аналізу системи акредитації

квітень 2016 р.

Мінекономрозвитку

наявність відповідної аналітичної інформації

2) підготовка проекту заявки щодо отримання повноправного членства Національного агентства з акредитації в Міжнародному форумі з акредитації (IАF)

вересень 2016 р.

Національне агентство з акредитації (за згодою)

наявність проекту заявки

3) опрацювання питання щодо впровадження Документа ЕА щодо акредитації з метою нотифікації ЕА-2/17 INF

червень 2016 р.

Національне агентство з акредитації (за згодою)

прийняття плану впровадження зазначеного Документа

4) проведення моніторингу Національного агентства з акредитації

травень 2017 р.

Мінекономрозвитку

наявність відповідної аналітичної інформації про результати проведення моніторингу

5) забезпечення відповідності Національного агентства з акредитації вимогам до національних органів з акредитації міжнародних та європейських організацій з акредитації

постійно

Національне агентство з акредитації (за згодою)

відповідність Національного агентства з акредитації вимогам до національних органів з акредитації міжнародних та європейських організацій з акредитації

10. Забезпечення розвитку системи органів державного ринкового нагляду

1) проведення аналізу системи органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності

квітень 2016 р.

Мінекономрозвитку

органи державного ринкового нагляду

інші центральні органи виконавчої влади

наявність відповідної аналітичної інформації

2) коригування сфер відповідальності

вересень 2016 р.

Мінекономрозвитку

органи державного ринкового нагляду

інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

3) проведення аналізу системи органів державного ринкового нагляду на відповідність вимогам європейських органів державного ринкового нагляду

квітень 2017 р.

Мінекономрозвитку

органи державного ринкового нагляду

інші центральні органи виконавчої влади

розроблення плану розвитку органів державного ринкового нагляду на 2017-2019 роки

11. Впровадження європейських стандартів (EN) як національних стандартів

1) проведення аналізу європейських стандартів

грудень 2016 р.

Мінекономрозвитку

Національний орган стандартизації (за згодою)

інші центральні органи виконавчої влади

визначений перелік стандартів ЄС для прийняття в Україні

2) проведення аналізу європейських стандартів у сфері користування радіочастотним ресурсом (ETSI)

грудень 2018 р.

Адміністрація

Держспецзв’язку

НКРЗІ (за згодою)

визначений перелік стандартів ЄС для прийняття в Україні

3) прийняття європейських стандартів (EN) як національних стандартів з одночасним скасуванням конфліктних національних стандартів, зокрема міждержавних стандартів (GOST/ГОСТ)

2016-2019 роки

Мінекономрозвитку

Національний орган стандартизації (за згодою)

інші центральні органи виконавчої влади

розроблення і виконання програми прийняття європейських стандартів (EN) як національних стандартів з одночасним скасуванням конфліктних стандартів

Зближення технічного регулювання, стандартів та оцінки відповідності (статті 55 і 56 та додаток III)

12. Імплементація відповідних положень законодавства ЄС в національне законодавство

1) виконання Плану імплементації Регламенту (ЄС) 765/2008 Європейського Парламенту та Ради, Директиви 2001/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради, Рішення 768/2008/ЄС Європейського Парламенту та Ради, Директиви Ради 85/374/ЄЕС з питань безпеки продукції та ринкового нагляду, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 164 “Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації деяких актів законодавства ЄС”

грудень 2017 р.

Мінекономрозвитку

Державне агентство з питань електронного урядування НКРЗІ (за згодою)

ДФС

інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту ЄС “Додаткові заходи до Програми підтримки секторальної політики “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом”

2) забезпечення імплементації актів законодавства ЄС щодо загальної безпеки продукції

грудень 2016 р.

Мінекономрозвитку

інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

3) забезпечення імплементації актів законодавства ЄС щодо відповідальності за дефектну продукцію

грудень 2016 р.

Мінекономрозвитку

інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

4) забезпечення виконання пунктів 9-10 плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 844 (далі - план заходів щодо реалізації Стратегії)

2016-2020 роки

Мінекономрозвитку

інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

13. Розроблення технічного регламенту простих посудин високого тиску

виконання підпункту 3 пункту 9 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2016 р.

Мінсоцполітики

Держпраці

Міненерговугілля

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти, що зараховуються до державного бюджету в рамках міжнародних договорів про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки ЄС, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством

14. Розроблення технічного регламенту обладнання, що працює під тиском

виконання пункту 17 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2017 р.

Мінсоцполітики

Держпраці

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту

Розроблення технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском

виконання пункту 11 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2016 р.

Мінекономрозвитку

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту

16. Розроблення технічного регламенту ліфтів

виконання пункту 12 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2016 р.

Мінсоцполітики

Держпраці

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту

17. Розроблення технічного регламенту вимог до коефіцієнта корисної дії нових водонагрівних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі

виконання абзацу третього підпункту 9 пункту 9 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2016 р.

Мінекономрозвитку

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту

18. Розроблення технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі

виконання пункту 13 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2016 р.

Мінекономрозвитку

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту

19. Розроблення технічного регламенту засобів індивідуального захисту

виконання пункту 15 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2016 р.

Мінсоцполітики

Держпраці

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту

20. Розроблення технічного регламенту технічних вимог щодо енергоспоживання електричних побутових холодильників та морозильних камер

виконання абзацу першого підпункту 9 пункту 9 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2017 р.

Мінрегіон

Держенергоефективності

Мінприроди

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту

21. Розроблення технічного регламенту суднового обладнання

виконання пункту 14 плану заходів з реалізації Стратегії

грудень 2016 р.

Мінінфраструктури

Мінекономрозвитку

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту

22. Розроблення технічного регламенту обладнання та системи захисту, призначених для застосування у вибухонебезпечній атмосфері

виконання пункту 18 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2017 р.

Мінекономрозвитку

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту

23. Розроблення технічного регламенту радіо- і телекомунікаційного термінального обладнання та взаємне визнання його відповідності

виконання пункту 22 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2016 р.

Адміністрація

Держспецзв’язку

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту

24. Розроблення технічного регламенту канатних установ для перевезення людей

виконання пункту 19 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2017 р.

Мінсоцполітики

Держпраці

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту

25. Розроблення технічного регламенту прогулянкових суден

виконання пункту 23 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2018 р.

Мінінфраструктури

Мінекономрозвитку

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту

26. Розроблення технічного регламенту будівельних виробів

виконання підпункту 10 пункту 24 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2016 р.

Мінрегіон

розроблення та схвалення законопроекту

27. Розроблення технічного регламенту пакування та відходів

виконання пункту 21 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2017 р.

Мінприроди

Мінекономрозвитку

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту

28. Розроблення технічного регламенту вибухових речовин цивільного призначення

виконання пункту 20 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2017 р.

Мінсоцполітики

Міненерговугілля

Держпраці

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту

Укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA) (статті 56, 57 та Додаток III)

29. Досягнення домовленостей між Україною та ЄС про стан узгодження відповідного технічного законодавства України, стандартів та інфраструктури у пріоритетних секторах промислової продукції

1) обмін інформацією з ЄС та оцінка відповідності системи технічного регулювання законодавству ЄС для таких секторів промислової продукції, як низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність, машини, прості посудини високого тиску

січень - вересень 2016 р.

Мінекономрозвитку

інші центральні органи виконавчої влади

підписання Протоколу про включення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів для таких секторів промислової продукції, як низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність, машини, прості посудини високого тиску

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність для таких секторів промислових товарів, як низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність, машини, прості посудини високого тиску

жовтень - грудень 2016 р.

Мінекономрозвитку

МЗС

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів

3) визначення пріоритетних секторів промислової продукції, в яких укладатиметься зазначена Угода

січень - червень 2016 р.

Мінекономрозвитку

інші центральні органи виконавчої влади

визначення переліку секторів промислової продукції

4) розроблення технічних регламентів на відповідні види продукції, прийняття відповідних національних стандартів, призначення органів з оцінки відповідності

липень 2016 р. - грудень 2017 р.

Мінекономрозвитку

НКРЗІ (за згодою)

інші центральні органи виконавчої влади

розроблення технічних регламентів та прийняття національних стандартів, створення інфраструктури органів з оцінки відповідності

5) обмін інформацією з ЄС та оцінка відповідності системи технічного регулювання законодавству ЄС для відповідних секторів промислової продукції

січень - червень 2018 р.

Мінекономрозвитку

інші центральні органи виконавчої влади

обмін листами, таблицями відповідності законодавства

6) підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів для секторів промислової продукції відповідно до Додатка III

2018-2019 роки

Мінекономрозвитку

МЗС

Мін’юст

НКРЗІ (за згодою)

інші центральні органи виконавчої влади

укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів

Застосування маркування та етикетування (стаття 58)

30. Зведення до мінімуму вимоги щодо маркування чи етикетування, крім тих вимог, які необхідні для адаптації законодавства ЄС у цій сфері та маркування чи етикетування з метою захисту здоров’я, безпеки чи навколишнього середовища або для інших важливих потреб державної політики

1) проведення аналізу національних вимог щодо маркування чи етикетування

березень 2016 р.

Мінекономрозвитку

інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) підготовка пропозицій за результатами аналізу щодо мінімізації зазначених вимог

квітень 2016 р.

Глава 4. Санітарні та фітосанітарні заходи

Наближення законодавства України до законодавства ЄС (статті 59, 64)

31. Наближення законодавства України у сфері санітарних та фітосанітарних заходів до законодавства ЄС відповідно до додатків IV-А, IV-В, IV-С та V

1) подання проекту Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди на розгляд Кабінету Міністрів України

січень 2016 р.

Мінагрополітики

затвердження Кабінетом Міністрів України Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти проекту ЄС “Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні”

2) подання Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди на розгляд підкомітету з управління санітарними та фітосанітарним заходами

березень 2016 р.

Мінагрополітики

Держветфітослужба МОЗ

розгляд Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди на засіданні підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами

3) розроблення плану заходів щодо реалізації Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди та подання його на розгляд Кабінету Міністрів України

серпень 2016 р.

Мінагрополітики

Держветфітослужба МОЗ

інші центральні органи виконавчої влади

затвердження Кабінетом Міністрів України плану заходів щодо реалізації Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди

4) забезпечення реалізації Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди

грудень 2019 р.

Мінагрополітики

Держветфітослужба

МОЗ

інші центральні органи виконавчої влади

прийняття нормативно-правових актів згідно із Всеохоплюючою стратегією імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди

5) виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) № 1830/2003 від 22 вересня 2003 р. Європейського Парламенту та Ради щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, що вносить зміни до Директиви 2001/18/ЄС, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 1144 “Про схвалення розроблених Міністерством аграрної політики та продовольства планів імплементації деяких актів законодавства ЄС”

листопад 2016 р.

Мінагрополітики

Мінприроди

Мінекономрозвитку

Мінфін

Держветфітослужба

виконання плану імплементації Регламенту, надання позитивних висновків підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами

Створення компетентного органу та визначення контрольно-наглядових функцій у сфері санітарних та фітосанітарних заходів (стаття 63)

32. Завершення утворення компетентного органу та визначення контрольно-наглядових функцій у сфері санітарних та фітосанітарних заходів

1) завершення процесу прийняття організаційно-розпорядчих документів, необхідних для початку функціонування новоствореного компетентного органу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів

лютий 2016 р.

Держветфітослужба

інші центральні органи виконавчої влади

прийняття акта про можливість забезпечення виконання функцій і повноважень, покладених на новостворений компетентний орган у сфері санітарних та фітосанітарних заходів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти проекту технічної допомоги ЄС “Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні”, кошти в рамках проектів Twinning, TAIEX

2) визначення структури центрального апарату новоствореного компетентного органу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів і його територіальних органів

лютий 2016 р.

Держветфітослужба

видання наказу новоствореного компетентного органу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів про затвердження його структури та його територіальних органів

3) представлення Стороні ЄС структури, організації та повноважень новоствореного компетентного органу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів

березень 2016 р.

Держветфітослужба

презентація інформації про діяльність та повноваження новоствореного компетентного органу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів на засіданні підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами

Застосування принципів регіоналізації /зонування, компартменталізації (статті 59, 65)

33. Утворення на території України регіонів (зон) та компартментів

прийняття актів законодавства, якими встановлюються вимоги до утворення регіону, компартменту, буферної та карантинної зони на території України відповідно до вимог Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ)

грудень 2016 р.

Мінагрополітики

Держветфітослужба

схвалення актів законодавства

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти проекту технічної допомоги ЄС “Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні”, а також кошти в рамках проектів Twinning, TAIEX

34. Визнання Україною регіонів (зон) та/або компартментів, утворених на території ЄС

створення нормативно-правової бази щодо регіонів (зон) та/або компартментів на території держав експорту

грудень 2016 р.

Мінагрополітики

Держветфітослужба

схвалення актів законодавства

Глава 5. Митні питання та сприяння торгівлі

Приєднання до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 травня 1987 р. та Конвенції про єдиний режим транзиту від 20 травня 1987 р. (стаття 84, додаток XV)

35. Встановлення електронної системи обміну даними про товари, які переміщуються транзитом, між всіма митними органами - учасниками транзиту та суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності

1) виконання плану імплементації Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 травня 1987 р. та Конвенції про єдиний режим транзиту від 20 травня 1987 р., схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 391 “Про схвалення розроблених Міністерством фінансів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері оподаткування, митних питань та сприяння торгівлі”

грудень 2016 р.

Мінфін

ДФС

МЗС

Мінекономрозвитку

Мінінфраструктури

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

прийняття Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України” (щодо приведення транзитних процедур у відповідність із Конвенцією про спрощення формальностей у торгівлі товарами та Конвенцією про єдиний режим транзиту)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) забезпечення тестового функціонування системи NCTS на національному рівні

січень -грудень 2017 р.

ДФС

успішне функціонування системи NCTS в Україні протягом одного року

3) ратифікація Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 травня 1987 р. та Конвенції про єдиний режим транзиту від 20 травня 1987 р.

протягом шести місяців з дати отримання Україною запрошення від Сторони ЄС щодо приєднання до зазначених Конвенцій на правах договірної сторони

Мінфін

ДФС

МЗС

Мінекономрозвитку

Мінінфраструктури

Мін’юст

Національний банк (за згодою)

інші центральні органи виконавчої влади

розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо ратифікації зазначених Конвенцій

Наближення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері митних питань та сприяння торгівлі (стаття 84, додаток XV)

36. Прийняття актів законодавства, які нададуть найбільш сприятливі умови для торгових операторів (Регламент (ЄС) 952/2013 Європейського Парламенту та Ради від 9 жовтня 2013 р., яким встановлюється Митний кодекс Союзу, крім статей 4, 10, 11, 24, 25, 54, 46 (пункти 3, 5-8), 50 (пункт 1), 99, 178, 179, 204, 278)

виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) 952/2013 Європейського Парламенту та Ради від 9 жовтня 2013 р., яким встановлюється Митний кодекс Союзу, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 391 “Про схвалення розроблених Міністерством фінансів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері оподаткування, митних питань та сприяння торгівлі”

січень 2016 р. - грудень 2018 р.

Мінфін

ДФС

Мінекономрозвитку

Мін’юст

МЗС

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів, надання позитивних висновків підкомітету з питань митного співробітництва або рішень Комітету асоціації у торговельному складі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

37. Імплементація Регламенту Ради (ЄС) 1186/2009, що встановлює систему Співтовариства для звільнення від сплати мит країн (розділ I “Сфера застосування та визначення” та розділ II “Звільнення від ввізного мита”), та Директиви Ради (ЄС) 2007/74/ЄС про звільнення від податку на додану вартість і акцизів на товари, що ввозяться особами, які подорожують з третіх країн (розділ 3 “Кількісні обмеження”)

виконання плану імплементації Регламенту Ради (ЄС) 1186/2009, що встановлює систему Співтовариства для звільнення від сплати мит країн, та Директиви Ради (ЄС) 2007/74/ЄС про звільнення від податку на додану вартість і акцизів на товари, що ввозяться особами, які подорожують з третіх країн, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 391 “Про схвалення розроблених Міністерством фінансів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері оподаткування, митних питань та сприяння торгівлі”

січень 2016 р. - грудень 2018 р.

Мінфін

ДФС

Мінекономрозвитку

Мінагрополітики

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів, надання позитивних висновків підкомітету з питань митного співробітництва або рішень Комітету асоціації у торговельному складі

38. Імплементація Регламенту (ЄС) 608/2013 Європейського Парламенту та Ради від 12 червня 2013 р. про митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності та Імплементаційного Регламенту Комісії (ЄС) 1352/2013 від 4 грудня 2013 р., яким встановлюються форми документів, передбачені Регламентом (ЄС) 608/2013 Європейського Парламенту та Ради щодо митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності

виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) 608/2013 Європейського Парламенту та Ради від 12 червня 2013 р. про митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності та Імплементаційного Регламенту Комісії (ЄС) 1352/2013 від 4 грудня 2013 р., яким встановлюються форми документів, передбачені Регламентом (ЄС) 608/2013 Європейського Парламенту та Ради щодо митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 391 “Про схвалення розроблених Міністерством фінансів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері оподаткування, митних питань та сприяння торгівлі”

січень 2016 р. - грудень 2018 р.

Мінфін

ДФС

ДСІВ

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів, надання позитивних висновків підкомітету з питань митного співробітництва або рішень Комітету асоціації у торговельному складі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту технічної допомоги ЄС “Удосконалення правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні”

39. Імплементація найкращих європейських практик, у тому числі Митних прототипів “Сustoms Blueprints” в оновленій редакції

розроблення проекту Стратегії розвитку митної справи в Україні на підставі Митних прототипів “Сustoms Blueprints” в оновленій редакції

квітень 2017 р.

Мінфін

ДФС

прийняття Стратегії розвитку митної справи в Україні

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках Програми ЄС “Customs 2020”

Глава 6. Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля

Забезпечення імплементації положень щодо тимчасової присутності фізичних осіб для цілей економічної діяльності (статті 98, 99, 100, 102)

40. Імплементація положень щодо категорії “основний персонал”

імплементація положення щодо в’їзду і тимчасового перебування основного персоналу на території України до трьох років

січень - грудень 2016 р.

МВС

Мінсоцполітики

ДМС

МЗС

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

41. Імплементація положень щодо категорії “випускники-стажери”

імплементація положення щодо тимчасового в’їзду та перебування на території України випускників- стажерів не більше одного року

січень - грудень 2016 р.

МВС

Мінсоцполітики

ДМС

МЗС

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

42. Імплементація положень щодо категорії “продавці бізнес-послуг”

імплементація положення щодо тимчасового в’їзду і перебування на території України продавців бізнес-послуг на період до 90 днів протягом 12 місяців

січень - грудень 2016 р.

МВС

Мінсоцполітики

ДМС

МЗС

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

43. Імплементація положень щодо категорії “незалежні фахівці”

імплементація положення щодо тимчасового перебування на території України незалежних фахівців

січень - грудень 2016 р.

МВС

Мінсоцполітики

ДМС

МЗС

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

Забезпечення прозорості та нерозголошення конфіденційної інформації (стаття 107)

44. Визначення або утворення контактних пунктів оброблення запитів щодо надання конкретної інформації для інвесторів і постачальників послуг

визначення/створення інформаційного центру

лютий 2016 р.

Мінекономрозвитку

МЗС

інші центральні органи виконавчої влади

видання наказу Мінекономрозвитку

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

Поштові та кур’єрські послуги

Забезпечення функціонування незалежного регуляторного органу у сфері поштових та кур’єрських послуг (стаття 113)

45. Визначення органу, незалежного у прийнятті рішень від інших органів та фінансово незалежного, юридично відокремленого та не підзвітного жодному з постачальників поштових та кур’єрських послуг

удосконалення функцій та повноважень незалежного регуляторного органу

грудень 2016 р.

НКРЗІ (за згодою)

Мінінфраструктури

інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів, визначення функцій та повноважень регуляторного органу, забезпечення його ефективного функціонування

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

Наближення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері поштових та кур’єрських послуг (статті 111, 114 та додаток XVII)

46. Розроблення “дорожньої карти” з імплементації положень Директив ЄС у сфері поштових та кур’єрських послуг

1) розроблення проекту “дорожньої карти”

лютий 2016 р.

Мінінфраструктури

НКРЗІ (за згодою)

Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” (за згодою)

інші центральні органи виконавчої влади

розроблення проекту “дорожньої карти”

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) погодження проекту “дорожньої карти” із Стороною ЄС на експертному рівні

березень 2016 р.

Мінінфраструктури

НКРЗІ (за згодою)

Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” (за згодою)

інші центральні органи виконавчої влади

погодження проекту “дорожньої карти” із Стороною ЄС

3) внесення проекту “дорожньої карти” на розгляд Кабінету Міністрів України

квітень 2016 р.

Мінінфраструктури

Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” (за згодою)

схвалення “дорожньої карти” Кабінетом Міністрів України

4) внесення “дорожньої карти” на розгляд Комітету асоціації у торговельному складі

травень 2016 р.

Мінінфраструктури

Мінекономрозвитку

Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” (за згодою)

НКРЗІ (за згодою)

Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

прийняття “дорожньої карти”

47. Удосконалення практики застосування універсальної послуги

1) перегляд та визначення переліку універсальних послуг

грудень 2016 р.

Мінінфраструктури

НКРЗІ (за згодою)

Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” (за згодою)

визначення переліку універсальних послуг визначеної якості у всіх пунктах на території України за доступними цінами для всіх користувачів

2) установлення стандартів якості для надання універсальної поштової послуги

березень 2017 р.

Мінінфраструктури НКРЗІ (за згодою)

Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” (за згодою)

впровадження стандартів якості для надання універсальної поштової послуги

48. Імплементація положень Директиви 97/67/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 1997 р. про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та покращення якості обслуговування

виконання плану імплементації Директиви 97/67/ЄС Європейського Парламенту та Ради  про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та покращення якості обслуговування, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 222 “Про схвалення розробленого Міністерством інфраструктури плану імплементації Директиви 97/67/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 1997 р. про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та покращення якості обслуговування”

2016-2017 роки

Мінінфраструктури

НКРЗІ (за згодою)

Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” (за згодою)

інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

Телекомунікаційні послуги

Забезпечення функціонування незалежного регуляторного органу у сфері електронних комунікаційних послуг (статті 116, 391 (пункт C), додаток XVII-3)

49. Визначення регуляторного органу у сфері зв’язку, незалежного у прийнятті рішень від інших органів та фінансово незалежного, функціонально незалежного від будь-якого постачальника послуг, що надає послуги зв’язку

забезпечення ефективного функціонування незалежного регуляторного органу

грудень 2016 р.

НКРЗІ (за згодою)

інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів, визначення функціонуючих регуляторних органів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

Наближення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері телекомунікацій (електронних комунікацій) (статті 115, 116, 118, 120, 124, 389, 394, додатки XVII та XX)

50. Розроблення “дорожньої карти” з імплементації положень Директив ЄС у сфері телекомунікацій (електронних комунікацій)

1) розроблення проекту “дорожньої карти”

березень 2016 р.

Адміністрація Держспецзв’язку

Мінрегіон

НКРЗІ (за згодою)

Державне агентство з питань електронного урядування

розроблення проекту “дорожньої карти”

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством

2) погодження проекту “дорожньої карти” із Стороною ЄС на експертному рівні

квітень 2016 р.

Адміністрація Держспецзв’язку

Мінрегіон

НКРЗІ (за згодою)

Державне агентство з питань електронного урядування

погодження проекту “дорожньої карти” із Стороною ЄС

3) внесення проекту “дорожньої карти” на розгляд Кабінету Міністрів України

травень 2016 р.

Адміністрація Держспецзв’язку

Мінрегіон

схвалення Кабінетом Міністрів України “дорожньої карти”

4) внесення “дорожньої карти” на розгляд Комітету асоціації у торговельному складі

червень 2016 р.

Адміністрація Держспецзв’язку

Мінрегіон

Мінекономрозвитку

Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

прийняття “дорожньої карти”

51. Застосування практики універсальної послуги у сфері телекомунікаційних послуг

визначення типів вимог до універсальної послуги та забезпечення її доступності

грудень 2016 р.

Адміністрація

Держспецзв’язку НКРЗІ (за згодою)

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

52. Імплементація положень Директиви 2002/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про єдину нормативно-правову базу для електронних комунікаційних мереж та послуг (Рамкова Директива) із змінами, внесеними Директивою 2009/140/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р.

виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 360 “Про схвалення розробленого Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій”

грудень 2017 р.

НКРЗІ (за згодою)

Адміністрація Держспецзв’язку

Державне агентство з питань електронного урядування

Антимонопольний комітет

Мінрегіон

Держархбудінспекція

Мінекономрозвитку

Міненерговугілля

Мінінфраструктури

Міноборони

інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів, виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

53. Імплементація положень Директиви № 2002/20/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про авторизацію електронних комунікаційних мереж та послуг із змінами, внесеними Директивою 2009/140/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р.

виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 360 “Про схвалення розробленого Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій”

грудень 2017 р.

НКРЗІ (за згодою)

Адміністрація

Держспецзв’язку

Державне агентство з питань електронного урядування

Антимонопольний комітет

Мінрегіон

Мінекономрозвитку

Міноборони

інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

54. Імплементація положень Директиви 2002/19/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про доступ та з’єднання електронних комунікаційних мереж та пов’язаного оснащення із змінами, внесеними Директивою 2009/140/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р.

виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 360 “Про схвалення розробленого Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій”

грудень 2017 р.

НКРЗІ (за згодою)

Адміністрація Держспецзв’язку

Державне агентство з питань електронного урядування

Антимонопольний комітет

Мінрегіон

Держархбудінспекція

Мінекономрозвитку

Міненерговугілля

Мінінфраструктури

Міноборони

інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів, виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

55. Імплементація положень Директиви 2002/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про універсальні послуги та права користувачів стосовно електронних комунікаційних мереж і послуг (Директива універсальних послуг) із змінами, внесеними Директивою 2009/136/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р.

виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 360 “Про схвалення розробленого Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій”

грудень 2017 р.

НКРЗІ (за згодою)

Адміністрація Держспецзв’язку

Державне агентство з питань електронного урядування

Антимонопольний комітет

Мінрегіон

Мінекономрозвитку

Міноборони

інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів, виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках допомоги ЄС (місія TAIEX)

56. Імплементація положень Рішення 676/2002/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про нормативно-правову базу щодо політики стосовно спектра радіочастот в Європейській спільноті

1) виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 360 “Про схвалення розробленого Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій”

грудень 2017 р.

Адміністрація Держспецзв’язку

НКРЗІ (за згодою)

Міноборони

інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації Рішення, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) гармонізація використання смуг радіочастот в Україні з ЄС відповідно до рішень Комісії ЄС, прийнятих у рамках Рішення № 676/2002/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про правові рамки для радіоспектральної політики в Європейській спільноті

грудень 2019 р.

НКРЗІ (за згодою)

Адміністрація Держспецзв’язку

Міноборони

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)

внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та плану використання радіочастотного ресурсу України

57. Імплементація положень Директиви Комісії 2002/77/ЄС від 16 вересня 2002 р. щодо конкуренції на ринках електронних комунікаційних мереж та послуг

виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 360 “Про схвалення розробленого Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій”

грудень 2017 р.

Адміністрація Держспецзв’язку

НКРЗІ (за згодою)

Державне агентство з питань електронного урядування

Антимонопольний комітет

Мінрегіон Міноборони

інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

58. Імплементація положень Директиви 98/84/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 листопада 1998 р. про правовий захист послуг, що базуються чи включають умовний доступ

виконання плану імплементації Директиви 98/84/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 листопада 1998 р. про правовий захист послуг, що базуються чи включають умовний доступ, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 162 “Про схвалення розроблених Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства планів імплементації деяких актів законодавства ЄС”

грудень 2016 р.

Мінрегіон

Державне агентство з питань електронного урядування

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

59. Імплементація положень Директиви 2000/31/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2000 р. про деякі правові аспекти послуг інформаційного суспільства, зокрема електронної торгівлі на внутрішньому ринку (Директива про електронну торгівлю)

виконання плану імплементації Директиви 98/84/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 листопада 1998 р. про правовий захист послуг, що базуються чи включають умовний доступ та Директиви 2000/31/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2000 р. про деякі правові аспекти послуг інформаційного суспільства, зокрема електронної комерції на внутрішньому ринку (Директива про електронну комерцію), схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 162 “Про схвалення розроблених Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства планів імплементації деяких актів законодавства ЄС”

грудень 2017 р.

Мінрегіон

Державне агентство з питань електронного урядування

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

60. Імплементація положень  Регламенту (ЄС) 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 р. щодо електронної ідентифікації та довірчих послуг для цілей електронних трансакцій на внутрішньому ринку, що скасовує Директиву 1999/93/ЄС Європейського Парламенту та Ради

виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 р. щодо електронної ідентифікації та довірчих послуг для цілей електронних трансакцій на внутрішньому ринку, що скасовує Директиву 1999/93/ЄС Європейського Парламенту та Ради, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 1146 “Про схвалення розроблених Міністерством юстиції планів імплементації деяких актів законодавства ЄС”

грудень 2017 р.

Мін’юст

Мінекономрозвитку

Адміністрація Держспецзв’язку

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

Наближення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері фінансових послуг (стаття 133, додаток XVII)

61. Забезпечення впровадження міжнародних стандартів регулювання та нагляду у сфері фінансових послуг та для боротьби з ухиленням від сплати податків на всій території України

1) запровадження стандартів: “Основні принципи ефективного банківського нагляду” Базельського комітету

2016-2019 роки

Національний банк (за згодою)

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту технічної допомоги “EU-FINSTAR”

“Основні принципи страхування” Міжнародної асоціації органів нагляду за страховою діяльністю

2016-2019 роки

Нацкомфінпослуг (за згодою)

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

“Цілі та принципи регулювання обігу цінних паперів” Міжнародної організації комісій з цінних паперів

2016-2019 роки

НКЦПФР (за згодою)

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

2) здійснення імплементації Угоди ОEСР про обмін інформацією з питань оподаткування

2016-2019 роки

Мінфін

ДФС

Нацкомфінпослуг (за згодою)

НКЦПФР (за згодою)

Національний банк (за згодою)

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

3) запровадження Заяви держав - членів “Групи двадцяти” про прозорість інформації та обмін інформацією для цілей оподаткування

2016-2019 роки

ДФС

Мінфін

Нацкомфінпослуг (за згодою)

НКЦПФР (за згодою)

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

4) забезпечення розвитку національного законодавства щодо запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, зокрема шляхом імплементації міжнародних стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)

2016-2019 роки

Мінфін

ДФС

Держфінмоніторинг

Національний банк (за згодою)

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

5) запровадження стандарту “Десять основних принципів обміну інформацією”, який поширюється міністрами фінансів держав - членів “Групи семи”

2016-2019 роки

Мінфін

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

Банківська сфера

62. Імплементація положень Директиви 2013/36/ЄС Європейського парламенту та Ради від 26 червня 2013 р. про доступ до діяльності кредитних організацій і пруденційного нагляду за діяльністю кредитних установ та інвестиційних фірм, яка вносить зміни до Директиви 2002/87/ЄC і скасовує Директиви 2006/48/ЄС і 2006/49/ЄС

1) розроблення планів імплементації Директиви

січень 2017 р.

Національний банк (за згодою)

Нацкомфінпослуг (за згодою)

НКЦПФР (за згодою)

схвалення планів імплементації Директиви

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту технічної допомоги “EU-FINSTAR”

2) виконання планів імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Національний банк (за згодою)

Нацкомфінпослуг (за згодою)

НКЦПФР (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

63. Імплементація положень Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 575/2013 від 26 червня 2013 р. про пруденційні вимоги до кредитних організацій та інвестиційних компаній, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) 648/2012

1) розроблення планів імплементації Регламенту

січень 2017 р.

Національний банк (за згодою)

Нацкомфінпослуг (за згодою)

НКЦПФР (за згодою)

схвалення планів імплементації Регламенту

2) виконання планів імплементації Регламенту

грудень 2019 р.

Національний банк (за згодою)

Нацкомфінпослуг (за згодою)

НКЦПФР (за згодою)

виконання планів імплементації Регламенту

64. Імплементація положень Директиви 2002/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2002 р. про додатковий нагляд за діяльністю кредитних установ, страхових компаній та інвестиційних компаній у фінансовому конгломераті та про внесення змін до Директив Ради 73/239/ЄЕС, 79/267/ЄЕС, 92/49/ЄЕС, 92/96/ЄЕС, 93/6/ЄЕС та 93/22/ЄЕС та Директив Європейського Парламенту та Ради 98/78/ЄС і 2000/12/ЄС

1) розроблення планів імплементації Директиви

січень 2017 р.

Національний банк (за згодою)

Нацкомфінпослуг (за згодою)

НКЦПФР (за згодою)

схвалення планів імплементації Директиви

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) виконання планів імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Національний банк (за згодою)

Нацкомфінпослуг (за згодою)

НКЦПФР (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

65. Імплементація положень Директиви 2009/110/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. щодо започаткування та здійснення діяльності установами - емітентами електронних грошей та пруденційний нагляд за ними

1) розроблення планів імплементації Директиви

січень 2017 р.

Національний банк (за згодою)

Мінфін

ДФС

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

схвалення плану імплементації Директиви

2) виконання планів імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Національний банк (за згодою)

Мінфін

ДФС

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

66. Імплементація положень Директиви 2014/49/ЄС Європейського парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р. щодо систем гарантування депозитів

1) розроблення планів імплементації Директиви

січень 2017 р.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою)

Національний банк (за згодою)

Нацкомфінпослуг (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви

2) виконання планів імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою)

Національний банк (за згодою)

Нацкомфінпослуг (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

67. Імплементація положень Директиви Ради ЄС 86/635/ЄЕС від 8 грудня 1986 р. про річну звітність та консолідовану звітність банків та інших фінансових установ

1) розроблення планів імплементації Директиви

січень 2017 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)

Мінфін

ДФС

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

схвалення плану імплементації Директиви

2) виконання планів імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)

Мінфін

ДФС

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

68. Імплементація положень Директиви 2001/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 вересня 2001 р. про внесення змін до Директив № 78/660/ЄЕС, 83/349/ЄЕС та 86/635/ЄЕС про правила перевірки річної і консолідованої звітності певних видів компаній, банків та інших фінансових установ та страхових компаній

1) розроблення планів імплементації Директиви

січень 2017 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)

Мінфін

ДФС

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

схвалення плану імплементації Директиви

2) виконання планів імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)

Мінфін

ДФС

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

69. Імплементація положень Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2003/51/ЄС від 18 червня 2003 р. про внесення змін до Директив № 78/660/ЄЕС, 83/349/ЄЕС, 86/635/ЄЕС та 91/674/ЄЕС про річну та консолідовану звітність певних видів компаній, банків та інших фінансових установ та страхових компаній

1) розроблення планів імплементації Директиви

січень 2017 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)

Мінфін

ДФС

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

схвалення плану імплементації Директиви

2) виконання планів імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)

Мінфін

ДФС

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

70. Імплементація положень Директиви 2006/46/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2006 р. про внесення змін до директив Ради ЄС 78/660/ЄЕС про річні звіти певних видів компаній, 83/349/ЄЕС про консолідовані звіти, 86/635/ЄЕС про річні звіти та консолідовані звіти банків та інших фінансових установ та 91/674/ЄЕС про річні звіти та консолідовані звіти страхових компаній

1) розроблення планів імплементації Директиви

січень 2017 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)

Мінфін

ДФС

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

схвалення плану імплементації Директиви

2) виконання планів імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)

Мінфін

ДФС

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

71. Імплементація положень Директиви Ради ЄС 89/117/ЄЕС від 13 лютого 1989 р. про зобов’язання філій кредитних установ та фінансових установ, заснованих у державі-члені, які мають головний офіс за межами такої держави-члена, щодо публікації щорічних звітних бухгалтерських звітів

1) розроблення планів імплементації Директиви

січень 2017 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)

Мінфін

ДФС

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

схвалення плану імплементації Директиви

2) виконання планів імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)

Мінфін

ДФС

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

72. Імплементація положень Директиви 2001/24/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 квітня 2001 р. про реорганізацію та ліквідацію кредитних установ

1) розроблення планів імплементації Директиви

січень 2017 р.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою)

Національний банк (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви

2) виконання планів імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою)

Національний банк (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

Страхування

73. Імплементація положень Директиви 2009/138/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р. про початок і провадження діяльності у сфері страхування та перестрахування (Платоспроможність II, перероблений варіант)

1) розроблення планів імплементації Директиви

грудень 2016 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)

схвалення планів імплементації Директиви

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідному органу

2) виконання планів імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2018 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

74. Імплементація положень Директиви 2009/103/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. щодо страхування від цивільної відповідальності по відношенню до використання автотранспортних засобів та забезпечення виконання зобов’язань щодо страхування такої відповідальності (кодифікована версія)

виконання плану імплементації положень Директиви 2009/103/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. щодо страхування від цивільної відповідальності по відношенню до використання автотранспортних засобів та забезпечення виконання зобов’язань щодо страхування такої відповідальності (кодифікована версія), затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 18 лютого 2015 р. № 3

грудень 2017 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

75. Імплементація положень Директиви Ради ЄС 91/674/ЄЕС від 19 грудня 1991 р. про річну і консолідовану звітність страхових підприємств

1) розроблення планів імплементації Директиви

грудень 2016 р.

Мінфін Нацкомфінпослуг (за згодою)

ДФС

інші центральні органи виконавчої влади

схвалення плану імплементації Директиви

2) виконання планів імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2018 р.

Мінфін

Нацкомфінпослуг (за згодою)

ДФС

інші центральні органи виконавчої влади

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

76. Імплементація положень Директиви 2002/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 9 грудня 2002 р. про посередництво у страхуванні

виконання плану імплементації положень Директиви 2002/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 9 грудня 2002 р. про посередництво у страхуванні, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 18 лютого 2015 р. № 3

січень - грудень 2017 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

77. Імплементація положень Директиви 2003/41/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 червня 2003 р. про діяльність установ трудового пенсійного забезпечення та нагляд за ними

виконання плану імплементації Директиви 2003/41/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 червня 2003 р. про діяльність установ трудового пенсійного забезпечення та нагляд за ними, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 р. № 34 “Про схвалення розроблених Міністерством соціальної політики планів імплементації деяких актів законодавства ЄС”

січень - червень 2016 р.

Мінсоцполітики

Нацкомфінпослуг (за згодою)

НКЦПФР (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

Цінні папери

78. Імплементація положень Директиви 2014/65/ЄС Європейського парламенту та Ради від 15 травня 2014 р. на ринках фінансових інструментів і внесення змін до Директив 2002/92/ЄC та 2011/61/ЄС

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідному органу

2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

79. Імплементація положень Директиви 2003/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 листопада 2003 р. стосовно публікації проспектів під час пропонування цінних паперів на продаж або прийняття для здійснення торгівлі, якою вносяться зміни до Директиви № 2001/34/ЄС

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви,

2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

80. Імплементація положень Регламенту Комісії (ЄС) 809/2004 від 29 квітня 2004 р. щодо імплементації Директиви 2003/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно інформації, що міститься у проспектах, а також формату, інкорпорації шляхом посилання та публікації таких проспектів і поширення реклами

1) розроблення плану імплементації Регламенту

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Регламенту

2) виконання плану імплементації Регламенту

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

81. Імплементація положень Директиви 2004/109/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 2004 р. щодо гармонізації вимог до прозорості стосовно інформації про емітентів, чиї цінні папери прийнято для здійснення торгівлі на регульованому ринку, та якою вносяться зміни до Директиви 2001/34/ЄС

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви

2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

82. Імплементація положень Директиви Комісії 2007/14/ЄС від 8 березня 2007 р., якою встановлюються детальні правила для імплементації окремих положень Директиви № 2004/109/ЄС щодо гармонізації вимог до прозорості стосовно інформації про емітентів, чиї цінні папери прийнято для здійснення торгівлі на регульованому ринку

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви

2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

83. Імплементація положень Директиви 97/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 березня 1997 р. щодо схем компенсації інвестору

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви

2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

84. Імплементація положень Регламенту (ЄС) 596/2014 Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р. стосовно зловживань на ринку (регламент про зловживання на ринку), що скасовує Директиву 2003/6/ЄС Європейського Парламенту та Директиви 2003/124 Ради і Комісії/ЄC, 2003/125/ЄC і 2004/72/EC

1) розроблення плану імплементації Регламенту

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Регламенту

2) виконання плану імплементації Регламенту

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

85. Імплементація положень Регламенту (ЄС) 1060/2009 Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. щодо кредитних рейтингових агентств

1) розроблення плану імплементації Регламенту

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

Нацкомфінпослуг (за згодою)

схвалення плану імплементації Регламенту

2) виконання плану імплементації Регламенту

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

Нацкомфінпослуг (за згодою)

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

86. Імплементація положень Директиви 2014/57/ЄС від 16 квітня 2014 р. про кримінальні санкції щодо ринкових зловживань

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви

2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

87. Імплементація положень Директиви 2001/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 28 травня 2001 р. щодо допуску цінних паперів до лістингу офіційної фондової біржі та щодо інформації про зазначені цінні папери, яка повинна бути опублікована

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви

2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

88. Імплементація положень Регламенту Комісії (ЄС) 1569/2007 від 21 грудня 2007 р., яким встановлюється механізм для визначення еквівалентності стандартів бухгалтерського обліку, що застосовуються емітентами цінних паперів третіх країн відповідно до Директив 2003/71/ЄС та 2004/109/ЄС Європейського Парламенту та Ради

1) розроблення планів імплементації Регламенту

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

Нацкомфінпослуг (за згодою)

Мінфін

ДФС

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

схвалення плану імплементації Регламенту

2) виконання планів імплементації Регламенту

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)

НКЦПФР (за згодою)

Мінфін

ДФС

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

89. Імплементація положень Регламенту Комісії (ЄС) 600/2014 від 15 травня 2014 р. про ринки фінансових інструментів та внесення змін до Регламенту (ЄС) 648/2012

1) розроблення плану імплементації Регламенту

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Регламенту

2) виконання плану імплементації Регламенту

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

Інститути спільного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу

90. Імплементація положень Директиви 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 р. про узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, що стосуються інститутів спільного (колективного) інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (UCITS)

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідному органу

2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

91. Імплементація положень Директиви Комісії 2010/43/ЄС від 1 липня 2010 р. щодо імплементації Директиви 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно організаційних вимог, конфлікту інтересів, ведення бізнесу, управління ризиками, а також щодо змісту угоди між депозитарієм та керуючою компанією

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви

2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

92. Імплементація положень Директиви Комісії 2010/42/ЄС від 1 липня 2010 р. щодо імплементації Директиви 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно певних положень щодо злиття фондів, структур типу основна-донор та процедури повідомлення

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви

2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

93. Імплементація положень Регламенту Комісії (ЄС) 583/2010 від 1 липня 2010 р. щодо імплементації Директиви 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно ключової інформації для інвестора та виконання необхідних умов під час надання ключової інформації для інвестора або проспекту на довговічному носії, іншому, ніж паперовий, та за допомогою веб-сайту

1) розроблення плану імплементації Регламенту

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Регламенту

2) виконання плану імплементації Регламенту

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

94. Імплементація положень Регламенту Комісії (ЄС) 584/2010 від 1 липня 2010 р. щодо імплементації Директиви 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради, яка стосується форми та змісту стандартного листа-повідомлення та атестації UCITS (інститутів спільного (колективного) інвестування в цінні папери, що підлягають обігу), використання електронного документообігу між уповноваженими органами з метою здійснення нотифікації та процедур перевірки на місці та розслідувань, а також обміну інформацією між уповноваженими органами

1) розроблення плану імплементації Регламенту

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Регламенту

2) виконання плану імплементації Регламенту

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

95. Імплементація положень Директиви Комісії 2007/16/ЄС від 19 березня 2007 р. щодо імплементації Директиви Ради 85/611/ЄЕС про узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, що стосуються інститутів спільного (колективного) інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (UCITS), стосовно роз’яснення деяких визначень

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви

2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

Ринкова інфраструктура

96. Імплементація положень Директиви 2009/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 р., якою вносяться зміни до Директиви 98/26/ЄС про остаточність розрахунків у платіжних системах та системах розрахунків цінними паперами та Директиви № 2002/47/ЄС про фінансове забезпечення, яке стосується пов’язаних систем і кредитних вимог

1) розроблення плану імплементації Директиви

січень 2017 р.

НКЦПФР (за згодою)

Національний банк (за згодою)

схвалення планів імплементації Директиви

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) виконання плану імплементації Директиви

грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

Національний банк (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

97. Імплементація положень Директиви 98/26/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 1998 р. про остаточність розрахунків у платіжних системах та системах розрахунків цінними паперами

1) розроблення плану імплементації Директиви

січень 2017 р.

НКЦПФР (за згодою)

Національний банк (за згодою)

схвалення планів імплементації Директиви

2) виконання плану імплементації Директиви

грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

Національний банк (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

98. Імплементація положень Директиви 2002/47/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 червня 2002 р. про фінансові заходи поручительства

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення планів імплементації Директиви

2) виконання плану імплементації Директиви

грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

Платежі

99. Імплементація положень Директиви (ЄС) 2015/2366 Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2015 р. про платіжні послуги на внутрішньому ринку, якою вносяться зміни до Директив 2002/65/ЄС, 2009/110/ЄС і 2013/36/ЄС та Регламенту (ЄС) 1093/2010 і скасовується Директива 2007/64/ЄС

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2017 р.

Національний банк (за згодою)

схвалення планів імплементації Директиви

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідному органу

2) виконання плану імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Національний банк (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

Запобігання відмиванню грошей

100. Імплементація положень Директиви (ЄС) 2015/849 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2015 р. про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму, якою внесено поправки до Регламенту (ЄС) 648/2012 Європейського Парламенту та Ради, яким скасовується Директива 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради і Директива Комісії ЄС 2006/70/ЄC

1) розроблення плану імплементації Директиви

січень 2017 р.

Держфінмоніторинг

Мінфін

ДФС

Національний банк (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) виконання плану імплементації Директиви

грудень 2017 р.

Держфінмоніторинг

Мінфін

ДФС

Національний банк (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

101. Імплементація положень Регламенту (ЄС) 2015/847 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2015 р. про інформацію, що супроводжує грошові перекази, який скасовує Регламент (ЄС) 1781/2006

1) розроблення плану імплементації Регламенту

січень 2017 р.

Держфінмоніторинг

Національний банк (за згодою)

Мінфін

ДФС

Мін’юст

схвалення плану імплементації Регламенту

2) виконання плану імплементації Регламенту

грудень 2017 р.

Держфінмоніторинг

Національний банк (за згодою)

Мінфін ДФС Мін’юст

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

Наближення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері міжнародного морського транспорту (додаток XVII)

102. Розроблення “дорожньої карти” з імплементації положень директив ЄС у сфері міжнародного морського транспорту

1) розроблення проекту “дорожньої карти”

лютий 2016 р.

Мінінфраструктури

розроблення проекту “дорожньої карти”

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідному органу, кошти в рамках проекту технічної допомоги ЄС “Підтримка імплементації Угоди про асоціацію та Національної транспортної стратегії”

2) погодження проекту “дорожньої карти” із Стороною ЄС на експертному рівні

березень 2016 р.

Мінінфраструктури

наявність проекту “дорожньої карти”, погодженого із Стороною ЄС

3) внесення проекту “дорожньої карти” на розгляд Кабінету Міністрів України

квітень 2016 р.

Мінінфраструктури

схвалення Кабінетом Міністрів України “дорожньої карти”

4) внесення “дорожньої карти” на розгляд Комітету асоціації у торговельному складі

травень 2016 р.

Мінінфраструктури

прийняття “дорожньої карти”

103. Імплементація положень Директиви 2009/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно загальних правил і стандартів для інспектування та організації огляду суден, а також інших спільних дій морськими адміністраціями

виконання плану імплементації Директиви 2009/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно загальних правил і стандартів для інспектування та організації огляду суден, а також інших спільних дій морськими адміністраціями, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 343 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері правил і стандартів для інспектування та організації огляду суден на морському та річковому транспорті”

січень 2016 р. - грудень 2019 р.

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

Держрибагентство

Регістр судноплавства (за згодою)

Мін’юст МЗС

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

104. Імплементація положень Регламенту (ЄС) 336/2006 Європейського Парламенту та Ради від 15 лютого 2006 р. про імплементацію Міжнародного кодексу з управління безпекою в рамках Співтовариства та скасування Регламенту Ради (ЄС) 3051/95

виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) 336/2006 Європейського Парламенту та Ради від 15 лютого 2006 р. про імплементацію Міжнародного кодексу з управління безпекою в рамках Співтовариства та скасування Регламенту Ради (ЄС) № 3051/95, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 297 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері безпеки на морському та річковому транспорті”

січень 2016 р. - грудень 2019 р.

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

Держрибагентство

Регістр судноплавства (за згодою)

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

105. Імплементація положень Директиви 2009/16/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. стосовно контролю державою порту

виконання плану імплементації Директиви 2009/16/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. стосовно контролю державою порту, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 297 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері безпеки на морському та річковому транспорті”

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

Держрибагентство

державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)

державна установа “Держгідрографія” (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

106. Імплементація положень Директиви 2002/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2002 р., якою впроваджується система Співтовариства з нагляду за рухом суден та інформування і скасовується Директива Ради 93/75/ЄEC

виконання плану імплементації Директиви 2002/59/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2002 р., якою впроваджується система Співтовариства з нагляду за рухом суден та інформування і скасовується Директива Ради 93/75/ЄEC, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 297 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері безпеки на морському та річковому транспорті”

січень 2016 р. - грудень 2019 р.

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

Держрибагентство

державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)

державна установа “Держгідрографія” (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

107. Імплементація положень Директиви 2009/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 р. стосовно правил та стандартів безпеки для пасажирських суден

виконання плану імплементації Директиви 2009/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 р. стосовно правил та стандартів безпеки для пасажирських суден, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 297 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері безпеки на морському та річковому транспорті”

січень 2016 р. - грудень 2017 р.

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

Регістр судноплавства (за згодою)

державна установа “Держгідрографія” (за згодою)

державне підприємство “ЧорноморНДІпроект” (за згодою)

державна установа “Український гідрометеорологічний центр” (за згодою)

Мін’юст

МЗС

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

108. Імплементація положень Директиви Ради 1999/35/ЄC від 29 квітня 1999 р. про систему обов’язкового нагляду за безпекою роботи регулярних поромів типу рo-рo та високошвидкісних пасажирських суден

виконання плану імплементації Директиви Ради 1999/35/ЄС від 29 квітня 1999 р. про систему обов’язкових оглядових заходів для безпечного функціонування регулярних перевезень поромами типу ро-ро та швидкісними пасажирськими суднами, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 343 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері безпеки на морському та річковому транспорті”

січень 2017 р. - грудень 2018 р.

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

Регістр судноплавства (за згодою)

Мін’юст

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

109. Імплементація положень Директиви 2003/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 14 квітня 2003 р. про особливі вимоги щодо стабільності пасажирських суден типу рo-рo

виконання плану імплементації Директиви 2003/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 14 квітня 2003 р. про особливі вимоги до остійності пасажирських суден типу ролкер, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 343 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері безпеки на морському та річковому транспорті”

січень 2016 р. - грудень 2018 р.

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

Регістр судноплавства (за згодою)

державне підприємство “ЧорноморНДІпроект” (за згодою)

державна установа “Український гідрометеорологічний центр” (за згодою)

державна установа “Держгідрографія” (за згодою)

Мін’юст

МЗС

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

110. Імплементація положень Директиви 2001/96/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 грудня 2001 р., що встановлює гармонізовані вимоги та процедури з безпеки навантаження та розвантаження балкерів

виконання плану імплементації Директиви 2001/96/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 грудня 2001 р., що встановлює узгоджені вимоги і процедури безпечного завантаження і розвантаження навалювальних суден (балкерів), схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 343 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері безпеки на морському та річковому транспорті”

січень 2016 р. - грудень 2019 р.

Мінінфраструктури

державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

111. Імплементація положень Директиви 2008/106/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. про мінімальний рівень підготовки моряків

виконання плану імплементації Директиви 2008/106/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. про мінімальний рівень підготовки моряків, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 269 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері дипломування моряків на морському та річковому транспорті”

січень 2016 р. - грудень 2017 р.

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків (за згодою)

МОЗ

МОН

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

112. Імплементація положень Директиви 2000/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 листопада 2000 р. про портове приймальне обладнання з прийому відходів із суден та залишків вантажу

виконання плану імплементації Директиви 2000/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 листопада 2000 р. про портове приймальне обладнання для корабельних відходів та залишків вантажу, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 270 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища на морському та річковому транспорті”

січень 2016 р. - грудень 2019 р.

Мінінфраструктури

Мінприроди державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

113. Імплементація положень Регламенту (ЄС) 782/2003 Європейського Парламенту та Ради від 14 квітня 2003 р. про заборону оловоорганічних сполук на суднах

виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) 782/2003 Європейського Парламенту та Ради від 14 квітня 2003 р. про заборону оловоорганічних сполук на суднах, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 270 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища на морському та річковому транспорті”

січень 2016 р. - грудень 2018 р.

Мінінфраструктури

Мінприроди

Мін’юст

МЗС

Укртрансбезпека

Регістр судноплавства (за згодою)

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

114. Імплементація положень Директиви 2010/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 жовтня 2010 р. про формальності з надання відомостей про судна, які прибувають та/або відбувають з портів держав-членів, яка скасовує Директиву 2002/6/ЄС

виконання плану імплементації Директиви 2010/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 жовтня 2010 р. про формальності з надання відомостей про судна, які прибувають та/або відбувають з портів держав-членів, яка скасовує Директиву 2002/6/ЄС, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 271 “Про схвалення розробленого Міністерством інфраструктури плану імплементації Директиви 2010/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 жовтня 2010 р. про формальності з надання відомостей про судна, які прибувають та/або відбувають з портів держав-членів, яка скасовує Директиву 2002/6/ЄС”

січень 2016 р. - грудень 2018 р.

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

Держрибагентство

державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)

державна установа “Держгідрографія” (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

115. Імплементація положень Директиви Ради 92/29/ЄЕС від 31 березня 1992 р. про мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров’я з метою покращення медичного обслуговування на борту суден

1) розроблення плану імплементації Директиви

травень 2016 р.

МОЗ

Укртрансбезпека

Мінінфраструктури

ухвалення плану імплементації Директиви

2) виконання плану імплементації Директиви

червень 2016 р. - грудень 2018 р.

МОЗ

Укртрансбезпека

Мінінфраструктури

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

116. Імплементація положень Директиви Ради 1999/63/ЄС від 21 червня 1999 р. стосовно Угоди про організацію робочого часу моряків, укладеної між Асоціацією судновласників Європейського Співтовариства (ECSA) та Федерацією транспортних профспілок Європейського Співтовариства (FST) (додаток: Європейська угода про організацію робочого часу моряків, за виключенням статті 16 цієї Директиви)

виконання плану імплементації Директиви Ради 1999/63/ЄС від 21 червня 1999 р. про Угоду про організацію робочого часу моряків, укладену між Асоціацією судновласників Європейського Співтовариства (АСЄС) та Федерацією транспортних профспілок Європейського Співтовариства, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 402 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері організації робочого часу моряків”

січень 2016 р. - грудень 2019 р.

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

Мінсоцполітики

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

117. Імплементація положень Директиви 1999/95/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 1999 р. про правозастосування положень щодо годин праці моряків на борту суден, що заходять до портів Співтовариства

виконання плану імплементації Директиви 1999/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 1999 р. про правозастосування положень щодо годин праці моряків на борту суден, які зупиняються у портах Співтовариства, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 402 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері організації робочого часу моряків”

січень 2016 р. - грудень 2019 р.

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

Мінсоцполітики

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

118. Імплементація положень Директиви 2005/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 жовтня 2005 р. про посилення безпеки у портах

1) розроблення плану імплементації Директиви

травень 2016 р.

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

Держрибагентство

державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)

державна установа “Держгідрографія” (за згодою)

СБУ (за згодою)

ухвалення плану імплементації Директиви

2) виконання плану імплементації Директиви

червень 2016 р. - грудень 2018 р.

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

Держрибагентство

державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)

державна установа “Держгідрографія” (за згодою)

СБУ (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

119. Імплементація положень Регламенту (ЄС) 725/2004 Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р. про посилення засобів безпеки суден та портових споруд

виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) 725/2004 Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р. про посилення безпеки суден та портових споруд, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 297 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері безпеки на морському та річковому транспорті”

січень 2016 р. - грудень 2018 р.

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

Держрибагентство

Регістр судноплавства (за згодою)

державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)

МЗС

Мін’юст

СБУ (за згодою)

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

120. Імплементація положень Регламенту (ЄС) 417/2002 Європейського Парламенту та Ради від 18 лютого 2002 р. щодо прискорення запровадження вимог про подвійний корпус або еквівалентну конструкцію для нафтоналивних суден з одинарним корпусом та про припинення дії Регламенту Ради (ЄС) 2978/94

виконання плану імплементації Регламенту (ЄC) 417/2002 Європейського Парламенту та Ради від 18 лютого 2002 р. про прискорення запровадження вимог про подвійний корпус або аналогічну конструкцію для нафтоналивних суден з одинарним корпусом та про припинення дії Регламенту Ради (ЄС) 2978/94, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 270 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища на морському та річковому транспорті”

січень 2016 р. - грудень 2017 р.

Мінінфраструктури

Мінприроди

Мінекономрозвитку

Регістр судноплавства (за згодою)

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

Співробітництво з питань, пов’язаних з електронною торгівлею (статті 139 і 140)

121. Нормативно-правові аспекти електронної торгівлі

1) забезпечення обміну інформацією з ЄС про законодавство у сфері електронної торгівлі

травень 2016 р.

Мінекономрозвитку

Державне агентство з питань електронного урядування

наявність переліку актів ЄС у сфері електронної торгівлі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) розроблення планів імплементації актів ЄС у сфері електронної торгівлі

листопад 2016 р.

Мінекономрозвитку

Державне агентство з питань електронного урядування

схвалення планів імплементації актів ЄС у сфері електронної торгівлі

3) виконання планів імплементації актів ЄС у сфері електронної торгівлі

грудень 2016 р. - грудень 2017 р.

Мінекономрозвитку

Державне агентство з питань електронного урядування

виконання планів імплементації актів ЄС, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

Глава 7. Поточні платежі та рух капіталу

Лібералізація у сфері руху капіталу (статті 144-147)

122. Здійснення заходів з метою послідовної та поетапної лібералізації законодавства України у сфері руху капіталу

1) запровадження ведення діалогу між Україною та ЄС з метою полегшення руху капіталу між Сторонами

грудень 2016 р.

Національний банк (за згодою)

Мінекономрозвитку

Нацкомфінпослуг (за згодою)

НКЦПФР (за згодою)

проведення консультацій між Україною та ЄС щодо полегшення руху капіталу між Сторонами

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту технічної допомоги ЄС “EU - FINSTAR”

2) підготовка пропозицій щодо умов подальшого поступового запровадження правил ЄС про вільний рух капіталу та проведення відповідних консультацій із Стороною ЄС

грудень 2019 р.

Національний банк (за згодою)

Мінекономрозвитку

Нацкомфінпослуг (за згодою)

НКЦПФР (за згодою)

проведення консультацій із Стороною ЄС щодо забезпечення поетапної підготовки до лібералізації законодавства України у сфері руху капіталу

Глава 8. Державні закупівлі

Наближення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері державних закупівель (статті 152 і 153, додаток XXI)

123. Розроблення “дорожньої карти” з імплементації положень Директив ЄС у сфері державних закупівель, що включає імплементацію Директив 2014/24/ЄС, 2014/25/ЄС, 89/665/ЄЕС, 92/13/ЄЕС, 2007/66/ЄС

1) прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України “Про Стратегію реформування системи державних закупівель (“дорожню карту”)”

березень 2016 р.

Мінекономрозвитку

інші центральні органи виконавчої влади

прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України “Про Стратегію реформування системи державних закупівель (“дорожню карту”)”

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту технічної допомоги ЄС “Гармонізація системи державних закупівель в Україні із стандартами ЄС”

2) подання “дорожньої карти” на розгляд Комітету асоціації у торговельному складі

травень 2016 р.

Мінекономрозвитку

інші центральні органи виконавчої влади

наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

Співробітництво з ЄС у сфері державних закупівель (стаття 156, додаток XXI-О)

124. Інтеграція сучасних електронних технологій у сфері державних закупівель

інтеграція веб-сайту державних закупівель в електронну інформаційну систему державних закупівель ЄС TED

червень 2016 р.

Мінекономрозвитку

забезпечення розширеного доступу до інформації про закупівлі як в Україні, так і в інших країнах, можливість проведення системного аналізу

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідному органу, кошти в рамках проекту технічної допомоги ЄС “Гармонізація системи державних закупівель в Україні із стандартами ЄС”

Глава 9. Інтелектуальна власність

Наближення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності (статті 168-170, 175, 178-190, 193-218, 220-221, 224-227 частини другої “Стандарти, що стосуються прав інтелектуальної власності”, частини третьої “Захист прав інтелектуальної власності”)

125. Імплементація деяких актів законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності

1) виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 164 “Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації деяких актів законодавства ЄС”

II квартал 2016 р.

Мінекономрозвитку

ДСІВ

Мін’юст

Мінфін

ДФС

інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) розроблення планів імплементації нових актів ЄС у сфері інтелектуальної власності

2017-2018 роки

Мінекономрозвитку

ДСІВ

Мін’юст

Мінфін

ДФС

інші центральні органи виконавчої влади

виконання планів імплементації у сфері інтелектуальної власності, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

Визнання та охорона географічних зазначень (статті 201-211, додаток XXII)

126. Застосування географічних зазначень

забезпечення належного функціонування системи охорони та захисту географічних зазначень в Україні

2016-2018 роки

Мінекономрозвитку

ДСІВ

Мін’юст

Мінагрополітики

ДФС

МВС

інші центральні органи виконавчої влади судові органи (за згодою)

наявність інформаційних листів, проведення семінарів, прийняття відповідних нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

127. Діяльність Підкомітету з питань географічних зазначень Комітету асоціації у торговельному складі

1) забезпечення обміну інформацією про географічні зазначення для цілей визначення їх охорони відповідно до Угоди

2016-2018 роки

Мінекономрозвитку

ДСІВ

Мінагрополітики

надання Стороні Угоди переліків географічних зазначень у разі їх оновлення

2) забезпечення обміну інформацією, досвідом і даними між державними і приватними установами щодо розвитку законодавства і політики та практики географічних зазначень

2016-2018 роки

Мінекономрозвитку

ДСІВ

Мінагрополітики

ДФС

наявність інформаційних листів, проведення семінарів, зустрічей, консультацій

3) інформування представників ділових кіл щодо застосування та захисту географічних зазначень

2016-2018 роки

Мінекономрозвитку

ДСІВ

Мінагрополітики

ДФС

наявність інформаційних листів, проведення семінарів, зустрічей, консультацій

4) сприяння виробникам та їх об’єднанням у проведенні ребрендінгу відповідної продукції для виконання положень щодо перехідних періодів відповідно до статті 208 Угоди та просування нових назв товарів на ринках України, ЄС та третіх країн

2016-2018 роки

Мінекономрозвитку

ДСІВ

Мінагрополітики

ДФС

проведення заходів щодо ребрендінгу відповідної продукції та просування нових назв товарів на ринках України, ЄС та третіх країн

Співробітництво у сфері інтелектуальної власності (стаття 252)

128. Забезпечення співробітництва з питань захисту об’єктів права інтелектуальної власності

1) забезпечення обміну інформацією про правову базу з питань прав інтелектуальної власності і практики ЄС та відповідні правила щодо охорони та захисту прав інтелектуальної власності

2016-2018 роки

Мінекономрозвитку

ДСІВ

Мінагрополітики

ДФС

інші центральні органи виконавчої влади

проведення семінарів, зустрічей, консультацій

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) забезпечення обміну досвідом з ЄС стосовно правозастосування на центральному та субцентральному рівні митною службою, поліцією, адміністративними та судовими органами; координації дій з метою запобігання експорту контрафактних товарів, у тому числі з іншими країнами

2016-2018 роки

Мінекономрозвитку

ДСІВ

Мінагрополітики

ДФС

МВС

інші центральні органи виконавчої влади

3) інформування представників ділових кіл та суспільства щодо напрямів реалізації прав інтелектуальної власності (наслідків порушень інтелектуальної власності, зокрема ризиків для здоров’я і безпеки)

2016-2018 роки

Мінекономрозвитку

ДСІВ

Мінагрополітики

ДФС

МВС

МОЗ

інші центральні органи виконавчої влади

Глава 10. Конкуренція

Забезпечення застосування законодавства про конкуренцію, яке ефективно протидіє практикам та операціям, зазначеним у статті 254 (a), (b) i (c) Угоди (стаття 255)

129. Розроблення, затвердження та опублікування роз’яснення щодо принципів визначення штрафних санкцій, що накладаються за порушення вимог законодавства про конкуренцію

1) розроблення та затвердження роз’яснення принципів щодо визначення штрафних санкцій, що накладаються за порушення вимог законодавства про конкуренцію

лютий 2016 р.

Антимонопольний комітет

затвердження роз’яснень щодо принципів визначення штрафних санкцій, що накладаються за порушення вимог законодавства про конкуренцію

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідному органу, кошти в рамках проекту Twinning “Підтримка інституційної спроможності Антимонопольного комітету з проведення досліджень товарних ринків України відповідно до міжнародних стандартів та кращих практик та подальшої адаптації законодавства про захист економічної конкуренції до законодавства ЄС” (проект на стадії відбору проектних пропозицій)

2) опублікування роз’яснення щодо принципів визначення штрафних санкцій, що накладаються за порушення вимог законодавства про конкуренцію

лютий 2016 р.

Антимонопольний комітет

розміщення роз’яснення на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету

130. Розроблення, затвердження та опублікування роз’яснення щодо принципів, які застосовуються під час проведення оцінки випадків горизонтального злиття

1) розроблення та затвердження роз’яснення щодо принципів, які застосовуються під час проведення оцінки випадків горизонтального злиття

грудень 2016 р.

Антимонопольний комітет

затвердження роз’яснень щодо принципів, які застосовуються під час проведення оцінки випадків горизонтального злиття

2) опублікування роз’яснення щодо принципів, які застосовуються під час проведення оцінки горизонтального злиття

грудень 2016 р.

Антимонопольний комітет

розміщення роз’яснення на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету

131. Наближення законодавства України щодо правил конкуренції до законодавства ЄС

забезпечення виконання плану імплементації актів законодавства ЄС, які закріплюють правила конкуренції, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від  4 березня 2015 р. № 167 “Про схвалення розроблених Антимонопольним комітетом планів імплементації деяких актів законодавства ЄС”

грудень 2017 р.

Антимонопольний комітет

виконання плану імплементації актів законодавства ЄС, наявність позитивного висновку Комітету асоціації у торговельному складі

Створення національної системи контролю державної допомоги (статті 262-267)

132. Забезпечення виконання Антимонопольним комітетом функцій з моніторингу та контролю державної допомоги

забезпечення виконання плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання та реалізації положень Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 102

липень 2017 р.

Антимонопольний комітет

інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану заходів та Антимонопольним комітетом функцій з моніторингу та контролю державної допомоги

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проектів СІВ, Twinning, TAIEX

Глава 11. Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями

Провадження діяльності з розвідки, видобування та виробництва вуглеводнів (статті 279 і 280)

133. Імплементація положення Директиви 94/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 травня 1994 р. про умови надання та використання дозволів на пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів

виконання плану імплементації положень Директиви 94/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 травня 1994 р. про умови надання та використання дозволів на пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 371

2016- 2018 роки

Мінприроди

Держгеонадра

Міненерговугілля

Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (за згодою)

Національна акціонерна компанія “Надра України” (за згодою)

виконання плану імплементації положень Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проектів Twinning, TAIEX

Глава 12. Прозорість

Запровадження принципу прозорості у сфері торгівлі (статі 281, 283, 284)

134. Визначення або утворення контактних пунктів оброблення інформаційних запитів із специфічних питань створення зони вільної торгівлі, що стосуються заходів загального застосування

1) визначення або утворення контактного пункту

березень 2016 р.

Мінекономрозвитку

інші центральні органи виконавчої влади

наявність наказу Мінекономрозвитку,прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про внесення змін до Положення про Міністерство економічного розвитку України

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) визначення механізму надання відповідей на запити

квітень 2016 р.

Мінекономрозвитку

інші центральні органи виконавчої влади

функціонування контактного пункту

3) забезпечення оперативного опублікування інформації про здійснення заходів загального застосування у сфері торгівлі

2016-2018 роки

Мін’юст

Мінекономрозвитку

МЗС

інші центральні органи виконавчої влади

оприлюднення нормативно-правових актів та інших документів інформаційного характеру на офіційних веб-сайтах органів державної влади

Глава 13. Торгівля та сталий розвиток

Утворення інститутів громадянського суспільства (стаття 299)

135. Утворення дорадчої групи з питань сталого розвитку

1) формування дорадчої групи з незалежних представницьких громадських організацій, в яких представлені організації роботодавців та працівників, неурядові організації та інші заінтересовані сторони

липень 2016 р.

Мінекономрозвитку

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

утворення дорадчої групи з питань сталого розвитку

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проектів технічної допомоги “Торговельна політика і практика в Україні” (Королівство Швеція), “Удосконалення інституційної спроможності Уряду України та інститутів громадянського суспільства для ефективної співпраці у процесах прийняття рішень” (ОБСЄ), “Формування сприятливих умов діяльності для громадянського суспільства України”, “Проект зміцнення потенціалу громадянського суспільства України”, “Фінансовий розвиток неурядових організацій” (Уряд США)

2) організація і проведення відкритого форуму громадянського суспільства для підтримки діалогу щодо аспектів сталого розвитку торговельних відносин між Україною та ЄС, у рамках якого проводять засідання дорадчі групи

щороку

Мінекономрозвитку

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

наявність рішень форуму громадянського суспільства

Створення інституційного механізму та механізму моніторингу (стаття 300)

136. Створення Підкомітету з питань торгівлі та сталого розвитку

1) формування складу представників Української Сторони

квітень 2016 р.

Мінекономрозвитку

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

затвердження складу представників Української Сторони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) проведення засідання Підкомітету

щороку

Мінекономрозвитку

інші центральні органи виконавчої влади

проведення засідання Підкомітету

137. Утворення контактного пункту з метою сприяння інформаційній взаємодії між сторонами з питань, визначених главою 13

1) визначення /утворення контактного пункту

березень 2016 р.

Мінекономрозвитку

інші центральні органи виконавчої влади

наявність наказу Мінекономрозвитку

2) визначення механізму надання відповідей на запити

квітень 2016 р.

Мінекономрозвитку

інші центральні органи виконавчої влади

функціонування контактного пункту оброблення та надання відповідей на запити

Утворення групи експертів (стаття 301)

138. Формування групи експертів від України

1) визначення критеріїв та процедур відбору експертів

травень 2016 р.

Мінекономрозвитку

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

затвердження критеріїв та процедур відбору експертів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

2) проведення відбору експертів

листопад 2016 р.

Мінекономрозвитку

Мін’юст

інші центральні органи виконавчої влади

передача ЄС списку експертів від України

відповідним органам

Наближення національного законодавства до права ЄС у сфері навколишнього середовища (статті 296 і 298)

139. Забезпечення впровадження міжнародних стандартів у сфері навколишнього природного середовища

1) внесення Кабінету Міністрів України пропозицій щодо визначення методики проведення оцінки впливу проектів регуляторних актів на рівень охорони навколишнього природного середовища та праці

грудень 2016 р.

Мінекономрозвитку

Мінприроди Мінсоцполітики ДРС інші центральні органи виконавчої влади

розроблення методики проведення оцінки впливу проектів регуляторних актів на рівень охорони навколишнього природного середовища та праці

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) внесення Кабінету Міністрів України пропозицій щодо визначення методики проведення оцінки впливу торгівлі на сталий розвиток

грудень 2017 р.

Мінекономрозвитку Мінприроди Мінсоцполітики інші центральні органи виконавчої влади

розроблення методики проведення оцінки впливу торгівлі на сталий розвиток

3) проведення оцінки впливу торгівлі на сталий розвиток

грудень 2018 р.

Мінекономрозвитку Мінприроди Мінсоцполітики інші центральні органи виконавчої влади

проведення оцінки впливу торгівлі на сталий розвиток

Глава 14. Вирішення спорів

Визначення арбітрів для арбітражних груп (стаття 323)

140. Визначення представників України, які будуть виступати як арбітри

1) проведення добору представників України, які будуть виступати як арбітри

квітень 2016 р.

Мін’юст

Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

Мінекономрозвитку

інші центральні органи виконавчої влади

наявність списку представників України, які будуть виступати як арбітри

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) подання списку представників України, які будуть виступати як арбітри, Комітету асоціації у торговельному складі

червень 2016 р.

Мін’юст

Мінекономрозвитку

Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

наявність рішення Комітету асоціації у торговельному складі про включення представників України до списку осіб, які будуть виступати як арбітри

{Розпорядження доповнено планом заходів згідно з Розпорядженням КМ № 217-р від 18.02.2016}


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 21 червня 2017 р. № 503-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

з імплементації розділу V “Економічне та галузеве співробітництво” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2017-2019 роки

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання за Угодою про асоціацію/

планом імплементації

Відповідальні за виконання

Індикатори виконання

Фінансування

Розділ V. Економічне та галузеве співробітництво

Глава 1. Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику

Адаптація законодавства в сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику (стаття 341, додаток XXVII)

1. Впровадження актів законодавства ЄС

1) виконання планів імплементації Директиви 94/63/ЄС від 20 грудня 1994 р.;

Директиви 98/70/ЄС від 13 жовтня 1998 р.;

Директиви 2004/8/ЄС від 11 лютого 2004 р.;

Директиви 2006/21/ЄС від 15 березня 2006 р.;

Директиви 2009/72/ЄC від 13 липня 2009 р.;

Директиви 2009/73/ЄC від 13 липня 2009 р.;

Регламенту (ЄС) № 714/2009 від 13 липня 2009 р.;

Регламенту (ЄС) № 715/2009 від 13 липня 2009 р.;

Директиви 2009/119/ЄС Ради від 14 вересня 2009 р.

2017-2019 роки

Міненерговугілля

виконання планів імплементації, отримання позитивних висновків Комітету асоціації

(Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках програми підтримки секторальної політики в енергетичному секторі, програми “Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України”

2) виконання планів імплементації Директиви 2009/101/ЄС від 16 вересня 2009 р.;

Регламенту (ЄС) № 910/2014 від 23 липня 2014 р.

2017-2019 роки

Мінрегіон

Держенергоефективності

Мінекономрозвитку

виконання планів імплементації, отримання позитивних висновків Комітету асоціації

(Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) виконання планів імплементації Директиви Ради 2006/117/Євратом від 20 листопада 2006 р.;

Директиви Ради 013/59/Євратом від 5 грудня 2013 р.;

Директиви Ради 2014/87/Євратом від 8 липня 2014 р.

2017-2019 роки

Держатомрегулювання

Міненерговугілля

Мінприроди

МОЗ

ДАЗВ

Національна академія наук (за згодою)

виконання планів імплементації, отримання позитивних висновків Комітету асоціації

(Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту міжнародної технічної допомоги “Підтримка в управлінні Інструментом співробітництва у сфері ядерної безпеки (ІСЯБ) в Україні”

4) виконання планів імплементації Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 65/2014 від 1 жовтня 2013 р.;

Директиви Комісії 96/60/ЄС від 19 вересня 1996 р.;

Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 1062/2010 від 28 вересня 2010 р.;

Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 626/2011 від 4 травня 2011 р.;

Делегованого Регламенту Комісії ЄС № 1059/2010 від 28 вересня 2010 р.;

Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 392/2012 від 1 березня 2012 р.

2017-2019 роки

Держенергоефективності

виконання планів імплементації, отримання позитивних висновків Комітету асоціації

(Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

5) виконання плану імплементації Директиви № 2008/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 жовтня 2008 р. стосовно процедури Співтовариства для вдосконалення прозорості встановлення цін на газ і електроенергію для кінцевих промислових користувачів

травень 2017 р.

Держстат

НКРЕКП (за згодою)

Міненерговугілля

Мінекономрозвитку

розроблення та затвердження методологічних положень для збору та обробки інформації про ціни на газ та електроенергію для кінцевих споживачів, що відповідає вимогам Директиви № 2008/92/ЄС та подання Євростату інформації відповідно до вимог Директиви

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

6) виконання планів імплементації Директиви 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 р.;

Регламенту Комісії (ЄС) № 278/2009 від 6 квітня 2009 р.;

Регламенту Комісії (ЄС) № 244/2009 від 18 березня 2009 р.;

Регламенту Комісії (ЄС) № 245/2009 від 18 березня 2009 р.;

Регламенту Комісії (ЄС) № 107/2009 від 4 лютого 2009 р.;

Регламенту Комісії (ЄС) № 1275/2008 від 17 грудня 2008 р.

2017 рік

Держенергоефективності

Мінприроди

МОЗ

Мінрегіон

Мінекономрозвитку

Міненерговугілля

виконання планів імплементації, отримання позитивних висновків Комітету асоціації

(Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

7) оновлення додатків XXVI і XXVII до розділу V Угоди про асоціацію

2017-2019 роки в рамках Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС

Міненерговугілля

Мінприроди

Мінекономрозвитку

Мінрегіон

Держенергоефективності

Держатомрегулювання

схвалення Комітетом асоціації актуального змісту додатків до Угоди про асоціацію

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

8) щорічне оновлення законодавства про безпеку постачання природного газу (Правил про безпеку постачання природного газу, затверджених наказом Міненерговугілля від 2 листопада 2015 р. № 687)

щороку

Міненерговугілля

оновлення Правил про безпеку постачання природного газу та Національного плану дій, затверджених наказом Міненерговугілля від 2 листопада 2015 р. № 687

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

9) супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про ринок електричної енергії України” (реєстраційний номер 4493)

2017 рік

Міненерговугілля

прийняття Закону, що відповідає положенням Директиви 2005/89/ЄС стосовно заходів для забезпечення безпеки інвестування до системи електропостачання та інфраструктури

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Продовження та активізація співробітництва у сфері енергетики (стаття 337)

2. Удосконалення засад співробітництва з ЄС з урахуванням цілей, розвитку відносин у рамках Енергетичного співтовариства та формування Енергетичного Союзу

1) підготовка із залученням Секретаріату Енергетичного Співтовариства стратегічного документа про співпрацю в енергетичній галузі на заміну Меморандуму про взаєморозуміння про співпрацю у сфері енергетики між Україною та ЄС

2017 рік

Міненерговугілля

Мінприроди

Мінекономрозвитку

Мінрегіон

Держенергоефективності

Держатомрегулювання

Держстат

НКРЕКП (за згодою)

узгодження із службами Європейської Комісії та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства стратегічних напрямів співробітництва, підписання відповідних угод (домовленостей), підписання узгодженого стратегічного документа

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) продовження співпраці між Україною та ЄС для забезпечення повноцінного контролю Українським оператором газотранспортної системи над транскордонними газопроводами на кордоні з державами - членами ЄС

2017-2019 роки

Міненерговугілля

НАК “Нафтогаз України”

підписання угод про сполучення з усіма операторами суміжних газотранспортних систем ЄС відповідно до Регламенту Європейської Комісії (ЄС) 2015/703

кошти міжнародної технічної допомоги

Імплементація енергетичних стратегій та політик, розвиток/опрацювання прогнозів та сценаріїв, а також удосконалення статистичної облікової системи енергетичного сектору (стаття 338)

3. Імплементація енергетичних стратегій та політик і розвиток/опрацювання прогнозів та сценаріїв

оновлення Енергетичної стратегії України, її схвалення та підготовка плану заходів щодо її реалізації

травень 2017 р.

Міненерговугілля

Мінприроди

Мінекономрозвитку

Мінрегіон

Держенергоефективності

Держатомрегулювання

Держстат

Мінфін

Мін’юст

НКРЕКП (за згодою)

прийняття Кабінетом Міністрів України оновленого стратегічного документа, офіційне рішення уповноваженого органу щодо затвердження плану заходів з виконання Енергетичної стратегії України

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги: експертна допомога Секретаріату Енергетичного Співтовариства, кошти Програми ЄС “Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України”

4. Удосконалення статистичної облікової системи енергетичного сектору

розроблення та затвердження методологічних положень з організації проведення обстеження щодо кінцевого використання енергії домогосподарствами у форматі, визначеному Регламентом (ЄС) № 431/2014

грудень 2017 р.

Держстат

затвердження наказу Держстату про затвердження методологічних положень з організації проведення обстеження щодо кінцевого використання енергії домогосподарством

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Створення ефективних механізмів урегулювання потенційних кризових ситуацій в енергетиці у дусі солідарності (статті 338 і 340, додаток XXVI)

5. Створення ефективних механізмів розв’язання потенційних кризових ситуацій в енергетиці

1) здійснення обміну інформацією та взаємодія щодо: призначення координаторів та уповноважених осіб у рамках Механізму раннього попередження (МРП) між Україною та ЄС; ранньої оцінки потенційних ризиків і проблем, пов’язаних з попитом та постачанням енергетичних товарів і продуктів

2017-2019 роки

Міненерговугілля

НАК “Нафтогаз України”

функціонування ефективного механізму вирішення потенційних кризових ситуацій в енергетиці

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) формування стратегічного запасу нафти та нафтопродуктів, зокрема:

2017-2019 роки

Держрезерв

Мінекономрозвитку

Мінфін

прийняття Закону України “Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів”

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги,

обрання моделі формування стратегічного запасу нафти та нафтопродуктів;

2017 рік

Міненерговугілля

Держстат

створення законодавчих умов для формування стратегічного запасу нафти та нафтопродуктів

2017 рік

Антимонопольний комітет

Асоціація підприємств нафтогазової промисловості

забезпечення належного рівня запасу нафти та нафтопродуктів відповідно до законодавства ЄС

кошти технічної допомоги від Секретаріату Енергетичного Співтовариства

Модернізація та посилення наявної енергетичної інфраструктури, поступова інтеграція електроенергетичної системи України до європейської електроенергетичної мережі (стаття 338)

6. Модернізація та посилення наявної енергетичної інфраструктури

1) забезпечення створення енергогенеруючих потужностей, цілісності, надійності та безпеки енергетичних мереж

2017-2019 роки

Міненерговугілля

наявність та функціонування енергогенеруючих потужностей, забезпечення цілісності, надійності та безпеки енергетичних мереж

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) інтеграція електроенергетичної системи України до європейської електроенергетичної мережі

2017-2019 роки

Міненерговугілля

забезпечення сталого експорту/імпорту електроенергії Україна/ЄС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) відновлення енергетичної транзитної інфраструктури і встановлення транскордонної системи обчислення на кордонах України

2017-2019 роки

Міненерговугілля

Мінекономрозвитку

Мінфін

функціонування енергетичної транзитної інфраструктури і транскордонної системи обчислення на кордонах України

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) створення нової енергетичної інфраструктури

2017-2019 роки

Міненерговугілля

НАК “Нафтогаз України”

ПАТ “Укртрансгаз”

введення об’єктів інфраструктури в експлуатацію

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Розвиток конкурентоспроможних, прозорих і недискримінаційних енергетичних ринків (статті 338 і 339)

7. Активізація співробітництва у сфері енергетики з метою підвищення енергетичної безпеки, конкурентоспроможності та стабільності

1) створення умов для безпеки постачання електричної енергії та інвестицій в інфраструктуру

2017 рік

Міненерговугілля

внесення змін до Закону України “Про електроенергетику”

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) формування, прозорої, недискримінаційної державної політики щодо забезпечення безпеки постачання природного газу на внутрішньому ринку

2017 рік

Міненерговугілля

внесення змін до Законів України “Про трубопровідний транспорт”, “Про нафту і газ”, розроблення відповідних нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) участь у регіональних ініціативах щодо співробітництва у сфері енергетики

2017-2019 роки

Міненерговугілля

Мінрегіон

МЗС

Держенергоефективності

Держатомрегулювання

НКРЕКП (за згодою)

НАК “Нафтогаз України”

забезпечення участі у регіональних ініціативах щодо співробітництва у сфері енергетики

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) здійснення заходів щодо інформування та забезпечення захисту прав споживачів від недобросовісних методів конкуренції енергопостачальників

2017-2019 роки

НКРЕКП (за згодою)

Міненерговугілля

МІП

Держпродспоживслужба

наявність та функціонування налагодженої системи інформування споживачів, а також механізму реалізації захисту прав споживачів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

5) вдосконалення системи фізичного захисту об’єктів підвищеної небезпеки за фінансової підтримки ЄС

2017 рік

СБУ (за згодою)

МВС

Міненерговугілля

створення дієвої системи захисту об’єктів підвищеної небезпеки

кошти в рамках проекту міжнародної технічної допомоги “Фізичний захист Южно-Української АЕС”

6) забезпечення в рамках членства у Договорі про заснування Енергетичного Співтовариства активної участі у розробленні та прийнятті нового акта на заміну Регламенту (ЄС) 994/2010 стосовно заходів із забезпечення безпеки постачання газу

2017 рік

Міненерговугілля

НАК “Нафтогаз України”

захист інтересів України щодо забезпечення безпеки постачання газу на етапі формування відповідного законодавства ЄС та його використання в країнах Енергетичного Співтовариства

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

8. Сприяння розвитку енергетичного ринку шляхом проведення регуляторних реформ

1) підготовка програмного документа щодо реструктуризації вугільного сектору (стосовно енергетичного, коксованого та бурого вугілля)

2017 рік

Міненерговугілля

створення умов для розвитку прозорих енергетичних ринків на основі законодавства та стандартів ЄС, прийняття програмного документа з питань комплексного реформування вугільної галузі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги (грант на підготовку проекту “Програма сприяння регуляторній реформі централізованого теплопостачання України”)

2) реалізація Закону України “Про ринок природного газу”, розроблення та прийняття нормативно-правових актів на виконання Закону України “Про ринок природного газу”, що відповідають вимогам Директиви № 2009/73/ЄС та Регламенту (ЄС) 715/2009

2017 рік

Міненерговугілля

НАК “Нафтогаз України”

прийняття нормативно-правових актів, забезпечення функціонування ринку природного газу за встановленими Законом України “Про ринок природного газу”вимогами

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) приведення нормативно-правових актів у сфері розвідки і розробки вуглеводнів та відповідних положень національного законодавства у відповідність з європейським законодавством

2017-2018 роки

Міненерговугілля

Мінприроди

Держгеонадра

прийняття нормативно-правових актів з питань розвідки та розробки вуглеводнів відповідно до вимог ЄС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) створення законодавчих умов для функціонування ринку електричної енергії, який відповідає положенням Директиви № 2009/72/ЄС та Регламенту (ЄС) 714/2009; супроводження у Верховній Раді України законопроекту про ринок електричної енергії України (реєстраційний номер 4493)

травень 2017 р.

Міненерговугілля

НКРЕКП (за згодою)

прийняття Закону

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

9. Забезпечення умов для встановлення привабливого та стабільного інвестиційного клімату

1) підготовка щорічного звіту в рамках імплементації Україною Ініціативи щодо прозорості видобувних галузей та його опублікування

щороку до 1 липня

Міненерговугілля

ДФС

публікування сформованого щорічного звіту, розміщення інформації про податки у відкритому доступі на веб-сайті ДФС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях, в якому передбачено звітування Міненерговугіллю суб’єктів господарювання у зазначених галузях відповідно до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях

2017 рік

Міненерговугілля

прийняття Закону

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

Сприяння енергоефективності та енергозбереженню (стаття 338)

10. Створення законодавчих засад для сприяння енергоефективності та енергозбереженню

1) законодавче забезпечення маркування та зазначення стандартної інформації про обсяги споживання енергії та інших ресурсів, енергоспоживчих продуктів відповідно до вимог Директиви 2010/30/ЄС та імплементаційних директив і регламентів до неї стосовно:

пилососів;

водонагрівачів, ємностей для гарячої води та модулів нагріву води та сонячних установок;

обігрівачів приміщень, терморегуляторів та сонячних установок;

побутових вентиляційних установок

2017-2019 роки

Мінрегіон

Держенергоефективності

Мінекономрозвитку

Держпродспоживслужба

створення законодавчої бази для стимулювання закупівель робіт, постачання послуг, продуктів, що відповідають критеріям найвищого рівня ефективності (належать до найвищого класу енергетичної ефективності)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) імплементація Директиви № 2012/27/ЄС щодо енергетичної ефективності

2017 рік

Мінрегіон

Держенергоефективності

Міненерговугілля

прийняття Закону України “Про енергетичну ефективність”, схвалення плану заходів з виконання положень Закону, схвалення необхідних технічних регламентів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) забезпечення науково-технічного співробітництва та обміну інформацією у сфері виробництва енергії, її транспортування, постачання та кінцевого споживання, зокрема енергозберігаючих і екологічно безпечних технологій з можливим використанням інструментів Horizon 2020

2017-2019 роки

Міненерговугілля

Держенергоефективності

МОН

реалізація спільних проектів та програм

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) вжиття заходів, спрямованих на збільшення частки відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива в енергетичному балансі України

2017-2019 роки

Держенергоефективності

Мінрегіон

Міненерговугілля

Мінагрополітики

збільшення частки відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива в енергетичному балансі України

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту міжнародної технічної допомоги “Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергетики в агрохарчових та інших малих і середніх підприємствах (МСП) України”

Співробітництво в цивільному ядерному секторі (стаття 342)

11. Забезпечення високого рівня ядерної безпеки, використання ядерної енергії в мирних цілях

1) здійснення заходів на об’єкті “Укриття” для перетворення зруйнованого четвертого блоку (об’єкт “Укриття”) в екологічно безпечну систему

2017-2019 роки

ДАЗВ

Держатомрегулювання

Мінприроди

будівництво та введення в експлуатацію нового безпечного конфайнменту

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках грантових програм Чорнобильського фонду “Укриття”

2) покращення стану поводження з радіоактивними відходами шляхом удосконалення нормативно-правової бази з урахуванням стандартів МАГАТЕ

2017 рік

Мінприроди

ДАЗВ

створення системи класифікації радіоактивних відходів, яка відповідає прийнятим міжнародним стандартам безпеки і ґрунтується на довгостроковій безпеці остаточного захоронення радіоактивних відходів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

3) здійснення моніторингу навколишнього природного середовища у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення

2017-2019 роки

ДАЗВ

Міненерговугілля

ДСНС

експлуатація регіональної системи раннього запобігання виникненню та прогнозування радіаційного стану в зоні відчуження

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

Глава 2. Макроекономічне співробітництво

Співробітництво з метою обміну досвідом у сфері макроекономічного прогнозування, моделювання економічного і соціального розвитку держави та макроекономічних показників і перспектив, стратегій розвитку (статті 344 і 345)

12. Забезпечення співробітництва у сфері макроекономіки

1) забезпечення обміну досвідом у сфері макроекономічного прогнозування та моделювання економічного і соціального розвитку держави, у тому числі з питань імплементації методів та інструментів прогнозування, оцінки впливу прийняття окремих рішень на економічну політику та якість структурних зрушень

2017-2019 роки

Мінекономрозвитку

Мінфін

Держстат

Національний банк (за згодою)

проведення зустрічей робочих груп, семінарів та тренінгів, здійснення навчальних поїздок

кошти міжнародної технічної допомоги, інструментів інституціональної розбудови TAIEX, Twinning

2) забезпечення обміну інформацією та досвідом щодо макроекономічних показників та перспектив, стратегій розвитку в рамках роботи відповідного Підкомітету асоціації та його робочих груп, до компетенції яких належать питання макроекономічного співробітництва

2017-2019 роки

Мінекономрозвитку

Мінфін

Держстат

Національний банк (за згодою)

проведення зустрічей робочих груп, семінарів та тренінгів, здійснення навчальних поїздок

кошти міжнародної технічної допомоги, інструментів інституціональної розбудови TAIEX, Twinning

Глава 3. Управління державними фінансами: бюджетна політика, внутрішній контроль і зовнішній аудит

Співробітництво в галузі управління державними фінансами (стаття 346)

13. Розвиток та поглиблення співпраці з відповідними інституціями ЄС

1) підтримка постійних контактів з ЄС в рамках роботи Кластера 1 (“макроекономічне співробітництво, управління державними фінансами: бюджетна політика, внутрішній контроль та зовнішній аудит, статистика, облік і аудит, боротьба із шахрайством”) Підкомітету асоціації з питань економіки та іншого галузевого співробітництва, Комітету асоціації у сфері управління державними фінансами

2017-2019 роки

Мінфін

Мінекономрозвитку

Держстат

Держфінмоніторинг

ДФС

Національний банк (за згодою)

Нацкомфінпослуг

НКЦПФР (за згодою)

Держаудитслужба

Рахункова палата (за згодою)

МВС

засідання робочих груп та проведення зустрічей у рамках Кластера 1 Підкомітету асоціації з питань економіки та іншого галузевого співробітництва

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) забезпечення ефективного співробітництва з відповідними інституціями та органами ЄС у разі проведення аудиту та негайних перевірок і інспекцій, пов’язаних з управлінням та контролем за фондами ЄС, з метою їх здійснення згідно з відповідними правилами та процедурами

2017-2019 роки

Мінфін

Рахункова палата (за згодою)

Держаудитслужба

проведення спільних перевірок, надання звітів за результатами перевірок стороні ЄС та Кабінету Міністрів України

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

14. Забезпечення проведення постійного діалогу з профільними міжнародними організаціями з метою розроблення та імплементації європейських стандартів та методик

1) забезпечення міжнародного двостороннього та багатостороннього співробітництва з інституціями ЄС, міжнародними організаціями та урядовими установами окремих держав

2017-2019 роки

Мінфін

Рахункова палата (за згодою)

реалізація спільних проектів із стороною ЄС; проведення засідань робочих груп та зустрічей

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) розроблення нормативно-правових актів з питань управління державним боргом

2017-2019 роки

Мінфін

прийняття нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) обмін інформацією, досвідом, найкращими практиками щодо вдосконалення управління державним боргом відповідно до міжнародних стандартів

2017-2019 роки

Мінфін

проведення зустрічей і консультацій

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) вивчення найкращої міжнародної практики з питань імплементації стандартів та методик Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI), а також обміну найкращими практиками ЄС у сфері зовнішнього контролю та аудиту державних фінансів, насамперед щодо незалежності відповідних органів Сторін;

розроблення стандартів, посібників, методичних рекомендацій з подальшим розробленням у разі потреби проектів нормативно-правових актів

2017-2019 роки

Рахункова палата (за згодою)

затвердження стандартів, посібників, методичних рекомендацій, розроблення проектів актів та їх прийняття

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

5) забезпечення подальшого розвитку системи державного внутрішнього фінансового контролю шляхом гармонізації з міжнародно визнаними стандартами (Інститут внутрішніх аудиторів (IIА), Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC), INTOSAI) та методологіями, а також найкращою практикою ЄС щодо внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в державних органах, включаючи функціонально незалежний внутрішній аудит в органах державної влади) шляхом проведення:

2017-2019 роки

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

моніторингу нормативно-правових актів з внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту;

Мінфін

інформування Кабінету Міністрів України щодо функціонування системи державного внутрішнього фінансового контролю

проведення навчальних заходів, зокрема семінарів, навчань і тренінгів (підвищення фахового рівня), конференцій, засідань за круглим столом, пілотних проектів з внутрішнього контролю, в тому числі фінансового управління і відповідальності (підзвітності) та внутрішнього аудиту, надання консультацій і роз’яснень

Мінфін

кількість проведених навчальних заходів, кількість спеціалістів, які пройшли навчання і тренінги, підвищення кваліфікації; кількість наданих роз’яснень з питань внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту

15. Впровадження передових практик та підходів у бюджетний процес

вивчення найкращої міжнародної практики з питань розвитку системи середньострокового бюджетного прогнозування/планування, удосконалення програмно-цільових підходів у бюджетному процесі та аналізу ефективності і результативності виконання бюджетних програм, планування і виконання бюджету

2017-2019 роки

Мінфін

головні розпорядники коштів державного бюджету

проведення зустрічей і консультацій

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

16. Забезпечення розвитку надійних систем зовнішнього аудиту

1) розроблення стратегії наближення системи зовнішнього аудиту до законодавства ЄС з метою недопущення зловживань у бюджетній сфері з подальшим розробленням у її рамках методичних рекомендацій та нормативно-правових актів

2017 рік

Рахункова палата (за згодою)

затвердження стратегії та подання до Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) проведення функціональної оцінки Рахункової палати

2017 рік

Рахункова палата (за згодою)

підготовка звіту з функціональної оцінки

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) затвердження місії Рахункової палати, бачення її ролі в суспільстві, цілей реформування та розроблення Стратегії розвитку та підвищення її інституціональної, організаційної та професійної спроможності

2017 рік

Рахункова палата (за згодою)

затвердження Стратегії та опублікування її на веб-сайті Рахункової палати

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) розроблення Стратегії впровадження Міжнародних стандартів вищих органів фінансового контролю (ISSAI) для Рахункової палати як частини Стратегії розвитку та підвищення її інституціональної, організаційної та професійної спроможності

2017 рік

Рахункова палата (за згодою)

схвалення Стратегії

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

5) розроблення технічного завдання та розгляд на засіданні Рахункової палати питання щодо запровадження міжнародного проекту зміцнення інституціонального потенціалу

2017 рік

Рахункова палата (за згодою)

розроблення технічного завдання та запровадження міжнародного проекту зміцнення інституціонального потенціалу

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

6) здійснення порівняння стану стандартизації аудиторських заходів у поточній діяльності Рахункової палати з Міжнародними стандартами вищих органів фінансового контролю (ISSAI)

2017 рік

Рахункова палата (за згодою)

затвердження всеохоплюючої системи управління якістю аудитів, Кодексу етики аудитора

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

7) перегляд Загальних рекомендацій з проведення аудиту ефективності використання державних коштів на їх відповідність Міжнародним стандартам вищих органів фінансового контролю (ISSAI)

2017 рік

Рахункова палата (за згодою)

підготовка експертного звіту щодо відповідності Загальних рекомендацій з проведення аудиту ефективності використання державних коштів міжнародним стандартам вищих органів фінансового контролю

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

8) розроблення стандарту проведення Рахунковою палатою фінансового аудиту відповідно до Міжнародних стандартів вищих органів фінансового контролю (ISSAI)

2017-2018 роки

Рахункова палата (за згодою)

прийняття нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

9) розроблення всеохоплюючої системи управління якістю аудитів, удосконалення норм Кодексу етики аудитора

2017-2019 роки

Рахункова палата (за згодою)

затвердження всеохоплюючої системи управління якістю аудитів, оновлення норм Кодексу етики аудитора

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

10) впровадження інноваційних підходів до визначення продуктивності Рахункової палати, у тому числі за критеріями PMF та PEFA; експертні огляди

2017-2019 роки

Рахункова палата (за згодою)

підготовка експертних звітів за критеріями PMF та PEFA, оціночних звітів та Peer review

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

11) розроблення методології на основі кращих європейських практик щодо вдосконалення управління державним боргом та подальше розроблення нормативно-правових актів

2017-2019 роки

Мінфін

затвердження методичних рекомендацій, прийняття нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

Глава 4. Оподаткування

Адаптація законодавства в сфері оподаткування (стаття 353, додаток XXVIII)

17. Впровадження актів законодавства ЄС у сфері оподаткування

1) перегляд та удосконалення нормативно-правової бази у сфері оподаткування

2017-2019 роки

Мінфін

Мінекономрозвитку

ДФС

Мін’юст

подання до Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) виконання плану імплементації Директиви Ради (ЄС) 2003/96 від 27 жовтня 2003 р.

2017-2019 роки

Мінфін

ДФС

подання до Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) оновлення додатка XXVIII до розділу V Угоди про асоціацію (у разі внесення змін до законодавства ЄС)

2017-2019 роки у рамках Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС

Мінфін

ДФС

Мін’юст

Мінекономрозвитку

актуальний зміст додатка XXVIII Угоди про асоціацію, схвалений органом асоціації

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Покращення належного управління у сфері оподаткування, вдосконалення і розвиток податкової системи (стаття 351)

18. Удосконалення управління у сфері оподаткування

1) розроблення Стратегії нормативно-правового наближення у сфері оподаткування до законодавства ЄС на прикладі найкращих практик держав - членів ЄС

після отримання інформації від Сторони ЄС щодо досвіду держав - членів ЄС із складення графіків імплементації положень Директив ЄС з питань оподаткування

Мінфін

ДФС

Мінекономрозвитку

затвердження стратегії та подання до Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) виконання плану імплементації положень Директиви Ради 2003/96/ЄС від 27 жовтня 2003 р. про реструктуризацію системи Співтовариства з оподаткування продуктів енергії та електроенергії

поступово, з урахуванням майбутніх потреб України у сфері захисту навколишнього природного середовища та енергоефективності, зокрема у результаті міжнародних переговорів після 2012 року щодо зміни клімату

Мінфін

Міненерговугілля

Мін’юст

прийняття нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги, інструменту TAIEX

3) імплементація окремих положень Директиви Ради ЄС № 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість

2017-2019 роки

Мінфін

ДФС

Мін’юст

Мінекономрозвитку

підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства з питань податку на додану вартість окремим положенням Директиви Ради ЄС № 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р.

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

4) імплементація Директиви Ради № 92/83/ЄЕС від 19 жовтня 1992 р. про гармонізацію структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої

необхідність імплементації визначається за результатами проведення переговорів у рамках засідання Кластера 1 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС

Мінфін

ДФС

Мін’юст

Мінекономрозвитку

прийняття нормативно-правових актів, підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності українського законодавства Директиві 92/83/ЄЕС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

5) проведення переговорів з метою узгодження з Європейською Стороною графіка імплементації Тринадцятої Директиви Ради ЄС № 86/560/ЄЕС від 17 листопада 1986 р.;

Директиви Ради № 92/83/ЄЕС від 19 жовтня 1992 р. про гармонізацію структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої в частині проміжних продуктових категорій, як визначено в Директиві; статей 7(2), 8, 9, 10, 11, 12, 14(1), 14(2), 14(4), 18 та 19 Директиви Ради № 2011/64/ЄС від 21 червня 2011 р.

у рамках проведення засідань Кластера 1, Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС

Мінфін

ДФС

Мінагрополітики

Мін’юст

Мінекономрозвитку

затвердження графіка імплементації

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

6) розроблення планів імплементації Тринадцятої Директиви Ради ЄС № 86/560/ЄЕС від 17 листопада 1986 р. про гармонізацію законодавства держав-членів про податки з обороту - заходи для відшкодування податку на додану вартість суб’єктам оподаткування, які не засновані на території Співтовариства, Директиви Ради № 92/83/ЄЕС від 19 жовтня 1992 р. про гармонізацію структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої в частині проміжних продуктових категорій, як визначено в Директиві; статей 7(2), 8, 9, 10, 11, 12, 14(1), 14(2), 14(4), 18 та 19 Директиви Ради № 2011/64/ЄС від 21 червня 2011 р.

відповідно до графіка імплементації, визначеного Радою асоціації

Мінфін

ДФС

Мінагрополітики

Мін’юст

Мінекономрозвитку

затвердження планів імплементації

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

7) зменшення обсягу заборгованості з відшкодування податку на додану вартість порівняно з попередніми періодами

2017 рік

ДФС

Мінфін

істотне зниження бюджетної заборгованості з податку на додану вартість

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

Постійний діалог із Стороною ЄС (статті 349, 354)

19. Поглиблення співробітництва між Україною та ЄС у сфері оподаткування

1) проведення із Стороною ЄС установчого засідання Робочої групи між Україною та ЄС з належного управління у сфері оподаткування

2017 рік

Мінфін

ДФС

Мінекономрозвитку

МЗС

проведення засідання робочої групи, подання Кабінету Міністрів України затвердженого графіка її засідань та плану співробітництва

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) забезпечення постійного діалогу з відповідальними органами ЄС у сфері оподаткування з метою сприяння збору податкових надходжень та здійсненню заходів щодо ефективної імплементації принципів прозорості, обміну інформацією та добросовісної податкової конкуренції з урахуванням принципів Кодексу поведінки ЄС щодо оподаткування бізнесу;

обмін досвідом боротьби з податковим шахрайством, зокрема з “карусельним шахрайством”.

затвердження методичних рекомендацій на основі найкращих практик ЄС у сфері оподаткування з подальшим розробленням і прийняттям нормативно-правових актів

2017-2019 роки

Мінфін

ДФС

Мін’юст

Мінекономрозвитку

проведення засідань робочих груп, обмін інформацією, прийняття нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Принципи прозорості та добросовісної податкової конкуренції, боротьба із шахрайством (статті 350 і 352)

20. Гармонізація політики щодо протидії та боротьби із шахрайством і контрабандою підакцизних товарів

1) обмін досвідом боротьби із шахрайством і контрабандою підакцизних товарів, розроблення Стратегії адаптації національного законодавства до європейських норм, прийняття нормативно-правових актів на основі найкращих практик ЄС

2017-2019 роки

Мінфін

ДФС

Мін’юст

Мінекономрозвитку

затвердження Стратегії, проведення засідань робочих груп, обмін інформацією, прийняття нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) забезпечення постійного співробітництва з ВООЗ, OLAF та іншими інституціями ЄС і відповідальними органами держав - членів ЄС;

проведення спільних операцій з метою недопущення незаконного обігу тютюнових виробів

2017-2019 роки

ДФС

Адміністрація Держприкордонслужби

МОЗ

Національна поліція

обмін інформацією, проведення спільних операцій

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) ратифікація Протоколу (2012) до Рамкової Конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну 2003 року

2017 рік

МОЗ

ратифікація Протоколу

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

Глава 5. Статистика

Адаптація законодавства у сфері статистики (стаття 355, додаток XXIX)

21. Впровадження актів законодавства ЄС у сфері статистики

1) виконання плану заходів з імплементації Регламенту ЄС № 223/2009 від 11 березня 2009 р. щодо Європейської статистики та скасування Регламенту (ЄС, Євратом) № 1101/2008 Європейського Парламенту та Ради щодо передачі конфіденційних даних до Статистичного управління Європейських Співтовариств, Регламенту Ради (ЄС) № 322/97 щодо статистики Співтовариства, та Рішення Ради 89/382/ЄЕС, Євратом, яким створено Комітет із статистичних програм Європейських Співтовариств;

розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють державну статистичну діяльність” з метою підвищення координуючої ролі Держстату в національній статистичній системі, посилення професійної незалежності Держстату відповідно до Кодексу норм Європейської статистики, а також приведення Закону України “Про державну статистику” у відповідність з європейськими вимогами в частині утворення Національної ради з питань статистики

2017 рік

Держстат

Мінекономрозвитку

Національний банк (за згодою)

ДФС

прийняття нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) приведення у відповідність із стандартами Міжнародної організації праці (МОП) та ЄС методологічно-організаційного забезпечення вибіркового обстеження домашніх господарств з питань економічної активності

2017 рік

Держстат

Національна академія наук (за згодою)

розроблення та прийняття методології

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) приведення у відповідність із стандартами ЄС методологічних та організаційних положень щодо здійснення обстежень підприємств з питань статистики оплати праці і вартості робочої сили

2017 рік

Держстат

Національна академія наук (за згодою)

розроблення та прийняття методології

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) розроблення та подальше щорічне оновлення методології з метою максимальної імплементації статистичного компендіуму ЄС, який є додатком до Угоди про асоціацію

2017 рік

Держстат

розроблення та прийняття методології

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

5) запровадження проведення розрахунків індикаторів ділових очікувань згідно з вимогами розширеного Спеціального стандарту поширення даних Міжнародного валютного фонду

2017 рік

Держстат

запровадження проведення розрахунків

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

Поступова гармонізація української статистичної системи з Європейською статистичною системою (стаття 356)

22. Гармонізація методології та систем показників

1) запровадження вибіркового методу обстеження за місячним споживанням палива

2017 рік

Держстат

Міненерговугілля

прийняття методики організації вибіркового обстеження за місячним споживанням палива

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) розроблення методології структурних спостережень у галузі сільського господарства

2019 рік

Держстат

затвердження методології

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) розроблення методології та застосування розрахунку індексу внутрішнього та зовнішнього обороту як складових індексу обороту продукції промисловості

2017 рік

Держстат

Мінекономрозвитку

запровадження розрахунку

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) розроблення методологічних положень із статистики професійного навчання та навчання протягом життя з метою закріплення організаційно-методологічних підходів щодо впровадження у національну статистичну практику проведення спостережень з питань професійної освіти та навчання протягом життя

2017 рік

Держстат

МОН

затвердження методології

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги, інструменту TAIEX

5) розроблення та впровадження методології типологізації аграрних господарств відповідно до міжнародних стандартів

2017 рік

Держстат

Мінагрополітики

затвердження методології

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

6) розроблення та впровадження в практику системи показників щодо соціальних виключень та стану бідності за умовами життя відповідно до вимог ЄС

2017 рік

Держстат

Мінсоцполітики

затвердження методології

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

7) розроблення та застосування системи підготовки та опублікування звітів як державних статистичних спостережень

2017 рік

Держстат

Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук (за згодою)

впровадження системи підготовки та опублікування звітів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

8) внесення змін до методології та інструментарію державних статистичних спостережень з питань садівництва, тваринництва, виноградарства та виноробства, внесення пестицидів з урахуванням системи показників, передбачених міжнародними стандартами

2018 рік

Держстат

Мінагрополітики

затвердження методології

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

9) укладення Меморандумів/угод про взаєморозуміння з найбільш важливими виробниками офіційної (державної) статистики та запровадження підготовки скоординованої статистичної робочої програми, яка містить інформацію про всю офіційну статистику

2017-2019 роки

Держстат

Національний банк (за згодою)

Мінфін

ДФС

укладення меморандумів/угод

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

10) розвиток інтегрованих інструментів поширення інформації, зокрема веб-сайтів та зручних баз даних, з метою поліпшення поширення офіційної (державної) статистичної інформації, включаючи відповідні метадані для всіх користувачів, у тому числі для Кабінету Міністрів України, представників громадянського суспільства, ділових кіл, засобів масової інформації тощо

2017-2019 роки

Держстат

модернізація матеріально-технічної бази та програмного забезпечення

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 6. Навколишнє середовище

Адаптація законодавства у сфері навколишнього природного середовища (стаття 363, додаток XXX)

23. Впровадження актів законодавства ЄС у сфері довкілля

1) виконання планів імплементації Директиви 94/22/ЄС від 30 травня 1994 р.,

Директиви 2011/92/ЄС від 13 грудня 2011 р.,

Директиви 2003/4/ЄС від 28 січня 2003 р.,

Директиви 2003/35/ЄC від 26 травня 2003 р.,

Директиви 2001/42/ЄС від 27 червня 2001 р.,

Директиви 2008/50/ЄС від 21 травня 2008 р.,

Директиви 2004/107/ЄC від 15 грудня 2004 р.,

Директиви 2008/98/ЄС від 19 листопада 2008 р.,

Директиви 1999/31/ЄС від 26 квітня 1999 р.,

Директиви 2000/60/ЄС від 23 жовтня 2000 р.,

Директиви Ради 91/676/ЄЕС від 12 грудня 1991 р.,

Директиви 2008/56/ЄС від 17 червня 2008 р.,

Директиви 2009/147/ЄС від 30 листопада 2009 р.,

Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 р.,

Директиви 2010/75/ЄС від 24 листопада 2010 р.,

Директиви 2003/87/ЄС від 13 жовтня 2003 р.,

Регламенту (ЄС) № 842/2006 від 17 травня 2006 р.,

Регламенту (ЄС) № 2037/2000 від 29 червня 2000 р.,

Директиви 2001/18/ЄС від 12 березня 2001 р.

та Регламенту (ЄС) № 1946/2003 від 15 липня 2003 р.

2017-2019 роки

Мінприроди

Мінрегіон

Міненерговугілля

Мінагрополітики

Мінекономрозвитку

МОЗ

ДСНС

виконання планів імплементації, отримання позитивних висновків Комітету асоціації (Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) виконання планів імплементації Директиви 2012/18/ЄС від 4 липня 2012 р. та Директиви 2007/60/ЄС від 23 жовтня 2007 р.

2017-2019 роки

ДСНС

Мінприроди

Мінрегіон

Держпраці

Держводагентство

виконання планів імплементації, отримання позитивних висновків Комітету асоціації (Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) виконання плану імплементації Директиви 2009/41/ЄС від 6 травня 2009 р.

2017-2019 роки

МОН

виконання планів імплементації, отримання позитивних висновків Комітету асоціації (Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) виконання плану імплементації Директиви Ради 91/271/ЄЕС від 21 травня 1991 р. про очищення міських стічних вод

2017-2019 роки

Мінрегіон

Мінприроди

МОЗ

виконання планів імплементації, отримання позитивних висновків Комітету асоціації (Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

5) виконання планів імплементації Директиви 1999/32/ЄС від 26 квітня 1999 р. та Директиви 2004/42/ЄС від 21 квітня 2004 р.

2017-2019 роки

Мінекономрозвитку

Міненерговугілля

Мінінфраструктури

Мінприроди

виконання планів імплементації, отримання позитивних висновків Комітету асоціації (Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

6) оновлення додатків XXX та XXXI до розділу V Угоди про асоціацію

2017-2019 роки в рамках Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробіт-ництва Комітету асоціації між Україною та ЄС

Мінприроди

схвалення Комітетом асоціації актуального змісту додатків до Угоди про асоціацію

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Цивільний захист (статті 361, 362, 364)

24. Забезпечення співробітництва у сфері цивільного захисту

1) забезпечення взаємної допомоги у випадках надзвичайних ситуацій

2017-2019 роки

ДСНС

МВС

налагодження механізму координації у випадках надзвичайних ситуацій

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) налагодження співпраці в рамках асоційованого партнерства в рамках інструменту співробітництва “Механізм цивільного захисту ЄС”

2017 рік

ДСНС

укладення із Стороною ЄС документа про основи асоційованого партнерства в рамках інструменту співробітництва “Механізм цивільного захисту ЄС”

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Сталий розвиток та зелена економіка (статті 338, 360, 361, 362, 364, 365)

25. Забезпечення розвитку всеосяжної стратегії у сфері навколишнього природного середовища

1) оновлення Стратегії державної екологічної політики, у тому числі включення до проекту Стратегії цільових показників та індикаторів, порівнюваних з відповідними показниками та індикаторами ЄС

2017 рік

Мінприроди

прийняття оновленої Стратегії державної екологічної політики

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) посилення впровадження принципів обережності та застосування превентивних заходів, відшкодування в пріоритетному порядку шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу

другий квартал 2017 р.

Мінприроди

схвалення Урядом Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) розвиток галузевих стратегій щодо якості повітря; якості води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище; управління відходами та ресурсами; захисту природи; промислового забруднення та промислових аварій; хімічних речовин

2017-2018 роки

Мінприроди

Мінрегіон

МОЗ

Держводагентство

ДСНС

прийняття галузевих стратегій

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) застосування механізму координації позиції України та ЄС в рамках роботи багатосторонніх екологічних угод, у тому числі з метою вироблення спільної позиції

2017-2019 роки

Мінприроди

функціонування механізму координації позиції України та ЄС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

26. Забезпечення сталого розвитку зеленої економіки та виконання зобов’язань у рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства

1) впровадження інституту оцінки впливу на довкілля відповідно до Директиви 2011/92/ЄС

2017-2018 роки

Мінприроди

прийняття Закону про оцінку впливу на довкілля, прийняття підзаконних нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) забезпечення супроводження розгляду проекту Закону України про оцінку впливу на довкілля

до прийняття

Мінприроди

прийняття Закону

не потребує витрат з державного бюджету

3) впровадження інституту стратегічної екологічної оцінки

2017-2018 роки

Мінприроди

прийняття Закону про стратегічну екологічну оцінку та відповідних підзаконних нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) внесення на розгляд Уряду Порядку проведення екологічної оцінки проектів планів та програм відповідно до Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті

липень 2017 р.

Мінприроди

схвалення Порядку

не потребує витрат з державного бюджету

5) внесення змін до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 927, в частині:

визначення термінів (важкий мазут, газойль, суднове паливо, суднове дизельне паливо, судновий газойль) відповідно до вимог Директиви 1999/32/ЄC;

визначення гранично допустимих норм вмісту сірки у важких мазутах та газойлях, у тому числі суднових газойлях, відповідно до вимог Директиви 1999/32/ЄC

2017 рік

Міненерговугілля

Мінекономрозвитку

Мінприроди

Мінінфраструктури

прийняття постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив

не потребує витрат з державного бюджету

6) розроблення та прийняття Концепції впровадження інтегрованих дозволів відповідно до вимог Директиви 2010/75/ЄC

III квартал 2017 р.

Мінприроди

Мінекономрозвитку

Міненерговугілля

МОЗ

Держпродспоживслужба

схвалення Урядом Концепції

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

визначення обладнання, використання якого потребує дозволу (додаток I Директиви 2010/75/ЄC Європейського Парламенту та Ради про промислові викиди)

січень 2018 року

Мінприроди

Міненерговугілля

Мінекономрозвитку

7) доопрацювання та подання до Секретаріату Енергетичного Співтовариства проекту Національного плану скорочення викидів з урахуванням зауважень Секретаріату Енергетичного Співтовариства

2017 рік

Міненерговугілля

Мінприроди

офіційний документ, що підтверджує подання Національного плану скорочення викидів до Секретаріату Енергетичного Співтовариства та Європейської Комісії

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту технічної допомоги програми ЄС “Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України”

8) формування та подання до Секретаріату Енергетичного Співтовариства переліку установок (заводів), які працюватимуть обмежений строк відповідно до статті 4 Директиви № 2001/80/ЄС та статті 33 Директиви № 2010/75/ЄС

2017 рік

Міненерговугілля

переданий перелік

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

9) розроблення та погодження законопроекту про збереження природних оселищ та видів природної флори і фауни, зникаючих та рідкісних в Європі

вересень 2017 року

Мінприроди

Мінагрополітики

Держлісагентство

Національна академія наук (за згодою)

обласні держадміністрації

винесення на розгляд Уряду законопроекту

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Зміна клімату (стаття 365, додаток XXXI)

27. Розвиток та імплементація політики з питань зміни клімату

розроблення Стратегій низьковуглецевого розвитку та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року

2017-2019 роки

Мінприроди

схвалення Стратегії Кабінетом Міністрів України

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 7. Транспорт

Адаптація законодавства у сфері транспорту (стаття 368, додаток XXXII)

28. Впровадження актів законодавства ЄС

1) виконання планів імплементації Директиви 91/440/ЄЕС від 29 липня 1991 р.; Директиви 2001/14/ЄС від 26 лютого 2001 р.; Директиви 2008/57/ЄС від 17 червня 2008 р.; Регламенту ЄС № 1371/2007 від 23 жовтня 2007 р.; Директиви 2008/68/ЄС від 24 вересня 2008 р.; Директиви 2004/49/ЄС від 29 квітня 2004 р.; Директиви 92/6/ЄЕС від 10 лютого 1992 р.; Директиви 96/53/ЄС від 25 липня 1996 р.;

Директиви 99/62/ЄС від 17 червня 1999 р.; Директиви 2002/15/ЄС від 11 березня 2002 р.; Директиви 2003/59/ЄС від 15 липня 2003 р.; Директиви 2006/22/ЄС від 15 березня 2006 р.; Директиви 2009/40/ЄС від 6 травня 2009 р.; Регламенту Ради (ЄЕС) № 3821/85 від 20 грудня 1985 р.; Регламенту (ЄЕС) № 561/2006 від 15 березня 2006 р.; Регламенту (ЄС) №1071/2009 від 21 жовтня 2009 р.; Регламенту (ЄС) № 1370/2007 від 23 жовтня 2007 р.; Директиви 92/106/ЄЕС від 7 грудня 1992 р.; Регламенту (ЄС) № 1315/2013 від 11 грудня 2013 р.; Директиви 87/540/ЄЕС від 9 листопада 1987 р.; Директиви 96/50/ЄС від 23 липня 1996 р.; Директиви 2008/106/ЄС від 19 листопада 2008 р.; Директиви 2000/59/ЄС від 27 листопада 2000 р.; Регламенту (ЄC) № 417/2002 від 18 лютого 2002 р.; Регламенту (ЄС) № 782/2003 від 14 квітня 2003 р.; Директиви 2009/21/ЄС від 23 квітня 2009 р.; Директиви 2010/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 жовтня 2010 р.; Регламенту (ЄС) № 725/2004 від 31 березня 2004 р.; Регламенту (ЄС) № 336/2006 від 15 лютого 2006 р.; Директиви 2002/59/ЄС від 27 червня 2002 р.; Директиви 2009/45/ЄС від 6 травня 2009 р.; Директиви 2009/16/ЄС від 23 квітня 2009 р.; Директиви 2005/44/ЄС від 7 вересня 2005 р.; Директиви 96/75/ЄС від 19 листопада 1996 р.; Директиви 1999/35/ЄС від 29 квітня 1999 р.; Директиви 2001/96/ЄС від 4 грудня 2001 р.; Директиви 2003/25/ЄС від 14 квітня 2003 р.; Директиви 2006/87/ЄС від 12 грудня 2006 р.; Регламенту (ЄС) № 391/2009 від 23 квітня 2009 р.; Директиви 2009/15/ЄС від 23 квітня 2009 р.; Директиви 95/18/ЄС від 19 червня 1995 р.; Директиви 1999/63/ЄС від 21 червня 1999 р.; Директиви 1999/95/ЄС від 13 грудня 1999 р.

2017-2019 роки

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

Укравтодор

ПАТ “Укрзалізниця”

виконання планів імплементації отримання позитивних висновків Комітету асоціації

(Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) виконання плану імплементації Директиви 2006/126/ЄС від 20 грудня 2006 р.

2017-2019 роки

МВС

Мінінфраструктури

МОЗ

МОН

виконання планів імплементації отримання позитивних висновків Комітету асоціації

(Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) оновлення додатків XXXII та XXXIII до розділу V Угоди про асоціацію

2017-2019 роки в рамках Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

Укравтодор

ПАТ “Укрзалізниця”

схвалення Комітетом асоціації актуальних додатків до Угоди про асоціацію

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) підготовка планів імплементації та імплементація: Регламенту (ЄС) № 913/2010 Європейського Парламенту та Ради від 22 вересня 2010 р.; Директиви № 2007/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р.; Регламенту Ради (ЄЕС) № 1192/69 від 26 червня 1969 р.; Регламенту (ЄС) № 392/2009 Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р.; Директиви № 96/2008 Європейського Парламенту і Ради від 19 листопада 2008 р.; Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1072/2009 від 21 жовтня 2009 р.; Регламенту Комісії (ЄС) № 1073/2009 від 21 жовтня 2009 р.; Директиви 2014/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 квітня 2014 р.; Директиви 2014/47/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 квітня 2014 р.; Регламенту Комісії (ЄС) № 1213/2010 від 16 грудня 2010 р.

2017 рік

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

Укравтодор

схвалення та виконання відповідних планів імплементації

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

5) підготовка планів імплементації та імплементація актів законодавства ЄС у сфері повітряного транспорту, в тому числі відповідно до Угоди між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами про спільний авіаційний простір

2017-2019 роки після підписання Угоди між Україною та ЄС про спільний авіаційний простір

Державіаслужба

Мінінфраструктури

схвалення планів імплементації

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Реструктуризація та оновлення транспортного сектору України і поступова гармонізація діючих стандартів та політики з існуючими в ЄС (статті 368, 369, додаток XXXIII)

29. Усунення адміністративних, технічних, прикордонних та інших перешкод, поліпшення транспортної мережі та модернізація інфраструктури

1) створення науково-дослідного випробувального центру перспективних технологій безпечного, екологічно сприятливого та енергоефективного автомобільного транспорту

грудень 2017 року

Мінінфраструктури

функціонування науково-дослідного випробувального центру перспективних технологій безпечного, екологічно сприятливого та енергоефективного автомобільного транспорту

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) проведення досліджень та заходів щодо облаштування залізничних пунктів пропуску на кордоні з державами-членами ЄС з метою приведення їх у відповідність з європейськими стандартами

2017 рік

Мінінфраструктури

ДФС

Адміністрація

Держприкордонслужби

схвалення дослідження щодо облаштування залізничних пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС з метою приведення їх у відповідність з європейськими стандартами

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) спрощення процедур міжнародної торгівлі під час транспортних перевезень шляхом впровадження системи “Єдине вікно - локальне рішення”

2017-2019 роки

Мінінфраструктури

Мінфін

ДФС

Мінекономрозвитку

Адміністрація

Держприкордонслужби

ДРС

Укртрансбезпека

Державіаслужба

функціонування системи “Єдине вікно - локальне рішення”

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) розроблення дорожньої карти впровадження стандартів якості обслуговування пасажирів залізничним транспортом з метою імплементації положень Регламенту Ради (ЄЕС) № 1371/2007 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. щодо прав та обов’язків пасажирів залізничного транспорту

грудень 2017 року

Мінінфраструктури

ПАТ “Укрзалізниця”

затвердження дорожньої карти впровадження стандартів якості обслуговування пасажирів залізничним транспортом

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

30. Забезпечення розвитку сталої національної транспортної та інфраструктурної політики

1) впровадження Транспортної стратегії України на період до 2020 року

2017-2019 роки

Мінінфраструктури

Мінекономрозвитку

Мінфін

Адміністрація

Держприкордонслужби

ДФС

здійснення заходів, передбачених Транспортною стратегією

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту міжнародної технічної допомоги “Підтримка імплементації Угоди про асоціацію та Національної транспортної стратегії в Україні”

2) виконання Стратегічних планів розвитку галузей транспорту до 2020 року

2017-2019 роки

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

Державіаслужба

Укравтодор

ПАТ “Укрзалізниця”

реалізація стратегічних цілей та завдань з розвитку галузей транспорту

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) розроблення стратегій фінансування, спрямованих на утримання, усунення перешкод у пропускній спроможності та розвиток інфраструктури, а також активізацію і сприяння участі приватного сектору в транспортних проектах

2017 рік

Мінінфраструктури

Мінекономрозвитку

Мінфін

Адміністрація Держприкордонслужби

ДФС

затвердження та реалізація стратегій фінансування, реалізація принципу державно-приватного партнерства

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) створення системи державного управління у сфері безпеки на залізничному транспорті відповідно до норм законодавства Європейського Союзу

липень 2017 року

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

проведення реформи державного управління у сфері безпеки на залізничному транспорті

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

5) створення інфраструктури для підтвердження відповідності професійної компетенції водіїв, які надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом

2017 рік

Мінінфраструктури

Укртрансбезпека

функціонування інфраструктури для підтвердження відповідності професійної компетенції водіїв, які надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

6) сприяння енергозбереженню, в тому числі шляхом формування політики щодо енергоефективності на транспорті

листопад 2018 року

Мінінфраструктури

Мінекономрозвитку

Мінфін

Держенергоефективності

затвердження документа, що визначає стратегію сприяння енергоефективності на транспорті, підкріпленого фінансуванням та законодавчим забезпеченням

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

7) розроблення Комплексного плану розвитку логістики з метою забезпечення розвитку мережі логістичних центрів, оптимізації перевезень зернових вантажів, зокрема з використанням внутрішніх водних шляхів, удосконалення процесу організації вантажних перевезень шляхом оптимального використання наявної транспортної інфраструктури

2017 рік

Мінінфраструктури

Мінекономрозвитку

Мінфін

Адміністрація

Держприкордонслужби

ДФС

Укртрансбезпека

затвердження комплексного плану розвитку логістики

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

8) посилення інституційної спроможності Мінінфраструктури в частині формування та реалізації державної політики для забезпечення сталого та ефективного функціонування галузі транспорту

2017 рік

Мінінфраструктури

прийняття нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

31. Розвиток мультимодальної транспортної мережі, пов’язаної з Транс’європейською транспортною мережею (TEN-T)

1) розроблення Концепції розвитку Національної (пріоритетної) транспортної мережі України на період до 2025 року

2017 рік

Мінінфраструктури

Мінекономрозвитку

Мінфін

Адміністрація

Держприкордонслужби

ДФС

Укртрансбезпека

затвердження Концепції розвитку Національної (пріоритетної) транспортної мережі України на період до 2025 року

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) розроблення Програми розвитку Національної (пріоритетної) транспортної мережі України на період до 2025 року

2017 рік

Мінінфраструктури

Мінекономрозвитку

Мінфін

Адміністрація

Держприкордонслужби

ДФС

затвердження Програми розвитку Національної (пріоритетної) транспортної мережі України на період до 2025 року

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) розроблення законопроекту, спрямованого на адаптацію законодавства України щодо мультимодальних перевезень до законодавства ЄС

2017 рік

Мінінфраструктури

Мінекономрозвитку

Мінфін

Адміністрація

Держприкордонслужби

ДФС

ДРС

Укртрансбезпека

прийняття законопроекту, спрямованого на адаптацію законодавства України щодо мультимодальних перевезень до законодавства ЄС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) оновлення разом із Стороною ЄС карти основної мережі TEN-T на території України

2017 рік

Мінінфраструктури

схвалення мережі TEN-T

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

32. Приєднання до відповідних міжнародних транспортних організацій та угод, зокрема процедури забезпечення суворого застосування та ефективного виконання міжнародних транспортних угод і конвенцій

1) ратифікація Конвенції Міжнародної організації праці про працю в морському судноплавстві 2006 року

2017 рік

Укртрансбезпека

Мінінфраструктури

Мінсоцполітики

МОЗ

Мінфін

Мінекономрозвитку

МЗС

прийняття Закону про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці про працю в морському судноплавстві 2006 року

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) імплементація Конвенції Міжнародної організації праці про працю в морському судноплавстві 2006 року

2019 рік

Укртрансбезпека

Мінінфраструктури

Мінсоцполітики

МОЗ

Мінфін

Мінекономрозвитку

МЗС

функціонування органів та інституцій, утворених відповідно до положень Конвенції

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

33. Сприяння використанню інтелектуальних транспортних систем та інформаційних технологій під час управління і використання всіх видів транспорту, а також підтримка інтермодальності та співробітництва у використанні космічних систем і впровадженні комерційних рішень, що полегшують транспортні перевезення

залучення технічної допомоги для розроблення, впровадження та застосування Національної транспортної моделі під час планування та реалізації стратегії розвитку транспортної інфраструктури

2017 рік

Мінінфраструктури

Адміністрація

Держприкордонслужби

ДФС

Укртрансбезпека

Мінекономрозвитку

функціонування Національної транспортної моделі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 8. Космос

Співробітництво у сфері цивільних космічних досліджень та використання космічного простору (статті 371-373)

34. Забезпечення співробітництва у сфері цивільних космічних досліджень та використання космічного простору

1) розширення дії супутникових систем функціонального доповнення EGNOS на територію України

2017 рік

ДКА

Мінінфраструктури

Мінрегіон

експлуатація наземних контрольних станцій супутникових навігаційних сигналів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги, Угоди про фінансування від 11 липня 2014 р. ENPI/2013/024-446

2) сприяння участі представників України в реалізації проектів програми ЄС “Горизонт 2020” у сфері космічної діяльності

2017-2019 роки

ДКА

кількість проектів, в яких беруть участь представники України

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) забезпечення співпраці в рамках Спільної робочої групи Україна - ЄС з питань космосу

2017-2019 роки

ДКА

МЗС

ефективна діяльність робочої групи

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) забезпечення участі в реалізації європейського космічного проекту “VEGA”

2017-2019 роки

ДКА

кількість поставок, здійснених українськими підприємствами

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

35. Поглиблення співпраці з Європейським космічним агентством

підготовка до укладення угоди “Європейська країна, що співпрацює з Європейським космічним агентством”

2017 рік

ДКА

МЗС

Мінекономрозвитку

Мінфін

укладення угоди

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 9. Співробітництво у сфері науки та технологій

Залучення України до Європейського дослідницького простору (статті 374, 375, 376)

36. Забезпечення імплементації угоди про участь України у програмі ЄС “Горизонт 2020”

1) розроблення Дорожньої карти для імплементації програми ЄС “Горизонт 2020” в Україні

грудень 2017 року

МОН

Національна академія наук (за згодою)

затвердження Дорожньої карти

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) реалізація Дорожньої карти для імплементації програми ЄС “Горизонт 2020” в Україні

2017-2019 роки

МОН

Національна академія наук (за згодою)

забезпечення виконання положень Дорожньої карти

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) забезпечення представництва України в програмних комітетах програми ЄС “Горизонт 2020”

2017-2019 роки

МОН

Національна академія наук (за згодою)

забезпечення участі у засіданнях програмних комітетів програми “Горизонт 2020”

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) забезпечення координації дій центральних органів виконавчої влади з метою виконання програми ЄС “Горизонт 2020” в Україні

2017-2019 роки

МОН

налагодження механізму координації виконання програми “Горизонт 2020” в Україні

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

5) проведення заходів, спрямованих на популяризацію програми ЄС “Горизонт 2020”

2017-2019 роки

МОН

Національна академія наук (за згодою)

кількість проведених заходів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

37. Розширення участі України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом

1) виконання Угоди про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом

травень 2017 року

МОН

Національна академія наук (за згодою)

укладення Угоди, здійснення внутрішньодержавних процедур

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) виконання Угоди про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом

2017-2018 роки

МОН

Національна академія наук (за згодою)

забезпечення виконання положень Угоди

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 10. Політика у сфері промисловості та підприємництва

Покращення умов для підприємницької діяльності для всіх суб’єктів господарювання з особливою увагою до малих та середніх підприємств (статті 378, 379)

38. Поглиблення співробітництва з міжнародними організаціями щодо розвитку малого і середнього підприємництва та промисловості

1) проведення роботи із забезпечення членства України в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та представництва у її Робочих групах з питань розвитку малого і середнього бізнесу та підприємництва

2017-2019 роки

Мінекономрозвитку

набуття членства України в ОЕСР, участь у засіданнях робочих груп

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) забезпечення представництва України у Робочих групах з питань регуляторної політики Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)

2017-2019 роки

ДРС

Мінекономрозвитку

участь у засіданнях робочих груп

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) обмін найкращими практиками із Стороною ЄС з метою приведення українського законодавства у відповідність з вимогами законодавства ЄС, у тому числі з питань енергоефективності та чистого виробництва

2017-2019 роки

Мінекономрозвитку

Мінприроди

Держенергоефективності

ДРС

МЗС

МОН

налагодження прямих контактів з відповідними профільними організаціями держав-членів ЄС, започаткування спільних проектів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) сприяння створенню та розширенню інфраструктури для розвитку малого та середнього бізнесу (бізнес-інкубаторів, технопарків, наукових парків, центрів трансферу технологій, фондів підтримки підприємництва) в регіонах, забезпечення участі України у програмі ЄС стосовно розвитку малого та середнього підприємництва EU SURE

2017-2019 роки

Мінекономрозвитку

ДРС

МОН

створення об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

5) забезпечення співпраці із Стороною ЄС та державами-членами Програми ЄС для країн Східного партнерства у рамках панелі “Питання малого та середнього підприємництва” Східного партнерства

2017-2019 роки

Мінекономрозвитку

МОН

проведення спільних заходів, участь у проектах ЄС для країн Східного партнерства

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

39. Впровадження Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва, що ґрунтується на принципах Європейського акта про малий бізнес, та проведення моніторингу процесу імплементації шляхом щорічного звітування та діалогу

1) розроблення та реалізація Стратегії розвитку і підтримки малого та середнього підприємництва на основі впровадження рекомендацій результату Оцінки адаптації Європейського акта про малий бізнес для Європи 2016 (SBA) в Україні; розроблення і виконання щорічних планів заходів з реалізації Стратегії

2017-2019 роки

Мінекономрозвитку

ДРС

Мін’юст

Мінфін

Держстат

прийняття Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва на період до 2020 року, розроблення щорічних планів заходів щодо реалізації Стратегії, подання щорічного звіту про реалізацію Стратегії

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

40. Створення кращих умов для сприяння підвищенню конкурентоспроможності

розроблення механізму полегшення доступу малого та середнього підприємництва до кредитних ресурсів

2017 рік

Мінекономрозвитку

Національний банк (за згодою)

Мінфін

Мінагрополітики

Мін’юст

обласні держадміністрації

створення схеми гарантування кредитів для малих та середніх підприємств, щоквартальний звіт про виконання заходів у рамках програм ЄС COSME та EU SURE

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

41. Сприяння розширенню контактів між приватними підприємствами України та ЄС та між такими підприємствами і органами влади України та ЄС

1) забезпечення надання консультативних та інших послуг з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств

2017-2019 роки

Мінекономрозвитку

МОН

МЗС

проведення інформаційних заходів щодо можливостей ведення бізнесу з країнами ЄС, виконання освітніх програм у сфері розвитку малого та середнього підприємництва

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) забезпечення діяльності у рамках Європейської мережі підприємств (EEN)

2017-2019 роки

Мінекономрозвитку

Торгово-промислова палата

МОН

інші члени Консорціуму Європейської мережі підприємств (EEN) в Україні (за згодою)

затвердження звіту про діяльність у рамках Європейської мережі підприємств (EEN)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

42. Сприяння розвитку інноваційної політики

обмін інформацією та передовим досвідом щодо комерціалізації науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт (зокрема, про механізм підтримки заснування підприємницької діяльності, пов’язаної з використанням технологій та впровадженням результатів науково-технічної діяльності)

2017-2019 роки

МОН

Мінекономрозвитку

Національна академія наук (за згодою)

проведення засідань двосторонніх та багатосторонніх робочих груп, інформаційних заходів (форумів, семінарів, засідань за круглим столом)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту міжнародної технічної допомоги “Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні”

43. Стимулювання експорту в Україні

проведення інформаційних заходів щодо можливостей експорту до держав - членів ЄС

2017-2019 роки

Мінекономрозвитку

МЗС

Торгово-промислова палата (за згодою)

проведення інформаційної кампанії за допомогою електронних та друкованих інформаційних ресурсів; проведення форумів, семінарів, засідань за круглим столом

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту міжнародної технічної допомоги “Програма лідерства, сприяння експорту, залучення інвестицій та розвитку”

44. Сприяння модернізації та реструктуризації окремих галузей промисловості України та ЄС

розроблення Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2025 року

2017 рік

Мінекономрозвитку

Міненерговугілля

Мінінфраструктури

Мінфін

МОН

Мінагрополітики

ДКА

Національна академія наук (за згодою)

затвердження Стратегії розвитку промислового комплексу на період до 2025 року

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 11. Співробітництво у видобувній галузі

Сприяння співробітництву у сфері видобувної промисловості та металургії (статті 381 і 382)

45. Сприяння взаєморозумінню, покращенню умов для підприємництва, обміну інформацією та співробітництва щодо неенергетичних аспектів згаданих сфер, пов’язаних, зокрема, з видобутком руд металів та промислових мінералів

обмін інформацією про стан справ та перспективи розвитку видобувної та металургійної галузей промисловості України та ЄС

2017-2019 роки

Міненерговугілля

Мінприроди

Мінекономрозвитку

Держстат

здійснення обміну інформаційно-аналітичними матеріалами на регулярній основі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 12. Фінансові послуги

Адаптація законодавства про фінансові послуги (стаття 385)

Постійний діалог в сфері фінансових послуг (статті 384 і 386)

46. Підтримка співробітництва між різними учасниками фінансової системи, зокрема регуляторні та наглядові органи

забезпечення співпраці та діалогу між відповідними наглядовими і регуляторними органами України та ЄС, зокрема шляхом обміну інформацією і досвідом щодо фінансових ринків, проведення навчальних заходів та сприяння поступовому наближенню сфери фінансових послуг до міжнародних стандартів регулювання і нагляду

2017-2019 роки

Мінфін

Нацкомфінпослуг (за згодою)

НКЦПФР (за згодою)

Національний банк (за згодою)

кількість зустрічей та спільно проведених заходів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 13. Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит

Адаптація законодавства про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит (стаття 387, додатки XXXIV, XXXV, XXXVI)

47. Впровадження актів законодавства ЄС у сферах діяльності компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит

1) імплементація положень Директиви 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 17 травня 2006 р. про обов’язковий аудит річної звітності

2017 рік

Мінфін

Мінекономрозвитку

Мін’юст

ДФС

НКЦПФР (за згодою)

прийняття Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) імплементація положень Директиви 2009/101/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. про координацію захисних заходів, які для захисту інтересів членів та інших сторін вимагаються державами-членами від компаній в рамках трактування абзацу другого статті 48 Договору про заснування ЄС з метою забезпечення еквівалентності захисних заходів на території всього Співтовариства, що замінює Першу Директиву Ради ЄС 68/151/ЄЕС від 9 березня 1968 р. із змінами і доповненнями, внесеними Директивою 2003/58/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2003 р. про координацію захисних заходів, які для захисту інтересів членів та інших сторін вимагаються державами-членами від компаній в рамках трактування абзацу другого статті 58 Договору про заснування ЄС з метою забезпечення еквівалентності захисних заходів на території всього Співтовариства

2017 рік

Мін’юст

виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 1146 “Про схвалення розроблених Міністерством юстиції планів імплементації деяких актів законодавства ЄС”, яким схвалено план імплементації Директиви 2009/101/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. про координацію захисних заходів, які для захисту інтересів членів та інших сторін вимагаються державами-членами від компаній в рамках трактування абзацу другого статті 48 Договору про заснування ЄС з метою забезпечення еквівалентності захисних заходів; надання щоквартального звіту

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) імплементація положень Директиви 2012/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 25 жовтня 2012 р. про координацію захисних заходів, які для захисту інтересів членів та інших сторін вимагаються державами-членами від компаній в рамках трактування абзацу другого статті 54 Договору про діяльність ЄС щодо формування відкритих акціонерних товариств з обмеженою відповідальністю та щодо управління та змін (перерозподілу) їх капіталу з метою забезпечення еквівалентності цих захисних заходів, якою було замінено Другу Директиву Ради ЄС 77/91/ЄЕС від 13 грудня 1976 р. із змінами та доповненнями, внесеними Директивами 92/101/ЄЕС і 2006/68/ЄС

2017 рік

НКЦПФР (за згодою)

Мін’юст

прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою імплементації законодавства ЄС у сфері корпоративного управління”, яким передбачається привести у відповідність з актами ЄС та принципами ОЕСР Цивільний кодекс України, Закони України “Про цінні папери та фондовий ринок” та “Про акціонерні товариства”

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) імплементація положень Директиви 2009/102/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. про одноосібні приватні компанії з обмеженою відповідальністю (замінює Дванадцяту Директиву Ради ЄС про законодавство 89/667/ЄЕС від 21 грудня 1989 р. стосовно одноосібних приватних компаній з обмеженою відповідальністю)

2017 рік

Мінекономрозвитку

Мінфін

Мін’юст

ДРС

НКЦПФР (за згодою)

Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України (за згодою)

прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо товариств, які складаються з одного учасника”

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

5) імплементація положень Директиви 2007/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 липня 2007 р. про реалізацію окремих прав акціонерів компаній, включених до реєстру

2017 рік

НКЦПФР (за згодою)

прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою імплементації законодавства ЄС у сфері корпоративного управління”

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

6) імплементація положень Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 червня 2013 р. № 2013/34/ЄС про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язану звітність певних типів підприємств

2017 рік

Мінфін

Мінекономрозвитку

Мін’юст

НКЦПФР (за згодою)

Держстат

прийняття Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

7) оновлення додатків XXXIV та XXXVI до розділу V Угоди про асоціацію

2017-2019 роки у рамках Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС

Мінекономрозвитку

НКЦПФР (за згодою)

Мін’юст

актуальний зміст додатків до Угоди про асоціацію, схвалений Комітетом асоціації між Україною та ЄС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

8) оновлення додатка XXXV до розділу V Угоди про асоціацію

2017-2019 роки у рамках Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС

Мінфін

Мінекономрозвитку

Мін’юст

НКЦПФР (за згодою)

актуальний зміст додатків до Угоди про асоціацію, схвалений Комітетом асоціації між Україною та ЄС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

48. Дотримання принципів та рекомендацій міжнародних організацій

дотримання принципів Організації економічного співробітництва та розвитку щодо корпоративного управління; дотримання Рекомендацій Європейської Комісії від 14 грудня 2004 р. про сприяння встановленню належного режиму оплати праці директорів компаній, включених до реєстру (2004/913/ЄС); дотримання Рекомендацій Європейської Комісії від 15 лютого 2005 р. щодо ролі невиконавчих чи наглядових директорів компаній, включених до реєстру, та щодо комітетів (наглядової) ради (2005/162/ЄС)

2017-2019 роки

НКЦПФР (за згодою)

Мінфін

прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою імплементації законодавства ЄС у сфері корпоративного управління”

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 14. Інформаційне суспільство

Розвиток інформаційного суспільства (статті 389-393)

49. Імплементація національних стратегій інформаційного суспільства, розвиток нормативно-правової бази

впровадження електронних послуг, зокрема у сферах екології та природних ресурсів, будівництва, земельних відносин, соціального захисту, державної реєстрації, освіти та охорони здоров’я

2017 рік

Державне агентство з питань електронного урядування

Мінрегіон

Мін’юст

Мінсоцполітики

Мінприроди

Мінекономрозвитку

МОН

МОЗ

Держгеокадастр

Держархбудінспекція

ДРС

надання державних послуг в електронному вигляді, їх доступність та ефективність

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту міжнародної технічної допомоги “Підтримка електронного управління в Україні (eGCB)”

50. Співробітництво із Стороною ЄС з питань координації політики у галузі електронних комунікацій з метою оптимального використання радіоспектра і забезпечення функціональної сумісності мереж України та ЄС

1) обмін інформацією та досвідом щодо реалізації ініціативи ЄС “Цифровий порядок денний для Європи - 2020”

2017 рік

Мінекономрозвитку

Адміністрація

Держспецзв’язку

НКРЗІ (за згодою)

Мін’юст

Державне агентство з питань електронного урядування

проведення заходів та відпрацьований механізм застосування в Україні заходів в рамках ініціативи ЄС “Цифровий порядок денний для Європи - 2020”

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) проведення консультацій з Європейським Комітетом електронних комунікацій (European Electronic Communications Committee)

2017-2019 роки

Адміністрація

Держспецзв’язку

НКРЗІ (за згодою)

кількість проведених консультацій

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) проведення консультацій з Органом європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) та підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства в частині гармонізації законодавства України із законодавством ЄС

2017 рік

НКРЗІ (за згодою)

прийняті зміни до законодавства

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 15. Політика з питань аудіовізуальної галузі

Адаптація законодавства в аудіовізуальній галузі (стаття 397, додаток XXXVII)

51. Впровадження актів законодавства ЄС в аудіовізуальній галузі

1) виконання плану імплементації: Європейської конвенції про транскордонне телебачення від 5 травня 1989 р.;

Директиви 2007/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 грудня 2007 р.

2017 рік

Держкомтелерадіо

Мінфін

Мінекономрозвитку

Мін’юст

МЗС

НКРЗІ (за згодою)

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)

виконання планів імплементації, отримання позитивних висновків Комітету асоціації між Україною та ЄС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) оновлення додатка XXXVII до розділу V Угоди про асоціацію

2017-2019 роки

Держкомтелерадіо

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)

схвалення Комітетом асоціації між Україною та ЄС актуальних додатків до Угоди про асоціацію

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 16. Туризм

Адаптація законодавства в сфері туризму (додаток XXXIX)

52. Впровадження актів законодавства ЄС у сфері туризму

виконання плану імплементації Директиви Ради ЄС від 13 червня 1990 р. № 90/314/ЄЕС.

2017 рік

Мінекономрозвитку

виконання плану імплементації, отримання позитивних висновків Комітету асоціації

(Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Розвиток та імплементація ефективних політик і стратегій (стаття 401)

53. Вироблення ефективної політики у сферах туризму та курортів

1) розроблення проекту Стратегії розвитку туризму та курортів до 2026 року

травень 2017 р.

Мінекономрозвитку

обласні держадміністрації

Київська міська держадміністрація

прийняття Стратегії розвитку туризму та курортів до 2026 року

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) розроблення нової редакції Закону України “Про туризм”

травень 2017 р.

Мінекономрозвитку

прийняття Закону України

не потребує витрат з державного бюджету, кошти міжнародної технічної допомоги

Просування та розвиток туристичних продуктів і ринків, інфраструктури, людських ресурсів та інституційних структур (стаття 401)

54. Просування національного туристичного продукту та розроблення відповідного законодавства

1) розроблення проекту Закону України “Про Національну туристичну організацію”

2017 рік

Мінекономрозвитку

прийняття Закону України

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) створення та обслуговування туристичного веб-порталу “Відвідай Україну” (Visit Ukraine) з представленням інформації про туристичні можливості регіонів та міст України

2017-2019 роки

Мінекономрозвитку

МІП

функціонування порталу

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) розроблення, виготовлення та розповсюдження в Україні та за кордоном друкованої продукції, яка пропагує туристичні можливості України

2017-2019 роки

Мінекономрозвитку

МІП

виготовлення продукції

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) представлення туристичного потенціалу України на міжнародних та національних виставково-ярмаркових заходах, конференціях, форумах

2017-2019 роки

Мінекономрозвитку

проведення заходів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

55. Навчання спеціалістів у сфері туризму

1) підготовка освітніх програм з професійного навчання у сфері туризму з урахуванням потреб ринку праці

2017 рік

МОН

Мінекономрозвитку

затвердження програм

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) гармонізація кваліфікаційних вимог та стандартів вищої освіти у вищих навчальних закладів, які забезпечують підготовку фахівців сфери туризму, та стандартів професійної підготовки

2017 рік

МОН

Мінекономрозвитку

Мінсоцполітики

затвердження кваліфікаційних вимог до фахівців у сфері туризму

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Підтримка конкурентоспроможної туристичної галузі як генератора економічного зростання (стаття 399)

56. Сприяння розвитку конкурентоспроможної сфери туризму

удосконалення статистичної звітності з питань туризму відповідно до європейських та міжнародних стандартів

2017-2019 роки

Держстат

Мінекономрозвитку

функціонування системи звітності, рекомендованої Всесвітньою туристичною організацією (ЮНВТО), наявність у центрального органу виконавчої влади у сфері туризму статистичної інформації за показниками, рекомендованими ЮНВТО

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 17. Сільське господарство та розвиток сільських територій

Співробітництво у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій (стаття 404)

57. Забезпечення співробітництва у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій

1) забезпечення ведення діалогу із Стороною ЄС щодо співробітництва у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій

2017-2019 роки

Мінагрополітики

проведення засідань двічі на рік

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги Twinning, Taiex

2) укладення договорів про двостороннє співробітництво з питань розвитку сільського зеленого туризму між областями України та відповідними адміністративно-територіальними одиницями держав - членів ЄС

2017 рік

місцеві держадміністрації

Мінагрополітики

Мінекономрозвитку

Мінрегіон

Спілка сприяння сільському зеленому туризму в Україні (за згодою)

Асоціація індустрії гостинності України (за згодою)

Українська асоціація активного та екологічного туризму (за згодою)

укладення договорів про двостороннє співробітництво між Полтавською, Чернігівською, Волинською, Херсонською, Івано-Франківською, Одеською областями та відповідними адміністративними одиницями Республіки Польща та Литовської Республіки у частині сприяння розвитку сільського туризму та агрорекреаційних кластерів, запровадження на пілотних територіях проектів з розвитку агрорекреаційних кластерів

3) організація та проведення тренінгів для сільського населення з питань розвитку сільського зеленого туризму, відповідних конференцій, засідань за круглим столом із залученням експертів ЄС, організація навчальних поїздок до держав - членів ЄС

2017 рік

місцеві держадміністрації

Мінагрополітики

Мінекономрозвитку

Мінрегіон

кількість проведених заходів, кількість осіб, які пройшли навчання

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги Twinning, Taiex

4) стимулювання розвитку об’єднань дрібних та середніх виробників сільськогосподарської продукції з урахуванням досвіду держав - членів ЄС

2017 рік

Мінагрополітики

Мінекономрозвитку

Мінфін

розроблення концептуальних засад розвитку сільськогосподарської кооперації

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги Twinning, Taiex

5) утворення консультаційних служб для сільських громад

2017-2018 роки

Мінагрополітики

Мінекономрозвитку

Мінфін

Національна академія аграрних наук (за згодою)

створення Національного координаційного центру сільськогосподарського дорадництва

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги Twinning, Taiex

6) вивчення європейського досвіду місцевого самоврядування, організація семінарів в Україні, навчальних поїздок до держав - членів ЄС

2017-2018 роки

місцеві держадміністрації

МЗС

Мінагрополітики

Мінрегіон

імплементація європейського досвіду місцевого самоврядування під час розроблення нового та удосконалення законодавства з питань розвитку сільських територій, зокрема з урахуванням положень законодавства з децентралізації влади

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги Twinning, Taiex

7) укладення угод про співробітництво між територіальними громадами для ведення секторального діалогу

2017-2018 роки

місцеві держадміністрації

Мінагрополітики

Мінрегіон

Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад (за згодою)

укладення Угоди з Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад (ВАССР) про співробітництво з питань розвитку сільських територій;

створення нового комплексного туристичного продукту із залученням територіальних громад, сільськогосподарських виробників та ресурсного потенціалу територій

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги Twinning, Taiex

Наближення національного законодавства та практики його застосування до законодавства ЄС у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій (стаття 405, додаток XXXVIII)

58. Нормативно-правове наближення щодо: політики органічного фермерства; генетично модифікованих зернових; біорозмаїття; стандартів торгівлі рослинами, насінням рослин, продуктами, отриманими з рослин, фруктами та овочами; стандартів торгівлі живими тваринами та продуктами тваринництва

виконання плану заходів з наближення законодавства України до права ЄС в агропромисловому секторі, затвердженого наказом Мінагрополітики від 19 січня 2015 р. № 15

грудень 2017 р.

Мінагрополітики

виконання плану заходів;

отримання позитивних висновків Підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги Twinning, Taiex

59. Впровадження актів законодавства ЄС щодо організації ринку вина

1) виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) № 479/2008 від 29 квітня 2008 р. щодо спільної організації ринку вина та яким вносяться зміни до Регламентів (ЄС) № 1439/1999, (ЄС) № 1782/2003, (ЄС) № 1290/2005, (ЄС) № 3/2008 та скасовуються Регламенти (ЄС) № 2392/86 та (ЄС) № 1493/1999, а також з урахуванням оновленого законодавства ЄС у даній сфері

2017 рік

Мінагрополітики

Держпродспоживслужба

Мінекономрозвитку

Мінфін

Державна служба інтелектуальної власності

ДФС

виконання плану імплементації законодавства України до законодавства ЄС;

отримання позитивних висновків Підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги Twinning, Taiex

2) виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) № 555/2008/ЄС від 27 липня 2008 р.

2017 рік

Мінагрополітики

Держпродспоживслужба

Мінекономрозвитку

Мінфін

ДФС

виконання плану імплементації законодавства України до законодавства ЄС;

отримання позитивних висновків Підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги Twinning, Taiex

Глава 18. Політика у галузі рибальства та морська політика

Стале рибальство та інтегрована морська політика (статті 408, 409, 410, 411 і 412)

60. Застосування найкращих практик в рибальстві з метою збереження рибних запасів у спосіб, який забезпечує сталість таких запасів та ґрунтується на екосистемному підході

опрацювання із Стороною ЄС питання проведення спільних заходів, спрямованих на дієве впровадження Загальної рибогосподарської політики ЄС та наближення законодавства України до законодавства ЄС

2017-2019 роки

Мінагрополітики

Держрибагентство

врахування положень Загальної рибогосподарської політики ЄС під час опрацювання актів законодавства ЄС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

61. Забезпечення співробітництва із Стороною ЄС з координації діяльності в галузі управління та збереження водних живих ресурсів у Чорному морі

1) забезпечення взаємодії органів рибоохорони України з органами контролю та інспекції ЄС, зокрема з Європейським агентством з контролю за рибальством (EFCA)

2017-2019 роки

Мінагрополітики

Держрибагентство

проведення заходів та запровадження механізму застосування в Україні заходів у рамках співробітництва з Європейським агентством з контролю за рибальством; участь у заходах у рамках співробітництва з Європейським агентством з контролю за рибальством та врахування напрацювань зазначеного Агентства під час організації діяльності українських органів рибоохорони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) забезпечення співробітництва у рамках регіональних організацій з управління рибальством (РОУР)

2017 рік

Мінагрополітики

Держрибагентство

проведення заходів та запровадження механізму застосування в Україні заходів у рамках регіональних організацій з управління рибальством

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) забезпечення співробітництва в рамках реалізації інтегрованої морської політики

2017 рік

Мінінфраструктури

Мінагрополітики

Мінприроди

Держрибагентство

запровадження механізму застосування в Україні заходів у рамках реалізації інтегрованої морської політики

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) участь у заходах з розвитку багато- та двостороннього співробітництва у басейні Чорного моря з метою координації спільних дій у сфері управління рибальством

2017-2019 роки

Мінагрополітики

Держрибагентство

проведення заходів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 19. Ріка Дунай

Сталий розвиток р. Дунай (стаття 414)

62. Управління р. Дунай

розроблення плану управління українською частиною району басейну р. Дунай

2019 р.

Мінприроди

Держводагентство

Мінінфраструктури

Мінрегіон

звіт про базові показники доброго екологічного стану української частини району басейну р. Дунай

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

63. Співробітництво із Стороною ЄС

1) забезпечення ефективної взаємодії між органами рибоохорони України, профільними науковими установами України та країн Придунав’я - членів ЄС щодо збереження водних біоресурсів

2017-2019 роки

Держрибагентство

Мінприроди

налагодження ефективного механізму взаємодії

у межах вида