<<
>>

Статья 19

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Настоящая Конвенция автоматически применяется на всей территории метрополии каждого Договаривающегося государства.

При подписании, уведомлении, предусмотренном в статье 14, присоединении или в дальнейшем каждое Договаривающееся государство сможет заявить посредством уведомления, направленного Федеральному совету Швейцарии, о том, что положения настоящей Конвенции будут применимы к одному (одной) или нескольким его территориям за пределами метрополии, государствам или территориям, в отношении которых оно несет международную ответственность.

Федеральный совет Швейцарии поставит в известность об этом уведомлении каждое из Договаривающихся государств и Генерального секретаря Международной комиссии по гражданскому состоянию. Положения настоящей Конвенции станут применяться на территории или территориях, обозначенных в уведомлении, на шестидесятый день, следующий за днем получения Федеральным советом Швейцарии упомянутого уведомления.

Каждое государство, которое сделало заявление согласно положениям абзаца 2 настоящей статьи, сможет впоследствии заявить в любое время посредством уведомления, направленного Федеральному совету Швейцарии, о том, что настоящая Конвенция прекратит применение к одному (одной) или нескольким государствам или территориям, обозначенным в этом заявлении.

Федеральный совет Швейцарии поставит в известность о новом уведомлении каждое из Договаривающихся государств и Генерального секретаря Международной комиссии по гражданскому состоянию.

Конвенция прекратит применение к указанной территории на шестидесятый день, следующий за днем получения Федеральным советом Швейцарии упомянутого уведомления.

<< | >>
Законодавчий акт: Конвенция о признании решений относительно супружеской связи " (Люксембург, 8 сентября 1967 года)" неофициальный перевод(*). Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС). 1967

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Статья 19

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -