<<
>>

Статья 6

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. На лицевой стороне каждого свидетельства фиксированные надписи, за исключением предусмотренных в статье 4 символов в отношении дат, печатаются, как минимум, на двух языках, в число которых входят официальный язык или один из официальных языков государства, где выдается свидетельство, и французский язык.

2.

Значение символов должно указываться, как минимум, на официальном языке или одном из официальных языков каждого из государств, которые в момент подписания настоящей Конвенции являлись членами Международной комиссии по гражданскому состоянию, а также на английском языке.

3. На оборотной стороне каждого свидетельства должны содержаться:

- отсылка к Конвенции на языках, указанных во втором параграфе настоящей статьи;

- перевод фиксированных надписей на языки, указанные во втором параграфе настоящей статьи, если данные языки не были использованы на лицевой стороне;

- резюме статей 3, 4, 5 и 9 Конвенции, как минимум, на официальном языке или официальных языках органа, который выдает свидетельство.

4. Любой перевод должен быть одобрен со стороны Бюро Международной комиссии по гражданскому состоянию.

<< | >>
Законодавчий акт: Конвенция о выдаче свидетельства о праве на вступление в брак " (Мюнхен, 5 сентября 1980 года)" неофициальный перевод(*). Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС). 1980

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Статья 6

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -