Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Стаття 15

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Міністерство закордонних справ Нідерландів інформує держави, зазначені в статті 10, а також держави, які приєдналися відповідно до статті 12:

a) про повідомлення, згадані у частині другій статті 6;

b) про підписання і ратифікації, згадані в статті 10;

c) про дату, з якої ця Конвенція набуває чинності відповідно до частини першої статті 11;

d) про приєднання і заперечення, згадані в статті 12, і про дату, з якої приєднання вступають в дію;

e) про поширення, згадані в статті 13, і про дату, з якої вони вступають в дію;

f) про денонсації, згадані в частині третій статті 14.

На посвідчення цього нижчезазначені особи, належним чином на те уповноважені, підписали цю Конвенцію.

Вчинено в Гаазі 5 жовтня 1961 року французькою і англійською мовами - у разі розбіжностей між двома текстами перевага надається тексту французькою мовою - в одному примірнику, який передається на зберігання в архіви Уряду Нідерландів і завірена копія якого направляється дипломатичними каналами кожній державі, представленій на дев'ятій сесії Гаазької конференції з міжнародного приватного права, а також Ірландії, Ісландії, Ліхтенштейну і Туреччині.

Додаток до Конвенції

Зразок апостиля

Апостиль повинен мати форму квадрата, довжина сторін якого дорівнює щонайменше 9 сантиметрам

------------------------------------------------------

| APOSTILLE |

| (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) |

| |

| 1. Країна: .......................................

|

| |

| Цей офіційний документ |

| 2.

підписаний .................................... |

| 3. у якості ...................................... |

| 4. містить проставлену печатку/штамп ............. |

| |

| Підтверджено |

| |

| 5. у ................. 6. дата ............ |

| 7. ким ........................................... |

| 8. N ................. |

| 9. Печатка/штамп 10. Підпис |

| .................. .................... |

------------------------------------------------------

Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов

Государства, подписавшие настоящую Конвенцию,

желая отменить требование дипломатической или консульской легализации иностранных официальных документов,

решили заключить в этой связи Конвенцию и согласились с нижеследующими положениями:

<< | >>
Законодавчий акт: Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (укр/рос) " Статус Конвенції див. ( 998_197 )" ( Про приєднання до Конвенції див. Закон N 2933-III ( 2933-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 23, ст.153 ). Гаазька конференція з міжнародного приватного права. 1961

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 15

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -