Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Стаття 13:

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

"Для забезпечення виконання цього Статуту його положення доповнюються Регламентом. Регламент розробляється Постійним бюро й подається для схвалення Дипломатичній сесії, Раді дипломатичних представників або Раді з загальних справ та політики".

Пункт 3 статті 14:

"3.

Уряд Нідерландів у разі прийняття нового члена повідомляє всім членам про заяву про прийняття цього нового члена".

Пункт 2 статті 15:

"2. Повідомлення про денонсацію надсилається Міністерству закордонних справ Королівства Нідерланди принаймні за шість місяців до закінчення бюджетного року Конференції й набуває чинності після закінчення такого року, але тільки стосовно тієї Держави-члена, яка повідомила про денонсацію".

Після статті 15 додати:

"Тексти цього Статуту англійською та французькою мовами зі змінами від ........ 200_ є автентичними.

Уповноважує Генерального секретаря змінити нумерацію статей з унесеними змінами.

2. Приймає англійський текст Статуту, наведений у додатках, таким, що є автентичним французькому текстові, та вирішує, що він набуває чинності з дати, коли набувають чинності зміни до Статуту ( 998_401 ).

3. Приймає такий порядок набуття чинності зазначеними вище змінами:

Генеральний секретар пропонує Державам-членам подати письмово свої голоси стосовно змін відповідно до статті 12 Статуту ( 998_401 ), якщо можливо, протягом дев'ятимісячного періоду після цієї Сесії шляхом надіслання повідомлення Постійному бюро.

Як тільки буде одержано необхідне число голосів, яке повинно становити більшість у дві третини, але не раніше 31 березня 2006 року, Генеральний секретар складе proces-verbal із зазначенням Держав-членів, які подали свої голоси та заявили про схвалення змін.

Датою набуття чинності змінами буде перший день місяця, наступного після закінчення трьох місяців з дати proces-verbal".

<...>

<< | >>
Законодавчий акт: Заключний акт двадцятої сесії Гаазької конференції з міжнародного приватного права " Гаага, 30 червня 2005 року"{ Зміни, схвалені Заключним Актом прийнято Законом N 35-V ( 35-16 ) від 26.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.333 }. Гаазька конференція з міжнародного приватного права. 2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 13:

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -