Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Стаття 31

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Міністерство закордонних справ Нідерландів інформує Держави, зазначені в статті 26, а також Держави, які приєдналися відповідно до статті 28, про таке:

a) підписання та ратифікації, згадані в статті 26;

b) дату, з якої ця Конвенція набуває чинності відповідно до положень частини першої статті 27;

c) приєднання, згадані в статті 28, і дату набуття ними чинності;

d) поширення, згадані в статті 29, і дату набуття ними чинності;

e) призначення, заперечення та заяви, згадані в статті 21;

f) денонсації, згадані в частині третій статті 30.

На засвідчення цього, нижчезазначені особи, належним чином на те уповноважені, підписали цю Конвенцію.

Вчинено в Гаазі 15 листопада 1965 року англійською та французькою мовами, обидва тексти є автентичними, в одному примірнику, який передається на зберігання в архіви Уряду Нідерландів, і належним чином засвідчена копія якого направляється дипломатичними каналами кожній з Держав, представлених на Десятій сесії Гаазької конференції з міжнародного приватного права.

Додаток до Конвенції

Формуляри

ПРОХАННЯ ПРО ВРУЧЕННЯ ЗА КОРДОНОМ СУДОВИХ АБО ПОЗАСУДОВИХ ДОКУМЕНТІВ

Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, підписана в Гаазі 15 листопада 1965 р.

Назва і адреса запитуваючого органу _________________________

Адреса запитуваного органу ______________________________

Запитуючий орган, що підписався нижче, має честь передати - в двох примірниках - перераховані нижче документи та відповідно до статті 5 зазначеної Конвенції просить забезпечити безвідкладне вручення одного примірника одержувачу:

_________________________________________________________________ (назва та адреса)

a) відповідно до положень підпункту (a) частини першої статті 5 Конвенції*,

b) відповідно до наступного спеціального способу (підпункт (b) частини першої статті 5)*:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

c) шляхом безпосередньої доставки адресату, якщо він приймає його добровільно (друга частина статті 5)*.

Прохання до запитуваного органу повертати або повернути запитуючому органу один примірник документів і його додатків* із підтвердженням на зворотній стороні.

____________ * Непотрібне закреслити.

Перелік документів:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Складено в м.

________, дата ___________

Підпис та/або печатка

Зворотня сторона прохання

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

Орган, що підписався нижче, має честь підтвердити відповідно до положень статті 6 Конвенції,

1) що документ був вручений*

(дата) ___________________________________________________________

(місце, вулиця, номер) ___________________________________________

__________________________________________________________________

- одним із способів, передбачених в статті 5:

a) відповідно до положень підпункту (a) частини першої статті 5 Конвенції*;

b) відповідно до наступного спеціального способу*

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

c) шляхом безпосередньої доставки адресату, який прийняв його добровільно*.

Документи, зазначені в проханні, були вручені:

(прізвище, ім'я та дані про особу) ______________________________

_________________________________________________________________

стосунки з одержувачем документа (родинні, ділові або інші):_____

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2) що документ не був вручений з таких причин*:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Відповідно до частини другої статті 12 Конвенції, прохання до запитуючого органу сплатити або відшкодувати витрати, викладені в додатку*.

____________ * Непотрібне закреслити.

Додатки

Документи, що повертаються: _____________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

У разі необхідності, документи, які підтверджують вручення: _____

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Складено в м. ________, дата ___________

Підпис та/або печатка

КОРОТКИЙ ВИКЛАД ДОКУМЕНТА, ЩО ПІДЛЯГАЄ ВРУЧЕННЮ

Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, підписана в Гаазі 15-го листопада 1965 р.

(стаття 5, частина 4)

Назва та адреса запитуючого органа:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Інформація щодо сторін*: ___________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Судовий документ**

Вид і предмет документа:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Вид і предмет судового провадження та, у разі необхідності, сума спору:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Дата і місце постання перед судом**: _______________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Суд, що постановив рішення**: ______________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Дата рішення**: ____________________________________________

_________________________________________________________________

Строки, визначені в документі**: ___________________________

_________________________________________________________________

Позасудовий документ**

Вид і предмет документа: ___________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Строки, визначені в документі**: ___________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________ * Якщо доречно, прізвище, ім'я та адреса особи, зацікавленої в передачі документа.

** Непотрібне закреслити.

<< | >>
Законодавчий акт: Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах " Статус Конвенції див. ( 995_c59 )"( Про приєднання до Конвенції із заявами та застереженнями див. Закон N 2052-III ( 2052-14 ) від 19.10.2000 ). Гаазька конференція з міжнародного приватного права. 1965

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 31

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -