<<

Стаття 34. Надання повідомлень депозитарієм

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Депозитарій повинен повідомити Членів Гаазької Конференції з питань Міжнародного приватного права та інші Регіональні організації економічної інтеграції, які підписали, ратифікували, прийняли, затвердили Конвенцію чи приєдналися до неї у відповідності зі Статтями 27, 29 і 30, про:

a) підписання, ратифікацію, прийняття, затвердження та приєднання, зазначені у Статтях 27, 29 і 30;

b) дату набуття цією Конвенцією чинності у відповідності зі Статтею 31;

c) повідомлення, заяви, зміни та відкликання заяв, зазначені в Статтях 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29 і 30; та про

d) денонсацію, зазначену в Статті 33.

На засвідчення цього, ті, що нижче підписалися та були належним чином уповноважені на це, підписали цю Конвенцію.

Підготовлено в Гаазі 30 червня 2005 року англійською і французькою мовами, причому обидва тексти є в однаковій мірі автентичними, в одному екземплярі, який зберігається в архівах Уряду Королівства Нідерландів та засвідчена копія якого через дипломатичні канали повинна бути надіслана кожній з Держав - членів Гаазької Конференції з питань міжнародного приватного права на дату її Двадцятої Сесії та кожній Державі, яка брала участь в цій Сесії.

Двадцята Сесія рекомендує Державам-Сторонам Конвенції про угоди про вибір суду використовувати цю форму, в якій підтверджується прийняття і зміст рішення, винесеного судом походження в цілях визнання і виконання судового рішення згідно з Конвенцією.

РЕКОМЕНДОВАНА ФОРМА ЗГІДНО З КОНВЕНЦІЄЮ ПРО УГОДУ ПРО ВИБІР СУДУ (НАДАЛІ - "КОНВЕНЦІЯ")

(Форма підтверджує прийняття і зміст рішення, винесеного судом походження в цілях визнання і виконання судового рішення згідно з Конвенцією)

1.

(СУД ПОХОДЖЕННЯ - СУД, ДЕ БУЛО ВИНЕСЕНО РІШЕННЯ) .............
.................................................................

АДРЕСА .......................................................... .................................................................

ТЕЛ .............................................................

ФАКС ............................................................

E-MAIL ..........................................................

2. НОМЕР СПРАВИ/ДОСЬЄ ........................................... .................................................................

3. .............................................................. ....................................................... (ПОЗИВАЧ)

ПРОТИ ........................................................... .................................................... (ВІДПОВІДАЧ)

4. (СУД ПОХОДЖЕННЯ) виніс рішення щодо вищезазначеної справи

"___" ____________ (ДАТА)

в ____________ (МІСТО, ДЕРЖАВА)

5. Цей суд було призначено у виключній угоді про вибір суду в значенні Статті 3 Конвенції.

----- -----

ТАК | | НІ | |

----- -----

-----

НЕ МОЖУ ПІДТВЕРДИТИ | |

-----

6. Якщо "так", виключну угоду про вибір суду було укладено або оформлено документально у такий спосіб:

7. Цей суд присудив таку сплату (будь-ласка, вкажіть, якщо можливо, будь-які релевантні категорії збитків):

8. Цей суд присудив сплату таких процентів (будь-ласка, вкажіть процентну ставку; суму, на яку нараховуються проценти; дату,

починаючи з якої нараховуються проценти, та будь-яку іншу

інформацію щодо процентів, яка допоможе суду):

9. Цей суд включив в рішення такі витрати і видатки, пов'язані із судовим процесом (будь-ласка, вкажіть присуджені суми, в тому

числі, де це можливо, будь-які присуджені грошові суми,

призначені для відшкодування витрат і видатків, пов'язаних із

судовим розглядом):

10.

Цей суд виніс рішення щодо такого засобу судового захисту у натуральній формі (будь-ласка, опишіть характер такого засобу

судового захисту):

11. Це судове рішення підлягає виконанню у Державі походження:

----- -----

ТАК | | НІ | |

----- -----

-----

НЕ МОЖУ ПІДТВЕРДИТИ | |

-----

12. Це судове рішення (або його частина) підлягає зараз перегляду у Державі походження:

----- -----

ТАК | | НІ | |

----- -----

-----

НЕ МОЖУ ПІДТВЕРДИТИ | |

-----

Якщо "так", будь-ласка визначте характер і стан такої перевірки:

<< |
Законодавчий акт: Конвенція про угоди про вибір суду (Витяг із Заключного Акта Двадцятої Сесії ( 998_248 ), підписаного 30 червня 2005 року) " 30 червня 2005 року"Держави - Сторони цієї Конвенції,. Гаазька конференція з міжнародного приватного права. 2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 34. Надання повідомлень депозитарієм

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -