<<
>>

Стаття 25. Неоднорідність правових систем

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

1. По відношенню до Договірної Держави, в якій застосується дві чи більше правових систем на різних територіальних одиницях, стосовно будь-якої справи, що підпадає під дію цієї Конвенції:

a) будь-яке посилання на закон чи процедуру Держави, де це можливо, тлумачиться як посилання на закон чи процедуру, що є чинними на відповідній територіальній одиниці;

b) будь-яке посилання на проживання в Державі, де це можливо, тлумачиться як посилання на проживання на відповідній територіальній одиниці;

c) будь-яке посилання на суд чи суди Держави, де це можливо, тлумачиться як посилання на суд чи суди на відповідній територіальній одиниці;

d) будь-яке посилання на зв'язок з Державою, де це можливо, тлумачиться як посилання на зв'язок з відповідною територіальною одиницею.

2.

Незважаючи на попередній параграф, Договірна Держава, що включає дві чи більше територіальних одиниці, в яких застосовуються різні правові системи, не зобов'язана застосовувати цю Конвенцію до ситуацій, коли задіяно тільки ці різні територіальні одиниці.

3. Суд на територіальній одиниці Договірної Держави, що включає дві чи більше територіальних одиниць, в яких застосовуються різні правові системи, не зобов'язаний визнавати чи виконувати судове рішення іншої Договірної Держави тільки тому, що судове рішення було визнано чи виконано на іншій територіальній одиниці тієї ж самої Договірної Держави згідно з цією Конвенцією.

4. Ця Стаття не застосовується до Регіональної організації економічної інтеграції.

<< | >>
Законодавчий акт: Конвенція про угоди про вибір суду (Витяг із Заключного Акта Двадцятої Сесії ( 998_248 ), підписаного 30 червня 2005 року) " 30 червня 2005 року"Держави - Сторони цієї Конвенції,. Гаазька конференція з міжнародного приватного права. 2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 25. Неоднорідність правових систем

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -