<<
>>

Статья 21

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Если между Высокими Договаривающимися Сторонами возник какой-либо спор относительно толкования или применения настоящей Конвенции и если этот спор не мог быть разрешен удовлетворительным образом дипломатическими средствами, от разрешается в соответствии с действующими между Сторонами соглашениями об урегулировании международных споров.

При отсутствии такого рода соглашений между Сторонами в споре они передают спор для разрешения путем арбитража или судебного разбирательства в соответствии с конституционной процедурой каждой из этих Сторон. При отсутствии согласия о выборе иного суда они передают спор в Постоянную палату международного правосудия, если все спорящие стороны являются Сторонами Протокола от 16 декабря 1920 года, касающегося Статута этой Палаты, а если какая-либо из спорящих сторон не является Стороной указанного Протокола, они передают спор в третейский суд, созданный в соответствии с Гаагской конвенцией от 18 октября 1907 года о мирном урегулировании международных конфликтов.

<< | >>
Законодавчий акт: Конвенция, регулирующая некоторые вопросы, связанные с коллизией законов о гражданстве " 12 апреля 1930 года" Глава I. Ліга Націй. 1930

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Статья 21

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -