<<
>>

Статья 36

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Когда военное воздушное судно противника попадает в руки воюющей стороны, члены экипажа и пассажиры, если таковые имеются, могут быть взяты в плен в качестве военнопленных.

Это же правило применяется по отношению к членам экипажа или пассажирам, если таковые имеются, государственного невоенного воздушного судна противника, за исключением случаев, когда государственное невоенное воздушное судно предназначено исключительно для перевозки пассажиров.

В этом случае пассажиры должны быть освобождены, если они не состоят на службе у противника и не являются гражданами государства противника, годными к военной службе.

Если частное воздушное судно противника попадает в руки воюющей стороны, члены экипажа, которые являются гражданами страны противника или гражданами нейтральной страны, состоящими на службе у противника, могут быть взяты в плен в качестве военнопленных. Нейтральные члены экипажа, которые не находятся на службе у противника, должны быть освобождены, если они дают письменное обещание не служить на воздушном судне противника до тех пор, пока продолжаются военные действия. Пассажиры должны быть освобождены, если они не состоят на службе у противника и не являются гражданами страны противника, годными к военной службе. В противном случае они могут быть взяты в плен в качестве военнопленных.

В любом случае их освобождение может быть отложено, если этого требуют военные интересы воюющей стороны.

Воюющая сторона может удерживать в качестве военнопленного любого члена экипажа или любого пассажира, который во время полета, при завершении которого он был взят в плен, оказывал особую и активную помощь противнику.

Имена лиц, освобожденных после подписания письменного обязательства в соответствии с третьим абзацем настоящей статьи, будут сообщены противостоящей воюющей стороне, которая на основании этой информации не должна использовать их в нарушении этого обязательства.

<< | >>
Законодавчий акт: Правила ведения воздушной войны " Проект составлен комиссией юристов в Гааге Гаага, декабрь 1922 года - февраль 1923 года" Глава I. Ліга Націй. 1923

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Статья 36

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -