<<
>>

Статья II

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Лица, которые совершат один из проступков, предусмотренных статей I, будут подсудны судам той Договаривающейся Стороны, где было совершено либо само правонарушение, либо один из элементов, составляющих правонарушение. Они будут равным образом подсудны, если ее законодательство это допускает, судам той Договаривающейся Стороны, гражданами которой они являются, если они там обнаружены, даже тогда, если элементы, составляющие правонарушение, были совершены вне ее территории.

Каждой Договаривающейся Стороне надлежит однако применять правило non bis in idem согласно положения, принятым ее законодательством.

<< | >>
Законодавчий акт: Международная конвенция о пресечении обращения порнографических изданий и торговли ими " (Женева, 12 сентября 1923 года)"Албания, Германия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Британская Империя (с Южно-Африканским Союзом, Новой Зеландией, Индией и Свободным Ирландским Государством), Болгария, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Дания, Испания, Финляндия, Франция, Греция, Гаити, Гондурас, Венгрия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Монако, Панама, Нидерланды, Персия, Польша (с Данцигом), Португалия, Румыния, Сальвадор, Королевство Сербов, Хорватов и Словен, Сиам, Швейцария, Чехословакия, Турция и Уругвай:. Ліга Націй. 1923

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Статья II

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -