Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

НАКАЗ від 10.08.2018 № 413 "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави". 2018

Інформація актуальна на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.08.2018  № 413

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 вересня 2018 р.

за № 1003/32455

Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності», підпункту 3 пункту 1, пунктів 2 та 3 постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Умови, критерії, диференційовані показники та розміри преміювання керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави, що додаються.

2.

Управлінню трудової та соціальної політики (Левчук Т.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. У заголовку та тексті наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 12 січня 2017 року № 16 «Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадових окладів керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та публічних акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 травня 2017 року за № 597/30465, слова «відкритих» і «публічних» виключити.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

І.С. Насалик

ПОГОДЖЕНО:

Голова Професійної спілки працівників

нафтової і газової промисловості України

Голова Профспілки працівників енергетики

та електротехнічної промисловості України

Заступник Голови Центральної Ради

Профспілки працівників хімічних

та нафтохімічних галузей промисловості України

Виконавчий Віце-президент

Конфедерації роботодавців України

Голова Ради Федерації роботодавців

паливно-енергетичного комплексу України

Керівник Секретаріату Спільного

представницького органу сторони

роботодавців на національному рівні

Міністр соціальної політики України

В.І.

Дмитришин

С. Шишов

М.В. Мицько

О. Мірошниченко

С. Янко

Р. Іллічов

А. Рева


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

енергетики та вугільної

промисловості України

10 серпня 2018 року № 413

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 вересня 2018 р.

за № 1003/32455

УМОВИ, КРИТЕРІЇ,

диференційовані показники та розміри преміювання керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави

1. Ці Умови застосовуються при встановленні преміювання за підсумками роботи за квартал та рік керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля (далі - підприємства та об’єднання), акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави (далі - товариства), які працюють на умовах укладених з ними контрактів.

2.

Преміювання здійснюється на підставі даних фінансової та статистичної звітності, квартальних (річних) звітів про виконання фінансового плану, звіту керівника підприємства, об’єднання або товариства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку підприємства, об’єднання або товариства, інформації структурних підрозділів про виконання підприємством, об’єднанням або товариством наказів Міністерства, рішень колегій, окремих доручень і протокольних доручень керівництва Міненерговугілля.

3. Розмір премії за підсумками роботи за квартал не може перевищувати трьох місячних посадових окладів, за рік - двадцяти чотирьох місячних посадових окладів керівника підприємства, об’єднання або товариства.

Премія виплачується за рахунок коштів на оплату праці підприємства, об’єднання або товариства відповідно до затвердженого фінансового плану.

Преміювання за підсумками роботи за квартал не розглядається в разі перебування керівника підприємства, об’єднання або товариства на посаді менше трьох місяців у звітному кварталі, за підсумками роботи за рік - менше ніж 12 місяців у звітному році.

4. Переукладання або укладання нового контракту із діючим керівником не впливає на розрахунок розміру преміювання.

5. Розрахунок розміру премії керівника підприємства, об’єднання або товариства за підсумками роботи за квартал (рік) здійснюється із застосуванням показників преміювання та їх диференційованих значень, визначених у додатках 1, 2 до цих Умов.

6. Розрахунок розміру премії керівника підприємства, об’єднання або товариства, ліцензована діяльність яких регулюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за підсумками роботи за квартал (рік) здійснюється із застосуванням показників преміювання та їх диференційованих значень, визначених у додатках 3, 4 до цих Умов.

7. Критерії, за якими зменшується розмір премії керівника підприємства, об’єднання або товариства, визначено в додатку 5 до цих Умов.

8. Преміювання керівника об’єднання державних підприємств здійснюється за умови прибуткової діяльності усіх учасників об’єднання.

9. Керівник підприємства, об’єднання або товариства за підсумками роботи за квартал (рік) подає до Міненерговугілля клопотання та розрахунок загального показника кратності розміру преміювання до посадового окладу згідно з додатком 6 до цих Умов з обґрунтуванням щодо виконання показників преміювання.

За дорученням державного секретаря Міненерговугілля або особи, яка виконує його обов’язки, структурні підрозділи Міненерговугілля готують у межах компетенції інформацію щодо виконання керівником підприємства, об’єднання або товариства, який подав клопотання, вищевизначених показників та критеріїв.

Міненерговугілля не пізніше ніж через 20 календарних днів з дати надходження клопотання повідомляє керівника підприємства, об’єднання або товариства про погодження виплати йому премії або відмову у погодженні такої виплати.

Начальник

Управління трудової

та соціальної політики

Міністерства енергетики

та вугільної промисловості

Т. Левчук

Додаток 1

до Умов, критеріїв, диференційованих

показників та розмірів преміювання

керівників підприємств, заснованих

на державній власності, та об’єднань

державних підприємств, що належать

до сфери управління Міненерговугілля,

акціонерних товариств, створених

у процесі приватизації (корпоратизації)

державних підприємств, та акціонерних

товариств, щодо яких Міненерговугілля

здійснює управління корпоративними

правами держави

(пункт 5)

ПОКАЗНИКИ

преміювання та їх диференційовані значення для визначення розміру преміювання керівника підприємства, об’єднання або товариства за підсумками роботи за квартал

№ з/п

Показники преміювання за звітний квартал

Розрахунок показника

Диференційовані значення показника преміювання

Показник кратності розміру преміювання до посадового окладу

1

2

3

4

5

1

Виконання планового показника «чистий фінансовий результат», %

(фактичний показник/ плановий показник) х 100

від 100 до 110 включно

0,3

більше ніж 110 до 125 включно

0,7

більше ніж 125

1

2

Виконання планового показника «чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)», %

(фактичний показник/плановий показник) х 100

від 100 до 110 включно

0,4

більше ніж 110 до 125 включно

0,9

більше ніж 125

1,5

3

Виконання планового показника «капітальні інвестиції», %

(фактичний показник/плановий показник) х 100

від 100 до 105 включно

0,2

більше ніж 105 до 110 включно

0,25

більше ніж 110

0,3

4

Виконання планового показника «адміністративні витрати», %

(фактичний показник/плановий показник) х 100

від 90 до 99 включно

0,1

від 80 включно до менше ніж 90

0,15

менше ніж 80

0,2

__________

Примітка.

Нульове значення показника «чистий фінансовий результат» не є показником прибутковості діяльності підприємства.

У разі недовиконання одного або декількох показників преміювання за звітний період показник кратності розміру преміювання до посадового окладу за цими показниками дорівнює 0.

Якщо плановий показник має від’ємне значення або передбачений на рівні беззбиткової діяльності (0), а за результатами звітного періоду отримано прибуток, диференційоване значення показника преміювання дорівнює 100.

Додаток 2

до Умов, критеріїв, диференційованих

показників та розмірів преміювання

керівників підприємств, заснованих

на державній власності, та об’єднань

державних підприємств, що належать

до сфери управління Міненерговугілля,

акціонерних товариств, створених

у процесі приватизації (корпоратизації)

державних підприємств, та акціонерних

товариств, щодо яких Міненерговугілля

здійснює управління корпоративними

правами держави

(пункт 5)

ПОКАЗНИКИ

преміювання та їх диференційовані значення для визначення розміру преміювання керівника підприємства, об’єднання або товариства за підсумками роботи за рік

№ з/п

Показники преміювання за звітний квартал

Розрахунок показника

Диференційовані значення показника преміювання

Показник кратності розміру преміювання до посадового окладу

1

2

3

4

5

1

Зростання чистого фінансового результату порівняно з попереднім роком, %

(показник звітного року/ показник попереднього року х 100) - 100

від 5 до 10 включно

1

більше ніж 10 до 20 включно

2,5

більше ніж 20

5

2

Зростання чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) порівняно з попереднім роком, %

(показник звітного року/ показник попереднього року х 100) - 100

від 5 до 10 включно

1

більше ніж 10 до 20 включно

2,5

більше ніж 20

5

3

Рентабельність діяльності, %

чистий фінансовий результат / чистий дохід від реалізації х 100

від 1 до 5 включно

1

більше ніж 5 до 10 включно

2

більше ніж 10

3

4

Зменшення простроченої кредиторської заборгованості, %

100 (показник на кінець звітного року/ показник на початок звітного року х 100)

від 10 до 20 включно

0,75

більше ніж 20 до 25 включно

1

більше ніж 25 або відсутність заборгованості

2

5

Зменшення простроченої дебіторської заборгованості, %

100 (показник на кінець звітного року/ показник на початок попереднього року х 100)

від 10 до 20 включно

0,75

більше ніж 20 до 25 включно

1

більше ніж 25 або відсутність заборгованості

2

6

Оновлення основних засобів, %

вартість введених основних засобів у звітному періоді/ первісна вартість основних засобів на кінець звітного року х 100

від 10 до 15 включно

1

більше ніж 15 до 20 включно

2

більше ніж 20

5

7

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)

Оборотні активи/ поточні зобов’язання

більше ніж 1 до 1,5 включно

0,5

більше ніж 1,5 до 2 включно

1

більше ніж 2

2

__________

Примітка.

Нульове значення показника «чистий фінансовий результат» не є показником прибутковості діяльності підприємства.

У разі виходу із збиткової на прибуткову діяльність диференційований показник преміювання «зростання чистого фінансового результату порівняно з попереднім роком» відповідає значенню «від 5 до 10 включно».

Додаток 3

до Умов, критеріїв, диференційованих

показників та розмірів преміювання

керівників підприємств, заснованих

на державній власності, та об’єднань

державних підприємств, що належать

до сфери управління Міненерговугілля,

акціонерних товариств, створених

у процесі приватизації (корпоратизації)

державних підприємств, та акціонерних

товариств, щодо яких Міненерговугілля

здійснює управління корпоративними

правами держави

(пункт 6)

ПОКАЗНИКИ

преміювання та їх диференційовані значення для визначення розміру преміювання керівника підприємства, об’єднання або товариства, ліцензована діяльність якого регулюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за підсумками роботи за квартал

№ з/п

Показники преміювання за звітний квартал

Розрахунок показника

Диференційовані значення показника преміювання

Показник кратності розміру преміювання до посадового окладу

1

2

3

4

5

1

Виконання планового показника «чистий фінансовий результат», %

(фактичний показник/ плановий показник) х 100

від 100 до 110 включно

0,5

більше ніж 110 до 125 включно

1

більше ніж 125

1,5

2

Рентабельність діяльності, %

Чистий фінансовий результат/ чистий дохід від реалізації х 100

від 1 до 5 включно

0,5

більше ніж 5 до 10 включно

1

більше ніж 10

1,5

__________

Примітка.

Нульове значення показника «чистий фінансовий результат» не є показником прибутковості діяльності підприємства.

У разі недовиконання одного або декількох показників преміювання за звітний період показник кратності розміру преміювання до посадового окладу за цими показниками дорівнює 0.

Якщо плановий показник має від’ємне значення або передбачений на рівні беззбиткової діяльності (0), а за результатами звітного періоду отримано прибуток, диференційоване значення показника преміювання дорівнює 100.

Додаток 4

до Умов, критеріїв, диференційованих

показників та розмірів преміювання

керівників підприємств, заснованих

на державній власності, та об’єднань

державних підприємств, що належать

до сфери управління Міненерговугілля,

акціонерних товариств, створених

у процесі приватизації (корпоратизації)

державних підприємств, та акціонерних

товариств, щодо яких Міненерговугілля

здійснює управління корпоративними

правами держави

(пункт 6)

ПОКАЗНИКИ

преміювання та їх диференційовані значення для визначення розміру преміювання керівника підприємства, об’єднання або товариства, ліцензована діяльність якого регулюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за підсумками роботи за рік

№ з/п

Показники преміювання за звітний квартал

Розрахунок показника

Диференційовані значення показника преміювання

Показник кратності розміру преміювання до посадового окладу

1

2

3

4

5

1

Рентабельність діяльності, %

чистий фінансовий результат/чистий дохід від реалізації х 100

від 1 до 5 включно

2

більше ніж 5 до 10 включно

4

більше ніж 10

8

2

Зменшення простроченої кредиторської заборгованості, %

100 (показник на кінець звітного року/ показник на початок звітного року х 100)

від 10 до 20 включно

1

більше ніж 20 до 25 включно

2

більше ніж 25 або відсутність заборгованості

4

3

Виконання планового показника «чистий фінансовий результат», %

(фактичний показник/ плановий показник) х 100

від 100 до 110 включно

2

більше ніж 110 до 125 включно

4

більше ніж 125

8

4

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)

оборотні активи/ поточні зобов’язання

більше ніж 1 до 1,5 включно

1

більше ніж 1,5 до 2 включно

2

більше ніж 2

4

Додаток 5

до Умов, критеріїв, диференційованих

показників та розмірів преміювання

керівників підприємств, заснованих

на державній власності, та об’єднань

державних підприємств, що належать

до сфери управління Міненерговугілля,

акціонерних товариств, створених

у процесі приватизації (корпоратизації)

державних підприємств, та акціонерних

товариств, щодо яких Міненерговугілля

здійснює управління корпоративними

правами держави

(пункт 7)

КРИТЕРІЇ,

за якими зменшується розмір премії керівника підприємства, об’єднання або товариства

№ з/п

Критерії

Розмір зменшення преміювання, %

1

2

3

1

Невиконання наказів Міненерговугілля, окремих доручень і протокольних доручень керівництва Міністерства та рішень колегій

100

2

Відсутність затвердженого в установленому порядку фінансового плану підприємства, об’єднання або товариства

3

Ненадання у визначені терміни звіту про виконання показників контракту

4

Невиконання показників ефективності використання державного майна і прибутку підприємства, об’єднання або товариства

5

Невиконання законних вимог контролюючих органів

6

Нецільове використання бюджетних коштів

7

Наявність заборгованості підприємства, об’єднання або товариства з виплати заробітної плати у відповідному квартальному або річному звітному періоді

8

Наявність нещасного випадку зі смертельним наслідком з вини підприємства, об’єднання або товариства та взяття на облік нещасних випадків та аварій на виробництві (премія не нараховується протягом року (чотирьох кварталів), починаючи зі звітного кварталу, у якому відбувся нещасний випадок зі смертельним наслідком)

9

Незатвердження керівником підприємства, об’єднання або товариства, де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень, антикорупційної програми

10

Визнання у судовому порядку керівника підприємства, об’єднання або товариства винним у вчиненні корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання ним вимог Закону України «Про запобігання корупції»

11

Непроведення оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємства, об’єднання або товариства

Додаток 6

до Умов, критеріїв, диференційованих

показників та розмірів преміювання

керівників підприємств, заснованих

на державній власності, та об’єднань

державних підприємств, що належать

до сфери управління Міненерговугілля,

акціонерних товариств, створених

у процесі приватизації (корпоратизації)

державних підприємств, та акціонерних

товариств, щодо яких Міненерговугілля

здійснює управління корпоративними

правами держави

(пункт 9)

РОЗРАХУНОК

загального показника кратності розміру преміювання до посадового окладу, який застосовується для визначення розміру преміювання керівника

__________________________________________________________________________

(найменування підприємства, об’єднання або товариства)

__________________________________________________________________________

(П. І. Б.)

за підсумками роботи за _____________________________________________________

(квартал (рік))

№ з/п

Показник преміювання

Розрахунок показника преміювання

Значення показника преміювання

Показник кратності розміру преміювання до посадового окладу

1

2

3

4

5

Усього:

Керівник підприємства,

об’єднання або товариства

_______________

(підпис)

___________________________

(прізвище, ініціали)

|
Законодавчий акт: НАКАЗ від 10.08.2018 № 413 "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави". Міненерговугілля України. 2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 10.08.2018 № 413 "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави". 2018

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -