>>

НАКАЗ 01.12.2010 N 1489 "Про затвердження Вимог та форм публічного представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет". 2010

Інформація актуальна на 17.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

01.12.2010 N 1489

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 січня 2011 р.

за N 137/18875

Про затвердження Вимог та форм публічного

представлення головними розпорядниками коштів

державного бюджету інформації про бюджет

Відповідно до частини п'ятої статті 28 Бюджетного кодексу

України ( 2456-17 ) від 08.07.2010 та з метою забезпечення єдиних

підходів до проведення публічного представлення головними

розпорядниками коштів державного бюджету інформації про виконання

Державного бюджету України за бюджетними програмами та показниками

бюджетні призначення щодо яких визначені їм законом про Державний

бюджет України, а також асигнування щодо яких визначені розписом

Державного бюджету України, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити форми Інформації про бюджет за бюджетними

програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації

видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

( v0604201-01 ); Інформації про виконання результативних

показників, що характеризують виконання бюджетної програми;

Інформації про виконання видатків на реалізацію державних цільових

програм, які виконуються в межах бюджетної програми; Інформації

про виконання видатків на реалізацію інвестиційних програм

(проектів), які виконуються в межах бюджетної програми, що

додаються.

2. Затвердити Вимоги до публічного представлення головними

розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет

(далі - Вимоги), що додаються.

3. Головним розпорядникам коштів державного бюджету

здійснювати публічне представлення інформації про використання

ними бюджетних коштів за бюджетними програмами та показниками,

бюджетні призначення щодо яких визначені їм законом про Державний

бюджет України, а також асигнування щодо яких визначені розписом

Державного бюджету України, відповідно до Вимог та за формами,

затвердженими цим наказом.

4. Департаменту макроекономічного прогнозування (Парнюк В.О.)

забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до

Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра Мярковського А.І.

Міністр Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

01.12.2010 N 1489

ІНФОРМАЦІЯ

про бюджет за бюджетними програмами

з деталізацією за кодами економічної

класифікації видатків бюджету

або класифікації кредитування бюджету _____________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів

державного бюджету)

за 20____ рік

(тис.

грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код |Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | програмної |функціональної| згідно з | | | | |класифікації| класифікації | програмною | | | | | видатків | видатків та |класифікацією| | | | | та | кредитування | видатків та |---------------------+---------------------+---------------------| |кредитування| бюджету |кредитування | план на | касове | план на | касове | план на | касове | | бюджету / | | бюджету | 20___ рік |виконання|20___ рік з|виконання| 20___ рік |виконання| | код | | | з | за |урахуванням| за | з | за | |економічної | | |урахуванням|20___ рік| внесених |20___ рік|урахуванням|20___ рік| |класифікації| | | внесених | | змін | | внесених | | | видатків | | | змін | | | | змін | | |бюджету або | | | | | | | | | | код | | | | | | | | | |кредитування| | | | | | | | | | бюджету | | | | | | | | | |------------+--------------+-------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| |Видатки всього за головним розпорядником | | | | | | | |коштів державного бюджету: | | | | | | | |в т.ч. | | | | | | | |-----------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| |1110 | | | | | | | | | |------------+--------------+-------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| |... | | | | | | | | | |------------+--------------+-------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| |2110 | | | | | | | | | |------------+--------------+-------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| |... | | | | | | | | | |------------+--------------+-------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| |4110 | | | | | | | | | |-----------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| |в т.ч. за бюджетними програмами | | | | | | | |-----------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| |Код | | | | | | | | | |бюджетної | | | | | | | | | |програми | | | | | | | | | |------------+--------------+-------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| |1110 | | | | | | | | | |------------+--------------+-------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| |... | | | | | | | | | |------------+--------------+-------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| |2110 | | | | | | | | | |------------+--------------+-------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| |... | | | | | | | | | |------------+--------------+-------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| |4110 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Керівник бухгалтерської служби __________ ___________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Директор Департаменту

макроекономічного прогнозування В.О.Парнюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

01.12.2010 N 1489

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників,

що характеризують виконання бюджетної програми _________________________________________________

(найменування головного розпорядника

коштів державного бюджету)

за 20____ рік

________________________________ ____________________________

(код програмної класифікації (назва бюджетної програми)

видатків та кредитування бюджету)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показники |Одиниця| Джерело | Затверджено паспортом |Виконано за звітний період | Відхилення | |з/п| |виміру |інформації| бюджетної програми на | | | | | | | | звітний період | | | | | | | |---------------------------+---------------------------+---------------------------| | | | | |загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 1 | Затрат | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | показник | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | ... | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 2 | Продукту | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | показник | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | ... | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 3 |Ефективності| | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | показник | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | ... | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 4 | Якості | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | показник | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | ... | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Керівник бухгалтерської служби __________ ____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Директор Департаменту

макроекономічного прогнозування В.О.Парнюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

01.12.2010 N 1489

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання видатків на реалізацію

державних цільових програм, які виконуються

в межах бюджетної програми _________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів

державного бюджету)

за 20____ рік

(тис. грн.) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Назва | Код |Найменування | Затверджено на звітний |Виконано за звітний період | |державної|державної| програмної | згідно з | період | | |цільової |цільової |класифікації| програмною |---------------------------+---------------------------| |програми |програми |видатків та |класифікацією|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| | | |кредитування|видатків та | фонд | фонд | | фонд | фонд | | | | | бюджету |кредитування | | | | | | | | | | | бюджету | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+---------+------------+-------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---------+---------+------------+-------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | |---------+---------+------------+-------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | |---------+---------+------------+-------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Керівник бухгалтерської служби __________ ____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Директор Департаменту

макроекономічного прогнозування В.О.Парнюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

01.12.2010 N 1489

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання видатків на реалізацію

інвестиційних програм (проектів),

які виконуються в межах бюджетної програми __________________________________________

(найменування головного розпорядника

коштів державного бюджету)

за 20____ рік

(тис. грн.) -------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Назва |Найменування | Затверджено на звітний |Виконано за звітний період | | програмної |інвестиційної| згідно з | період | | |класифікації| програми | програмною |---------------------------+---------------------------| |видатків та | (проекту) |класифікацією|загальний|спеціальний|разом|загальний|спеціальний|разом| |кредитування| |видатків та | фонд | фонд | | фонд | фонд | | | бюджету | |кредитування | | | | | | | | | | бюджету | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-------------+-------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |------------+-------------+-------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | |------------+-------------+-------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | |------------+-------------+-------------+---------+-----------+-----+---------+-----------+-----| | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------

Керівник бухгалтерської служби __________ ___________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Директор Департаменту

макроекономічного прогнозування В.О.Парнюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

01.12.2010 N 1489

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 січня 2011 р.

за N 137/18875

ВИМОГИ

до публічного представлення

головними розпорядниками коштів державного бюджету

інформації про бюджет

1. Головні розпорядники коштів державного бюджету відповідно

до цих Вимог до 15 березня року, що настає за звітним, здійснюють

публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за

бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо

яких визначені їм законом про Державний бюджет України, а також

асигнування щодо яких визначені розписом Державного бюджету

України.

2. Головні розпорядники коштів державного бюджету до

11 березня публікують у засобах масової інформації та розміщують

на веб-сайтах інформацію про бюджет за бюджетними програмами та

показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені їм законом

про Державний бюджет України, а також асигнування щодо яких

визначені розписом Державного бюджету України, та інформацію про

час і місце публічного представлення зазначеної інформації. На веб-сайті розміщується повна інформація про бюджет

головного розпорядника коштів державного бюджету відповідно до

пункту 3 цих Вимог. У засобах масової інформації може

оприлюднюватись скорочена інформація відповідно до пункту 4 цих

Вимог.

3. Повна інформація про бюджет головного розпорядника коштів

державного бюджету за звітний період повинна містити:

3.1. Повне найменування головного розпорядника коштів

державного бюджету, головну мету його діяльності та завдання.

3.2. Аналітичну інформацію про бюджет, яка має містити

інформацію про виконання бюджету в цілому за головним

розпорядником коштів державного бюджету (зокрема за його

бюджетними програмами), а також у розрізі відповідальних

виконавців бюджетних програм.

3.3. Інформацію про бюджет за бюджетними програмами

(загальний фонд, спеціальний фонд, разом) з деталізацією за кодами

економічної класифікації видатків бюджету або класифікації

кредитування бюджету ( v0604201-01 ) за відповідною формою,

затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 01.12.2010

N 1489 "Про затвердження Вимог та форм публічного представлення

головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про

бюджет". За кожною бюджетною програмою в таблицю необхідно внести

показники таких видатків за економічною класифікацією видатків

бюджету: 1110 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1171, 1172, 1200,

1310, 1320, 1340, 1350, 2110, 2120, 2130, 2140, 2200, 2300, 2410,

2420, 2430, 2440, 2450; або показники кредитування бюджету: 4110,

4120, 4210, 4220.

3.4. Інформацію про виконання результативних показників, що

характеризують виконання бюджетної програми (для кожної бюджетної

програми головного розпорядника коштів державного бюджету), за

звітний період за відповідною формою, затвердженою наказом

Міністерства фінансів України від 01.12.2010 N 1489 "Про

затвердження Вимог та форм публічного представлення головними

розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет".

3.5. Інформацію про виконання видатків та кредитування

бюджету на реалізацію державних цільових програм, які виконуються

в межах бюджетної програми, за звітний період за відповідною

формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від

01.12.2010 N 1489 "Про затвердження Вимог та форм публічного

представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету

інформації про бюджет".

3.6. Інформацію про виконання видатків та кредитування

бюджету на реалізацію інвестиційних програм (проектів), які

виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період за

відповідною формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів

України від 01.12.2010 N 1489 "Про затвердження Вимог та форм

публічного представлення головними розпорядниками коштів

державного бюджету інформації про бюджет".

4. Скорочена форма передбачає оприлюднення інформації

відповідно до підпунктів 3.1, 3.2 пункту 3 цих Вимог.

5. Публічне представлення інформації про бюджет проводиться

за участю перших осіб головних розпорядників коштів державного

бюджету шляхом проведення прес-конференцій, "круглих столів" тощо

із залученням представників законодавчої та виконавчої влади,

засобів масової інформації, громадських організацій та інших

представників (за їх згодою).

6. Під час представлення інформації про бюджет мають бути

висвітлені обсяги видатків головного розпорядника, проаналізовано

їх використання за бюджетними програмами, які характеризують

пріоритетні напрями діяльності головного розпорядника, із

зазначенням досягнутих результатів у звітному періоді.

7. Контроль за організацією та проведенням публічного

представлення інформації про бюджет покладається на головного

розпорядника в особі його керівника.

8. Форми публічного представлення головними розпорядниками

коштів державного бюджету інформації про виконання Державного

бюджету України підписує керівник бухгалтерської служби

відповідного головного розпорядника коштів державного бюджету.

Директор Департаменту

макроекономічного прогнозування В.О.Парнюк

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ 01.12.2010 N 1489 "Про затвердження Вимог та форм публічного представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет". Мінфін України. 2010

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ 01.12.2010 N 1489 "Про затвердження Вимог та форм публічного представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет". 2010

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -