НАКАЗ від 11.02.2019 № 60 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені". 2019

Інформація актуальна на 20.05.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.02.2019  № 60

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 квітня 2019 р.

за № 370/33341

Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені

Відповідно до статті 43 глави 1, статті 102 глави 9 розділу II, статті 166, пункту 179.8 статті 179 розділу IV Податкового кодексу України, частини другої статті 45 глави 8 розділу II та частини другої статті 78 глави 12 розділу III Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Порядок інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, що додається.

2.

Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:

від 15 грудня 2015 року № 1146 «Про затвердження Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за № 1679/28124;

від 06 квітня 2018 року № 417 «Про затвердження Змін до Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 квітня 2018 року за № 533/31985.

3. Департаменту моніторингу баз даних та верифікації виплат Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 2 цього наказу, який набирає чинності з першого числа сьомого місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування, та застосовується щодо повернення платежів, належних:

державному бюджету, з першого числа четвертого місяця, що настає за місяцем офіційного опублікування цього наказу;

місцевим бюджетам, та платежів, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, з першого числа сьомого місяця, що настає за місяцем офіційного опублікування цього наказу.

5.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О.С., Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної фіскальної служби України

Голова Державної казначейської служби України

Голова Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

Голова Державної регуляторної служби України

О. Власов

Т. Слюз

Л.О. Євдоченко

К. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

11 лютого 2019 року № 60

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 квітня 2019 р.

за № 370/33341

ПОРЯДОК

інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені

I.

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм інформаційного обміну:

між ДФС, територіальними органами ДФС та Казначейством і територіальними органами Казначейства у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені за платежами, контроль за справлянням яких покладено на ДФС;

між територіальними органами ДФС та місцевими фінансовими органами в процесі погодження електронних висновків та/або електронних повідомлень про повернення платежів, належних місцевим бюджетам, та платежів, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами.

2. Дія цього Порядку не поширюється на:

відшкодування податку на додану вартість;

повернення авансових платежів (передоплати), помилково та/або надміру внесених платниками податків за власним бажанням, як попереднього грошового забезпечення сплати майбутніх митних та інших платежів, що сплачуються до/або під час митного оформлення, та грошової застави;

повернення митних та інших платежів, що сплачуються до/або під час митного оформлення;

повернення помилково та/або надміру перерахованих (унесених) платниками коштів, сплачених шляхом надання при митному оформленні податкового векселя;

повернення суми акцизного податку, внесеної в рахунок погашення податкових векселів;

виконання рішень судів щодо безспірного списання коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджетів.

3. Терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України (далі - Кодекс), Бюджетному кодексі України, Законах України «Про електронні довірчі послуги» та «Про електронні документи та електронний документообіг».

II. Опрацювання заяв платників та формування електронних висновків

1. Повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені у випадках, передбачених законодавством, здійснюється виключно на підставі заяви платника податку (за винятком повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб, які розраховуються територіальним органом ДФС на підставі поданої платником податків податкової декларації про майновий стан і доходи за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку (далі - податкова декларація)), поданої до територіального органу ДФС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми протягом 1095 днів від дня її виникнення.

Заява може бути подана платником до територіального органу ДФС в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем та з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.

2. У заяві платник зазначає назву помилково та/або надміру сплаченого податку, збору, платежу, його суму, дату сплати і реквізити з платіжного документа, за якими кошти перераховано до бюджету (код класифікації доходів бюджету, бюджетний рахунок, на який перераховано кошти, код ЄДРПОУ територіального органу Казначейства, на ім’я якого відкрито рахунок, та МФО Казначейства), та визначає напрям(и) перерахування помилково та/або надміру сплачених коштів, що повертаються:

на поточний рахунок платника податку в установі банку;

на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДФС, незалежно від виду бюджету;

у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку.

Додатково до заяви платник може подати копію платіжного документа, на виконання якого помилково та/або надміру сплачений платіж перераховано до бюджету.

3. У разі повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з податку на додану вартість, зарахованих до бюджету з рахунку платника податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість у порядку, визначеному пунктом 200-1.5 статті 200-1 Кодексу, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, а у разі його відсутності на момент звернення платника податків із заявою про повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з податку на додану вартість чи на момент фактичного повернення коштів - шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку.

4. Після надходження до територіального органу ДФС подана в електронній формі заява платника про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені автоматично після перевірки засобами антивірусного захисту інформації вноситься до Журналу опрацювання заяв на повернення (далі - Журнал), який ведеться засобами інформаційно-телекомунікаційної системи органів ДФС.

Внесення до Журналу інформації щодо заяви, поданої платником у паперовому вигляді, здійснюється працівником підрозділу, що виконує функції з адміністрування відповідного податку, збору, платежу.

Журнал містить, зокрема, такі дані:

податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

найменування або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичних осіб);

дата та номер заяви про повернення коштів;

назва помилково та/або надміру сплаченого податку, збору, платежу;

сума помилково та/або надміру сплаченого податку, збору, платежу;

дата сплати і реквізити, за якими кошти перераховано до бюджету (код класифікації доходів бюджету, бюджетний рахунок, на який перераховано кошти, код ЄДРПОУ територіального органу Казначейства, на ім’я якого відкрито рахунок, та МФО Казначейства);

напрям(и) перерахування помилково та/або надміру сплачених коштів, що повертаються, тощо.

Заява платника, внесена до Журналу, розглядається структурними підрозділами територіального органу ДФС, що виконують функції з адміністрування відповідного податку, збору, платежу та погашення боргу.

5. Якщо за результатами розгляду заяви підрозділом територіального органу ДФС, що виконує функції з адміністрування відповідного податку, збору, платежу, встановлено правомірність повернення коштів, працівник цього підрозділу вносить до Журналу відмітку про правомірність повернення відповідної суми коштів.

Внесення до Журналу відмітки про правомірність повернення коштів здійснюється не пізніше 18:00:

дев’ятого робочого дня до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви у разі повернення платежів, належних державному бюджету;

одинадцятого робочого дня до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви у разі повернення платежів, належних місцевим бюджетам, та платежів, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами.

У разі якщо за результатами розгляду заяви правомірність повернення коштів не встановлено, у строки, визначені абзацами другим-четвертим цього пункту, підрозділ територіального органу ДФС, що виконує функції з адміністрування відповідного податку, збору, платежу, готує та направляє платнику письмове повідомлення з відмовою у поверненні коштів із зазначенням причини такої відмови.

6. Після внесення до Журналу відмітки підрозділу територіального органу ДФС, що виконує функції з адміністрування відповідного податку, збору, платежу, підрозділ територіального органу ДФС, що виконує функції з погашення боргу, проставляє у Журналі відмітку про наявність або відсутність податкового боргу та правомірність або неправомірність за таких умов повернення коштів.

Внесення відмітки про правомірність або неправомірність повернення здійснюється підрозділом територіального органу ДФС, що виконує функції з погашення боргу, не пізніше 18:00:

восьмого робочого дня до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви у разі повернення платежів, належних державному бюджету;

десятого робочого дня до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви у разі повернення платежів, належних місцевим бюджетам, та платежів, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами.

У разі якщо за результатами розгляду заяви правомірність повернення коштів не встановлено, у строки, визначені абзацами другим-четвертим цього пункту, підрозділ територіального органу ДФС, що виконує функції з погашення боргу, готує та направляє платнику письмове повідомлення з відмовою у поверненні коштів із зазначенням причини такої відмови.

7. На заяви, щодо яких у Журналі встановлено відмітки підрозділів, що виконують функції з адміністрування відповідних податків, зборів, платежів та погашення боргу, здійснюється накладання кваліфікованих електронних підписів керівників (заступників керівників) цих підрозділів у строки, визначені в абзацах другому-четвертому пунктів 5, 6 цього розділу.

Інформація про повернення, щодо якого у Журналі здійснено накладання кваліфікованих електронних підписів керівників (заступників керівників) підрозділів територіального органу ДФС, що виконують функції з адміністрування відповідних податків, зборів, платежів та погашення боргу, автоматично вноситься до Реєстру узгоджених повернень, який ведеться засобами інформаційно-телекомунікаційної системи органів ДФС.

Реєстр узгоджених повернень містить, зокрема, дані про податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), найменування або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичних осіб), дату та номер заяви про повернення коштів, назву помилково та/або надміру сплаченого податку, збору, платежу, суму помилково та/або надміру сплаченого податку, збору, платежу, дату сплати і реквізити, за якими кошти перераховано до бюджету (код класифікації доходів бюджету, бюджетний рахунок, на який перераховано кошти, код ЄДРПОУ територіального органу Казначейства, на ім’я якого відкрито рахунок, та МФО Казначейства), напрям(и) перерахування помилково та/або надміру сплачених коштів, що повертаються, тощо.

Опрацювання Реєстру узгоджених повернень здійснюється шляхом формування електронних висновків про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені (далі - електронні висновки) за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку структурним підрозділом територіального органу ДФС, на який покладено функцію з формування таких електронних висновків.

8. Формування електронних висновків здійснюється територіальними органами ДФС щодня (крім вихідних, святкових та неробочих днів) з урахуванням календарної черговості розміщення інформації у Реєстрі узгоджених повернень.

На кожний сформований електронний висновок накладаються кваліфіковані електронні підписи керівника (заступника керівника) структурного підрозділу, що сформував висновок, керівника (заступника керівника або уповноваженої особи) територіального органу ДФС та кваліфікована електронна печатка такого органу.

Кваліфіковані електронні підписи та кваліфікована електронна печатка накладаються:

за платежами, належними державному бюджету,- не пізніше 16:00 шостого робочого дня до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви;

за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами,- не пізніше 18:00 восьмого робочого дня до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви.

9. Сформовані електронні висновки з накладеними кваліфікованими електронними підписами та кваліфікованими електронними печатками територіальних органів ДФС у строк не пізніше 18:00 шостого робочого дня до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви ДФС в автоматичному режимі надсилає до Казначейства для виконання.

Електронні висновки про повернення платежів, належних місцевим бюджетам, та платежів, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами (крім акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального), направляються до Казначейства для виконання за умови їх погодження з відповідними місцевими фінансовими органами.

III. Опрацювання даних про повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб та формування реєстру їх повернення

1. Надміру утримані (сплачені) суми податку на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) за результатами звітного податкового року підлягають поверненню на підставі поданої платником податків податкової декларації з урахуванням положень статті 166 та пункту 179.8 статті 179 Кодексу.

У разі надходження до територіального органу ДФС податкової декларації, в якій задекларовано право платника на повернення надміру утриманої (сплаченої) суми ПДФО, засобами інформаційно-телекомунікаційної системи органів ДФС вноситься запис до Журналу повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб на підставі поданої платником податків податкової декларації (далі - Журнал повернення ПДФО).

2. Журнал повернення ПДФО містить, зокрема,такі дані:

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

прізвище, ім’я, по батькові платника податків;

дата подання та номер податкової декларації, в якій платником податків задекларовано право на повернення надміру утриманої (сплаченої) суми ПДФО;

сума ПДФО, задекларованого до повернення з бюджету, зазначена у податковій декларації;

реквізити поточного рахунку платника податку для перерахування сум ПДФО (за наявності) або адреса, зазначена в декларації, для надсилання коштів поштовим переказом;

сума узгодженого територіальним органом ДФС ПДФО, що підлягає поверненню з бюджету, за кожною податковою декларацією та дата її узгодження.

3. Журнал повернення ПДФО формується автоматично протягом операційного дня з дня реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі органів ДФС податкових декларацій платників податків у хронологічному порядку їх надходження.

У разі якщо за результатами розгляду податкової декларації підрозділом відповідного територіального органу ДФС, який виконує функції з адміністрування ПДФО, підтверджено суми, що мають бути повернуті, не пізніше ніж за десять робочих днів до закінчення шістдесятиденного строку від дня отримання територіальним органом ДФС податкової декларації працівник цього підрозділу вносить до Журналу повернення ПДФО інформацію щодо суми, яка підлягає поверненню, з одночасним встановленням у Журналі повернення ПДФО відмітки про правомірність такого повернення.

4. Інформація про податкові декларації, щодо яких у Журналі повернення ПДФО підрозділом територіального органу ДФС, який виконує функції з адміністрування ПДФО, встановлено відмітку про суму ПДФО, що підлягає поверненню з бюджету, підлягає включенню до Реєстру повернення ПДФО, який ведеться засобами інформаційно-телекомунікаційної системи органів ДФС та є сукупністю сформованих електронних повідомлень про повернення надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО на підставі поданих платниками податків податкових декларацій, форму яких визначено у додатку 2 до цього Порядку (далі - електронне повідомлення).

На кожне сформоване електронне повідомлення, включене до Реєстру повернення ПДФО, накладаються кваліфіковані електронні підписи керівника (заступника керівника) структурного підрозділу, що підтвердив право платника на повернення надміру утриманої (сплаченої) суми ПДФО, керівника (заступника керівника або уповноваженої особи) територіального органу ДФС та кваліфікована електронна печатка такого органу не пізніше 18:00 восьмого робочого дня до закінчення шістдесятиденного строку з дня отримання територіальним органом ДФС податкової декларації.

Сформовані електронні повідомлення з накладеними кваліфікованими електронними підписами та кваліфікованими електронними печатками територіальних органів ДФС у строк не пізніше 18:00 шостого робочого дня до закінчення шістдесятиденного строку з дня отримання територіальним органом ДФС податкової декларації ДФС в автоматичному режимі надсилає до Казначейства для виконання.

Електронні повідомлення направляються до Казначейства для виконання за умови їх погодження з відповідними місцевими фінансовими органами.

IV. Інформаційна взаємодія територіальних органів ДФС та місцевих фінансових органів у процесі погодження електронного висновку та електронного повідомлення

1. За платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами (крім випадків повернення надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО на підставі поданої платником податків податкової декларації), територіальний орган ДФС формує електронний висновок з накладанням кваліфікованих електронних підписів посадових (уповноважених) осіб та кваліфікованої електронної печатки такого територіального органу ДФС у термін, визначений абзацом п’ятим пункту 8 розділу II цього Порядку.

У разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО на підставі поданої платником податків податкової декларації територіальний орган ДФС здійснює накладання на електронне повідомлення кваліфікованих електронних підписів посадових (уповноважених) осіб та кваліфікованої електронної печатки такого територіального органу ДФС у термін, визначений абзацом третім пункту 4 розділу III цього Порядку.

Електронний висновок за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами (крім електронного висновку на повернення помилково та/або надміру сплачених сум акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального), та/або електронне повідомлення є доступними для перегляду відповідним місцевим фінансовим органом з моменту накладання кваліфікованих електронних підписів та кваліфікованої електронної печатки відповідного територіального органу ДФС.

Доступ місцевого фінансового органу до електронного висновку та/або електронного повідомлення забезпечується засобами приватної частини сервісу «Електронний кабінет платника».

2. Відповідний місцевий фінансовий орган не пізніше 15:00 другого робочого дня, наступного за днем отримання доступу до електронного висновку та/або електронного повідомлення, погоджує такий електронний висновок та/або електронне повідомлення шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису посадової (уповноваженої) особи та кваліфікованої електронної печатки такого місцевого фінансового органу.

3. У разі повернення коштів, помилково та/або надміру зарахованих до місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, електронний висновок про повернення платежів, належних місцевим бюджетам, та платежів, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами (крім електронного висновку на повернення помилково та/або надміру сплачених сум акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального), та/або електронне повідомлення про повернення надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО на підставі поданої платником податків податкової декларації є доступними для перегляду Донецькою або Луганською обласною військово-цивільною адміністрацією відповідно до пункту 24-1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.

Донецька та/або Луганська обласні військово-цивільні адміністрації протягом терміну, встановленого у пункті 2 цього розділу, погоджують отримані електронні висновки та/або електронні повідомлення шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису посадової (уповноваженої) особи та кваліфікованої електронної печатки такого місцевого фінансового органу.

4. Обмін інформацією між територіальними органами ДФС та місцевими фінансовими органами здійснюється з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.

V. Інформаційна взаємодія ДФС та Казначейства у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені

1. Інформаційна взаємодія ДФС та Казначейства у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань, пені та надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО на підставі поданої платником податків податкової декларації здійснюється на центральному рівні з використанням каналів конфіденційного зв’язку спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи органів влади Національної системи конфіденційного зв’язку (далі - СІТС НСКЗ).

У разі відсутності технічної можливості передання даних з використанням каналів конфіденційного зв’язку СІТС НСКЗ таке передання здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації.

Структура та формати даних, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, зазначаються в окремому протоколі обміну інформацією між ДФС та Казначейством.

Обмін інформацією в порядку інформаційної взаємодії здійснюється ДФС та Казначейством з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.

У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб’єкти інформаційного обміну зобов’язані невідкладно інформувати про це один одного.

ДФС та Казначейство для здійснення інформаційного обміну використовують виключно захищені носії особистих ключів.

Інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, має оброблятися в інформаційно-телекомунікаційних системах ДФС та Казначейства із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

2. У рамках інформаційної взаємодії щодня з 16:00 до 18:00 (крім вихідних, святкових та неробочих днів) ДФС направляє до Казначейства електронні висновки та/або електронні повідомлення.

Електронні висновки та/або електронні повідомлення направляються до Казначейства у форматі XML. Блок даних кожного висновку та/або повідомлення представляється у вигляді окремого XML-документа версії 1.0 з кодуванням windows-1251.

На кожний електронний висновок, який ДФС направляє до Казначейства, накладаються:

два кваліфіковані електронні підписи посадових (уповноважених) осіб та кваліфікована електронна печатка відповідного територіального органу ДФС у разі повернення платежів, належних державному бюджету, та/або акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального;

два кваліфіковані електронні підписи посадових (уповноважених) осіб та кваліфікована електронна печатка відповідного територіального органу ДФС, один кваліфікований електронний підпис посадової (уповноваженої) особи та кваліфікована електронна печатка місцевого фінансового органу у разі повернення платежів, належних місцевим бюджетам, та платежів, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами (крім акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального).

На кожне електронне повідомлення, яке направляється ДФС до Казначейства, накладаються два кваліфіковані електронні підписи посадових (уповноважених) осіб та кваліфікована електронна печатка відповідного територіального органу ДФС, один кваліфікований електронний підпис посадової (уповноваженої) особи та кваліфікована електронна печатка місцевого фінансового органу.

3. Казначейство до 12:00 робочого дня, наступного за днем отримання електронних висновків та/або електронних повідомлень, забезпечує їх автоматичну обробку після перевірки таких висновків та/або електронних повідомлень засобами антивірусного захисту інформації.

Під час автоматичної обробки Казначейство здійснює перевірку кваліфікованих електронних підписів посадових (уповноважених) осіб, кваліфікованої електронної печатки відповідного територіального органу ДФС та повноти платіжних реквізитів електронних висновків та/або електронних повідомлень.

На кожний отриманий електронний висновок та/або електронне повідомлення у строк, визначений в абзаці першому цього пункту, Казначейство формує та надає ДФС квитанцію про отримання та результати обробки такого електронного висновку та/або електронного повідомлення з накладанням кваліфікованого електронного підпису посадової (уповноваженої) особи.

4. Електронні висновки та/або електронні повідомлення, які не пройшли перевірку кваліфікованих електронних підписів посадових (уповноважених) осіб, кваліфікованої електронної печатки відповідного територіального органу ДФС та/або повноти платіжних реквізитів, до виконання Казначейством не приймаються. Казначейство інформує ДФС про відмову у прийнятті електронних висновків та/або електронних повідомлень та про причини такої відмови шляхом надсилання відповідної квитанції.

Територіальний орган ДФС за результатами опрацювання електронних висновків та/або електронних повідомлень, які не пройшли здійснену Казначейством перевірку кваліфікованих електронних підписів посадових (уповноважених) осіб та кваліфікованої електронної печатки відповідного територіального органу ДФС, на наступний робочий день після отримання квитанції з відмовою накладає справжні та дійсні кваліфіковані електронні підписи, кваліфіковані електронні печатки та надсилає такі електронні висновки та/або електронні повідомлення повторно.

Територіальний орган ДФС за результатами опрацювання електронних висновків та/або електронних повідомлень, які не пройшли здійснену Казначейством перевірку повноти платіжних реквізитів, на наступний робочий день після отримання квитанції з відмовою формує електронний висновок та/або електронне повідомлення з повними платіжними реквізитами, необхідними для перерахування помилково та/або надміру сплачених сум.

Такий повторно сформований електронний висновок та/або електронне повідомлення підлягають направленню до Казначейства з урахуванням вимог цього розділу та розділів II-IV цього Порядку.

У разі якщо за результатами опрацювання електронних висновків та/або електронних повідомлень, які не пройшли здійснену Казначейством перевірку повноти платіжних реквізитів, неможливо встановити відповідні платіжні реквізити, підрозділ територіального органу ДФС, що виконує функції з формування електронних висновків та/або адміністрування ПДФО в частині електронних повідомлень, готує та направляє платнику письмове повідомлення з відмовою у поверненні коштів із зазначенням причини такої відмови.

5. Електронні висновки та/або електронні повідомлення, які пройшли перевірку кваліфікованих електронних підписів посадових (уповноважених) осіб, кваліфікованої електронної печатки відповідного територіального органу ДФС та повноти платіжних реквізитів, приймаються Казначейством до виконання.

Про прийняття електронного висновку та/або електронного повідомлення до виконання Казначейство інформує ДФС шляхом надсилання відповідної квитанції.

Повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань, пені та надміру утриманої (сплаченої) суми ПДФО здійснюється територіальними органами Казначейства протягом п’яти робочих днів, наступних за днем прийняття електронного висновку та/або електронного повідомлення територіального органу ДФС.

Про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань, пені та надміру утриманої (сплаченої) суми ПДФО на підставі прийнятого до виконання електронного висновку та/або електронного повідомлення Казначейство інформує ДФС шляхом надсилання відповідної квитанції не пізніше 11:00 робочого дня, наступного за днем виконання такого висновку та/або електронного повідомлення.

6. Повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені готівкою фізичним особам, які не мають рахунків у банках, здійснюється територіальними органами Казначейства:

з відповідних рахунків, відкритих територіальними органами Казначейства в банках, уповноважених згідно з укладеними договорами здійснювати виплату готівки, на підставі чека територіального органу Казначейства, виписаного на ім’я фізичної особи на підставі електронного висновку;

поштовим переказом через підприємства поштового зв’язку (у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО, які розраховуються територіальним органом ДФС на підставі поданої платником податків податкової декларації) на адресу, зазначену в електронному повідомленні.

Оплата послуг підприємств поштового зв’язку при поверненні платникам податків готівкою надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО здійснюється за рахунок коштів бюджету, з якого повертається цей податок.

7. У разі повернення банком або територіальним органом Казначейства перерахованої суми згідно з електронним висновком або електронним повідомленням у зв’язку із зазначенням некоректних платіжних реквізитів Казначейство наступного операційного дня надсилає ДФС електронне повідомлення про їх некоректність для подальшого уточнення платіжних реквізитів.

За результатами опрацювання електронних повідомлень Казначейства про некоректні платіжні реквізити, зазначені в електронних висновках та/або електронних повідомленнях, підрозділ територіального органу ДФС, що виконує функції з формування електронних висновків та/або адміністрування ПДФО в частині електронних повідомлень, готує та направляє платнику письмове повідомлення з відмовою у поверненні коштів із зазначенням причини такої відмови.

Директор Департаменту

моніторингу баз даних

та верифікації виплат

Д. Серебрянський

Додаток 1

до Порядку інформаційної взаємодії

Державної фіскальної служби України,

її територіальних органів,

Державної казначейської служби України,

її територіальних органів,

місцевих фінансових органів

у процесі повернення платникам податків

помилково та/або надміру сплачених сум

грошових зобов’язань та пені

(пункт 7 розділу II)

ФОРМА

електронного висновку про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені

Реквізит

1

Код регіону

2

Код району

3

Податковий номер платника або серія (за наявності) та номер паспорта фізичної особи - платника податків, що подав заяву

4

Найменування або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичних осіб) платника податків, що подав заяву

5

Дата висновку

6

Номер висновку

7

Вид бюджету, з якого повертаються кошти

8

Код класифікації доходів бюджету, з якого повертаються кошти

9

Назва коду бюджетної класифікації, з якого повертаються кошти

10

Рахунок, з якого повертаються кошти

11

МФО Казначейства

12

Код ЄДРПОУ територіального органу Казначейства, на ім’я якого відкрито рахунок, з якого повертаються кошти

13

Код виду сплати для рахунку, з якого повертаються кошти

14

Сума, що повертається (грн, коп.)

15

Напрям повернення

16

Вид бюджету, на який повертаються кошти

17

Код класифікації доходів бюджету, на який повертаються кошти

18

Назва коду бюджетної класифікації, на який повертаються кошти

19

Рахунок, на який повертаються кошти

20

МФО Казначейства/банку, в якому відкрито рахунок, на який повертаються кошти

21

Код ЄДРПОУ територіального органу Казначейства / платника, на ім’я якого відкрито рахунок, на який повертаються кошти

22

Код виду сплати для рахунку, на який повертаються кошти

Додаток 2

до Порядку інформаційної взаємодії

Державної фіскальної служби України,

її територіальних органів,

Державної казначейської служби України,

її територіальних органів,

місцевих фінансових органів

у процесі повернення платникам податків

помилково та/або надміру сплачених сум

грошових зобов’язань та пені

(пункт 4 розділу III)

ФОРМА

електронного повідомлення про повернення надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО на підставі поданої платником податків податкової декларації

Реквізит

1

Код регіону

2

Код району

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта фізичної особи - платника податків, що подав декларацію

4

Прізвище, ім’я, по батькові платника податків, що подав декларацію

5

Дата повідомлення

6

Номер повідомлення

7

Вид бюджету, з якого повертаються кошти

8

Код класифікації доходів бюджету, з якого повертаються кошти

9

Назва коду класифікації доходів бюджету, з якого повертаються кошти

10

Рахунок, з якого повертаються кошти

11

МФО Казначейства

12

Код ЄДРПОУ територіального органу Казначейства, на ім’я якого відкрито рахунок, з якого повертаються кошти

13

Код виду сплати для рахунку, з якого повертаються кошти

14

Сума, що повертається (грн, коп.)

15

Напрям повернення

16

Рахунок, на який повертаються кошти

17

МФО банку, в якому відкрито рахунок, на який повертаються кошти

18

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта фізичної особи - платника податків, на ім’я якого відкрито рахунок, на який повертаються кошти

19

Адреса отримувача коштів (індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпус, номер квартири)

|
Законодавчий акт: НАКАЗ від 11.02.2019 № 60 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені". Мінфін України. 2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 11.02.2019 № 60 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені". 2019

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -