Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

НАКАЗ від 22.05.2017 № 518 "Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі". 2017

Інформація актуальна на 19.07.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.05.2017  № 518

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 червня 2017 р.

за № 748/30616

Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

Відповідно до статті 95 глави 9 розділу II Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1244 "Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України" та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Порядок проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року № 571 "Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1850/24382.

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

Міністр

О. Данилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Hаказ Міністерства

фінансів України

22.05.2017 № 518

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 червня 2017 р.

за № 748/30616

ПОРЯДОК

проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 95 глави 9 розділу II Податкового кодексу України, Закону України "Про товарну біржу", постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1244 "Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України" та визначає порядок проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі (далі - цільовий аукціон).

2. Дія цього Порядку поширюється на майно, яке перебуває у податковій заставі та щодо якого прийнято рішення контролюючого органу про погашення усієї суми податкового боргу, за винятком:

майна, яке може бути згруповане та стандартизоване;

майна, що швидко псується, а також іншого майна, обсяги якого не є достатніми для організації прилюдних торгів;

цінних паперів;

майна, щодо обігу якого встановлено обмеження законом. Продаж такого майна здійснюється на закритих торгах, які проводяться на умовах змагальності;

цілісних майнових комплексів підприємств, майно яких перебуває у державній або комунальній власності чи якщо згідно із законодавством з питань приватизації для відчуження майна підприємства необхідна попередня згода органу приватизації або іншого державного органу, уповноваженого здійснювати управління корпоративними правами.

Продаж майна такого підприємства організовується державним органом приватизації за поданням відповідного контролюючого органу із дотриманням вимог законодавства з питань приватизації.

3. Заходи, пов’язані з продажем майна на цільовому аукціоні, здійснюються за місцем реєстрації платника податків після прийняття керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу рішення про погашення усієї суми податкового боргу.

4. Якщо в переліку майна платника податків є товари, які перебувають у податковій заставі і підлягають продажу на цільовому аукціоні та щодо яких застосовується державне регулювання цін, початкова ціна реалізації таких товарів установлюється з урахуванням вимог статей 189, 191 Господарського кодексу України та статей 5, 12, 13 Закону України "Про ціни і ціноутворення".

II. Продаж майна на цільовому аукціоні

1. Організаторами цільових аукціонів є уповноважені товарні біржі, визначені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, на конкурсних засадах.

2. Організатор цільового аукціону повинен провести аукціон у строки, визначені відповідним договором, але не пізніше ніж через два місяці після його укладення.

Уповноважена товарна біржа вчиняє дії з продажу майна за дорученням контролюючого органу на умовах найкращої цінової пропозиції.

3. Цільовий аукціон проводиться у приміщенні для проведення торгів організатора аукціону.

III. Підготовка до проведення цільового аукціону

1. Цільовий аукціон проводиться на підставі відповідного договору, який укладається контролюючим органом з уповноваженою товарною біржею. До договору додаються завірена контролюючим органом копія акта опису майна в податкову заставу та витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та/або Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2. Майно, яке підлягає продажу на цільовому аукціоні, виставляється на аукціон за початковою ціною, що визначається контролюючим органом на підставі звіту (акта) про оцінку майна, складеного відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

3. Для організації та проведення цільових аукціонів на уповноваженій товарній біржі створюється аукціонний комітет.

Кількісний і персональний склад аукціонного комітету визначається уповноваженою товарною біржею самостійно. До складу аукціонного комітету включається представник контролюючого органу.

Аукціонний комітет установлює шкалу кроку збільшення або зменшення ціни з урахуванням попиту та пропозицій.

4. Організатор аукціону не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення цільового аукціону оприлюднює відповідне оголошення в засобах масової інформації та на власній веб-сторінці.

5. Оголошення, що розміщується у друкованому засобі масової інформації, повинно містити відомості про:

1) номер лота та назву майна, що пропонується до продажу, його місцезнаходження;

2) майно (технічні характеристики, рік виготовлення, відновна вартість тощо);

3) земельну ділянку, на якій розміщене нерухоме майно;

4) початкову ціну та можливість її зниження на аукціоні;

5) суму коштів, що вноситься учасником аукціону до його початку (гарантійний внесок), найменування банку, його місцезнаходження, номер рахунку, відкритого для зарахування гарантійного внеску;

6) кінцевий строк прийняття заяв про участь в аукціоні;

7) час і місце:

ознайомлення з майном;

проведення аукціону;

8) місцезнаходження, номер телефону, час роботи служби організатора аукціону;

9) адресу веб-сторінки організатора аукціону, на якій розміщено оголошення;

10) спосіб отримання додаткової інформації про проведення аукціону.

6. Оголошення, що розміщується на веб-сторінці організатора аукціону, повинно містити інформацію, зазначену в підпунктах 1-8 пункту 5 цього розділу, а також:

1) відомості про можливість надання переможцю аукціону податкової накладної згідно з Податковим кодексом України;

2) фотографічні зображення майна, що пропонується до продажу;

3) проект договору купівлі-продажу, що укладається за результатами проведення аукціону, без зазначення ціни та покупця.

7. У разі якщо реалізації підлягає земельна ділянка, в оголошенні додатково зазначаються відомості про її розмір, цільове призначення та наявність комунікацій.

8. У разі якщо реалізації підлягає цілісний майновий комплекс підприємства або його частина (структурний підрозділ), в оголошенні додатково зазначаються відомості про:

1) обсяг та основну номенклатуру продукції (робіт, послуг) підприємства, у тому числі тієї, що виготовлена з метою експорту;

2) кількість та склад робочих місць;

3) баланс активів і пасивів;

4) рентабельність виробництва за останні три роки;

5) будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розміщено цілісний майновий комплекс або його частину (структурний підрозділ).

9. Бажаючі взяти участь у цільовому аукціоні подають організатору аукціону заяву в письмовій формі.

10. Організатор аукціону приймає та реєструє заяви учасників про придбання майна із забезпеченням режиму доступу до інформації про учасників як інформації з обмеженим доступом.

11. Фізична або юридична особа, яка виявила бажання зареєструватись як учасник цільового аукціону, сплачує реєстраційний внесок, розмір якого встановлюється організатором аукціону і не може перевищувати одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а також вносить гарантійний внесок у розмірі 10 відсотків початкової ціни лота.

12. Учасник цільового аукціону разом із заявою пред’являє організатору аукціону:

документ, що посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, її (його) повноваження;

документ про сплату реєстраційного внеску;

документ про внесення гарантійного внеску.

13. Відомості про учасників цільового аукціону вносяться до книги реєстрації заяв і повинні містити:

дату проведення аукціону;

дату реєстрації заяви та її реєстраційний номер;

номер лота, який учасник має бажання придбати;

для юридичних осіб - резидентів - їх найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

для юридичних осіб - нерезидентів - їх найменування, місцезнаходження та країну, де зареєстрована особа;

для фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

для іноземців та осіб без громадянства - прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності), місце проживання.

14. При реєстрації учасники цільового аукціону отримують картки з аукціонними номерами (відповідно до реєстрації), за якими вони беруть участь в аукціоні, із зазначенням на зворотному боці правил проведення аукціону та санкцій, що застосовуються за їх порушення.

15. Прийняття заяв про участь в цільовому аукціоні закінчується за один день до початку його проведення.

16. Зареєстрований учасник може відкликати свою заяву, письмово повідомивши про це організатора аукціону не пізніше ніж за один робочий день до початку цільового аукціону. У такому разі гарантійний внесок повертається учаснику протягом п’яти банківських днів з моменту отримання заяви про відмову від участі в аукціоні, за вирахуванням платежів за банківські перекази.

17. Учасникам цільового аукціону, які не були визнані переможцями, гарантійний внесок повертається протягом п’яти банківських днів з дня підписання протоколу про проведення цільового аукціону, за вирахуванням платежів за банківські перекази.

18. Учасникам цільового аукціону надається право ознайомитися з майном, що підлягає продажу, за його місцезнаходженням.

IV. Порядок проведення цільового аукціону

1. У день проведення цільового аукціону здійснюється реєстрація учасників аукціону та запрошених осіб. Кожний учасник зобов’язаний пред’явити документ, що посвідчує особу, реєстраційну картку, яка одночасно є табличкою з аукціонним номером учасника і має бути обов’язково повернена після закінчення аукціону. Запрошені особи зобов’язані пред’явити вхідні гостьові квитки. Реєстрація розпочинається за півтори години до початку аукціону і закінчується за 30 хвилин до закінчення аукціону. Незареєстровані особи до аукціону не допускаються.

У разі реєстрації одного учасника аукціон вважається таким, що не відбувся. У такому випадку йому повертається гарантійний внесок протягом п’яти банківських днів з дня визнання аукціону таким, що не відбувся, за вирахуванням платежів за банківські перекази.

2. Організатор забезпечує доступ до місця проведення цільового аукціону учасникам аукціону, замовнику аукціону, працівникам державних органів у разі виконання ними службових обов’язків та представникам засобів масової інформації.

3. Реалізація майна на цільовому аукціоні здійснюється за наявності не менше двох покупців.

4. Цільовий аукціон проводить ліцитатор (ведучий), якого призначає (залучає) організатор аукціону.

5. Цільовий аукціон починається з оголошення ліцитатором правил проведення аукціону, кроку аукціону, правил поведінки на аукціоні, санкцій, що застосовуються до присутніх на аукціоні за порушення цих правил, інформації про майно, що виставляється для продажу, порядку організації торгів за кожним лотом, а також іншої інформації, необхідної для проведення аукціону.

6. Щодо кожного винесеного на торги лота ліцитатор оголошує назву, коротку характеристику та початкову ціну. Продаж конкретного лота починається з удару аукціонного молотка (гонга).

7. Кожен з покупців може сповістити про готовність купити лот двома рівноцінними способами: підняти табличку з аукціонним номером, що повернутий до ліцитатора, який засвідчує прийнятність запропонованої ціни (пропозиція ціни без голосу), або без додаткових оголошень підняти табличку й одночасно оголосити свою пропозицію щодо ціни лота, що має бути більшою за названу ліцитатором ціну не менше ніж на крок аукціону і обов’язково кратною цьому кроку (пропозиція ціни з голосу).

8. Під час цільового аукціону ліцитатор має право збільшувати або зменшувати початкову ціну тільки в порядку, визначеному шкалою розрахунку кроку аукціону.

У разі якщо кілька учасників виявили бажання придбати запропонований ліцитатором лот, кожна наступна ціна, запропонована учасникам на аукціоні, повинна перевищувати попередню ціну продажу лота не менше ніж на крок аукціону кожного разу.

9. Якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни, ліцитатор одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга) оголошує про продаж лота, називає ціну продажу і номер переможця, під яким він зареєстрований як учасник цільового аукціону.

10. Порядок зміни початкової ціни встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1244 "Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України".

11. Ліцитатор має право на вимогу продавця (або його повіреного) в будь-який момент без пояснень, але до оголошення про продаж лота зняти цей лот з торгів.

12. Після закінчення торгів за кожним лотом ліцитатор оголошує про його продаж, називає ціну продажу, аукціонний номер переможця і викликає переможця для підписання протоколу, в якому фіксуються результати проведення цільового аукціону.

13. Після закінчення торгів за кожним лотом ліцитатор має право оголосити перерву, але не більше ніж на 5 хвилин.

V. Порядок оформлення аукціонних документів та проведення розрахунків

1. Під час цільового аукціону ведеться протокол, до якого заносяться:

початкова й остаточна ціна продажу лота;

відомості про учасників аукціону;

пропозиції учасників аукціону, номери яких називає ліцитатор;

результати аукціону;

відомості про переможця - учасника, який під час аукціону запропонував найвищу ціну, або відомості про те, що аукціон закінчився без виявлення переможця.

2. Протокол складається в чотирьох примірниках (по одному примірнику для контролюючого органу, переможця аукціону, організатора аукціону та власника майна), підписується ліцитатором, переможцем аукціону (його представником) та погоджується керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу.

Організатор аукціону затверджує протокол у день проведення цільового аукціону.

3. Затверджений протокол є підставою для укладення протягом трьох днів договору купівлі-продажу майна.

4. Переможець цільового аукціону зобов’язаний внести зазначені в протоколі платежі протягом строку, обумовленого договором купівлі-продажу. При цьому гарантійний внесок, внесений покупцем для участі в аукціоні, зараховується покупцеві в рахунок ціни продажу майна.

Організатор аукціону перераховує кошти, отримані від такого продажу (крім сум, використаних для покриття витрат згідно з договором), на відповідні рахунки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування.

5. Якщо переможець цільового аукціону відмовився від підписання протоколу аукціону або договору купівлі-продажу, аукціон вважається таким, що не відбувся.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу, позбавляється права на подальшу участь в аукціоні. У такому разі за цим лотом торги відновлюються лише за наявності не менше двох учасників.

Якщо переможець цільового аукціону не сплачує вартості придбаного майна в повному обсязі протягом десяти календарних днів, контролюючий орган вживає заходів щодо розірвання договору купівлі-продажу майна в установленому законодавством порядку. У разі розірвання договору купівлі-продажу наступний учасник, що запропонував найвищу ціну, оголошується переможцем аукціону. За його відсутності або відмови цільовий аукціон оголошується таким, що не відбувся. Гарантійний внесок не повертається учаснику, який став переможцем аукціону, але не сплатив вартості придбаного майна.

6. Договір купівлі-продажу майна, що укладається за результатами проведених торгів, обов’язково має бути підписаний платником податків - боржником, майно якого було продано на торгах.

У разі відмови боржника від підписання договору купівлі-продажу такий договір підписується керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу, за дорученням якого здійснювався продаж майна, у присутності не менш як двох понятих.

7. Передача майна покупцеві здійснюється у строк та на умовах, передбачених договором.

8. У разі визнання цільового аукціону таким, що не відбувся у зв’язку з відсутністю зареєстрованих заявок на участь у ньому, організатор аукціону в місячний строк після проведення попереднього аукціону проводить повторний аукціон.

На повторному цільовому аукціоні початкова ціна непроданого майна знижується організатором аукціону на 15 відсотків.

На третьому аукціоні, який проводиться у місячний строк після повторного аукціону в разі визнання повторного аукціону таким, що не відбувся у зв’язку з відсутністю зареєстрованих заявок на участь у ньому, початкова ціна майна знижується на 25 відсотків початкової ціни повторного аукціону.

9. Майно, що не реалізовано відповідно до пункту 8 цього розділу, знімається з торгів і повертається власнику.

10. Якщо платник податків у будь-який момент до укладення договору купівлі-продажу майна, яке перебуває у податковій заставі, повністю погашає суму податкового боргу, контролюючий орган скасовує рішення про проведення продажу та вживає заходів щодо зупинення торгів (повідомляє організатора аукціону про: погашення податкового боргу; необхідність скасування аукціону; анулювання результатів аукціону у разі його проведення та визнання його таким, що не відбувся; повернення гарантійних внесків учасникам аукціону протягом п’яти банківських днів з дня скасування рішення про проведення аукціону, за вирахуванням платежів за банківські перекази).

В.о. директора

Департаменту

податкової політики

В.П. Овчаренко

|
Законодавчий акт: НАКАЗ від 22.05.2017 № 518 "Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі". Мінфін України. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 22.05.2017 № 518 "Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі". 2017

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -