>>

НАКАЗ від 26.09.2022 № 298 "Про затвердження Методики верифікації державних виплат сім’ям з дітьми". 2022

Інформація актуальна на 25.11.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.09.2022  № 298

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 жовтня 2022 р.

за № 1206/38542

Про затвердження Методики верифікації державних виплат сім’ям з дітьми

Відповідно до частини третьої статті 9 Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Методику верифікації державних виплат сім’ям з дітьми, що додається.

2. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Улютіна Д.В.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби морського і внутрішнього

водного транспорту та судноплавства України

Голова Державної авіаційної служби України

Міністр соціальної політики України

Міністр внутрішніх справ України

Міністр освіти і науки України

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Перший віце-прем’єр-міністр України -

Міністр економіки України

Міністр інфраструктури України

Міністр аграрної політики та продовольства України

В.о. Голови Державної податкової служби України

В.о. Голови Державної митної служби України

Т.в.о. Голови Державної служби України

з питань безпечності харчових продуктів

та захисту споживачів

Директор Державного центру зайнятості

Голова Державної міграційної служби України

Голова Державної судової адміністрації України

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Голова Національної поліції України

Голова Правління Пенсійного фонду України

Урядовий Уповноважений з прав осіб з інвалідністю

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Голова виконавчого комітету

Всеукраїнської спілки громадських організацій

«Конфедерація громадських організацій

інвалідів України»

Генеральний Секретар Громадської спілки

«Всеукраїнське громадське об’єднання

«Національна Асамблея людей

з інвалідністю України»

Заступник Голови Державної служби України

з питань геодезії, картографії та кадастру

В.

Кіндратів

О. Більчук

О. Жолнович

Д. Монастирський

С. Шкарлет

О. Вискуб

Ю. Свириденко

О. Кубраков

М. Сольський

Т. Кірієнко

В. Демченко

А. Лордкіпанідзе

Ю. Жовтяк

Н. Науменко

О. Сальніков

Р. Іллічов

Г. Осовий

І. Клименко

Є. Капінус

Т. Баранцова

Д. Лубінець

В.В. Карпенко

В. Назаренко

Я. Штикер


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26 вересня 2022 року № 298

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 жовтня 2022 р.

за № 1206/38542

МЕТОДИКА

верифікації державної допомоги сім’ям з дітьми

I. Загальні положення

1. Цю Методику розроблено з метою забезпечення єдиного підходу щодо здійснення верифікації державної допомоги сім’ям з дітьми, призначення та виплату якої передбачено Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».

2.

Терміни у цій Методиці вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» і Законі України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».

3. Цю Методику розроблено з урахуванням положень нормативно-правових актів, що діють у сфері правового регулювання надання державних допомог сім’ям з дітьми і проведення верифікації.

II. Здійснення верифікації державної допомоги сім’ям з дітьми

1. Верифікація державної допомоги сім’ям з дітьми здійснюється шляхом порівняння даних про реципієнтів та членів їх сімей, наданих Міністерством соціальної політики України, та інформації суб’єктів надання інформації.

Дані про реципієнтів, які отримують державну допомогу сім’ям з дітьми, та членів їх сімей формує Міністерство соціальної політики України зі своєї інформаційної системи.

2. Види державної допомоги сім’ям з дітьми, що здійснюються відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та підлягають верифікації:

1) допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

2) допомога при народженні дитини;

3) допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

4) допомога на дітей одиноким матерям;

5) допомога при усиновленні дитини;

6) допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.

3. Порядок та умови обміну інформацією, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, і суб’єктами надання інформації, крім банків, визначаються органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, разом із суб’єктами надання інформації, якщо інше не передбачено законом, з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Дані, отримані від Міністерства внутрішніх справ України, є інформацією функціональних підсистем єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України (далі - ЄІС МВС).

Електронна інформаційна взаємодія між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, і центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, що є суб’єктами ЄІС МВС, здійснюється засобами ЄІС МВС.

4. Для здійснення верифікації державної допомоги сім’ям з дітьми використовується інформація з автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких є суб’єкти надання інформації, у тому числі інформація з обмеженим доступом, зокрема з:

Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - ДРФО), володільцем якого є Державна податкова служба України (щодо достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків; наявності доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або доходів, отриманих самозайнятими особами, а також річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, дати прийняття на роботу та дати звільнення з роботи);

функціональних підсистем ЄІС МВС (щодо зареєстрованих транспортних засобів та їх власників; викрадених (втрачених) паспортів громадянина України; осіб, які перетнули державний кордон України);

Єдиного державного демографічного реєстру, розпорядником якого є Державна міграційна служба України (щодо дійсності паспортів громадянина України, документів, посвідок на постійне проживання в Україні, посвідчень біженця, посвідчень особи, яка потребує додаткового захисту; відомостей про серію (за наявності), номер, дату видачі паспорта громадянина України та найменування уповноваженого суб’єкта, що його видав (номер, дата видачі паспорта громадянина України у формі картки та код уповноваженого суб’єкта, що його видав), а для іноземців та осіб без громадянства - посвідок на постійне проживання в Україні, посвідчень біженця, посвідчень особи, яка потребує додаткового захисту; унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі);

Державного реєстру актів цивільного стану громадян, держателем якого є Міністерство юстиції України (щодо державної реєстрації шлюбу, народження та смерті фізичної особи);

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, держателем якого є Міністерство юстиції України (щодо відомостей про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця);

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, держателем якого є Міністерство юстиції України (щодо права власності на земельну ділянку, квартиру (будинок));

Державного земельного кадастру, держателем якого є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок);

інформаційної системи Міністерства соціальної політики України (щодо отримання державних допомог);

централізованого банку даних з проблем інвалідності, держателем якого є Міністерство соціальної політики України (щодо наявності інвалідності);

Єдиної державної електронної бази з питань освіти, держателем якої є Міністерство освіти і науки України (щодо навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти);

Єдиного реєстру для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, держателем якого є Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (щодо зареєстрованих транспортних засобів, механізмів та їх власників);

Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, держателем якого є Пенсійний фонд України (щодо відомостей про неналежність особи до застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, відомостей про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення) та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; дати прийому на роботу та дати звільнення; отримання соціальної пенсії та/або пенсії на дітей у разі втрати годувальника);

Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, держателем якої є Державний центр зайнятості (стосовно осіб, зареєстрованих у службі зайнятості як безробітні, у тому числі про безробітних осіб, які є отримувачами страхових виплат з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття);

банків - щодо здійснення операцій з купівлі земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплати (одноразово) будь-яких послуг (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень;

Державного суднового реєстру України та Суднової книги України, держателем яких є Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України» (щодо зареєстрованих транспортних засобів та їх власників);

Державного реєстру цивільних повітряних суден України, держателем якого є Державна авіаційна служба України (щодо зареєстрованих транспортних засобів та їх власників);

бази даних автоматизованої інформаційної системи «Центр» (далі - БД АІС «Центр») Державної митної служби України (щодо фізичних осіб, які здійснили імпорт товарів в Україну на суму більше 50 тис. гривень, за даними митних декларацій);

Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту, держателем якого є Міністерство юстиції України (щодо відомостей про тримання під вартою у слідчому ізоляторі або відбування покарання в установі виконання покарань одного з батьків);

Єдиного державного реєстру судових рішень, держателем якого є Державна судова адміністрація України (щодо електронних примірників судових рішень, які набрали законної сили, крім випадків, коли такі судові рішення мають обмежений доступ або вимога до захисту яких встановлена законом, винесених у справах про позбавлення батьківських прав; усиновлення громадянами України, що проживають на території України; усиновлення громадянами України, що проживають за межами території України, та іноземцями; надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності).

5. Для здійснення верифікації зазначена інформація використовується за умови проходження перевірки інформаційного файлу на відповідність вимогам порядків обміну інформацією між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, та суб’єктами надання інформації.

6. Верифікація державної допомоги сім’ям з дітьми відбувається за такими етапами:

1) перевірка дотримання вимог, визначених договорами про інформаційну взаємодію або технічними протоколами про обмін інформацією між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, та суб’єктами надання інформації (далі - валідація) щодо персональних даних реципієнта та/або членів сім’ї, який отримує державні виплати сім’ям з дітьми.

Об’єктом валідації даних про реципієнта та/або членів сім’ї є:

серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, а для іноземців та осіб без громадянства - реквізити посвідок на постійне проживання в Україні, посвідчень біженця, посвідчень особи, яка потребує додаткового захисту;

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

Під час валідації персональних даних реципієнта та/або членів сім’ї здійснюється перевірка наданої Міністерством соціальної політики України інформації щодо повноти та відповідності даних стосовно об’єктів перевірки, зазначених у цьому підпункті, затвердженому/встановленому формату (шаблону) або структурі, визначеним договорами про інформаційну взаємодію, технічними протоколами про обмін інформацією між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, і суб’єктами надання інформації;

2) перевірка достовірності персональних даних реципієнта, який отримує державну допомогу сім’ям з дітьми, та членів сім’ї.

Об’єктом перевірки даних про реципієнта, який отримує державну допомогу сім’ям з дітьми, та членів сім’ї є:

серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, а для іноземців та осіб без громадянства - реквізити посвідок на постійне проживання в Україні, посвідчень біженця, посвідчень особи, яка потребує додаткового захисту;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

серія та номер свідоцтва про народження;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

Перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Міністерства соціальної політики України, з інформацією, отриманою від суб’єктів надання інформації, за кожним реципієнтом та/або членом сім’ї, а саме:

достовірності серії (за наявності) та номера паспорта громадянина України, реквізитів посвідок на постійне проживання в Україні (для іноземців та осіб без громадянства), посвідчень біженця, посвідчень особи, яка потребує додаткового захисту, згідно з даними функціональної підсистеми ЄІС МВС (крім інформації про серію, номер і дату видачі паспорта громадянина України зразка 1994 року та найменування уповноваженого суб’єкта, що його видав);

дійсності серії (за наявності) та номера паспорта громадянина України, посвідок на постійне проживання в Україні, посвідчень біженця, посвідчень особи, яка потребує додаткового захисту, згідно з даними функціональної підсистеми ЄІС МВС;

серії та номера свідоцтва про народження згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) реципієнта та членів сім’ї згідно з даними ДРФО;

унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

3) перевірка правомірності надання державної допомоги сім’ям з дітьми.

Об’єкти перевірки даних про реципієнта та/або членів сім’ї щодо правомірності її надання визначається окремо за кожним видом державної допомоги сім’ям з дітьми, зазначеним у пункті 2 цього розділу.

III. Особливості проведення перевірки правомірності надання державної допомоги сім’ям з дітьми

1. Для видів державної допомоги сім’ям з дітьми, визначених у підпункті 1 пункту 2 розділу II цієї Методики, об’єктом перевірки даних про реципієнта щодо правомірності її надання є відомості про неналежність особи до застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, а саме стосовно осіб, які:

звільнені у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форми власності за умови звільнення з роботи не раніше ніж за шість місяців до набуття права на одержання допомоги;

зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;

не працюють;

є здобувачами професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, є клінічними ординаторами, докторантами, аспірантами;

зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, які не беруть участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

2. Для видів державної допомоги сім’ям з дітьми, визначених у підпунктах 1-6 пункту 2 розділу II цієї Методики, об’єктом перевірки даних про реципієнта та/або членів сім’ї щодо правомірності її надання є відомості щодо:

народження, віку, смерті, наявності відомостей про батьків;

наявності однакових записів з персональними даними осіб, яким призначено державні допомоги, за різними адресами, що були надані такими особами під час звернення до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення для отримання державних допомог.

3. Для видів державної допомоги сім’ям з дітьми, визначених у підпунктах 2 та 4-6 пункту 2 розділу II цієї Методики, об’єктом перевірки даних про реципієнта щодо правомірності її надання є відомості щодо:

позбавлення батьківських прав;

позбавлення волі за рішенням суду;

усиновлення дитини.

4. Для видів державної допомоги сім’ям з дітьми, визначених у підпункті 3 пункту 2 розділу II цієї Методики, об’єктом перевірки даних про реципієнта та членів сім’ї щодо правомірності її надання є відомості щодо усиновлення дитини.

5. Для видів державної допомоги сім’ям з дітьми, визначених у підпунктах 3, 4 пункту 2 розділу II цієї Методики, об’єктом перевірки даних про реципієнта та членів сім’ї щодо правомірності її надання є відомості щодо:

повної цивільної дієздатності неповнолітньої особи у випадках, передбачених законом, у тому числі:

взяття шлюбу дитиною до досягнення нею 18-річного віку;

досягнення дитиною 18-річного віку;

працевлаштування дитини до досягнення нею 18-річного віку.

6. Для державної допомоги сім’ям з дітьми, визначеної у підпункті 4 пункту 2 розділу II цієї Методики, об’єктом перевірки даних про реципієнта та членів сім’ї щодо правомірності її надання є відомості щодо:

наявності в актовому записі про народження дитини запису відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;

отримання пенсії на дітей у разі втрати годувальника, соціальної пенсії;

отримання державної соціальної допомоги дитини померлого годувальника;

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців;

здійснення догляду за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку, за дітьми, хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, за дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідності, за особою з інвалідністю I групи, за особою з інвалідністю II групи внаслідок психічного розладу, за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку;

здійснення протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги на дітей купівлі земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплати (одноразово) будь-яких послуг (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень;

наявності у власності сім’ї другої квартири (будинку), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення;

наявності у власності сім’ї, яка має у складі трьох і більше дітей віком до 18 років (якщо діти здобувають освіту за денною або дуальною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти,- до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), другої квартири (будинку), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, за умови, що загальна площа такого житла не перевищує 13,65 кв. метра на одного члена сім’ї та додатково 35,22 кв. метра на сім’ю;

наявності у власності сім’ї більше ніж одного автомобіля, транспортного засобу, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа), отриманого безоплатно чи придбаного на пільгових умовах через органи соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля;

наявності у складі сім’ї непрацюючих працездатних осіб, які досягли 18-річного віку, станом на початок періоду, за який враховуються доходи, і протягом цього періоду зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні менше трьох місяців, або які (за яких) не сплатили (не сплачено) мінімального розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сумарно протягом трьох місяців періоду, за яких враховуються доходи, якщо у складі сім’ї є дитина з інвалідністю або особа з інвалідністю;

наявності у складі сім’ї особи, яка не сплатила або за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сумарно протягом трьох місяців періоду, за яких враховуються доходи, але протягом періоду, за який враховуються доходи, отримувала допомогу по частковому безробіттю відповідно до статті 47 Закону України «Про зайнятість населення»;

встановлення, що непрацююча працездатна особа фактично не здійснювала догляд за особою, яка досягла 80-річного віку, або не надавала соціальних послуг з догляду відповідно до законодавства у зв’язку з перебуванням за кордоном сукупно більше ніж 60 днів протягом періоду отримання допомоги на дітей одиноким матерям;

наявності у складі сім’ї працездатних осіб, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та які:

не працювали;

не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності;

не здобували освіти за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти;

не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи.

7. Для державної допомоги сім’ям з дітьми, визначеної у підпункті 6 пункту 2 розділу II цієї Методики, об’єктом перевірки даних про реципієнта та членів сім’ї щодо правомірності їх надання є відомості щодо встановлення дитині інвалідності (досягнення дитиною 18 років).

8. Перевірка об’єктів здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Міністерства соціальної політики України, з інформацією суб’єктів надання інформації за кожним реципієнтом та/бо членом сім’ї, а саме щодо:

народження, смерті, віку, наявності трьох і більше дітей віком до 18 років, взяття шлюбу дитиною до досягнення нею 18-річного віку та/або наявності відомостей про те, що вона записана матір’ю або батьком дитини, наявності в актовому записі про народження дитини запису відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

наявності однакових записів з персональними даними осіб, яким призначено державну соціальну допомогу, за різними адресами, що були надані такими особами під час звернення до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення для отримання державної соціальної допомоги, згідно з даними Міністерства соціальної політики України;

отримання державної соціальної допомоги на догляд, державної соціальної допомоги дитини померлого годувальника, пенсії на дітей у разі втрати годувальника, соціальної пенсії згідно з даними інформаційної системи Міністерства соціальної політики України;

неналежності осіб, визначених у пункті 1 розділу III цієї Методики, до застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, дати прийняття на роботу та дати звільнення з роботи, відомостей про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення) та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, працевлаштування дитини до досягнення нею 18-річного віку, отримання пенсії на дітей у разі втрати годувальника, отримання соціальної пенсії згідно з даними Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

наявності доходів, нарахованих податковим агентом, та/або доходів, отриманих самозайнятими особами, а також річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, згідно з даними ДРФО;

реєстрації як безробітних або як таких, що шукають роботу, у тому числі тих, які шукають роботу сумарно більш ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи, та/або станом на початок періоду, за який враховуються доходи, досягли 18-річного віку і протягом цього періоду зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні менше трьох місяців; отримання допомоги по частковому безробіттю відповідно до статті 47 Закону України «Про зайнятість населення» згідно з даними Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції;

навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти згідно з даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

реєстрації як фізичної особи - підприємця згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

встановлення дитині інвалідності згідно з даними Централізованого банку даних з проблем інвалідності;

здійснення операцій з купівлі земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплати (одноразово) будь-яких послуг (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень, згідно з даними банків;

наявності у власності сім’ї, яка має у складі трьох і більше дітей віком до 18 років (якщо діти здобувають освіту за денною або дуальною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти,- до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), другої квартири (будинку), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, за умови, що загальна площа такого житла не перевищує 13,65 кв. метра на одного члена сім’ї та додатково 35,22 кв. метра на сім’ю, згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

відомості щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки згідно з даними Держгеокадастру;

володіння транспортним засобом (механізмом), з дати випуску якого минуло менше п’ятнадцяти років та/або здійснення купівлі транспортного засобу (механізму) на суму, що перевищує 50 тис. гривень, протягом дванадцяти місяців перед зверненням за призначенням державної виплати згідно з даними Єдиного реєстру для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів;

володіння транспортним засобом (механізмом), з дати випуску якого минуло менше п’ятнадцяти років, та/або здійснення купівлі транспортного засобу (механізму) на суму, що перевищує 50 тис. гривень, протягом дванадцяти місяців перед зверненням за призначенням державної виплати згідно з даними ЄІС МВС;

володіння транспортним засобом (механізмом), з дати випуску якого минуло менше п’ятнадцяти років, та/або здійснення купівлі транспортного засобу (механізму) на суму, що перевищує 50 тис. гривень, протягом дванадцяти місяців перед зверненням за призначенням державної виплати згідно з даними Державного суднового реєстру України та Суднової книги України;

володіння транспортним засобом (механізмом), з дати випуску якого минуло менше п’ятнадцяти років, згідно з даними Державного реєстру цивільних повітряних суден України;

здійснення імпорту в Україну товарів на суму більше 50 тис. гривень за даними митних декларацій згідно з даними БД АІС «Центр» Державної митної служби України;

перебування за кордоном сукупно більше ніж 60 днів протягом періоду отримання державної соціальної допомоги члена сім’ї непрацюючої працездатної особи, яка здійснювала догляд за особою, яка досягла 80-річного віку, або надавала соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства, згідно з даними ЄІС МВС;

визнання отримувача допомоги в установленому порядку позбавленим батьківських прав; усиновлення громадянами України, що проживають на території України; усиновлення громадянами України, що проживають за межами території України, та іноземцями; надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності згідно з даними електронних примірників судових рішень, отриманих з Єдиного державного реєстру судових рішень;

тримання під вартою у слідчому ізоляторі або відбування покарання в установі виконання покарань одного з батьків згідно з даними Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту.

Директор Департаменту

забезпечення

координаційно-моніторингової

роботи

Ю. Конюшенко

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 26.09.2022 № 298 "Про затвердження Методики верифікації державних виплат сім’ям з дітьми". Мінфін України. 2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 26.09.2022 № 298 "Про затвердження Методики верифікації державних виплат сім’ям з дітьми". 2022

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -