Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 30.12.2015 № 1271/2065 "Про затвердження Порядку перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна". 2015

Інформація актуальна на 17.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.12.2015  № 1271/2065

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 січня 2016 р.

за № 139/28269

Про затвердження Порядку перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна

З метою виконання вимог Бюджетного кодексу України та встановлення порядку перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна, НАКАЗУЄМО:

1.

Затвердити Порядок перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази:

Державного казначейства України, Фонду державного майна України від 19 листопада 2003 року № 212/2057 «Про затвердження Порядку перерахування до державного бюджету коштів, одержаних від приватизації державного майна», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 грудня 2003 року за № 1119/8440;

Державного казначейства України, Фонду державного майна України від 20 квітня 2004 року № 76/786 «Про внесення змін до Порядку перерахування до державного бюджету коштів, одержаних від приватизації державного майна», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 травня 2004 року за № 586/9185;

Державного казначейства України, Фонду державного майна України від 14 вересня 2004 року № 156/1876 «Про затвердження змін до Порядку перерахування до державного бюджету коштів, одержаних від приватизації державного майна, затвердженого наказом Державного казначейства України і Фонду державного майна України від 19.11.2003 № 212/2057, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.12.2003 за № 1119/8440», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 вересня 2004 року за № 1199/9798;

Державного казначейства України, Фонду державного майна України від 06 липня 2005 року № 122/1965 «Про затвердження Змін до Порядку перерахування до державного бюджету коштів, одержаних від приватизації державного майна», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 липня 2005 року за № 767/11047;

Державного казначейства України, Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України від 27 червня 2006 року № 170/1007 «Про внесення змін до Порядку перерахування до державного бюджету коштів, одержаних від приватизації державного майна», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 липня 2006 року за № 855/12729.

3.

Департаменту фінансів виробничої сфери та майнових відносин Міністерства фінансів України (Мельник О.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Уманського І.І., Голову Фонду державного майна України Білоуса І.О. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

Міністр фінансів України

Н. Яресько

Голова Фонду державного

майна України

І. Білоус

ПОГОДЖЕНО:

Голова

Державної казначейської служби України

Т.Я. Слюз


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України,

Фонду державного

майна України

30.12.2015  № 1271/2065

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 січня 2016 р.

за № 139/28269

ПОРЯДОК

перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна

1.

Цей Порядок регулює питання перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна.

2. Надходження від приватизації державного майна належать до джерел фінансування державного бюджету.

Кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, згідно із Бюджетним кодексом України належать до джерел формування бюджету розвитку місцевих бюджетів.

3. Перерахування до державного бюджету коштів, одержаних від приватизації державного майна, здійснюється згідно з вимогами закону про Державний бюджет України на відповідний рік, Закону України «Про приватизацію державного майна» та інших законодавчих актів.

Перерахування до місцевих бюджетів коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, здійснюється згідно з рішеннями про місцеві бюджети на відповідний рік, затвердженими відповідними місцевими радами.

4. Фонду державного майна України (далі – Фонд) та органам приватизації в Державній казначейській службі України (далі – Казначейство) та органах Державної казначейської служби України (далі – органи Казначейства) згідно з вимогами Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року № 758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за № 1206/21518, відкриваються небюджетні рахунки за такими балансовими рахунками:

3718 «Рахунки для обліку коштів від приватизації майна» (далі – рахунки 3718) для обліку коштів, одержаних від приватизації державного майна, від відчуження комунального майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації, окремо для кожного бюджету;

3731 «Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету» (далі – рахунки 3731) для обліку надходжень конкурсних гарантій (гарантій) від покупців для участі в конкурсі (аукціоні) з приватизації державного майна;

3732 «Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевих бюджетів» (далі – рахунки 3732) для обліку надходжень конкурсних гарантій (гарантій) від покупців для участі в конкурсі (аукціоні) з відчуження комунального майна.

У Казначействі відкриваються Фонду рахунки 3718 та 3731, в органах Казначейства відкриваються органам приватизації рахунки 3718, 3731 та 3732.

5.

Казначейське обслуговування небюджетних рахунків здійснюється згідно з вимогами Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 липня 2014 року № 770, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2014 року за № 928/25705.

6. На підставі платіжних доручень, підготовлених Фондом чи органами приватизації і наданих Казначейству або відповідним органам Казначейства протягом трьох робочих днів після отримання виписки з рахунків 3718, кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації, за вирахуванням податку на додану вартість перераховуються відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний рік на рахунки, відкриті в Казначействі за балансовими рахунками 3231 «Інші кошти, залучені до загального фонду державного бюджету» (далі – рахунок 3231) та/або 3232 «Інші кошти, залучені до спеціального фонду державного бюджету» (далі – рахунок 3232).

Аналітичні рахунки за вказаними балансовими рахунками відкриваються в розрізі територій (регіонів) та кодів класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання.

7. На підставі платіжних доручень, підготовлених органами приватизації згідно з рішеннями відповідних місцевих рад і наданих відповідним органам Казначейства протягом трьох робочих днів після отримання виписки з рахунків 3718, кошти, одержані від відчуження об'єктів комунальної власності, та інші надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації, за вирахуванням податку на додану вартість перераховуються на рахунки з обліку доходів місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства за балансовим рахунком 3151 «Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки».

Аналітичні рахунки за вказаним балансовим рахунком відкриваються в розрізі місцевих бюджетів за відповідним кодом класифікації доходів бюджету.

8. Фонд та органи приватизації протягом 7 робочих днів з дня затвердження протоколу про переможця конкурсу (аукціону) повертає конкурсні гарантії (гарантії) усіх учасників конкурсу (аукціону), крім переможця конкурсу (аукціону) та осіб, яким конкурсна гарантія (гарантія) не підлягає поверненню згідно із нормативно-правовими актами, що регулюють порядок продажу об’єктів приватизації на конкурсі (аукціоні).

Конкурсна гарантія (гарантія) переможця конкурсу (аукціону) та конкурсні гарантії (гарантії), які не підлягають поверненню, обліковуються як надходження, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації, та зараховуються на рахунки 3718 Фонду чи органів приватизації, відкриті згідно з пунктом 4 цього Порядку, з подальшим перерахуванням до державного чи місцевого бюджету відповідно до пунктів 6 та 7 цього Порядку.

9. Податок на додану вартість зараховується до державного бюджету в порядку, установленому законодавством.

10. Кошти від приватизації державного майна, у тому числі конкурсні гарантії (гарантії) для участі в конкурсі (аукціоні), в іноземній валюті зараховуються на валютний рахунок Фонду, відкритий в уповноваженому банку. Фонд перераховує отримані кошти від приватизації державного майна, в тому числі конкурсні гарантії (гарантії), які згідно з нормативно-правовими актами, що регулюють порядок продажу об’єктів приватизації на конкурсі (аукціоні), підлягають перерахуванню до державного бюджету, на валютний рахунок Казначейства, відкритий в уповноваженому банку. У платіжному дорученні на перерахування зазначених коштів у графі «Призначення платежу» Фонд вказує коди класифікації фінансування бюджету та фонд бюджету, до якого зараховується платіж (загальний та/або спеціальний) із зазначенням відповідних сум коштів.

Казначейство на підставі виписки з валютного рахунку, отриманої від уповноваженого банку, відображає в обліку надходження коштів від приватизації державного майна у гривневому еквіваленті за офіційним курсом національної валюти до відповідної іноземної валюти, який діяв на дату зарахування зазначених коштів на валютний рахунок Казначейства. При цьому валютні кошти залишаються на рахунку Казначейства, а Фонду надається інформація щодо дати та обсягів коштів, зарахованих до загального та/або спеціального фондів державного бюджету в національній валюті.

11. Фонд та органи приватизації відображають в бухгалтерському обліку інформацію про операції з грошовими коштами і розрахунки у національній та іноземній валюті у порядку, встановленому законодавством для бюджетних установ.

12. Щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним, Казначейство та Фонд проводять звірку надходжень коштів від приватизації державного майна, результати якої відображаються в акті звірки, підписаному обома сторонами.

Директор

Департаменту фінансів

виробничої сфери

та майнових відносин

Міністерства фінансів України

О. Мельник

Начальник Управління

фінансово-економічної роботи

та бухгалтерського обліку –

головний бухгалтер Фонду

державного майна України

О. Гладун

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 30.12.2015 № 1271/2065 "Про затвердження Порядку перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна". Мінфін України. 2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 30.12.2015 № 1271/2065 "Про затвердження Порядку перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна". 2015

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -