>>

НАКАЗ від 01.02.2016 № 39 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства інфраструктури України". 2016

Інформація актуальна на 07.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.02.2016  № 39

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 лютого 2016 р.

за № 261/28391

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства інфраструктури України

Відповідно до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, Кодексу торговельного мореплавства України, Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти, абзаців п’ятдесят другого та п’ятдесят шостого підпункту 13, абзацу двадцять четвертого підпункту 31, абзацу п’ятого підпункту 42 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, НАКАЗУЮ:

1.

Внести до наказу Міністерства інфраструктури України від 07 серпня 2013 року № 567 «Про затвердження Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2013 року за № 1466/23998, такі зміни:

1) заголовок наказу викласти в такій редакції:

«Про затвердження Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1.

Затвердити Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння, що додається.».

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 07 серпня 2013 року № 567, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2013 року за № 1466/23998, що додаються.

3. Внести до наказу Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року № 811 «Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2013 року за № 1902/24434 (із змінами), такі зміни:

1) абзац дев’ятий пункту 1 викласти в такій редакції:

«свідоцтва фахівця осіб командного складу, яким не передбачено присвоєння звань, боцмана (суднового), рефрижераторного моториста, інших осіб суднової команди (додаток 11);»;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Державному підприємству «Адміністрація морських портів України» забезпечувати централізоване замовлення необхідної кількості бланків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників, згідно з додатками 1 - 12 до цього наказу.»;

3) доповнити наказ після пункту 2 новим пунктом 3 такого змісту:

«3.

Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків забезпечувати централізоване замовлення необхідної кількості бланків послужної книжки моряка згідно з додатком 13 до цього наказу.».

У зв’язку з цим пункти 3 - 7 вважати відповідно пунктами 4 - 8.

4. Внести до наказу Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року № 812 «Про затвердження Порядку видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден, персоналу яхт, які не займаються комерційними перевезеннями, і особам суднової команди морських суден», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2013 року за № 1950/24482, такі зміни:

1) заголовок наказу викласти в такій редакції:

«Про затвердження Порядку видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден та суднової команди морських суден»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Затвердити Порядок видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден та суднової команди морських суден, що додається.».

5. Затвердити Зміни до Порядку видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден, персоналу яхт, які не займаються комерційними перевезеннями, і особам суднової команди морських суден, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року № 812, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2013 року за № 1950/24482, що додаються.

6. Внести до наказу Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року № 813 «Про затвердження Порядку підтвердження кваліфікації й дипломування осіб командного складу суден, персоналу яхт, які не займаються комерційними перевезеннями, і осіб суднової команди морських суден», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2013 року за № 1901/24433, такі зміни:

1) заголовок наказу викласти в такій редакції:

«Про затвердження Порядку підтвердження кваліфікації та дипломування осіб командного складу суден та суднової команди морських суден»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1.

Затвердити Порядок підтвердження кваліфікації та дипломування осіб командного складу суден та суднової команди морських суден, що додається.».

7. Затвердити Зміни до Порядку підтвердження кваліфікації й дипломування осіб командного складу суден, персоналу яхт, які не займаються комерційними перевезеннями, і осіб суднової команди морських суден, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року № 813, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2013 року за № 1901/24433, що додаються.

8. Департаменту морського та річкового транспорту забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ю. Васькова.

Міністр

А. Пивоварський

ПОГОДЖЕНО:

Тимчасово виконуюча обов'язки

Міністра освіти і науки України

В.о. Голови Державної служби України

з безпеки на транспорті

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

І.Р. Совсун

В. Балін

О. Мірошниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

01.02.2016 № 39

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 лютого 2016 р.

за № 261/28391

ЗМІНИ

до Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден

1. Заголовок Положення викласти в такій редакції:

«Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння».

2. У розділі І:

1) у пункті 4:

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій - тридцять перший вважати відповідно абзацами другим - тридцятим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«диплом про освіту - документ державного зразка, який засвідчує здобуття особою вищої освіти за певним ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) та за певною спеціальністю (певним напрямом);»;

перше речення абзацу сьомого викласти в такій редакції:

«документальний доказ підготовки (Documentary Evidence) - свідоцтво, яке засвідчує проходження особою командного складу схваленої підготовки, необхідної для дипломування з метою виконання роботи або спеціальних обов’язків на морських суднах.»;

абзац двадцять четвертий після слів «технічного флоту» доповнити словами «або суднах прибережного плавання»;

в абзаці двадцять шостому слова «Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому транспорті (далі - Укрморрічінспекція)» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері безпеки на морському та річковому транспорті,»;

абзац двадцять сьомий викласти в такій редакції:

«схвалений морський вищий навчальний заклад - вищий навчальний заклад, який здійснює освітню діяльність за спеціальностями (напрямами), за якими можуть присвоюватися звання осіб командного складу морських суден, на підставі ліцензії, виданої Міністерством освіти і науки України, та застосовує систему стандартів якості відповідно до вимог Конвенції ПДНВ;»;

2) абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:

«Перелік напрямів обов’язкової підготовки для дипломування осіб командного складу для роботи на відповідних посадах на суднах, що здійснюють плавання виключно в портових та захищених водах, наведений у додатку 2 до цього Положення».

3. У розділі ІІ:

1) у пункті 5:

абзац четвертий після слова «мати» доповнити словами «чинні свідоцтва про відповідну»;

в абзаці п’ятому цифри та слова «III або IV рівня акредитації» виключити;

2) пункт 6 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Установити, що під час присвоєння звань особам командного складу морських суден:

до осіб, які здобули вищу освіту за ступенем бакалавра, застосовуються норми, передбачені цим Положенням для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;

до осіб, які здобули вищу освіту за ступенем магістра, застосовуються норми, передбачені цим Положенням для освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.»;

3) в абзаці третьому пункту 8 слово «пройти» замінити словами «мати чинні свідоцтва про»;

4) пункти 9, 10 викласти в такій редакції:

«9. Дипломи (Certificate of Competency) та підтвердження до них і свідоцтва фахівця (Certificate of Proficiency) видаються відповідно до вимог Конвенції ПДНВ, Кодексу ПДНВ та законодавства України.

10. Випускники схвалених морських вищих навчальних закладів мають право на підтвердження компетентності та присвоєння першого звання особи командного складу безоплатно під час атестації на спільному засіданні екзаменаційної комісії схваленого морського вищого навчального закладу та ДКК. Присвоєння звання випускникам на спільному засіданні здійснюється за умови виконання випускником на момент проведення спільного засідання всіх вимог щодо відповідної схваленої обов’язкової підготовки, стажу плавання та практичної підготовки.

У разі якщо на момент проведення такого спільного засідання випускник виконав усі вимоги щодо відповідної схваленої обов’язкової підготовки, підтвердив компетентність на спільному засіданні екзаменаційної комісії схваленого морського вищого навчального закладу та ДКК, але не підтвердив виконання вимог до стажу плавання, це відображається у протоколі засідання ДКК і такому випускнику присвоєння першого звання особи командного складу морських суден здійснюється ДКК протягом 12 місяців після проведення спільного засідання за умови виконання вимог стосовно стажу плавання.

На підставі протоколу засідання ДКК, документів, що засвідчують схвалену морську вищу освіту, схвалену обов’язкову підготовку, стаж плавання та придатність до роботи на морських суднах за станом здоров’я, випускник схваленого вищого морського навчального закладу протягом 12 місяців з дати проведення спільного засідання екзаменаційної комісії схваленого морського вищого навчального закладу та ДКК має право отримати в установленому порядку диплом та підтвердження до нього.»;

5) у пункті 11:

абзац перший викласти в такій редакції:

«11. Особи командного складу морських суден під час підтвердження диплома та присвоєння чергового звання (за винятком підтвердження звання протягом одного року після отримання чергового освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня вищої освіти) у схваленому морському вищому навчальному закладі) повинні пройти підготовку за відповідною програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) у схвалених морських вищих навчальних закладах.»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«Післядипломна освіта (підвищення кваліфікації) рефрижераторних механіків, а також персоналу суден портового, службово-допоміжного, технічного флоту, малотоннажних суден не є обов’язковою в разі підтвердження диплома.».

4. У розділі ІІІ:

1) абзац другий підпункту «б» пункту 7 викласти в такій редакції:

«плавання в межах портових вод або захищених вод;»;

2) пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. Плавання на суднах у межах акваторій морських портів, у захищених водах, а також плавання внутрішніми водними шляхами до 30 діб між виходами в море, перед першим виходом в море та після останнього приходу з моря для судноводіїв може бути зараховано тільки для підтвердження кваліфікації штурмана, капітана прибережного плавання, судноводія малотоннажного судна, судноводія-механіка малотоннажного судна, судноводія-механіка першого, другого та третього класів.»;

доповнити розділ новим пунктом 11 такого змісту:

«11. Для присвоєння звань механіка третього розряду та електромеханіка третього розряду випускникам схвалених вищих морських навчальних закладів, які розпочали навчання до 01 липня 2013 року за схваленими програмами морської вищої освіти, якими передбачені вимоги щодо стажу плавання або виробничої практики інші, ніж вимоги, передбачені цим Положенням, відповідно до пункту 1 Правила І/15 Конвенції ПДНВ застосовуються вимоги щодо стажу плавання та виробничої практики, які діяли на час початку такого навчання.

Особам, визначеним в абзаці першому цього пункту, підтвердження до диплома видається на строк, що закінчується не пізніше 31 грудня 2016 року. Після закінчення строку дії підтвердження до диплома для продовження роботи на морських суднах на посаді або посадах, які дають право займати присвоєні звання, такі особи повинні здійснити повторне підтвердження диплома відповідно до пункту 8 розділу ІІ цього Положення.».

5. У розділі IV:

1) у пункті 1:

у підпункті 1:

в абзаці четвертому слово «пройти» замінити словами «мати чинні свідоцтва про»;

в абзаці десятому слова «в безпосередній близькості до захищених вод» виключити;

в абзаці четвертому підпунктів 2 - 5 слово «пройти» замінити словами «мати чинні свідоцтва про»;

у підпункті 6:

абзац четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

в абзаці четвертому слово «пройти» замінити словами «мати чинні свідоцтва про»;

у підпункті 7:

абзац четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

в абзаці четвертому слово «пройти» замінити словами «мати чинні свідоцтва про»;

у підпункті 8:

абзац четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - дев’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим;

в абзаці четвертому слово «пройти» замінити словами «мати чинні свідоцтва про»;

у підпункті 9:

абзац четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - дев’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим;

в абзаці четвертому слово «пройти» замінити словами «мати чинні свідоцтва про»;

абзац сьомий виключити.

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом сьомим;

у підпункті 10:

абзац четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - дев’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим;

в абзаці четвертому слово «пройти» замінити словами «мати чинні свідоцтва про»;

абзац сьомий виключити.

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом сьомим;

2) у пункті 2:

у підпункті 1:

в абзаці п’ятому слово «пройти» замінити словами «мати чинні свідоцтва про»;

абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати відповідно абзацами шостим - десятим;

в абзаці четвертому підпунктів 2, 3 та в абзаці третьому підпункту 4 слово «пройти» замінити словами «мати чинні свідоцтва про»;

3) у пункті 3:

в абзаці четвертому підпунктів 1, 2 слово «пройти» замінити словами «мати чинні свідоцтва про»;

абзац п’ятий підпункту 2 виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий, сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим, шостим;

в абзаці четвертому підпункту 3 слово «пройти» замінити словами «мати чинні свідоцтва про»;

4) у пункті 4:

в абзаці четвертому підпункту 2 та в абзаці п’ятому підпункту 3 слово «пройти» замінити словами «мати чинні свідоцтва про»;

у підпункті 4 після слів «відповідну підготовку в» доповнити словом «схваленому»;

в абзаці четвертому підпункту 5 та в абзаці п’ятому підпункту 6 слово «пройти» замінити словами «мати чинні свідоцтва про»;

5) у пункті 5:

у підпункті 1:

в абзаці третьому підпункту 1 слово «пройти» замінити словами «мати чинні свідоцтва про»;

в абзаці четвертому слова «визначеного Конвенцією ПДНВ» виключити;

у підпункті 2:

в абзаці четвертому слова «двадцяти чотирьох» замінити словом «вісімнадцяти»;

в абзаці п’ятому слово «пройти» замінити словами «мати чинні свідоцтва про»;

абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом шостим;

в абзаці шостому слова «визначеного Конвенцією ПДНВ» виключити;

у підпункті 3:

в абзаці п’ятому слово «пройти» замінити словами «мати чинні свідоцтва про»;

абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом шостим;

в абзаці шостому слова «визначеного Конвенцією ПДНВ» виключити.

6. У пункті 1 розділу V:

підпункт 8 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«вахтового помічника капітана з правом управління двигунами на суднах валовою місткістю до 5000 одиниць у прибережному плаванні.»;

підпункт 9 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«до старшого помічника капітана з правом управління двигунами на суднах валовою місткістю до 5000 одиниць у прибережному плаванні;».

У зв’язку цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

підпункт 10 після слів «будь-якої потужності» доповнити словами «та до капітана з правом управління двигунами на суднах валовою місткістю до 5000 одиниць у прибережному плаванні».

7. Додатки 1, 2 до Положення викласти в такій редакції:

«Додаток 1

до Положення про порядок присвоєння

звань особам командного складу

морських суден

(пункт 6 розділу І)

ПЕРЕЛІК

напрямів обов’язкової підготовки для дипломування осіб командного складу морських суден та рекомендованих напрямів підготовки

№ з/п

Правила Конвенції ПДНВ та розділи Кодексу ПДНВ

Напрям підготовки, стислий опис

Обов’язковий/ рекомендований

Особи, які проходять підготовку

Повторна підготовка

1

2

3

4

5

6

1

VI/1, A-VI/1,

пункти 1, 2

Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки

Обов’язковий

Усі члени екіпажу судна

Так*

2

VI/2, пункт 1,

A-VI/2, пункти 1-4

Підготовка фахівців з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками

Обов’язковий

Капітани, старші помічники капітанів, старші механіки, другі механіки, вахтові помічники капітанів, вахтові механіки, електромеханіки, особи, які призначаються для командування цими рятувальними засобами

Так*

3

VI/2, пункт 2,

A-VI/2, пункти 7-10

Підготовка фахівців із швидкісних чергових шлюпок

Обов’язковий

Особи, які призначаються для командування швидкісними черговими шлюпками

Так*

4

VI/3, A-VI/3,

пункти 1-4

Підготовка з боротьби з пожежею за розширеною програмою

Обов’язковий

Капітани, старші помічники капітанів, старші механіки, другі механіки, вахтові помічники капітанів, вахтові механіки, електромеханіки, особи, які призначаються керувати операціями з боротьби з пожежею

Так*

5

VI/4, пункт 1,

A-VI/4, пункти 1-3

Підготовка з надання першої медичної допомоги

Обов’язковий

Капітани, старші помічники капітанів, старші механіки, другі механіки, вахтові помічники капітанів, вахтові механіки, електромеханіки, особи, які призначаються надавати першу медичну допомогу на судні

Так

6

VI/4, пункт 2,

A-VI/4, пункти 4-6

Підготовка з медичного догляду на судні

Обов’язковий

Капітани, старші помічники капітанів, особи, які призначаються виконувати обов’язки з медичного догляду на судні

Так

7

VI/5, пункт 1,

A-VI/5

Підготовка осіб командного складу, відповідальних за охорону судна (офіцер з охорони судна)

Обов’язковий

Особи, які призначаються відповідальними за охорону судна

Так

8

VI/6, пункти 1, 2,

A-VI/6, пункти 1-4

Підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків

Обов’язковий

Усі члени екіпажу судна

Ні

9

VI/6, пункти 4,

A-VI/6, пункти 6-8

Підготовка моряків, призначених виконувати обов’язки з охорони судна

Обов’язковий

Особи, які призначаються для виконання спеціальних обов’язків з питань охорони судна

Ні

10

A-II/1, А-1/12,

пункти 4, 5,

В-1/12, пункти 2-35

Підготовка із судноводіння з використанням радіолокатора, радіолокаційної прокладки та засобів автоматичної радіолокаційної прокладки (далі - ЗАРП)

Обов’язковий

Судноводії, у підтвердженні до дипломів яких міститься обмеження «Крім суден, обладнаних апаратурою ЗАРП»

Ні

11

А-II/1, A- II/2,

A-II/3, А-I/12,

В-I/12, пункти 36-66

Підготовка з використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем (далі - ЕКНІС) на рівні управління

Обов’язковий

Судноводії рівня управління

Ні

12

A-II/2, А-VIII/2, частини 3, 4 та 4-1,

В-I/12, пункти 68, 69,

В-VIII/2, частини 4-1

Підготовка з управління складом навігаційної вахти на містку на рівні управління

Обов’язковий

Судноводії рівня управління

Ні

13

А-III/2, А-VIII/2, частини 3, 4, 4-2,

В-I/12, пункт 73,

В-VIII/2, частини 4-2

Підготовка з управління складом вахти машинного відділення на рівні управління

Обов’язковий

Суднові механіки рівня управління

Ні

14

V/1-1, пункти 1,2,

A-V/1-1, пункт 1,

В-V/1-1

Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах і танкерах-хімовозах

Обов’язковий

Особи, які задіяні у проведенні вантажних операцій на нафтових танкерах і танкерах-хімовозах

Так**

15

V/1-2, пункти 1,2,

A-V/1-2, пункт 1,

В-V/1-2

Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах

Обов’язковий

Особи, які задіяні у проведенні вантажних операцій на танкерах-газовозах

Так**

16

V/1-1, пункти 3,

4, A-V/1-1, пункт 2

Підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою

Обов’язковий

Капітани, старші помічники капітанів, старші механіки, другі механіки, а також інші особи, які несуть безпосередню відповідальність за вантажні операції і вантаж, а також запобіжні заходи під час перевезення чи обробки вантажу на нафтових танкерах

Так**

17

V/1-1, пункти 5,

6, A-V/1-1, пункт 3

Підготовка до проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою

Обов’язковий

Капітани, старші помічники капітанів, старші механіки, другі механіки, а також інші особи, які несуть безпосередню відповідальність за вантажні операції і вантаж, а також запобіжні заходи під час перевезення чи обробки вантажу на танкерах-хімовозах

Так**

18

V/1-2, пункти 3,

4, A-V/1-2, пункт 2

Підготовка до проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою

Обов’язковий

Капітани, старші помічники капітанів, старші механіки, другі механіки, а також інші особи, які несуть безпосередню відповідальність за вантажні операції і вантаж на танкерах-газовозах

Так**

19

V/2, пункт 4,

А-V/2, пункт 1

Підготовка з управління неорганізованими масами людей

Обов’язковий

Капітани, особи командного складу, а також інші члени екіпажу пасажирських суден, які призначаються для надання допомоги пасажирам у випадку аварійних ситуацій

Так**

20

V/2, пункт 5,

А-V/2, пункт 2

Підготовка з питань безпеки для персоналу, який забезпечує безпосереднє обслуговування пасажирів в пасажирських приміщеннях

Обов’язковий

Персонал пасажирських суден, який безпосередньо обслуговує пасажирів в пасажирських приміщеннях

Так**

21

V/2, пункт 6,

А-V/2, пункт 3

Підготовка з питань управління та поведінки людей у кризових ситуаціях

Обов’язковий

Капітани, старші помічники капітанів, старші механіки, другі механіки та інші члени екіпажу пасажирських суден, які відповідають за безпеку пасажирів під час аварійних ситуацій

Так**

22

V/2, пункт 7,

А-V/2, пункт 4

Підготовка з питань безпеки пасажирів, вантажу та водонепроникності корпусу судна

Обов’язковий

Капітани, старші помічники капітанів, старші механіки, другі механіки та інші члени екіпажу пасажирських суден, на яких покладено пряму відповідальність за посадку та висадку пасажирів, завантаження, розвантаження або закріплення вантажу чи закриття отворів у корпусі пасажирських суден типу «ро-ро»

Так**

23

B-V/a

Додаткова підготовка капітанів та старших помічників капітанів великих суден і суден з незвичайними маневровими характеристиками

Рекомендований

Капітани, старші помічники капітанів

Ні

24

B-V/b, B-V/c

Підготовка осіб командного та рядового складу, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці

Рекомендований

Особи командного та рядового складу

Ні

25

B-V/d

Підготовка персоналу морських пересувних установок

Рекомендований

Особи командного та рядового складу морських пересувних установок

Ні

26

В-V/е

Додаткова підготовка капітанів і вахтових помічників капітанів морських суден постачання

Рекомендований

Капітани і вахтові помічники капітанів, що несуть ходову вахту на суднах постачання морських установок

Ні

27

В-V/f

Експлуатація систем динамічного позиціонування суден

Рекомендований

Особи, які експлуатують системи динамічного позиціонування суден

Ні

28

В-V/g

Плавання в льодових умовах - для капітанів, вахтових помічників капітанів, старших та вахтових механіків суден, які експлуатуються в льодових умовах та у полярних водах

Рекомендований

Капітани, вахтові помічники капітанів, старші та вахтові механіки суден, які експлуатуються в льодових умовах та у полярних водах

Ні

__________

*Якщо період роботи особи на морських суднах на посаді (посадах) відповідно до диплома (свідоцтва фахівця) становить загалом не менше ніж 12 місяців протягом останніх 5 років, що передують дню подання заяви, повторна підготовка та перевірка компетентності здійснюються за скороченою програмою (виключаються питання, перелічені в пункті 4 розділу A-VI/1,  пунктах 6 та 12 розділу A-VI/2, а також у пункті 6 розділу A-VI/3 Кодексу ПДНВ).

**Якщо період роботи особи на морських суднах на посаді (посадах) відповідно до диплома (свідоцтва фахівця) становить загалом не менше ніж 12 місяців протягом останніх 5 років, що передують дню подання заяви, повторна підготовка не вимагається.

Додаток 2

до Положення про порядок присвоєння

звань особам командного складу

морських суден

(пункт 6 розділу І)

ПЕРЕЛІК

напрямів обов’язкової підготовки для дипломування осіб командного складу для роботи на відповідних посадах на суднах, що здійснюють плавання виключно в портових та захищених водах

№ з/п

Правила Конвенції ПДНВ та розділи Кодексу ПДНВ

Напрям підготовки, стислий опис

Особи, які проходять підготовку

Повторна підготовка

1

2

3

4

5

1

VI/1, A-VI/1, пункти 1, 2

Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки

Всі члени екіпажу судна

Так*

2

VI/2, пункт 1,

A-VI/2, пункти 1-4

Підготовка фахівців з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками

Змінні помічники капітана, змінні помічники капітанів-механіків, змінні механіки, особи, які призначаються для командування цими рятувальними засобами

Так*

3

VI/3, A-VI/3, пункти 1-4

Підготовка з боротьби з пожежею за розширеною програмою

Змінні помічники капітана, змінні помічники капітанів-механіків, змінні механіки, особи, які призначаються керувати операціями з боротьби з пожежею

Так*

4

VI/4, пункт 1,

A-VI/4, пункти 1-3

Підготовка з надання першої медичної допомоги

Капітани, капітани-механіки, змінні помічники капітанів, змінні помічники капітанів-механіків, старші механіки, змінні механіки, особи, які призначаються надавати першу медичну допомогу на судні

Так

5

A-II/1, А-1/12, пункти 4, 5,

В-1/12, пункти 2-35

Підготовка із судноводіння з використанням радіолокатора, радіолокаційної прокладки та засобів автоматичної радіолокаційної прокладки (далі - ЗАРП)

Судноводії, у підтвердженні до дипломів яких міститься обмеження «Крім суден, обладнаних апаратурою ЗАРП»

Ні

6

V/1-1, пункти 1, 2,

A-V/1-1, пункт 1,

В-V/1-1

Початкова підготовка до проведення вантажних операцій на нафтових танкерах

Особи, які задіяні у проведенні вантажних операцій на нафтових танкерах

Так**

7

V/1-1, пункти 3, 4,

A-V/1-1, пункт 2

Підготовка до проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою

Капітани, капітани-механіки, старші механіки, змінні механіки, донкермани на нафтових танкерах

Так**

__________

*Якщо період роботи особи на морських суднах на посаді (посадах) відповідно до диплома (свідоцтва фахівця) становить загалом не менше ніж 12 місяців протягом останніх 5 років, що передують дню подання заяви, повторна підготовка та перевірка компетентності здійснюються за скороченою програмою (виключаються питання, перелічені в пункті 4 розділу A-VI/1,  пунктах 6 та 12 розділу A-VI/2, а також у пункті 6 розділу A-VI/3 Кодексу ПДНВ).

**Якщо період роботи особи на морських суднах на посаді (посадах) відповідно до диплома (свідоцтва фахівця) становить загалом не менше ніж 12 місяців протягом останніх 5 років, що передують дню подання заяви, повторна підготовка не вимагається.».

Директор Департаменту

морського та річкового

транспорту

А. Затулко

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 01.02.2016 № 39 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 01.02.2016 № 39 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства інфраструктури України". 2016

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -