Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

НАКАЗ від 06.04.2017 № 132 "Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, та їх Розміру". 2017

Інформація актуальна на 18.05.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.04.2017  № 132

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 квітня 2017 р.

за № 557/30425

Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, та їх Розміру

Відповідно до статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію" НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на транспорті;

2) Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на транспорті.

2. Державній службі України з безпеки на транспорті забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 26 лютого 2013 року № 115 "Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті, та їх Розміру", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 року за № 417/22949.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю.Ф.

Міністр

В. Омелян

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

06.04.2017 № 132

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 квітня 2017 р.

за № 557/30425

ПОРЯДОК

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на транспорті

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Укртрансбезпекою за запитами на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Укртрансбезпека є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про неї;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 06 квітня 2017 року № 132.

5. Розмір відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається структурним підрозділом Укртрансбезпеки, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку.

6. Структурні підрозділи Укртрансбезпеки в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подають заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на транспорті (далі - Заявка), за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку до структурного підрозділу Укртрансбезпеки, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку.

7.

На підставі отриманої Заявки структурний підрозділ Укртрансбезпеки, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку, протягом одного робочого дня виписує рахунок на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на транспорті (далі - Рахунок), за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає його структурному підрозділу Укртрансбезпеки, який зберігає запитувану інформацію, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача.

9. Структурний підрозділ Укртрансбезпеки, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку, передає не пізніше ніж наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Укртрансбезпеки структурному підрозділу Укртрансбезпеки, який зберігає запитувану інформацію, копію виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою структурного підрозділу Укртрансбезпеки, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку, з проставленням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

Копії платіжних документів (Рахунка та виписки з реєстраційного рахунку) структурний підрозділ, який зберігає запитувану інформацію, невідкладно передає структурному підрозділу або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Укртрансбезпека, для здійснення обліку.

10. Запитувані документи надаються протягом трьох робочих днів після підтвердження факту повної оплати Рахунка.

11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.

Начальник Управління

безпеки на транспорті

та технічного регулювання

А.В. Щелкунов


Додаток 1

до Порядку відшкодування

фактичних витрат

на копіювання або друк документів,

що надаються за запитом

на інформацію, розпорядником

якої є Державна служба України

з безпеки на транспорті

(пункт 6)

ЗАЯВКА № ____________

від "___" ____________ 20 __ року

на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на транспорті

____________________________________________________________________

(назва документа)

___________________________________________________________________

(назва структурного підрозділу, який володіє запитуваною інформацією)

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

Послуга, що надається

Вартість виготовлення

1 аркуша, грн.

Кількість аркушів

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

від 0,3 до 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Виконавець

____________________________________

(посада)

_____________

(підпис)

____________________

(П.І.Б.)

Керівник структурного підрозділу,

який володіє запитуваною інформацією

____________________________________

(посада)

______________

(підпис)

___________________

(П.І.Б.)

Додаток 2

до Порядку відшкодування

фактичних витрат

на копіювання або друк документів,

що надаються за запитом

на інформацію, розпорядником

якої є Державна служба України

з безпеки на транспорті

(пункт 7)

Надавач послуг: Державна служба України з безпеки на транспорті

Реєстраційний рахунок: 35213031092021

МФО банку: 820172

Код за ЄДРПОУ: 39816845

Платник: ________________________________

РАХУНОК № ___________

від "___" ____________ 20 __ року

на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на транспорті

___________________________________________________________________

(назва документа)

Найменування

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Кількість аркушів

Сума, грн

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

РАЗОМ

Усього до сплати

_________________________________________________________

(сума словами)

_____________________________________________ грн ____________ коп.

Виконавець

____________________________

(посада)

___________________

(підпис)

____________________

(П.І.Б.)

|
Законодавчий акт: НАКАЗ від 06.04.2017 № 132 "Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, та їх Розміру". Мінінфраструктури України. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 06.04.2017 № 132 "Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, та їх Розміру". 2017

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -