>>

НАКАЗ від 18.10.2013 № 811 "Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників". 2013

Інформація актуальна на 07.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.10.2013  № 811

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 листопада 2013 р.

за № 1902/24434

Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури

№ 337 від 24.07.2014

№ 39 від 01.02.2016}

Відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України, Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, підпункту 4.9.3 підпункту 4.9 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити зразки документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників:

дипломів для осіб командного складу, виданих відповідно до  Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками: капітана далекого плавання, штурмана далекого плавання, штурмана, механіка першого (другого, третього) розряду, електромеханіка першого (другого, третього) розряду, капітана малого плавання, капітана прибережного плавання (додаток 1) та підтверджень, що засвідчують видачу дипломів (додаток 2);

дипломів для осіб командного складу, виданих відповідно до  національних вимог: судноводія малотоннажного судна, механіка малотоннажного судна, судноводія-механіка  малотоннажного судна, судноводія-механіка першого (другого, третього) класу, рефрижераторного механіка першого (другого, третього) класу (додаток 3) та підтверджень, що засвідчують видачу дипломів (додаток 4);

диплома радіооператора: радіооператора Глобальної морської системи зв'язку у разі лиха та для забезпечення безпеки, радіоелектроніка Глобальної морської системи зв'язку у разі лиха та для забезпечення безпеки першого класу, радіоелектроніка другого класу Глобальної морської системи зв'язку у разі лиха та для забезпечення безпеки другого класу, радіооператора першого класу, радіооператора другого класу, оператора-радіотелефоніста (додаток 5) та підтвердження, що засвідчує видачу диплома (додаток 6);

свідоцтва фахівця кваліфікованого матроса, кваліфікованого моториста, електрика суднового (додаток 7);

свідоцтва фахівця суднового кухаря (додаток 8);

свідоцтва фахівця з початкової підготовки для здійснення вантажних операцій на танкерах (додаток 9);

свідоцтва фахівця з підготовки за розширеною програмою для здійснення вантажних операцій на танкерах (додаток 10);

свідоцтва фахівця осіб командного складу, яким не передбачено присвоєння звань, боцмана (суднового), рефрижераторного моториста, інших осіб суднової команди (додаток 11);

{Абзац дев’ятий пункту 1 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

свідоцтва фахівця офіцера з охорони судна (додаток 12);

послужної книжки моряка (додаток 13).

2.

Державному підприємству «Адміністрація морських портів України» забезпечувати централізоване замовлення необхідної кількості бланків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників, згідно з додатками 1 - 12 до цього наказу.

{Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

3. Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків забезпечувати централізоване замовлення необхідної кількості бланків послужної книжки моряка згідно з додатком 13 до цього наказу.

{Наказ доповнено новим пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

4. Документи за зразками, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 02 серпня 2004 року № 686 «Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 серпня 2004 року за № 979/9578, діють до завершення зазначених у підтвердженнях до них термінів дійсності.

Бланки документів моряків, що були виготовлені до набрання чинності цим наказом згідно з Технічним описом бланків документів моряків, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 26 листопада 2004 року № 1046, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2004 року за № 1641/10240, та зразками, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 02 серпня 2004 року № 686 «Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2004 року за № 979/9578, та які на дату набрання чинності цим наказом не використані дипломними відділами служб капітанів морських портів, можуть використовуватися для заповнення документів моряків до повного їх використання, та після видачі є чинними до закінчення терміну дії, вказаного в такому документі моряка.

{Пункт доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 337 від 24.07.2014}

5.

Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту України від 02 серпня 2004 року № 686 «Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2004 року за № 979/9578 (із змінами).

7. Цей наказ набирає чинності з дня втрати чинності постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 року № 38 «Про затвердження Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден».

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В.

Міністр

В.В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної інспекції України

з безпеки на морському

та річковому транспорті

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник

Міністра освіти і науки України

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

об'єднань профспілок

Голова Професійної спілки робітників

морського транспорту України

Т.

в. о. Голови Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва

Г. Соболевський

О. Мірошниченко

Є.М. Суліма

Г.В. Осовий

М.І. Кірєєв

О.Ю. Потімков


Додаток 1

до наказу Міністерства

інфраструктури України

18.10.2013 № 811

ДИПЛОМ

Заступник директора

Департаменту державної

політики в галузі морського

та річкового транспорту

Б. Козир

Додаток 2

до наказу Міністерства

інфраструктури України

18.10.2013 № 811

ПІДТВЕРДЖЕННЯ,

що засвідчує видачу диплома на підставі положень Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками

Заступник директора

Департаменту державної

політики в галузі морського

та річкового транспорту

Б. Козир

Додаток 3

до наказу Міністерства

інфраструктури України

18.10.2013 № 811

ДИПЛОМ

Заступник директора

Департаменту державної

політики в галузі морського

та річкового транспорту

Б. Козир

Додаток 4

до наказу Міністерства

інфраструктури України

18.10.2013 № 811

ПІДТВЕРДЖЕННЯ,

що засвідчує видачу диплома

Заступник директора

Департаменту державної

політики в галузі морського

та річкового транспорту

Б. Козир

Додаток 5

до наказу Міністерства

інфраструктури України

18.10.2013 № 811

ДИПЛОМ

радіооператора

Заступник директора

Департаменту державної

політики в галузі морського

та річкового транспорту

Б. Козир

Додаток 6

до наказу Міністерства

інфраструктури України

18.10.2013 № 811

ПІДТВЕРДЖЕННЯ,

що засвідчує видачу диплома на підставі положень Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, регламенту радіозв’язку та національного законодавства

Заступник директора

Департаменту державної

політики в галузі морського

та річкового транспорту

Б. Козир

Додаток 7

до наказу Міністерства

інфраструктури України

18.10.2013 № 811

СВІДОЦТВО ФАХІВЦЯ

Заступник директора

Департаменту державної

політики в галузі морського

та річкового транспорту

Б. Козир

Додаток 8

до наказу Міністерства

інфраструктури України

18.10.2013 № 811

СВІДОЦТВО

фахівця суднового кухаря

Заступник директора

Департаменту державної

політики в галузі морського

та річкового транспорту

Б. Козир

Додаток 9

до наказу Міністерства

інфраструктури України

18.10.2013 № 811

СВІДОЦТВО

фахівця з початкової підготовки для здійснення вантажних операцій на танкерах

Заступник директора

Департаменту державної

політики в галузі морського

та річкового транспорту

Б. Козир

Додаток 10

до наказу Міністерства

інфраструктури України

18.10.2013 № 811

СВІДОЦТВО

фахівця з підготовки за розширеною програмою для здійснення вантажних операцій на танкерах

Заступник директора

Департаменту державної

політики в галузі морського

та річкового транспорту

Б. Козир

Додаток 11

до наказу Міністерства

інфраструктури України

18.10.2013 № 811

СВІДОЦТВО ФАХІВЦЯ

Заступник директора

Департаменту державної

політики в галузі морського

та річкового транспорту

Б. Козир

Додаток 12

до наказу Міністерства

інфраструктури України

18.10.2013 № 811

СВІДОЦТВО

фахівця офіцера з охорони судна

Заступник директора

Департаменту державної

політики в галузі морського

та річкового транспорту

Б. Козир

Додаток 13

до наказу Міністерства

інфраструктури України

18.10.2013 № 811

ПОСЛУЖНА КНИЖКА МОРЯКА

Заступник директора

Департаменту державної

політики в галузі морського

та річкового транспорту

Б. Козир

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 18.10.2013 № 811 "Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників". Мінінфраструктури України. 2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 18.10.2013 № 811 "Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників". 2013

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -