>>

НАКАЗ від 18.10.2013 № 812 "Про затвердження Порядку видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден та суднової команди морських суден". 2013

Інформація актуальна на 07.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.10.2013  № 812

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 листопада 2013 р.

за № 1950/24482

Про затвердження Порядку видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден та суднової команди морських суден

{Заголовок в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури

№ 39 від 01.02.2016

№ 39 від 01.02.2016}

Відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України, Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти, підпункту 4.9.35 підпункту 4.9 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Порядок видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден та суднової команди морських суден, що додається.

{Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

2.

Департаменту державної політики в галузі морського і річкового транспорту забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня втрати чинності постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 року № 38 «Про затвердження Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В.

Міністр

В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва

Перший заступник

Міністра освіти і науки України

Голова Державної інспекції України

з безпеки на морському та річковому транспорті

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

об'єднань профспілок

Голова Професійної спілки робітників

морського транспорту України

О.Ю. Потімков

Є.М. Суліма

Г.

Соболевський

О. Мірошниченко

Г.В. Осовий

М.І. Кірєєв


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

18.10.2013  № 812

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 листопада 2013 р.

за № 1950/24482

ПОРЯДОК

видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден та суднової команди морських суден

{Заголовок Порядку в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює процедури і вимоги до видачі кваліфікаційних документів та підтверджень до них особам командного складу суден, персоналу яхт, які не займаються комерційними перевезеннями, особам суднової команди морських суден та випускникам морських навчальних закладів.

1.2.

Цей Порядок поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які працюють або мають право працювати на морських торговельних суднах у складі командного складу та суднової команди, яхтах, а також на випускників морських навчальних закладів України незалежно від громадянства.

Цей Порядок не поширюється на осіб командного складу і суднової команди риболовних суден, військових суден, а також суден валовою місткістю менше 80 одиниць або потужністю головної енергетичної установки менше 55 кВт.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

диплом (Certificate of Competency) - документ схваленого зразка, яким засвідчується присвоєння звань особам командного складу;

ДКК - державна кваліфікаційна комісія, яка діє відповідно до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України у порядку, визначеному Мінінфраструктури України;

документальний доказ підготовки (Documentary Evidence) - свідоцтво, яке засвідчує проходження членом екіпажу судна схваленої підготовки, необхідної для дипломування з метою роботи або виконання спеціальних обов’язків на морських суднах. Документальний доказ видається схваленою організацією, установою, закладом, які здійснюють підготовку моряків (схваленим навчально-тренажерним закладом);

{Пункт 1.3 розділу I доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

кваліфікаційний документ - диплом (Certificate of Competency) та свідоцтво фахівця (Certificate of Proficiency) встановленого зразка;

підтвердження до диплома (Endorsement) - документ схваленого зразка, який відповідно до вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (далі - Конвенція ПДНВ), видається з метою засвідчення видачі або повторного підтвердження диплома;

{Абзац шостий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

{Абзац сьомий пункту 1.3 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

свідоцтво фахівця (Certificate of Proficiency) - свідоцтво встановленого зразка, яке підтверджує кваліфікацію особи суднової команди чи особи командного складу, якій не передбачено присвоєння звань, або засвідчує проходження схваленої підготовки, необхідної для дипломування з метою роботи або виконання спеціальних обов’язків на морських суднах. Свідоцтво фахівця видається відповідно до виду свідоцтв капітаном морського порту після проходження підготовки у схваленому навчально-тренажерному закладі та успішного складання іспиту в ДКК або навчально-тренажерному закладі.

{Абзац сьомий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Конвенції ПДНВ, Кодексі торговельного мореплавства України, інших актах законодавства з питань морського транспорту.

1.4. Видача кваліфікаційних документів моряків та підтверджень до них здійснюється капітанами морських портів України (далі - капітан порту) після підтвердження кваліфікації.

{Абзац перший пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Моряк може отримати кваліфікаційний документ протягом дванадцяти місяців після дати підтвердження кваліфікації.

{Абзац другий пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

1.5. Особам командного складу морських суден, яким у встановленому порядку присвоєні звання, видаються дипломи (Certificate of Competency) і підтвердження до дипломів встановленого зразка.

Особам командного складу морських суден, яким не передбачено присвоєння звань, і особам суднової команди морських суден видаються свідоцтва фахівця (Certificate of Proficiency) встановленого зразка.

{Абзац другий пункту 1.5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Особам командного складу і суднової команди морських суден, які пройшли підготовку для проведення вантажних операцій на танкерах (нафтових, хімовозах і газовозах), а також особам командного складу, відповідальним за охорону судна (офіцер з охорони судна), видаються свідоцтва фахівця (Certificate of Proficiency) встановленого зразка.

1.6. Строк дії дипломів та свідоцтв фахівця, зазначених в абзацах першому та другому пункту 1.5 цього розділу, необмежений.

Строк дії підтвердження до диплома не може перевищувати 5 років від дати проведення засідання ДКК, на якому було прийнято рішення стосовно присвоєння звання чи кваліфікації або повторного підтвердження диплома.

{Абзац другий пункту 1.6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Строк дії свідоцтв фахівця, зазначених в абзаці третьому пункту 1.5 цього розділу, становить 5 років.

1.7. Кваліфікаційні документи моряків та підтвердження до дипломів друкуються на бланках встановленого зразка, виготовлених відповідно до встановленого технічного опису.

{Пункт 1.7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

1.8. Для отримання диплома та/або підтвердження до нього чи свідоцтва фахівця, зазначеного в пункті 1.4 цього розділу, моряк подає капітану порту особисто або через іншу особу за довіреністю, виданою в установленому порядку:

{Абзац перший пункту 1.8 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

заяву встановленого зразка (додаток 1);

копії першої та другої (а у разі досягнення віку 25 або 45 років - додатково третьої або п’ятої) сторінок паспорта громадянина України або копії сторінок документа, який посвідчує особу іноземця або особу без громадянства (для таких осіб), на яких зазначено відомості про ім’я, прізвище та дату народження власника та є його фотокартка;

попередній кваліфікаційний документ та підтвердження до нього (за наявності);

копію документа про освіту;

копії документів, що підтверджують проходження схваленої обов’язкової підготовки;

копію документа про підвищення кваліфікації (у разі якщо це передбачено чинним законодавством);

три кольорові фотокартки розміром 30×40 мм на матовому папері з чітким зображенням голови та плечей;

копію сторінки посвідчення особи моряка (за наявності), на якій зазначено відомості про ім’я, прізвище та дату народження власника та є його фотокартка, або копії сторінок паспорта громадянина України для виїзду за кордон (за наявності), на яких зазначено відомості про ім’я, прізвище та дату народження власника та є його фотокартка;

копію чинного документа встановленого зразка про придатність до роботи на морських суднах за станом здоров’я;

{Абзац десятий пункту 1.8 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

копії сторінок послужної книжки моряка із записами, що підтверджують необхідний стаж роботи на судні, а також сторінки, на якій зазначено відомості про ім’я, прізвище та дату народження власника та є його фотокартка (у разі необхідності підтвердження стажу роботи);

протокол засідання ДКК, складений не більше ніж 12 місяців тому (подається у разі наявності вимог щодо підтвердження кваліфікації в ДКК).

{Абзац дванадцятий пункту 1.8 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Усі копії приймаються при пред’явленні оригіналу документа.

Випускники вищих морських навчальних закладів для отримання у капітана порту першого кваліфікаційного документа і підтвердження до нього подають належним чином оформлену книгу реєстрації підготовки.

{Абзац чотирнадцятий пункту 1.8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Капітанам портів забороняється вимагати від моряків інші документи, крім зазначених у цьому пункті.

1.9. Строк оформлення і видачі кваліфікаційних документів та підтверджень до них не повинен перевищувати десяти робочих днів з дня прийняття документів від заявника, за винятком випадків, визначених у підпункті 12 пункту 2.1 розділу ІІ цього Порядку.

1.10. У прийнятті документів моряку може бути відмовлено у таких випадках:

подання не всіх документів, передбачених пунктом 1.8 цього розділу;

подання документів, термін дійсності яких сплив (не стосується підтверджень до кваліфікаційних документів, посвідчення особи моряка).

{Абзац третій пункту 1.10 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

II. Правила заповнення кваліфікаційних документів моряків

2.1. Заповнення кваліфікаційних документів моряків та підтверджень до дипломів службами капітанів морських портів здійснюється з використанням комп’ютерної техніки за єдиною програмою на підставі даних, внесених до протоколу засідання ДКК, та відповідно до цього Порядку таким чином:

{Абзац перший пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

1) номер кваліфікаційного документа моряка присвоюється капітаном порту під час реєстрації документа. Кваліфікаційний документ і підтвердження до нього повинні мати однаковий номер. Номер складається з трьох чисел: порядковий номер - з п’яти цифр, рік видачі документа - з чотирьох цифр та код морського порту, в якому видано документ, - з двох цифр (наприклад: 01234/2013/08). Коди морських портів, капітани яких мають право видавати кваліфікаційні документи моряків, наведено в додатку 2 до цього Порядку;

2) кваліфікаційні документи моряків та підтвердження до дипломів заповнюються українською та англійською мовами. Прізвище, ім’я, дата народження власника кваліфікаційного документа беруться з посвідчення особи моряка. У разі відсутності посвідчення особи моряка прізвище, ім’я та дата народження беруться з паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у разі наявності) чи документа, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, чи з попереднього кваліфікаційного документа.

У разі відсутності посвідчення особи моряка, або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, або попереднього кваліфікаційного документа транслітерація прізвища та імені (з української на англійську і у разі потреби з англійської на українську) виконується з використанням встановлених правил транслітерації.

{Підпункт 2 пункту 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Транслітерація прізвища та імені (з української на англійську і у разі потреби з англійської на українську) виконується з використанням встановлених правил транслітерації;

3) дати в документах зазначаються у форматі: дд.мм.рррр, де «дд» означає день, «мм» - місяць, а «рррр» - рік;

4) до графи «правила (regulations)» вноситься номер (номери) відповідних Правил Конвенції ПДНВ;

5) до графи «присвоєно звання/підтверджена кваліфікація (certified as)» вноситься звання, яке присвоєно, чи кваліфікація, яка підтверджена рішенням ДКК, як зазначено в протоколі ДКК;

6) до графи «посада або посади (capacity or capacities)» українською мовою в називному відмінку та англійською мовою вноситься посада або посади, які власник документа має право займати або виконувати зазначені функції на відповідному рівні з обмеженнями (якщо є) залежно від звання або кваліфікації, валової місткості судна, потужності головної енергетичної установки, району плавання та стажу роботи на судні на відповідних посадах;

7) до колонки «Функція (Function)» кваліфікаційних документів моряків вносяться функції, для виконання яких власник документа визнаний кваліфікованим.

У дипломах та підтвердженнях до них осіб командного складу для виконання обов’язків на рівнях управління або експлуатації до цієї колонки вносяться функції:

судноводіння (Navigation);

обробка і розміщення вантажів (Cargo handling and stowage);

управління операціями судна та піклування про людей на судні (Controlling the operation of the ship and care for person on board);

суднові механічні установки (Marine engineering);

електрообладнання, електронна апаратура і системи керування (Electrical, electronic and control engineering);

технічне обслуговування і ремонт (Maintenance and repair);

радіозв’язок (Radiocommunications);

суднові рефрижераторні установки (Refrigerator engineer officer).

У свідоцтвах фахівця до цієї колонки вносяться функції відповідно до професійних вимог за окремою професією або видом підготовки;

8) до колонки «Рівень (Level)» вносяться рівні відповідальності, на яких моряк здатний кваліфіковано виконувати кожну з функцій, зазначених у колонці «Функція (Function)»:

рівень управління (Management level);

рівень експлуатації (Operational level);

допоміжний рівень (Support level);

9) до колонки «Обмеження (якщо є) (Limitations applying (if any)» диплома вноситься фраза «Як зазначено у підтвердженні (As indicated in the endorsement)».

До підтвердження до диплома вносяться обмеження (якщо є) стосовно типу або валової місткості судна, типу або потужності головної енергетичної установки, району плавання, суднового обладнання, стану здоров’я моряка тощо, які встановлюються у разі невиконання відповідних вимог Конвенції ПДНВ або національних вимог щодо дипломування;

10) до колонки «Обмеження (якщо є) (Limitations applying (if any)» свідоцтва фахівця вносяться обмеження (якщо є) стосовно типу або валової місткості судна, типу або потужності головної енергетичної установки, району плавання, суднового обладнання, стану здоров’я моряка тощо, які встановлюються у разі невиконання відповідних вимог Конвенції ПДНВ або національних вимог щодо дипломування;

11) до рядка «Диплом виданий (Certificate issued)» або «Свідоцтво видане (Certificate issued)» вноситься дата видачі документа. До рядка «Підтвердження № __ видане (Endorsement № issued on)» вносяться номер та дата видачі підтвердження;

12) назви правил Конвенції ПДНВ, присвоєне звання або підтверджена кваліфікація, посади, функції, рівень відповідальності, обмеження (якщо є) вносяться до кваліфікаційних документів та підтверджень до дипломів так, як вони зазначені в протоколі ДКК.

{Абзац перший підпункту 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39  від 01.02.2016}

При цьому у разі виявлення розбіжностей між записами у протоколі ДКК і документами, що подані, капітан порту зобов’язаний у триденний строк звернутись до ДКК для з’ясування питання. У таких випадках ДКК протягом п’яти робочих днів з дати отримання звернення надає капітану порту відповідні роз’яснення або (у разі помилкового внесення даних до протоколу) видає новий протокол.

У такому випадку строк оформлення і видачі кваліфікаційних документів та підтверджень до них не повинен перевищувати двадцяти робочих днів;

13) назва морського порту та прізвище капітана порту друкуються, підписи капітана порту з обох сторін документа засвідчуються його печаткою.

2.2. Перед ламінуванням кваліфікаційного документа та підтвердження до нього захисною плівкою його власник ставить особистий підпис у документі в присутності уповноваженої особи.

До диплома моряка може видаватися одне або два підтвердження, які надають його власнику право займати одну або декілька посад. Підставою для видачі другого підтвердження є відповідний протокол ДКК.

{Абзац другий пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

2.3. У разі виявлення неточностей чи помилок у кваліфікаційному документі або підтвердженні до диплома після їх заповнення чи ламінування такий документ або підтвердження анулюється. При цьому моряку видається інший кваліфікаційний документ або підтвердження.

2.4. Обмеження, внесені до підтвердження до диплома, можуть бути зняті чи змінені лише за рішенням ДКК. У таких випадках капітан порту на підставі протоколу ДКК та відповідних документів видає заявнику нове підтвердження з обмеженнями або без них, як зазначено в протоколі ДКК.

III. Видача, обмін та облік кваліфікаційних документів та підтверджень до них

3.1. Документи, що приймаються від заявника, повинні бути ретельно перевірені уповноваженим працівником служби капітана порту і зареєстровані. Для реєстрації вхідних документів, прийнятих від заявника і сформованих в окрему дипломну справу, капітаном порту ведуться окремі журнали обліку дипломних справ осіб командного складу і суднової команди морських суден. Порядковий номер реєстрації дипломної справи заявника в цих журналах є вхідним номером, який проставляється на дипломній справі, а також у відповідній графі в журналах видачі заявникам кваліфікаційних документів та їх підтверджень (зразок форми журналу обліку дипломних справ осіб командного складу та суднової команди морських суден, суден портового, службово-допоміжного і технічного флоту, малотоннажних суден наведений в додатку 3 до цього Порядку).

{Пункт 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

3.2. Облік виданих дипломів, свідоцтв фахівця та підтверджень до дипломів ведеться у відповідних журналах реєстрації видачі дипломів осіб командного складу, журналах реєстрації видачі свідоцтв фахівця, журналах реєстрації видачі підтверджень до дипломів згідно зі зразками, наведеними в додатках 4, 5, 6 до цього Порядку. Аркуші зазначених журналів повинні бути пронумеровані, журнали прошнуровані та скріплені підписом і печаткою капітана порту.

Кваліфікаційні документи та підтвердження до дипломів видаються тільки заявникові під особистий підпис у зазначених журналах.

{Абзац другий пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

3.3. У журналах реєстрації видачі дипломів осіб командного складу, журналах реєстрації видачі свідоцтв фахівця, журналах реєстрації видачі підтверджень до дипломів графи щодо звання, кваліфікації, посади та обмеження можуть заповнюватися у скороченому або кодованому вигляді.

Номери бланків повинні бути записані послідовно. Якщо бланк зіпсований, то запис закреслюється літерою Z і робиться запис «Бланк зіпсований» із проставленням дати, підпису працівника служби капітана порту.

Рівні відповідальності записуються за такими скороченнями:

рівень управління (Management level) - 1;

рівень експлуатації (Operational level) - 2;

допоміжний рівень (Support level) - 3.

Функції записуються за такими скороченнями:

судноводіння (Navigation) - 1;

обробка і розміщення вантажів (Cargo handling and stowage) - 2;

управління операціями судна та піклування про людей на судні (Controlling the operation of the ship and care for person on board) - 3;

суднові механічні установки (Marine engineering) - 4;

електрообладнання, електронна апаратура і системи керування (Electrical, electronic and control engineering) - 5;

технічне обслуговування і ремонт (Maintenance and repair) - 6;

радіозв’язок (Radiocommunications) - 7;

суднові рефрижераторні установки (Refrigerator engineer officer) - 8.

3.4. На кожний виданий кваліфікаційний документ або видане окремо підтвердження до диплома заводиться окрема дипломна справа, до якої підшиваються всі необхідні документи і копії, у тому числі копія виданого документа. Дипломні справи формуються в томи і зберігаються в службі капітана порту.

{Абзац перший пункту 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Строк зберігання дипломних справ - 75 років.

Строк зберігання справ про повторну видачу підтверджень дипломів - 6 років.

{Абзац третій пункту 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

3.5. У разі зміни зразків кваліфікаційних документів моряків (диплома або свідоцтва фахівця) та підтверджень до дипломів у зв’язку зі змінами в законодавстві моряки мають право обміняти у капітана порту кваліфікаційні документи (дипломи, кваліфікаційні свідоцтва, свідоцтва та інші документи) старого зразка на відповідні рівноцінні кваліфікаційні документи нового зразка, які вводяться в дію. Обмін проводиться капітаном порту за заявою моряка після перевірки кваліфікаційного документа, який обмінюється, на дійсність у Державному реєстрі документів моряків. При обміні кваліфікаційний документ, який обмінюється, вилучається і відповідний рівноцінний кваліфікаційний документ нового зразка видається заявнику у строк до десяти робочих днів з дати прийняття заяви.

{Абзац перший пункту 3.5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

При цьому строк дії підтвердження до нового диплома не може перевищувати строку дії старого підтвердження. У разі бажання моряка отримати підтвердження на строк 5 років йому необхідно підтвердити кваліфікацію в ДКК на загальних умовах.

{Абзац другий пункту 3.5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Відсутність підготовки щодо здійснення вантажних операцій на танкерах або роботи на пасажирських суднах чи суднах інших типів не є підставою для внесення у підтвердження до диплома та у свідоцтво фахівця обмежень типу «Крім танкерів» або «Крім пасажирських суден».

{Пункт 3.5 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

3.6. Видача дипломів і свідоцтв фахівця нового зразка на заміну відповідних документів старого зразка реєструється у журналах реєстрації видачі дипломів осіб командного складу, журналах реєстрації видачі свідоцтв фахівця (додатки 4, 5).

Капітани портів станом на 01 та 15 число щомісяця надають інформацію до Державного реєстру документів моряків про обміняні дипломи та їх підтвердження, свідоцтва фахівця.

3.7. У разі втрати або пошкодження кваліфікаційного документа чи підтвердження до нього капітан порту може видати моряку за його заявою новий документ під новим номером на заміну втраченого або пошкодженого.

Для отримання нового документа на заміну втраченого власник подає до друкованого засобу масової інформації оголошення про втрату кваліфікаційного документа. Після дня публікації оголошення власник документа має право подати заяву капітану порту, до якої додається примірник друкованого засобу масової інформації, в якому опубліковано оголошення про втрату цього кваліфікаційного документа, та отримати новий документ, якщо втрачений документ не знайдено або не повернуто капітану порту.

{Абзац другий пункту 3.7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

У разі якщо власник документа має документальні докази, що документ втрачений під час загибелі судна або загублений під час перебування його власника за межами України, оголошення в засобах масової інформації про втрату документа можна не подавати.

{Абзац четвертий пункту 3.7 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Нові кваліфікаційні документи або підтвердження до них на заміну втрачених чи пошкоджених видаються капітаном порту протягом десяти робочих днів з дати прийняття заяви від моряка.

У разі якщо втрачений документ знайдено після отримання заявником нового документа, знайдений документ повинен терміново бути зданий капітану порту, який видав цей документ.

Пошкоджений кваліфікаційний документ та/або підтвердження до нього вилучаються.

Вилучені кваліфікаційні документи або підтвердження до них, а також документи, повернуті капітану порту як знайдені після видачі нових, анулюються і зберігаються у дипломній справі.

Про анулювання кваліфікаційного документа капітан порту щомісяця станом на 01 число місяця, що настає за звітним періодом, але не пізніше третього робочого дня місяця надає письмову інформацію до Державного реєстру документів моряків та капітану порту, який видав документ, що був анульований.

{Абзац восьмий пункту 3.7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

3.8. У разі виявлення під час розгляду документів моряка підроблених документів або недостовірних відомостей у документах, невідповідностей документів чинному законодавству, у тому числі вимогам цього Порядку, капітан порту відмовляє у видачі кваліфікаційного документа або підтвердження до диплома.

При цьому подані документи протягом десяти робочих днів з дня їх надходження повертаються власнику під підпис у журналі обліку дипломних справ осіб командного складу та суднової команди морських суден, суден портового, службово-допоміжного і технічного флоту, малотоннажних суден у колонці «Примітки». На заяві разом з рішенням капітана порту зазначаються підстави для відмови.

{Абзац другий пункту 3.8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

3.9. Інформація щодо виданих капітанами портів кваліфікаційних документів моряків та підтверджень до дипломів зберігається в електронній базі даних відповідної служби капітана порту.

{Пункт 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

3.10. Капітани портів станом на 01 та 15 число щомісяця надсилають інформацію, зазначену в пункті 3.9 цього розділу, до Державного реєстру документів моряків.

3.11. Щокварталу капітани портів затверджують акти про знищення зіпсованих бланків документів у двох примірниках. Перші примірники актів формуються у справи, які зберігаються протягом трьох років. Другий примірник акта надсилається до Державного реєстру документів моряків.

{Пункт 3.11 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

3.12. Забороняється знищувати та вилучати раніше внесену до електронної бази даних служби капітана порту інформацію, а також вносити до неї будь-які зміни без письмового дозволу капітана порту. Про внесення змін до електронної бази даних капітан порту зобов’язаний негайно письмово повідомити Державний реєстр документів моряків.

Заступник директора

Департаменту державної

політики в галузі морського

та річкового транспорту

Б. Козир


Додаток 1

до Порядку видачі кваліфікаційних

документів особам командного складу

суден, персоналу яхт, які не займаються

комерційними перевезеннями, і особам

суднової команди морських суден

(пункт 1.8)

ЗАЯВА


Додаток 2

до Порядку видачі кваліфікаційних

документів особам командного складу

суден, персоналу яхт, які не займаються

комерційними перевезеннями, і особам

суднової команди морських суден

(підпункт 1 пункту 2.1)

КОДИ

морських портів, капітани яких мають право видавати кваліфікаційні документи моряків

Морський порт

Код

Ізмаїл

01

Іллічівськ

03

Керч

05

Маріуполь

06

Миколаїв

07

Одеса

08

Севастополь

10

Херсон

11


Додаток 3

до Порядку видачі кваліфікаційних

документів особам командного складу

суден, персоналу яхт, які не займаються

комерційними перевезеннями, і особам

суднової команди морських суден

(пункт 3.1)

_____________________ морський порт

ЖУРНАЛ

обліку дипломних справ осіб командного складу та суднової команди морських суден, суден портового, службово-допоміжного і технічного флоту, малотоннажних суден

Розпочато «_____» _________________ 20___ р.

Закінчено «_____» _________________ 20___ р.

Номер з/п

Дата реєстрації

Прізвище, ім’я, по батькові заявника

Звання / кваліфікація за дипломом

Примітки

1

2

3

4

5

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}


Додаток 4

до Порядку видачі кваліфікаційних

документів особам командного складу

суден, персоналу яхт, які не займаються

комерційними перевезеннями, і особам

суднової команди морських суден

(пункт 3.2)

_____________________ морський порт

ЖУРНАЛ

реєстрації видачі дипломів осіб командного складу

Розпочато «_____» _________________ 20___ р.

Закінчено «_____» _________________ 20___ р.

Номер бланка

Номер диплома

Дата видачі

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

Звання

На підставі яких документів видано

Підпис власника про отримання диплома

Дата отримання диплома

Примітки

вх. №

номер і дата видачі попереднього документа


Додаток 5

до Порядку видачі кваліфікаційних

документів особам командного складу

суден, персоналу яхт, які не займаються

комерційними перевезеннями, і особам

суднової команди морських суден

(пункт 3.2)

_____________________ морський порт

ЖУРНАЛ

реєстрації видачі свідоцтв фахівця

Розпочато «_____» _________________ 20___ р.

Закінчено «_____» _________________ 20___ р.

Номер бланка

Номер свідоцтва фахівця

Дата видачі

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

Кваліфікація

На підставі яких документів видано

Підпис власника про отримання свідоцтва

Дата отримання свідоцтва

Примітки

вх. №

номер і дата видачі попереднього документа


Додаток 6

до Порядку видачі кваліфікаційних

документів особам командного складу

суден, персоналу яхт, які не займаються

комерційними перевезеннями, і особам

суднової команди морських суден

(пункт 3.2)

_____________________ морський порт

ЖУРНАЛ

реєстрації видачі підтверджень до дипломів

Розпочато «_____» _________________ 20___ р.

Закінчено «_____» _________________ 20___ р.

Номер бланка підтвердження

Номер диплома

Дата видачі

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

Номер і дата видачі протоколу ДКК

Термін дії

Посада

Правило Конвенції

Функція/рівень

Обмеження

Підпис власника про отримання документа

Дата отримання документа

Примітки

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 18.10.2013 № 812 "Про затвердження Порядку видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден та суднової команди морських суден". Мінінфраструктури України. 2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 18.10.2013 № 812 "Про затвердження Порядку видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден та суднової команди морських суден". 2013

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -