Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 29.02.2012 № 135 "Про затвердження Положення про робочий час та час відпочинку плаваючого складу морського і річкового транспорту України". 2012

Інформація актуальна на 07.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.02.2012 № 135

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 березня 2012 р.

за № 445/20758

Про затвердження Положення про робочий час та час відпочинку плаваючого складу морського і річкового транспорту України

Відповідно до Директиви 1999/63/ЄС Ради Європейського Союзу від 21 червня 1999 року «Про Угоду про організацію робочого часу моряків, укладену між Асоціацією Судновласників Європейського Співтовариства та Федерацією Транспортних Профспілок Європейського Співтовариства», Директиви 1999/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу від 13 грудня 1999 року «Про правозастосування положень щодо годин праці моряків на борту суден, що зупиняються в портах Співтовариства», статті 57 Кодексу торговельного мореплавства України та з метою підвищення рівня організації безпечної праці і відпочинку членів екіпажу суден НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Положення про робочий час та час відпочинку плаваючого складу морського і річкового транспорту України, що додається.

2.

Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К.О.

Віце-прем'єр-міністр України -

Міністр

інфраструктури України

Б. Колесніков

ПОГОДЖЕНО:

Віце-прем'єр-міністр України -

Міністр соціальної політики України

Перший віце-прем'єр-міністр України -

Міністр економічного розвитку

і торгівлі України

Голова Федерації

морських профспілок України

Голова Української професійної спілки

працівників річкового транспорту

В.о. Голови Державної інспекції України

з безпеки на морському та річковому транспорті

Перший заступник Керівника

Спільного представницького органу профспілок

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

С. Тігіпко

А.П. Клюєв

М.М. Барський

М.І. Барановська

Б.М. Нікіфоров

Г.В. Осовий

О. Мірошниченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

29.02.2012 № 135

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 березня 2012 р.

за № 445/20758

ПОЛОЖЕННЯ

про робочий час та час відпочинку плаваючого складу морського і річкового транспорту України

I.

Загальні положення

1.1. Це Положення установлює особливості регулювання робочого часу та часу відпочинку плаваючого складу (далі - члени екіпажу) морських суден та суден внутрішнього плавання судновласниками України, які здійснюють:

перевезення вантажів та пасажирів;

аварійно-рятувальні та криголамні роботи;

роботи із забезпечення аварійно-рятувальної готовності;

роботи з ліквідації розливів нафтопродуктів;

буксирування плаваючих об’єктів;

гідрографічні та науково-дослідницькі роботи;

навчальний процес;

днопоглиблювальні та рефулерні роботи;

портові та службово-допоміжні роботи;

суднові ремонтні роботи, які виконуються направленими в рейс судновими ремонтними бригадами чи окремими працівниками.

Це Положення не поширюється на:

військові кораблі та судна;

на судна, що використовуються для рибного чи іншого морського промислу (риболовні судна);

маломірні судна;

спортивні судна;

дерев’яні судна примітивної конструкції;

стоянкові судна та судна, конструкція яких не передбачає наявність екіпажу.

1.2. Дія цього Положення поширюється на підприємства, установи та організації незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, у яких працюють за трудовим договором (контрактом) члени екіпажів суден, а також на фізичних осіб - підприємців, які надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів морським і річковим транспортом.

1.3.

Це Положення не поширюється на осіб, що перебувають (чи працюють) на борту судна разом з екіпажем:

які є штатними працівниками навчальних закладів і до обов'язків яких належить виключно навчально - виховна робота;

які входять до складу експедиції і перебувають на борту судна під час рейсу;

які перебувають на борту, але є працівниками не судновласника, а іншого роботодавця;

які перебувають на борту судна під час рейсу і до обов'язків яких належить лише виконання вантажно-розвантажувальних робіт, а також осіб, які не входять до складу екіпажу і працюють під час перебування судна в порту у зв’язку з його ремонтом, прибиранням, навантаженням або розвантаженням та іншими роботами, а також забезпечують охорону судна;

представників судновласника, які виходять у рейс для виконання робіт з випробування суднових енергетичних установок, контролю за виконанням правил технічної експлуатації механізмів тощо;

практикантів, які проходять практику на суднах і не працюють на штатних посадах членів екіпажу;

інші особи, які не належать до складу екіпажу судна.

1.4. У тій частині, в якій робочий час та час відпочинку членів екіпажів суден не регулюється цим Положенням, застосовуються норми трудового законодавства України.

1.5. У цьому Положенні жодна вимога не може тлумачитись як обмеження прав і обов’язків капітана вимагати від члена екіпажу працювати протягом часу, необхідного для безпосереднього забезпечення безпеки судна, осіб, що перебувають на борту судна, чи вантажу, а також надання допомоги іншим суднам чи особам, які терплять лихо на морі (на воді).

II. Робочий час

2.1. Робочий час - це час, протягом якого член екіпажу зобов’язаний виконувати відповідно до трудового договору (контракту) роботу в інтересах судна (обов’язки з експлуатації, обслуговування судна, пасажирів і членів екіпажу, підтримання судна в нормальному експлуатаційно-технічному стані) згідно з графіком несення вахт, виконання суднових робіт і розпорядком дня на судні, які затверджує судновласник чи за його дорученням капітан судна.

2.2. Для членів екіпажів суден морського і річкового транспорту установлюється п’ятиденний 40-годинний робочий тиждень з двома вихідними днями - у суботу й неділю. Тривалість робочого дня - 8 годин, напередодні святкових і неробочих днів - 7 годин. Для тих, хто працює в шкідливих та важких умовах праці, за результатами атестації робочих місць за умовами праці, установлюється скорочена тривалість робочого часу - не більше 36 годин на тиждень. При цьому місячна, квартальна, річна норма робочого часу підраховується виходячи з узятого за основу п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями.

2.3. На суднах із цілодобовою роботою під час експлуатації для членів екіпажів встановлюється, як правило, тризмінний 8-годинний графік вахт. На суднах, які експлуатуються не цілодобово, встановлюється дво- або однозмінний графік вахт. При цьому двозмінний графік роботи встановлюється з тривалістю вахт до 12 годин.

2.4. Для членів екіпажів, які не несуть вахту, робочий час установлюється з 8 до 17 години з перервою на обід тривалістю до однієї години.

З урахуванням кліматичних, погодних та інших умов робочий час може бути встановлений між 6-ю та 20-ю годинами доби.

2.5. Залежно від конкретних умов експлуатації суден (тривалість рейсу, експлуатаційний чи навігаційний період, частота заходження в порти, час стоянки в порту, кліматичні умови, наявність житлових приміщень, відповідність їх чинним санітарним і гігієнічним нормам для морського, річкового транспорту) і форм організації праці членів екіпажу (закріплення за двома суднами трьох екіпажів, що періодично міняються, чи двох екіпажів на одне судно) можуть установлюватися графіки вахт (робіт) тривалістю понад 8, але не більш як 12 годин на добу.

Святкові, неробочі і вихідні дні за календарем не звільняють членів екіпажу від несення вахти.

2.6. На суднах з цілодобовою роботою, де через відсутність житлових приміщень для розміщення повної штатної чисельності екіпажу немає можливості ввести тризмінну роботу (вахту), судновласник може запроваджувати за погодженням із відповідним виборним органом первинної профспілкової організації двозмінну роботу (вахту). При цьому робочий час кожного члена екіпажу, який працює у дві зміни протягом доби, не повинен перевищувати 12 годин з таким розрахунком, щоб між вахтами забезпечувався безперервний восьмигодинний відпочинок.

2.7. На суднах у період експлуатації для членів екіпажів дозволяється встановлення в межах доби кількох вахт меншої тривалості (чотири, три або дві години). При цьому сумарна тривалість роботи має дорівнювати встановленій тривалості робочого дня для членів екіпажу.

2.8. На несамохідних суднах малої вантажопідйомності, де передбачається штатна чисельність менше трьох осіб, режим роботи членів екіпажу в межах нормальної тривалості робочого дня затверджується судновласником за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації, а в разі відсутності профспілкової організації - з уповноваженим представницьким органом трудового колективу.

2.9. Графік вахт (робіт) та чергувань розробляється і затверджується судновласником або за його дорученням капітаном судна за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, а в разі відсутності профспілкової організації - з уповноваженим представницьким органом трудового колективу.

2.10. Тривалість вахт у нічний час не скорочується.

2.11. Якщо на судні у період експлуатації членам екіпажу не може бути додержана встановлена щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, а членам екіпажу немає можливості регулярно надавати щотижневі дні відпочинку та відпочинок у святкові та неробочі дні за роботу в ці дні і за роботу понад установлену тривалість робочого часу, то дозволяється підсумовувати такі дні та години й надавати їх у вигляді додаткового часу відпочинку під час перебування судна на ремонті чи у відстої, під час стоянок для здійснення вантажно-розвантажувальних операцій (якщо дозволяють умови виробництва) шляхом підміни членів екіпажу на один чи декілька рейсів перед зарахуванням до резерву.

2.12. Судновласник запроваджує підсумований облік робочого часу для членів екіпажів, ураховуючи умови експлуатації судна і роботу в вихідні, неробочі і святкові дні, графік вахт і робіт.

Тривалість облікового періоду визначається судновласником залежно від конкретних умов роботи судна (тривалість експлуатаційного періоду, тривалість рейсу, район плавання, характеристика вантажу, що перевозиться, тривалість стоянки в порту для здійснення вантажних операцій, кліматичних умов) і не може перевищувати річну тривалість незалежно від дати початку обліку.

У період експлуатації суден вихідні дні та додаткові дні відпочинку, що встановлені членам екіпажів графіками вахт (робіт), можуть не збігатися із вихідними днями за календарем.

Для членів екіпажів річкового транспорту, для яких неможливо встановити робочий день нормальної тривалості, запроваджується підсумований облік робочого часу. При цьому кількість відпрацьованих годин за добу не може перевищувати 12 годин, а за обліковий період - нормальної тривалості робочого часу, розрахованої відповідно до пункту 2.2 цього розділу.

Перелік річкового транспорту, на яких запроваджується підсумований облік робочого часу, встановлюється судновласником за погодженням із відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, а в разі відсутності профспілкової організації - з уповноваженим представницьким органом трудового колективу.

2.13. Капітан судна забезпечує ведення щоденного обліку тривалості робочого часу і часу відпочинку кожного члена екіпажу відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2.14. Час роботи понад норму робочого часу за встановленими відповідно до пунктів 2.2-2.8 цього розділу графіками підсумовується і надається працівникові у вигляді підсумованих днів відпочинку в межах облікового періоду або оплачується за фактично відпрацьовані години відповідно до законодавства.

Для визначення кількості додаткових днів відпочинку, що надаються за роботу понад установлену тривалість робочого часу, із загальної кількості годин, відпрацьованих у цьому періоді (не враховуючи часу на виконання авральних, аварійних робіт та робіт за тимчасово відсутніх штатних членів екіпажу, вантажно-розвантажувальних робіт, зачистки та миття вантажних трюмів, танків, кріплення та розкріплення вантажу тощо, які члени екіпажу здійснюють у вільний від роботи час та які обліковуються й оплачуються окремо, а також оплачених годин роботи у святкові, неробочі дні та за графіком понад установлену тривалість робочого часу), відраховується кількість годин, відпрацьованих за нормальної тривалості робочого часу.

Фактично відпрацьований час повинен точно відображатись у табелі обліку робочого часу.

2.15. У разі тимчасової непрацездатності, списання з судна, відсторонення від роботи членів екіпажу можуть залучатися до виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників у вільний від своєї основної роботи час інші працівники, що несуть вахту чи належать до обслуговувального персоналу. При цьому тривалість роботи члена екіпажу, що виконує обов’язки відсутнього штатного працівника, не може перевищувати разом з основною роботою 12 годин на добу, або 50 % норми робочого часу працівника на місяць.

2.16. Під час стоянок у портах або на рейді за розпорядженням капітана члени екіпажу можуть бути залишені на судні в надурочний час для забезпечення безпеки судна.

2.17. У разі стоянки судна в портах залежно від конкретних умов (відсутність перешвартування, приймання або здавання вантажу, відсутність інших обставин, які потребують обов'язкового несення тризмінної вахти командним складом на стоянці у порту) та у випадках виведення суден з експлуатації (ремонт, відстій тощо) капітан може встановлювати для командного складу добові чергування з наданням після їх закінчення однієї доби для відпочинку. Наступне добове чергування може призначатися не раніше ніж через 48 годин.

Особи командного складу під час добового чергування мають право відпочивати в каюті, не знімаючи одягу.

Для обліку балансу робочого часу кожна година такого чергування обліковується як 40 хвилин робочого часу, тобто добове чергування обліковується як 16 годин робочого часу.

У разі неможливості надання однієї доби для відпочинку після закінчення чергування цей відпочинок може бути зменшений до 12 годин з наданням іншого часу для відпочинку.

Надання скороченого до 12 годин відпочинку після добового чергування дозволяється не частіше ніж двічі на тиждень.

2.18. Члени екіпажу у вільний від вахт і роботи час можуть за їх бажанням залучатися до виконання додаткових робіт, які не належать до їх безпосередніх посадових обов'язків (вантажно-розвантажувальні роботи, виконувані силами членів екіпажу, зачистка та миття вантажних трюмів, кріплення та розкріплення вантажу, перерахунок вантажу (тальманство), прання білизни та спецодягу, ремонтні роботи заводського характеру, що виконуються членами екіпажу за договорами підряду з дозволу і під контролем судновласника). Загальний час виконання усіх робіт з урахуванням витрат часу на основну роботу не може перевищувати 12 годин на добу.

2.19. Якщо за умовами роботи члену екіпажу неможливо встановити перерву для відпочинку та харчування, йому має бути створено можливості для приймання їжі протягом робочого часу. При цьому час на приймання їжі включається в робочий час, якщо працівник на цей період не звільняється від виконання покладених на нього обов’язків.

2.20. На річковому транспорті з цілодобовою роботою, які закріплені для роботи на постійних лініях з рейсообігом до 3 - 5 діб, і на рейдово-маневрових суднах робота членів екіпажів може бути організована за бригадним методом. При цьому робочий час кожного члена екіпажу не повинен перевищувати 12 годин з таким розрахунком, щоб між вахтами щодоби забезпечувався один безперервний восьмигодинний відпочинок.

2.21. У період тимчасової відсутності вакантних посад на суднах, списання з судна у зв’язку з переведенням судна на інший режим роботи чи виведенням із експлуатації на ремонт, у відстій, а також очікування направлення на судно після відпустки, додаткових днів відпочинку тощо член екіпажу тимчасово зараховується до резерву.

Час перебування в резерві - це період робочого часу членів екіпажів, протягом якого працівник тимчасово з об’єктивних причин не має роботи за займаною посадою, оскільки судновласник не має змоги призначити працівника до складу екіпажу судна, на яке він направляється для роботи за фахом, через відсутність судна в порту приписки чи близьких портах у зв’язку із затримкою на певний час у рейсі.

Перебування членів екіпажу в резерві регулюється відповідним положенням, затвердженим судновласником за погодженням із відповідним виборним органом первинної профспілкової організації. У положенні необхідно, зокрема відобразити порядок і умови оформлення плавскладу до резерву, порядок зарахування до резерву та використання резерву, строки перебування в резерві, порядок оплати перебування в резерві та порядок виключення з резерву.

2.22. У разі виведення судна з експлуатації на ремонт режим роботи членів екіпажу встановлюється відповідно до режиму роботи підприємства, на якому відбувається ремонт.

У період виведення судна з експлуатації для підготовки до ремонту, коли воно перебуває на рейді, зберігається експлуатаційний режим роботи екіпажу.

2.23. Максимальна тривалість роботи членів екіпажу на суднах між двома періодами відпочинку на березі не може перевищувати, як правило, 150 календарних днів. У разі виникнення труднощів зі зміною всього екіпажу чи окремих його членів в іноземних морських портах, затримки судна в рейсі, стоянки в порту, де зміна екіпажу пов’язана із значними витратами коштів і часу, тривалість роботи на судні екіпажу чи його окремих членів може бути збільшена до 180 календарних днів.

2.24. Щоденна загальна тривалість роботи члена екіпажу, включаючи несення вахт і виконання робіт, виконання поряд із своїми обов’язками обов’язків тимчасово відсутнього штатного працівника, а також додаткових робіт, які не належать до безпосередніх посадових обов’язків членів екіпажу, не повинна перевищувати 12 годин.

2.25. Під час стоянок річкового транспорту допускається виконання працівниками екіпажу, звільненими в період своєї вахти від роботи на судні, роботи на інших суднах чи берегових робіт згідно з їх спеціальністю (професією).

III. Час відпочинку

3.1. Час відпочинку - це період поза межами робочого часу, протягом якого членів екіпажів звільнено від виконання всіх службових обов’язків. До часу відпочинку не включаються короткі перерви в роботі.

Члени екіпажів суден згідно з Кодексом законів про працю України і Законом України «Про відпустки» користуються правом на:

щоденний відпочинок;

щотижневі дні відпочинку;

відпочинок у святкові та неробочі дні;

скорочений робочий день у передсвяткові та неробочі дні;

основну і додаткову щорічні відпустки.

3.2. Кількість підсумованих днів відпочинку, які належить надати члену екіпажу за роботу понад нормальну тривалість робочого часу, визначається шляхом ділення різниці між фактично відпрацьованим на судні часом у годинах за графіком вахт (робіт) і нормою робочого часу за цей самий період на нормальну тривалість робочого дня, передбачених пунктом 2.2 розділу II цього Положення (8 годин, якщо робота виконується в нормальних умовах праці).

3.3. Тривалість щоденного відпочинку членів екіпажів морських суден та суден внутрішнього плавання має становити від 12 до 16 годин залежно від установленої графіком тривалості вахт (суднових робіт). Часом щоденного відпочинку членів екіпажу вважаються перерви між окремими вахтами за встановленими графіками, погодженими із відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, а в разі її відсутності - з уповноваженим представницьким органом трудового колективу, при цьому одна з перерв повинна забезпечувати восьмигодинний безперервний відпочинок.

3.4. При неможливості скоротити робочий час напередодні святкових і неробочих днів члену екіпажу повинна бути надана компенсація у вигляді скорочення робочого часу в інший день.

3.5. Дні щотижневого відпочинку, що передбачені графіками вахт, і додаткові дні відпочинку за бажанням члена екіпажу можуть бути надані йому в будь-якому порту України або іноземному морському порту в період експлуатації судна в порядку, установленому капітаном судна за погодженням із відповідним виборним органом первинної профспілкової організації судна.

Невикористані дні відпочинку, як правило, повинні надаватися одразу після закінчення щорічної відпустки або за згодою сторін можуть надаватися в інший час в межах облікового періоду.

3.6. За згодою членів екіпажу дні відпочинку можуть надаватися їм під час перебування судна в морі.

3.7. В окремих випадках залежно від умов роботи судна і за наявності сприятливих умов для організованого відпочинку додаткові дні відпочинку за час, відпрацьований понад установлену тривалість робочого часу, можуть надаватися членам екіпажу капітаном за погодженням із відповідним виборним органом первинної профспілкової організації під час перебування судна в морі.

3.8. Під час стоянки в порту в дні щотижневого відпочинку або у святкові й неробочі дні капітан має право залишати на судні мінімальну чисельність членів екіпажу для несення вахтової служби і забезпечення безпеки судна, а також, якщо це необхідно, для здійснення перешвартування, прийняття та здавання вантажу, усунення наслідків аварії, а решті - надавати дні відпочинку.

Виконання на суднах під час стоянки в порту в дні щотижневого відпочинку або святкові й неробочі дні будь-яких робіт, не пов'язаних з вантажними операціями або усуненням наслідків аварії, а також заходженням судна в порт або виходом з нього, перешвартуванням, не дозволяється.

3.9. У період стоянки судна на ремонті та у відстої членам екіпажу повинні бути надані всі належні за цей період дні відпочинку. Крім того, такі стоянки мають бути використані для надання членам екіпажу максимальної кількості днів відпочинку, які залишилися невикористаними.

3.10. У разі підсумованого обліку робочого часу оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані понад встановлений робочий час в обліковому періоді.

IV. Авральні, аварійні та надурочні роботи

4.1. Авральними й аварійними роботами вважаються ті роботи, виконання яких потребує виклику всього або частини екіпажу на допомогу вахтовим. Авральні й аварійні роботи виконуються протягом установленого робочого дня і понад його тривалість за розпорядженням капітанів суден і є обов'язковими для всіх членів екіпажу.

4.2. До авральних робіт на суднах та плавзасобах належать:

роботи в складних умовах плавання, які потребують посилення вахтової служби;

роботи, пов’язані із заходженням судна в порт та виходом з нього, відкриттям та закриттям вантажних люків, з установленням та прибиранням трапів, сходень, парусів;

швартуванням судна до причалу та відшвартуванням від причалу, підйомом якорів;

роботи, пов’язані з виконанням митних, прикордонних та інших дій, пов’язаних з проходженням митного та прикордонного контролю;

роботи з перестановки судна в межах рейду або порту, крім суден, призначених для роботи на рейді або в порту;

роботи з установлення та зняття землечерпального каравану (земснаряда) на дільниці днопоглиблювальних робіт;

роботи з перекладення та ремонту трубопроводів рефулерного земснаряда;

роботи, пов’язані з постановкою судна на якір та зняттям з якоря, постановкою судна в док та виходом з доку;

роботи з формування караванів суден на рейдах, проходження шлюзів і каналів.

4.3. Авральні роботи, що виконуються членами екіпажів суден та інших плавзасобів понад установлену графіком вахт і робіт тривалість робочого часу, обліковуються окремо (табелем на авральні роботи) і оплачуються як надурочні роботи. У цих роботах зобов’язані брати участь усі члени екіпажу за розпорядженням капітана судна (плавзасобу) при цьому згода працівника і профспілкової організації на авральні роботи не вимагається.

4.4. Капітан судна в разі можливості повинен зводити до мінімуму кількість авральних робіт.

4.5. До робіт аварійного характеру належать:

роботи з усунення наслідків аварійного стану судна, пошкоджень та поломок корпусу чи суднової енергетичної установки під час плавання, які перешкоджають проходженню судна до першого порту;

роботи з рятування людей, судна і суднового майна, а також роботи з надання допомоги іншим суднам та людям, які терплять лихо;

роботи, спричинені штормовою погодою: додаткове закріплення суднового майна, встановлення та збирання тентів, додаткова подача швартових кінців і постановка судна у безпечне місце;

роботи зі зняття свого судна з мілини, вивантаження палива та вантажів для полегшення судна, коли воно терпить лихо;

роботи з ліквідації аварійних розливів нафти і нафтопродуктів, пожеж

на своєму судні, а також на суднах, що буксируються чи стоять поряд.

4.6. Роботи, які виконуються членами екіпажу, що мають нормований робочий день, понад установлений графіком вахт і суднових робіт час, не враховуючи робіт, передбачених пунктом 4.5 цього розділу, вважаються надурочними. Виконання надурочних робіт повинно оформлюватися в установленому порядку. Загальна тривалість цих робіт не повинна перевищувати для кожного члена екіпажу чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік.

4.7. Не вважається надурочним і не підлягає обліку та оплаті час, витрачений понад нормальну тривалість робочого часу на виконання таких робіт, незалежно від часу їх виконання:

роботи аварійного характеру;

перевірки, пожежні, рятувальні та інші навчання і тренування по тривозі, встановлені Міжнародною конвенцією з охорони людського життя на морі 1974 року;

роботи командного складу з визначення місцезнаходження судна та проведення гідрометеорологічних спостережень;

додатковий час, необхідний для нормальної зміни вахт, ведення вахтового журналу, документації щодо завідування (включно з оформленням прибуття і відходу судна);

підміна вахти на час приймання їжі відповідно до розпорядку дня на судні;

підтримання чистоти у своїй каюті.

4.8. Роботи, зазначені в пункті 4.5 цього розділу, а також усі види обов’язкових тривог і навчань, роботи у зв’язку з виконанням функцій, покладених на командний склад суден, пов’язаних з представленням інтересів судновласника у портах заходження судна, незалежно від часу їх виконання не є надурочними, не враховуються для оплати і не оплачуються.

Директор Департаменту

державної політики

в галузі морського

та річкового транспорту

В. Севрюков

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 29.02.2012 № 135 "Про затвердження Положення про робочий час та час відпочинку плаваючого складу морського і річкового транспорту України". Мінінфраструктури України. 2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 29.02.2012 № 135 "Про затвердження Положення про робочий час та час відпочинку плаваючого складу морського і річкового транспорту України". 2012

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -