<<
>>

ПОСТАНОВА " { Позначку "Не для друку" знято Розпорядженням КМ N 490-р ( 490-2008-р ) від 19.03.2008 }". Кабінет Міністрів України. 1994

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 15 червня 1994 р. N 414

Київ

{ Позначку "Не для друку"

знято Розпорядженням КМ

N 490-р ( 490-2008-р )

від 19.03.2008 }

Про види, розміри і порядок надання

компенсації громадянам у зв'язку з роботою,

яка передбачає доступ до державної таємниці

{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ

N 114-р ( 114-95-р ) від 27.02.95

Постановами КМ

N 1601 ( 1601-2001-п ) від 29.11.2001

N 889 ( 889-2018-п ) від 31.10.2018

N 6 ( 6-2019-п ) від 10.01.2019 }

На виконання постанови Верховної Ради України від 21 січня

1994 р. "Про порядок введення в дію Закону України "Про державну

таємницю" ( 3856-12 ) Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про види, розміри і порядок надання

компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ

до державної таємниці (додається).

2. Установити, що витрати на виплату зазначеної компенсації

державні органи та інші бюджетні установи і організації здійснюють

у межах бюджетних асигнувань, виділених на їх утримання, а

госпрозрахункові підприємства і організації - за рахунок власних

коштів з віднесенням цих витрат на собівартість продукції (робіт,

послуг).

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 5 постанови

Кабінету Міністрів України від 16 червня 1993 р. N 458

( 458-93-п ) "Питання Державного комітету з питань державних

секретів".

4. Ця постанова набуває чинності з 1 червня 1994 року.

Виконуючий обов'язки

Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр

Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО

Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 15 червня 1994 р.

N 414

ПОЛОЖЕННЯ

про види, розміри і порядок надання

компенсації громадянам у зв'язку з роботою,

яка передбачає доступ до державної таємниці

1. Це Положення визначає види, розміри і порядок надання

компенсації працівникам органів законодавчої, виконавчої та

судової влади, органів прокуратури, інших державних органів,

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування,

підприємств, установ, організацій, які за умовами своєї

професійної діяльності постійно працюють з відомостями, що

становлять державну таємницю (далі - особи, які працюють в умовах

режимних обмежень). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1601

( 1601-2001-п ) від 29.11.2001, N 889 ( 889-2018-п ) від

31.10.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року }

2. Особам, які працюють в умовах режимних обмежень, крім

працівників режимно-секретних органів, установлюється надбавка до

посадових окладів (тарифних ставок), заробітної плати (у разі

визначення законом її розміру) залежно від ступеня секретності

інформації: { Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з

Постановами КМ N 889 ( 889-2018-п ) від 31.10.2018 -

застосовується з 1 січня 2018 року, N 6 ( 6-2019-п ) від

10.01.2019 }

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності

"особливої важливості", - 20 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "цілком

таємно", - 15 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності

"таємно", - 10 відсотків.

3. Особам, які працюють в умовах режимних обмежень і

безпосередньо виконують науково-дослідні та

дослідно-конструкторські роботи, що містять державну таємницю і

передбачені державним замовленням (контрактом), встановлюється

надбавка до посадових окладів (тарифних ставок) залежно від

ступеня секретності та обсягу інформації:

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності

"особливої важливості", - 70-100 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "цілком

таємно", - 30-70 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності

"таємно", - 10-30 відсотків.

{ Пункт 4 виключено на підставі Розпорядження КМ N 114-р

( 114-95-р ) від 27.02.95 }

4-1. Працівникам режимно-секретних органів в органах

законодавчої, виконавчої та судової влади, органах прокуратури,

інших державних органах, органах місцевого самоврядування, на

підприємствах, в установах, організаціях надбавка до посадових

окладів (тарифних ставок), установлюється залежно від ступеня

секретності інформації у таких розмірах:

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності

"особливої важливості", - 60 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "цілком

таємно", - 50 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно",

- 30 відсотків. { Положення доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ N 6

( 6-2019-п ) від 10.01.2019 }

5. Такими, що постійно працюють з відомостями, що становлять

державну таємницю, вважаються особи, які за своїми функціональними

обов'язками або на час виконання робіт згідно з укладеними

договорами займаються розробленням, виготовленням, обліком,

зберіганням, використанням документів, виробів та інших

матеріальних носіїв державної таємниці, приймають рішення з цих

питань або здійснюють постійний контроль за станом захисту

державної таємниці.

6. Персональний склад осіб, які працюють в умовах режимних

обмежень, та розмір надбавки визначаються керівником відповідного

органу законодавчої, виконавчої та судової влади, органу

прокуратури, інших органів державної влади, Верховної Ради

Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки

Крим, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та

організації, де працюють ці особи.

Надбавка до посадових окладів (тарифних ставок), заробітної

плати (у разі визначення законом її розміру) виплачується лише за

наявності дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з

державною таємницею, наданого відповідно до законодавства про

державну таємницю. { Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 889 ( 889-2018-п ) від 31.10.2018 -

застосовується з 1 січня 2018 року } { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 1601 ( 1601-2001-п ) від

29.11.2001 }

7. Особи, які працюють в умовах режимних обмежень, мають

переважне право залишатися на роботі у разі вивільнення

працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і

праці.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 15.08.2008 — 2008 р., № 58, стор. 116, стаття 1957, код акта 43400/2008

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 2 "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо повернення деяких осіб до мирного життя". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 3 "Про внесення змін до пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 6 "Про внесення зміни до пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 9-р "Про призначення Тітарчука М.І. заступником Голови Державної фіскальної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 8-р "Про призначення Ставнійчук К.М. заступником Голови Державної служби України з безпеки на транспорті". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 12-р "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 876". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 11-р "Про звільнення Бакала В.О. з посади заступника Голови Державного агентства з питань електронного урядування України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 10-р "Про призначення Шимко Н.М. заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 7-р "Про призначення Донського С.М. заступником Голови Державної міграційної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 6-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади Голови Державної регуляторної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 5-р "Про оголошення конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 3-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 31-р "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 477". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 30-р "Про погодження кандидатури Рудніцького В.С. на посаду начальника казенного науково-виробничого об’єднання “Форт” МВС України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -