<<
>>

ПОСТАНОВА від 20 березня 2020 р. № 227 "Про реалізацію пілотного проекту щодо механізму формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження". Кабінет Міністрів України. 2020

Документ актуальний на 24.03.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 березня 2020 р. № 227

Київ

Про реалізацію пілотного проекту щодо механізму формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства закордонних справ стосовно реалізації у межах призначень державного бюджету на функціонування закордонних дипломатичних установ України пілотного проекту щодо запровадження на період до 1 січня 2021 р. механізму формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті, передбачених статтею 33 Закону України “Про дипломатичну службу”, працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження (далі - пілотний проект).

2. Затвердити Порядок формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, що додається.

3. Установити, що:

1) дія постанови Кабінету Міністрів України від 1 вересня 1992 р. № 518 “Про норми забезпечення житловою площею працівників дипломатичних установ України за кордоном” на період реалізації пілотного проекту не поширюється на працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України;

2) дія цієї постанови в частині виплати коштів для компенсації вартості оренди житла під час перебування таких працівників у довготерміновому відрядженні та комунальних послуг, пов’язаних з орендою такого житла, поширюється на працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України з дати завершення установами договірних відносин щодо оренди житла для відповідних працівників;

3) дія цієї постанови не поширюється на працівників закордонних дипломатичних установ України, завершення строку довготермінового відрядження яких заплановане на 2020 рік, а також на військових аташе та представників Міністерства оборони при дипломатичних представництвах України.

4. Міністерству закордонних справ подати до 1 січня 2021 р. Кабінетові Міністрів України відповідний звіт про результати реалізації пілотного проекту, включаючи інформацію щодо:

впливу на реформування дипломатичної служби, підвищення рівня гнучкості, динамічності та самостійності працівників закордонних дипломатичних установ України;

удосконалення механізму фінансування закордонних дипломатичних установ України з урахуванням світового досвіду щодо компенсації вартості оренди житла для працівників закордонних дипломатичних установ України та комунальних послуг, пов’язаних з його орендою;

результатів порівняння обсягу видатків, виділених під час реалізації пілотного проекту на виплату працівникам закордонних дипломатичних установ України коштів для компенсації вартості оренди житла та комунальних послуг, пов’язаних з орендою такого житла, з урахуванням середньої вартості оренди аналогічних приміщень у відповідному місті держави перебування, вартості оренди житла працівника, який попередньо займав таку саму посаду, складу сім’ї та строку оренди житла;

наявності факту економії коштів, передбачених для утримання працівників закордонних дипломатичних установ України, у результаті реалізації пілотного проекту;

порівняння умов проживання працівників закордонних дипломатичних установ України на підставі результатів запровадження Міністерством закордонних справ періодичних анкетних обстежень міста проживання таких працівників, рівня комфортності житла, безпеки та вартості його оренди та інформації, отриманої з незалежних від МЗС, закордонних дипломатичних установ України та їх працівників джерел;

зниження рівня навантаження на державний бюджет за рахунок зменшення дебіторської заборгованості та припинення здійснення видатків на придбання меблів для облаштування орендованого житла;

впливу включення до складу компенсаційних виплат в іноземній валюті коштів для компенсації інших витрат, пов’язаних з виконанням посадових обов’язків з метою забезпечення доступу до мобільного Інтернету та зв’язку, проведення поточних протокольних зустрічей, на ефективність та оперативність роботи працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження;

кількості закордонних дипломатичних установ України, які взяли участь у реалізації пілотного проекту.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд.

27


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 березня 2020 р. № 227

ПОРЯДОК

формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження

1. Цей Порядок визначає механізм формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті (далі - компенсаційні виплати) працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України (далі - працівники закордонних дипломатичних установ України):

1) зазначених у переліку згідно з додатком, - у частині компенсації вартості оренди житла та комунальних послуг, пов’язаних з його орендою, та інших витрат, пов’язаних з виконанням посадових обов’язків з метою забезпечення доступу до мобільного Інтернету та зв’язку, проведення поточних протокольних зустрічей;

2) не зазначених у переліку згідно з додатком, - у частині компенсації вартості оренди житла та комунальних послуг, пов’язаних з його орендою.

2. Працівникам закордонних дипломатичних установ України на час довготермінового відрядження здійснюються компенсаційні виплати, передбачені статтею 33 Закону України “Про дипломатичну службу”, до складу яких включаються:

1) кошти, передбачені нормами компенсаційних виплат для відшкодування витрат під час перебування у довготерміновому відрядженні, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. № 8 “Деякі питання компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 3, ст. 87; 2016 р., № 61, ст. 2086), з урахуванням додатків 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 332 “Про упорядкування здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті та оплати інших витрат працівникам дипломатичної служби України, направленим у довготермінове відрядження” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 34, ст. 1212);

2) кошти для компенсації вартості оренди житла під час перебування таких працівників у довготерміновому відрядженні;

3) кошти для компенсації вартості комунальних послуг, пов’язаних з орендою житла, під час перебування працівників у довготерміновому відрядженні;

4) кошти для компенсації інших витрат, пов’язаних з виконанням посадових обов’язків з метою забезпечення доступу до мобільного Інтернету та зв’язку, проведення поточних протокольних зустрічей, розмір і механізм оплати яких визначається в порядку, затвердженому МЗС за погодженням з Мінфіном.

3. Дія підпунктів 2 і 3 пункту 2 цього Порядку не поширюється на керівників закордонних дипломатичних установ України, а також за погодженням з МЗС - на працівників закордонних дипломатичних установ України, які перебувають на території держави-агресора та в інших державах, де існують особливості законодавства таких держав щодо оренди житла. При цьому оплата оренди житла та комунальних послуг, пов’язаних з орендою такого житла, здійснюється безпосередньо закордонними дипломатичними установами України в межах сум коштів, передбачених пунктом 7 цього Порядку.

4. Нарахування коштів, передбачених підпунктами 2 і 3 пункту 2 цього Порядку, у складі компенсаційних виплат починається з дня укладення між відповідним працівником закордонної дипломатичної установи України та власником житла або його уповноваженою особою договору оренди житла для проживання (далі - договір оренди), копія якого передається закордонній дипломатичній установі України.

Питання, пов’язані з виконанням умов договору оренди, своєчасним виконанням фінансових зобов’язань за таким договором та поверненням застави, що сплачується як гарантійна сума під час його укладання, вирішуються працівником закордонної дипломатичної установи України самостійно.

Датою першої виплати коштів для компенсації вартості оренди житла та вартості комунальних послуг на один місяць є наступний день після укладення між відповідним працівником закордонної дипломатичної установи України та власником житла або його уповноваженою особою договору оренди. У подальшому зазначені кошти виплачуються щомісяця разом з коштами, що передбачені нормами компенсаційних виплат в іноземній валюті, та з установленими надбавками, передбаченими у додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 332 “Про упорядкування здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті та оплати інших витрат працівникам дипломатичної служби України, направленим у довготермінове відрядження”, за відповідною посадою.

5. Закордонні дипломатичні установи України здійснюють:

перерахунок компенсаційних виплат на рахунки відповідних працівників закордонних дипломатичних установ України, відкриті ними у банківських установах держав розміщення закордонних дипломатичних установ України.

Ураховуючи особливості банківської системи та правил валютного регулювання держави розміщення закордонної дипломатичної установи України, в якій законним платіжним засобом є одна з іноземних валют, не віднесених до першої групи класифікатора іноземних валют та банківських металів Національного банку, перерахунок компенсаційних виплат за погодженням з МЗС може здійснюватися у такій іноземній валюті. Перерахунок компенсаційних виплат у відповідну іноземну валюту здійснюється за курсом Національного банку, встановленим на дату їх нарахування;

видачу готівкою компенсаційних виплат протягом перших трьох місяців довготермінового відрядження працівників закордонних дипломатичних установ України або за погодженням з МЗС протягом періоду, необхідного для забезпечення відкриття рахунків у банківських установах держав розміщення закордонних дипломатичних установ України;

видачу готівкою компенсаційних виплат на постійній основі за погодженням з МЗС з урахуванням особливостей системи фінансових розрахунків у державі розміщення закордонної дипломатичної установи України.

6. Визначення норм і розміру компенсаційних виплат працівникам закордонних дипломатичних установ України, передбачених статтею 33 Закону України “Про дипломатичну службу”, здійснюється відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 73 “Про затвердження Порядку визначення норм компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 15, ст. 380), від 17 квітня 2019 р. № 332 “Про упорядкування здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті та оплати інших витрат працівникам дипломатичної служби України, направленим у довготермінове відрядження” та від 11 січня 2006 р. № 8 “Деякі питання компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження”.

7. Граничні (максимальні) суми коштів для компенсації вартості оренди житла працівникам закордонних дипломатичних установ України обчислюються виходячи з базових сум коштів для компенсації вартості оренди житлових приміщень (далі - базові суми) та з урахуванням груп, до яких належать посади таких працівників.

Базові суми затверджуються МЗС щороку до 31 грудня та застосовуються у наступному бюджетному році.

У разі виникнення нагальної потреби МЗС затверджує базові суми на поточний період.

Для розрахунку граничних (максимальних) сум коштів для компенсації вартості оренди житла працівники закордонних дипломатичних установ України поділяються за такими групами:

перша група - Надзвичайний і Повноважний Посол України, Постійний представник України при міжнародній організації, Представник України при міжнародній організації, Глава Місії України при міжнародній організації;

друга група - заступник Постійного представника України при міжнародній організації, заступник Представника України при міжнародній організації, заступник Глави Місії України при міжнародній організації, Генеральний консул України, радник-посланник, радник, Консул України;

третя група - перший секретар, консул у консульській установі України, другий секретар, віце-консул у консульській установі України, головний спеціаліст, провідний спеціаліст;

четверта група - третій секретар, консульський агент у консульській установі України, аташе, спеціаліст.

До четвертої групи також включаються посади працівників, які виконують функції з обслуговування у закордонних дипломатичних установах України, відповідно до частини четвертої статті 8 Закону України “Про дипломатичну службу”.

До базових сум залежно від груп посад, визначених абзацами четвертим - восьмим цього пункту, застосовуються такі коефіцієнти: перша група - розмір коефіцієнта визначається МЗС з урахуванням категоризації закордонних дипломатичних установ України; друга група - 1; третя група - 0,9; четверта група - 0,8.

8. Граничні (максимальні) суми коштів для компенсації вартості оренди житла включаються до складу компенсаційних виплат працівника закордонної дипломатичної установи України у повному обсязі.

У разі коли сума орендної плати, передбачена договором оренди, менша за граничну (максимальну) суму коштів для компенсації вартості оренди житла для такого працівника, до складу компенсаційних виплат кошти для компенсації вартості оренди житла включаються у розмірах, передбачених договором оренди.

У разі коли договір оренди укладений в іноземній валюті, іншій ніж долар США або євро, до складу компенсаційних виплат працівника закордонної дипломатичної установи України включаються кошти для компенсації вартості оренди житла у розмірі граничної (максимальної) суми коштів для компенсації вартості оренди житла за умови, що різниця між розміром орендної плати за договором оренди та граничною (максимальною) сумою коштів для компенсації вартості оренди житла для такого працівника становить не більш як 10 відсотків, але не більш як 100 доларів США на місяць.

У разі коли договором оренди передбачено щорічне зростання початкової орендної плати, гранична (максимальна) сума коштів для компенсації вартості оренди житла для такого працівника збільшується на підставі наказу закордонної дипломатичної установи України на суму такого зростання.

9. Для компенсації вартості комунальних послуг, пов’язаних з орендою житла (електроенергія, газ, опалення, водопостачання, прибирання місць загального користування, послуги з утримання житлового будинку тощо), працівникам закордонних дипломатичних установ України виплачується відсоток норм компенсаційних виплат послам України у відповідній державі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. № 8 “Деякі питання компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження” (далі - кошти для компенсації вартості комунальних послуг), без урахування надбавок і доплат у таких розмірах:

для керівників закордонних дипломатичних установ України незалежно від складу сім’ї - 10 відсотків;

у разі перебування працівника дипломатичної служби у довготерміновому відрядженні без членів сім’ї або з одним членом сім’ї - 5 відсотків;

у разі перебування за місцем довготермінового відрядження працівника дипломатичної служби у довготерміновому відрядженні з двома членами сім’ї - 6 відсотків;

у разі перебування за місцем довготермінового відрядження працівника дипломатичної служби у довготерміновому відрядженні з трьома та більше членами сім’ї - 7 відсотків.

10. Якщо відповідно до умов договору оренди до орендної плати включається вартість комунальних послуг у повному обсязі, то кошти для компенсації їх вартості у складі компенсаційних виплат такому працівнику не передбачаються.

Якщо відповідно до умов договору оренди до орендної плати включається вартість комунальних послуг частково, то кошти для компенсації вартості комунальних послуг у складі компенсаційних виплат такому працівнику передбачаються в обсязі 50 відсотків розміру, передбаченого пунктом 9 цього Порядку.

11. Кошти для компенсації вартості оренди житла та вартості комунальних послуг у складі компенсаційних виплат не передбачаються працівникам закордонних дипломатичних установ України, які проживають у житлових приміщеннях, що є власністю України чи надані в користування державою перебування на умовах взаємності та/або розташовані у службових приміщеннях закордонних дипломатичних установ України.

При цьому оплата комунальних послуг, пов’язаних з утриманням такого житла, за умови наявності індивідуальних засобів обліку здійснюється безпосередньо закордонними дипломатичними установами України в розмірах, передбачених пунктом 9 цього Порядку.

12. Якщо відповідно до умов договору оренди оплата за житло здійснюється авансовими платежами або у строки, що не збігаються із строками, передбаченими для здійснення компенсаційних виплат за відповідний місяць, і при цьому такі платежі перевищують 50 відсотків норми компенсаційних виплат в іноземній валюті працівника, за його заявою одночасно з компенсаційними виплатами за поточний місяць йому нараховуються та виплачуються кошти для компенсації вартості оренди житла за наступні періоди, які включаються до видатків періоду, в яких вони були нараховані.

У разі потреби закордонна дипломатична установа України здійснює видатки на тимчасову оренду житла строком до 30 днів з дня прибуття працівника або за погодженням з МЗС у строк, який забезпечує можливість завершення всіх узгоджувальних процедур у державі перебування, необхідних для укладення договору оренди, але не більше граничних сум витрат на найм житлового приміщення, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488).

У такому разі нарахування коштів у складі компенсаційних виплат для компенсації вартості оренди житла та комунальних послуг, пов’язаних з такою орендою, працівникові закордонної дипломатичної установи України не здійснюється.

У разі зміни жилого приміщення працівником закордонної дипломатичної установи України у зв’язку з початком реалізації пілотного проекту закордонна дипломатична установа України у разі потреби здійснює оплату оренди житлового приміщення згідно з договором, укладеним закордонною дипломатичною установою України, одночасно з виплатою коштів такому працівникові для компенсації вартості оренди житла та комунальних послуг, пов’язаних з орендою житла, у строк до трьох днів або за погодженням з МЗС - видатки на тимчасову оренду житла для такого працівника строком до 30 днів, але не більше граничних сум витрат на найм житлового приміщення, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів”.

Якщо договором оренди передбачається сплата залогової суми, за заявою працівника закордонної дипломатичної установи України разом з першою виплатою коштів для компенсації вартості оренди житла під звіт додатково видаються кошти для сплати депозиту за умови, що сума депозиту перевищує 50 відсотків норми компенсаційних виплат працівника, але не більше суми коштів, передбаченої договором оренди на два місяці.

У такому разі працівник закордонної дипломатичної установи України протягом строку дії договору оренди, але не більше ніж протягом 12 місяців повертає рівними частинами отриману під звіт суму коштів за рахунок компенсаційних виплат.

У разі коли договір оренди укладений на строк, що становить менше одного року, працівник закордонної дипломатичної установи України щомісяця протягом строку дії договору оренди повертає отриману під звіт суму коштів рівними частинами за рахунок компенсаційних виплат.

Закордонна дипломатична установа України за рішенням її керівника в межах бюджетних асигнувань та з урахуванням особливостей держави перебування не частіше ніж двічі протягом довготермінового відрядження працівника до однієї закордонної дипломатичної установи України може здійснювати:

оплату послуг, пов’язаних з укладенням таким працівником договору оренди, а саме: брокерських послуг у сумі, що не перевищує суму коштів для оренди житла для відповідного працівника на два місяці, а також інших послуг, без отримання яких неможливе укладення працівником договору оренди;

оплату компенсаційних виплат такому працівникові в частині компенсації вартості оренди житла та комунальних послуг у строк до трьох днів у подвійному розмірі - в разі зміни працівником житлового приміщення.

13. У разі коли за місцем довготермінового відрядження працівника закордонної дипломатичної установи України разом з ним перебуває двоє членів сім’ї, гранична (максимальна) сума коштів для компенсації вартості оренди житла збільшується на 5 відсотків, а якщо троє і більше членів сім’ї - на 10 відсотків.

У разі коли член сім’ї протягом одного року фактично не проживає загалом понад 90 календарних днів за місцем довготермінового відрядження працівника закордонної дипломатичної установи України, гранична (максимальна) сума коштів для компенсації вартості оренди житла не збільшується на члена сім’ї за період, що перевищує 90 календарних днів.

З дати остаточного завершення перебування члена сім’ї за місцем довготермінового відрядження працівника закордонної дипломатичної установи України збільшення граничної (максимальної) суми коштів, передбачених пунктами 2 та 9 цього Порядку, припиняється.

14. У разі одночасного проходження дипломатичної служби членами однієї сім’ї (подружжям) у закордонних дипломатичних установах України, розташованих в одному місті держави перебування, виплата коштів для компенсації вартості оренди житла та коштів для компенсації вартості комунальних послуг здійснюється лише одному з працюючих членів сім’ї - працівників закордонних дипломатичних установ України, посада якого передбачає вищу норму компенсаційних виплат в іноземній валюті.

15. У період перебування у відпустці працівника закордонної дипломатичної установи України незалежно від місця її проведення виплата коштів для компенсації вартості оренди житла та коштів для компенсації вартості комунальних послуг здійснюється у повному обсязі.

16. У разі необхідності на вимогу орендодавця закордонна дипломатична установа України надає лист, що підтверджує статус її працівника, який укладає договір оренди житла. Гарантійні листи щодо виконання фінансових зобов’язань за договорами оренди закордонною дипломатичною установою України орендодавцю не надаються.

17. Питання щодо страхування житла та умеблювання вирішуються працівником закордонної дипломатичної установи України самостійно.

У разі коли орендоване працівником закордонної дипломатичної установи України житло не умебльоване, за рішенням керівника такої установи працівникові, який уклав договір оренди такого житла, можуть передаватися у тимчасове користування меблі, які перебувають на балансі закордонної дипломатичної установи України і призначені для умеблювання житлових приміщень.

18. У разі дострокового відкликання працівника закордонної дипломатичної установи України із довготермінового відрядження або переведення до іншої закордонної дипломатичної установи України за ініціативою МЗС (за винятком випадків, передбачених підпунктами 4 і 5 частини першої статті 19 Закону України “Про дипломатичну службу”) закордонна дипломатична установа України у визначеному МЗС порядку приймає на себе зобов’язання, пов’язані з достроковим припиненням дії договору оренди, укладеного таким працівником, у межах сум коштів для компенсації вартості оренди житла та коштів для компенсації вартості комунальних послуг, обчислених для такого працівника.

19. У разі евакуації в Україну працівникам закордонних дипломатичних установ України виплата коштів для компенсації вартості оренди житла та коштів для компенсації вартості комунальних послуг здійснюється з дозволу МЗС.


Додаток

до Порядку

ПЕРЕЛІК

закордонних дипломатичних установ України, працівникам яких до складу компенсаційних виплат в іноземній валюті включаються кошти для оплати вартості оренди житла та комунальних послуг, пов’язаних з його орендою, та кошти на оплату інших витрат, пов’язаних з виконанням посадових обов’язків з метою забезпечення доступу до мобільного Інтернету та зв’язку, проведення поточних протокольних зустрічей

Посольство України в Королівстві Бельгія

Місія України при НАТО

Посольство України в Китайській Народній Республіці

Посольство України в Республіці Корея

Посольство України в Литовській Республіці

Посольство України в Ліванській Республіці

Посольство України в Сполучених Штатах Америки

Генеральне консульство України в Нью-Йорку

Постійне представництво України при ООН

Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 24.03.2020 — № 56

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 2 "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо повернення деяких осіб до мирного життя". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 3 "Про внесення змін до пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 6 "Про внесення зміни до пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 9-р "Про призначення Тітарчука М.І. заступником Голови Державної фіскальної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 8-р "Про призначення Ставнійчук К.М. заступником Голови Державної служби України з безпеки на транспорті". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 12-р "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 876". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 11-р "Про звільнення Бакала В.О. з посади заступника Голови Державного агентства з питань електронного урядування України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 10-р "Про призначення Шимко Н.М. заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 7-р "Про призначення Донського С.М. заступником Голови Державної міграційної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 6-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади Голови Державної регуляторної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 5-р "Про оголошення конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 3-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 31-р "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 477". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 30-р "Про погодження кандидатури Рудніцького В.С. на посаду начальника казенного науково-виробничого об’єднання “Форт” МВС України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -