>>

ПОСТАНОВА від 14 березня 2023 р. № 222 "Про затвердження Порядку спрямування коштів на підготовку проектів державно-приватного партнерства та виконання довгострокових зобов’язань у рамках державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної власності". Кабінет Міністрів України. 2023

Документ актуальний на 16.03.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 березня 2023 р. № 222

Київ

Про затвердження Порядку спрямування коштів на підготовку проектів державно-приватного партнерства та виконання довгострокових зобов’язань у рамках державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної власності

Відповідно до пункту 1-1 частини четвертої статті 30 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок спрямування коштів на підготовку проектів державно-приватного партнерства та виконання довгострокових зобов’язань у рамках державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної власності, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 березня 2023 р. № 222

ПОРЯДОК

спрямування коштів на підготовку проектів державно-приватного партнерства та виконання довгострокових зобов’язань у рамках державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної власності

1. Цей Порядок визначає механізм спрямування бюджетних коштів спеціального фонду державного бюджету (далі - бюджетні кошти) на підготовку проектів, що здійснюються на умовах державно-приватного партнерства, у тому числі концесії (далі - проекти державно-приватного партнерства), та виконання довгострокових зобов’язань у рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесії, щодо об’єктів державної власності, крім довгострокових зобов’язань, відповідно до яких державний партнер повинен здійснити на користь приватного партнера плату за експлуатаційну готовність автомобільної дороги загального користування та інші виплати у порядку та на умовах, передбачених договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійним договором, щодо будівництва та подальшої експлуатації автомобільної дороги (далі - довгострокові зобов’язання).

2.

Терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законах України “Про державно-приватне партнерство” і “Про концесію”.

3. Бюджетні кошти, джерелами яких є надходження, визначені пунктом 6-6 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України (далі - концесійні платежі), спрямовуються на:

1) виконання довгострокових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів, які є державними партнерами, що зареєстровані в Реєстрі довгострокових зобов’язань у рамках державно-приватного партнерства та відповідно до яких прийнято рішення Кабінету Міністрів України про надання державної підтримки для здійснення державно-приватного партнерства;

2) підготовку проектів державно-приватного партнерства відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 407 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 41, ст. 1449), а саме на:

оплату послуг радників;

оплату послуг з розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки державної або комунальної власності та іншої документації із землеустрою, яка відповідно до законодавства є необхідною для надання земельної ділянки у користування, виконання робіт з розроблення (виготовлення) землевпорядної документації та її експертизи.

4. Бюджетні кошти, джерелами яких є надходження, визначені пунктом 6-7 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України (далі - реєстраційний внесок), спрямовуються на покриття витрат, пов’язаних з організацією та проведенням концесійного конкурсу, а також із залученням до роботи конкурсної комісії незалежних експертів.

5. Головні розпорядники бюджетних коштів за напрямом, зазначеним у підпункті 1 пункту 3 цього Порядку, визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік (далі - головний розпорядник бюджетних коштів, який є державним партнером).

Головним розпорядником бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 2 пункту 3 цього Порядку, є Мінекономіки.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за напрямами, визначеними підпунктом 2 пункту 3 цього Порядку, є бюджетні установи, які мають намір реалізувати проекти державно-приватного партнерства (далі - розпорядники).

Головними розпорядниками бюджетних коштів за напрямом, визначеним пунктом 4 цього Порядку, є бюджетні установи, які є концесієдавцями та прийняли рішення про проведення концесійного конкурсу (далі - концесієдавець).

6. Бюджетні кошти, джерелами яких є надходження від концесійних платежів, першочергово спрямовуються на виконання довгострокових зобов’язань, взятих головними розпорядниками бюджетних коштів, які є державними партнерами, шляхом установлення їм законом про Державний бюджет України бюджетних призначень у розмірі, необхідному для виконання таких зобов’язань у кожному відповідному бюджетному періоді, до повного виконання таких зобов’язань.

Бюджетні призначення для виконання довгострокових зобов’язань установлюються відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний рік головним розпорядникам бюджетних коштів, які є державними партнерами, на підставі інформації, наведеної в Реєстрі довгострокових зобов’язань у рамках державно-приватного партнерства.

Залишок бюджетних коштів від надходжень концесійних платежів (після виділення їх головним розпорядникам бюджетних коштів, які є державними партнерами, на виконання довгострокових зобов’язань) спрямовується Мінекономіки на оплату послуг, передбачених підпунктом 2 пункту 3 цього Порядку, за такою черговістю з урахуванням пріоритетності для держави:

оплата послуг радників для підготовки конкурсної документації;

оплата послуг з розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки державної або комунальної власності та іншої документації із землеустрою, яка відповідно до законодавства є необхідною для надання земельної ділянки у користування, виконання робіт з розроблення (виготовлення) землевпорядної документації та її експертизи (далі - інші заходи);

оплата послуг радників з підготовки проектів державно-приватного партнерства, зокрема збору інформації та аналізу економічних, технічних і фінансових показників об’єкта концесії; підготовки фінансової моделі проекту, що здійснюється на умовах концесії; проведення або забезпечення проведення аналізу, у тому числі юридичного, фінансового, податкового, операційного/технічного; надання послуг з фінансового аудиту, незалежної оцінки об’єкта концесії, екологічного аудиту або організації надання відповідних послуг третіми особами; здійснення заходів щодо пошуку потенційних інвесторів; виконання інших завдань, пов’язаних з підготовкою проекту, що здійснюється на умовах концесії.

7. Для отримання бюджетних коштів, необхідних для оплати послуг, що передбачені підпунктом 2 пункту 3 цього Порядку, розпорядники подають щокварталу, але не пізніше першого числа місяця, що настає за звітним періодом, до Мінекономіки в паперовій або електронній формі разом із супровідним листом такі документи:

1) щодо оплати послуг радників для підготовки конкурсної документації:

рішення про доцільність здійснення державно-приватного партнерства, у тому числі концесії, прийняте відповідно до Законів України “Про державно-приватне партнерство і “Про концесію;

проект договору про залучення радників або здійснення інших заходів, необхідних для підготовки проектів державно-приватного партнерства;

інформацію про очікувану вартість послуг;

інформацію про вартість майна, що входить до складу об’єкта державно-приватного партнерства, у тому числі концесії, зокрема копію фінансової звітності за останній звітний рік, що підтверджує вартість майна, або результат оцінки, проведеної в порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, а для новоствореного об’єкта - інформацію про його очікувану вартість;

2) щодо оплати послуг радників та здійснення інших заходів, необхідних для підготовки проектів державно-приватного партнерства:

рішення про доцільність здійснення державно-приватного партнерства, у тому числі концесії, або рішення про доцільність підготовки техніко-економічного обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства, у тому числі концесії, прийняте відповідно до Законів України “Про державно-приватне партнерство” і “Про концесію залежно від етапу підготовки пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства, на якому залучається радник;

копію техніко-економічного обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства, у тому числі концесії, або концептуальної записки про здійснення державно-приватного партнерства, у тому числі концесії, залежно від етапу підготовки пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства, на якому залучається радник;

проект договору про залучення радників або здійснення інших заходів, необхідних для підготовки проектів державно-приватного партнерства;

інформацію про очікувану вартість послуг;

інформацію про вартість майна, що входить до складу об’єкта державно-приватного партнерства, у тому числі концесії, зокрема копію фінансової звітності за останній звітний рік, що підтверджує вартість майна, або результат оцінки, проведеної в порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, а для новоствореного об’єкта - інформацію про його очікувану вартість.

8. Мінекономіки проводить перевірку відповідності документів вимогам пункту 7 цього Порядку.

Документи, що подані не в повному обсязі та не відповідають вимогам пункту 7 цього Порядку, повертаються розпоряднику протягом п’яти робочих днів з дня їх отримання із зазначенням причини повернення.

9. Для розподілу бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених підпунктом 2 пункту 3 цього Порядку, Мінекономіки утворює комісію з підготовки рекомендацій щодо розподілу бюджетних коштів для підготовки проектів державно-приватного партнерства (далі - комісія), яка є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.

10. Засідання комісії проводиться у разі наявності відповідних фактичних надходжень спеціального фонду державного бюджету з урахуванням залишку коштів, що надійшли у минулих бюджетних періодах, але не частіше одного разу на квартал.

Комісія за результатами розгляду поданих документів готує рекомендації про розподіл бюджетних коштів між розпорядниками з урахуванням положень пункту 6 цього Порядку.

На підставі рекомендацій готується проект наказу Мінекономіки про розподіл коштів.

Мінекономіки на підставі наказу про розподіл бюджетних коштів розподіляє бюджетні асигнування розпорядникам.

11. Різниця коштів, що виникла між доведеним розпоряднику обсягом бюджетних асигнувань та сумою договору, укладеного розпорядником для підготовки проекту державно-приватного партнерства, протягом п’яти робочих днів з дня укладення договору повертається розпорядником на рахунок Мінекономіки, відкритий в Казначействі в установленому законодавством порядку.

12. У разі коли приватний партнер відшкодує відповідно до Законів України “Про державно-приватне партнерство” і “Про концесію” розпоряднику витрати, здійснені за рахунок бюджетних коштів, що отримані відповідно до цього Порядку, розпорядник протягом п’яти робочих днів з дня відшкодування приватним партнером/концесіонером витрат повертає в установленому законодавством порядку отримані бюджетні кошти на рахунок Мінекономіки, відкритий в Казначействі в установленому законодавством порядку.

13. Бюджетні кошти, отримані за рахунок реєстраційного внеску, спрямовуються на спеціальні реєстраційні рахунки концесієдавців, відкриті в органах Казначейства, та використовуються для покриття витрат, пов’язаних з організацією та проведенням концесійного конкурсу, а також із залученням до роботи конкурсної комісії незалежних експертів.

Бюджетні призначення для покриття витрат, пов’язаних з організацією та проведенням концесійного конкурсу, а також із залученням до роботи конкурсної комісії незалежних експертів, установлюються законом про Державний бюджет України на відповідний рік концесієдавцю, який прийняв рішення про проведення концесійного конкурсу, відповідно до законодавства.

14. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття і закриття рахунків, реєстрація і облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

15. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Про затвердження Порядку спрямування коштів на підготовку проектів державно-приватного партнерства та виконання довгострокових зобов'язань у рамках державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної власності

Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 14.03.2023 № 222

Прийняття від 14.03.2023

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/222-2023-%D0%BF

Законодавство України

станом на 16.03.2023

чинний


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 16.03.2023 — № 53

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 1 "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 1 "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 січня 2023 р. № 2-р "Деякі питання проектування та будівництва мостового переходу через р. Ірпінь на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-30 Під’їзд до м. Ірпеня". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 січня 2023 р. № 1-р "Про схвалення проекту Угоди про взаємне скасування віз для пред’явників дипломатичних та службових паспортів між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сенегал". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 12 "Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 14 "Деякі питання виконання Державного бюджету України у 2023 році в умовах воєнного стану". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 6 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 106". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 4 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 6". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 3 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 17 "Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про продовження строку експлуатації ракетного комплексу 15П118М". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 16 "Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 15 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1081 і від 2 вересня 2015 р. № 728". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 9 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економіки". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 8 "Про визначення мінімального розміру гарантійної частки будівництва об’єктів нерухомого майна". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 7 "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 5 "Про встановлення розміру грошової компенсації за витрату часу, пов’язану з веденням записів та наданням інших відомостей, респондентам, які беруть участь у державному статистичному спостереженні “Обстеження умов життя домогосподарств”". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 10 "Про затвердження Порядку надання компенсації витрат ініціаторам створення індустріальних (промислових) парків - суб’єктам господарювання, керуючим компаніям та учасникам індустріальних (промислових) парків на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 6 січня 2023 р. № 4-р "Про схвалення Концепції Державної цільової екологічної програми зняття з експлуатації уранового об’єкта на 2023-2027 роки". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 20 "Про внесення змін до Типового договору оренди захисних споруд цивільного захисту". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -