<<
>>

ПОСТАНОВА від 5 червня 2019 р. № 484 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2016 р. № 496". Кабінет Міністрів України. 2019

Документ актуальний на 11.06.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 червня 2019 р. № 484
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 840  від 18.09.2019}

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2016 р. № 496

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2016 р. № 496 “Про відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 65, ст. 2185, № 91, ст. 2968) зміни, що додаються.

2. Акціонерному товариству “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” затвердити у десятиденний строк та подати Кабінетові Міністрів України деталізований план заходів щодо реалізації в межах повноважень завдань, визначених планом реструктуризації акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” з метою відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 484

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2016 р.

№ 496

1. У пункті 1 постанови слово “публічного” виключити.

2. У плані реструктуризації публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” з метою відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві плану слово “публічного” виключити;

2) в абзаці третьому пункту 4 цифри і слова “1 грудня 2016 року” замінити цифрами і словами “1 січня 2020 року”;

3) пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Розробити за участю експертів Секретаріату Енергетичного Співтовариства та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта стосовно незалежності суб’єкта управління корпоративними правами держави щодо ПАТ “Магістральні газопроводи України” від органів державної влади, інших суб’єктів управління, суб’єктів господарювання у прийнятті рішень з питань корпоративного управління стосовно зазначеного товариства.


Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Мінфін, НКРЕКП (за згодою), Антимонопольний комітет.


1 листопада 2019 року.”;

4) пункт 6 виключити;

5) пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта щодо передачі НАК “Нафтогаз України” повноважень з управління корпоративними правами держави щодо ПАТ “Магістральні газопроводи України”, який, зокрема, повинен передбачати безумовне повернення зазначених повноважень з управління до Міненерговугілля не пізніше 1 січня 2020 р. та втрату чинності не пізніше цієї дати із відновленням з 1 січня 2020 р. дії попередніх рішень Кабінету Міністрів України стосовно здійснення Міненерговугіллям повноважень з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі ПАТ “Магістральні газопроводи України”, а також положення стосовно того, що повноваження з управління корпоративними правами держави НАК “Нафтогаз України” здійснюватиме до 1 січня 2020 р. в особі правління цієї Компанії з погодженням основних рішень із загальними зборами.


Мінекономрозвитку, Міненерговугілля.


20 червня 2019 року.

Внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта про внесення відповідних змін до Статуту НАК “Нафтогаз України”, які діятимуть до 1 січня 2020 р. та з 1 січня 2020 року.


Мінекономрозвитку.


20 червня 2019 року. ”;

6) доповнити план пунктами 7-1-7-3 такого змісту:

“7-1. Забезпечити залучення до провадження діяльності ПАТ “Магістральні газопроводи України” оператора газотранспортної системи (або консорціум газотранспортних систем), який є стороною Енергетичного Співтовариства чи Сполучених Штатів Америки, зокрема шляхом укладення меморандуму про співпрацю, договору про надання консультаційних послуг.


НАК “Нафтогаз України”, ПАТ “Магістральні газопроводи України”.


1 серпня 2019 року.

7-2. Внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта щодо визначення ПАТ “Магістральні газопроводи України” суб’єктом управління майном, власником якого є держава, яке обліковується на балансі АТ “Укртрансгаз” та використовується для забезпечення транспортування, зберігання природного газу (магістральні газопроводи, газопроводи-відводи та споруди на них, компресорні станції, в тому числі дожимні компресорні станції, газорозподільні станції, газовимірювальні станції (пункти вимірювання витрат газу) та споруди на них, підземні газосховища та споруди на них, майно сервісних підрозділів (адміністративні та виробничі будівлі і споруди, обладнання, лабораторії та інше), автотранспортом, спеціалізованим транспортом, спеціалізованими механізмами та іншим майном, необхідним для ефективної роботи ПАТ “Магістральні газопроводи України”, або стосовно закріплення зазначеного майна за ПАТ “Магістральні газопроводи України” на речовому праві, яке відповідає закону.


Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Фонд державного майна.


1 липня 2019 року.

7-3. Забезпечити в установленому законодавством порядку передачу АТ “Укртрансгаз” майна, зазначеного в пункті 7-2 цього плану, ПАТ “Магістральні газопроводи України”.

Вирішити в установленому законодавством порядку питання відчуження ПАТ “Магістральні газопроводи України” власного майна АТ “Укртрансгаз”, необхідного для забезпечення ефективної роботи з 1 січня 2020 р. ПАТ “Магістральні газопроводи України”.


НАК “Нафтогаз України”, ПАТ “Магістральні газопроводи України”, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Фонд державного майна.


1 січня 2020 року.”;

7) пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Забезпечити подання ПАТ “Магістральні газопроводи України” до НКРЕКП:

запиту на проведення сертифікації оператора газотранспортної системи, а також документів для встановлення тарифів на послуги з транспортування природного газу.


НАК “Нафтогаз України”, ПАТ “Магістральні газопроводи України”.


1 серпня 2019 р.;

документів для отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу.


НАК “Нафтогаз України”, ПАТ “Магістральні газопроводи України”.


Протягом п’яти днів з дати прийняття НКРЕКП остаточного рішення про сертифікацію.”;

8) пункт 10 виключити;

9) пункти 11-13 викласти в такій редакції:

“11. Забезпечити проведення ПАТ “Магістральні газопроводи України” процедури розподілу потужності у фізичних точках входу та фізичних точках виходу газотранспортної системи відповідно до Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 р. № 2493.


НАК “Нафтогаз України”, ПАТ “Магістральні газопроводи України”.


1 грудня 2019 року.

12. Забезпечити вжиття інших заходів, необхідних для належного функціонування ПАТ “Магістральні газопроводи України” до 1 січня 2020 р. та з 1 січня 2020 р. як оператора газотранспортної системи, зокрема шляхом проведення роботи, пов’язаної з укладенням відповідних договорів з учасниками газового ринку та іншими суб’єктами, прийняття на роботу працівників, вирішення питань стосовно фінансування на період до початку провадження господарської діяльності, враховуючи зобов’язання України відповідно до Меморандуму з Міжнародним валютним фондом.


НАК “Нафтогаз України”, ПАТ “Магістральні газопроводи України”.


1 грудня 2019 року.

13. Провести під час консультації із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та ПАТ “Магістральні газопроводи України” комплексний аналіз підземних сховищ природного газу з метою визначення найбільш ефективної моделі їх використання та управління ними, за результатами якого розробити та подати Кабінетові Міністрів України план дій щодо ефективного використання підземних сховищ природного газу та управління ними.


Міненерговугілля.


1 травня 2020 року.”;

10) пункти 14 і 15 виключити;

11) доповнити план пунктами 16 і 17 такого змісту:

“16. Забезпечити захист своєї позиції в Арбітражному інституті Торговельної палати м. Стокгольма, зокрема за позовом НАК “Нафтогаз України” проти ПАТ “Газпром” щодо перегляду тарифу на транзит природного газу українською газотранспортною системою, з урахуванням законодавства України і обраної Урядом моделі і способу реалізації анбандлінгу.


НАК “Нафтогаз України”.


1 жовтня 2019 року.

17. Врегулювати питання щодо кредитних зобов’язань, які залучені під державні гарантії, з визначенням джерел їх повернення та запобігання настанню гарантійних випадків за державними гарантіями.


НАК “Нафтогаз України”.


1 серпня 2019 року.”.Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 11.06.2019 — № 108
 • Офіційний вісник України від 27.06.2019 — 2019 р., № 49, стор. 19, стаття 1659, код акта 94820/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 2 "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо повернення деяких осіб до мирного життя". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 3 "Про внесення змін до пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 6 "Про внесення зміни до пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 9-р "Про призначення Тітарчука М.І. заступником Голови Державної фіскальної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 8-р "Про призначення Ставнійчук К.М. заступником Голови Державної служби України з безпеки на транспорті". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 12-р "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 876". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 11-р "Про звільнення Бакала В.О. з посади заступника Голови Державного агентства з питань електронного урядування України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 10-р "Про призначення Шимко Н.М. заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 7-р "Про призначення Донського С.М. заступником Голови Державної міграційної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 6-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади Голови Державної регуляторної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 5-р "Про оголошення конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 3-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 31-р "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 477". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 30-р "Про погодження кандидатури Рудніцького В.С. на посаду начальника казенного науково-виробничого об’єднання “Форт” МВС України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -