<<
>>

ПОСТАНОВА від 17 червня 2020 р. № 501 "Про спеціальні звання посадових осіб митних органів". Кабінет Міністрів України. 2020

Документ актуальний на 26.06.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 червня 2020 р. № 501

Київ

Про спеціальні звання посадових осіб митних органів

Відповідно до частини другої статті 573 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про спеціальні звання посадових осіб митних органів;

Порядок присвоєння спеціальних звань посадовим особам митних органів.

2. Установити, що посадовим особам митних органів до присвоєння спеціальних звань виплачується надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 839 “Про спеціальні звання посадових осіб органів доходів і зборів” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 91, ст. 3347; 2015 р., № 59, ст. 1940) у частині, що стосується присвоєння спеціальних звань посадовим особам митних органів.

4. Державній митній службі у тримісячний строк після набрання чинності цією постановою здійснити присвоєння спеціальних звань посадовим особам митних органів, яких переведено з реорганізованих органів доходів і зборів і яким раніше присвоєно спеціальні звання посадових осіб органів доходів і зборів, з урахуванням співвідношення, встановленого пунктом 2 розділу “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 14 січня 2020 р. № 440-IX “Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи”.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 67


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 червня 2020 р.

№ 501

ПОЛОЖЕННЯ

про спеціальні звання посадових осіб митних органів

1. Це Положення визначає перелік спеціальних звань, які присвоюються посадовим особам митних органів, перелік посад та граничних звань за такими посадами.

2. Спеціальні звання присвоюються посадовим особам митних органів, визначеним у статті 569 Митного кодексу України.

3. Посадовим особам митних органів присвоюються такі спеціальні звання:

1) дійсний державний радник митної служби;

2) державний радник митної служби I рангу;

3) державний радник митної служби II рангу;

4) державний радник митної служби III рангу;

5) радник митної служби I рангу;

6) радник митної служби II рангу;

7) радник митної служби III рангу;

8) інспектор митної служби I рангу;

9) інспектор митної служби II рангу;

10) інспектор митної служби III рангу;

11) інспектор митної служби IV рангу;

12) молодший інспектор митної служби.

4. Спеціальні звання присвоюються посадовим особам митних органів відповідно до займаних посад та у межах переліку посад у митних органах згідно з додатком, крім тих, які присвоюються Президентом України.

5. Спеціальні звання зберігаються за посадовими особами митних органів довічно.

Позбавлення спеціальних звань здійснюється виключно за вироком суду у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

На виконання рішення суду про позбавлення спеціального звання видається відповідний наказ.

6. Про присвоєння, зміну та позбавлення спеціального звання робиться відповідний запис в особовій справі та трудовій книжці посадової особи митного органу.


Додаток

до Положення про спеціальні звання

посадових осіб митних органів

ПЕРЕЛІК

посад у митних органах та граничних спеціальних звань за такими посадами

Найменування посади

Граничне спеціальне звання

Апарат Держмитслужби

Голова

дійсний державний радник митної служби

Перший заступник Голови; заступник Голови

державний радник митної служби I рангу

Директор департаменту

державний радник митної служби II рангу

Заступник директора департаменту; заступник директора департаменту - начальник управління; заступник директора департаменту - начальник відділу; начальник самостійного управління; начальник управління у складі департаменту; начальник самостійного відділу; начальник відділу у складі департаменту; начальник відділу у складі самостійного управління; начальник відділу у складі управління; заступник начальника самостійного управління; заступник начальника управління; заступник начальника управління - начальник відділу

радник митної служби I рангу

Заступник начальника самостійного відділу; заступник начальника відділу у складі департаменту; заступник начальника відділу у складі самостійного управління; заступник начальника відділу у складі управління; завідувач самостійного сектору; завідувач сектору у складі департаменту; завідувач сектору у складі самостійного управління; завідувач сектору у складі управління; завідувач сектору у складі самостійного відділу; завідувач сектору у складі відділу; головний державний інспектор

радник митної служби II рангу

Територіальні органи Держмитслужби

Начальник митниці; начальник спеціалізованого органу; директор спеціалізованого департаменту

державний радник митної служби III рангу

Перший заступник начальника митниці; перший заступник начальника спеціалізованого органу; перший заступник директора спеціалізованого департаменту; заступник начальника митниці; заступник начальника спеціалізованого органу; заступник директора спеціалізованого департаменту; заступник начальника митниці - начальник управління; заступник начальника спеціалізованого органу - начальник управління; заступник директора спеціалізованого департаменту - начальник управління; заступник начальника митниці - начальник відділу; заступник начальника спеціалізованого органу - начальник відділу; заступник директора спеціалізованого департаменту - начальник відділу; начальник митного поста

радник митної служби I рангу

Начальник управління; начальник самостійного відділу; начальник відділу у складі управління митниці, спеціалізованого органу, спеціалізованого департаменту; заступник начальника управління, заступник начальника самостійного відділу, заступник начальника відділу у складі управління митниці, спеціалізованого органу, спеціалізованого департаменту; заступник начальника митного поста; завідувач самостійного сектору; завідувач сектору у складі управління, відділу митниці, спеціалізованого органу, спеціалізованого департаменту

радник митної служби II рангу

Головний державний інспектор, старший державний інспектор, провідний державний інспектор митниці, спеціалізованого органу, спеціалізованого департаменту

радник митної служби III рангу

Державний інспектор митниці, спеціалізованого органу, спеціалізованого департаменту

інспектор митної служби II рангу


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 червня 2020 р. № 501

ПОРЯДОК

присвоєння спеціальних звань посадовим особам митних органів

1. Цей Порядок визначає процедуру присвоєння спеціальних звань посадовим особам митних органів та осіб, уповноважених їх присвоювати.

2. Посадовим особам митних органів присвоюються такі спеціальні звання відповідно до займаних посад:

дійсний державний радник митної служби - Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України;

державний радник митної служби I-III рангу - Президентом України за поданням Голови Держмитслужби;

радник митної служби I-III рангу, інспектор митної служби I-IV рангу та молодший інспектор митної служби - Головою Держмитслужби, керівниками територіальних органів Держмитслужби посадовим особам Держмитслужби, які призначаються ними на посаду, крім випадків, передбачених пунктом 9 цього Порядку.

3. Для присвоєння чергового спеціального звання посадовим особам митних органів установлюється такий строк перебування у спеціальному званні:

радник митної служби II-III рангу - три роки;

інспектор митної служби I-IV рангу, молодший інспектор митної служби - два роки.

Строк перебування у спеціальному званні, граничному для відповідної посади, не обмежується.

Строк перебування у спеціальному званні дійсного державного радника митної служби, державного радника митної служби I-III рангу, радника митної служби I рангу не встановлюється.

До строку перебування у спеціальному званні зараховується період роботи в митних органах у спеціальному званні (ранзі державного службовця), а також строк перебування у спеціальному званні (ранзі державного службовця) посадових осіб органів доходів і зборів.

Період перебування посадових осіб митних органів у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та у відпустці без збереження заробітної плати по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку не зараховується до строку перебування у спеціальному званні.

4. Посадовим особам, вперше призначеним на посади в митних органах, присвоюються такі спеціальні звання:

у разі наявності вищої освіти за ступенем бакалавра, молодшого бакалавра та відсутності досвіду роботи за фахом - спеціальне звання молодшого інспектора митної служби;

у разі наявності вищої освіти за ступенем магістра або вище та відсутності досвіду роботи за фахом - спеціальне звання інспектора митної служби IV рангу;

у разі наявності вищої освіти за ступенем магістра або вище та досвіду роботи за фахом - спеціальне звання інспектора митної служби III рангу незалежно від посади та органу призначення;

посадовим особам, які перебували на державній службі та яким було присвоєно ранг державної служби, присвоюється спеціальне звання відповідно до встановленого співвідношення рангів державних службовців;

посадовим особам, що перебували на військовій службі та/або службі в іншому органі, в якому передбачено присвоєння спеціальних звань, може бути присвоєно спеціальне звання на один чи два ступені нижче граничного звання за відповідною посадою.

5. Посадовим особам, вперше призначеним на посади в митні органи, може бути присвоєно інше спеціальне звання, ніж те, що передбачено пунктом 4 цього Порядку, в разі:

присвоєння спеціального звання Президентом України;

призначення посадової особи на посаду керівника (заступника керівника) структурного підрозділу апарату Держмитслужби, керівника (заступника керівника) територіального органу Держмитслужби - на один чи два ступені нижче граничного звання за відповідною посадою.

6. Посадовим особам митних органів спеціальні звання присвоюються послідовно, крім випадків, передбачених цим Порядком.

Посадовим особам, призначеним на посаду з установленням випробувального строку, спеціальне звання присвоюється після закінчення такого строку.

7. Посадовим особам митних органів у разі призначення на вищу посаду може бути присвоєно спеціальне звання на один чи два ступені нижче граничного звання за посадою.

У разі призначення на посаду особи, яка має спеціальне звання вище, ніж звання, передбачене за посадою, такій особі зберігається вище спеціальне звання.

8. Особам, які приймаються на роботу до митних органів та яким раніше присвоєно спеціальні звання державної митної служби, спеціальні звання присвоюються з урахуванням співвідношення, визначеного законодавством.

9. За сумлінне виконання посадових обов’язків присвоєння чергових спеціальних звань достроково здійснюється виключно Головою Держмитслужби за умови перебування посадових осіб митних органів у попередньому спеціальному званні не менш як протягом половини встановленого строку.

Чергове спеціальне звання не присвоюється протягом строку застосування дисциплінарного стягнення.

10. У разі звільнення з роботи у зв’язку з виходом на пенсію за сумлінну працю посадовим особам митних органів може бути присвоєно наступне спеціальне звання без урахування граничних обмежень, встановлених законодавством.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 20.06.2020 — № 116

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 2 "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо повернення деяких осіб до мирного життя". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 3 "Про внесення змін до пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 6 "Про внесення зміни до пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 9-р "Про призначення Тітарчука М.І. заступником Голови Державної фіскальної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 8-р "Про призначення Ставнійчук К.М. заступником Голови Державної служби України з безпеки на транспорті". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 12-р "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 876". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 11-р "Про звільнення Бакала В.О. з посади заступника Голови Державного агентства з питань електронного урядування України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 10-р "Про призначення Шимко Н.М. заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 7-р "Про призначення Донського С.М. заступником Голови Державної міграційної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 6-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади Голови Державної регуляторної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 5-р "Про оголошення конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 3-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 31-р "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 477". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 30-р "Про погодження кандидатури Рудніцького В.С. на посаду начальника казенного науково-виробничого об’єднання “Форт” МВС України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -