<<
>>

ПОСТАНОВА від 17 червня 2020 р. № 502 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 554". Кабінет Міністрів України. 2020

Документ актуальний на 26.06.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 червня 2020 р. № 502

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 554

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 554 “Про запровадження національної системи управління та контролю за виконанням спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 61, ст. 2108; 2020 р., № 2, ст. 65) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 85


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 червня 2020 р. № 502

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 554

1. Абзац третій пункту 3 постанови викласти в такій редакції:

“Національного контрольно-контактного пункту спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020 - Міністерство фінансів, у тому числі шляхом залучення Державної аудиторської служби до перевірки законності та правомірності витрат головних партнерів та/або партнерів (резидентів) за проектами і виконання окремих завдань Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (за згодою) та Аудиторською палатою (за згодою);”.

2. У Порядку функціонування національної системи управління та контролю за виконанням спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 2:

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

“Національний контрольно-контактний пункт - центральний орган виконавчої влади України, який координує роботу з виконання функцій, пов’язаних з організацією проведення перевірки витрат, понесених головними партнерами та/або партнерами (резидентами) в рамках реалізації проектів на території України відповідно до угод про фінансування спільних операційних програм прикордонного співробітництва, та забезпечує взаємодію з Держаудитслужбою, Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, Аудиторською палатою, Органом управління спільних операційних програм прикордонного співробітництва та іншими органами, визначеними в цьому Порядку, з метою виконання покладених на нього функцій;”;

абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

“незалежний аудитор - відібраний за умовами конкурсу суб’єкт аудиторської діяльності, включений до відповідного Переліку незалежних аудиторів, попередньо відібраних Національним контрольно-контактним пунктом відповідно до встановлених критеріїв, і який здійснює верифікацію витрат за проектами;”;

в абзаці дев’ятнадцятому слово “використаних” замінити словом “витрачених”;

2) у пункті 3:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

“співпраця з Органом управління та Національним контрольно-контактним пунктом шляхом залучення Держаудитслужби до проведення спільних з представниками Органу управління/Спільного технічного секретаріату перевірок щодо законності та правомірності витрат головних партнерів та/або партнерів (резидентів) і в разі виявлених порушень, зокрема фактів зловживання та підозри в шахрайстві, інформування Органу управління, Аудиторського органу, Національного контрольно-контактного пункту та представника України в Групі аудиторів про такі порушення;”;

абзац дев’ятий виключити;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

“здійснення в межах своїх повноважень заходів з метою надання роз’яснень на запити Органу управління щодо застосування національного законодавства у сфері публічних закупівель шляхом залучення до виконання таких функцій Мінекономіки;”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“забезпечення комунікації з Органом управління, Спільним технічним секретаріатом, державними органами влади України, що беруть участь у виконанні функцій відповідно до цього Порядку, для розгляду питань, що стосуються виконання спільних операційних програм прикордонного співробітництва в Україні.”;

3) у пункті 4:

абзац другий викласти в такій редакції:

“організація проведення перевірки законності та правомірності витрат, понесених головними партнерами та/або партнерами (резидентами) в рамках реалізації проектів спільних операційних програм прикордонного співробітництва, зокрема шляхом залучення до виконання такої функції Держаудитслужби;”;

абзац дев’ятий виключити;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

“забезпечення здійснення розгляду звернень (заяв, скарг тощо) на вимогу Органу управління/Спільного технічного секретаріату в разі виникнення обґрунтованих підозр щодо неналежного виконання незалежними аудиторами професійних обов’язків та організації проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг у порядку, визначеному Законом України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, шляхом залучення до виконання таких функцій Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (за згодою) або Аудиторської палати (за згодою);”;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

“розроблення у співпраці з Органом управління, Спільним технічним секретаріатом, Держаудитслужбою та Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (за згодою) документів для проведення перевірок витрат за проектами.”;

4) в абзаці третьому пункту 7 слова “фінансового контролю” замінити словом “нагляду”;

5) пункти 16, 17 і 25 викласти в такій редакції:

“16.

Національний контрольно-контактний пункт шляхом залучення Держаудитслужби забезпечує перевірку законності та правомірності витрат, понесених головними партнерами та/або партнерами (резидентами), на підставі вибірки проектів, що включені Органом управління/Спільним технічним секретаріатом до щорічного плану контролю, або відповідно до запиту Органу управління/Спільного технічного секретаріату.

Національний контрольно-контактний пункт відповідно до запиту Органу управління/Спільного технічного секретаріату щодо необхідності проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг надає Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (за згодою) або Аудиторській палаті (за згодою) пропозиції стосовно включення незалежних аудиторів до щорічних планів-графіків проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг.

17. Національний контрольно-контактний пункт у разі підтвердження в діях незалежного аудитора ознак професійного проступку за результатами розгляду звернень (заяв, скарг тощо) та/або перевірок з контролю якості аудиторських послуг і в разі виявлення помилок під час проведення перевірки витрат, понесених головним партнером та/або партнером, може виключити незалежного аудитора з Переліку незалежних аудиторів.”;

“25. Головні партнери та партнери (резиденти) забезпечують подання незалежному аудитору у строки, передбачені грантовим контрактом, звіту про стан реалізації проекту. Перевірені незалежним аудитором звіти подаються Спільному технічному секретаріату.”;

6) доповнити Порядок пунктами 25-1 і 25-2 такого змісту:

“25-1. Головні партнери та партнери (резиденти) забезпечують подання місцевим органам виконавчої влади до 10 липня звітного року та до 10 січня року, що настає за звітним, звіту про стан реалізації проекту за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

25-2. На вимогу місцевих органів виконавчої влади головні партнери та партнери (резиденти) подають копії документів, необхідних для проведення аналізу поданих звітів про стан реалізації проекту.”;

7) пункт 26 викласти в такій редакції:

“26. Місцеві органи виконавчої влади за результатами аналізу поданих звітів готують та подають до 30 липня звітного року та до 30 січня року, що настає за звітним, Національному органу управління узагальнену інформацію про стан реалізації проекту, що впроваджується на території відповідної області, за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку, та про імовірні ризики, які можуть негативно вплинути на подальшу реалізацію таких проектів, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.”;

8) пункт 29 після слова “гранту” доповнити словами “головними партнерами та/або партнерами (резидентами) проектів - бюджетними установами”;

9) доповнити Порядок додатками 1, 2 і 3 такого змісту:

“Додаток 1

до Порядку

ЗВІТ

про стан реалізації проекту

Додаток 2

до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ

про імовірні ризики, які можуть негативно вплинути на подальшу реалізацію проектів

Додаток 3

до Порядку

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ЗВІТ

про стан реалізації проектів у рамках програми”.


Документи та файли

Сигнальний документ — f496017n54.doc
Сигнальний документ — f496017n55.doc
Сигнальний документ — f496017n56.doc

Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 24.06.2020 — № 118

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 2 "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо повернення деяких осіб до мирного життя". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 3 "Про внесення змін до пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 6 "Про внесення зміни до пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 9-р "Про призначення Тітарчука М.І. заступником Голови Державної фіскальної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 8-р "Про призначення Ставнійчук К.М. заступником Голови Державної служби України з безпеки на транспорті". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 12-р "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 876". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 11-р "Про звільнення Бакала В.О. з посади заступника Голови Державного агентства з питань електронного урядування України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 10-р "Про призначення Шимко Н.М. заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 7-р "Про призначення Донського С.М. заступником Голови Державної міграційної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 6-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади Голови Державної регуляторної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 5-р "Про оголошення конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 3-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 31-р "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 477". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 30-р "Про погодження кандидатури Рудніцького В.С. на посаду начальника казенного науково-виробничого об’єднання “Форт” МВС України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -