>>

ПОСТАНОВА від 2 червня 2021 р. № 571 "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 09.06.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 червня 2021 р. № 571

Київ

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1000 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 98, ст. 3357; 2019 р., № 2, ст. 51, № 53, ст. 1842), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 29


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 червня 2021 р. № 571

ЗМІНИ,

що вносяться до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу

1.

Доповнити Ліцензійні умови пунктом 4-1 такого змісту:

“4-1. Вимоги цих Ліцензійних умов поширюються на місця провадження господарської діяльності ліцензіата, які зазначені в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін, внесених до документів, що подані ліцензіатом до органу ліцензування).

Місце провадження виду господарської діяльності - місце (об’єкт, приміщення, будівля), в якому (у межах якого) суб’єкт господарювання провадить господарську діяльність або яке використовується в його провадженні (може збігатися з місцезнаходженням суб’єкта господарювання), а саме:

магазин, в якому здійснюється торгівля зброєю, боєприпасами до неї, спеціальними засобами;

майстерня з ремонту зброї;

виробниче приміщення.”.

2. Пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:

“5. До заяви про отримання ліцензії (додаток 1) додаються:

1) відомості про місця провадження господарської діяльності (додаток 1-1) із зазначенням щодо кожного з них виду діяльності, що вказаний у заяві;

2) підтвердні документи щодо кожного місця провадження господарської діяльності:

засвідчена керівником здобувача ліцензії, ліцензіата копія документа, що підтверджує право власності суб’єкта господарювання або оренди ним приміщень для провадження відповідного виду господарської діяльності;

копія дозволу на відкриття об’єкта дозвільної системи;

відомості про вид продукції, що буде вироблятися (зброя, боєприпаси до неї, спеціальні засоби) (додаток 1-2);

відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення (додаток 1-3);

копія документа, що підтверджує відсутність у керівника здобувача ліцензії, ліцензіата та найманих працівників медичних протипоказань до виконання ними функціональних обов’язків і володіння зброєю, спеціальними засобами, який видається в установленому порядку;

копія довідки про вивчення керівником здобувача ліцензії, ліцензіата та найманими працівниками матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування;

3) копія паспорта керівника здобувача ліцензії, ліцензіата (або його уповноваженого представника) із відміткою контролюючого органу щодо повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу);

4) опис документів, що подаються для отримання ліцензії (додаток 2), у двох примірниках.

У разі відкриття місця провадження господарської діяльності ліцензіат у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) подає органові ліцензування повідомлення про відкриття місця провадження діяльності (додаток 1-4) та документи, передбачені підпунктами 1-3 пункту 5 цих Ліцензійних умов.

Повідомлення про закриття місця провадження господарської діяльності (додаток 1-5) ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дня його закриття подати у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) органові ліцензування.

6. Цими Ліцензійними умовами встановлюються також зміст і форма заяв про переоформлення ліцензії (додаток 1-6), зупинення дії ліцензії (додаток 1-7), відновлення дії ліцензії (додаток 1-8), розширення провадження виду господарської діяльності (додаток 1-9), звуження провадження виду господарської діяльності (додаток 1-10), анулювання ліцензії (додаток 1-11).”.

3. У пункті 7:

1) підпункт 1 виключити;

2) підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) повідомляти органові ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в заяві та документах, що додавалися до заяви, у строк не пізніше одного місяця з дня настання таких змін.”;

3) підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) у разі повного або часткового зупинення дії ліцензії повідомити про це органам Національної поліції за місцем провадження діяльності шляхом надсилання рекомендованого листа або за допомогою засобів телекомунікацій наступного робочого дня з дня одержання рекомендованого листа від органу ліцензування щодо рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково. У разі потреби зброя, боєприпаси до неї, спеціальні засоби згідно з дозволами на їх придбання та перевезення повинні бути вивезені з магазину на тимчасове зберігання до приміщень іншого ліцензіата за наявності відповідного договору між ними;”;

4) у підпункті 5 слова “підтвердних документах” замінити словами “відомостях про них”, а після слів “Ліцензійних умов” доповнити словами “використовувати виключно такі місця під час провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню”.

4. Пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Зберігання зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів здійснюється з дотриманням таких вимог:

1) у торговельному залі:

зброя, боєприпаси до неї, спеціальні засоби розміщуються на вітринах, стелажах, прилавках за умови неможливості раптового заволодіння ними (скріплені тросом, зачинені вітрини) та можуть надаватися громадянам для огляду в цьому залі з метою визначення виду та моделі зброї, спеціальних засобів, що будуть придбаватися;

для зберігання боєприпасів до зброї та патронів до спеціальних засобів повинні бути встановлені за прилавком або вмонтовані в прилавок металеві шафи (сейфи), товщина стінок яких становить не менш як 3 міліметри, а двері повинні бути укріплені сталевими накладками або косинцями, з надійними (не менше двох) внутрішніми замками;

забороняється залишати зброю, боєприпаси до неї, спеціальні засоби після закриття магазину в разі непідключення сигналізації до пульту централізованого нагляду органів поліції охорони;

2) у кімнаті для зберігання зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів:

зброя, боєприпаси до зброї, спеціальні засоби повинні розміщуватися в металевих шафах (сейфах), товщина стінок яких становить не менш як 3 міліметри, а двері повинні бути укріплені сталевими накладками або косинцями, з надійними (не менше двох) внутрішніми замками;

зброя та спеціальні засоби зберігаються окремо від боєприпасів до зброї та патронів до спеціальних засобів;

забороняється зберігати будь-які інші предмети;

3) зброя, боєприпаси до неї, спеціальні засоби можуть зберігатися в кімнатах-сейфах (сховищах), що обладнуються відповідно до вимог підпункту 1, абзаців другого, четвертого і п’ятого підпункту 2, підпункту 3 пункту 8 цих Ліцензійних умов. Підлога, стіни та стеля кімнат-сейфів (сховищ) повинні бути обшиті листовим металом завтовшки не менше ніж 3 міліметри;

4) кімната для зберігання зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів обладнується в місці провадження господарської діяльності відповідно до вимог підпункту 1, абзаців другого, четвертого і п’ятого підпункту 2, підпункту 3 пункту 8 цих Ліцензійних умов;

така кімната може використовуватися ліцензіатом для двох або трьох місць провадження господарської діяльності за умови знаходження їх за однією адресою та в одній будівлі.”.

5. Підпункт 1 пункту 10 виключити.

6. У пункті 13:

1) абзац перший після слів “Керівником здобувача ліцензії” доповнити словом “, ліцензіата”;

2) в абзаці третьому слова “на момент укладення договору” виключити.

7. Доповнити Ліцензійні умови пунктом 14 такого змісту:

“14. Керівник здобувача ліцензії, ліцензіата отримує згоду найманих працівників на обробку персональних даних з метою укладення з ними трудових договорів.”.

8. Додаток 1 до Ліцензійних умов викласти в такій редакції:

“Додаток 1

до Ліцензійних умов

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 2 червня 2021 р. № 571)

ЗАЯВА

про отримання ліцензії”.

9. Доповнити Ліцензійні умови додатками 1-2-1-11 такого змісту:

“Додаток 1-2

до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ

про вид продукції, що буде вироблятися (зброя, боєприпаси до неї, спеціальні засоби)

Додаток 1-3

до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ

про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення

Додаток 1-4

до Ліцензійних умов

ПОВІДОМЛЕННЯ

про відкриття місця провадження діяльності

Додаток 1-5

до Ліцензійних умов

ПОВІДОМЛЕННЯ

про закриття місця провадження діяльності

Додаток 1-6

до Ліцензійних умов

ЗАЯВА

про переоформлення ліцензії

Додаток 1-7

до Ліцензійних умов

ЗАЯВА

про зупинення дії ліцензії

Додаток 1-8

до Ліцензійних умов

ЗАЯВА

про відновлення дії ліцензії

Додаток 1-9

до Ліцензійних умов

ЗАЯВА

про розширення провадження виду господарської діяльності

Додаток 1-10

до Ліцензійних умов

ЗАЯВА

про звуження провадження виду господарської діяльності

Додаток 1-11

до Ліцензійних умов

ЗАЯВА

про анулювання ліцензії”.


Документи та файли

Сигнальний документ — f506267n92.docx
Сигнальний документ — f506267n93.docx
Сигнальний документ — f506267n87.docx
Сигнальний документ — f506267n95.docx
Сигнальний документ — f506267n96.docx
Сигнальний документ — f506267n97.docx
Сигнальний документ — f506267n91.docx
Сигнальний документ — f506267n98.docx
Сигнальний документ — f506267n99.docx
Сигнальний документ — f506267n100.docx
Сигнальний документ — f506267n102.docx

Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 08.06.2021 — № 108

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -