>>

ПОСТАНОВА від 2 червня 2021 р. № 585 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2021 рік, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 10.06.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 червня 2021 р. № 585

Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2021 рік, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Відповідно до частини восьмої статті 23 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2021 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання у сумі 492649,7 тис. гривень шляхом:

1) зменшення їх обсягу за програмами:

2308060 “Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення” у сумі 433773,7 тис. гривень;

2301040 “Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями” у сумі 58876 тис. гривень (у тому числі на оплату праці - 48259 тис. гривень);

2) збільшення їх обсягу за програмою 2311500 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я” у сумі 492649,7 тис. гривень.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Забезпечити:

Міністерству охорони здоров’я - погодження перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 1 цієї постанови, та розподілу видатків, передбачених підпунктом 2 пункту 1 змін, затверджених цією постановою, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів - після зазначеного погодження внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 червня 2021 р.

№ 585

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 січня 2021 р. № 47 “Деякі питання надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 10, ст. 433, № 31, ст. 1784):

1) у Порядку та умовах надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я, затверджених зазначеною постановою:

у пункті 3:

у підпункті 5 слово “червня” замінити словом “вересня”;

доповнити пункт підпунктами 9-1 і 9-2 такого змісту:

“9-1) оплату поточних видатків на здійснення інформаційно-аналітичними центрами медичної статистики заходів, пов’язаних із збором, обробкою, зберіганням та передачею медико-статистичної інформації з 1 липня 2021 р.;

9-2) забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

Перелік закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, затверджується керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.”;

перше речення пункту 4-2 викласти в такій редакції: “Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.”;

2) додаток до постанови викласти в такій редакції:

“Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 26 січня 2021 р. № 47

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 2 червня 2021 р. № 585)

РОЗПОДІЛ

обсягу видатків за бюджетною програмою 2311500 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я” між місцевими бюджетами

(тис. гривень)

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Усього, обсяг субвенції для місцевих бюджетів (загальний фонд)

З них видатки на

лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином (видатки споживання)

закупівлю кисневих концентраторів та/або забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (видатки розвитку)

Обласний бюджет Вінницької області

168 833,3

49 911,2

27 300

Обласний бюджет Волинської області

111 961,9

32 019

18 057

Обласний бюджет Дніпропетровської області

370 125,1

126 453,5

56 979

Обласний бюджет Донецької області

218 038

66 448,4

42 510

Обласний бюджет Житомирської області

135 489,9

42 082,1

21 294

Обласний бюджет Закарпатської області

134 193,3

37 524,6

21 918

Обласний бюджет Запорізької області

187 843

57 391,7

30 615

Обласний бюджет Івано-Франківської області

142 732,9

37 462,2

23 907

Обласний бюджет Київської області

201 580,2

64 424,3

31 902

Обласний бюджет Кіровоградської області

109 670,6

36 936,3

16 536

Обласний бюджет Луганської області

81 702,8

24 427,4

16 770

Обласний бюджет Львівської області

266 874,2

74 636,4

43 992

Обласний бюджет Миколаївської області

118 125,1

31 349,6

19 773

Обласний бюджет Одеської області

259 543,2

77 018,1

42 081

Обласний бюджет Полтавської області

161 467,7

54 246,8

24 765

Обласний бюджет Рівненської області

124 858,6

35 778,2

20 163

Обласний бюджет Сумської області

116 078,7

33 069,2

18 993

Обласний бюджет Тернопільської області

111 288,5

30 768,8

18 213

Обласний бюджет Харківської області

291 024,1

85 559,9

48 750

Обласний бюджет Херсонської області

116 894,9

36 920,9

18 291

Обласний бюджет Хмельницької області

144 506,5

47 629,1

22 074

Обласний бюджет Черкаської області

144 245,6

51 923,7

21 138

Обласний бюджет Чернівецької області

106 075,5

35 942,3

15 756

Обласний бюджет Чернігівської області

116 230,3

39 037,8

17 628

Бюджет м. Києва

321 230,8

92 358

54 288

_______

Усього

4 260 614,7

1 301 319,5

693 693”.

2. У пункті 137 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II-IV кварталах 2021 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2021 р. № 133 “Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II-IV кварталах 2021 року” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 19, ст. 792), слово “липня” замінити словом “жовтня”.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 10.06.2021 — № 110

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -