Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ПОСТАНОВА від 17 червня 2022 р. № 699 "Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу". Кабінет Міністрів України. 2022

Документ актуальний на 22.06.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 червня 2022 р. № 699

Київ

Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 222 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1297), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 р. № 489, зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 37


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 червня 2022 р. № 699

ЗМІНИ,

що вносяться до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу

1. Абзаци перший і другий пункту 6 викласти в такій редакції:

“6.

З 1 червня 2022 р. та протягом дії воєнного стану, а також протягом шести місяців після його припинення або скасування ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” реалізує природний газ операторам газорозподільних систем у розмірі нормативних, понаднормованих втрат та виробничо-технологічних витрат, втрат, зумовлених воєнними діями та понесених у зв’язку із запобіганням/врегулюванням гуманітарних кризових ситуацій, на підставі договору купівлі-продажу природного газу за цінами та на умовах згідно з додатком 2.

Втрати, зумовлені воєнними діями та понесені у зв’язку із запобіганням/врегулюванням гуманітарних кризових ситуацій, розраховуються на підставі методики визначення вартості втрат (витоку) природного газу у разі пошкодження газопроводів та газорозподільних станцій, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, розробленої Міненерго на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326 “Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1413).”.

2. Додаток 2 до Положення викласти в такій редакції:

“Додаток 2

до Положення

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 17 червня 2022 р. № 699)

ЦІНИ ТА УМОВИ

реалізації природного газу операторам газорозподільних систем у розмірі нормативних, понаднормованих втрат та виробничо-технологічних витрат, втрат, зумовлених воєнними діями, ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” у рамках виконання спеціального обов’язку

1. Реалізація природного газу в період з 1 червня 2022 р. та протягом дії воєнного стану, а також протягом шести місяців після його припинення або скасування здійснюється у разі, коли оператор газорозподільної системи:

1.1. Приєднується до договору про утворення балансуючої групи, де стороною, відповідальною за добовий небаланс групи, є ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”, за типовою формою, розробленою та затвердженою ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”, на таких умовах:

1.1.1. Сторона, відповідальна за добовий небаланс групи, має право виключити учасника балансуючої групи з балансуючої групи, у тому числі, але не виключно з таких підстав:

- невиконання умов договору купівлі-продажу природного газу, що підписується відповідно до пункту 1.2 цього додатка;

- невиконання умов, передбачених пунктом 1.3 цього додатка; 

- якщо в місячний строк з дня затвердження Міненерго методики визначення вартості втрат (витоку) природного газу у разі пошкодження газопроводів та газорозподільних станцій, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, розробленої на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326 “Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1413), оператор газорозподільної системи не надасть підтвердження обсягів виробничо-технологічних витрат, втрат, зумовлених воєнними діями та понесених у зв’язку із запобіганням/врегулюванням гуманітарних кризових ситуацій;

1.2. Підписує договір купівлі-продажу природного газу за формою, розробленою ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”, на таких умовах:

1.2.1. Станом на дату підписання договору купівлі-продажу природного газу має підписаний та чинний договір про договірне списання з поточних рахунків такого оператора газорозподільної системи строком дії до повного виконання ним зобов’язань за договором купівлі-продажу природного газу, укладеним з ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” у період з 1 березня 2022 р. по 30 квітня 2022 року. Положення цього підпункту не застосовується у разі відсутності станом на дату підписання договору купівлі-продажу природного газу заборгованості оператора газорозподільної системи перед ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” за договором купівлі-продажу природного газу, укладеним з ним у період з 1 березня 2022 р. по 30 квітня 2022 р.;

1.2.2. До 30 червня 2022 р. надає одне з таких видів забезпечення виконання своїх платіжних зобов’язань за договором купівлі-продажу природного газу:

1) банківську гарантію на суму грошових зобов’язань, які для зазначених цілей розраховуються виходячи із середньомісячного обсягу втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу оператора газорозподільної системи протягом 2021 року за ціною 7420 гривень з урахуванням податку на додану вартість за 1000 куб. метрів газу; або

2) здійснює повну оплату вартості обсягу I (фіксований) за червень 2022 р. відповідно до умов підписаного договору купівлі-продажу природного газу, а також щомісяця до 25 числа місяця, що передує місяцю передачі, здійснює у повному розмірі попередню оплату вартості обсягу I (фіксований) за кожен наступний місяць відповідно до умов підписаного договору купівлі-продажу природного газу; або

3) підписує договір про договірне списання з власних поточних банківських рахунків строком дії до повного виконання зобов’язань такого оператора газорозподільної системи за договорами, укладеними відповідно до пунктів 1.1 і 1.2 цього додатка, яким повинно бути передбачено, що в разі одночасного надходження до банку кількох документів, на підставі яких здійснюється списання грошових коштів, банк списує кошти з рахунка оператора газорозподільної системи в такій черговості:

у першу чергу - списуються грошові кошти для розрахунків щодо виплати вихідної допомоги та оплати праці особам, які працюють за трудовим договором (контрактом);

у другу чергу - списуються грошові кошти за розрахунковими документами, що передбачають платежі до бюджету та інші обов’язкові відрахування, передбачені законодавством, у зв’язку із оплатою праці;

у третю чергу - списуються грошові кошти для виконання грошових зобов’язань оператора газорозподільної системи перед ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” за договором купівлі-продажу природного газу в розмірі, що повинен дорівнювати відсотку складової нормативних втрат та виробничо-технологічних витрат у тарифі на розподіл, затвердженому НКРЕКП.

Відсоток списання коштів згідно з абзацом четвертим цього підпункту може бути переглянутий у виключних випадках, зумовлених воєнними діями в областях, де оператор газорозподільних систем провадить ліцензійну діяльність, за заявою оператора газорозподільної системи за погодженням із НКРЕКП.

Під час підписання договору про договірне списання сторони зобов’язані використовувати накладення електронного цифрового підпису (ЕЦП)/кваліфікованого електронного підпису (КЕП), відбитки підписів електронної печатки (за наявності), сервіси для обміну електронними документами, при цьому електронні копії документів та електронне листування прирівнюється до оригіналів документів (повідомлень).

У разі неналежного виконання цього обов’язку продаж природного газу такому оператору газорозподільної системи за договором купівлі-продажу починаючи з 1 червня 2022 р. не здійснюється, а такий оператор газорозподільної системи (учасник балансуючої групи) не включається до балансуючої групи з 1 червня 2022 року.

У разі належного виконання умов, встановлених підпунктом 1.2.2 пункту 1.2 цього додатка, договір купівлі-продажу природного газу з таким оператором газорозподільної системи починає свою дію з 1 червня 2022 року.

У разі невиконання умов, встановлених підпунктом 1.2.2 пункту 1.2 цього додатку, постачання природного газу не здійснюється, а такий оператор газорозподільної системи (учасник балансуючої групи) не включається до балансуючої групи;

1.2.3. ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” продовжує здійснення продажу природного газу за договором купівлі-продажу природного газу за умови, якщо станом на 31 липня 2022 р. оператор газорозподільної системи не має простроченої заборгованості перед ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” та/або іншими підприємствами Групи Нафтогаз у розумінні Статуту акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1044 “Питання акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 115; 2019 р., № 27, ст. 949; 2020 р., № 89, ст. 2850), крім заборгованості, яка відповідно до законодавства підлягає врегулюванню, та заборгованості, що визначена (підтверджена) згідно з методикою визначення вартості втрат (витоку) природного газу у разі пошкодження газопроводів та газорозподільних станцій, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, розробленої Міненерго на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326 “Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації”.

У разі неналежного виконання згаданої умови продаж природного газу такому оператору газорозподільної системи за договором купівлі-продажу починаючи з 3 серпня 2022 р. не здійснюється, а такий оператор газорозподільної системи (учасник балансуючої групи) виключається з балансуючої групи з 3 серпня 2022 р.;

1.2.4. Обсяг (об’єм) природного газу, що передається за договором, складається із:

- обсягу нормативних втрат та виробничо-технологічних витрат, погоджених НКРЕКП на період з 1 червня 2022 р. та протягом дії воєнного стану, а також протягом шести місяців після його припинення або скасування (обсяг I - фіксований);

- обсягу втрат, зумовлених воєнними діями та понесених у зв’язку із запобіганням/врегулюванням гуманітарних кризових ситуацій, що розраховуються відповідно до методики визначення вартості втрат (витоку) природного газу у разі пошкодження газопроводів та газорозподільних станцій, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, розробленої Міненерго на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326 “Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації” (обсяг II);

- обсягу понаднормованих втрат та виробничо-технологічних витрат на період з 1 червня 2022 р. та протягом дії воєнного стану, а також протягом шести місяців після його припинення або скасування, за винятком обсягів I і II (обсяг III);

1.2.5. Ціна газу для обсягу I (фіксований) становить 7420 гривень з урахуванням податку на додану вартість за 1000 куб. метрів газу;

1.2.6. Ціна газу для обсягу II становить 0,01 гривні з урахуванням податку на додану вартість за 1000 куб. метрів газу;

1.2.7. Ціна газу для обсягу III розраховується за такою формулою:

Ціна = [(SK VTP + SK Exit fee) * X-RateEUR*10,6 + UA Entry fee * Daily

booking coefficient * X-RateUSD] + податок на додану вартість,

де SK VTP - середньоарифметичне значення між “Bid” та “Offer” для котирування Day-ahead згідно з даними, опублікованими у джерелі котирувань ICIS European Spot Gas Markets під заголовком “Slovakia Price Assessment” на дату, що передує дню визначення ціни в євро/МВт•год;

SK Exit fee  - плата за вихід із Словаччини, розрахована за допомогою тарифного калькулятора за посиланням https://tis.eustream.sk/ TisWeb/#/?nav=oa.calw&lng=EN із розрахунку на 10000 МВт•год денної потужності під час бронювання потужності на добу для кожного розрахункового місяця в точці “Budіnce” в євро/МВт•год;

UA Entry fee - тариф на послуги транспортування природного газу для входу в газотранспортну систему України на міждержавному з’єднанні для точки входу “Будінце” на рівні 4,45 долара США за 1000 куб. метрів на добу без податку на додану вартість;

Daily booking coefficient - коефіцієнт, який застосовується до тарифів на послуги із транспортування природного газу для точок входу в газотранспортну систему на міждержавних з’єднаннях на регуляторний період 2020-2024 років під час замовлення потужності на добу наперед на рівні 1,45;

X-RateEUR - офіційний курс гривні до євро, актуальний на дату розрахунку ціни, опублікований на офіційному веб-сайті Національного банку, у гривнях за 1 євро;

X-RateUSD - офіційний курс гривні до долара США, актуальний на дату розрахунку ціни, опублікований на офіційному веб-сайті Національного банку, у гривнях за 1 долар США;

податок на додану вартість - 20 відсотків * [(SK VTP+ SK Exit fee) * X-RateEUR*10,6 + UA Entry fee * Daily booking coefficient * X-RateUSD];

1.3. Оператори газорозподільних систем здійснюють розрахунок за придбані обсяги природного газу в розрахунковому періоді не пізніше ніж через 30 (тридцять) днів після закінчення розрахункового періоду;

1.4. У разі коли відповідно до пункту 1.2 договір купівлі-продажу природного газу не був укладений або ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” було припинено продаж газу згідно з договором, вважається, що в такого оператора газорозподільної системи відсутній постачальник із спеціальними обов’язками, на якого Кабінетом Міністрів України в установленому порядку покладені обов’язки постачати природний газ.”.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 22.06.2022 — № 136

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 2 "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 41-4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 9-р "Про призначення Старосольської С.П. заступником Голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 8-р "Про призначення Сдобнової А.Г. членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 4 "Про всеукраїнський конкурс на кращий малюнок відзнаки Президента України “За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 3 "Деякі питання центральних органів виконавчої влади у сфері культури". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 26-р "Про призначення Стукало Н.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 8. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 25-р "Про звільнення Стукало Н.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 24-р "Про призначення Моркляника Б.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 23-р "Про звільнення Моркляника Б.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 22-р "Про призначення Єременко О.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 2-р "Про призначення Дехтяренка С.С. заступником Голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 21-р "Про звільнення Єременко О.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 19-р "Про звільнення Бутенка А.П. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 18-р "Про призначення Квіта С.М. головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 1-р "Про звільнення Дехтяренка С.С. з посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 17-р "Про звільнення Квіта С.М. з посади голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 16-р "Про призначення Якименка О.В. першим заступником Голови Державної служби якості освіти України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 15-р "Про призначення Стельмаха А.Ю. заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 14-р "Про призначення Костюченка О.В. заступником Міністра освіти і науки України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -