<<
>>

ПОСТАНОВА від 21 грудня 2020 р. № 1341 "Про затвердження ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор". Кабінет Міністрів України. 2020

Документ актуальний на 13.01.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 грудня 2020 р. № 1341

Київ

Про затвердження ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор

Відповідно до частини третьої статті 45 та частини першої статті 47 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;

Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;

Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

2. Установити, що до впровадження електронної взаємодії Реєстру організаторів азартних ігор у гральних закладах казино, Реєстру організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет, Реєстру організаторів букмекерської діяльності, Реєстру організаторів азартних ігор у залах гральних автоматів, Реєстру організаторів гри в покер в мережі Інтернет із Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 “Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455), та Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р.

№ 357 “Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1450), під час ліцензування господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор прийняття рішень Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей, видача ліцензій, залишення документів, поданих для отримання ліцензій, без розгляду, відмова у видачі ліцензії, анулювання ліцензії здійснюються без використання програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань шляхом розміщення на веб-сайті зазначеної Комісії інформації про прийняті рішення, в тому числі про рішення щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, та/або про рішення щодо наявності у суб’єкта господарювання права на використання грального обладнання або букмекерського пункту, що передбачає отримання ліцензії.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім положень ліцензійних умов щодо сертифікації грального обладнання, які набирають чинності після встановлення Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей переліку компаній (установ, лабораторій), які проводять сертифікацію грального обладнання, що підлягає сертифікації, та сертифікатів, які автоматично визнаються в Україні, але не пізніше 1 січня 2021 р., та положень ліцензійних умов щодо Державної системи онлайн-моніторингу, які набирають чинності з дня введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу відповідним рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, але не пізніше ніж через два роки з дня набрання чинності Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”. Після введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу організатори азартних ігор зобов’язані підключити гральне обладнання до такої Державної системи протягом шести місяців з дня введення її в експлуатацію.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 67


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 грудня 2020 р. № 1341

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино

Загальні питання

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, ліцензії на гральний стіл та/або на гральний стіл з кільцем рулетки, ліцензії на гральний автомат, інвестиційної ліцензії, а також вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності

2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх юридичних осіб, що провадять діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино та на здобувачів ліцензій.

Право на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино має організатор азартних ігор, який отримав ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино або інвестиційну ліцензію, а також ліцензію на гральний стіл та/або ліцензію на гральний стіл з кільцем рулетки та ліцензію на гральний автомат. При цьому кожен гральний стіл, кожен гральний стіл з кільцем рулетки та кожен гральний автомат підлягають ліцензуванню.

Інвестиційна ліцензія видається органом ліцензування за умови будівництва заявником готельного комплексу категорії “п’ять зірок” з номерним фондом не менше 200 номерів (у м. Києві) або 150 номерів в інших містах та дає право здійснювати організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, розміщених у такому готельному комплексі.

У разі реалізації окремих інвестиційних проектів з організації та проведення азартних ігор казино за рішенням Кабінету Міністрів України положення частини третьої статті 26 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” не застосовуються. Організація та проведення азартних ігор відповідно до частини п’ятої статті 26 зазначеного Закону здійснюються на підставі інвестиційної ліцензії.

3. Терміни у цих Ліцензійних умовах вживаються у такому значенні:

здобувач ліцензії (заявник) - юридична особа, яка звернулася в установленому законодавством порядку до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино та/або ліцензії на гральний стіл, та/або на гральний стіл з кільцем рулетки, та/або ліцензії на гральний автомат, та/або інвестиційної ліцензії;

ліцензіат (організатор азартних ігор) - юридична особа, яка має ліцензію;

ліцензійна справа - єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації та на паперових носіях у разі, якщо заявник подав заяву та документи на паперових носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії (заявника) чи ліцензіата, які подані ним та/або надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних осіб, фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”;

місце провадження діяльності - гральний заклад казино на території спеціальної гральної зони, у межах якого організатор азартних ігор у гральних закладах казино провадить діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

4. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей є органом ліцензування діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино (далі - орган ліцензування).

5. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання - їм відповідати.

Вимоги цих Ліцензійних умов стосуються кожного організатора азартних ігор, який повинен виконувати їх щодо кожного місця провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.

Діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино може провадитися виключно за наявності у юридичних осіб відповідних ліцензій із використанням сертифікованого (відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”) та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Ліцензіат забезпечує провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино виключно в місці її провадження, зазначеному в документах, поданих до органу ліцензування.

6. Провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино здійснюється на підставі таких видів ліцензій:

1) ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;

2) ліцензія на гральний стіл та/або ліцензія на гральний стіл з кільцем рулетки;

3) ліцензія на гральний автомат;

4) інвестиційна ліцензія.

Ліцензія на гральний стіл та/або на гральний стіл з кільцем рулетки, на гральний автомат видається органом ліцензування на строк дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино або інвестиційної ліцензії.

У разі коли гральний стіл містить два або більше робочих місця працівника організатора азартних ігор, що вдвічі або більше збільшує можливість проведення гри за таким гральним столом, для цілей ліцензування таке гральне обладнання вважається двома або більше гральними столами відповідно.

Здобувач ліцензії, ліцензіат не можуть перебувати прямо чи опосередковано під контролем (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та/або не можуть діяти в інтересах таких осіб.

Здобувач ліцензії, ліцензіат та/або пов’язані з ним особи не можуть належати до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України “Про санкції”.

Ліцензія дає право використовувати тільки один бренд організатора азартних ігор відповідно до правил, встановлених Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

7. Документи подаються до органу ліцензування та отримуються від нього за вибором здобувача ліцензії у спосіб, визначений цими Ліцензійними умовами.

Документи для отримання ліцензії можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії:

нарочно;

поштовим відправленням з описом вкладення;

в електронній формі з оформленням згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

8. Для отримання ліцензії здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву за формою згідно з додатком 1.

Щодо отримання ліцензії кожного виду подається окрема заява.

У заяві про отримання ліцензії повинні міститися такі дані:

найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код заявника;

вид господарської діяльності, зазначений у частині першій статті 2 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію;

вид ліцензії, що має намір отримати заявник;

інформація про правові підстави використання онлайн-системи організатора азартних ігор;

інформація про бренд організатора азартних ігор, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.

9. До заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино додаються:

1) засвідчені копії установчих документів заявника;

2) оригінал або належним чином засвідчена копія витягу з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;

3) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, виданого незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, що підтверджує повноту формування статутного (складеного) капіталу;

4) оригінал або належним чином засвідчена копія документів, що підтверджує джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір провадити діяльність у сфері організації та провадження азартних ігор у гральних закладах казино;

5) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;

6) оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника;

7) оригінал або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують право власності (користування), або оригінал чи належним чином засвідчена копія попереднього договору, що передбачає таке право та характеристики приміщення, в якому організатор азартних ігор планує провадити діяльність;

8) оригінал або належним чином засвідчена копія документів, що підтверджують відповідність приміщень вимогам, встановленим Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”;

9) належним чином засвідчені копії документів та/або інформація, що підтверджують відповідність території спеціальної гральної зони, в межах якої здійснюватиметься організація та проведення азартних ігор у гральному закладі казино, вимогам, встановленим частиною третьою статті 26 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, та територіальної спеціальної гральної зони, в межах якої здійснюватиметься організація та проведення азартних ігор у гральному закладі казино, вимогам, встановленим частиною четвертою статті 26 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, крім подання заяви про отримання інвестиційної ліцензії;

10) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд організатора азартних ігор, та інша інформація про бренд, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор;

11) відомості, необхідні для отримання ліцензії, за формою згідно з додатком 2;

12) інформація про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

13) інформація про те, що здобувач ліцензії та/або пов’язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України “Про санкції”. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

14) інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

15) інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

16) інформація про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

17) інформація про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

18) структура власності здобувача ліцензії та інформація про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності у здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника, зокрема кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, подається обґрунтована причина його відсутності. Така структура власності подається за формою згідно з додатком 8.

До заяви про отримання ліцензії на гральний стіл та/або гральний стіл з кільцем рулетки додаються:

оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;

відомості, необхідні для отримання ліцензії за формою згідно з додатком 2;

оригінал або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують сертифікацію гральних столів та/або гральних столів з кільцем рулетки.

До заяви про отримання ліцензії на гральний автомат додаються:

оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;

відомості, необхідні для отримання ліцензії за формою згідно з додатком 2;

оригінал або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують сертифікацію гральних автоматів та право власності заявника на них, та оригінал або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують право власності (користування) на приміщення, або попередній договір, що передбачає таке право, що буде використовуватися як гральний заклад.

До заяви про отримання інвестиційної ліцензії додаються:

засвідчені копії установчих документів заявника;

оригінал або належним чином засвідчена копія витягу з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;

оригінал або належним чином засвідчена копія документа, виданого незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, що підтверджує повноту формування статутного (складеного) капіталу;

оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір провадити діяльність у сфері організації та провадження азартних ігор у гральних закладах казино;

оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;

оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника;

оригінал або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують право власності (користування), або оригінал чи належним чином засвідчена копія попереднього договору, що передбачає набуття права власності (користування), із зазначенням в такому документі характеристики приміщення, в якому організатор азартних ігор планує провадити діяльність;

оригінал або належним чином засвідчена копія документів, що підтверджують відповідність приміщень вимогам, встановленим Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”;

належним чином засвідчені копії документів та/або інформація, що підтверджують відповідність території спеціальної гральної зони, в межах якої здійснюватиметься організація та проведення азартних ігор у гральному закладі казино, вимогам, встановленим частиною третьою статті 26 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, та територіальної спеціальної гральної зони, в межах якої здійснюватиметься організація та проведення азартних ігор у гральному закладі казино, вимогам, встановленим частиною четвертою статті 26 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, крім подання заяви про отримання інвестиційної ліцензії;

належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд організатора азартних ігор, та інша інформація про бренд, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор;

відомості, необхідні для отримання ліцензії, за формою згідно з додатком 2;

інформація про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

інформація про те, що здобувач ліцензії та/або пов’язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України “Про санкції”. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

інформація про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

інформація про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

у разі реалізації окремих інвестиційних проектів відповідно до частини п’ятої статті 26 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” (у разі подання заяви про отримання інвестиційної ліцензії):

- інвестиційний проект;

- рішення Кабінету Міністрів України про незастосування положень частини третьої статті 26 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”;

у разі будівництва готельного комплексу відповідно до частини шостої статті 26 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” зареєстрована декларація про початок будівельних робіт (у разі подання заяви про отримання інвестиційної ліцензії);

структура власності здобувача ліцензії та інформація про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності у здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, подається обґрунтована причина його відсутності. Така структура власності подається за формою згідно з додатком 8.

Разом із відповідною заявою та підтвердними документами здобувач ліцензії подає до органу ліцензування два примірники опису документів (за формою згідно з додатком 3), на яких уповноваженою посадовою особою органу ліцензування робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один примірник опису надсилається органом ліцензування здобувачу ліцензії (у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочно - видається йому нарочно одразу після заповнення), а другий примірник опису залишається в органі ліцензування.

10. Усі подані здобувачем ліцензії документи формуються в єдину ліцензійну справу.

Орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про отримання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб’єкта (якщо орган ліцензування ще не має ліцензійної справи щодо відповідної юридичної особи).

Під час ведення ліцензійних справ орган ліцензування повинен дотримуватися вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

Зберігання ліцензійних справ в електронній формі на електронних носіях інформації та подання їх до архівних установ здійснюється відповідно до Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”.

У ліцензійній справі зберігаються:

документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та цих Ліцензійних умов (разом із конвертами);

завірені органом ліцензування копії (фотокопії) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

оригінали, копії (фотокопії) судових рішень, звернень правоохоронних органів, що надійшли до органу ліцензування стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

матеріали (документи або їх копії (фотокопії), завірені органом ліцензування) перевірок органом ліцензування додержання ліцензіатами вимог цих Ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень цих Ліцензійних умов);

оригінали судового рішення про витребування документів з ліцензійної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів витребуваних документів;

інші документи, встановлені законом.

Ліцензійна справа зберігається протягом строку, визначеного законодавством.

Вилучення документів з ліцензійних справ здійснюється в порядку, передбаченому законом.

Орган ліцензування зобов’язаний зробити копії (фотокопії) документів, що вилучаються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються документи, визначені законом, на підставі яких було вилучено документи з ліцензійної справи.

Витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Орган ліцензування зобов’язаний зробити копії (фотокопії) документів, що витребовуються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються судове рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, та копія (фотокопії) до опису витребовуваних документів.

Оригінали витребовуваних документів надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.

Вилучення документів з ліцензійної справи не є підставою для відмови органом ліцензування у здійсненні передбачених Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” дій, крім випадку одержання органом ліцензування судового рішення про заборону їх вчинення.

11. Документи, що складаються здобувачем ліцензії або ліцензіатом відповідно до цих Ліцензійних умов, викладаються державною мовою та підписуються здобувачем ліцензії або ліцензіатом, або особою, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами.

У разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом на паперовому носії вони складаються за допомогою друкувальних засобів або оформлюються рукописним способом (друкованими літерами, чітко та розбірливо, виправлення не допускаються).

Сторінки багатосторінкових документів нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою здобувача ліцензії, ліцензіата (за наявності).

Документи, що подаються в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

12. Органу ліцензування забороняється вимагати додаткові документи, які не зазначені у цих Ліцензійних умовах.

13. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про будь-які зміни даних, зазначені у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі, протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання. Інформація про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) у довільній формі разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують такі зміни.

14. Відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії, ліцензіат.

15. Повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії за формою згідно з додатком 4 надсилається ліцензіату у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

16. Повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за формою згідно з додатком 5 надсилається здобувачу ліцензії у будь-який зручний для здобувача ліцензії спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються перелік та опис підстав (обґрунтування) для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

17. Після отримання ліцензії організатор азартних ігор зобов’язаний повідомити органу ліцензування про відкриття грального закладу казино не менше ніж за три робочих дні до такого відкриття за формою згідно з додатком 6.

18. Організатор азартних ігор повідомляє органу ліцензування про закриття грального закладу казино протягом трьох робочих днів після такого закриття за формою згідно з додатком 7.

19. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити отримання кореспонденції, у тому числі тієї, що надсилається органом ліцензування та його територіальними органами, за своїм місцезнаходженням та повідомлень в електронному вигляді за адресою електронної пошти, зазначеною у заяві про отримання ліцензії.

20. Документи, подання яких для отримання ліцензії передбачено цими Ліцензійними умовами та які прийнято органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії, поверненню здобувачеві ліцензії не підлягають.

21. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

2) статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше 30 млн. гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав;

3) статутний (складений) капітал якої не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного (складеного) капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку;

4) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

5) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

6) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах;

7) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

8) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

9) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

10) яка не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

11) яка не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу;

12) яка відповідає іншим встановленим Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та цими Ліцензійними умовами вимогам.

22. Організатором азартних ігор не можуть бути:

1) банки та інші фінансові установи;

2) підприємства, установи та організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

3) юридичні особи, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займатися організацією та проведенням азартних ігор.

Організаційні вимоги

23. Діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино провадиться юридичними особами на підставі відповідних ліцензій за умови виконання організаційних, матеріально-технічних, кадрових та фінансово-економічних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами та Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

24. Ліцензіат забезпечує провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино виключно в місці її провадження, зазначеному в документах, поданих до органу ліцензування.

25. Організатор азартних ігор зобов’язаний:

1) дотримуватися вимог Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, цих Ліцензійних умов, а також інших нормативно-правових актів України;

2) дотримуватися правил проведення азартних ігор;

3) проводити виключно дозволені Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” види азартних ігор у гральних закладах казино лише після отримання відповідних ліцензій;

4) дотримуватися вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

5) не вчиняти дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор;

6) встановлювати та розробляти правила організатора азартної гри (у тому числі порядок визначення результату азартних ігор, розрахунку та здійснення виплат виграшів (призів), умови взаємодії організатора азартних ігор з гравцями та іншими особами, що повинні міститися у правилах проведення азартних ігор);

7) фіксувати в онлайн-системі, використання якої для організатора азартних ігор є обов’язковим відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та яка пов’язана каналами зв’язку (в режимі реального часу) з Державною системою онлайн-моніторингу, операції, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;

8) забезпечити зберігання у гральному закладі казино таких документів або їх копій: документи про право власності або користування приміщенням (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір оренди тощо), в якому здійснюються організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, документи про право власності на гральні автомати, документи про право власності або користування іншим гральним обладнанням (договір купівлі-продажу, договір оренди, видаткова накладна тощо), документи на гральне обладнання та відповідні сертифікати;

9) встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри;

10) своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор у гральних закладах казино протягом строку, встановленого Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, крім випадків, визначених Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, а також на вимогу гравця здійснити виплату виграшу (призу) у грошовій безготівковій формі;

11) вживати заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквіваленту, повернення ставок будь-яким третім особам, зокрема особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату або повернення (крім випадків звернення щодо повернення ставок, зроблених неповнолітньою, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є законним представником такої особи);

12) вести облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів);

13) у разі використання ігрових замінників гривні проводити їх облік;

14) розмістити у гральному закладі казино у доступному для гравців та відвідувачів місці відомості про рішення про видачу ліцензії (дата та номер рішення, строк дії ліцензії) на організацію та проведення азартних ігор, правила організатора азартних ігор, правила відвідування грального закладу, правила проведення азартних ігор, викладені державною мовою та перекладені на англійську мову, повідомлення щодо можливого програшу та втрати коштів;

15) вживати заходів для запобігання порушенню законодавства гравцями, відвідувачами, працівниками організатора азартних ігор;

16) вживати заходів для недопущення до гральних закладів казино та до участі в азартних іграх у гральних закладах казино осіб, які не досягли 21-річного віку, та осіб, стосовно яких наявні обмеження згідно із Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”;

17) своєчасно вносити плату за відповідну ліцензію або ліцензії, які отримав такий організатор азартних ігор;

18) використовувати під час організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино онлайн-системи, що виключають можливість несанкціонованого втручання у їх роботу або створення умов для заздалегідь визначеного результату гри;

19) вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), у тому числі розміщувати у загальному доступі в місцях провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про місця, де можна отримати допомогу в разі гральної залежності;

20) розглядати скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надавати на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор у гральних закладах казино;

21) повідомляти органу ліцензування про будь-які зміни даних, зазначені у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі протягом строку, встановленого законом;

22) у встановленому порядку забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб’єктами сертифікації, не використовувати несертифіковане гральне обладнання (у разі коли сертифікація відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” є обов’язковою);

23) розміщувати гральні заклади казино з дотриманням вимог, передбачених законодавством;

24) розмістити інформацію про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон служби підтримки), в друкованому вигляді в місцях провадження діяльності з організації азартних ігор у гральних закладах казино;

25) встановити правила відвідування грального закладу казино, які мають бути складені державною та англійською мовами, пронумеровані, переплетені, завірені підписом уповноваженої особи організатора азартних ігор та скріплені печаткою організатора азартних ігор (за наявності);

26) дотримуватися принципів відповідальної гри, зокрема:

забезпечувати ідентифікацію гравця (гравців) та відвідувача (відвідувачів) у порядку, визначеному Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, у гральному закладі казино;

у випадках та порядку, встановлених органом ліцензування, не допускати до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія);

утримуватися від надання гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу гравця у відповідній азартній грі.

Організатор азартних ігор, який не забезпечив неможливість участі в азартних іграх осіб, участь яких в таких іграх заборонена Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та іншими законами, зобов’язаний відшкодувати таким особам на їх вимогу або на вимогу членів сім’ї таких осіб фінансову шкоду в розмірі десятикратного розміру програшу, що заподіяна зазначеним особам внаслідок такої бездіяльності організатора азартних ігор. Порядок відшкодування встановлюється органом ліцензування;

27) вживати заходів для забезпечення безпеки відвідувачів та гравців гральних закладів казино, зокрема шляхом надання доступу до відвідування гральних закладів після проведення перевірки відвідувачів та гравців за допомогою металошукача, та встановити режим пропуску до грального закладу казино, який унеможливить відвідування гральних закладів особами з холодною чи вогнепальною зброєю, крім осіб, які здійснюють охорону відповідного закладу або готелю, особами з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами;

28) обладнати приміщення грального закладу казино системою охоронної сигналізації та системами відеоспостереження, а також забезпечити зберігання відеозаписів;

29) унеможливити настання таких випадків:

надання заздалегідь неправдивої інформації щодо порядку організації та проведення азартних ігор та результатів гри;

сприяння у виграші;

втручання у процес гри (крім випадків, передбачених правилами азартних ігор);

30) виконувати інші обов’язки, передбачені Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, цими Ліцензійними умовами та іншими актами законодавства про азартні ігри.

26. Організатору азартних ігор забороняється:

прийняття ставок у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу;

надання гравцю позики для участі у грі, розміщувати у гральних закладах банківські та кредитні установи, ломбарди, банкомати, пункти обміну валют;

пропонування або надання гравцям безкоштовно або як винагороду за участь в азартній грі алкогольних напоїв, пива, слабоалкогольних напоїв чи тютюнових виробів або майна, володіння або розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій.

27. Організатор азартних ігор зобов’язаний унеможливити надання заздалегідь неправдивої інформації щодо порядку організації та проведення азартних ігор у гральному закладі казино та результатів гри, сприяння у виграші, втручання у процес гри (крім випадків, передбачених правилами азартних ігор).

28. Організатор азартних ігор може проводити у гральному закладі казино ігри в покер, інші азартні ігри казино. Не допускається проведення азартних ігор у гральному закладі казино, що мають ознаки лотереї, у тому числі прийняття ставок на результати розіграшів лотерей.

29. Організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино дозволяється виключно на території спеціальних гральних зон на підставі відповідної ліцензії.

30. На підставі однієї ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино може провадитися діяльність одного закладу казино.

31. Територією спеціальної гральної зони для гральних закладів казино вважається:

1) територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії “п’ять зірок” з номерним фондом не менше 150 номерів для м. Києва;

2) територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії “п’ять зірок” та/або “чотири зірки” з номерним фондом не менше 100 номерів для інших населених пунктів;

3) територія заміського комплексу відпочинку - об’єкта нерухомого майна, що розташований за межами міста та складається з двох або більше будівель та споруд, загальною площею не менше 10 тис. кв. метрів, з обов’язковим оснащенням готелем категорії “п’ять зірок”;

4) територія спеціальної територіальної гральної зони, створеної за рішенням Кабінету Міністрів України.

32. Територіальною спеціальною гральною зоною, створеною за рішенням Кабінету Міністрів України, може бути:

1) територія в межах митної території України за межами населених пунктів;

2) територія населених пунктів поза межами житлових районів;

3) територія, що потребує додаткового стимулювання її соціально-економічного розвитку.

У межах територіальної спеціальної гральної зони, створеної за рішенням Кабінету Міністрів України, дозволяється розміщувати казино на території окремих будівель у випадку, якщо площа грального закладу казино становить більше 10 тис. кв. метрів.

На території України за рішенням Кабінету Міністрів України може бути створено не більше п’яти територіальних спеціальних гральних зон.

33. У разі реалізації окремих інвестиційних проектів з організації та проведення азартних ігор казино за рішенням Кабінету Міністрів України положення частини третьої статті 26 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” не застосовуються. Організація та проведення азартних ігор відповідно до частини п’ятої статті 26 зазначеного Закону здійснюються на підставі інвестиційної ліцензії.

34. Інвестиційна ліцензія на діяльність з організації та проведення азартних ігор казино також видається органом ліцензування за умови будівництва заявником готельного комплексу категорії “п’ять зірок” з номерним фондом не менше 200 номерів (у м. Києві) або 150 номерів в інших містах та дає право здійснювати організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, розміщених у такому готельному комплексі.

35. Категорія готелю підтверджується свідоцтвом про встановлення готелю відповідної категорії.

36. Режим роботи грального закладу казино та об’єктів, що в ньому розміщені, визначається організатором азартних ігор самостійно з урахуванням необхідності дотримання вимог законодавства щодо забезпечення громадської безпеки і правопорядку, нормальних (звичайних) умов життя для громадян, які проживають на суміжній та прилеглій до спеціальної гральної зони території, а також виконання норм і правил, що регламентують граничний рівень звукового шуму та електромагнітного випромінювання.

Матеріально-технічні вимоги

37. Організатор азартних ігор зобов’язаний встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.

38. Організатор азартних ігор зобов’язаний забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб’єктами сертифікації (у разі коли сертифікація відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” є обов’язковою).

39. Орган ліцензування встановлює виключний перелік грального обладнання, що підлягає обов’язковій сертифікації. Забороняється використання несертифікованого грального обладнання, щодо якого встановлена вимога органу ліцензування про сертифікацію.

40. Сертифікація та інспектування грального обладнання на відповідність встановленим технічним вимогам (стандартам) проводяться відповідно до встановленого порядку суб’єктами сертифікації, перелік яких визначений органом ліцензування.

41. Гральне обладнання розміщується виключно у приміщеннях гральних закладів казино (у спеціальних гральних зонах). Забороняється розміщувати гральне обладнання поза межами гральних закладів казино (спеціальних гральних зон), крім зберігання організатором азартних ігор непрацюючого або резервного обладнання.

Гральні автомати, розміщені в гральному закладі казино, повинні належати організатору азартних ігор на праві власності та бути підключені до Державної системи онлайн-моніторингу або до онлайн-системи організатора азартних ігор, поєднаної каналами зв’язку з Державною системою онлайн-моніторингу.

Технічні засоби онлайн-системи організації азартних ігор, за допомогою яких надаються послуги, повинні розміщуватися виключно на території України. Інформація в онлайн-системі повинна оброблятися виключно на території України.

42. Кожна одиниця грального обладнання, розміщеного в гральному закладі (крім гральних столів, у тому числі з кільцем рулетки) повинна бути підключена до онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов’язана каналами зв’язку із Державною системою онлайн-моніторингу та забезпечує передачу інформації в режимі реального часу до Державної системи онлайн-моніторингу.

Гральне обладнання (крім гральних столів, у тому числі з кільцем рулетки) повинно бути підключено до Державної системи онлайн-моніторингу не пізніше:

десяти днів з дня отримання ліцензії у разі першого підключення до Державної системи онлайн-моніторингу нового організатора азартних ігор (для онлайн-систем організаторів азартних ігор);

дня отримання ліцензії на гральне обладнання (гральний автомат).

43. На корпусі кожного грального автомата зазначаються виробничий номер, рік виробництва, дані про модифікацію та ремонт (за наявності), назва виробника.

На лицьовому боці корпусу кожного грального автомата зазначається загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю).

44. Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, та елементів, що можуть вплинути на роботу грального обладнання, які не були сертифіковані суб’єктом сертифікації.

45. Забороняється внесення змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено розробником такого грального обладнання або якщо це не передбачено технічною та програмною документацією грального обладнання.

Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, крім підключення до онлайн-системи організатора азартних ігор чи Державної системи онлайн-моніторингу.

46. Забороняється використання гральних автоматів, загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю) в яких встановлений на рівні менш як 90 відсотків.

Забороняється використання грального обладнання, що передбачає встановлення відсотка виграшу механічним способом.

Забороняється використання несертифікованих гральних автоматів та гральних автоматів, випущених до 2019 року.

Забороняється використання гральних автоматів, виробниками (постачальниками) яких є резиденти іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-агресором та/або державою-окупантом.

До використання у гральному закладі допускаються виключно гральні автомати, у яких відсутні купюроприймачі.

Усі гральні автомати повинні бути обладнані генераторами випадкових чисел, що проводять випадкові та незалежні результати гри та забезпечують неможливість передбачення результату майбутньої гри, спираючись на результати попередніх ігор. Генератори випадкових чисел у гральних автоматах повинні працювати постійно, незважаючи на те, йде гра з використанням грального автомата чи ні.

Генератори випадкових чисел та процес випадкового вибору повинні бути захищені від зовнішнього впливу, зокрема електромагнітного чи електростатичного втручання, радіочастотних перешкод.

Гральні автомати повинні використовувати захищені протоколи зв’язку, що забезпечують захист генератора випадкових чисел та процес випадкового відбору від впливу з боку пов’язаного обладнання, з яким відбувається обмін даними.

Забороняється вносити не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника зміни у конструкцію сертифікованого грального обладнання.

47. Участь в азартній грі у гральному закладі казино здійснюється з використанням ігрових замінників гривні (гральних жетонів, фішок). У гральному закладі казино забороняється прийняття ставок грошима, матеріальними цінностями чи іншим майном.

Кожний ігровий замінник гривні повинен бути оснащений спеціальним засобом (чіпом тощо), зчитування якого дає можливість визначити номінал відповідного ігрового замінника гривні та місцезнаходження казино, в якому він використовується (перебуває в обігу).

48. До використання у гральному закладі допускається виключно гральне обладнання, в якому відсутня можливість несанкціонованого втручання в його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.

49. Програмне забезпечення грального обладнання повинно бути ліцензованим та сертифікованим на предмет відповідності національним або міжнародним стандартам.

50. Онлайн-система організатора азартних ігор повинна забезпечувати прийняття ставки та фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу (призу), здійснення виплати та інші операції, пов’язані з організацією та проведенням азартних ігор у гральному закладі казино, захист даних від втрати, перекручення, підробки, знищення, копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора азартних ігор.

Онлайн-система організатора азартних ігор повинна бути пов’язана каналами зв’язку з Державною системою онлайн-моніторингу відповідно до вимог Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

51. Організатор азартних ігор забезпечує розміщення грального обладнання у кількості не менше:

1) десяти гральних столів, у тому числі не менше двох гральних столів з кільцем рулетки, та не менше 50 гральних автоматів у разі розташування грального закладу казино на території спеціальної гральної зони у населених пунктах з чисельністю населення більше 500 тис. осіб;

2) п’яти гральних столів, у тому числі не менше одного грального стола з кільцем рулетки, та не менше 20 гральних автоматів у разі розташування грального закладу казино на території спеціальної гральної зони у населеному пункті з чисельністю населення менше 500 тис. осіб та поза межами населених пунктів.

52. Організатор азартних ігор у гральному закладі казино, розташованому на території окремої будівлі в межах спеціальної територіальної гральної зони, створеної за рішенням Кабінету Міністрів України, зобов’язаний розмістити:

1) гральне обладнання у кількості не менше 20 гральних столів, у тому числі не менше чотирьох гральних столів з кільцем рулетки, та не менше 250 гральних автоматів;

2) заклад громадського харчування.

53. Мінімальна площа приміщення для розташування грального закладу казино на території будівель, в яких розташовані готелі категорії “п’ять зірок”, становить не менш як 500 кв. метрів. Територія для розміщення грального закладу казино повинна бути відокремлена таким чином, щоб унеможливити неконтрольований вхід відвідувачів без їх ідентифікації.

54. Організатор азартних ігор зобов’язаний обладнати приміщення грального закладу казино системою охоронної сигналізації та системами відеоспостереження, а також забезпечити зберігання відеозаписів.

Системи охоронної сигналізації та відеоспостереження приміщення грального закладу казино повинні відповідати таким вимогам:

забезпечувати безперервний чіткий (з можливістю встановлення чіткого відображення всіх предметів та вигляду осіб) відеозапис;

забезпечувати огляд усього закладу казино без виникнення зон, які не охоплюються системою відеоспостереження (крім вбиралень).

Системи охоронної сигналізації та відеоспостереження приміщень казино повинні відповідати стандартам та вимогам, що встановлені до таких систем.

Ліцензіат забезпечує зберігання відеозаписів, здійснених за допомогою систем відеоспостереження, протягом одного року після здійснення відеозапису.

Про роботу систем охоронної сигналізації та відеоспостереження приміщень казино організатор азартних ігор повинен поінформувати відвідувачів відповідними позначеннями.

Кадрові вимоги

55. Працівниками організатора азартних ігор та іншими особами, залученими до надання послуг організатором азартних ігор, не можуть бути особи, які на момент початку роботи не досягли 21-річного віку.

56. У керівників, головних бухгалтерів або осіб, на яких покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор повинна бути бездоганна ділова репутація.

57. Організатори азартних ігор зобов’язані забезпечити періодичне проведення інструктажів із персоналом щодо принципів відповідального ставлення до відповідних азартних ігор та заходів, спрямованих на запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності.

58. Чисельність працівників у гральному закладі казино, які працюють за трудовим договором, укладеним з організатором азартних ігор, не може бути менше ніж 50 осіб.

59. Чисельність працівників у гральному закладі казино, розташованому на території окремої будівлі в межах спеціальної територіальної гральної зони, створеної за рішенням Кабінету Міністрів України, які працюють за трудовим договором, укладеним з організатором азартних ігор, не може бути менше ніж 200 осіб.

Фінансово-економічні вимоги

60. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України, статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше 30 млн. гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав.

Організатор азартних ігор зобов’язаний на дату подання заяви про отримання ліцензії та протягом строку дії такої ліцензії підтримувати розмір статутного (складеного) капіталу у розмірі не меншому, що встановлений цим пунктом.

61. Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного (складеного) капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.

62. Організатор азартних ігор зобов’язаний оформити цільовий банківський депозит чи банківську гарантію для забезпечення здійснення виплати виграшів на суму 7200 (сім тисяч двісті) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.


Додаток 1

до Ліцензійних умов провадження

діяльності у сфері організації та

проведення азартних ігор у гральних

закладах казино

ЗАЯВА

про отримання ліцензії

Додаток 2

до Ліцензійних умов провадження

діяльності у сфері організації та

проведення азартних ігор у гральних

закладах казино

ВІДОМОСТІ,

необхідні для отримання ліцензії

Додаток 3

до Ліцензійних умов провадження

діяльності у сфері організації та

проведення азартних ігор у гральних

закладах казино

ОПИС

документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії

Додаток 4

до Ліцензійних умов провадження

діяльності у сфері організації та

проведення азартних ігор у гральних

закладах казино

ФОРМА

повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії

Додаток 5

до Ліцензійних умов провадження

діяльності у сфері організації та

проведення азартних ігор у гральних

закладах казино

ФОРМА

повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії

Додаток 6

до Ліцензійних умов провадження

діяльності у сфері організації та

проведення азартних ігор у гральних

закладах казино

ФОРМА

повідомлення про відкриття грального закладу

Додаток 7

до Ліцензійних умов провадження

діяльності у сфері організації та

проведення азартних ігор у гральних

закладах казино

ФОРМА

повідомлення про закриття грального закладу

Додаток 8

до Ліцензійних умов провадження

діяльності у сфері організації та

проведення азартних ігор у гральних

закладах казино

Схематичне зображення структури власності


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 грудня 2020 р. № 1341

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів

Загальні питання

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів та ліцензій на гральний автомат, а також вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх юридичних осіб, що провадять діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, та на здобувачів ліцензій.

Отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів та ліцензії на гральний автомат (на кожен гральний автомат окремо) дає право на провадження діяльності організатора азартних ігор у залах гральних автоматів.

3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у такому значенні:

здобувач ліцензії (заявник) - юридична особа, яка звернулася в установленому законодавством порядку до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії, зазначеної у пункті 1 цих Ліцензійний умов;

ліцензіат (організатор азартних ігор) - юридична особа, яка має ліцензію, передбачену цими Ліцензійними умовами;

ліцензійна справа - єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації та на паперових носіях у разі, коли заявник подав заяву та документи на паперових носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії (заявника) чи ліцензіата, які подані ним та/або надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних осіб, фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”;

місце провадження діяльності - зал гральних автоматів у спеціальній гральній зоні, у межах якого організатор азартних ігор провадить діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів.

Інші терміни вживаються у значенні, визначеному в Законах України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

4. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей є органом ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів (далі - орган ліцензування).

5. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання - їм відповідати.

Вимоги цих Ліцензійних умов стосуються кожного організатора азартних ігор, який повинен виконувати їх щодо кожного місця провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів.

Провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів може здійснюватися виключно за наявності в юридичних осіб відповідних ліцензій з використанням сертифікованого (відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”) та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Ліцензіат забезпечує провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів виключно в місцях її провадження, зазначених у документах, поданих до органу ліцензування.

6. Провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів здійснюється на підставі таких видів ліцензій:

1) ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

2) ліцензії на гральний автомат.

Здобувач ліцензії, ліцензіат не може перебувати прямо чи опосередковано під контролем (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та/або не може діяти в інтересах таких осіб.

Здобувач ліцензії, ліцензіат та/або пов’язані з ним особи не можуть належати до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України “Про санкції”.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів дає право використовувати тільки один бренд організатора азартних ігор відповідно до правил, встановлених Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

7. Документи подаються до органу ліцензування та отримуються від нього за вибором здобувача ліцензії у спосіб, визначений цими Ліцензійними умовами.

Документи для отримання ліцензії можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії:

нарочно;

поштовим відправленням з описом вкладення;

в електронній формі з оформленням згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

8. Для отримання ліцензії кожного виду заявник подає до органу ліцензування окрему заяву за формою згідно з додатком 1.

У заяві про отримання ліцензії повинні міститися такі дані:

найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код заявника;

вид господарської діяльності, зазначений у частині першій статті 2 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію;

вид ліцензії, що має намір отримати заявник;

інформація про правові підстави для використання онлайн-системи організатора азартних ігор;

інформація про бренд організатора азартних ігор, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів.

9. До заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів додаються:

1) засвідчені копії установчих документів заявника;

2) оригінал або належним чином засвідчена копія витягу з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подання заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;

3) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, виданого незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, що підтверджує повноту формування статутного (складеного) капіталу;

4) оригінал або належним чином засвідчена копія документів, що підтверджують джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір провадити господарську діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

5) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;

6) оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника;

7) оригінал або належним чином засвідчена копія документів, що підтверджують право власності (користування), або оригінал чи належним чином засвідчена копія попереднього договору, що передбачає таке право, та характеристики приміщення, в якому організатор азартних ігор планує провадити діяльність;

8) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує відповідність приміщень вимогам, встановленим Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”;

9) належним чином засвідчені копії документів та/або інформація, що підтверджують відповідність території спеціальної гральної зони, в межах якої здійснюватиметься організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, вимогам, встановленим частиною другою статті 38 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, та відповідність залів гральних автоматів вимогам, встановленим частинами третьою та четвертою статті 38 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”;

10) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд організатора азартних ігор, та інша інформація щодо бренду, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

11) відомості, необхідні для отримання ліцензії, за формою згідно з додатком 2;

12) інформація про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

13) інформація про те, що здобувач ліцензії та/або пов’язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України “Про санкції”. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

14) інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

15) інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

16) інформація про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

17) інформація про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

18) структура власності здобувача ліцензії та інформація про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, в тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності у здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, подається обґрунтована причина його відсутності. Така структура власності подається за формою згідно з додатком 8.

До заяви про отримання ліцензії на гральний автомат додаються:

оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;

відомості, необхідні для отримання ліцензії, за формою згідно з додатком 2;

оригінал або належним чином засвідчена копія документів, що підтверджують сертифікацію гральних автоматів та право власності заявника на них, та документи, що підтверджують право власності (користування) на приміщення, або попередній договір, що передбачає таке право, що буде використовуватися як зал гральних автоматів.

Разом з відповідною заявою та підтвердними документами здобувач ліцензії подає до органу ліцензування два примірники опису документів (за формою згідно з додатком 3), на яких уповноваженою посадовою особою органу ліцензування робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один примірник опису надсилається органом ліцензування здобувачу ліцензії (у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочно - видається йому нарочно відразу після заповнення), а другий примірник опису залишається в органі ліцензування.

10. Усі подані здобувачем ліцензії документи формуються в єдину ліцензійну справу.

Орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про отримання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб’єкта (якщо орган ліцензування ще не має ліцензійної справи щодо відповідної юридичної особи).

Під час ведення ліцензійних справ орган ліцензування повинен дотримуватися вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

Зберігання ліцензійних справ в електронній формі на електронних носіях інформації та подання їх до архівних установ здійснюється відповідно до Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”.

У ліцензійній справі зберігаються:

документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та цих Ліцензійних умов (разом із конвертами);

завірені органом ліцензування копії (фотокопії) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

оригінали, копії (фотокопії) судових рішень, звернень правоохоронних органів, що надійшли до органу ліцензування стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

матеріали (документи або їх копії (фотокопії), завірені органом ліцензування) перевірок органом ліцензування додержання ліцензіатами вимог цих Ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень вимог цих Ліцензійних умов);

оригінали судових рішень про витребування документів з ліцензійної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів витребуваних документів;

інші документи, встановлені законом.

Ліцензійна справа зберігається протягом строку, визначеного законодавством.

Вилучення документів з ліцензійних справ здійснюється в порядку, передбаченому законом.

Орган ліцензування зобов’язаний зробити копії (фотокопії) документів, що вилучаються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються документи, визначені законом, на підставі яких вилучено документи з ліцензійної справи.

Витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Орган ліцензування зобов’язаний зробити копії (фотокопії) документів, що витребовуються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються судове рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, та копія (фотокопії) до опису витребовуваних документів.

Оригінали витребовуваних документів надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.

Вилучення документів з ліцензійної справи не є підставою для відмови органом ліцензування у здійсненні передбачених Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” дій, крім випадку одержання органом ліцензування судового рішення про заборону їх вчинення.

11. Документи, що складаються здобувачем ліцензії або ліцензіатом відповідно до цих Ліцензійних умов, повинні бути викладені державною мовою та підписані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом або особою, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності.

У разі оформлення документів на паперовому носії вони складаються за допомогою друкувальних засобів або оформлюються рукописним способом (друкованими літерами, чітко та розбірливо, виправлення не допускаються).

Сторінки багатосторінкових документів нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою здобувача ліцензії, ліцензіата (за наявності).

Документи, що подаються в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

12. Органу ліцензування забороняється вимагати додаткові документи, які не зазначені у цих Ліцензійних умовах.

13. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про будь-які зміни даних, зазначених у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі, протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання. Інформація про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) у довільній формі разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують такі зміни.

14. Відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії, ліцензіат.

15. Повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії за формою згідно з додатком 4 надсилається ліцензіату у будь-який зручний для нього спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення.

16. Повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за формою згідно з додатком 5 надсилається здобувачу ліцензії у будь-який зручний для нього спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються перелік та опис підстав (обґрунтування) для прийняття рішення про відмову в її видачі.

17. Після отримання ліцензії організатор азартних ігор зобов’язаний повідомити органу ліцензування про відкриття грального закладу не менше ніж за три робочих дні до такого відкриття за формою згідно з додатком 6.

18. Організатор азартних ігор повідомляє органу ліцензування про закриття грального закладу протягом трьох робочих днів після такого закриття за формою згідно з додатком 7.

19. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити отримання кореспонденції, у тому числі тієї, що надсилається органом ліцензування та його територіальними органами, за своїм місцезнаходженням та повідомлень в електронному вигляді за адресою електронної пошти, зазначеною у заяві про отримання ліцензії.

20. Документи, подання яких для отримання ліцензії передбачено цими Ліцензійними умовами та які прийняті органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії, поверненню здобувачеві ліцензії не підлягають.

21. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

2) статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше 30 млн. гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав;

3) статутний (складений) капітал якої не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного (складеного) капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку;

4) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

5) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

6) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється (у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах;

7) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

8) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

9) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

10) яка не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

11) яка не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу;

12) яка відповідає іншим встановленим Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та цими Ліцензійними умовами вимогам.

22. Організатором азартних ігор не можуть бути:

1) банки та інші фінансові установи;

2) підприємства, установи та організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

3) юридичні особи, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займатися організацією та проведенням азартних ігор.

Організаційні вимоги

23. Господарська діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів провадиться юридичними особами на підставі відповідної ліцензії за умови виконання організаційних, матеріально-технічних, кадрових та фінансово-економічних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами та Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

24. Провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів здійснюється ліцензіатом виключно в місці провадження діяльності, зазначеному у документах, поданих до органу ліцензування.

25. Організатор азартних ігор зобов’язаний:

1) дотримуватися вимог Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, цих Ліцензійних умов, а також інших нормативно-правових актів України;

2) дотримуватися правил проведення азартних ігор;

3) проводити виключно дозволені Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” види азартних ігор лише після отримання відповідних ліцензій;

4) дотримуватися вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

5) не вчиняти дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор;

6) встановлювати та розробляти правила організатора азартної гри (у тому числі порядок визначення результату азартних ігор, розрахунку та здійснення виплат виграшів (призів), умови взаємодії організатора азартних ігор з гравцями та іншими особами, що повинні міститися у правилах проведення азартних ігор);

7) фіксувати в онлайн-системі, використання якої для організатора азартних ігор є обов’язковим відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та яка пов’язана каналами зв’язку (в режимі реального часу) з Державною системою онлайн-моніторингу, операції, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;

8) забезпечити зберігання у гральному закладі таких документів або їх копій, як документи про право власності або користування приміщенням (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір оренди тощо), в якому здійснюються організація та проведення азартних ігор, документи про право власності на гральні автомати та документи про право власності або користування іншим гральним обладнанням (договір купівлі-продажу, договір оренди, видаткова накладна тощо), документи на гральне обладнання та відповідні сертифікати;

9) встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання в його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри;

10) своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор протягом строку, встановленого Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, крім випадків, визначених Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, а також на вимогу гравця здійснити виплату виграшу (призу) у грошовій безготівковій формі;

11) вживати заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквіваленту, повернення ставок будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату або повернення (крім випадків звернення щодо повернення ставок, зроблених неповнолітньою, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є законним представником такої особи);

12) вести облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (в разі наявності таких виграшів (призів);

13) у разі використання ігрових замінників гривні вести їх облік;

14) розмістити у гральному закладі у доступному для гравців та відвідувачів місці відомості про рішення про видачу ліцензії (дата та номер рішення, строк дії ліцензії) на організацію та проведення азартних ігор, правила організатора азартних ігор, правила відвідування грального закладу, правила проведення азартних ігор, викладені державною мовою та перекладені на англійську мову, повідомлення щодо можливого програшу та втрати коштів;

15) вживати заходів для запобігання порушенню вимог законодавства гравцями, відвідувачами, працівниками організатора азартних ігор;

16) вживати заходів для недопущення до гральних закладів та до участі в азартних іграх осіб, які не досягли 21-річного віку, та осіб, стосовно яких наявні обмеження згідно із Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”;

17) своєчасно вносити плату за відповідну ліцензію або ліцензії, які отримав такий організатор азартних ігор;

18) використовувати під час організації та проведення азартних ігор онлайн-системи, що виключають можливість несанкціонованого втручання в їх роботу або створення умов для заздалегідь визначеного результату гри;

19) вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), в тому числі розміщувати у загальному доступі в місцях провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про місця, де можна отримати допомогу в разі гральної залежності;

20) розглядати скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надавати на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор;

21) повідомляти органу ліцензування про будь-які зміни даних, зазначених у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі протягом строку, встановленого законом;

22) у встановленому порядку забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб’єктами сертифікації, не використовувати несертифіковане гральне обладнання (у разі, коли сертифікація відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” є обов’язковою);

23) розміщувати гральні заклади з дотриманням вимог, передбачених законодавством;

24) розмістити інформацію про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон служби підтримки), в друкованому вигляді в місцях провадження діяльності з організації азартних ігор;

25) встановити правила відвідування грального закладу, які повинні бути складені державною та англійською мовами, пронумеровані, переплетені, завірені підписом уповноваженої особи організатора та скріплені печаткою організатора азартних ігор (за наявності);

26) дотримуватися принципів відповідальної гри, зокрема:

забезпечувати ідентифікацію гравця (гравців) та відвідувача (відвідувачів) у порядку, визначеному Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, у гральному закладі;

у випадках та порядку, встановлених органом ліцензування, не допускати до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія);

утримуватися від надання гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу гравця у відповідній азартній грі.

Організатор азартних ігор, який не забезпечив неможливість участі в азартних іграх осіб, участь яких у таких іграх заборонена Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та іншими законами, зобов’язаний відшкодувати таким особам на їх вимогу або на вимогу членів сім’ї таких осіб фінансову шкоду в розмірі десятикратного розміру програшу, що заподіяна зазначеним особам внаслідок такої бездіяльності організатора азартних ігор. Порядок відшкодування встановлюється органом ліцензування;

27) вживати заходів для забезпечення безпеки відвідувачів та гравців гральних закладів, зокрема шляхом надання доступу для відвідування гральних закладів після проведення перевірки відвідувачів та гравців за допомогою металошукача та встановлення режиму пропуску до грального закладу, який унеможливить відвідування гральних закладів особами з холодною чи вогнепальною зброєю, крім осіб, які здійснюють охорону відповідного закладу або готелю, особами з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами;

28) обладнати приміщення залу гральних автоматів системою охоронної сигналізації та системами відеоспостереження, а також забезпечити зберігання відеозаписів;

29) унеможливити настання таких випадків:

надання заздалегідь неправдивої інформації щодо порядку організації та проведення азартних ігор та результатів гри;

сприяння у виграші;

втручання у процес азартної гри;

30) виконувати інші обов’язки, передбачені Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, цими Ліцензійними умовами та іншими актами законодавства про азартні ігри.

26. Організатору азартних ігор забороняється приймати ставки у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу. Організатору азартних ігор забороняється надавати гравцю позики для участі у грі, розміщувати у гральних закладах банківські та кредитні установи, ломбарди, банкомати, пункти обміну валют.

27. Організатору азартних ігор забороняється пропонувати або давати гравцям безкоштовно або як винагороду за участь в азартній грі алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої чи тютюнові вироби або майно, володіння або розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій.

28. Організатору азартних ігор заборонено пропонувати відвідувачам та гравцям тютюнові вироби.

29. Організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів дозволяється виключно у спеціальних гральних зонах на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор на гральних автоматах та ліцензії на гральний автомат, при цьому ліцензуванню підлягає кожен гральний автомат.

30. Територією спеціальної гральної зони для розташування залів гральних автоматів вважається:

1) територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії “три зірки”, “чотири зірки” та “п’ять зірок” з номерним фондом не менше 50 номерів для м. Києва;

2) територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії “три зірки”, “чотири зірки” та “п’ять зірок” з номерним фондом не менше 25 номерів для інших населених пунктів.

31. Залами гральних автоматів вважаються одне або кілька нежитлових приміщень чи їх частина загальною площею не менше 300 кв. метрів, що розташовані за однією адресою на території готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії “три зірки”, “чотири зірки” та “п’ять зірок”.

32. Забороняється розташовувати зали гральних автоматів:

1) безпосередньо у приміщеннях, в яких розміщено органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування;

2) ближче ніж за 500 метрів до дошкільних закладів освіти, закладів загальної середньої освіти, позашкільної, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти;

3) безпосередньо у приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, що належать релігійним організаціям;

4) у приміщеннях, що належать до житлового фонду, або інших приміщеннях жилих будинків, у тому числі багатоквартирних;

5) в об’єктах незавершеного будівництва, кіосках, навісах і пересувних малих архітектурних формах, інших тимчасових спорудах для провадження підприємницької діяльності;

6) у населених пунктах з населенням менше 10 тис. осіб.

33. Категорія готелю підтверджується свідоцтвом про встановлення готелю певної категорії.

34. У залах гральних автоматів забороняється куріння, у тому числі електронних сигарет. До гри на гральних автоматах не допускаються особи, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння.

35. Одна ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів дозволяє провадити діяльність у приміщеннях залів гральних автоматів, що відповідають вимогам Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, та розмістити 250 гральних автоматів.

36. Режим роботи залу гральних автоматів та об’єктів, що в ньому розміщені, визначається організатором самостійно з урахуванням необхідності дотримання вимог законодавства щодо забезпечення громадської безпеки та правопорядку, нормальних (звичних) умов для життя громадян, які проживають на суміжній та прилеглій до залу гральних автоматів території, а також виконання вимог норм і правил, що регламентують граничний рівень звукового шуму та електромагнітного випромінювання.

37. Гральних автоматів, розміщених у залі гральних автоматів, не повинно бути видно із зовнішньої сторони будівлі.

38. Прийняття і повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх у залах гральних автоматів, виплата виграшів (призів) здійснюються виключно у касах грального закладу з обов’язковим дотриманням вимог законодавства щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та ведення касових операцій у національній валюті.

Матеріально-технічні вимоги

39. Організатор азартних ігор зобов’язаний встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання в його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.

40. Організатор азартних ігор зобов’язаний забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб’єктами сертифікації (у разі, коли сертифікація відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” є обов’язковою).

41. Орган ліцензування встановлює виключний перелік грального обладнання, що підлягає обов’язковій сертифікації. Забороняється використання несертифікованого грального обладнання, щодо якого встановлена вимога органу ліцензування про сертифікацію.

42. Сертифікація та інспектування грального обладнання щодо відповідності встановленим технічним вимогам (стандартам) проводяться відповідно до встановленого порядку суб’єктами сертифікації, перелік яких визначений органом ліцензування.

43. Гральне обладнання розміщується виключно у приміщеннях гральних закладів (у спеціальних гральних зонах). Забороняється розміщувати гральне обладнання поза межами гральних закладів (спеціальних гральних зон), крім окремого зберігання організатором азартних ігор непрацюючого або резервного обладнання.

Гральні автомати, розміщені в залі гральних автоматів, повинні належати організатору азартних ігор на праві власності та бути підключені до Державної системи онлайн-моніторингу або онлайн-системи організатора азартних ігор, поєднаної каналами зв’язку з Державною системою онлайн-моніторингу.

44. Кожна одиниця грального обладнання, розміщеного в гральному закладі, повинна бути підключена до онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов’язана каналами зв’язку з Державною системою онлайн-моніторингу та забезпечує передачу інформації в режимі реального часу до Державної системи онлайн-моніторингу.

Гральне обладнання повинно бути підключено до Державної системи онлайн-моніторингу не пізніше:

десяти днів з дня отримання ліцензії у разі першого підключення до Державної системи онлайн-моніторингу нового організатора азартних ігор (для онлайн-систем організаторів азартних ігор);

дня отримання ліцензії на гральне обладнання (гральний автомат).

45. На корпусі кожного грального автомата зазначаються виробничий номер, рік виробництва, дані про модифікацію та ремонт (за наявності), найменування виробника.

На лицьовому боці корпусу кожного грального автомата зазначається загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю).

46. Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, та елементів, що можуть вплинути на роботу грального обладнання, які не сертифіковані суб’єктом сертифікації.

47. Забороняється внесення змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено з розробником такого грального обладнання, або в разі, коли це не передбачено технічною та програмною документацією грального обладнання.

Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, крім підключення до онлайн-системи організатора азартних ігор чи Державної системи онлайн-моніторингу.

48. Забороняється використання гральних автоматів, загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю) в яких встановлений на рівні менш як 90 відсотків.

Забороняється використання грального обладнання, що передбачає встановлення відсотка виграшу механічним способом.

Забороняється використання несертифікованих гральних автоматів та гральних автоматів, випущених до 2019 року.

Забороняється використання гральних автоматів, виробниками (постачальниками) яких є резиденти іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-агресором та/або державою-окупантом.

До використання у гральному закладі допускаються виключно гральні автомати, в яких відсутні купюроприймачі.

Усі гральні автомати повинні бути обладнані генераторами випадкових чисел, що проводять випадкові та незалежні результати гри та забезпечують неможливість передбачення результату майбутньої гри, спираючися на результати попередніх ігор. Генератори випадкових чисел у гральних автоматах повинні працювати постійно, незважаючи на те, йде гра з використанням грального автомата чи ні.

Генератори випадкових чисел та процес випадкового вибору повинні бути захищені від зовнішнього впливу, зокрема від електромагнітного чи електростатичного втручання, радіочастотних перешкод.

Гральні автомати повинні використовувати захищені протоколи зв’язку, що забезпечують захист генератора випадкових чисел та процес випадкового відбору від впливу з боку пов’язаного обладнання, з яким відбувається обмін даними.

49. Забороняється вносити не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника зміни до конструкції сертифікованого грального обладнання.

50. До використання у гральному закладі допускається виключно гральне обладнання, в якому відсутня можливість несанкціонованого втручання в його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.

51. Програмне забезпечення грального обладнання повинно бути ліцензованим та сертифікованим щодо відповідності національним або міжнародним стандартам.

52. Онлайн-система організатора азартних ігор повинна забезпечувати прийняття ставки та фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу (призу), здійснення виплати та інших операцій, пов’язаних з організацією та проведенням азартних ігор, захист даних від втрати, перекручення, підробки, знищення, копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора азартних ігор.

Онлайн-система організатора азартних ігор повинна бути пов’язана каналами зв’язку з Державною системою онлайн-моніторингу відповідно до вимог Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

Технічні засоби онлайн-системи організатора азартних ігор, за допомогою яких надаються послуги, повинні розміщуватися виключно на території України. Інформація в онлайн-системі повинна оброблятися виключно на території України.

53. Організатор азартних ігор забезпечує розміщення грального обладнання у кількості не менше 50 гральних автоматів в одному залі гральних автоматів.

54. Організатор азартних ігор зобов’язаний обладнати приміщення грального закладу системою охоронної сигналізації та системами відеоспостереження, а також забезпечує зберігання відеозаписів.

Системи охоронної сигналізації та відеоспостереження приміщення грального закладу повинні відповідати таким вимогам:

забезпечувати безперервний, чіткий (з можливістю встановлення чіткого відображення всіх предметів та вигляду осіб) відеозапис;

забезпечувати огляд всього закладу без зон, які не охоплюються системою відеоспостереження (крім вбиралень).

Системи охоронної сигналізації та відеоспостереження приміщень грального закладу повинні відповідати стандартам та вимогам, що встановлені до таких систем.

Ліцензіат забезпечує зберігання відеозаписів, здійснених за допомогою систем відеоспостереження, протягом одного року після їх здійснення.

Про роботу систем охоронної сигналізації та відеоспостереження приміщень грального закладу організатор азартних ігор повинен проінформувати відвідувачів відповідними позначеннями.

Кадрові вимоги

55. Працівниками організатора азартних ігор та іншими особами, залученими до надання послуг організатором азартних ігор, не можуть бути особи, які на момент початку роботи не досягли 21-річного віку.

56. У керівників, головних бухгалтерів або осіб, на яких покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор повинна бути бездоганна ділова репутація.

57. Організатори азартних ігор зобов’язані забезпечити періодичне проведення інструктажів з персоналом щодо принципів відповідального ставлення до відповідних азартних ігор та заходів, спрямованих на запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності.

Фінансово-економічні вимоги

58. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України, статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше 30 млн. гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав.

Організатор азартних ігор зобов’язаний на дату подання заяви про отримання ліцензії та протягом строку дії такої ліцензії підтримувати розмір статутного (складеного) капіталу у розмірі не меншому, ніж встановлений цим пунктом.

59. Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного (складеного) капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.

60. Організатор азартних ігор зобов’язаний оформити цільовий банківський депозит чи банківську гарантію для забезпечення здійснення виплати виграшів на суму 7200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.


Додаток 1

до Ліцензійних умов провадження

діяльності у сфері організації та

проведення азартних ігор у залах

гральних автоматів

ЗАЯВА

про отримання ліцензії

Додаток 2

до Ліцензійних умов провадження

діяльності у сфері організації та

проведення азартних ігор у залах

гральних автоматів

ВІДОМОСТІ,

необхідні для отримання ліцензії

Додаток 3

до Ліцензійних умов провадження

діяльності у сфері організації та

проведення азартних ігор у залах

гральних автоматів

ОПИС

документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії

Додаток 4

до Ліцензійних умов провадження

діяльності у сфері організації та

проведення азартних ігор у залах

гральних автоматів

ФОРМА

повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії

Додаток 5

до Ліцензійних умов провадження

діяльності у сфері організації та

проведення азартних ігор у залах

гральних автоматів

ФОРМА

повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії

Додаток 6

до Ліцензійних умов провадження

діяльності у сфері організації та

проведення азартних ігор у залах

гральних автоматів

ФОРМА

повідомлення про відкриття грального закладу

Додаток 7

до Ліцензійних умов провадження

діяльності у сфері організації та

проведення азартних ігор у залах

гральних автоматів

ФОРМА

повідомлення про закриття грального закладу

Додаток 8

до Ліцензійних умов провадження

діяльності у сфері організації та

проведення азартних ігор у залах

гральних автоматів

Схематичне зображення структури власності


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 грудня 2020 р. № 1341

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет

Загальні питання

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, ліцензії на букмекерський пункт, ліцензії на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі, а також вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх юридичних осіб, що провадять діяльність у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет, та на здобувачів ліцензій.

Отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності дає право на провадження діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет.

Отримання ліцензії на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі дає право на проведення парі тоталізатора на іподромі.

3. Терміни у цих Ліцензійних умовах вживаються у такому значенні:

здобувач ліцензії (заявник) - юридична особа, яка звернулася в установленому законодавством порядку до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності та/або ліцензії на букмекерський пункт, та/або ліцензії на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі;

ліцензіат (організатор азартних ігор) - юридична особа, яка має ліцензію;

ліцензійна справа - єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації та на паперових носіях у разі, якщо заявник подав заяву та документи на паперових носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії (заявника) чи ліцензіата, які подані ним та/або надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних осіб, фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”;

місце провадження діяльності - місцем провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет вважається:

букмекерські пункти, розміщені на території спеціальної гральної зони, та/або веб-сайт в мережі Інтернет, та/або мобільні (програмні) додатки організатора азартних ігор, зазначені ним в поданих до органу ліцензування документах для отримання ліцензії, та зазначені у відповідному реєстрі органу ліцензування - для ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності;

букмекерські пункти, розміщені на території спеціальної гральної зони, - для ліцензії на букмекерський пункт;

букмекерські пункти у приміщеннях іподрому - для ліцензії на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

4. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей є органом ліцензування діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет (далі - орган ліцензування).

5. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання - їм відповідати.

Вимоги цих Ліцензійних умов стосуються кожного організатора азартних ігор, який повинен виконувати їх щодо кожного місця провадження діяльності.

Діяльність у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет може провадитися виключно за наявності у юридичних осіб відповідних ліцензій із використанням сертифікованого (відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”) та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Ліцензіат забезпечує провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет виключно в місцях провадження діяльності, зазначених у документах, поданих до органу ліцензування.

6. Провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет здійснюється на підставі таких видів ліцензій:

1) ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності;

2) ліцензія на букмекерський пункт;

3) ліцензія на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі.

Здобувач ліцензії, ліцензіат не можуть перебувати прямо чи опосередковано під контролем (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та/або не можуть діяти в інтересах таких осіб.

Здобувач ліцензії, ліцензіат та/або пов’язані з ним особи не можуть належати до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України “Про санкції”.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності дає право використовувати тільки один бренд організатора азартних ігор відповідно до правил, встановлених Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

7. Документи подаються до органу ліцензування та отримуються від нього за вибором здобувача ліцензії у спосіб, визначений цими Ліцензійними умовами.

Документи для отримання ліцензії можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії:

нарочно;

поштовим відправленням з описом вкладення;

в електронній формі з оформленням згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

8. Для отримання ліцензії кожного виду заявник подає до органу ліцензування окрему заяву за формою згідно з додатком 1.

У заяві про отримання ліцензії повинні міститися такі дані:

найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код заявника;

вид господарської діяльності, зазначений у частині першій статті 2 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію;

вид ліцензії, що має намір отримати заявник;

інформація про правові підстави використання онлайн-системи організатора азартних ігор;

інформація про бренд організатора азартних ігор, що планується використовувати для організації та проведення букмекерської діяльності;

доменне ім’я, що заявник планує використовувати для провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності.

9. До заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності додаються:

1) засвідчені копії установчих документів заявника;

2) оригінал або належним чином засвідчена копія витягу з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;

3) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, виданого незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, що підтверджує повноту формування статутного (складеного) капіталу;

4) оригінал або належним чином засвідчена копія документів, що підтверджують джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір провадити діяльність у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;

5) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;

6) оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника;

7) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права здобувача ліцензії або його засновника (учасника) на відповідне доменне ім’я доменної зони UA, з використанням яких планується організовувати та проводити букмекерську діяльність, а також інформація про постачальника послуг хостингу та реєстратора доменного імені за формою згідно з додатком 8 (у разі організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет);

8) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує право власності (користування), або оригінал чи належним чином засвідчена копія попереднього договору, що передбачає набуття права власності (користування), із зазначенням в такому документі характеристики приміщення, в якому організатор азартних ігор планує провадити діяльність (у разі організації та проведення букмекерської діяльності у букмекерському пункті або в приміщеннях іподрому);

9) оригінал або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують відповідність приміщень вимогам, встановленим Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” (у разі організації та проведення букмекерської діяльності у букмекерському пункті або в приміщеннях іподрому);

10) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують відповідність території спеціальної гральної зони, в межах якої провадитиметься букмекерська діяльність у разі провадження букмекерської діяльності у букмекерському пункті, вимогам, встановленим частиною другою статті 36 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, та відповідність букмекерських пунктів вимогам, встановленим частинами третьою та четвертою статті 36 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”;

11) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд букмекерської діяльності, та інша інформація про бренд, що планується використовувати для організації та проведення букмекерської діяльності;

12) відомості, необхідні для отримання ліцензії, за формою згідно з додатком 2;

13) інформація про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

14) інформація про те, що здобувач ліцензії та/або пов’язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України “Про санкції”. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

15) інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

16) інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

17) інформація про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

18) інформація про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

19) структура власності здобувача ліцензії та інформація про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності у здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, подається обґрунтована причина його відсутності. Така структура власності подається за формою згідно з додатком 9.

До заяви про отримання ліцензії на букмекерський пункт додаються:

оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;

належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують відповідність території спеціальної гральної зони, в межах якої провадитиметься букмекерська діяльність, вимогам, встановленим частиною другою статті 36 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, та відповідність букмекерських пунктів вимогам, встановленим частинами третьою та четвертою статті 36 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”;

відомості, необхідні для отримання ліцензії, за формою згідно з додатком 2;

оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує право власності (користування), або оригінал чи належним чином засвідчена копія попереднього договору, що передбачає набуття права власності (користування), із зазначенням в такому документі характеристики приміщення, в якому організатор азартних ігор планує провадити діяльність;

оригінал або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують відповідність приміщень вимогам, встановленим Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

До заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі додаються:

засвідчені копії установчих документів заявника;

оригінал або належним чином засвідчена копія витягу з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;

оригінал або належним чином засвідчена копія документа, виданого незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, що підтверджує повноту формування статутного (складеного) капіталу;

оригінал або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір провадити діяльність у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;

оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;

оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника;

оригінал або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують відповідність приміщень вимогам, встановленим Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”;

оригінал або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують, що заявник має у власності іподром;

належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд букмекерської діяльності, та інша інформація про бренд, що планується використовувати для організації та проведення букмекерської діяльності;

відомості, необхідні для отримання ліцензії, за формою згідно з додатком 2;

інформація про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

інформація про те, що здобувач ліцензії та/або пов’язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України “Про санкції”. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

інформація про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

інформація про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

структура власності здобувача ліцензії та інформація про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності у здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, подається обґрунтована причина його відсутності. Така структура власності подається за формою згідно з додатком 9.

Разом із відповідною заявою та підтвердними документами здобувач ліцензії подає до органу ліцензування два примірники опису документів (за формою згідно з додатком 3), на яких уповноваженою посадовою особою органу ліцензування робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один примірник опису надсилається органом ліцензування здобувачу ліцензії (у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочно - видається йому нарочно одразу після заповнення), а другий примірник опису залишається в органі ліцензування.

10. Усі подані здобувачем ліцензії документи формуються в єдину ліцензійну справу.

Орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про отримання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб’єкта (якщо орган ліцензування ще не має ліцензійної справи щодо відповідної юридичної особи).

Під час ведення ліцензійних справ орган ліцензування повинен дотримуватися вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

Зберігання ліцензійних справ в електронній формі на електронних носіях інформації та подання їх до архівних установ здійснюється відповідно до Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”.

У ліцензійній справі зберігаються:

документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та цих Ліцензійних умов (разом із конвертами);

завірені органом ліцензування копії (фотокопії) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

оригінали, копії (фотокопії) судових рішень, звернень правоохоронних органів, що надійшли до органу ліцензування стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

матеріали (документи або їх копії (фотокопії), завірені органом ліцензування) перевірок органом ліцензування додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатам про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов);

оригінали судових рішень про витребування документів з ліцензійної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів витребовуваних документів;

інші документи, встановлені законом.

Ліцензійна справа зберігається протягом строку, визначеного законодавством.

Вилучення документів з ліцензійних справ здійснюється в порядку, передбаченому законом.

Орган ліцензування зобов’язаний зробити копії (фотокопії) документів, що вилучаються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються документи, визначені законом, на підставі яких вилучено документи з ліцензійної справи.

Витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Орган ліцензування зобов’язаний зробити копії (фотокопії) документів, що витребовуються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються судове рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, та копія (фотокопії) до опису витребовуваних документів.

Оригінали витребовуваних документів надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.

Вилучення документів з ліцензійної справи не є підставою для відмови органом ліцензування у здійсненні передбачених Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” дій, крім випадку одержання органом ліцензування судового рішення про заборону їх вчинення.

11. Документи, що складаються здобувачем ліцензії або ліцензіатом відповідно до цих Ліцензійних умов, мають бути викладені державною мовою та підписуються здобувачем ліцензії або ліцензіатом, або особою, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності.

У разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом на паперовому носії вони складаються за допомогою друкувальних засобів або оформлюються рукописним способом (друкованими літерами, чітко та розбірливо, виправлення не допускаються).

Сторінки багатосторінкових документів нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою здобувача ліцензії, ліцензіата (за наявності).

Документи, що подаються в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

12. Органу ліцензування забороняється вимагати додаткові документи, які не зазначені у цих Ліцензійних умовах.

13. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про будь-які зміни даних, зазначені у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі, протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання. Інформація про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) у довільній формі разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують такі зміни.

14. Відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії, ліцензіат.

15. Повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії за формою згідно з додатком 4 надсилається ліцензіату у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

16. Повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за формою згідно з додатком 5 надсилається здобувачу ліцензії у будь-який зручний для здобувача ліцензії спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються перелік та опис підстав (обґрунтування) для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

17. Після отримання ліцензії організатор азартних ігор зобов’язаний повідомити органу ліцензування про відкриття грального закладу не менше ніж за три робочих дні до такого відкриття за формою згідно з додатком 6.

18. Організатор азартних ігор повідомляє органу ліцензування про закриття грального закладу протягом трьох робочих днів після такого закриття за формою згідно з додатком 7.

19. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити отримання кореспонденції, зокрема тієї, що надсилається органом ліцензування та його територіальними органами, за своїм місцезнаходженням та повідомлень в електронному вигляді за адресою електронної пошти, зазначеною у заяві про отримання ліцензії.

20. Документи, подання яких для отримання ліцензії передбачено цими Ліцензійними умовами та які прийняті органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії, поверненню здобувачеві ліцензії не підлягають.

21. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

2) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

3) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій (крім учасників (акціонерів) особи, яка має у власності іподром та планує провадити або провадить діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі);

4) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах;

5) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

6) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

7) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

8) яка не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

9) яка не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу;

10) яка відповідає іншим встановленим Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та цими Ліцензійними умовами вимогам.

22. Організатором азартних ігор не можуть бути:

1) банки та інші фінансові установи;

2) підприємства, установи та організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

3) юридичні особи, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займатися організацією та проведенням азартних ігор.

Організаційні вимоги

23. Букмекерська діяльність може провадитися виключно:

1) у букмекерських пунктах;

2) через мережу Інтернет.

Провадження букмекерської діяльності без дотримання вимог Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та будь-яким чином, прямо не дозволеним Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, забороняється.

Діяльність у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет здійснюються юридичними особами на підставі відповідної ліцензії за умови виконання організаційних, матеріально-технічних, кадрових та фінансово-економічних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами та Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

24. Ліцензіат забезпечує провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах виключно в місці її провадження, зазначеному у документах, поданих до органу ліцензування.

25. Організатор азартних ігор зобов’язаний:

1) дотримуватися вимог Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, цих Ліцензійних умов, що регулюють провадження виду господарської діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет, а також інших нормативно-правових актів України;

2) дотримуватися правил проведення азартних ігор;

3) проводити виключно дозволені Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” види азартних ігор лише після отримання відповідної ліцензії;

4) дотримуватися вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

5) не вчиняти дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор;

6) встановлювати та розробляти правила організатора азартної гри;

7) фіксувати в онлайн-системі, використання якої для організатора азартних ігор є обов’язковим відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та яка пов’язана каналами зв’язку (в режимі реального часу) з Державною системою онлайн-моніторингу, операції, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;

8) забезпечити зберігання у гральному закладі таких документів або їх копій: документи про право власності або користування приміщенням (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір оренди тощо), в якому здійснюються організація та проведення азартних ігор, документи про право власності або користування гральним обладнанням (договір купівлі-продажу, договір оренди, видаткова накладна тощо), документи на гральне обладнання та відповідні сертифікати;

9) встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри;

10) своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор протягом строку, встановленого Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, крім випадків, визначених Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, а також на вимогу гравця здійснити виплату виграшу (призу) у грошовій безготівковій формі;

11) вживати заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквіваленту, повернення ставок будь-яким третім особам, зокрема особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату або повернення (крім випадків звернення щодо повернення ставок, зроблених неповнолітньою, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є законним представником такої особи);

12) вести облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів);

13) у разі використання ігрових замінників гривні провадити їх облік;

14) розмістити у гральному закладі у доступному для гравців та відвідувачів місці відомості про рішення про видачу ліцензії (дата та номер рішення, строк дії ліцензії) на організацію та проведення азартних ігор, правила організатора азартних ігор, правила відвідування грального закладу, правила проведення азартних ігор, викладені державною мовою та перекладені на англійську мову, повідомлення щодо можливого програшу та втрати коштів;

15) вживати заходів для запобігання порушенню законодавства гравцями, відвідувачами, працівниками організатора азартних ігор;

16) вживати заходів для недопущення до гральних закладів та до участі в азартних іграх осіб, які не досягли 21-річного віку, та осіб, стосовно яких наявні обмеження згідно із Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”;

17) своєчасно вносити плату за відповідну ліцензію або ліцензії, які отримав такий організатор азартних ігор;

18) використовувати під час організації та проведення азартних ігор онлайн-системи, що виключають можливість несанкціонованого втручання у їх роботу або створення умов для заздалегідь визначеного результату гри;

19) вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), у тому числі розміщувати у загальному доступі в місцях провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про місця, де можна отримати допомогу в разі гральної залежності;

20) розглядати скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надавати на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор;

21) повідомляти органу ліцензування про будь-які зміни даних, зазначені у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі протягом строку, встановленого законом;

22) у встановленому порядку забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб’єктами сертифікації, не використовувати несертифіковане гральне обладнання (у разі, коли сертифікація відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” є обов’язковою);

23) розміщувати гральні заклади з дотриманням вимог, передбачених законодавством;

24) розмістити інформацію про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон служби підтримки) в друкованому вигляді в місцях провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та/або на веб-сайті організатора азартних ігор;

25) встановити правила відвідування грального закладу, які мають бути складені державною та англійською мовами, пронумеровані, переплетені, завірені підписом уповноваженої особи організатора азартних ігор та скріплені печаткою організатора азартних ігор (за наявності);

26) дотримуватися принципів відповідальної гри, встановлених органом ліцензування, зокрема:

забезпечувати ідентифікацію гравця (гравців) та відвідувача (відвідувачів) у порядку, визначеному Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”;

у випадках та порядку, встановлених органом ліцензування, не допускати до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія);

утримуватися від надання гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу гравця у відповідній азартній грі.

Організатор азартних ігор, який не забезпечив неможливість участі в азартних іграх осіб, участь яких в таких іграх заборонена Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та іншими законами, зобов’язаний відшкодувати таким особам на їх вимогу або на вимогу членів сім’ї таких осіб фінансову шкоду в розмірі десятикратного розміру програшу, що заподіяна зазначеним особам внаслідок такої бездіяльності організатора азартних ігор. Порядок відшкодування встановлюється органом ліцензування;

27) вживати заходів для забезпечення безпеки відвідувачів та гравців гральних закладів, зокрема шляхом надання доступу до відвідування гральних закладів після проведення перевірки відвідувачів та гравців за допомогою металошукача, та встановити режим пропуску до грального закладу, який унеможливить відвідування гральних закладів особами з холодною чи вогнепальною зброєю, крім осіб, які здійснюють охорону відповідного закладу або готелю, особами з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами.

26. Організатор азартних ігор у разі провадження діяльності в мережі Інтернет зобов’язаний:

забезпечити захист інформації про гравців у порядку, визначеному законодавством;

забезпечити розміщення на веб-сайті інформації про реальний час, зокрема шляхом розміщення годинника, що відображає актуальний час, на кожній сторінці веб-сайту.

27. Організатор азартних ігор під час провадження букмекерської діяльності зобов’язаний:

1) проводити виключно ті види парі, що відповідають вимогам Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, після отримання відповідної ліцензії, дотримуватися правил участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правил парі), вимог законодавства;

2) утримуватися від дій, що можуть вплинути на результати парі (обмеження не застосовуються щодо публічного оголошення та виплати додаткової грошової винагороди спортсменам, які беруть участь у національних або міжнародних змаганнях, Олімпійських або Паралімпійських іграх);

3) створювати умови для:

ознайомлення гравців та відвідувачів з інформацією про рішення про видачу ліцензії на провадження букмекерської діяльності (дата та номер рішення, строк дії ліцензії), правилами участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правилами парі);

дотримання умов укладення парі всіма гравцями відповідно до правил парі, що затверджені організатором азартних ігор;

ознайомлення гравців та відвідувачів з переліком (лінією) подій, на які приймаються ставки;

ознайомлення гравців та відвідувачів з результатами подій;

4) виконувати інші обов’язки, передбачені Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та законодавством про азартні ігри.

28. Організатору азартних ігор забороняється:

прийняття ставок у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу;

надавати гравцю позики для участі у грі, розміщувати у гральних закладах банківські та кредитні установи, ломбарди, банкомати, пункти обміну валют;

проводити парі, не передбачені правилами участі в букмекерському парі або парі тоталізатора (правилами парі);

провадити букмекерську діяльність без ліцензії;

пропонувати як виграш чи замість виграшу алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої, вина столові чи тютюнові вироби або інше майно, володіння або розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій;

примушувати відвідувачів до участі в парі;

приймати ставки (проводити парі) на події та/або ігри, що мають ознаки лотереї, приймати ставки на результати розіграшів лотерей в Україні та/або інших державах;

приймати ставки (проводити парі) на віртуальні події та/або віртуальні ігри;

приймати ставки (проводити парі) на події, результат яких визначається за допомогою генератора випадкових чисел чи іншого обладнання, програмне забезпечення якого може створювати послідовність не пов’язаних між собою чисел;

приймати ставки на події, що мають ознаки посягання на державний суверенітет і територіальну цілісність України, морально-етичні норми суспільства, конституційні права громадян;

провадити букмекерську діяльність з метою приховування (імітації) інших видів азартних ігор, передбачених Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

29. Організатори азартних ігор можуть провадити букмекерську діяльність виключно в букмекерських пунктах, розміщених на території спеціальної гральної зони, на підставі ліцензії на провадження букмекерської діяльності відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

30. Територією спеціальної гральної зони для розташування букмекерських пунктів вважається:

1) територія будівель, в яких розташовані готелі категорії “три зірки”, “чотири зірки” та “п’ять зірок” з номерним фондом не менше 50 номерів для м. Києва;

2) територія будівель, в яких розташовані готелі категорії “три зірки”, “чотири зірки” та “п’ять зірок” з номерним фондом не менше 25 номерів для інших населених пунктів;

3) територія іподромів.

31. Букмекерські пункти організатора азартних ігор розміщуються на території спеціальної гральної зони.

32. Забороняється розташовувати букмекерські пункти організатора азартних ігор:

1) безпосередньо у приміщеннях, в яких розміщено органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

2) безпосередньо у приміщеннях дошкільних закладів освіти, закладів загальної середньої освіти, позашкільної, спеціалізованої, вищої освіти та інших закладів освіти, зокрема на території, де розташовані гуртожитки таких закладів;

3) безпосередньо у приміщеннях закладів культури, зокрема бібліотек, музеїв, театрів, виставкових галерей;

4) безпосередньо у приміщеннях медичних закладів;

5) безпосередньо у приміщеннях спеціалізованих дитячих розважальних центрів;

6) безпосередньо у приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, що належать релігійним організаціям;

7) у приміщеннях, що належать до житлового фонду, або інших приміщеннях жилих будинків, у тому числі багатоквартирних;

8) в об’єктах незавершеного будівництва, кіосках, навісах і пересувних малих архітектурних формах, інших тимчасових спорудах для провадження підприємницької діяльності.

33. Режим роботи букмекерського пункту визначається організатором азартних ігор самостійно з урахуванням необхідності дотримання вимог законодавства щодо забезпечення громадської безпеки і правопорядку, нормальних (звичних) умов життя для громадян, які проживають на суміжній та прилеглій до букмекерського пункту території, а також виконання вимог норм і правил, що регламентують граничний рівень звукового шуму та електромагнітного випромінювання.

34. У місцях розміщення букмекерських пунктів організатора азартних ігор в доступному для гравців та відвідувачів місці має розміщуватися інформація про рішення про видачу ліцензії на провадження букмекерської діяльності (дата та номер рішення, строк дії ліцензії), відомості про ліцензію на відповідний букмекерський пункт, правила участі у букмекерському парі або парі тоталізатора (правила парі), режим та розклад роботи букмекерського пункту, а також інформаційні матеріали щодо ігрової залежності та відповідальної гри.

35. У букмекерських пунктах організатора азартних ігор можуть прийматися ставки, виплачуватися виграші та здійснюватися виплати в готівковій та безготівковій формі відповідно до законодавства.

36. Букмекерські пункти можуть розміщуватися у приміщеннях іподромів з метою організації та проведення азартних кінно-спортивних ігор (змагань) за правилами букмекерського парі або парі тоталізатора (правилами парі). Іподром має право проводити парі тоталізатора на змагання, що проводяться на іподромі, після отримання ліцензії на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі, що видається органом ліцензування.

37. Провадження букмекерської діяльності через мережу Інтернет здійснюється організатором азартних ігор відповідно до вимог Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор виключно з використанням онлайн-системи організатора азартних ігор, що відповідає вимогам Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

38. Організатор азартних ігор може провадити свою діяльність у мережі Інтернет через онлайн-систему з використанням веб-сайту організатора азартних ігор та/або мобільних (програмних) додатків, зазначених ним в поданих до органу ліцензування документах для отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності та зазначених у відповідному реєстрі органу ліцензування.

39. Організація та проведення букмекерської діяльності в мережі Інтернет здійснюється організатором азартних ігор під брендом організатора азартних ігор на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, відповідно до вимог Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та законодавства про азартні ігри виключно через онлайн-систему організаторів азартних ігор, що відповідає вимогам Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

40. Організатор азартних ігор може провадити свою діяльність в мережі Інтернет через веб-сайт, доменне ім’я якого знаходиться в доменній зоні UA, через мобільні додатки на різних операційних системах, що відповідають вимогам Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

41. Організатор азартних ігор, який отримав ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, що здійснює діяльність через мережу Інтернет, може приймати ставки від осіб, які перебувають на території України або за її межами та не внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, відповідно до вимог Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та інших нормативно-правових актів.

42. Організатор азартних ігор може провадити діяльність у мережі Інтернет через веб-сайт після повідомлення органу ліцензування про доменне ім’я в доменній зоні UA, яке він збирається використовувати під час організації та проведення азартних ігор за формою згідно з додатком 8.

43. Веб-сайт та доменне ім’я організатора азартних ігор мають належати на праві власності або користування організатору азартних ігор або його засновнику (учаснику), який прямо або опосередковано здійснює контроль над таким організатором.

44. Організатор азартних ігор, який провадить свою діяльність через мережу Інтернет, повинен забезпечити наявність на веб-сайті достовірної інформації державною мовою (за бажанням організатора азартних ігор - іншими мовами) про:

1) повне найменування організатора азартних ігор згідно з установчими документами;

2) місцезнаходження організатора азартних ігор;

3) ідентифікаційний код організатора азартних ігор;

4) рішення про видачу ліцензії (дату та номер рішення, строк дії ліцензії);

5) правила участі в букмекерському парі або парі тоталізатора (правила парі);

6) порядок і строки виплати виграшів;

7) мобільні додатки та інше гральне обладнання, що використовується організатором азартних ігор;

8) сервісну та технічну службу підтримки організатора азартних ігор;

9) інформаційні матеріали щодо ігрової залежності та відповідальної гри;

10) застереження про заборону участі в парі особам, які не досягли 21 року.

Матеріально-технічні вимоги

45. Організатор азартних ігор зобов’язаний встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.

46. Організатор азартних ігор зобов’язаний забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб’єктами сертифікації (у разі, коли сертифікація відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” є обов’язковою).

47. Орган ліцензування встановлює виключний перелік грального обладнання, що підлягає обов’язковій сертифікації. Забороняється використання несертифікованого грального обладнання, щодо якого встановлена вимога органу ліцензування про сертифікацію.

48. Сертифікація та інспектування грального обладнання на відповідність встановленим технічним вимогам (стандартам) проводяться відповідно до встановленого порядку суб’єктами сертифікації, перелік яких визначений органом ліцензування.

49. Гральне обладнання розміщується виключно у приміщеннях гральних закладів (у спеціальних гральних зонах). Забороняється розміщувати гральне обладнання поза межами гральних закладів (спеціальних гральних зон), за винятком окремого зберігання організатором азартних ігор непрацюючого або резервного обладнання.

50. Кожна одиниця грального обладнання, розміщеного в гральному закладі, має бути підключена до онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов’язана каналами зв’язку із Державною системою онлайн-моніторингу та забезпечує передачу інформації в режимі реального часу до Державної системи онлайн-моніторингу, або напряму до Державної системи онлайн-моніторингу не пізніше десяти днів з дня отримання ліцензії у разі першого підключення до Державної системи онлайн-моніторингу нового організатора азартних ігор (для онлайн-систем організаторів азартних ігор).

51. Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, та елементів, що можуть вплинути на роботу грального обладнання, які не були сертифіковані суб’єктом сертифікації.

Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, крім підключення до онлайн-системи організатора азартних ігор чи Державної системи онлайн-моніторингу.

52. Забороняється внесення змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено розробником такого грального обладнання або якщо це не передбачено технічною та програмною документацією грального обладнання.

Забороняється вносити не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника зміни у конструкцію сертифікованого грального обладнання.

53. Програмне забезпечення грального обладнання має бути ліцензованим та сертифікованим на предмет відповідності національним або міжнародним стандартам.

54. Онлайн-система організатора азартних ігор повинна забезпечувати прийняття ставки та фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу (призу), здійснення виплати та інші операції, пов’язані з організацією та проведенням азартних ігор, захист даних від втрати, перекручення, підробки, знищення, копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора азартних ігор.

55. Онлайн-система організатора азартних ігор повинна бути пов’язана каналами зв’язку з Державною системою онлайн-моніторингу відповідно до вимог Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

56. Технічні засоби онлайн-системи організації азартних ігор, за допомогою яких надаються послуги, повинні розміщуватися виключно на території України. Інформація в онлайн-системі повинна оброблятися виключно на території України.

57. Організатор азартних ігор у букмекерських пунктах зобов’язаний мати на праві власності або користування онлайн-систему, що обов’язково повинна відповідати таким вимогам:

1) наявність механізму фіксування прийому, розрахунку та виплати виграшів укладеного парі;

2) наявність переліку (лінії) подій, на які пропонується укладення парі;

3) наявність методів захисту персональних даних гравця;

4) наявність методів захисту від зовнішнього несанкціонованого втручання осіб у роботу онлайн-системи;

5) проходження інспектування суб’єктом сертифікації, внесеним органом ліцензування до переліку суб’єктів сертифікації.

58. Забороняється в букмекерських пунктах встановлювати гральне обладнання, що дає доступ, відтворює чи самостійно створює (генерує) віртуальні (штучні) події чи ігри, у тому числі за допомогою генератора випадкових чисел, а також приймати ставки на такі події та ігри.

59. Забороняється в букмекерському пункті встановлювати обладнання, що дає змогу гравцю самостійно без участі працівника організатора азартних ігор зробити ставку, перевірити ставку, отримати виграш тощо.

60. Загальна площа приміщення букмекерського пункту повинна становити не менше 50 кв. метрів.

61. Організатори азартних ігор зобов’язані обладнати приміщення букмекерського пункту системою охоронної сигналізації, системами відеоспостереження та аудіозапису, про що мають поінформувати відвідувачів відповідними позначеннями, а також забезпечити зберігання відеозаписів.

Системи охоронної сигналізації, відеоспостереження та аудіозапису приміщення грального закладу повинні відповідати таким вимогам:

забезпечувати безперервний чіткий (з можливістю встановлення чіткого відображення всіх предметів та вигляду осіб) відеозапис;

забезпечувати огляд усього грального закладу без виникнення зон, які не охоплюються системою відеоспостереження (крім вбиралень);

забезпечувати безперервний чіткий (з можливістю встановлення чіткого змісту) аудіозапис.

Системи охоронної сигналізації, відеоспостереження та аудіозапису приміщень грального закладу повинні відповідати стандартам та вимогам, що встановлені до таких систем.

62. Ліцензіат забезпечує зберігання відеозаписів, аудіозаписів, здійснених за допомогою систем відеоспостереження та аудіозапису, протягом одного року після здійснення відеозапису та аудіозапису.

63. Про роботу зазначених систем організатор азартних ігор повинен поінформувати відвідувачів відповідними позначеннями.

64. Веб-сайт, мобільні додатки чи інше гральне обладнання, призначене для участі в азартних іграх у мережі Інтернет, повинно надавати гравцям доступ до інформації про:

1) повне найменування організатора азартних ігор згідно з установчими документами;

2) місцезнаходження організатора азартних ігор згідно з реєстраційними документами та інформацією про фактичне місцезнаходження;

3) ідентифікаційний код організатора азартних ігор;

4) відомості про ліцензію (дата та номер рішення, строк дії ліцензії);

5) правила організатора азартних ігор та правила участі в азартній грі;

6) порядок і строки виплати (видачі) виграшів (призів);

7) усі мобільні додатки та гральне обладнання, що використовується організатором азартних ігор;

8) сервісну та технічну службу підтримки організатора азартних ігор;

9) інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, способів допомоги людям, які страждають на ігрову залежність, і контактні дані медичних центрів, які лікують ігрову залежність;

10) попередження про заборону участі в азартних іграх особам, які не досягли 21-річного віку, обмежено дієздатним та недієздатним особам, а також особам, внесеним до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

11) загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю).

65. Забороняється розповсюджувати, давати доступ, пропонувати до завантаження або іншим чином поширювати в Україні веб-сайти, мобільні додатки та/або інше гральне обладнання для участі в азартних іграх, якщо такі веб-сайти, мобільні додатки та/або інше гральне обладнання надають доступ до серверів або баз даних осіб, які не є організаторами азартних ігор відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

66. Оплата ставок, повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх через мережу Інтернет, виплата виграшів гравцям здійснюються у безготівковій формі через онлайн-систему організатора азартних ігор в мережі Інтернет з урахуванням положень Законів України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

67. Організатор азартних ігор, який провадить свою діяльність через мережу Інтернет, зобов’язаний мати на праві власності або користування онлайн-систему, що обов’язково повинна відповідати таким вимогам:

1) наявність механізму фіксування прийому, розрахунку та виплати виграшів укладеного парі;

2) наявність переліку (лінії) подій, на які пропонується укладення парі;

3) наявність механізму ідентифікації гравця та його віку;

4) наявність методів захисту персональних даних гравця;

5) наявність методів захисту від зовнішнього несанкціонованого втручання осіб у роботу онлайн-системи;

6) проходження інспектування суб’єктом сертифікації, внесеним органом ліцензування до переліку суб’єктів сертифікації.

68. Гравець самостійно створює клієнтський рахунок гравця (особистий кабінет) в онлайн-системі організатора азартних ігор шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми.

Кадрові вимоги

69. Працівниками організатора азартних ігор та іншими особами, залученими до надання послуг організаторам азартних ігор, не можуть бути особи, які на момент початку роботи не досягли 21-річного віку.

70. У керівників, головних бухгалтерів або осіб, на яких покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор повинна бути бездоганна ділова репутація.

71. Організатори азартних ігор зобов’язані забезпечити періодичне проведення інструктажів із персоналом щодо принципів відповідального ставлення до відповідних азартних ігор та заходів, спрямованих на запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності.

Фінансово-економічні вимоги

72. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України, статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше 30 млн. гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав.

Організатор азартних ігор зобов’язаний на дату подання заяви про отримання ліцензії та протягом строку дії такої ліцензії підтримувати розмір статутного капіталу у розмірі не меншому, ніж встановлено цим пунктом.

73. Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів (крім випадку формування статутного (складеного) капіталу особи, яка має у власності іподром та планує провадити або провадить діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі). Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.

74. Організатор азартних ігор зобов’язаний оформити цільовий банківський депозит чи банківську гарантію для забезпечення здійснення виплати виграшів на суму 7200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.


Додаток 1

до Ліцензійних умов провадження діяльності

у сфері організації та проведення букмекерської

діяльності в букмекерських пунктах

та в мережі Інтернет

ЗАЯВА

про отримання ліцензії

Додаток 2

до Ліцензійних умов провадження діяльності

у сфері організації та проведення букмекерської

діяльності в букмекерських пунктах

та в мережі Інтернет

ВІДОМОСТІ,

необхідні для отримання ліцензії

Додаток 3

до Ліцензійних умов провадження діяльності

у сфері організації та проведення букмекерської

діяльності в букмекерських пунктах

та в мережі Інтернет

ОПИС

документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії

Додаток 4

Ліцензійні умови провадження діяльності

у сфері організації та проведення букмекерської

діяльності в букмекерських пунктах

та в мережі Інтернет

ФОРМА

повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії

Додаток 5

до Ліцензійних умов провадження діяльності

у сфері організації та проведення букмекерської

діяльності в букмекерських пунктах

та в мережі Інтернет

ФОРМА

повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії

Додаток 6

до Ліцензійних умов провадження діяльності

у сфері організації та проведення букмекерської

діяльності в букмекерських пунктах

та в мережі Інтернет

ФОРМА

повідомлення про відкриття грального закладу

Додаток 7

до Ліцензійних умов провадження діяльності

у сфері організації та проведення букмекерської

діяльності в букмекерських пунктах

та в мережі Інтернет

ФОРМА

повідомлення про закриття грального закладу

Додаток 8

до Ліцензійних умов провадження діяльності

у сфері організації та проведення букмекерської

діяльності в букмекерських пунктах

та в мережі Інтернет

ФОРМА

повідомлення про доменні імена, які будуть використовуватися організатором азартних ігор через мережу Інтернет

Додаток 9

до Ліцензійних умов провадження діяльності

у сфері організації та проведення букмекерської

діяльності в букмекерських пунктах

та в мережі Інтернет

Схематичне зображення структури власності


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 грудня 2020 р. № 1341

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет

Загальні питання

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, а також вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх юридичних осіб, що провадять діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет та на здобувачів ліцензії.

3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у такому значенні:

здобувач ліцензії (заявник) - юридична особа, яка звернулася в установленому законодавством порядку до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

ліцензіат (організатор азартних ігор) - юридична особа, яка має ліцензію;

ліцензійна справа - єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації та на паперових носіях у разі, коли заявник подав заяву та документи на паперових носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії (заявника) чи ліцензіата, які подані ним та/або надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних осіб, фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”;

місце провадження діяльності - веб-сайт організатора азартних ігор та/або мобільні (програмні) додатки, зазначені ним у поданих до органу ліцензування документах для отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет та зазначені у відповідному реєстрі органу ліцензування.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

4. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей є органом ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет (далі - орган ліцензування).

5. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання - їм відповідати.

Провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет може здійснюватися виключно за наявності в юридичних осіб відповідної ліцензії з використанням сертифікованого (відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”) та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-системи організаторів азартних ігор.

6. Провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет здійснюється на підставі відповідної ліцензії.

Здобувач ліцензії, ліцензіат не може перебувати прямо чи опосередковано під контролем (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та/або не може діяти в інтересах таких осіб.

Здобувач ліцензії, ліцензіат та/або пов’язані з ним особи не можуть належати до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України “Про санкції”.

Ліцензія дає право використовувати тільки один бренд організатора азартних ігор відповідно до правил, встановлених Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

7. Документи подаються до органу ліцензування та отримуються від нього за вибором здобувача ліцензії у спосіб, визначений цими Ліцензійними умовами.

Документи для отримання ліцензії можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії:

нарочно;

поштовим відправленням з описом вкладення;

в електронній формі з оформленням згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

8. Для отримання ліцензії здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву за формою згідно з додатком 1.

У заяві про отримання ліцензії повинні міститися такі дані:

найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код заявника;

вид господарської діяльності, зазначений у частині першій статті 2 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію;

вид ліцензії, що має намір отримати заявник;

інформація про правові підстави для використання онлайн-системи організатора азартних ігор;

інформація про бренд організатора азартних ігор, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор;

доменне ім’я, що заявник планує використовувати для провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор через мережу Інтернет.

9. До заяви про отримання ліцензії додаються:

1) засвідчені копії установчих документів заявника;

2) оригінал або належним чином засвідчена копія витягу з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує

90 календарних днів до дня подання заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;

3) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, виданого незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, що підтверджує повноту формування статутного (складеного) капіталу;

4) оригінал або належним чином засвідчена копія документів, що підтверджують джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір провадити діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

5) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;

6) оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників здобувача ліцензії;

7) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права здобувача ліцензії або його засновника (учасника) на відповідне доменне ім’я доменної зони UA, з використанням яких планується організовувати та проводити азартні ігри, а також інформація про постачальника послуг хостингу та реєстратора доменного імені за формою згідно з додатком 4;

8) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд організатора азартних ігор, та інша інформація щодо бренду, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

9) відомості, необхідні для отримання ліцензії, за формою згідно з додатком 2;

10) інформація про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

11) інформація про те, що здобувач ліцензії та/або пов’язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України “Про санкції”. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

12) інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

13) інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензіїї не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

14) інформація про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

15) інформація про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

16) структура власності здобувача ліцензії та інформація про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, в тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності у здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, подається обґрунтована причина його відсутності. Така структура власності подається за формою згідно з додатком 7.

Разом з відповідною заявою та підтвердними документами здобувач ліцензії подає до органу ліцензування два примірники опису документів (за формою згідно з додатком 3), на яких уповноваженою посадовою особою органу ліцензування робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один примірник опису надсилається органом ліцензування здобувачу ліцензії (у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочно - видається йому нарочно відразу після заповнення), а другий примірник опису залишається в органі ліцензування.

10. Усі подані здобувачем ліцензії документи формуються в єдину ліцензійну справу.

Орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про отримання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб’єкта (якщо орган ліцензування ще не має ліцензійної справи щодо відповідної юридичної особи).

Під час ведення ліцензійних справ орган ліцензування повинен дотримуватися вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

Зберігання ліцензійних справ в електронній формі на електронних носіях інформації та подання їх до архівних установ здійснюється відповідно до Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”.

У ліцензійній справі зберігаються:

документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та цих Ліцензійних умов (разом із конвертами);

завірені органом ліцензування копії (фотокопії) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

оригінали, копії (фотокопії) судових рішень, звернень правоохоронних органів, що надійшли до органу ліцензування стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

матеріали (документи або їх копії (фотокопії), завірені органом ліцензування) перевірок органом ліцензування додержання ліцензіатами вимог Ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень цих Ліцензійних умов);

оригінали судового рішення про витребування документів з ліцензійної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів витребовуваних документів;

інші документи, встановлені законом.

Ліцензійна справа зберігається протягом строку, визначеного законодавством.

Вилучення документів з ліцензійних справ здійснюється в порядку, передбаченому законом.

Орган ліцензування зобов’язаний зробити копії (фотокопії) документів, що вилучаються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються документи, визначені законом, на підставі яких вилучено документи з ліцензійної справи.

Витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Орган ліцензування зобов’язаний зробити копії (фотокопії) документів, що витребовуються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються судове рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, та копія (фотокопії) до опису витребовуваних документів.

Оригінали витребуваних документів надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.

Вилучення документів з ліцензійної справи не є підставою для відмови органом ліцензування у здійсненні передбачених Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” дій, крім випадку одержання органом ліцензування судового рішення про заборону їх вчинення.

11. Документи, що складаються здобувачем ліцензії або ліцензіатом відповідно до цих Ліцензійних умов, викладаються державною мовою та підписуються здобувачем ліцензії або ліцензіатом, або особою, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами.

У разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом на паперовому носії, вони складаються за допомогою друкувальних засобів або оформлюються рукописним способом (друкованими літерами, чітко та розбірливо, виправлення не допускаються).

Сторінки багатосторінкових документів нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою здобувача ліцензії, ліцензіата (за наявності).

Документи, що подаються в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

12. Органу ліцензування забороняється вимагати додаткові документи, які не зазначені у цих Ліцензійних умовах.

13. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про будь-які зміни даних, зазначених у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі, протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання. Інформація про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) у довільній формі разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують такі зміни.

14. Відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії, ліцензіат.

15. Повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії за формою згідно з додатком 5 надсилається ліцензіату у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

16. Повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за формою згідно з додатком 6 надсилається здобувачу ліцензії у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються перелік та опис підстав (обґрунтування) для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

17. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити отримання кореспонденції, у тому числі тієї, що надсилається органом ліцензування та його територіальними органами, за своїм місцезнаходженням та повідомлень в електронному вигляді за адресою електронної пошти, зазначеною у заяві про отримання ліцензії.

18. Документи, подання яких для отримання ліцензії передбачено цими Ліцензійними умовами та прийняті органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії, поверненню здобувачеві ліцензії не підлягають.

19. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

2) статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше 30 млн. гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав;

3) статутний (складений) капітал якої не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного (складеного) капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку;

4) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

5) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

6) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах;

7) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

8) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

9) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

10) яка не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

11) яка не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу;

12) яка відповідає іншим встановленим Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та цими Ліцензійними умовами вимогам.

20. Організатором азартних ігор не можуть бути:

1) банки та інші фінансові установи;

2) підприємства, установи та організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

3) юридичні особи, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займатися організацією та проведенням азартних ігор.

Організаційні вимоги

21. Господарська діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет провадиться юридичними особами на підставі відповідної ліцензії за умови виконання організаційних, матеріально-технічних, кадрових та фінансово-економічних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами та Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

22. Організатор азартних ігор зобов’язаний:

1) дотримуватися вимог Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, Ліцензійних умов, а також інших нормативно-правових актів України;

2) дотримуватися правил проведення азартних ігор;

3) проводити виключно дозволені Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” види азартних ігор казино в мережі Інтернет лише після отримання відповідної ліцензії;

4) дотримуватися вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

5) не вчиняти дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор;

6) встановлювати та розробляти правила організатора азартної гри (у тому числі порядок визначення результату азартних ігор, розрахунку та здійснення виплат виграшів (призів), умови взаємодії організатора азартних ігор з гравцями та іншими особами, що повинні міститися у правилах проведення азартних ігор);

7) фіксувати в онлайн-системі, використання якої для організатора азартних ігор є обов’язковим відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та яка пов’язана каналами зв’язку (в режимі реального часу) з Державною системою онлайн-моніторингу, операції, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;

8) встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри;

9) своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет протягом строку, встановленого Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, крім випадків, визначених Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, а також на вимогу гравця здійснити виплату виграшу (призу) у грошовій безготівковій формі;

10) вживати заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквіваленту, повернення ставок будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату або повернення (крім випадків звернення щодо повернення ставок, зроблених неповнолітньою, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є законним представником такої особи);

11) вести облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів);

12) вживати заходів для запобігання порушенню вимог законодавства гравцями, відвідувачами, працівниками організатора азартних ігор;

13) вживати заходів для недопущення до участі в азартних іграх казино в мережі Інтернет осіб, які не досягли 21-річного віку, та осіб, стосовно яких наявні обмеження згідно із Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”;

14) своєчасно вносити плату за відповідну ліцензію, яку отримав такий організатор азартних ігор;

15) використовувати під час організації та проведення азартних ігор онлайн-системи, що виключають можливість несанкціонованого втручання в їх роботу або створення умов для заздалегідь визначеного результату гри;

16) вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), в тому числі розміщувати у загальному доступі в місцях провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про місця, де можна отримати допомогу в разі гральної залежності;

17) розглядати скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надавати на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор;

18) у встановленому порядку забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб’єктами сертифікації, не використовувати несертифіковане гральне обладнання (у разі, коли сертифікація відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” є обов’язковою);

19) розмістити інформацію про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, телефон служби підтримки), на веб-сайті організатора азартних ігор;

20) дотримуватися принципів відповідальної гри, зокрема:

забезпечувати ідентифікацію гравця (гравців) під час провадження діяльності в мережі Інтернет;

у випадках та порядку, встановлених органом ліцензування, не допускати до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія);

утримуватися від надання гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу гравця у відповідній азартній грі.

Організатор азартних ігор, який не забезпечив неможливість участі в азартних іграх осіб, участь яких у таких іграх заборонена Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та іншими законами, зобов’язаний відшкодувати таким особам на їх вимогу або на вимогу членів сім’ї таких осіб фінансову шкоду в розмірі десятикратного розміру програшу, що заподіяна зазначеним особам внаслідок такої бездіяльності організатора азартних ігор. Порядок відшкодування встановлюється органом ліцензування;

21) забезпечити наявність на веб-сайті, зазначеному в поданих до органу ліцензування документах для отримання ліцензії, а також у мобільних (програмних) додатках та іншому гральному обладнанні, призначеному для організації азартних ігор казино в мережі Інтернет, достовірної інформації, викладеної державною мовою та за бажанням організатора азартних ігор іншими мовами, а саме:

повне найменування організатора азартних ігор згідно з установчими документами;

місцезнаходження організатора азартних ігор згідно з реєстраційними документами та інформацією про фактичне місцезнаходження;

ідентифікаційного коду організатора азартних ігор;

відомостей про ліцензію (номер (за наявності), дата та номер рішення, строк дії ліцензії);

правил організатора азартних ігор та правил участі в азартній грі;

порядку і строків виплати (видачі) виграшів (призів);

інформації про усі мобільні (програмні) додатки та інше гральне обладнання, що використовується організатором азартних ігор;

інформації про сервісну та технічну службу підтримки організатора азартних ігор;

інформаційних матеріалів щодо гральної залежності та відповідальної гри, способів допомоги людям, які страждають на ігрову залежність, і контактні дані медичних центрів, які лікують ігрову залежність;

попередження про заборону участі в азартних іграх особам, які не досягли 21-річного віку, обмежено дієздатним та недієздатним особам, а також особам, внесеним до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

інформація про загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю);

22) забезпечити захист інформації про гравців у порядку, визначеному законодавством;

23) забезпечити розміщення на веб-сайті інформації про реальний час, зокрема шляхом розміщення годинника, що відображає актуальний час, на кожній сторінці веб-сайту;

24) повідомляти органу ліцензування про будь-які зміни даних, зазначені у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі, протягом строку, встановленого законом;

25) виконувати інші обов’язки, передбачені Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, цими Ліцензійними умовами та іншими актами законодавства про азартні ігри.

23. Організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет здійснюються організатором азартних ігор під брендом організатора азартних ігор на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет відповідно до вимог Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та законодавства про азартні ігри виключно через онлайн-систему організаторів азартних ігор, що відповідає вимогам Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

24. Організатор азартних ігор може провадити свою діяльність в мережі Інтернет через веб-сайт, доменне ім’я якого знаходиться в доменній зоні UA, через мобільні (програмні) додатки на різних операційних системах, що відповідають вимогам Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

25. Організатор азартних ігор може приймати ставки від осіб, які перебувають на території України або за її межами та не внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, відповідно до вимог Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та інших нормативно-правових актів.

26. Організатор азартних ігор може провадити діяльність через веб-сайт після повідомлення органу ліцензування про доменне ім’я в доменній зоні UA, яке він збирається використовувати під час організації та проведення азартних ігор.

27. Веб-сайт організатора азартних ігор повинен належати організатору азартних ігор на праві власності або праві користування.

28. Організатор азартних ігор може організовувати та проводити виключно азартні ігри казино, визначені Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, у мережі Інтернет з використанням веб-сайту та/або мобільних (програмних) додатків на різних операційних системах, зазначених у відповідному реєстрі органу ліцензування.

29. Організатору азартних ігор забороняється проводити ігри у покер у мережі Інтернет та турніри з онлайн-покеру без отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

Забороняється проведення азартних ігор, що мають ознаки лотереї, у тому числі прийняття ставок на результати розіграшів лотерей.

30. Організатору азартних ігор забороняється давати можливість гравцю грати у кредит або із розстроченням платежу, або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу. Організатору азартних ігор забороняється надавати гравцю позики для участі у грі.

31. Не допускається провадження організаторами азартних ігор діяльності з надання телекомунікаційних послуг зв’язку та будь-якого обладнання для організації та надання обладнаних місць третім особам для доступу в мережу Інтернет (Інтернет-клубів, Інтернет-кафе тощо).

Матеріально-технічні вимоги

32. Забороняється розповсюджувати, давати доступ, пропонувати до завантаження або іншим чином поширювати в Україні веб-сайти, мобільні (програмні) додатки та/або інше гральне обладнання для участі в азартних іграх казино в мережі Інтернет, якщо такі веб-сайти, мобільні (програмні) додатки та/або інше гральне обладнання надають доступ до серверів або баз даних осіб, які не є організаторами азартних ігор відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

33. Гравець самостійно створює клієнтський рахунок гравця (особистий кабінет) в онлайн-системі організатора азартних ігор.

34. Оплата ставок, повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх через мережу Інтернет, виплата виграшів гравцям здійснюються у безготівковій формі через онлайн-систему організатора азартних ігор з урахуванням положень Законів України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

35. Організатор азартних ігор зобов’язаний встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання в його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.

36. Організатор азартних зобов’язаний забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб’єктами сертифікації (у разі, коли сертифікація відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” є обов’язковою).

37. Орган ліцензування встановлює виключний перелік грального обладнання, що підлягає обов’язковій сертифікації. Забороняється використання несертифікованого грального обладнання, щодо якого встановлена вимога органу ліцензування про сертифікацію.

38. Сертифікація та інспектування грального обладнання щодо відповідності встановленим технічним вимогам (стандартам) проводяться відповідно до встановленого порядку суб’єктами сертифікації, перелік яких визначений органом ліцензування.

39. Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, та елементів, що можуть вплинути на роботу грального обладнання, які не сертифіковані суб’єктом сертифікації.

40. Забороняється внесення змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено розробником такого грального обладнання, або в разі, коли це не передбачено технічною та програмною документацією грального обладнання.

Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, крім підключення до онлайн-системи організатора азартних ігор чи Державної системи онлайн-моніторингу.

41. Забороняється вносити не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника зміни у конструкцію сертифікованого грального обладнання.

42. Програмне забезпечення грального обладнання повинно бути ліцензованим та сертифікованим щодо відповідності національним або міжнародним стандартам.

43. Онлайн-система організатора азартних ігор повинна забезпечувати прийняття ставки та фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу (призу), здійснення виплати та інших операцій, пов’язаних з організацією та проведенням азартних ігор казино в мережі Інтернет, захист даних від втрати, перекручення, підробки, знищення, копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора азартних ігор.

44. Онлайн-система організатора азартних ігор повинна бути пов’язана каналами зв’язку з Державною системою онлайн-моніторингу відповідно до вимог Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

45. Технічні засоби онлайн-системи організації азартних ігор, за допомогою яких надаються послуги, повинні розміщуватися виключно на території України. Інформація в онлайн-системі повинна оброблятися виключно на території України.

Кадрові вимоги

46. Працівниками організатора азартних ігор та іншими особами, залученими до надання послуг організаторам азартних ігор, не можуть бути особи, які на момент початку роботи не досягли 21-річного віку.

47. У керівників, головних бухгалтерів або осіб, на яких покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор повинна бути бездоганна ділова репутація.

48. Організатори азартних ігор зобов’язані забезпечити періодичне проведення інструктажів з персоналом щодо принципів відповідального ставлення до відповідних азартних ігор та заходів, спрямованих на запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності.

Фінансово-економічні вимоги

49. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України, статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше 30 млн. гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав.

Організатор азартних ігор зобов’язаний на дату подання заяви про отримання ліцензії та протягом строку дії такої ліцензії підтримувати розмір статутного (складеного) капіталу у розмірі не меншому, ніж встановлений цим пунктом.

50. Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного (складеного) капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.

51. Організатор азартних ігор зобов’язаний оформити цільовий банківський депозит чи банківську гарантію для забезпечення здійснення виплати виграшів на суму 7200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.


Додаток 1

до Ліцензійних умов провадження

діяльності у сфері організації та

проведення азартних ігор казино в мережі

Інтернет

ЗАЯВА

про отримання ліцензії

Додаток 2

до Ліцензійних умов провадження

діяльності у сфері організації та

проведення азартних ігор казино в мережі

Інтернет

ВІДОМОСТІ,

необхідні для отримання ліцензії

Додаток 3

до Ліцензійних умов провадження

діяльності у сфері організації та

проведення азартних ігор казино в мережі

Інтернет

ОПИС

документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії

Додаток 4

до Ліцензійних умов провадження

діяльності у сфері організації та

проведення азартних ігор казино в мережі

Інтернет

ФОРМА

повідомлення про доменні імена, які будуть використовуватися організатором азартних ігор через мережу Інтернет

Додаток 5

до Ліцензійних умов провадження

діяльності у сфері організації та

проведення азартних ігор казино в мережі

Інтернет

ФОРМА

повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії

Додаток 6

до Ліцензійних умов провадження

діяльності у сфері організації та

проведення азартних ігор казино в мережі

Інтернет

ФОРМА

повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії

Додаток 7

до Ліцензійних умов провадження

діяльності у сфері організації та

проведення азартних ігор казино в мережі

Інтернет

Схематичне зображення структури власності


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 грудня 2020 р. № 1341

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет

Загальні питання

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет, а також вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх юридичних осіб, що провадять господарську діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет та на здобувачів ліцензій.

3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у такому значенні:

здобувач ліцензії (заявник) - юридична особа, яка звернулася в установленому законодавством порядку до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет;

ліцензіат (організатор азартних ігор) - юридична особа, яка має ліцензію;

ліцензійна справа - єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації та на паперових носіях у разі, коли заявник подав заяву та документи на паперових носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії (заявника) чи ліцензіата, які подані ним та/або надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних осіб, фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”;

місце провадження діяльності - веб-сайт організатора азартних ігор та/або мобільні (програмні) додатки, зазначені ним у поданих до органу ліцензування документах для отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет та зазначені у відповідному реєстрі органу ліцензування.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

4. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей є органом ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет (далі - орган ліцензування).

5. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання - їм відповідати.

Провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет може здійснюватися виключно за наявності в юридичних осіб відповідної ліцензії з використанням сертифікованого (відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”) та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-системи організатора азартних ігор.

6. Провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет здійснюється на підставі відповідної ліцензії.

Здобувач ліцензії, ліцензіат не можуть перебувати прямо чи опосередковано під контролем (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та/або не можуть діяти в інтересах таких осіб.

Здобувач ліцензії, ліцензіат та/або пов’язані з ним особи не можуть належати до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України “Про санкції”.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет дає право використовувати тільки один бренд організатора азартних ігор відповідно до правил, встановлених Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

7. Документи подаються до органу ліцензування та отримуються від нього за вибором здобувача ліцензії у спосіб, визначений цими Ліцензійними умовами.

Документи для отримання ліцензії можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії:

нарочно;

поштовим відправленням з описом вкладення;

в електронній формі з оформленням згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

8. Для отримання ліцензії заявник подає до органу ліцензування заяву за формою згідно з додатком 1.

У заяві про отримання ліцензії повинні міститися такі дані:

найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код заявника;

вид господарської діяльності, зазначений у частині першій статті 2 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію;

вид ліцензії, що має намір отримати заявник;

інформація про правові підстави для використання онлайн-системи організатора азартних ігор;

інформація про бренд організатора азартних ігор, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор;

доменне ім’я, що заявник планує використовувати для провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор через мережу Інтернет.

9. До заяви про отримання ліцензії додаються:

1) засвідчені копії установчих документів заявника;

2) оригінал або належним чином засвідчена копія витягу з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подання заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;

3) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, виданого незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, що підтверджує повноту формування статутного (складеного) капіталу;

4) оригінал або належним чином засвідчена копія документів, що підтверджують джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір проваджувати діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет;

5) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;

6) оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників здобувача ліцензії;

7) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права здобувача ліцензії або його засновника (учасника) на відповідне доменне ім’я доменної зони UA, з використанням яких планується організовувати та проводити азартні ігри, а також інформація про постачальника послуг хостингу та реєстратора доменного імені за формою згідно з додатком 4;

8) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд організатора азартних ігор, та інша інформація щодо бренду, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет;

9) відомості, необхідні для отримання ліцензії, за формою згідно з додатком 2;

10) інформація про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

11) інформація про те, що здобувач ліцензії та/або пов’язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України “Про санкції”. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

12) інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

13) інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензіїї не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

14) інформація про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

15) інформація про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

16) структура власності здобувача ліцензії та інформація про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, в тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності у здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, подається обґрунтована причина його відсутності. Така структура власності подається за формою згідно з додатком 7.

Разом з відповідною заявою та підтвердними документами здобувач ліцензії подає до органу ліцензування два примірники опису документів (за формою згідно з додатком 3), на яких уповноваженою посадовою особою органу ліцензування робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один примірник опису надсилається органом ліцензування здобувачу ліцензії (у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочно - видається йому нарочно відразу після заповнення), а другий примірник опису залишається в органі ліцензування.

10. Усі подані здобувачем ліцензії документи формуються в єдину ліцензійну справу.

Орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про отримання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб’єкта (якщо орган ліцензування ще не має ліцензійної справи щодо відповідної юридичної особи).

Під час ведення ліцензійних справ орган ліцензування повинен дотримуватися вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

Зберігання ліцензійних справ в електронній формі на електронних носіях інформації та подання їх до архівних установ здійснюється відповідно до Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”.

У ліцензійній справі зберігаються:

документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та цих Ліцензійних умов (разом із конвертами);

завірені органом ліцензування копії (фотокопії) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

оригінали, копії (фотокопії) судових рішень, звернень правоохоронних органів, що надійшли до органу ліцензування стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

матеріали (документи або їх копії (фотокопії), завірені органом ліцензування) перевірок органом ліцензування додержання ліцензіатами вимог Ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень цих Ліцензійних умов);

оригінали судового рішення про витребування документів з ліцензійної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів витребовуваних документів;

інші документи, встановлені законом.

Ліцензійна справа зберігається протягом строку, визначеного законодавством.

Вилучення документів з ліцензійних справ здійснюється в порядку, передбаченому законом.

Орган ліцензування зобов’язаний зробити копії (фотокопії) документів, що вилучаються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються документи, визначені законом, на підставі яких вилучено документи з ліцензійної справи.

Витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Орган ліцензування зобов’язаний зробити копії (фотокопії) документів, що витребовуються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються судове рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, та копія (фотокопії) до опису витребовуваних документів.

Оригінали витребуваних документів надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.

Вилучення документів з ліцензійної справи не є підставою для відмови органом ліцензування у здійсненні передбачених Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” дій, крім випадку одержання органом ліцензування судового рішення про заборону їх вчинення.

11. Документи, що складаються здобувачем ліцензії або ліцензіатом відповідно до цих Ліцензійних умов, викладаються державною мовою та підписуються здобувачем ліцензії або ліцензіатом, або особою, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами.

У разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом на паперовому носії, вони складаються за допомогою друкувальних засобів або оформлюються рукописним способом (друкованими літерами, чітко та розбірливо, виправлення не допускаються).

Сторінки багатосторінкових документів нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою здобувача ліцензії, ліцензіата (за наявності).

Документи, що подаються в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

12. Органу ліцензування забороняється вимагати додаткові документи, які не зазначені у цих Ліцензійних умовах.

13. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про будь-які зміни даних, зазначених у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі, протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання. Інформація про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) у довільній формі разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують такі зміни.

14. Відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії, ліцензіат.

15. Повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії за формою згідно з додатком 5 надсилається ліцензіату у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення.

16. Повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за формою згідно з додатком 6 надсилається здобувачу ліцензії у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) протягом п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються перелік та опис підстав (обґрунтування) для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

17. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити отримання кореспонденції, у тому числі тієї, що надсилається органом ліцензування та його територіальними органами, за своїм місцезнаходженням та повідомлень в електронному вигляді за адресою електронної пошти, зазначеною у заяві про отримання ліцензії.

18. Документи, подання яких для отримання ліцензії передбачено цими Ліцензійними умовами та які прийняті органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії, поверненню здобувачеві ліцензії не підлягають.

19. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

2) статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше 30 млн. гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав;

3) статутний (складений) капітал якої не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного (складеного) капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку;

4) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

5) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

6) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах;

7) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

8) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

9) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

10) яка не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

11) яка не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу;

12) яка відповідає іншим встановленим Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та цими Ліцензійними умовами вимогам.

20. Організатором азартних ігор не можуть бути:

1) банки та інші фінансові установи;

2) підприємства, установи та організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

3) юридичні особи, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займатися організацією та проведенням азартних ігор.

Організаційні вимоги

21. Господарська діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет провадиться юридичними особами на підставі відповідної ліцензії за умови виконання організаційних, матеріально-технічних, кадрових та фінансово-економічних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами та Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

22. Організатор азартних ігор зобов’язаний:

1) дотримуватися вимог Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, цих Ліцензійних умов, а також інших нормативно-правових актів України;

2) дотримуватися правил проведення азартних ігор;

3) проводити виключно дозволені Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” види азартних ігор у покер у мережі Інтернет лише після отримання відповідної ліцензії;

4) дотримуватися вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

5) не вчиняти дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор;

6) встановлювати та розробляти правила організатора азартної гри (у тому числі порядок визначення результату азартних ігор, розрахунку та здійснення виплат виграшів (призів), умови взаємодії організатора азартних ігор з гравцями та іншими особами, що повинні міститися у правилах проведення азартних ігор);

7) фіксувати в онлайн-системі, використання якої для організатора азартних ігор є обов’язковим відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та яка пов’язана каналами зв’язку (в режимі реального часу) з Державною системою онлайн-моніторингу, операції, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;

8) встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання в його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри;

9) своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет протягом строку, встановленого Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, крім випадків, визначених Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, а також на вимогу гравця здійснити виплату виграшу (призу) у грошовій безготівковій формі;

10) вживати заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквіваленту, повернення ставок будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату або повернення (крім випадків звернення щодо повернення ставок, зроблених неповнолітньою, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є законним представником такої особи);

11) вести облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів);

12) вживати заходів для запобігання порушенню вимог законодавства гравцями, відвідувачами, працівниками організатора азартних ігор;

13) вживати заходів для недопущення до участі в азартних іграх у покер у мережі Інтернет осіб, які не досягли 21-річного віку, та осіб, стосовно яких наявні обмеження згідно із Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”;

14) своєчасно вносити плату за відповідну ліцензію, яку отримав такий організатор азартних ігор;

15) використовувати під час організації та проведення азартних ігор онлайн-системи, що виключають можливість несанкціонованого втручання в їх роботу або створення умов для заздалегідь визначеного результату гри;

16) вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), в тому числі розміщувати у загальному доступі в місцях провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про місця, де можна отримати допомогу в разі гральної залежності;

17) розглядати скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надавати на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор;

18) у встановленому порядку забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб’єктами сертифікації, не використовувати несертифіковане гральне обладнання (у разі, коли сертифікація відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” є обов’язковою);

19) розмістити інформацію про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, номер телефону служби підтримки), на веб-сайті організатора азартних ігор;

20) дотримуватися принципів відповідальної гри, зокрема:

забезпечувати ідентифікацію гравця (гравців) під час провадження діяльності у покер у мережі Інтернет;

у випадках та порядку, встановлених органом ліцензування, не допускати до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія);

утримуватися від надання гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу гравця у відповідній азартній грі.

Організатор азартних ігор, який не забезпечив неможливість участі в азартних іграх осіб, участь яких у таких іграх заборонена Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та іншими законами, зобов’язаний відшкодувати таким особам на їх вимогу або на вимогу членів сім’ї таких осіб фінансову шкоду в розмірі десятикратного розміру програшу, що заподіяна зазначеним особам внаслідок такої бездіяльності організатора азартних ігор. Порядок відшкодування встановлюється органом ліцензування;

21) забезпечити наявність на веб-сайті, зазначеному в поданих до органу ліцензування документах для отримання ліцензії, достовірної інформації, викладеної державною мовою та за бажанням організатора азартних ігор іншими мовами, а саме:

повного найменування організатора азартних ігор згідно з установчими документами;

місцезнаходження організатора азартних ігор згідно з реєстраційними документами та інформацією про фактичне місцезнаходження;

ідентифікаційного коду організатора азартних ігор;

відомостей про ліцензію (номер (за наявності), дата та номер рішення, строк дії ліцензії);

правил організатора азартних ігор та правил участі в азартній грі;

порядку і строків виплати (видачі) виграшів (призів);

інформації про усі мобільні (програмні) додатки та інше гральне обладнання, що використовується організатором азартних ігор;

інформації про сервісну та технічну службу підтримки організатора азартних ігор;

інформаційних матеріалів щодо гральної залежності та відповідальної гри, способів допомоги особам, які страждають на ігрову залежність, і контактні дані медичних центрів, які лікують ігрову залежність;

попередження про заборону участі в азартних іграх особам, які не досягли 21-річного віку, обмежено дієздатним та недієздатним особам, а також особам, внесеним до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

інформації про загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю).

22) забезпечити захист інформації про гравців у порядку, визначеному законодавством;

23) забезпечити розміщення на веб-сайті, зазначеному в поданих до органу ліцензування документах для отримання ліцензії, інформації про реальний час, зокрема шляхом розміщення годинника, що відображає актуальний час, на кожній сторінці веб-сайту;

24) повідомляти органу ліцензування про будь-які зміни даних, зазначених у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі, протягом строку, встановленого законом;

25) виконувати інші обов’язки, передбачені Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, цими Ліцензійними умовами та іншими актами законодавства про азартні ігри.

23. Організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет здійснюється організатором азартних ігор під брендом, зазначеним у поданих до органу ліцензування документах для отримання ліцензії, на підставі відповідної ліцензії відповідно до вимог Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та законодавства про азартні ігри виключно через онлайн-систему організаторів азартних ігор, що відповідає вимогам зазначеного Закону.

24. Організатор азартних ігор може провадити свою діяльність у мережі Інтернет через веб-сайт, доменне ім’я якого знаходиться в доменній зоні UA, через мобільні (програмні) додатки на різних операційних системах, що відповідають вимогам Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

25. Організатор азартних ігор може приймати ставки від осіб, які перебувають на території України або за її межами та не внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, відповідно до вимог Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та інших нормативно-правових актів.

26. Організатор азартних ігор може провадити діяльність через веб-сайт після повідомлення органу ліцензування про доменне ім’я в доменній зоні UA, яке він збирається використовувати під час організації та проведення азартних ігор.

27. Веб-сайт організатора азартних ігор повинен належати організатору азартних ігор на праві власності або праві користування.

28. Організаторам азартних ігор забороняється:

1) проводити ігри в покер та/або покерні турніри, не передбачені правилами організатора гри в покер;

2) провадити діяльність без ліцензії;

3) пропонувати як виграш алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої, вина столові, тютюнові вироби або інше майно, володіння чи розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій;

4) примушувати відвідувачів до участі у грі в покер.

29. Не допускається провадження організаторами азартних ігор діяльності з надання телекомунікаційних послуг зв’язку та будь-якого обладнання для організації та надання обладнаних місць третім особам для доступу в мережу Інтернет (Інтернет-клубів, Інтернет-кафе тощо).

30. Організатор азартних ігор з дотриманням вимог Законів України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, правил гри в покер має право застосовувати такі обмеження у відносинах з гравцями та/або відвідувачами:

1) відмовити у здійсненні виплат виграшів (призів) особі, яка не є гравцем та не має права отримувати такий виграш або ставку;

2) відмовити у здійсненні виплат виграшів (призів) та у поверненні гравцю зроблених ним ставок за наявності підстав, передбачених Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”;

3) заборонити або обмежити доступ гравцю та/або відвідувачу до веб-сайту, якщо така особа порушує громадський порядок, перешкоджає проведенню гри в покер, здійсненню ставок або щодо якої виникла обґрунтована підозра у застосуванні методів, технологій, програм, прийомів, які можуть вплинути на результати виграшу, або яка перешкоджає здійсненню виплат виграшів, порушує правила гри в покер, ображає честь і гідність гравців, учасників, представників організатора азартних ігор, третіх осіб, відмовляється від пред’явлення документа, що дає можливість достовірно встановити її вік, чи вчиняє інші дії, що перешкоджають нормальній діяльності організатора азартних ігор.

31. Інші обмеження можуть встановлюватися правилами організатора азартних ігор.

Матеріально-технічні вимоги

32. Мобільні (програмні) додатки чи інше гральне обладнання, призначене для участі в азартних іграх у покер у мережі Інтернет, повинні надавати гравцям доступ до такої інформації:

1) повне найменування організатора азартних ігор згідно з установчими документами;

2) місцезнаходження організатора азартних ігор згідно з реєстраційними документами та інформацією про фактичне місцезнаходження;

3) ідентифікаційний код організатора азартних ігор;

4) відомості про ліцензію (номер (за наявності), дата та номер рішення, строк дії ліцензії);

5) правила організатора азартних ігор та правила участі в азартній грі;

6) порядок і строки виплати (видачі) виграшів (призів);

7) інформація про усі мобільні (програмні) додатки та інше гральне обладнання, що використовується організатором азартних ігор;

8) інформація про сервісну та технічну службу підтримки організатора азартних ігор;

9) інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, способів допомоги людям, які страждають на ігрову залежність, і контактні дані медичних центрів, які лікують ігрову залежність;

10) попередження про заборону участі в азартних іграх особам, які не досягли 21-річного віку, обмежено дієздатним та недієздатним особам, а також особам, внесеним до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

11) інформація про загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю).

33. Забороняється розповсюджувати, давати доступ, пропонувати до завантаження або іншим чином поширювати в Україні веб-сайти, мобільні (програмні) додатки та/або інше гральне обладнання для участі в азартних іграх у покер у мережі Інтернет, якщо такі веб-сайти, мобільні (програмні) додатки та/або інше гральне обладнання надають доступ до серверів або баз даних осіб, які не є організаторами азартних ігор відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

34. Гравець самостійно створює клієнтський рахунок гравця (особистий кабінет) в онлайн-системі організатора азартних ігор.

35. Оплата ставок, повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх через мережу Інтернет, виплата виграшів гравцям здійснюються у безготівковій формі через онлайн-систему організатора азартних ігор з урахуванням положень Законів України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” та “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

36. Організатор азартних ігор зобов’язаний встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання в його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.

37. Організатор азартних ігор зобов’язаний забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб’єктами сертифікації (у разі, коли сертифікація відповідно до Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” є обов’язковою).

38. Орган ліцензування встановлює виключний перелік грального обладнання, що підлягає обов’язковій сертифікації. Забороняється використання несертифікованого грального обладнання, щодо якого встановлена вимога органу ліцензування про сертифікацію.

39. Сертифікація та інспектування грального обладнання щодо відповідності встановленим технічним вимогам (стандартам) проводяться відповідно до встановленого порядку суб’єктами сертифікації, перелік яких визначений органом ліцензування.

40. Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, та елементів, що можуть вплинути на роботу грального обладнання, які не сертифіковані суб’єктом сертифікації.

41. Забороняється внесення змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено розробником такого грального обладнання, або в разі, коли це не передбачено технічною та програмною документацією грального обладнання.

Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, крім підключення до онлайн-системи організатора азартних ігор чи Державної системи онлайн-моніторингу.

Забороняється внесення не передбачених конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника зміни у конструкцію сертифікованого грального обладнання.

42. Програмне забезпечення грального обладнання повинно бути ліцензованим та сертифікованим щодо відповідності національним або міжнародним стандартам.

43. Онлайн-система організатора азартних ігор повинна забезпечувати прийняття ставки та фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу (призу), здійснення виплати та інших операцій, пов’язаних з організацією та проведенням азартних ігор, захист даних від втрати, перекручення, підробки, знищення, копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора азартних ігор.

44. Онлайн-система організатора азартних ігор повинна бути пов’язана каналами зв’язку з Державною системою онлайн-моніторингу відповідно до вимог Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

45. Технічні засоби онлайн-системи організатора азартних ігор, за допомогою яких надаються послуги, повинні розміщуватися виключно на території України. Інформація в онлайн-системі організатора азартних ігор повинна оброблятися виключно на території України.

46. Провадження діяльності організатором азартних ігор здійснюється виключно через онлайн-систему організатора азартних ігор, що відповідає вимогам Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

47. Організатор азартних ігор може провадити свою діяльність у мережі Інтернет з використанням веб-сайту та/або мобільних (програмних) додатків на різних операційних системах, зазначених у відповідному реєстрі органу ліцензування.

48. Організатору азартних ігор забороняється прийняття ставок у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу. Організатору азартних ігор забороняється надання гравцю позики для участі у грі.

Кадрові вимоги

49. Працівниками організатора азартних ігор та іншими особами, залученими до надання послуг організатором азартних ігор, не можуть бути особи, які на момент початку роботи не досягли 21-річного віку.

50. У керівників, головних бухгалтерів або осіб, на яких покладено обов’язок щодо ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор повинна бути бездоганна ділова репутація.

51. Організатори азартних ігор зобов’язані забезпечити періодичне проведення інструктажів з персоналом щодо принципів відповідального ставлення до відповідних азартних ігор та заходів, спрямованих на запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності.

Фінансово-економічні вимоги

52. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України, статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше 30 млн. гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав.

Організатор азартних ігор зобов’язаний на дату подання заяви про отримання ліцензії та протягом строку дії такої ліцензії підтримувати розмір статутного (складеного) капіталу у розмірі не меншому, ніж встановлений цим пунктом.

53. Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного (складеного) капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.

54. Організатор азартних ігор зобов’язаний оформити цільовий банківський депозит чи банківську гарантію для забезпечення здійснення виплати виграшів на суму 7200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.


Додаток 1

до Ліцензійних умов провадження діяльності

у сфері організації та проведення азартних

ігор в покер в мережі Інтернет

ЗАЯВА

про отримання ліцензії

Додаток 2

до Ліцензійних умов провадження діяльності

у сфері організації та проведення азартних

ігор в покер в мережі Інтернет

ВІДОМОСТІ,

необхідні для отримання ліцензії

Додаток 3

до Ліцензійних умов провадження діяльності

у сфері організації та проведення азартних

ігор в покер в мережі Інтернет

ОПИС

документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії

Додаток 4

до Ліцензійних умов провадження діяльності

у сфері організації та проведення азартних

ігор в покер в мережі Інтернет

ФОРМА

повідомлення про доменні імена, які будуть використовуватися організатором азартних ігор через мережу Інтернет

Додаток 5

до Ліцензійних умов провадження діяльності

у сфері організації та проведення азартних

ігор в покер в мережі Інтернет

ФОРМА

повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії

Додаток 6

до Ліцензійних умов провадження діяльності

у сфері організації та проведення азартних

ігор в покер в мережі Інтернет

ФОРМА

повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії

Додаток 7

до Ліцензійних умов провадження діяльності

у сфері організації та проведення азартних

ігор в покер в мережі Інтернет

Схематичне зображення структури власності


Документи та файли

Сигнальний документ — f501788n1282.doc
Сигнальний документ — f501788n1283.doc
Сигнальний документ — f501788n1284.doc
Сигнальний документ — f501788n1285.doc
Сигнальний документ — f501788n1286.doc
Сигнальний документ — f501788n1287.doc
Сигнальний документ — f501788n1288.doc
Сигнальний документ — f501788n1289.doc
Сигнальний документ — f501788n1290.doc
Сигнальний документ — f501788n1291.doc
Сигнальний документ — f501788n1292.doc
Сигнальний документ — f501788n1325.doc
Сигнальний документ — f501788n1294.doc
Сигнальний документ — f501788n1295.doc
Сигнальний документ — f501788n1296.doc
Сигнальний документ — f501788n1297.doc
Сигнальний документ — f501788n1298.doc
Сигнальний документ — f501788n1299.doc
Сигнальний документ — f501788n1300.doc
Сигнальний документ — f501788n1326.doc
Сигнальний документ — f501788n1302.doc
Сигнальний документ — f501788n1303.doc
Сигнальний документ — f501788n1304.doc
Сигнальний документ — f501788n1305.doc
Сигнальний документ — f501788n1306.doc
Сигнальний документ — f501788n1307.doc
Сигнальний документ — f501788n1308.doc
Сигнальний документ — f501788n1309.doc
Сигнальний документ — f501788n1310.doc
Сигнальний документ — f501788n1311.doc
Сигнальний документ — f501788n1314.doc
Сигнальний документ — f501788n1313.doc
Сигнальний документ — f501788n1315.doc
Сигнальний документ — f501788n1316.doc
Сигнальний документ — f501788n1317.doc
Сигнальний документ — f501788n1318.doc
Сигнальний документ — f501788n1322.doc
Сигнальний документ — f501788n1320.doc
Сигнальний документ — f501788n1321.doc

Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 30.12.2020 — № 253

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -