<<
>>

ПОСТАНОВА від 29 грудня 2021 р. № 1438 "Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 13.01.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 грудня 2021 р. № 1438

Київ

Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками

Відповідно до підпункту 3 пункту 12 розділу VII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про Державний земельний кадастр” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Запровадити до 31 грудня 2022 р. пілотний проект щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками.

2. Затвердити Порядок реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками та вимоги щодо проведення моніторингу виконання сертифікованими інженерами-землевпорядниками повноважень державних кадастрових реєстраторів, а також порядок оскарження рішень про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, прийнятих сертифікованими інженерами-землевпорядниками в рамках пілотного проекту, що додаються.

3. Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до Порядку та вимог, затверджених пунктом 2 цієї постанови, забезпечити розроблення та впровадження програмного забезпечення у складі Державного земельного кадастру, необхідного для виконання цієї постанови.

4. Міністерству аграрної політики та продовольства за результатами реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками подати до 1 грудня 2022 р. Кабінетові Міністрів України законопроект щодо надання сертифікованим інженерам-землевпорядникам статусу державних кадастрових реєстраторів.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 грудня 2021 р.

№ 1438

ПОРЯДОК

реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки  сертифікованими інженерами-землевпорядниками та вимоги щодо проведення моніторингу виконання сертифікованими  інженерами-землевпорядниками повноважень державних кадастрових реєстраторів, а також порядок оскарження рішень про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, прийнятих сертифікованими інженерами-землевпорядниками в рамках пілотного проекту

1. Ці Порядок та вимоги відповідно до підпункту 3 пункту 12 розділу VII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про Державний земельний кадастр” (далі - Закон) визначають механізм надання особам, які в установленому законом порядку внесені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників (далі - сертифіковані інженери-землевпорядники), здійснення та припинення ними повноважень державних кадастрових реєстраторів на період реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками (далі - пілотний проект).

2. До повноважень державних кадастрових реєстраторів, які здійснюються сертифікованими інженерами-землевпорядниками, на період реалізації пілотного проекту належать:

1) внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) або надання відмови у внесенні відомостей (змін до них) про земельні ділянки (їх частини), розташовані в межах району, міста республіканського (Автономної Республіки Крим) чи обласного значення, районів у мм. Києві і Севастополі, а також міст, селищ, сіл, розташованих у їх межах;

2) здійснення реєстрації:

заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

заяв про відкликання заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

заяв про державну реєстрацію земельної ділянки;

заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;

3) здійснення державної реєстрації земельних ділянок, обмежень у їх використанні, скасування такої реєстрації;

4) формування поземельних книг на земельні ділянки, внесення записів до них, забезпечення їх зберігання;

5) присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам;

6) проведення перевірки відповідності поданих документів вимогам законодавства;

7) надання витягів з Державного земельного кадастру про земельні ділянки для підтвердження внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру;

8) оприлюднення за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру на офіційному веб-сайті Держгеокадастру відомостей щодо об’єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту.

3. Повноваження, визначені у пункті 2 цих Порядку та вимог, здійснюються сертифікованими інженерами-землевпорядниками:

згідно із Законом та Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598) (далі - Порядок ведення Державного земельного кадастру);

виключно щодо земельних ділянок (їх частин), розробниками документації із землеустрою щодо яких та відповідальними за якість робіт із землеустрою щодо яких є відповідні сертифіковані інженери-землевпорядники.

4. Сертифіковані інженери-землевпорядники самостійно визначають можливість здійснення ними повноважень, визначених у пункті 2 цих Порядку та вимог, з урахуванням можливості організаційного та технічного забезпечення їх здійснення.

5. Повноваження, визначені у пункті 2 цих Порядку та вимог, можуть здійснюватися виключно сертифікованими інженерами-землевпорядниками, які успішно пройшли стажування у рамках пілотного проекту відповідно до пунктів 29-45 цих Порядку та вимог.

6. Для здійснення повноважень, визначених у пункті 2 цих Порядку та вимог, сертифіковані інженери-землевпорядники отримують доступ до Державного земельного кадастру.

7. Надання доступу сертифікованим інженерам-землевпорядникам до Державного земельного кадастру здійснюється згідно з пунктом 188-1 Порядку ведення Державного земельного кадастру.

8. Автоматизоване робоче місце сертифікованого інженера-землевпорядника як користувача Державного земельного кадастру повинно відповідати вимогам до автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного кадастру та програмного забезпечення згідно з додатком 57 до Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Адміністратор Державного земельного кадастру на своєму офіційному веб-сайті розміщує зазначені вимоги.

9. Інформація про сертифікованих інженерів-землевпорядників, яким надано доступ до Державного земельного кадастру в рамках пілотного проекту (з відомостями про внесені зміни до такої інформації), оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держгеокадастру, в тому числі як додаткова інформація у відомостях Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників.

10. Припинення повноважень сертифікованих інженерів-землевпорядників, яким надано доступ до Державного земельного кадастру в рамках пілотного проекту, здійснюється за рішенням таких сертифікованих інженерів-землевпорядників.

11. У разі прийняття рішення сертифікованим інженером-землевпорядником, зазначеного у пункті 10 цих Порядку та вимог, він зобов’язаний повідомити про це Держгеокадастру у триденний строк до дня припинення відповідних повноважень.

Держгеокадастр не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення про припинення повноважень сертифікованим інженером-землевпорядником надає відповідне доручення адміністратору Державного земельного кадастру, який забезпечує його негайне виконання.

12. Тимчасове блокування або анулювання доступу сертифікованих інженерів-землевпорядників до Державного земельного кадастру в рамках пілотного проекту здійснюється відповідно до рішень Держгеокадастру в порядку, визначеному абзацами другим - четвертим пункту 229 Порядку ведення Державного земельного кадастру, передбаченому для державних кадастрових реєстраторів.

13. Державні кадастрові реєстратори територіальних органів Держгеокадастру проводять моніторинг здійснення сертифікованими інженерами-землевпорядниками повноважень, визначених у пункті 2 цих Порядку та вимог.

14. У разі прийняття сертифікованим інженером-землевпорядником рішення про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або про державну реєстрацію земельної ділянки відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру після здійснення ним дій, передбачених підпунктами 1-3 пункту 75 або абзацами п’ятим - восьмим пункту 111 Порядку ведення Державного земельного кадастру, програмним забезпеченням Державного земельного кадастру за принципом випадковості обирається територіальний орган Держгеокадастру, державний кадастровий реєстратор якого проводитиме перевірку прийнятих сертифікованим інженером-землевпорядником рішень.

15. Протягом строку проведення перевірки державним кадастровим реєстратором, зазначеним у пункті 14 цих Порядку та вимог, програмним забезпеченням Державного земельного кадастру блокується можливість здійснення сертифікованим інженером-землевпорядником дій, передбачених підпунктами 4-6 пункту 75 або абзацом дев’ятим пункту 111 Порядку ведення Державного земельного кадастру.

16. Строк здійснення сертифікованим інженером-землевпорядником дій, зазначених у пункті 14 цих Порядку та вимог, з дня реєстрації заяви, зазначеної у підпункті 2 пункту 2 цих Порядку та вимог, до початку перевірки не перевищує семи робочих днів.

17. Державний кадастровий реєстратор, обраний програмним забезпеченням Державного земельного кадастру за принципом випадковості відповідно до пункту 14 цих Порядку та вимог, проводить перевірку здійснених сертифікованим інженером-землевпорядником дій у строк, що не перевищує двох робочих днів.

18. У разі встановлення за результатами перевірки відповідності здійснених сертифікованим інженером-землевпорядником дій вимогам Закону та Порядку ведення Державного земельного кадастру державний кадастровий реєстратор знімає блокування в програмному забезпеченні Державного земельного кадастру, накладене відповідно до пункту 15 цих Порядку та вимог.

19. У разі встановлення за результатами перевірки порушень у діях сертифікованого інженера-землевпорядника або недотримання вимог Закону та/або Порядку ведення Державного земельного кадастру державний кадастровий реєстратор за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру повідомляє державному кадастровому реєстратору Держгеокадастру про виявлення порушень у діях сертифікованого інженера-землевпорядника з обґрунтуванням вимог щодо скасування відповідного рішення сертифікованого інженера-землевпорядника.

20. Державний кадастровий реєстратор Держгеокадастру, до якого надійшло повідомлення, зазначене у пункті 19 цих Порядку та вимог, за результатом його розгляду у строк, що не перевищує двох робочих днів, приймає остаточне рішення про зняття блокування в програмному забезпеченні Державного земельного кадастру, накладеного відповідно до пункту 15 цих Порядку та вимог, або скасування відповідного рішення сертифікованого інженера-землевпорядника відповідно до пункту 138 Порядку ведення Державного земельного кадастру.

21. Якщо протягом строку, встановленого у пунктах 17 і 20 цих Порядку та вимог, державними кадастровими реєстраторами Держгеокадастру та/або його територіальних органів не проведено перевірки відповідності здійснених сертифікованим інженером-землевпорядником дій вимогам Закону та Порядку ведення Державного земельного кадастру, така перевірка вважається проведеною, а програмним забезпеченням Державного земельного кадастру автоматично знімається блокування, накладене відповідно до пункту 15 цих Порядку та вимог.

22. Загальний строк здійснення сертифікованим інженером-землевпорядником повноважень з урахуванням вимог пунктів 73 і 111 Порядку ведення Державного земельного кадастру в рамках цих Порядку та вимог не повинен перевищувати 14 календарних днів з дня реєстрації заяви, зазначеної у підпункті 2 пункту 2 цих Порядку та вимог.

23. Для проведення моніторингу здійснення сертифікованими інженерами-землевпорядниками повноважень, визначених у пункті 2 цих Порядку та вимог, прийняті ними рішення оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держгеокадастру (із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності) сертифікованого інженера-землевпорядника та реєстраційних даних прийнятих ним рішень).

24. У разі виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, помилок, допущених сертифікованим інженером-землевпорядником під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру, такі помилки можуть також виправлятися згідно з пунктом 156-2 Порядку ведення Державного земельного кадастру.

25. Рішення сертифікованих інженерів-землевпорядників про внесення до Державного земельного кадастру відомостей, що не відповідають Закону та порушують права, охоронювані законом інтереси фізичних чи юридичних осіб, держави чи територіальної громади, можуть бути скасовані Держгеокадастром (за власною ініціативою або за скаргами фізичних чи юридичних осіб) або судом. Рішення сертифікованих інженерів-землевпорядників про державну реєстрацію земельних ділянок, щодо яких зареєстровані речові права, а також про внесення до Державного земельного кадастру змін до таких відомостей скасовуються лише у судовому порядку.

У разі надходження до Держгеокадастру скарг фізичних чи юридичних осіб на рішення або дії сертифікованих інженерів-землевпорядників, прийняті або здійснені ними в рамках пілотного проекту, такі скарги розглядаються в порядку, визначеному  пунктами 222-231 Порядку ведення Державного земельного кадастру.

26. Прийняття мотивованих рішень, передбачених абзацом восьмим підпункту 2 пункту 228 Порядку ведення Державного земельного кадастру, за результатами розгляду скарги Держгеокадастром та його територіальними органами на рішення або дії сертифікованих інженерів-землевпорядників, прийняті або здійснені ними в рамках пілотного проекту, не здійснюється.

27. До закінчення строку для оскарження, встановленого Порядком ведення Державного земельного кадастру, рішення сертифікованого інженера-землевпорядника може бути ним скасоване або змінене шляхом прийняття нового рішення.

28. За дотримання цих Порядку та вимог сертифіковані інженери-землевпорядники, які беруть участь у реалізації пілотного проекту, несуть відповідальність відповідно до закону.

29. З метою набуття професійних знань, умінь та навичок, необхідних сертифікованим інженерам-землевпорядникам для здійснення повноважень державних кадастрових реєстраторів у рамках пілотного проекту, проводиться стажування.

30. Сертифіковані інженери-землевпорядники можуть проходити стажування за умови відповідності вимогам, зазначеним у частині четвертій статті 66 Закону України “Про землеустрій”.

31. Сертифіковані інженери-землевпорядники, які мають досвід роботи на посаді державного кадастрового реєстратора не менше двох років, не потребують проходження стажування.

32. Стажування проводиться безоплатно з відривом від основної роботи протягом одного дня. За сертифікованими інженерами-землевпорядниками, направленими на стажування, зберігається місце роботи (посада) та їм здійснюються виплати, передбачені законодавством за основним місцем роботи.

33. Стажування проводиться державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Держгеокадастру.

34. Територіальні органи Держгеокадастру:

організовують проведення стажування;

призначають державних кадастрових реєстраторів керівниками стажування;

ведуть облік сертифікованих інженерів-землевпорядників, які проходять стажування;

забезпечують підвищення ефективності стажування, у тому числі шляхом проведення лекцій, тренінгів та інших заходів;

розглядають скарги щодо проходження стажування;

вживають інших заходів до проведення стажування.

35. Сертифіковані інженери-землевпорядники, які виявили бажання щодо проходження стажування, подають до територіального органу Держгеокадастру, в якому мають намір проходити стажування, письмову заяву із зазначенням номера кваліфікаційного сертифіката та дати його видачі.

36. Територіальний орган Держгеокадастру протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви сертифікованого інженера-землевпорядника щодо проходження стажування проводить перевірку відомостей, зазначених у заяві, щодо його відповідності вимогам, зазначеним у пункті 30 цих Порядку та вимог, призначає з числа державних кадастрових реєстраторів керівника стажування та визначає дату проходження стажування, про що повідомляє сертифікованому інженеру-землевпоряднику.

37. Сертифіковані інженери-землевпорядники, які не відповідають вимогам, зазначеним у пункті 30 цих Порядку та вимог, до проходження стажування не допускаються, про що їм повідомляється.

38. Зарахування на стажування з визначенням дати його проходження та зміна порядку проходження стажування оформлюються наказом керівника територіального органу Держгеокадастру, де проводиться стажування.

Під час проходження стажування на сертифікованих інженерів-землевпорядників поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку територіального органу Держгеокадастру, де проводиться стажування.

39. Стажування проводиться відповідно до типового індивідуального плану стажування (додаток 1), який підписується сертифікованим інженером-землевпорядником та керівником стажування.

40. Сертифікований інженер-землевпорядник під час проходження стажування повинен:

у повному обсязі та своєчасно виконати завдання, передбачені типовим індивідуальним планом стажування;

набути та/або удосконалити свої професійні знання, уміння та навички;

дотримуватися професійної етики та культури поведінки.

41. Державний кадастровий реєстратор може бути призначений керівником стажування одночасно не більше ніж п’яти сертифікованих інженерів-землевпорядників.

42. Державний кадастровий реєстратор, який призначений керівником стажування:

проводить стажування відповідно до типового індивідуального плану стажування;

надає сертифікованим інженерам-землевпорядникам завдання, передбачені типовим індивідуальним планом стажування, забезпечує та контролює їх виконання;

сприяє набуттю та/або удосконаленню професійних знань, умінь та навичок сертифікованих інженерів-землевпорядників;

проводить залік та видає довідку про результати стажування (додаток 2).

43. Після закінчення стажування сертифікований інженер-землевпорядник складає залік, під час якого виконує тестові та практичне завдання, та йому видається довідка про результати стажування, в якій зазначається оцінка виконання ним завдань, передбачених типовим індивідуальним планом стажування (задовільна або незадовільна).

44. Задовільна оцінка виконання сертифікованим інженером-землевпорядником завдань, передбачених типовим індивідуальним планом стажування, є підставою вважати його таким, що успішно пройшов стажування.

45. Довідка про результати стажування подається сертифікованим інженером-землевпорядником за основним місцем роботи та долучається до його особової справи.


Додаток 1

до Порядку та вимог

ТИПОВИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

стажування сертифікованого інженера-землевпорядника в рамках пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками

Додаток 2

до Порядку та вимог

ДОВІДКА

про результати стажування сертифікованого інженера-землевпорядника в рамках пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками


Документи та файли

Сигнальний документ — f512799n98.docx
Сигнальний документ — f512799n97.docx

Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 11.01.2022 — № 3

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 2 "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 41-4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -