Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ПОСТАНОВА від 29 грудня 2021 р. № 1442 "Про затвердження Типового положення про штаб зони (району) територіальної оборони". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 13.01.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 грудня 2021 р. № 1442

Київ

Про затвердження Типового положення про штаб зони (району) територіальної оборони

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 12 Закону України ”Про основи національного спротиву” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типове положення про штаб зони (району) територіальної оборони, що додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 29


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 грудня 2021 р. № 1442

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про штаб зони (району) територіальної оборони

Загальні питання

1. Це Типове положення регламентує засади функціонування штабу зони (району) територіальної оборони в мирний час та особливий період, визначає його призначення, підпорядкованість, завдання, функції та його структуру.

2. Штаби зон (районів) територіальної оборони у мирний час та особливий період призначені для підготовки до територіальної оборони та її ведення, координації здійснення заходів територіальної оборони силами та засобами сил безпеки та оборони територіальної оборони та забезпечення реалізації Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних (районних), Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (керівників відповідних військово-цивільних або військових адміністрацій у разі їх утворення) (далі - керівники зони (району) територіальної оборони) повноважень щодо керівництва територіальною обороною у відповідній зоні (районі).

3. Організація підготовки та управління силами і засобами складових сил безпеки і оборони, що залучаються до виконання завдань територіальної оборони, здійснюється через постійно діючі оперативні групи, що входять до складу штабів зон (районів) територіальної оборони.

4. У своїй діяльності штаб зони (району) територіальної оборони керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Типовим положенням, положенням про відповідний штаб зони (району) територіальної оборони, а також наказами та директивами Головнокомандувача Збройних Сил, командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил, Генерального штабу Збройних Сил та регіональних управлінь Сил територіальної оборони Збройних Сил, розпорядженнями керівників відповідної зони (району) територіальної оборони.

Положення про штаб зони (району) територіальної оборони розробляється на підставі цього Типового положення і затверджується відповідними керівниками зони (району) територіальної оборони за погодженням відповідно: з керівником регіонального органу військового управління Сил територіальної оборони Збройних Сил - для зони територіальної оборони; з керівниками зони територіальної оборони - для штабу району територіальної оборони. 

5. Штаб зони (району) територіальної оборони є постійно діючим органом управління, який підпорядкований керівнику зони (району) територіальної оборони.

Основні завдання штабу зони (району) територіальної оборони

6. Основними завданнями штабу зони (району) територіальної оборони є:

1) в мирний час:

збір, обробка, узагальнення, аналіз інформації та оцінка обстановки, яка впливає на підготовку складових територіальної оборони, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони у зоні (районі) територіальної оборони;

підготовка необхідних розрахунків і пропозицій, аналітичних матеріалів для прийняття керівниками зони (району) територіальної оборони рішень з питань територіальної оборони;

організація та здійснення планування територіальною обороною в межах території відповідної зони (району) територіальної оборони;

участь в організації проведення обстеження важливих об’єктів і комунікацій, інших об’єктів критичної інфраструктури, визначених Кабінетом Міністрів України, та об’єктів підвищеної небезпеки, порушення функціонування та виведення з ладу яких становлять загрозу для життєдіяльності населення, участь в організації їх охорони та оборони;

забезпечення реалізації повноважень керівників зон (районів) територіальної оборони щодо планування територіальної оборони у відповідній (відповідному) зоні (районі) територіальної оборони;

участь у створенні системи управління територіальної оборони в межах відповідної зони (району) територіальної оборони;

відпрацювання на підставі рішень керівника зони (району) територіальної оборони порядку організації територіальною обороною, визначення форм і способів виконання завдань територіальної оборони та доведення до виконавців розпорядження керівника зони (району) територіальної оборони, організація здійснення контролю за їх виконанням;

організація та підтримка взаємодії між штабами зон (районів) територіальної оборони, органами управління та силами цивільного захисту відповідної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту під час підготовки та виконання завдань територіальної оборони;

організація та здійснення контролю за підготовкою та готовністю сил і засобів, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони;

організація підготовки та проведення навчань (тренувань) із силами та засобами сил безпеки та оборони територіальної оборони зон (районів) та участь у навчаннях (тренуваннях) за планом підготовки Збройних Сил;

управління діями сил і засобів, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони; 

сприяння організації системи загальновійськової підготовки громадян України до національного спротиву;

керівництво бригадами (батальйонами) Сил територіальної оборони Збройних Сил та координація дій щодо створення системи добровольчих формувань територіальних громад в межах зони (району) територіальної оборони, визначення їх завдань в мирний час та особливий період;

організація та забезпечення здійснення заходів скритого управління підпорядкованими військами (силами);

участь у сприянні заходам з організації підготовки руху опору;

організація забезпечення охорони державної таємниці, криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам, захисту іншої інформації з обмеженим доступом;

2) в особливий період додатково до завдань мирного часу (до введення правового режиму воєнного стану):

здійснення контролю за готовністю сил і засобів, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони;

збір, обробка, узагальнення, аналіз та оцінка обстановки, яка впливає на виконання завдань територіальної оборони у зоні (районі) територіальної оборони, та надання Раді оборони області, керівникам районів територіальної оборони необхідної інформації;

уточнення (розроблення) плану територіальної оборони зони (району) територіальної оборони;

відпрацювання донесень і своєчасне подання до вищого штабу;

управління діями силами і засобами сил безпеки та оборони територіальної оборони, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони, в умовах особливого періоду;

залучення сил і засобів сил безпеки та оборони (за узгодженням з керівниками органів управління відповідних сил безпеки та оборони) за рішенням Головнокомандувача Збройних Сил до організації, підготовки, підтримання та виконання завдань руху опору;

участь в інформаційних заходах, які спрямовані на підвищення ефективності функціонування системи територіальної оборони держави та протидію інформаційним операціям агресора (противника);

забезпечення доведення до цивільного населення (в частині, що стосується) наказів та розпоряджень вищого військового керівництва України, військового командування, керівників відповідної (відповідного) зони (району) територіальної оборони;

організація та забезпечення скритого управління військами (силами) в межах відповідної (відповідного) зони (району) територіальної оборони;

3) з моменту введення правового режиму воєнного стану додатково уточнення документів плану територіальної оборони зони (району) територіальної оборони, що стосується запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану (за необхідності розроблення нових документів).

Функції штабу зони (району) територіальної оборони

7. Основною функцією штабу зони (району) територіальної оборони є створення та функціонування системи територіальної оборони у визначеній (визначеному) зоні (районі) відповідальності.

8. До інших функцій штабу зони (району) територіальної оборони належать:

здійснення збору, аналізу та оцінки обстановки, яка впливає на підготовку територіальної оборони в мирний час, на виконання завдань територіальної оборони в особливий період та в умовах правового режиму воєнного стану;

розроблення проекту плану штабу зони (району) територіальної оборони та участь у розробленні проекту плану територіальної оборони у військово-сухопутній зоні відповідальності регіонального управління (плану штабу зони (району) територіальної оборони);

узагальнення інформації про наявні мобілізаційні ресурси та вільні мобілізаційні ресурси, які можуть бути передані до складу добровольчих формувань;

участь у створенні та функціонуванні системи управління територіальної оборони;

уточнення важливих об’єктів і комунікацій, інших критично важливих об’єктів інфраструктури обласного, районного, сільського, селищного, міського значення;

надання за підпорядкованістю пропозицій щодо створення запасів матеріально-технічних засобів і сировинних ресурсів, які необхідні для виконання завдань територіальної оборони, здійснення контролю за їх зберіганням, використанням та поповненням;

підтримання взаємодії під час підготовки територіальної оборони із силами та засобами сил безпеки та оборони територіальної оборони та суміжними штабами зони (району) територіальної оборони;

здійснення контролю за станом укомплектованості особовим складом, забезпеченістю озброєнням та військовою технікою, боєприпасами, пально-мастильними матеріалами та іншими матеріальними засобами сил та засобів сил безпеки та оборони територіальної оборони, які плануються залучити (або залучені) до виконання завдань територіальної оборони;

організація забезпечення охорони державної таємниці (скритого управління військами), криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам, захисту іншої інформації з обмеженим доступом;

організація проведення навчань (тренувань) із силами та засобами сил безпеки та оборони територіальної оборони;

участь у підготовці громадян України до національного спротиву (в тому числі їх загальновійськової підготовки);

координація дій добровольчих формувань територіальних громад в межах відповідальної (відповідального) зони (району) територіальної оборони в інтересах виконання завдань територіальної оборони.

Штаб зони (району) територіальної оборони

9. Типовий штаб зони територіальної оборони складається з таких підрозділів:

керівництво (включаючи посадових осіб штабу бригади Сил територіальної оборони);

юридична служба;

група персоналу;

інформаційно-телекомунікаційний вузол;

центр планування та управління (у складі відділу планування загальних заходів територіальної оборони, відділу планування спеціальних (бойових) дій підрозділів Сил територіальної оборони, відділу розвідки (збору, узагальнення, аналізу даних розвідки та інформації), відділу управління виконанням завдань територіальної оборони із службою оперативних чергових, група напрямків);

відділ організації бойової (спеціальної) підготовки та відновлення боєздатності;

служба охорони державної таємниці і захисту інформації;

відділення цивільно-військового співробітництва;

відділення морально-психологічного забезпечення;

підрозділ охорони та забезпечення;

група сил підтримки;

медична служба;

відділення логістики (у складі груп тилового забезпечення та групи технічного забезпечення);

фінансово-економічна служба;

служба зв’язків із громадськістю;

групи представників (оперативних груп) військової та цивільної складових територіальної оборони в штабі зони територіальної оборони.

10. Типовий штаб району територіальної оборони складається з таких підрозділів:

керівництво (включаючи посадових осіб штабу батальйону Сил територіальної оборони);

юридична служба;

група персоналу;

інформаційно-телекомунікаційний вузол;

відділ планування та управління (у складі відділення планування загальних заходів територіальної оборони, відділення планування спеціальних (бойових дій) підрозділів Сил територіальної оборони, відділення розвідки (збору, узагальнення, аналізу даних розвідки та інформації), відділ управління виконанням завдань територіальної оборони із службою оперативних чергових, що розгортається в особливий період);

відділення організації бойової (спеціальної) підготовки та відновлення боєздатності;

служба охорони державної таємниці і захисту інформації;

група цивільно-військового співробітництва;

підрозділ охорони та забезпечення;

група сил підтримки;

медична служба;

група логістики (у складі групи тилового забезпечення та групи технічного забезпечення);

фінансово-економічна служба;

групи представників (оперативних груп) військової та цивільної складових територіальної оборони в штабі району територіальної оборони.

11. Залежно від обстановки, обсягу покладених завдань, змін в організаційно-штатній структурі бригад (батальйонів) Сил територіальної оборони за рішенням Командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил структура штабів зон (районів) територіальної оборони може мати певні відмінності від типових.

12. Обов’язки посадових осіб штабу зони (району) територіальної оборони розробляються на підставі затвердженого у визначеному цим Типовим положенням порядку положення про відповідний штаб з урахуванням організаційно-штатної структури штабу, обсягу покладених завдань особливостей зони (району), наявних ресурсів тощо.

Зазначені обов’язки узгоджуються з керівниками (командирами, начальниками) сил безпеки та оборони територіальної оборони, від яких призначаються представники до штабу зони (району) територіальної оборони, та затверджуються головою відповідної обласної (районної) держадміністрації (керівником військово-цивільної або військової адміністрації у разі її утворення).

13. Робота штабу зони (району) територіальної оборони в мирний час та особливий період з введенням в дію планів територіальної оборони організовується відповідно до рішення голови обласної (районної) держадміністрації (керівника військово-цивільної або військової адміністрації у разі її утворення). 

Під час проведеня тренувань та навчань з територіальної оборони, а також в особливий період з введенням в дію планів територіальної оборони зон (районів) територіальної оборони представники сил безпеки та оборони територіальної оборони займають визначені робочі місця в штабі зони (району) територіальної оборони.

В особливий період у разі зміни пункту управління, переміщення штабу зони (району) територіальної оборони на запасні пункти управління здійснюється за рішенням керівника зони (району) територіальної оборони або за розпорядженнями (наказами) вищих штабів.

14. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні (районні), Київська та Севастопольська міські держадміністрації (відповідні військово-цивільні адміністрації або військові адміністрації у разі їх утворення) беруть участь у створенні штабу зони (району) територіальної оборони, спрямуванні його діяльності та забезпеченні його функціонування.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 13.01.2022 — № 5

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 2 "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 41-4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -