<<
>>

ПОСТАНОВА від 23 жовтня 2019 р. № 908 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів". Кабінет Міністрів України. 2019

Документ актуальний на 07.11.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 жовтня 2019 р. № 908
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, що додаються.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 жовтня 2019 р. № 908

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1.

До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Держпродспоживслужбою, належать:

кількість порушень вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 808 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2680), які сталися з дня отримання ліцензії, але не більше ніж за два роки, що передують плановому періоду;

наявність системи забезпечення якості продукції, що відповідає міжнародним стандартам.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів визначено в додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 2.

4. Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання з виробництва ветеринарних препаратів здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

6. У разі коли за результатами останнього планового заходу державного нагляду (контролю) у суб’єктів господарювання, віднесених до середнього та незначного ступенів ризику, не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства з виробництва ветеринарних препаратів, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо таких суб’єктів господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 2 рази.Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Життя та здоров’я людини (О1)

недотримання технологічних вимог щодо провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів

смерть людини

шкода, завдана здоров’ю людини

кількість порушень вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 808 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2680), які сталися з дня отримання ліцензії, але не більше ніж за два роки, що передують плановому періоду (далі - Ліцензійні умови)

наявність системи забезпечення якості продукції, що відповідає міжнародним стандартам

виробництво ветеринарного препарату, період виведення якого з організму тварини не гарантує безпечності відповідного харчового продукту тваринного походження

смерть людини

шкода, завдана здоров’ю людини

2. Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (О2)

виробництво ветеринарного препарату неналежної якості

загибель тварини

шкода, завдана здоров’ю тварини

моральна шкода, завдана споживачу продукції

кількість порушень вимог Ліцензійних умов


наявність системи забезпечення якості продукції, що відповідає міжнародним стандартам

3. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

виробництво ветеринарного препарату неналежної якості

збитки, завдані покупцю ветеринарного препарату

збитки, завдані споживачу продукції

кількість порушень вимог Ліцензійних умов

наявність системи забезпечення якості продукції, що відповідає міжнародним стандартам

4. Інші суспільні інтереси (О6)

спалах масових хвороб тварин через застосування ветеринарного препарату неналежної якості

витрати державного бюджету на ліквідацію наслідків небезпечної події

кількість порушень вимог Ліцензійних умов

наявність системи забезпечення якості продукції, що відповідає міжнародним стандартамДодаток 2
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1. Кількість порушень вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 808 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2680), які сталися з дня отримання ліцензії, але не більше ніж за два роки, що передують плановому періоду

три і більше порушень

25

одне - два порушення

16

відсутні порушення

0

2. Наявність системи забезпечення якості продукції, що відповідає міжнародним стандартам

система забезпечення якості продукції не впроваджена і підтвердні документи відсутні

20

система забезпечення якості продукції не функціонує в повному обсязі, але підтвердні документи наявні

16

система забезпечення якості продукції впроваджена, але відсутні підтвердні документи

10

система забезпечення якості продукції впроваджена та функціонує в повному обсязі, підтвердні документи наявні

0Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 12.11.2019 — № 216
 • Офіційний вісник України від 19.11.2019 — 2019 р., № 89, стор. 54, стаття 2971, код акта 96678/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 2 "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо повернення деяких осіб до мирного життя". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 3 "Про внесення змін до пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 6 "Про внесення зміни до пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 9-р "Про призначення Тітарчука М.І. заступником Голови Державної фіскальної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 8-р "Про призначення Ставнійчук К.М. заступником Голови Державної служби України з безпеки на транспорті". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 12-р "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 876". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 11-р "Про звільнення Бакала В.О. з посади заступника Голови Державного агентства з питань електронного урядування України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 10-р "Про призначення Шимко Н.М. заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 7-р "Про призначення Донського С.М. заступником Голови Державної міграційної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 6-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади Голови Державної регуляторної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 5-р "Про оголошення конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 3-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 31-р "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 477". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 30-р "Про погодження кандидатури Рудніцького В.С. на посаду начальника казенного науково-виробничого об’єднання “Форт” МВС України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -