<<
>>

ПОСТАНОВА від 6 жовтня 2021 р. № 1041 "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 13.10.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 жовтня 2021 р. № 1041

Київ

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 677 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 61, ст. 2126; 2020 р., № 68, ст. 2190), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 37


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 6 жовтня 2021 р. № 1041

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання  заходів з управління попитом

1. Підпункт 7 пункту 3 після слів “До складу учасників конкурсу” доповнити словами “та їх поручителів (гарантів)”.

2. Абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:

“5. Оператор системи передачі протягом 30 календарних днів з дня затвердження Регулятором звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей та результатів проведення моніторингу безпеки постачання електричної енергії подає Міненерго висновки та пропозиції щодо:”.

3.

Пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. У разі застосування як стимулу плати за послугу із забезпечення розвитку генеруючих потужностей та/або заходів з управління попитом Міненерго звертається до Регулятора із запитом щодо граничної ціни закупівлі послуги із забезпечення розвитку генеруючих потужностей та/або заходів з управління попитом, який протягом 20 робочих днів з дня надходження такого запиту подає відповідні пропозиції.

У разі застосування інших стимулів, визначених Законом, Міненерго опрацьовує разом з Регулятором та у разі потреби з іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також оператором системи передачі пропозиції щодо визначення виду, розміру (в тому числі граничної ціни закупівлі).

Результатом такого опрацювання є розроблення узгоджених пропозицій, на основі яких готується проект акта Кабінету Міністрів України.”.

4. У пункті 7 цифри “90” заміни цифрами “60”, а слова “погоджує його з Регулятором” виключити.

5. В абзаці першому пункту 11 слово “три” заміни словом “два”.

6. У пункті 12 слово “десяти” замінити словом “п’яти”.

7. У підпункті 3 пункту 18:

абзац другий після слів “що учасник конкурсу” доповнити словами “або його поручитель (гарант)”;

в абзаці третьому слова “Держархбудінспекцією та/або її територіальними органами (Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю)” замінити словами “ДІАМ, в частині надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів та/або”;

доповнити підпункт абзацами такого змісту:

“У разі коли учасник конкурсу має поручителя (гаранта), зазначеним кваліфікаційним вимогам повинен відповідати поручитель (гарант).

У такому разі учасник подає договір поруки з таким поручителем (гарантом) на користь замовника послуги (оператора системи передачі) щодо гарантії виконання ним зобов’язань, визначених договором з переможцем конкурсу;”.

8. Пункт 25 доповнити реченням такого змісту: “Якщо учасник конкурсу має поручителя (гаранта), гарантійне забезпечення може внести поручитель (гарант).”.

9. У пункті 26 цифри “10000” заміни цифрами “100000”, а слова і цифру “за 1 МВт потужності” замінити словами і цифрами “, а також додатково 1000 євро за 1 МВт потужності”.

10. Абзаци перший та другий пункту 28 після слів “перед укладенням договору” доповнити словами “або його поручитель (гарант)”.

11. У пункті 38 слова “проектною документацією, розробленою та затвердженою відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності,” замінити словами “документацією, склад та зміст якої відповідають вимогам конкурсної документації, додатково”.

12. Підпункт 2 пункту 39 викласти в такій редакції:

“2) підготовлену документацію, склад та зміст якої відповідають вимогам конкурсної документації.”.

13. Абзац перший пункту 54 після слів “не пройшов кваліфікацію” доповнити словами “та відхиляє подану ним пропозицію”.

14. У пункті 55 цифри “20” заміни цифрами “10”.

15. У пункті 62 слово “десяти” замінити цифрами “20”.

16. У пункті 78:

1) підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) оператор системи передачі для забезпечення загальносуспільного інтересу - безпеки постачання електричної енергії придбаває послугу із забезпечення розвитку генеруючої потужності у переможця конкурсу на підставі договору, а тариф на послуги з передачі електричної енергії збільшується на відповідну складову в порядку, встановленому законодавством, на суму, визначену договором поетапних платежів для фінансування витрат оператора системи передачі на виконання такого спеціального обов’язку;”;

2) підпункт 2 після слів “договір повинен передбачати” доповнити словами “строк підготовки проектної документації об’єкта відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності (стадії “ТЕО” та “Проект”), якщо подання такої документації не передбачено умовами конкурсу на етапі подання конкурсних пропозицій”.

17. Пункт 4 додатка до Порядку викласти в такій редакції:

“4. До складу конкурсної комісії входять:

Міністр або заступник Міністра енергетики, голова комісії;

генеральний директор директорату електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електричної енергії Міненерго, заступник голови комісії;

голова або відповідальний заступник голови правління оператора системи передачі (за згодою);

член НКРЕКП (відповідно до розподілу повноважень);

керівник структурного підрозділу НКРЕКП, який бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики у сфері функціонування ринку електричної енергії;

заступник Міністра економіки (відповідно до розподілу повноважень);

заступник Міністра розвитку громад та територій (відповідно до розподілу повноважень);

секретар конкурсної комісії (особа, визначена головою конкурсної комісії за пропозицією НЕК “Укренерго”).

У разі припинення повноважень члена конкурсної комісії, призначеного за посадою у центральному органі виконавчої влади, НКРЕКП або оператора системи передачі (за згодою), відповідний центральний орган виконавчої влади, НКРЕКП або оператор системи передачі (за згодою) повинні протягом п’яти робочих днів подати пропозиції щодо включення до складу конкурсної комісії свого нового представника;”.

18. У тексті Порядку слово “Міненерговугілля” в усіх відмінках замінити словом “Міненерго”.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 12.10.2021 — № 197

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -