>>

ПОСТАНОВА від 6 жовтня 2021 р. № 1046 "Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення виконання зобов’язань акціонерним товариством “Державна продовольчо-зернова корпорація України” перед Експортно-імпортним банком Китаю за запозиченнями, що гарантовані державою, та перед Китайською національною корпорацією машинної промисловості і генеральних підрядів у рамках виконання умов Генерального договору про співпрацю у сфері сільського господарства щодо постачання зернових до Китайської Народної Республіки". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 13.10.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 жовтня 2021 р. № 1046

Київ

Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення виконання зобов’язань акціонерним товариством “Державна продовольчо-зернова корпорація України” перед Експортно-імпортним банком Китаю за запозиченнями, що гарантовані державою, та перед Китайською національною корпорацією машинної промисловості і генеральних підрядів у рамках виконання умов Генерального договору про співпрацю у сфері сільського господарства щодо постачання зернових до Китайської Народної Республіки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань забезпечення виконання зобов’язань акціонерним товариством “Державна продовольчо-зернова корпорація України” перед Експортно-імпортним банком Китаю за запозиченнями, що гарантовані державою, та перед Китайською національною корпорацією машинної промисловості і генеральних підрядів у рамках виконання умов Генерального договору про співпрацю у сфері сільського господарства щодо постачання зернових до Китайської Народної Республіки у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з питань забезпечення виконання зобов’язань акціонерним товариством “Державна продовольчо-зернова корпорація України” перед Експортно-імпортним банком Китаю за запозиченнями, що гарантовані державою, та перед Китайською національною корпорацією машинної промисловості і генеральних підрядів у рамках виконання умов Генерального договору про співпрацю у сфері сільського господарства щодо постачання зернових до Китайської Народної Республіки, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 75


Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 6 жовтня 2021 р. № 1046

СКЛАД

міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення виконання зобов’язань акціонерним товариством “Державна продовольчо-зернова корпорація України” перед Експортно-імпортним банком Китаю за запозиченнями, що гарантовані державою, та перед Китайською національною корпорацією машинної промисловості і генеральних підрядів у рамках виконання умов Генерального договору про співпрацю у сфері сільського господарства щодо постачання зернових до Китайської Народної Республіки

Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки, голова міжвідомчої робочої групи

Перший заступник Міністра економіки, заступник голови міжвідомчої робочої групи

Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України

Радник Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Директор департаменту з управління об’єктами державної власності Мінекономіки, секретар міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра закордонних справ

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства

Представник Національного банку (за згодою)

Представник акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” (за згодою)

Представник Китайської національної корпорації машинної промисловості і генеральних підрядів (за згодою)

Голова правління акціонерного товариства “Державна продовольчо-зернова корпорація України” (за згодою)

Народні депутати України (за згодою)

Представники міжнародних компаній та організацій (за згодою)


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 6 жовтня 2021 р.

№ 1046

ПОЛОЖЕННЯ

про міжвідомчу робочу групу з питань забезпечення виконання зобов’язань акціонерним товариством “Державна продовольчо-зернова корпорація України” перед Експортно-імпортним банком Китаю за запозиченнями, що гарантовані державою, та перед Китайською національною корпорацією машинної промисловості і генеральних підрядів у рамках виконання умов Генерального договору про співпрацю у сфері сільського господарства щодо постачання зернових до Китайської Народної Республіки

1. Міжвідомча робоча група з питань забезпечення виконання зобов’язань акціонерним товариством “Державна продовольчо-зернова корпорація України” перед Експортно-імпортним банком Китаю за запозиченнями, що гарантовані державою, та перед Китайською національною корпорацією машинної промисловості і генеральних підрядів у рамках виконання умов Генерального договору про співпрацю у сфері сільського господарства щодо постачання зернових до Китайської Народної Республіки (далі - міжвідомча робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є:

1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з метою забезпечення виконання зобов’язань акціонерним товариством “Державна продовольчо-зернова корпорація України” (далі - Державна корпорація) перед Експортно-імпортним банком Китаю (далі - Ексімбанк Китаю) за запозиченнями, що гарантовані державою;

2) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час забезпечення виконання зобов’язань Державною корпорацією перед Ексімбанком Китаю за запозиченнями;

3) розроблення пропозицій щодо підготовки відповідних звернень з вирішення питань виконання зобов’язань Державною корпорацією перед Ексімбанком Китаю за запозиченнями;

4) підготовка пропозицій щодо розроблення проектів нормативно-правових актів стосовно виконання або перегляду кредитної угоди, укладеної між Державною корпорацією та Ексімбанком Китаю;

5) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час забезпечення Державною корпорацією поставки зернових Китайській національній корпорації машинної промисловості і генеральних підрядів (далі - Китайська корпорація) у рамках виконання умов Генерального договору про співпрацю у сфері сільського господарства щодо постачання зернових до Китайської Народної Республіки, а також узгодження та реалізація позиції щодо перегляду умов цього договору.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі виконання зобов’язань Державною корпорацією перед Ексімбанком Китаю за запозиченнями, що гарантовані державою, та перед Китайською корпорацією;

2) вивчає результати діяльності Державної корпорації щодо здійснення заходів з оптимізації виробничого процесу, здійснює підготовку пропозицій щодо реалізації окремих інвестиційних проектів, спрямованих на генерування прибутку, та пошук можливих альтернативних джерел фінансування інвестиційних і виробничих проектів та техніко-економічних розрахунків їх доцільності;

3) розглядає пропозиції щодо заходів, спрямованих на виконання Державною корпорацією поставки зернових Китайській корпорації до Китайської Народної Республіки, та шляхи їх впровадження;

4) розглядає пропозиції щодо заходів, спрямованих на виконання Державною корпорацією зобов’язань перед Ексімбанком Китаю за запозиченнями, що гарантовані державою;

5) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

6) вивчає світовий досвід з питань, що належать до її компетенції, та готує пропозиції щодо його запровадження в Україні;

7) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції;

8) бере участь у підготовці пропозицій щодо укладення міжнародних договорів з питань, що належать до її компетенції.

5. Міжвідомча робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), зокрема іноземних компаній, а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, симпозіумів, нарад та семінарів та інших заходів.

6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад міжвідомчої робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України.

До складу міжвідомчої робочої групи входять голова міжвідомчої робочої групи, заступники голови міжвідомчої робочої групи, члени міжвідомчої робочої групи, представники центральних органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), а також за згодою представники інших державних органів, підприємств, установ та організацій, народні депутати України, представники іноземних компаній.

До складу міжвідомчої робочої групи можуть входити провідні вчені, фахівці, представники громадських організацій та фондів, зокрема міжнародних (за згодою).

Головою міжвідомчої робочої групи є Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки.

Персональний склад міжвідомчої робочої групи затверджує її голова на першому її засіданні.

Голова міжвідомчої робочої групи має право у разі потреби вносити зміни до її персонального складу.

8. Формою роботи міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови, але не рідше ніж один раз на місяць.

Голова міжвідомчої робочої групи може прийняти рішення про проведення засідання у режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена міжвідомчої робочої групи в такому режимі у засіданні міжвідомчої робочої групи.

Засідання міжвідомчої робочої групи веде голова, а в разі відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях міжвідомчої робочої групи забезпечує її секретар.

Засідання міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях міжвідомча робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів міжвідомчої робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам міжвідомчої робочої групи.

Член міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, зокрема протокольного, проект якого вносить центральний орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційно-технічне забезпечення роботи міжвідомчої робочої групи здійснює Мінекономіки.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 09.10.2021 — № 196

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -