>>

ПОСТАНОВА від 6 жовтня 2021 р. № 1048 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 13.10.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 жовтня 2021 р. № 1048

Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 169 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 868; 2021 р., № 51, ст. 3156), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 75


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 6 жовтня 2021 р. № 1048

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру

1. У пункті 1 слова “(далі - бюджетні кошти)” замінити словами і цифрами “за загальним фондом, та залишків коштів спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування яких були надходження відповідно до Угоди про позику (Програма “Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство”) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 27 серпня 2019 р. № 8973-UA (далі - бюджетні кошти)”.

2.

Пункт 4 доповнити абзацами такого змісту:

“3) створення системи моніторингу земельних відносин;

4) здійснення верифікації результатів державної інвентаризації земель, створення та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру та створення системи моніторингу земельних відносин.

Держгеокадастр забезпечує здійснення заходів щодо відбору та оплати послуг незалежної установи для верифікації заходів за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.”.

3. Доповнити пункт 5 абзацом такого змісту:

“Використання бюджетних коштів, передбачених за спеціальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою “Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру”, здійснюється відповідно до бюджетного законодавства з дотриманням умов Угоди про позику (Програма “Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство”) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 27 серпня 2019 р. № 8973-UA (далі - Угода про позику) та договорів, укладених у рамках зазначеної бюджетної програми на виконання заходів, визначених підпунктами 1-3 пункту 4 цього Порядку.”.

4. Доповнити Порядок пунктами 6-1-6-4 такого змісту:

“6-1. Держгеокадастр з метою використання коштів за спеціальним фондом державного бюджету відкриває в установленому законодавством порядку рахунки в АТ “Укрексімбанк”. Мінфін перераховує частину коштів, що надійшли відповідно до Угоди про позику, із спеціального рахунка, відкритого Мінфіном в АТ “Укрексімбанк” в іноземній валюті (долари США), на відповідний рахунок Держгеокадастру, відкритий в АТ “Укрексімбанк”.

Гривневий еквівалент перерахованих Мінфіном на рахунок Держгеокадастру валютних коштів розраховується за офіційним курсом Національного банку на день їх перерахування.

З метою відображення в обліку та звітності про виконання бюджетів операцій у частині надходжень і видатків державного бюджету Держгеокадастр подає Казначейству розпорядження за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 914 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Прискорення інвестицій у сільське господарство України” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 81, ст. 2627).

6-2. Розрахунок Держгеокадастру з постачальниками товарів (виконавцями робіт або послуг) здійснюється шляхом перерахування бюджетних коштів з рахунка Держгеокадастру відповідно до договорів, що укладаються у рамках бюджетної програми, з подальшим відображенням таких операцій у бухгалтерському обліку, фінансовій і бюджетній звітності.

6-3. Бюджетні кошти за спеціальним фондом державного бюджету не можуть бути спрямовані на погашення штрафних санкцій та/або пені, що нараховується за порушення умов договорів.

Бюджетні кошти не повинні використовуватися для фінансування заходів у великих обсягах закупівель товарів (робіт, консультаційних і неконсультаційних послуг), кошторисна вартість яких перевищує встановлені Міжнародним банком реконструкції та розвитку відповідно до Угоди про позику граничні рівні.

6-4. Витрати, пов’язані з курсовою різницею та конвертацією коштів за рахунком, відкритим в АТ “Укрексімбанк”, несе Держгеокадастр у межах бюджетних коштів за загальним фондом державного бюджету.”.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 09.10.2021 — № 196

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -