<<
>>

ПОСТАНОВА від 29 квітня 2004 р. N 576 "Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні". Кабінет Міністрів України. 2004

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 квітня 2004 р. N 576
Київ
Про затвердження Порядку підготовки
та оприлюднення Національної доповіді
про якість питної води та стан питного
водопостачання в Україні
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 911 ( 911-2011-п ) від 31.08.2011
N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }

Відповідно до статті 9 Закону України "Про питну воду та
питне водопостачання" ( 2918-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок підготовки та оприлюднення Національної
доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в
Україні, що додається.

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 120
( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2004 р. N 576
ПОРЯДОК
підготовки та оприлюднення Національної доповіді
про якість питної води та стан питного
водопостачання в Україні

1. Цей Порядок визначає процедуру щорічної підготовки та
оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан
питного водопостачання в Україні (далі - Національна доповідь).
2. Підготовка Національної доповіді здійснюється за таким
графіком:
лютий - березень - визначення необхідної інформації та форми
її подання, надсилання Мінрегіоном центральним органам виконавчої
влади, державним колегіальним органам, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
держадміністраціям листів-запитів щодо підготовки матеріалів;
квітень - травень - підготовка матеріалів центральними
органами виконавчої влади, державними колегіальними органами,
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською
та Севастопольською міськими держадміністраціями;
червень - аналіз та узагальнення Мінрегіоном поданих
матеріалів;
липень - серпень - підготовка тексту проекту Національної
доповіді;
вересень - жовтень - погодження Мінрегіоном тексту проекту
Національної доповіді із центральними органами виконавчої влади,
державними колегіальними органами, які брали участь у її
підготовці;
листопад - оприлюднення Національної доповіді. { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 120 ( 120-2016-п ) від
24.02.2016 }
3.
До підготовки Національної доповіді залучаються центральні
органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські держадміністрації, органи місцевого
самоврядування, які надають інформацію з таких питань: { Абзац
перший пункту 3 в редакції Постанови КМ N 120 ( 120-2016-п ) від
24.02.2016 }
Мінрегіон - аналізу стану забезпечення населення питною водою
та питним водопостачанням; забезпечення формування єдиної
технічної, соціально-економічної політики у сфері питної води та
питного водопостачання; { Абзац другий пункту 3 в редакції
Постанови КМ N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }
МОЗ - проведення моніторингу дотримання санітарних норм
хімічних, бактеріологічних, радіологічних показників стану водних
об'єктів, призначених для питного водопостачання, та систем
питного водопостачання;
Мінприроди - проведення моніторингу стану водних об'єктів,
які є джерелами питного водопостачання в цілому по Україні та в
окремих регіонах;
Мінагрополітики, Міноборони, Мінінфраструктури - визначення
якості питної води, стану джерел, систем питного водопостачання та
водовідведення, фінансово-економічного стану підприємств та
реформування водного сектору підприємств питного водопостачання,
що перебувають у сфері їх управління; { Абзац п'ятий пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 120 ( 120-2016-п ) від
24.02.2016 }
Міненерговугілля - реформування водного сектору підприємств,
що перебувають у сфері його управління і належать до
містоутворюючих; { Абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }
Держводагентство - визначення якості питної води, стану
джерел, систем питного водопостачання та водовідведення,
фінансово-економічного стану підприємств питного водопостачання,
що перебувають у сфері його управління, стану поверхневих джерел
питного водопостачання і проведення моніторингу якості води в цих
джерелах та тенденцій до її змін; { Абзац сьомий пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 120 ( 120-2016-п ) від
24.02.2016 }
Держгеонадра - стану використання ресурсів та моніторингу
підземних вод; { Абзац восьмий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 911 ( 911-2011-п ) від 31.08.2011 }
ДСНС - характеристика надзвичайних ситуацій у сфері питного
водопостачання, що виникали протягом звітного року, здійснення
заходів і рекомендацій щодо недопущення їх у майбутньому; { Абзац
дев'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }
НКРЕКП (за згодою) - встановлення тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення для суб’єктів природних
монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП;
{ Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 120
( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }
обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації - визначення якості питної води, стану джерел,
систем питного водопостачання та водовідведення,
фінансово-економічного стану та реформування підприємств питного
водопостачання, що перебувають у сфері їх управління, у тому числі
на підставі даних, отриманих від органів місцевого самоврядування.
{ Абзац одинадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }
Інформація надається за формою, встановленою Мінрегіоном.
{ Абзац дванадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 120 ( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }
4. Мінрегіон аналізує та узагальнює отриману інформацію і
готує Національну доповідь за такими розділами: { Абзац перший
пункту 4 в редакції Постанови КМ N 120 ( 120-2016-п ) від
24.02.2016 }
Джерела питного водопостачання: характеристика поверхневих і
підземних джерел, якість води, динаміка та тенденції до її змін
згідно з вимогами діючих нормативів і стандартів на питну воду та
Положення про державну систему моніторингу довкілля, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р.
N 391 ( 391-98-п ).
Характеристика систем питного водопостачання: загальна
характеристика систем (незалежно від їх форм власності та
підпорядкування), характеристика окремих елементів (водозаборів,
очисних споруд, насосних станцій, мереж та шахтних колодязів),
зміни у них (впровадження нових технологій та обладнання для
очищення і знезараження, заміна насосного обладнання,
перекладання, санація мереж тощо), виникнення надзвичайних
ситуацій протягом звітного року.
Характеристика якості питної води: результати моніторингу
якості питної води, зафіксовані відхилення від вимог діючих
нормативів і стандартів на питну воду в цілому по Україні та в
розрізі окремих регіонів, визначення районів, міст, селищ і сіл,
де ці показники є найгіршими, а питання забезпечення населення
якісною питною водою потребує негайного вирішення, зміни якості
питної води в системах питного водопостачання, епідемічні
ситуації, пов'язані з якістю питної води, заходи, що здійснювалися
для поліпшення забезпечення населення питною водою гарантованої
якості.
Характеристика систем водовідведення: загальна характеристика
комунальних систем водовідведення, характеристика окремих
елементів систем водовідведення (мереж та колекторів, насосних
станцій, очисних споруд), зміни в елементах систем водовідведення
(перекладання мереж і заміна колекторів, заміна насосного
обладнання, впровадження нових технологій та обладнання для
очищення стічних вод).
Характеристика якості очищених стічних вод: загальна
характеристика якості очищених стічних вод, які скидаються у
водойми, та їх вплив на довкілля, виникнення надзвичайних ситуацій
протягом звітного року.
Стан реформування та розвитку водного сектору: впровадження
нових форм управління підприємствами, удосконалення
нормативно-правової бази, фінансово-економічний стан підприємств
питного водопостачання, шляхи взаємодії з громадськістю, досвід
передових підприємств, рекомендації з реформування сектору.
5. Мінрегіон надсилає текст проекту Національної доповіді на
погодження до центральних органів виконавчої влади, державних
колегіальних органів, які брали участь у її підготовці. Після
отримання відповідних погоджень текст Національної доповіді
оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінрегіону. { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 120 ( 120-2016-п ) від
24.02.2016 }

{ Додаток виключено на підставі Постанови КМ N 120
( 120-2016-п ) від 24.02.2016 }


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 21.05.2004 — 2004 р., № 18, стор. 54, стаття 1286, код акта 28803/2004

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 2 "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо повернення деяких осіб до мирного життя". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 3 "Про внесення змін до пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 6 "Про внесення зміни до пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 9-р "Про призначення Тітарчука М.І. заступником Голови Державної фіскальної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 8-р "Про призначення Ставнійчук К.М. заступником Голови Державної служби України з безпеки на транспорті". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 12-р "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 876". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 11-р "Про звільнення Бакала В.О. з посади заступника Голови Державного агентства з питань електронного урядування України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 10-р "Про призначення Шимко Н.М. заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 7-р "Про призначення Донського С.М. заступником Голови Державної міграційної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 6-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади Голови Державної регуляторної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 5-р "Про оголошення конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 3-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 31-р "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 477". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 30-р "Про погодження кандидатури Рудніцького В.С. на посаду начальника казенного науково-виробничого об’єднання “Форт” МВС України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -