<<
>>

ПОСТАНОВА від 5 квітня 2021 р. № 299 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 07.04.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 квітня 2021 р. № 299

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196 “Деякі питання державного фонду регіонального розвитку” (Офіційний вісник України, 2015 p., № 30, ст. 886; 2016 р., № 87, ст. 2849; 2017 р., № 33, ст. 1032; 2018 р., № 59, ст. 2061; 2019 р., № 46, ст. 1585, № 52, ст. 1794) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 82


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 квітня 2021 р. № 299

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196

1. Абзац другий пункту 1 постанови викласти в такій редакції:

“Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;”.

2. У Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та проектів - переможців “Всеукраїнського громадського бюджету”, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженому зазначеною постановою:

1) Порядок викласти в такій редакції:

“ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 18 березня 2015 р.

№ 196

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 5 квітня 2021 р. № 299)

ПОРЯДОК

підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Цей Порядок визначає механізм підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть відповідно до статті 24-1 Бюджетного кодексу України реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - інвестиційні програми і проекти).

2. Для проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації утворюють відповідні регіональні комісії.

Примірне положення про регіональну комісію затверджується Мінрегіоном.

До складу регіональної комісії включаються представники органу, який її утворив, органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, регіональних відділень всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, наукових, інших установ та громадських об’єднань, до сфери діяльності яких належать питання соціально-економічного, інвестиційного та/або регіонального розвитку територій.

До роботи регіональної комісії Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації можуть залучати незалежних експертів (за згодою) для проведення оцінки інвестиційних програм і проектів.

Членство у регіональній комісії не повинно створювати потенційного чи реального конфлікту інтересів у членів комісії, який може вплинути на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів.

Оцінка інвестиційних програм і проектів здійснюється відповідно до критеріїв, визначених Мінрегіоном.

Інформація про склад та положення про регіональну комісію розміщується на офіційному веб-сайті (веб-порталі) органу, який її утворив, та на веб-сайті (веб-порталі) інформаційно-аналітичної системи державного фонду регіонального розвитку new.dfrr.minregion.gov.ua (далі - онлайн-платформа).

3. Оголошення про проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів на наступний плановий рік розміщується на офіційному веб-сайті Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій і онлайн-платформі не пізніше ніж 15 квітня року, що передує плановому. Подання для проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів закінчується не пізніше 15 червня року, що передує плановому. Оцінка та попередній конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів закінчується не пізніше 1 серпня року, що передує плановому.

В оголошенні зазначаються:

перелік завдань, що забезпечують досягнення стратегічних цілей, визначених Державною стратегією регіонального розвитку на відповідний період та відповідними регіональними стратегіями розвитку;

перелік технічних завдань щодо оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів, розроблених на виконання стратегічних цілей регіональної стратегії розвитку відповідно до плану заходів з її реалізації (далі - технічні завдання), зокрема щодо розвитку спортивної інфраструктури, які затверджено в установленому законодавством порядку та погоджено з Мінрегіоном;

умови проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів;

строки проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів та розміщення документів на онлайн-платформі;

адреса електронної пошти, номер телефону, за яким надаються роз’яснення.

Технічні завдання складаються за встановленою Мінрегіоном формою.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації не пізніше ніж за 30 календарних днів до оголошення про проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів забезпечують:

розгляд регіональними комісіями технічних завдань;

визначення та погодження з Мінрегіоном технічних завдань.

4. У оцінці та попередньому конкурсному відборі беруть участь інвестиційні програми і проекти, подані в установленому законодавством порядку такими заявниками:

центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим;

органами місцевого самоврядування;

агенціями регіонального розвитку, утвореними відповідно до Закону України “Про засади державної регіональної політики”, крім проектів будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту).

На реалізацію інвестиційних програм і проектів, що мають на меті розвиток регіонів у частині розвитку спортивної інфраструктури, передбачається не менше 10 відсотків коштів державного фонду регіонального розвитку, розподілених для регіону.

Інвестиційні програми і проекти, реалізація яких передбачає будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт), повинні бути розроблені відповідно до державних будівельних норм та стандартів та забезпечувати комплексний підхід щодо здійснення робіт і заходів на об’єкті будівництва (здійснення комплексу відповідних робіт та заходів у будинку, будівлі, споруді будь-якого призначення в цілому).

Інвестиційні програми і проекти, що передбачають здійснення заходів з енергозбереження будинків і споруд, повинні забезпечувати максимальну енергоефективність від їх реалізації.

Створення інфраструктури індустріальних парків здійснюється відповідно до Закону України “Про індустріальні парки”.

Проекти співробітництва територіальних громад повинні відповідати вимогам Закону України “Про співробітництво територіальних громад”.

5. Для участі в оцінці та попередньому конкурсному відборі заявники у визначений в оголошенні строк відповідно до окремих технічних завдань розміщують на онлайн-платформі підписані кваліфікованим електронним підписом керівника заявника інвестиційні програми і проекти за формою, встановленою Мінрегіоном, разом із документами за переліком, визначеним Мінрегіоном.

6. Умовами спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку є фінансування інвестиційних програм і проектів, що мають на меті розвиток регіонів і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку.

7. Основними умовами оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів є їх відповідність пункту 6 цього Порядку, а також таким критеріям:

1) для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) - наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;

2) для проектів будівництва (крім проектів нового будівництва) - забезпечення дотримання комплексного підходу під час проектування та фінансування об’єкта будівництва (здійснення комплексу відповідних робіт та заходів у будинку, будівлі, споруді будь-якого призначення в цілому);

3) календарний план реалізації проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) повинен становити від одного до трьох років. Для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) загальною кошторисною вартістю від 50000 до 100000 тис. гривень, фінансування яких здійснювалося із залученням коштів державного фонду регіонального розвитку у попередніх роках та які за об’єктивних причин не було введено в експлуатацію відповідно до календарних планів їх реалізації, за рішенням регіональної комісії строк реалізації може бути продовжений до чотирьох років за умови, що такі проекти буде реалізовано у поточному році. Для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) вартістю понад 100000 тис. гривень строк реалізації може бути продовжений до п’яти років за таких же умов;

4) співфінансування з місцевих бюджетів в обсязі не менше 10 відсотків;

5) спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування та їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством;

6) загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 10000 тис. гривень, а для інших проектів - понад 1000 тис. гривень.

8. Оцінка та попередній конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів здійснюються в межах окремих технічних завдань.

9. Формування узагальненого переліку інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися на відповідній території, здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями за результатами оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіональними комісіями в розрізі окремих технічних завдань.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом із заявником та/або власником інвестиційних програм і проектів забезпечують завершення їх реалізації відповідно до календарних планів.

Інвестиційні програми і проекти, календарні плани реалізації яких становлять більше одного року і які в попередні роки фінансувалися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, включаються щороку Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями до узагальненого переліку інвестиційних програм і проектів до завершення їх реалізації відповідно до календарних планів (з урахуванням умов підпункту 2 пункту 7 цього Порядку).

Інформація про вжиті заходи для забезпечення реалізації та стан реалізації інвестиційних програм і проектів, які в попередні роки фінансувалися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, але не були реалізовані у повному обсязі, та завершення реалізації яких заплановано за рахунок коштів місцевих бюджетів або інших джерел, подається Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями до Мінрегіону щопівроку до 5 числа за звітним періодом до їх завершення за визначеною Мінрегіоном формою.

Результати проведених оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації розміщують на онлайн-платформі, офіційних веб-сайтах (веб-порталах) Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

10. Узагальнені переліки інвестиційних програм і проектів (зокрема інвестиційних програм і проектів, що мають на меті розвиток регіонів у частині розвитку спортивної інфраструктури, погоджених з Мінмолодьспортом) разом з документами, визначеними Мінрегіоном, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації подають до 1 серпня року, що передує плановому, Мінрегіону.

11. Для оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів Мінрегіон утворює комісію, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням Комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії).

Засідання комісії є правоможним, якщо в її роботі бере участь більш як половина членів комісії.

Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

12. Комісія проводить оцінку щодо відповідності вимогам законодавства проведених регіональними комісіями оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів, поданих до фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями (крім пропозицій щодо інвестиційних програм і проектів, що мають на меті розвиток регіонів у частині розвитку спортивної інфраструктури, погоджених з Мінмолодьспортом).

13. За результатами проведення оцінки та відповідності інвестиційних програм і проектів вимогам законодавства Мінрегіон на підставі рішення відповідної комісії та з урахуванням інвестиційних програм і проектів, що мають на меті розвиток регіонів у частині розвитку спортивної інфраструктури, погоджених з Мінмолодьспортом, подає до 15 грудня року, що передує плановому, в установленому порядку Кабінетові Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку разом з переліком інвестиційних програм і проектів.

14. Моніторинг стану реалізації інвестиційної програми (проекту) проводиться Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями разом із заявниками шляхом порівняння фактичних строків виконання і показників результативності виконання заходу інвестиційної програми (проекту) з плановими та оцінки ступеня їх відхилення від запланованих.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за інформацією заявників щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, оприлюднює на онлайн-платформі звіт про виконання заходів інвестиційної програми (проекту) за формою згідно з додатком 1 разом з фотографіями, на яких зафіксований стан реалізації інвестиційної програми (проекту), та узагальненою аналітичною інформацією про основні результати, досягнуті за звітний період.

15. Мінрегіон забезпечує доступ Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та заявників до онлайн-платформи для розміщення або оприлюднення передбаченої цим Порядком інформації.”;

2) додаток 1 до Порядку викласти в такій редакції:

“Додаток 1

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 5 квітня 2021 р. № 299)

ЗВІТ

про виконання заходів інвестиційної програми (проекту)

за 20__ рік (квартал)

________________________________________________________

(найменування програми (проекту)

Відповідальний виконавець ________________________________________

Загальна вартість програми (проекту) _________________ тис. гривень

Найменування заходу

Строк виконання

Джерела фінансування у звітному періоді

Сума касових видатків

Показники результативності виконання заходу

Стан виконання заходу з порівняльною оцінкою фактично виконаного і планованого обсягу

Проблемні питання та стан їх вирішення з поясненням причини виникнення та зазначенням механізму вирішення

плановий

фактичний

планова

фактична

планові

фактичні

відхилення, +/-

”.

3. У Порядку використання коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

“Під час розрахунку розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку використовуються дані, оприлюднені на офіційному веб-сайті Держстату станом на останню актуальну дату.”;

2) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі зміни законом про Державний бюджет України на відповідний рік обсягу коштів державного фонду регіонального розвитку зміни до узагальнених переліків інвестиційних програм і проектів формуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями в межах призначень для регіону відповідно до законодавства за результатами оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів, проведених регіональними комісіями.”;

3) пункт 5 після слів “розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня” доповнити словами “та одержувачів бюджетних коштів”;

4) абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:

“6. Бюджетні кошти спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток регіонів і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку.”;

5) у пункті 7 слова і цифри “постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916)” замінити словами і цифрами “постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64)”.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 06.04.2021 — № 65

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -