<<
>>

ПОСТАНОВА від 28 квітня 2021 р. № 418 "Про реалізацію експериментального проекту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 30.04.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 квітня 2021 р. № 418

Київ

Про реалізацію експериментального проекту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства юстиції, Міністерства цифрової трансформації щодо реалізації протягом двох років з дня набрання чинності цією постановою експериментального проекту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі з використанням даних, що обробляються:

в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг “Портал Дія”.

2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі, що додається.

3. Міністерству юстиції та Міністерству цифрової трансформації забезпечити:

застосування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань і Єдиного державного веб-порталу електронних послуг “Портал Дія” відповідно до затвердженого цією постановою Порядку, зокрема забезпечити протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою інформаційну взаємодію зазначених Реєстру і Єдиного веб-порталу та технічну можливість державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі;

обробку персональних даних, переданих з Єдиного державного веб-порталу електронних послуг “Портал Дія” до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з метою надання адміністративної послуги з державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі, у порядку, визначеному законодавством про захист персональних даних та захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;

проведення інформаційно-роз’яснювальних та навчальних заходів щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі.

4. Міністерству юстиції разом з Міністерством цифрової трансформації починаючи з 2021 року подавати щороку до 31 грудня Кабінетові Міністрів України звіти про результати реалізації експериментального проекту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі та після завершення його реалізації внести пропозиції щодо удосконалення законодавства у відповідних сферах.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд.

67


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 квітня 2021 р. № 418

ПОРЯДОК

реалізації експериментального проекту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі

1. Цей Порядок визначає процедуру державної реєстрації фізичної особи підприємцем, обміну інформацією між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) і Єдиним державним веб-порталом електронних послуг “Портал Дія” (далі - Портал Дія), які застосовуються з метою державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі без участі державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - державний реєстратор), щодо фізичних осіб, які подали заяву про державну реєстрацію їх підприємцями в автоматичному режимі (далі - заявники).

2. Державна реєстрація заявника підприємцем проводиться виключно за бажанням заявника без участі державного реєстратора з відображенням в Єдиному державному реєстрі відомостей, зазначених заявником у відповідній заяві.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги”, інших законах, що регулюють відносини з питань, які становлять предмет правового регулювання цього Порядку.

4. Державна реєстрація проводиться щодо особи, яка пройшла автентифікацію з використанням кваліфікованого електронного підпису.

5. Заявником може бути громадянин України, який досяг вісімнадцятирічного віку, має повну цивільну правоздатність та дієздатність, якому присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків, який не є фізичною особою - підприємцем відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру та має намір провадити підприємницьку діяльність.

6. Заява формується заявником на Порталі Дія після проходження ним автентифікації.

Заява формується програмними засобами у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, відповідно до відомостей, передбачених заявою щодо державної реєстрації фізичної особи - підприємця за формою 1, затвердженою наказом Мін’юсту від 18 листопада 2016 р. № 3268/5.

7. Формування заяви припиняється за допомогою програмних засобів Порталу Дія, якщо зазначені у заяві відомості:

надані не в повному обсязі;

не відповідають вимогам арифметичного та формато-логічного контролю.

8. Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві, несе заявник.

9. Після формування заяви програмними засобами Порталу Дія та накладення кваліфікованого електронного підпису заявника заява блокується для редагування та передається до Єдиного державного реєстру для державної реєстрації фізичної особи підприємцем.

На відомості, що передаються до Єдиного державного реєстру, накладається кваліфікована електронна печатка технічного адміністратора Порталу Дія.

10. Програмне забезпечення Єдиного державного реєстру здійснює державну реєстрацію фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі без участі державного реєстратора шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру.

Програмне забезпечення Єдиного державного реєстру здійснює генерування в автоматичному режимі коду доступу до результатів надання адміністративної послуги з державної реєстрації фізичної особи підприємцем з подальшим його надісланням до Порталу Дія для забезпечення доступу заявника до результатів розгляду заяви.

11. За результатом проведеної державної реєстрації та після отримання в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами Держстату і ДПС відповідних відомостей програмними засобами Єдиного державного реєстру в автоматичному режимі формується виписка з нього.

У виписці зазначається, що державна реєстрація фізичної особи підприємцем проведена програмними засобами Єдиного державного реєстру.

12. Реєстраційна справа в електронній формі зберігається в Єдиному державному реєстрі.

Суб’єктом зберігання реєстраційної справи у паперовій формі є суб’єкт державної реєстрації за місцезнаходженням фізичної особи - підприємця, що відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” наділений повноваженнями із зберігання реєстраційних справ. Реєстраційна справа у паперовій формі формується після проведення подальших реєстраційних дій на підставі документів, поданих у паперовій формі.

13. Державна реєстрація фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі може бути оскаржена в судовому порядку.

14. Усі отримані електронні дані обробляються з дотриманням вимог Законів України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про захист персональних даних”, “Про електронні довірчі послуги” та використовуються з метою забезпечення дотримання та реалізації вимог законодавства.

15. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та Порталом Дія здійснюється засобами відповідних інформаційно-телекомунікаційних систем із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

Перелік відомостей, структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, визначаються суб’єктами інформаційних відносин та оформлюються окремими протоколами про інформаційну взаємодію.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 30.04.2021 — № 83

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -