Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ПОСТАНОВА від 21 квітня 2021 р. № 425 "Про утворення Міжвідомчої робочої групи щодо проведення оцінки досягнення цілей та оновлення додатків до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 05.05.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 квітня 2021 р. № 425

Київ

Про утворення Міжвідомчої робочої групи щодо проведення оцінки досягнення цілей та оновлення додатків до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу робочу групу щодо проведення оцінки досягнення цілей та оновлення додатків до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу щодо проведення оцінки досягнення цілей та оновлення додатків до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 55


Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 21 квітня 2021 р. № 425

СКЛАД

Міжвідомчої робочої групи щодо проведення оцінки досягнення цілей та оновлення додатків до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, голова Міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - Торговий представник України, заступник голови Міжвідомчої робочої групи

Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, секретар Міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості

Заступник Міністра цифрової трансформації

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра енергетики з питань європейської інтеграції

Заступник Міністра закордонних справ

Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів

Заступник Міністра інфраструктури

Заступник Міністра культури та інформаційної політики

Заступник Міністра молоді та спорту

Заступник Міністра оборони

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник Міністра охорони здоров’я

Заступник Міністра розвитку громад та територій

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства

Заступник Міністра соціальної політики

Заступник Міністра у справах ветеранів

Заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції

Заступник Міністра юстиції

Міністр Кабінету Міністрів України

Заступник Голови Антимонопольного комітету

Генеральний директор Директорату з питань зовнішньої політики Офісу Президента України (за згодою)

Заступник Голови Національного банку (за згодою)

Член НКЦПФР (за згодою)

Народні депутати Верховної Ради України - члени Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу (за згодою)


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 квітня 2021 р.

№ 425

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу робочу групу щодо проведення оцінки досягнення цілей та оновлення додатків до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

1. Міжвідомча робоча група щодо проведення оцінки досягнення цілей та оновлення додатків до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Міжвідомча робоча група), є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:

1) сприяння забезпеченню проведення оцінки Українською Стороною досягнення цілей Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію);

2) підготовка пропозицій щодо оновлення додатків до Угоди про асоціацію;

3) сприяння забезпеченню координації діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань:

комунікації на рівні двосторонніх органів асоціації між Україною та ЄС і надання відповідних рекомендацій щодо такої комунікації;

підготовки та проведення переговорів/ведення діалогу із Стороною ЄС щодо оновлення додатків до Угоди про асоціацію згідно із статтями 29 та 481 Угоди.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) сприяє забезпеченню підготовки концепцій та етапів оновлення додатків до Угоди про асоціацію;

2) розглядає, узагальнює та узгоджує пропозиції міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів щодо оцінки Українською Стороною досягнення цілей Угоди про асоціацію відповідно до статті 481 Угоди;

3) розглядає, узагальнює та узгоджує пропозиції міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів щодо оновлення додатків до Угоди про асоціацію;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань оновлення додатків до Угоди про асоціацію;

5) подає Кабінетові Міністрів України за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації щодо оновлення додатків до Угоди про асоціацію;

6) заслуховує пропозиції міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів щодо діяльності з підготовки та проведення переговорів із Стороною ЄС щодо оновлення додатків до Угоди про асоціацію та узгоджує їх на своєму засіданні.

5. Міжвідомча робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію для виконання покладених на неї завдань;

2) запрошувати на свої засідання представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, представників громадських організацій бізнесу (за згодою);

3) заслуховувати думки та пропозиції експертів, науковців, представників громадських організацій та бізнесу з питань розвитку відносин з ЄС у сфері європейської інтеграції;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, інституціями ЄС.

7. Посадовий склад Міжвідомчої робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України.

Міжвідомча робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та її членів.

Міжвідомчу робочу групу очолює голова, який затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни.

Головою Міжвідомчої робочої групи є Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

8. Голова Міжвідомчої робочої групи:

1) здійснює загальне керівництво та забезпечує організацію роботи Міжвідомчої робочої групи;

2) скликає засідання Міжвідомчої робочої групи;

3) головує на засіданнях Міжвідомчої робочої групи;

4) забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію між Міжвідомчою робочою групою та міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, науковими установами та громадськими організаціями.

9. Формою роботи Міжвідомчої робочої групи с засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж два рази на рік.

Засідання Міжвідомчої робочої групи проводить її голова, а у разі його відсутності - заступник голови за його дорученням.

Голова Міжвідомчої робочої групи може прийняти рішення про проведення засідання Міжвідомчої робочої групи у режимі реального часу (он-лайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет.

Члени Міжвідомчої робочої групи мають право ініціювати проведення позачергового засідання.

Для оперативного опрацювання завдань, покладених на Міжвідомчу робочу групу, головою можуть утворюватися підгрупи.

10. Підготовку матеріалів до розгляду Міжвідомчої робочої групи, повідомлення всім членам Міжвідомчої робочої групи про час і дату чергового засідання, ведення протоколу засідання Міжвідомчої робочої групи та його надсилання членам Міжвідомчої робочої групи забезпечує секретар.

Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються членам Міжвідомчої робочої групи не пізніше ніж за три робочих дні до засідання.

11. Члени Міжвідомчої робочої групи беруть персональну участь у її засіданнях.

12. Питання, що розглядаються на засіданнях Міжвідомчої робочої групи, вносяться головою Міжвідомчої робочої групи, заступником та її членами.

Засідання Міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

13. На своїх засіданнях Міжвідомча робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів Міжвідомчої робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи оформляються протоколом засідання, який підписується головуючим на її засіданні та секретарем, надсилається всім членам Міжвідомчої робочої групи та Кабінетові Міністрів України.

Член Міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

14. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

15. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -