<<
>>

ПОСТАНОВА від 19 липня 2006 р. N 999 "Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями". Кабінет Міністрів України. 2006

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 липня 2006 р. № 999

Київ

Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 661 від 26.04.2007

№ 387 від 17.04.2008

№ 1145 від 29.10.2009 - дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента № 966/2009 від 25.11.2009

№ 1270 від 26.11.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента № 1029/2009 від 11.12.2009

№ 826 від 08.09.2010

№ 35 від 25.01.2012

№ 1057 від 31.10.2012

№ 190 від 25.03.2013

№ 380 від 29.05.2013

№ 803 від 07.10.2015

№ 1149 від 30.12.2015

№ 313 від 20.04.2016

№ 939 від 14.12.2016

№ 429 від 21.06.2017

№ 422 від 30.05.2018}

Відповідно до статті 26 Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", статей 6 і 11-1 Закону України "Про гуманітарну допомогу" Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 826 від 08.09.2010, № 422 від 30.05.2018}

1.

Затвердити Порядок забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України

Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 26


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 19 липня 2006 р. № 999

ПОРЯДОК

забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями

{У тексті Порядку слова "Мінпраці" і "Державного казначейства" замінено відповідно словами "Мінсоцполітики" і "Казначейства" згідно з Постановою КМ № 35 від 25.01.2012}

{У тексті Порядку: слова "постійного", "проживає і", "проживав і", "проживання і", "проживає та", "проживання та" і "проживав та" виключено згідно з Постановою КМ № 1057 від 31.10.2012}

{У тексті Порядку слова "головні управління соціального захисту", "районне управління соціального захисту" та "оціночна вартість" у всіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами "структурний підрозділ соціального захисту населення", "орган соціального захисту населення" та "розрахункова вартість" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 939 від 14.12.2016}

{У назві та тексті Порядку слово “інвалід” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “особа з інвалідністю” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

{У тексті Порядку слова “дитина-інвалід”, “інвалід війни” (крім абзацу восьмого пункту 34), “недієздатний”, “структурний підрозділ соціального захисту населення”, “підрозділ МВС” та “управління виконавчої дирекції” в усіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами “дитина з інвалідністю”, “особа з інвалідністю внаслідок війни”, “недієздатна”, “структурний підрозділ з питань соціального захисту населення”, “територіальний орган з надання сервісних послуг МВС” та “управління виконавчої дирекції Фонду” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення легковими автомобілями, зазначеними в абзаці шостому статті 1 Закону України "Про автомобільний транспорт" (далі - автомобіль) осіб з інвалідністю, зокрема дітей з інвалідністю, які мають право на їх отримання безоплатно або на пільгових умовах, є громадянами України і місце проживання яких зареєстровано (далі - місце реєстрації) в Україні в установленому законодавством порядку.

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 387 від 17.04.2008, № 826 від 08.09.2010, № 1057 від 31.10.2012}

Для забезпечення автомобілями діти з інвалідністю беруться на облік після досягнення ними п’ятирічного віку.

Забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю за місцем реєстрації здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних і Київської міської держадміністрацій (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) або управліннями виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - управління виконавчої дирекції Фонду).

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 661 від 26.04.2007, № 35 від 25.01.2012, № 1057 від 31.10.2012, № 939 від 14.12.2016; в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

Особи з інвалідністю, які проживають в установах соціального обслуговування на повному державному утриманні або перебувають у місцях позбавлення волі, автомобілями не забезпечуються. У разі влаштування особи з інвалідністю, яка забезпечена автомобілем, на проживання до установи соціального обслуговування або засудження її до позбавлення волі автомобіль, отриманий особою з інвалідністю, законним представником недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду, повертається такому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення або управлінню виконавчої дирекції Фонду у повному комплекті. У разі коли таку особу з інвалідністю забезпечено автомобілем на пільгових умовах (7 або 30 відсотків вартості), за її заявою, поданою не пізніше ніж через шість місяців з дня вилучення автомобіля, їй повертається сума, що сплачена нею за автомобіль, з урахуванням розрахункової вартості автомобіля на день подання заяви.

{Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ № 661 від 26.04.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 387 від 17.04.2008; в редакції Постанови КМ № 939 від 14.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

Осіб з інвалідністю, які в період перебування на обліку для забезпечення автомобілем були влаштовані до установи соціального обслуговування на повне державне утримання або засуджені до позбавлення волі, знімають з обліку для забезпечення автомобілем. На підставі довідки про вибуття з установи соціального обслуговування або про відбуття строку покарання в місці позбавлення волі особи з інвалідністю беруться на облік з дати подання заяви про забезпечення автомобілем з урахуванням періоду перебування на обліку до влаштування в установи соціального обслуговування на повне державне утримання або засудження до позбавлення волі.

{Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ № 939 від 14.12.2016}

{Абзац пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1057 від 31.10.2012}

2. Фінансування витрат, пов’язаних з отриманням автомобілів та підготовкою їх до експлуатації, здійснюється:

для осіб, інвалідність яких пов’язана з трудовим каліцтвом, що настало від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (далі - особи з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва), - за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Фонду соціального страхування України (далі - Фонд соціального страхування);

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

для інших осіб з інвалідністю - за рахунок коштів, передбачених на цю мету у державному бюджеті, та інших не заборонених законодавством джерел.

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1145 від 29.10.2009 - дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента № 966/2009 від 25.11.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1270 від 26.11.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента № 1029/2009 від 11.12.2009}

Автомобілі для осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва придбаваються Фондом соціального страхування та видаються управліннями виконавчої дирекції Фонду.

{Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007}

Особи, інвалідність яких настала унаслідок нещасних випадків невиробничого характеру, забезпечуються автомобілями на загальних підставах за рахунок коштів державного бюджету.

Мінсоцполітики за передбаченою законом про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетною програмою для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями перераховує кошти на рахунок Фонду соціального захисту інвалідів, відкритий органами Казначейства.

{Абзац шостий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

Кошти з інших не заборонених законодавством джерел перераховуються безпосередньо виконавцю відповідно до укладених угод.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1145 від 29.10.2009 - дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента № 966/2009 від 25.11.2009; пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1270 від 26.11.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента № 1029/2009 від 11.12.2009}

Закупівля робіт і послуг з виготовлення і поставки автомобілів за рахунок державних коштів здійснюється Фондом соціального захисту інвалідів та Фондом соціального страхування відповідно до законодавства.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 387 від 17.04.2008; в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

Оплату робіт з виготовлення і поставки автомобілів здійснює Фонд соціального захисту інвалідів та Фонд соціального страхування в установленому законодавством порядку.

{Абзац пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007; в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

Складення і подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

3. Підставою для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями є заява, документи, зазначені у пункті 34 цього Порядку, та висновок обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі, республіканської в Автономній Республіці Крим медико-соціальної експертної комісії (далі - відповідно облМСЕК, ЦМСЕК, КрМСЕК) про наявність в особи з інвалідністю медичних показань для забезпечення автомобілем і наявність або відсутність протипоказань до керування ним залежно від умов забезпечення автомобілем, зазначених у пунктах 29-31 цього Порядку.

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 387 від 17.04.2008, № 1057 від 31.10.2012}

Незалежно від медичних показань мають право на забезпечення автомобілями:

особи з інвалідністю I та II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

особи з інвалідністю внаслідок війни I групи по зору або без обох рук;

особи з інвалідністю з куксами обох ніг і рук.

Крім того, особа з інвалідністю або член її сім’ї, який зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю і якому передається право користування автомобілем, законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, інша особа, якій передається право користування автомобілем (для осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб з інвалідністю I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), та осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва) та яка зареєстрована в одному населеному пункті з особою з інвалідністю, подає копію посвідчення водія на право керування автомобілем відповідної категорії.

{Абзац шостий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 826 від 08.09.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1057 від 31.10.2012, № 939 від 14.12.2016, № 422 від 30.05.2018}

Перелік медичних показань для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями затверджується МОЗ.

{Абзац восьмий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 1057 від 31.10.2012}

До членів сім’ї особи з інвалідністю належать громадяни України, які проживають разом з нею, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, опіки або піклування над неповнолітніми дітьми, а також на інших підставах, які не заборонені законом і не суперечать моральним засадам суспільства, та місце проживання яких зареєстровано в Україні в установленому законодавством порядку.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 826 від 08.09.2010, № 1057 від 31.10.2012, № 422 від 30.05.2018}

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007}

4. Розподіл автомобілів, придбаних для осіб з інвалідністю за рахунок коштів, зазначених у пунктах 2 і 18 цього Порядку, здійснюється відповідно структурними підрозділами з питань соціального захисту населення і управліннями виконавчої дирекції Фонду у такому співвідношенні:

1) 50 відсотків - особам, що мають право на першочергове забезпечення автомобілями;

2) 30 відсотків - особам, що мають право на позачергове забезпечення автомобілями;

3) 20 відсотків - особам усіх інших категорій, що забезпечуються автомобілями у порядку загальної черги.

У разі відсутності на обліку для забезпечення автомобілями (далі - облік) осіб з інвалідністю, зазначених у підпункті 1, автомобілі розподіляються серед осіб з інвалідністю, зазначених у підпунктах 2 і 3, у співвідношенні відповідно 60 і 40 відсотків.

Рішення про розподіл автомобілів та забезпечення ними осіб з інвалідністю затверджуються наказами структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, а у разі придбання автомобілів за рахунок коштів Фонду соціального страхування - наказами управлінь виконавчої дирекції Фонду.

{Абзац пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 661 від 26.04.2007, № 387 від 17.04.2008}

5. На облік беруться і забезпечуються автомобілями особи з інвалідністю, які:

не мають в особистому користуванні автомобільного транспортного засобу, зазначеного в абзаці четвертому статті 1 Закону України "Про автомобільний транспорт" (крім причепів, напівпричепів), у тому числі придбаного за власні кошти або отриманого через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду, що перебував в експлуатації менш як 10 років (крім випадків, передбачених пунктом 8 цього Порядку);

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 387 від 17.04.2008}

протягом семи років перед взяттям на облік і за час перебування на обліку не отримували автомобіль як благодійну допомогу або протягом цього часу не реєстрували придбаний автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж п’ять років.

Діти з інвалідністю, недієздатні особи з інвалідністю беруться на облік, якщо їхні законні представники мають підстави, зазначені в абзацах другому і третьому цього пункту.

Для взяття на облік для забезпечення автомобілем відповідні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах у разі утворення (крім м. Києва) рад, об’єднаної територіальної громади (далі - органи соціального захисту населення) або управління виконавчої дирекції Фонду отримують інформацію з Єдиного державного реєстру МВС (далі - Реєстр) стосовно транспортних засобів, зареєстрованих на ім’я особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю протягом останніх семи років перед взяттям на облік і за обліковий період.

{Абзац п’ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 387 від 17.04.2008, № 1057 від 31.10.2012, № 939 від 14.12.2016; в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

У разі коли за час перебування на обліку в особи з інвалідністю змінилася група інвалідності, їй необхідно повторно пройти огляд облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) для підтвердження наявності медичних показань для забезпечення автомобілем на дату встановлення зазначених змін.

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 939 від 14.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

Якщо протягом часу перебування на обліку особа з інвалідністю втратила підстави, зазначені у цьому пункті, вона знімається з обліку.

{Абзац сьомий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

Не береться на облік особа з інвалідністю, яка має відповідні медичні показання для забезпечення автомобілем з ручним керуванням та протипоказання до керування автомобілем, у разі відсутності члена сім’ї, який зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю і якому особа з інвалідністю могла би передати право користування автомобілем.

{Абзац пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 826 від 08.09.2010, № 422 від 30.05.2018}

Якщо під час перебування на обліку в сім’ї особи з інвалідністю відбулися зміни, що призвели до відсутності члена сім’ї, який зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю і якому особа з інвалідністю могла би передати право користування автомобілем, виникли інші причини, з яких член сім’ї особи з інвалідністю не може керувати автомобілем, особа з інвалідністю знімається з обліку протягом шести місяців після встановлення такого факту.

{Абзац пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 387 від 17.04.2008, № 826 від 08.09.2010, № 422 від 30.05.2018}

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 661 від 26.04.2007}

5-1. У разі коли за час перебування на обліку особа з інвалідністю, яка не має права на передачу користування автомобілем члену сім’ї (за умови взяття її на облік до набрання чинності цим Порядком), автомобіль визначеної згідно з висновком облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) моделі знято з виробництва, така особа з інвалідністю забезпечується автомобілем із звичайним керуванням з правом передачі користування автомобілем члену сім’ї, який зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю.

{Порядок доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 826 від 08.09.2010; в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

6. Особа з інвалідністю, законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю отримує автомобіль на десятирічний строк без права продажу, дарування, передачі (в тому числі за довіреністю) іншій особі. Після закінчення зазначеного строку особа з інвалідністю може користуватися таким автомобілем до отримання нового або повернути його структурному підрозділу з питань соціального захисту населення чи управлінню виконавчої дирекції Фонду на умовах згідно з пунктом 14 цього Порядку.

Датою забезпечення автомобілем вважається день отримання його особою з інвалідністю, законним представником недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю на підставі акта приймання-передачі, виданого дилером підприємства - постачальника автомобілів для осіб з інвалідністю.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 826 від 08.09.2010}

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007}

7. Особа з інвалідністю може мати в своєму користуванні лише один автомобіль, отриманий через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів або через управління виконавчої дирекції Фонду за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Фонду соціального страхування.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007}

8. Особа з інвалідністю може бути достроково взята на облік на підставі рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за погодженням з Мінсоцполітики, а особа з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва - за рішенням правління Фонду соціального страхування у разі:

викрадення автомобіля, якщо протягом року з моменту оголошення про розшук автомобіль не знайдено, що підтверджується довідкою, виданою підрозділом МВС;

неможливості відновлення автомобіля та непридатності його для подальшої експлуатації внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася не з вини особи з інвалідністю або особи, яка керувала автомобілем у присутності особи з інвалідністю, або нещасного випадку чи стихійного лиха, що підтверджуються відповідними довідками, виданими підрозділами МВС чи ДСНС.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

9. У разі коли в сім’ї є дві і більше особи з інвалідністю, що перебувають на обліку, позачергово виділяється один автомобіль з подальшим зняттям їх із черги. При цьому одна з осіб з інвалідністю на вибір (за згодою інших) забезпечується автомобілем на більш вигідних для неї умовах (безоплатно або з оплатою 7 відсотків вартості), якщо один з членів сім’ї має право на забезпечення автомобілем на таких самих умовах.

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

Якщо один з членів сім’ї, до складу якої входять дві і більше осіб з інвалідністю, перебуває на обліку за умови передачі права користування автомобілем іншому члену сім’ї, така сім’я забезпечується автомобілем тієї модифікації, що відповідає медичним показанням члена сім’ї, якому буде передано право користування автомобілем відповідно до цього Порядку.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 826 від 08.09.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

Якщо один із членів сім’ї, до складу якої входять дві і більше осіб з інвалідністю, що перебувають на обліку, змінив місце реєстрації у зв’язку з розірванням шлюбу між подружжям, влаштуванням одного з них до установи соціального обслуговування на повне державне утримання або засудженням до позбавлення волі, така сім’я втрачає право на забезпечення автомобілем на умовах, визначених цим пунктом. При цьому такі особи з інвалідністю беруться на облік з дати набуття ними права на забезпечення автомобілем.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 939 від 14.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

10. Підприємство-постачальник через дилерську мережу здійснює підготовку автомобілів до експлуатації і видає їх особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю згідно з наказом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про розподіл автомобілів та забезпечення ними осіб з інвалідністю, а особам з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва - згідно із наказом управління виконавчої дирекції Фонду.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 661 від 26.04.2007, № 387 від 17.04.2008, № 826 від 08.09.2010}

11. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення організовують для осіб з інвалідністю (крім осіб з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва) навчання водінню автомобіля в акредитованих закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, які за результатами атестації отримали відповідний атестат, за рахунок коштів, сплачених членами сімей померлих осіб з інвалідністю за передані їм у власність автомобілі, коштів від реалізації повернутих (вилучених) автомобілів, перерахованих відділенням Фонду соціального захисту інвалідів. Із цією метою укладається тристоронній договір на проведення навчання водінню автомобіля, а структурні підрозділи з питань соціального захисту населення передають відділенням Фонду соціального захисту інвалідів заяви осіб з інвалідністю на навчання та завірені копії таких документів:

{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 387 від 17.04.2008, № 939 від 14.12.2016; в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

висновків облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) про встановлення медичних показань для забезпечення автомобілем і відсутність протипоказань до керування ним;

підтвердження про перебування осіб з інвалідністю на обліку;

пенсійних посвідчень або посвідчень отримувачів державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії;

довідки про реєстрацію місця проживання.

Згідно з укладеним договором заклад освіти надає Фонду соціального захисту інвалідів відповідні документи на оплату навчання.

{Абзац шостий пункту 11 в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

Заклад освіти надсилає відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення та відділенню Фонду соціального захисту інвалідів підтвердження про видачу особі з інвалідністю документа про проходження навчання.

{Абзац сьомий пункту 11 в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

Навчання водінню автомобіля осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва організовується та оплачується відповідними управліннями виконавчої дирекції Фонду.

Навчання водінню автомобіля осіб з інвалідністю за рахунок коштів державного бюджету або коштів Фонду соціального страхування проводиться один раз з оплатою виходячи із середньої його вартості у відповідному регіоні, м. Києві, яка не може перевищувати двох з половиною розмірів мінімальної заробітної плати.

{Абзац дев'ятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

Навчання водінню автомобіля члена сім’ї, якому передається право користування ним, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю здійснюється за власні кошти.

{Абзац десятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 826 від 08.09.2010}

У разі самостійної оплати навчання водінню автомобіля вартість такого навчання компенсується особі з інвалідністю Фондом соціального захисту інвалідів, особі з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва управлінням виконавчої дирекції Фонду. Компенсація за навчання водінню автомобіля здійснюється за умови перебування особи з інвалідністю на обліку. Компенсація вартості навчання особи з інвалідністю водінню автомобіля здійснюється один раз на підставі договору, укладеного між нею та закладом освіти, але з оплатою не більше ніж середня вартість такого навчання у відповідному регіоні, м. Києві, що не може перевищувати двох з половиною розмірів мінімальної заробітної плати, та на підставі оригіналів платіжних документів, що підтверджують такі витрати.

{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 939 від 14.12.2016; в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007}

12. Реєстраційні документи на автомобіль оформлюються на осіб з інвалідністю, а недієздатним особам з інвалідністю і дітям з інвалідністю - на їх законних представників.

У реєстраційних документах на автомобіль територіальним органом з надання сервісних послуг МВС робиться позначка про видачу автомобіля структурним підрозділом з питань соціального захисту населення або управлінням виконавчої дирекції Фонду, а також про заборону відчуження автомобіля та передачі права користування ним без дозволу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду.

{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 387 від 17.04.2008, № 826 від 08.09.2010}

У реєстраційних документах робиться позначка про передачу права користування автомобілем члену сім’ї, іншій особі, якій передається право користування автомобілем (для осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб з інвалідністю I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), та осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва). Для осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб з інвалідністю I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), та осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва), передача права користування автомобілем дозволяється не більше ніж двом членам сім’ї.

{Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1057 від 31.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 939 від 14.12.2016}

Реєстраційні документи на автомобіль, яким забезпечується сім’я, до складу якої входять дві і більше особи з інвалідністю, оформлюються на одну з таких осіб. Одночасно в цих документах робиться позначка про можливість користування автомобілем іншою особою з інвалідністю з числа членів сім’ї, що перебувала на обліку як сім’я, за умови відсутності у неї протипоказань до керування автомобілем.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 826 від 08.09.2010; в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

Строк, на який передається право користування автомобілем члену сім’ї особи з інвалідністю, встановлюється у реєстраційних документах на автомобіль з дозволу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду виходячи з обставин конкретної сім’ї особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 826 від 08.09.2010}

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 661 від 26.04.2007}

13. Особа з інвалідністю або член сім’ї, якому передано право користування автомобілем, законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю отримує автомобіль особисто.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 661 від 26.04.2007, № 826 від 08.09.2010}

14. Заміна автомобілів, отриманих особами з інвалідністю, законними представниками недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду, яким групу інвалідності встановлено безстроково, провадиться на підставі заяви особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю після закінчення десятирічного строку експлуатації на підставі раніше виданого висновку облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем без повторного медичного огляду з обов’язковим урахуванням висновку лікувально-профілактичного закладу про спроможність особи з інвалідністю керувати автомобілем на момент прийняття рішення про забезпечення автомобілем (крім випадків, передбачених пунктом 24-1 цього Порядку).

{Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 661 від 26.04.2007, № 387 від 17.04.2008}

Для вирішення питання про заміну автомобіля особи з інвалідністю (крім тих, кому групу інвалідності встановлено безстроково) проходять повторний огляд в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) після закінчення встановленого строку експлуатації автомобіля.

Якщо раніше особі з інвалідністю були встановлені медичні показання для забезпечення автомобілем відповідної модифікації або мотоколяскою, які на даний час не виготовляються вітчизняними виробниками, особа з інвалідністю підлягає повторному медичному огляду в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) для підтвердження наявності медичних показань для забезпечення автомобілем іншої модифікації з тих, якими структурні підрозділи з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду забезпечують осіб з інвалідністю.

{Абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 661 від 26.04.2007, № 387 від 17.04.2008}

Якщо особа з інвалідністю протягом шести місяців з дня повідомлення про необхідність здійснення повторного огляду для підтвердження наявності медичних показань не проходить такий огляд в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) без поважних причин, вона знімається з обліку.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 387 від 17.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

У разі заміни автомобіля особа з інвалідністю або член сім’ї, якому передано право користування автомобілем, законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю на підставі письмової довідки структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду, форма якої затверджується Мінсоцполітики, знімає автомобіль з обліку в територіальному органі з надання сервісних послуг МВС за місцем його реєстрації (номерні знаки і реєстраційні документи здаються до територіального органу з надання сервісних послуг МВС). Після цього особа з інвалідністю, законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю повертає придатний до подальшої експлуатації автомобіль, що перебував у користуванні, структурному підрозділу з питань соціального захисту населення, що забезпечує особу з інвалідністю новим автомобілем, а особа з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва - управлінню виконавчої дирекції Фонду.

{Абзац п’ятий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 826 від 08.09.2010}

У разі коли під час огляду автомобіль визнано непридатним для подальшої експлуатації, особа з інвалідністю або член сім’ї, якому передано право користування автомобілем, законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю здає автомобіль на підприємство, що здійснює заготівлю та переробку металобрухту.

{Абзац шостий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 826 від 08.09.2010, № 939 від 14.12.2016}

Якщо під час огляду автомобіль, що був у користуванні десять років, визнано придатним для подальшої експлуатації, ним може бути забезпечена безоплатно або на пільгових умовах за умови письмової згоди інша особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, що перебуває на обліку, з урахуванням розрахункової вартості автомобіля на день передачі, що визначається відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та відповідних нормативно-правових актів з оцінки майна. У такому разі особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю не знімається з обліку і може користуватись автомобілем до отримання нового.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 826 від 08.09.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 939 від 14.12.2016, № 422 від 30.05.2018}

Кошти, отримані за автомобілі, що перебували у користуванні осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, зараховуються до державного бюджету на рахунки, відкриті в органах Казначейства, а у разі повернення автомобілів особами з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва - на рахунки відповідних управлінь виконавчої дирекції Фонду.

{Абзац пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 387 від 17.04.2008, № 826 від 08.09.2010}

Отриманий від підприємства, що здійснює заготівлю та переробку металобрухту, документ про здачу автомобіля особа з інвалідністю, законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю подає структурному підрозділу з питань соціального захисту населення, а особа з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва - відповідному управлінню виконавчої дирекції Фонду.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007}

15. За рішенням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду особа з інвалідністю, законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю може повернути автомобіль, що перебував у її (його) користуванні, незалежно від строку експлуатації автомобіля у повному комплекті та в задовільному технічному стані без права взяття на облік протягом 10 років від дня отримання повернутого автомобіля.

{Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

У такому випадку структурний підрозділ з питань соціального захисту населення чи управління виконавчої дирекції Фонду повертає особі з інвалідністю, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю суму, сплачену за автомобіль, згідно з його розрахунковою вартістю на день прийняття рішення про повернення коштів.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 826 від 08.09.2010}

У разі влаштування особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю на проживання до установи соціального обслуговування на повне державне утримання особі з інвалідністю, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю повертається сума, сплачена нею (ним) за автомобіль, згідно з його розрахунковою вартістю на день прийняття рішення про влаштування до зазначеної установи.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1057 від 31.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

За рішенням управління виконавчої дирекції Фонду особа з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва може викупити автомобіль, що перебуває у її користуванні, незалежно від строку експлуатації без права взяття її на облік протягом 10 років з дня отримання викупленого автомобіля. Розрахункова сума для викупу автомобіля визначається відповідно до абзацу десятого пункту 16 цього Порядку. В такому разі управління виконавчої дирекції Фонду враховує суму, сплачену за автомобіль особою з інвалідністю під час забезпечення її таким автомобілем, з урахуванням його зносу.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 939 від 14.12.2016; в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007}

16. Особі з інвалідністю, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю автомобіль, виданий безоплатно чи на пільгових умовах, за її (його) бажанням може бути безоплатно переданий у власність після закінчення 10-річного строку експлуатації. Після смерті особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю такий автомобіль може бути безоплатно переданий у власність члену її сім’ї (за бажанням такого члена сім’ї), який на час смерті особи з інвалідністю були зареєстровані за місцем реєстрації особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю.

{Абзац перший пункту 16 в редакції Постанови КМ № 1149 від 30.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

Автомобіль, строк експлуатації якого від 5 до 10 років, залишається безоплатно члену сім’ї, який на час смерті особи з інвалідністю був зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю і середньомісячний сукупний дохід сім’ї якого за шість місяців, що передують дню смерті особи з інвалідністю, не перевищує прожиткового мінімуму для сім’ї. Середньомісячний сукупний дохід визначається відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої Мінсоцполітики.

Автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років (крім випадку, зазначеного в абзаці другому цього пункту), після смерті особи з інвалідністю залишається у користуванні її сім’ї, якщо в ній є особа з інвалідністю, яка:

{Абзац третій пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

мала підстави для забезпечення автомобілем на час смерті особи з інвалідністю або протягом не більше 6 місяців з дня її смерті;

{Абзац четвертий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

зареєстрована на час смерті особи з інвалідністю за місцем її реєстрації;

{Абзац п'ятий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

не має іншого автомобіля, у тому числі отриманого через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду.

Перереєстрація автомобіля на ім’я особи з інвалідністю з числа членів сім’ї, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю проводиться територіальним органом з надання сервісних послуг МВС протягом 10 діб з моменту визначення особи, що буде експлуатувати автомобіль на законних підставах, шляхом видачі письмової довідки, форма якої затверджується Мінсоцполітики. До визначення такої особи автомобіль перебуває на зберіганні у членів сім’ї померлої особи з інвалідністю, а у разі їх відсутності повертається структурному підрозділу з питань соціального захисту населення або управлінню виконавчої дирекції Фонду. Довідка видається особі з інвалідністю, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю структурним підрозділом з питань соціального захисту населення, в якому особа з інвалідністю перебувала на обліку, а особі з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва - відповідним управлінням виконавчої дирекції Фонду.

{Абзац сьомий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

Член сім’ї померлої особи з інвалідністю, який є також особою з інвалідністю, має право повторно стати на облік, але не раніше закінчення строку експлуатації автомобіля, отриманого за життя особою з інвалідністю чи законним представником недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю.

{Абзац восьмий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

Іншому члену сім’ї померлої особи з інвалідністю, який зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю на час смерті, автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років, залишається у разі сплати ним протягом шести місяців з дня смерті особи з інвалідністю до державного бюджету на рахунки, відкриті в органах Казначейства, а членом сім’ї померлої особи з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва - на рахунки відповідних управлінь виконавчої дирекції Фонду вартості автомобіля з урахуванням розрахункової вартості автомобіля та суми, сплаченої за нього особою з інвалідністю.

{Абзац дев’ятий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 939 від 14.12.2016, № 422 від 30.05.2018}

Розрахункова вартість автомобіля визначається структурним підрозділом з питань соціального захисту населення або управлінням виконавчої дирекції Фонду з урахуванням зносу автомобіля 0,84 відсотка за кожний повний календарний місяць, або 10 відсотків за кожний повний рік. Під час розрахунку неповний календарний місяць користування автомобілем (незалежно від кількості днів) зараховується як повний календарний місяць. За результатами розрахунку складається довідка-рахунок за формою, що затверджується Мінсоцполітики.

{Абзац десятий пункту 16 в редакції Постанови КМ № 939 від 14.12.2016}

В іншому разі автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років, вилучається або повертається структурному підрозділу з питань соціального захисту населення чи органу соціального захисту населення або управлінню виконавчої дирекції Фонду у повному комплекті.

{Абзац одинадцятий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 939 від 14.12.2016; в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

Якщо померла особа з інвалідністю забезпечена автомобілем на пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості), її спадкоємцю за заявою, поданою не пізніше ніж через шість місяців з дня смерті особи з інвалідністю, повертається сума, що була сплачена особою з інвалідністю, законним представником недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю за автомобіль, згідно з розрахунковою вартістю автомобіля на день подання заяви.

{Абзац дванадцятий пункту 16 в редакції Постанови КМ № 939 від 14.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

У разі неподання спадкоємцем у шестимісячний строк заяви про повернення суми, що була сплачена особою з інвалідністю, законним представником недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю за автомобіль, з поважних причин, підтверджених документально, строк може бути продовжений на відповідний період.

{Абзац пункту 16 в редакції Постанови КМ № 939 від 14.12.2016}

У разі коли особа з інвалідністю, що забезпечена автомобілем на пільгових умовах (7 або 30 відсотків вартості), на день смерті не зареєструвала його в установленому порядку, сума, сплачена нею за автомобіль, повертається її спадкоємцю згідно з розрахунковою вартістю автомобіля.

{Абзац чотирнадцятий пункту 16 в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

Особа з інвалідністю, яка забезпечується автомобілем, що був у користуванні, на пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості), сплачує за автомобіль суму згідно з його розрахунковою вартістю.

{Абзац п'ятнадцятий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

Автомобіль, отриманий особою з інвалідністю, законним представником недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, вилучається відповідними органами державної виконавчої служби за рішенням суду за поданням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду.

Спори про частку в спільній власності членів сім’ї особи з інвалідністю щодо автомобіля або суми, сплаченої за нього, вирішуються в судовому порядку.

{Пункт 16 в редакції Постанови КМ № 661 від 26.04.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 387 від 17.04.2008; в редакції Постанови КМ № 826 від 08.09.2010}

17. У разі виїзду особи з інвалідністю, яка отримала автомобіль через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду, на постійне проживання за межі України особа з інвалідністю, законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю зобов’язана повернути автомобіль структурному підрозділу з питань соціального захисту населення або управлінню виконавчої дирекції Фонду у повному комплекті.

{Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 661 від 26.04.2007, № 1057 від 31.10.2012, № 422 від 30.05.2018}

18. У разі повернення автомобіля структурному підрозділу з питань соціального захисту населення або управлінню виконавчої дирекції Фонду він підлягає зняттю з обліку в територіальному органі з надання сервісних послуг МВС за місцем його реєстрації на підставі довідки, форма якої затверджується Мінсоцполітики (номерні знаки і реєстраційні документи здаються до територіального органу з надання сервісних послуг МВС).

Повернутий структурному підрозділу з питань соціального захисту населення або управлінню виконавчої дирекції Фонду автомобіль підлягає огляду в установленому порядку для визначення його придатності для подальшої експлуатації, ступеня зносу та розрахункової вартості.

{Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1057 від 31.10.2012, № 939 від 14.12.2016}

Автомобілі, придатні для подальшої експлуатації, за рішенням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду пропонуються у порядку черговості та без зняття з обліку особам з інвалідністю, у тому числі особам з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва (за письмовою згодою особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю), для використання до отримання нового автомобіля, забезпечення яким здійснюється після закінчення десятирічного строку користування автомобілем, придатним для подальшої експлуатації. Строк користування автомобілем, придатним для подальшої експлуатації, визначається починаючи з дати отримання автомобіля попереднім користувачем з урахуванням строку експлуатації.

{Абзац третій пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 387 від 17.04.2008; в редакції Постанови КМ № 939 від 14.12.2016}

Непридатні для подальшої експлуатації автомобілі здаються головними, районними управліннями соціального захисту або управліннями виконавчої дирекції Фонду підприємствам, що здійснюють заготівлю та переробку металобрухту.

Особи з інвалідністю (крім осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва), що забезпечуються автомобілями на пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості), перераховують кошти до державного бюджету на рахунки, відкриті в органах Казначейства, а особи з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва, що забезпечуються автомобілями на пільгових умовах (за 7 відсотків вартості), - на рахунки відповідних управлінь виконавчої дирекції Фонду.

{Абзац п’ятий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 387 від 17.04.2008, № 826 від 08.09.2010}

Перераховані за автомобілі кошти (7 або 30 відсотків вартості) використовуються на придбання автомобілів для осіб з інвалідністю.

Кошти від реалізації повернутих (вилучених) структурним підрозділом з питань соціального захисту населення, органом соціального захисту населення автомобілі та кошти, сплачені членами сімей померлих осіб з інвалідністю та особами з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва за залишені їм автомобілі, зараховуються до державного бюджету на рахунки, відкриті в органах Казначейства, а кошти за повернуті (вилучені) управлінням виконавчої дирекції Фонду автомобілі та кошти, сплачені членами сімей померлих осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва за залишені їм автомобілі, а також особами з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва за викуплені ними автомобілі, - на рахунки відповідних управлінь виконавчої дирекції Фонду.

{Абзац сьомий пункту 18 в редакції Постанови КМ № 387 від 17.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 826 від 08.09.2010; в редакції Постанови КМ № 939 від 14.12.2016}

Кошти, сплачені членами сімей померлих осіб з інвалідністю, особами з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва за залишені їм автомобілі, та кошти за повернуті (вилучені) автомобілі використовуються для:

{Абзац восьмий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 939 від 14.12.2016}

навчання осіб з інвалідністю керувати автомобілем;

зняття автомобілів з обліку в територіальних органах з надання сервісних послуг МВС;

визначення придатності автомобілів для подальшої експлуатації та ступеня їх зносу;

{Абзац одинадцятий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1057 від 31.10.2012, № 939 від 14.12.2016}

переобладнання автомобілів на іншу модифікацію згідно з висновком облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК);

транспортування автомобілів до місць зберігання вилучених автомобілів або до підприємств, що здійснюють заготівлю та переробку металобрухту, проводять технічний огляд автомобілів;

{Абзац тринадцятий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1057 від 31.10.2012, № 939 від 14.12.2016}

оренди місць для зберігання вилучених автомобілів;

судових витрат у зв’язку з вилученням автомобілів;

проведення технічного огляду автомобілів;

повернення коштів особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю за повернутий достроково автомобіль;

{Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 826 від 08.09.2010}

інших витрат, пов’язаних з поверненням, вилученням, зберіганням та реалізацією автомобілів.

{Абзац пункту 18 виключено на підставі Постанови КМ № 387 від 17.04.2008}

Якщо протягом 10 місяців відповідного року використано менш як 70 відсотків річних надходжень коштів, що сплачені членами сімей померлих осіб з інвалідністю за залишені їм автомобілі та надійшли за повернуті (вилучені) автомобілі, територіальні відділення Фонду соціального захисту інвалідів зобов’язані перерахувати Фонду прогнозований залишок коштів на кінець року з урахуванням очікуваного використання їх у відповідному бюджетному періоді для придбання автомобілів для осіб з інвалідністю.

{Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 826 від 08.09.2010; в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

{Пункт 18 в редакції Постанови КМ № 661 від 26.04.2007}

19. Ремонт і технічне обслуговування отриманих особами з інвалідністю, законними представниками недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю автомобілів здійснюється за рахунок їх власних коштів з подальшою компенсацією витрат відповідно до законодавства.

{Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007}

{Пункт 20 виключено на підставі Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

Огляд осіб з інвалідністю медико-соціальними експертними комісіями

21. Огляд осіб з інвалідністю з метою встановлення медичних показань для забезпечення автомобілями і протипоказань до керування ними проводиться облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) шляхом вивчення медичних документів лікувально-профілактичного закладу, медико-експертних справ осіб з інвалідністю. Особи з інвалідністю з діагнозом, який ускладнює прийняття рішення медико-соціальною експертною комісією, направляються до лікувально-профілактичних закладів або клінік науково-дослідних інститутів МОЗ чи Академії медичних наук для додаткового медичного огляду.

22. Після огляду облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) складає акт про наявність (відсутність) в особи з інвалідністю відповідних медичних показань для забезпечення автомобілем з ручним керуванням. Акти про огляд осіб з інвалідністю зберігаються разом з висновками в медико-експертній справі особи з інвалідністю в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК), якою проводився огляд.

23. У витягу з акта огляду особи з інвалідністю облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) повинні зазначатися:

{Абзац перший пункту 23 в редакції Постанови КМ № 661 від 26.04.2007}

номер акта і дата видачі висновку про наявність (відсутність) в особи з інвалідністю медичних показань для забезпечення автомобілем;

код хвороби, що стала причиною інвалідності, згідно з міжнародною класифікацією хвороб МКХ-10;

модифікація автомобіля;

дані щодо наявності (відсутності) протипоказань до керування автомобілем.

Витяг з акта огляду особи з інвалідністю облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) надсилається структурним підрозділам з питань соціального захисту населення. У разі коли інвалідність настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, зазначений витяг з акта огляду надсилається відповідному управлінню виконавчої дирекції Фонду.

{Абзац шостий пункту 23 в редакції Постанови КМ № 661 від 26.04.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 387 від 17.04.2008}

24. Висновок про відсутність медичних показань для забезпечення автомобілем або про наявність протипоказань до керування ним облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) надсилає особі з інвалідністю, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, структурному підрозділу з питань соціального захисту населення, а копію висновку - органу соціального захисту населення за місцем реєстрації особи з інвалідністю чи управлінню виконавчої дирекції Фонду.

Повторному огляду в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) підлягають також діти з інвалідністю, які мають медичні висновки на дату, коли їм ще не виповнилося п’ять років.

{Пункт 24 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 387 від 17.04.2008}

Особи з інвалідністю, яким під час взяття на облік для забезпечення автомобілем було встановлено групу інвалідності із зазначенням строку повторного огляду, підлягають обов’язковому повторному огляду облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) протягом шести місяців з дня закінчення строку дії відповідних довідок для підтвердження наявності медичних показань для забезпечення автомобілем.

{Пункт 24 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 939 від 14.12.2016}

{Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007}

24-1. Особи з інвалідністю підлягають повторному огляду в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) у разі зміни модифікації автомобіля з ручним керуванням, а діти з інвалідністю - у разі досягнення 18-річного віку.

{Порядок доповнено пунктом 24-1 згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007}

Черговість забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями

25. Позачергово автомобілі отримують:

1) за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем:

особи з інвалідністю внаслідок війни;

особи з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин з числа колишніх малолітніх (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання;

сім’ї з двома і більше особами з інвалідністю, які забезпечуються автомобілями згідно з пунктом 9 цього Порядку;

особи з інвалідністю II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

особи з інвалідністю з ампутацією обох ніг, якщо вони постійно працюють або навчаються;

2) незалежно від наявності медичних показань для забезпечення автомобілем:

особи з інвалідністю I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

особи з інвалідністю внаслідок війни I групи по зору або без обох рук;

особи з інвалідністю з куксами обох ніг і рук.

26. Першочергово з осіб, зазначених у пункті 25 цього Порядку, забезпечуються автомобілями особи з інвалідністю, які відповідно до статті 11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" належать до осіб, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особи з інвалідністю внаслідок війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни (за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем).

{Пункт 26 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 826 від 08.09.2010, № 422 від 30.05.2018}

27. У порядку загальної черговості автомобілями забезпечуються:

особи з інвалідністю II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), за відсутності медичних показань для забезпечення автомобілем;

інші особи з інвалідністю, які мають відповідні медичні показання.

{Пункт 27 в редакції Постанови КМ № 661 від 26.04.2007}

28. Особи з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва забезпечуються автомобілями з дотриманням умов, визначених у пунктах 25-27 цього Порядку.

Безоплатне забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями з ручним і звичайним керуванням

29. Безоплатно автомобілями забезпечуються:

1) із звичайним керуванням:

- за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем та протипоказань до керування ним - особи з інвалідністю внаслідок війни, крім осіб, зазначених в абзаці другому підпункту 3 пункту 30 цього Порядку;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1057 від 31.10.2012}

- за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем та протипоказань до керування ним або незалежно від наявності медичних показань для забезпечення автомобілем та за відсутності протипоказань до керування ним чи за наявності медичних протипоказань до керуванням ним - особи з інвалідністю I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

2) з ручним керуванням:

- за наявності медичних показань для забезпечення таким автомобілем і відсутності протипоказань до керування ним:

особи з інвалідністю внаслідок війни;

особи з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин з числа колишніх малолітніх (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання;

особи з числа реабілітованих жертв політичних репресій, які є особами з інвалідністю внаслідок репресій згідно з висновком медико-соціальної експертної комісії;

особи з інвалідністю з ампутацією обох ніг, які мають протипоказання до протезування на підставі спільного висновку облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) і відповідного підприємства протезної промисловості;

особи з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва;

- за наявності медичних показань для забезпечення таким автомобілем та відсутності протипоказань до керування ним - особи з інвалідністю I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

- за наявності медичних показань для забезпечення таким автомобілем та за відсутності протипоказань до керування ним - особи з інвалідністю II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

3) сім’ї з двома і більше особами з інвалідністю, які забезпечуються автомобілями згідно з пунктом 9 цього Порядку, за умови, що один з них має право на безоплатне забезпечення автомобілем.

{Пункт 29 в редакції Постанови КМ № 826 від 08.09.2010}

Пільгове забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями з ручним і звичайним керуванням

30. Автомобілями із звичайним керуванням на пільгових умовах з оплатою 7 відсотків їх вартості та передачею права користування члену сім’ї особи з інвалідністю, який зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю, забезпечуються:

1) за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем з ручним керуванням та протипоказань до керування ним:

особи з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин з числа колишніх малолітніх (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання;

особи з числа реабілітованих жертв політичних репресій, які є особами з інвалідністю внаслідок репресій згідно з висновком медико-соціальної експертної комісії;

особи з інвалідністю з ампутацією обох ніг, які мають протипоказання до протезування на підставі спільного висновку облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) і відповідного підприємства протезної промисловості;

особи з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва;

2) за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем та протипоказань до керування ним або незалежно від наявності медичних показань для забезпечення автомобілем та за відсутності протипоказань до керування ним чи за наявності протипоказань до керування ним - особи з інвалідністю II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

3) незалежно від наявності медичних показань і за наявності протипоказань до керування автомобілем:

особи з інвалідністю внаслідок війни I групи по зору або без обох рук;

особи з інвалідністю з куксами обох ніг і рук;

4) сім’ї з двома і більше особами з інвалідністю, які забезпечуються автомобілями згідно з пунктом 9 цього Порядку, за умови, що один з них має право на забезпечення автомобілем на пільгових умовах з оплатою 7 відсотків його вартості.

{Пункт 30 в редакції Постанови КМ № 826 від 08.09.2010}

31. Автомобілями на пільгових умовах з оплатою 30 відсотків їх вартості забезпечуються:

1) за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем з ручним керуванням, посвідчення на право керування автомобілем і відсутності протипоказань до керування ним:

особи з інвалідністю з дитинства;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 31 в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

особи з інвалідністю від загального захворювання;

особи з числа військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, отриманого під час проходження військової служби; особи з числа поліцейських, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, отриманого під час проходження служби в Національній поліції; особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, отриманого під час проходження служби у зазначених формуваннях;

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 313 від 20.04.2016}

особи з інвалідністю від загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формуваннях, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни і відмовилися від забезпечення їх автомобілями як осіб з інвалідністю внаслідок війни;

{Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

особи з інвалідністю III групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадяни, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

особи, інвалідність яких настала внаслідок нещасних випадків невиробничого характеру;

сім’ї з двома і більше особами з інвалідністю, які забезпечуються автомобілями згідно з пунктом 9 цього Порядку, за умови, що вони не мають права на забезпечення автомобілем відповідно до пунктів 29 - 30 цього Порядку;

2) за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем з ручним керуванням та протипоказань до керування ним - особи з числа військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, отриманого під час проходження військової служби, за умови взяття їх на облік до набрання чинності цим Порядком.

За 30 відсотків вартості отримують автомобілі законні представники (за відсутності в них протипоказань до керування автомобілем та наявності посвідчення на право керування автомобілем) недієздатних осіб з інвалідністю з дитинства, дітей з інвалідністю та особи з інвалідністю з дитинства (з передачею права користування автомобілем члену сім’ї, який зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю) внаслідок дитячого церебрального паралічу, прогресуючої дистрофії (міотрофії, аміотрофії), з вираженими наслідками перенесених органічних захворювань, травмами головного або спинного мозку (тетрапарез, геміпарез), які не можуть самостійно пересуватися, за наявності у таких осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю медичних показань для забезпечення автомобілем з ручним керуванням.

{Абзац одинадцятий пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 826 від 08.09.2010, № 422 від 30.05.2018}

{Пункт 31 в редакції Постанови КМ № 661 від 26.04.2007}

Переоформлення або переобладнання автомобіля, отриманого особою з інвалідністю або законним представником недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю

{Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007}

32. У разі коли під час експлуатації автомобіля у особи з інвалідністю, члена сім’ї, якому передано право користування автомобілем, або законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи (для осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб з інвалідністю I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1) та осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва виявляються протипоказання до керування ним, коли законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю або член сім’ї, інша особа переїхали на інше місце проживання, відмовилися від користування автомобілем чи померли, питання про передачу права користування автомобілем члену сім’ї, який зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю або в одному населеному пункті з нею (не більше ніж двом членам сім’ї - для осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб з інвалідністю I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1) та осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншій особі вирішується у кожному конкретному випадку для осіб з інвалідністю за клопотанням органу соціального захисту населення та за рішенням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, а для осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва - за рішенням управління виконавчої дирекції Фонду.

{Абзац перший пункту 32 в редакції Постанови КМ № 1057 від 31.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 939 від 14.12.2016, № 422 від 30.05.2018}

Протипоказання до керування автомобілем підтверджується довідкою, що видається медичною комісією, яка створюється в закладах охорони здоров’я, за місцем реєстрації особи з інвалідністю, члена сім’ї, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, якому передається право користування автомобілем.

{Абзац другий пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1057 від 31.10.2012}

Якщо під час експлуатації автомобіля в особи з інвалідністю закінчився строк дії висновку облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК), автомобіль вилучається за умови непроходження особою з інвалідністю повторного огляду протягом шести місяців з дня закінчення строку дії відповідних висновків МСЕК. У разі коли таку особу з інвалідністю забезпечено автомобілем на пільгових умовах (7 або 30 відсотків вартості), за її заявою, поданою не пізніше ніж через шість місяців з дня вилучення автомобіля, їй повертається сума, що сплачена нею за автомобіль, з урахуванням розрахункової вартості автомобіля на день подання заяви.

{Пункт 32 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 939 від 14.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

У разі непроходження особою з інвалідністю повторного огляду у шестимісячний строк з дня закінчення строку дії відповідних довідок з поважних причин, підтверджених документально, строк може бути продовжений на відповідний період.

{Пункт 32 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 939 від 14.12.2016}

Установлення відповідно до заяви особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю газобалонного обладнання в автомобілі, отриманому через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду, проводиться за рахунок особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю.

{Пункт 32 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 939 від 14.12.2016}

{Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007; в редакції Постанови КМ № 826 від 08.09.2010}

{Пункт 33 виключено на підставі Постанови КМ № 387 від 17.04.2008}

Облік та видача автомобілів особам з інвалідністю або законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю

{Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007}

34. Для взяття на облік особа з інвалідністю, законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю подає до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації, а особа з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва - до відділення виконавчої дирекції Фонду, заяву, форма якої затверджується Мінсоцполітики.

{Абзац перший пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 387 від 17.04.2008, № 422 від 30.05.2018}

До заяви, що реєструється у спеціальному журналі обліку, додаються:

копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для дітей з інвалідністю - копія медичного висновку;

паспорт громадянина України (для особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю), який після перевірки паспортних даних, зазначених у заяві, повертається заявнику, та копія свідоцтва про народження (для дитини з інвалідністю);

{Абзац четвертий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

довідка про присвоєння ідентифікаційного номера особі з інвалідністю та члену сім’ї, якому передається право користування автомобілем, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю (після перевірки даних, наведених в заяві, повертається заявнику);

{Абзац п’ятий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 826 від 08.09.2010}

документ про реєстрацію місця проживання члена сім’ї, іншої особи, яким передається право користування автомобілем;

{Абзац шостий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 387 від 17.04.2008, № 826 від 08.09.2010; в редакції Постанови КМ № 1057 від 31.10.2012}

для осіб з інвалідністю I, II і III групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, - копія посвідчення про належність до категорії 1 осіб, що постраждали внаслідок дії зазначених факторів, та медична довідка визначеного органами охорони здоров’я зразка щодо спроможності особи з інвалідністю керувати автомобілем (для осіб з інвалідністю I і II групи, які забезпечуються автомобілями безоплатно);

для осіб з інвалідністю від загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни, - довідка, видана військкоматом, інші документи (копія військового квитка або партизанського квитка), що підтверджують таку участь (видається військкоматом на запит структурного підрозділу чи органу соціального захисту населення), посвідчення інваліда війни;

{Абзац восьмий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 939 від 14.12.2016, № 422 від 30.05.2018}

для осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва - копія акта про нещасний випадок на виробництві або акта розслідування професійного захворювання і довідка про перебування на обліку у Фонді соціального страхування;

для недієздатних осіб з інвалідністю - копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю недієздатною та копія рішення (розпорядження) про встановлення над нею опіки;

{Абзац десятий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

для малолітніх і неповнолітніх дітей з інвалідністю, позбавлених батьківського піклування, - копія рішення (розпорядження) про встановлення опіки та піклування.

Після реєстрації заяви органом соціального захисту населення або відділенням виконавчої дирекції Фонду в день звернення видається, а у разі надходження заяви поштою у триденний строк особі з інвалідністю надсилається направлення до лікувально-профілактичного закладу для проходження медичного огляду та направлення на МСЕК. Після проходження особою з інвалідністю медичного огляду лікувально-профілактичний заклад у п’ятиденний строк надсилає до облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) направлення (форма № 088/0 витяг з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого та в обов’язковому порядку повідомляє про це орган соціального захисту населення або відділення виконавчої дирекції Фонду, яке видало таке направлення.

{Абзац дванадцятий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 387 від 17.04.2008, № 422 від 30.05.2018}

Після надходження повідомлення лікувально-профілактичного закладу орган соціального захисту населення надсилає документи особи з інвалідністю разом із заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, а відділення виконавчої дирекції Фонду - до управління виконавчої дирекції Фонду.

{Абзац тринадцятий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 387 від 17.04.2008, № 422 від 30.05.2018}

{Пункт 34 в редакції Постанови КМ № 661 від 26.04.2007}

35. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду реєструє заяви разом з іншими необхідними документами у журналі, форма якого затверджується Мінсоцполітики, приймає відповідне рішення і надсилає його у письмовій формі відповідно до органів соціального захисту населення або відділень виконавчої дирекції Фонду, які видали направлення, та особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю.

{Абзац перший пункту 35 в редакції Постанови КМ № 387 від 17.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

Реєстрація усіх документів з урахуванням висновку облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК), що надійшли протягом календарного місяця, проводиться протягом 20 днів після закінчення місяця, в якому надійшла заява з усіма необхідними документами.

Облік осіб з інвалідністю ведеться в розрізі таких категорій за окремою нумерацією:

1) особи з інвалідністю з правом на першочергове забезпечення;

2) особи з інвалідністю з правом на позачергове забезпечення;

3) особи з інвалідністю з правом на забезпечення у порядку загальної черги.

Облік осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва ведеться управліннями виконавчої дирекції Фонду.

{Абзац сьомий пункту 35 в редакції Постанови КМ № 387 від 17.04.2008}

Прізвища осіб з інвалідністю, яким встановлено медичні показання в один і той же день, вносяться до журналу обліку в порядку зростання номерів висновків про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем.

Прошнуровані та пронумеровані журнали обліку підлягають зберіганню протягом 75 років.

{Пункт 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007}

36. Взяття на облік особи з інвалідністю (крім особи з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва) здійснюється структурним підрозділом з питань соціального захисту населення, а особи з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва - управлінням виконавчої дирекції Фонду у розрізі наявних черг осіб з інвалідністю (відповідно до пунктів 25-28 цього Порядку) з дати огляду облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК), яка видала особі з інвалідністю висновок про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем у разі, коли такий висновок видано не раніше ніж дата реєстрації заяви.

Особи з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілями незалежно від наявності медичних показань, беруться на облік з дати подання заяви разом з документами, зазначеними у пункті 34 цього Порядку.

Сім’ї, до складу яких входять дві і більше особи з інвалідністю, беруться на облік як сім’я на підставі спільної заяви про бажання отримати один автомобіль з дати взяття на облік першої з них.

{Абзац третій пункту 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

У разі бажання однієї з осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку як сім’я, отримати автомобіль окремо вона береться на облік на підставі заяви з дати, з якої вона могла бути взята на облік, якби не перебувала на обліку як сім’я, та відповідно до своєї категорії.

{Абзац четвертий пункту 36 в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

У такому ж порядку здійснюється взяття на облік особи з інвалідністю у разі смерті особи з інвалідністю, з якою вона перебувала на обліку як сім’я.

{Абзац п'ятий пункту 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

У разі заміни автомобіля, отриманого через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду, особа з інвалідністю береться на облік з дати подачі заяви, але не раніше закінчення десятирічного строку експлуатації автомобіля.

Особа з інвалідністю, яка має відповідні медичні показання для забезпечення автомобілем з ручним керуванням і протипоказання до керування автомобілем та не перебуває на обліку відповідно до абзаців сьомого і восьмого пункту 5 цього Порядку, у разі зміни у складі сім’ї береться на облік з дати звернення до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду із заявою та документами, що підтверджують зазначені зміни.

{Абзац сьомий пункту 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

У разі зняття інвалідності особа з інвалідністю знімається з обліку, а автомобіль, яким вона забезпечена, повертається головному, районному управлінню соціального захисту або управлінню виконавчої дирекції Фонду відповідно до пункту 16 цього Порядку. Особа з інвалідністю повторно береться на облік з дати встановлення інвалідності відповідно до довідки МСЕК.

{Абзац восьмий пункту 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

У разі коли особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, яким інвалідність встановлено на певний період, не поновлюють без поважних причин інвалідність протягом шести місяців, вони знімаються з обліку.

Якщо у особи з інвалідністю, яка має протипоказання до користування автомобілем, відсутній член сім’ї, який зареєстрований за місцем її реєстрації та якому особа з інвалідністю та особа з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва могла би передати право користування автомобілем, або інша особа (для осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб з інвалідністю I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), особа з інвалідністю знімається з обліку протягом шести місяців з дня встановлення такого факту.

{Абзац десятий пункту 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 826 від 08.09.2010; в редакції Постанови КМ № 1057 від 31.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 939 від 14.12.2016, № 422 від 30.05.2018}

У разі переїзду особа з інвалідністю береться на облік за новим місцем реєстрації з дати взяття її на облік за попереднім місцем реєстрації. При цьому в списках осіб з інвалідністю, яких узято на облік, робиться позначка "прибула" (дата, місяць, рік) із зазначенням адміністративно-територіальної одиниці або "вибула" (зазначається причина, найменування адміністративно-територіальної одиниці).

{Абзац одинадцятий пункту 36 в редакції Постанови КМ № 1057 від 31.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, управління виконавчої дирекції Фонду щороку не пізніше ніж 25 січня проводять інвентаризацію особових справ осіб з інвалідністю.

Особа з інвалідністю, законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю має право на безперешкодне ознайомлення з інформацією про взяття їх на облік, що міститься в особовій справі особи з інвалідністю.

{Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007; в редакції Постанови КМ № 387 від 17.04.2008}

37. На кожну особу з інвалідністю, взяту на облік згідно з цим Порядком, оформлюється особова справа, в якій містяться:

{Абзац перший пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

заява особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, складена за формою, що затверджується Мінсоцполітики;

{Абзац другий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 661 від 26.04.2007, № 939 від 14.12.2016}

висновок облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем;

документ структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду про раніше отриманий автомобіль, а також довідка про здачу його підприємству, що здійснює заготівлю та переробку металобрухту;

{Абзац четвертий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 387 від 17.04.2008}

розпорядження структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про призначення грошової компенсації витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля або на транспортне обслуговування (у разі її призначення), складене за формою, що затверджується Мінсоцполітики, чи розпорядження управління виконавчої дирекції Фонду - для осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва;

{Абзац п’ятий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007}

документи, зазначені у пункті 34 цього Порядку;

відомості з Реєстру про відсутність в особи з інвалідністю транспортного засобу.

{Пункт 37 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007; в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

Якщо на момент взяття на облік в особи з інвалідністю або члена сім’ї, якому буде передано право користування автомобілем, немає посвідчення на право керування автомобілем, вони до отримання автомобіля повинні одержати таке посвідчення і додати до особової справи його копію.

{Абзац восьмий пункту 37 в редакції Постанови КМ № 661 від 26.04.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 826 від 08.09.2010}

На момент прийняття рішення про забезпечення автомобілем до особової справи додається висновок лікувально-профілактичного закладу про спроможність особи з інвалідністю або члена її сім’ї, якому буде передано право користування автомобілем, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю керувати автомобілем.

{Абзац пункту 37 в редакції Постанови КМ № 661 від 26.04.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 826 від 08.09.2010, № 422 від 30.05.2018}

Витяг з рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду про забезпечення автомобілем також додається до особової справи особи з інвалідністю.

{Абзац десятий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007}

На осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яких взято на облік як внутрішньо переміщених осіб та які мають право на отримання автомобіля безоплатно або на пільгових умовах, оформлюється без взяття на облік особова справа за їх фактичним місцем проживання/перебування згідно з довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи в установленому Мінсоцполітики порядку. Для взяття на облік оформлені особові справи осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які переселилися з тимчасово окупованої території, надсилаються до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення Херсонської області, а особові справи осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які переселилися з районів проведення антитерористичної операції - до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.

{Пункт 37 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 939 від 14.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

Особові справи осіб з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва, яких взято на облік як внутрішньо переміщених осіб та які мають право на отримання автомобіля безоплатно або на пільгових умовах, оформляються та зберігаються в управліннях виконавчої дирекції Фонду за місцем фактичного проживання/перебування таких осіб у порядку, встановленому правлінням Фонду соціального страхування.

{Пункт 37 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

38. Якщо під час перебування на обліку набуто право на забезпечення автомобілем на більш вигідних умовах, особи з інвалідністю беруться на облік на нових умовах з дати набуття такого права.

39. Повідомлення про забезпечення особи з інвалідністю автомобілем, форма якого затверджується Мінсоцполітики, надсилається структурним підрозділом з питань соціального захисту населення органу соціального захисту населення, а копія додається до особової справи.

{Пункт 39 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 939 від 14.12.2016}

40. Особові справи осіб з інвалідністю (крім осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва), яких забезпечено автомобілями, зберігаються в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення, а осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва - в управліннях виконавчої дирекції Фонду довічно, крім випадків переїзду особи з інвалідністю та взяття її на облік відповідно до абзацу одинадцятого пункту 36 цього Порядку.

{Абзац перший пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007; в редакції Постанови КМ № 387 від 17.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

Після виїзду особи з інвалідністю на постійне проживання за кордон, влаштування на проживання до установи соціального обслуговування або засудження її до позбавлення волі його особова справа для забезпечення автомобілем зберігається протягом десяти років, а у разі смерті особи з інвалідністю - протягом року, після чого знищується із складенням акта в установленому порядку.

{Абзац другий пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1057 від 31.10.2012, № 939 від 14.12.2016, № 422 від 30.05.2018}

Забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями, визнаними гуманітарною допомогою

41. За бажанням осіб з інвалідністю структурні підрозділи з питань соціального захисту населення можуть забезпечувати їх автомобілями, ввезеними в Україну і визнаними в установленому порядку гуманітарною допомогою, без права продажу, дарування, передачі (в тому числі за довіреністю) іншій особі. Автомобілями, отриманими головними управліннями як гуманітарна допомога, особи з інвалідністю (за їх бажанням або за бажанням законних представників недієздатних осіб з інвалідністю), діти з інвалідністю (за бажанням їх законних представників), які перебувають на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення та управліннях виконавчої дирекції Фонду, забезпечуються безоплатно в порядку черговості.

{Абзац перший пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 661 від 26.04.2007, № 387 від 17.04.2008}

Автомобіль, отриманий структурним підрозділом з питань соціального захисту населення як гуманітарна допомога для конкретної особи з інвалідністю, яка перебуває на обліку, видається безоплатно такій особі з інвалідністю (за її згодою або за згодою законного представника недієздатної особи з інвалідністю), дитині з інвалідністю (за згодою її законного представника) незалежно від черговості на десятирічний строк, визначений з дати видачі, із зняттям з обліку.

{Абзац другий пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007; в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

Автомобіль, отриманий як гуманітарна допомога для конкретної особи з інвалідністю, яка користується автомобілем, отриманим через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції згідно з цим Порядком (у тому числі автомобілем, отриманим як гуманітарна допомога), видається такій особі з інвалідністю за умови повернення структурному підрозділу з питань соціального захисту населення або управлінню виконавчої дирекції Фонду автомобіля, яким вона користується, у повному комплекті.

{Абзац третій пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 387 від 17.04.2008; в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

У разі відмови особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю від автомобіля, отриманого структурним підрозділом з питань соціального захисту населення як гуманітарна допомога, такий автомобіль отримується в порядку черговості іншою особою з інвалідністю, яка перебуває на обліку.

{Абзац четвертий пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

У разі коли автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, не отримано особою з інвалідністю у зв’язку із смертю, такий автомобіль пропонується в порядку черговості іншій особі з інвалідністю, яка перебуває на обліку.

{Абзац п'ятий пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 30.05.2018}

У разі коли під час експлуатації автомобіля, отриманого особою з інвалідністю як гуманітарна допомога, у неї або члена її сім’ї, якому передано право користування автомобілем, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю виявляються протипоказання до керування ним, вона або член її сім’ї переїхала (переїхав) на інше місце проживання або у разі смерті члена сім’ї, якому передано право користування автомобілем, чи його відмови керувати автомобілем, питання про передачу права користування автомобілем члену сім’ї, який зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю або в одному населеному пункті з нею, вирішується у кожному конкретному випадку за рішенням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за клопотанням органу соціального захисту населення.

{Абзац шостий пункту 41 в редакції Постанов КМ № 826 від 08.09.2010, № 422 від 30.05.2018}

Особі з інвалідністю, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю за їх бажанням може бути безоплатно переданий у власність автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, яким особа з інвалідністю була забезпечена через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення і користувалася більше 10 років, за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

{Абзац сьомий пункту 41 в редакції Постанови КМ № 826 від 08.09.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1057 від 31.10.2012, № 190 від 25.03.2013; в редакції Постанов КМ № 803 від 07.10.2015, № 1149 від 30.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 429 від 21.06.2017, № 422 від 30.05.2018}

Після смерті особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, яким особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю були забезпечені через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення, за бажанням членів сімей, спадкоємців осіб з інвалідністю передається їм у власність безоплатно за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. У разі відсутності членів сім’ї, спадкоємців або в разі небажання членів сім’ї, спадкоємців отримати автомобіль такий автомобіль повертається структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

{Абзац пункту 41 в редакції Постанови КМ № 1149 від 30.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 429 від 21.06.2017}

{Абзац пункту 41 виключено на підставі Постанови КМ № 803 від 07.10.2015}

{Абзац пункту 41 виключено на підставі Постанови КМ № 803 від 07.10.2015}

{Абзац пункту 41 виключено на підставі Постанови КМ № 803 від 07.10.2015}

Повернутий автомобіль структурний підрозділ з питань соціального захисту населення здає підприємству, що здійснює заготівлю та переробку металобрухту, або видає в порядку черговості особі з інвалідністю, яка перебуває на обліку. Така особа з інвалідністю знімається з обліку на десятирічний строк, який визначається починаючи з дати отримання автомобіля попередньою особою з інвалідністю, з урахуванням строку його експлуатації померлою особою з інвалідністю.

{Пункт 41 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 826 від 08.09.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 803 від 07.10.2015; в редакції Постанови КМ № 422 від 30.05.2018}

{Пункт 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007}

42. Переобладнання автомобіля, отриманого як гуманітарна допомога, відповідно до потреб особи з інвалідністю здійснюється за його рахунок.

У реєстраційних документах на автомобіль територіальний орган з надання сервісних послуг МВС робить позначку про видачу автомобіля структурним підрозділом з питань соціального захисту населення, а також про заборону відчуження автомобіля та передачі права керування автомобілем без дозволу цього головного управління.

{Абзац другий пункту 42 в редакції Постанови КМ № 661 від 26.04.2007}

У разі порушення зазначеної вимоги особа з інвалідністю у подальшому позбавляється права на забезпечення автомобілем через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення.

Заміна автомобіля, отриманого особою з інвалідністю через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення як гуманітарна допомога, здійснюється відповідно до цього Порядку.

43. Мінсоцполітики на підставі копій документів, що підтверджують право керування автомобілем особи з інвалідністю або члена її сім’ї, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, інформації про вартість і кількість отриманих автомобілів і копій рішення про визнання автомобілів гуманітарною допомогою затверджує кошториси структурних підрозділів з питань соціального захисту населення на суму вартості ввезених в Україну і визнаних гуманітарною допомогою автомобілів з відповідним відображенням зазначених сум на рахунку балансового обліку структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.

{Абзац перший пункту 43 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 190 від 25.03.2013, № 939 від 14.12.2016, № 422 від 30.05.2018}

Після десятирічного строку експлуатації особою з інвалідністю автомобіль знімається з рахунка балансового обліку.

{Пункт 43 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 387 від 17.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 939 від 14.12.2016, № 422 від 30.05.2018}

{Порядок доповнено пунктом 43 згідно з Постановою КМ № 661 від 26.04.2007}


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 19 липня 2006 р. № 999

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 999 "Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 37).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 р. № 395 "Про внесення доповнень до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 11, ст. 438).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. № 2234 "Про внесення змін до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, ст. 2439).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. № 128 "Про внесення змін до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 6, ст. 242).

5. Пункт 1 змін, що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2001 р. № 680 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 26, ст. 1171).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. № 866 "Про внесення змін до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 23, ст. 1074).


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.08.2006 — 2006 р., № 30, стор. 18, стаття 2130

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 2 "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо повернення деяких осіб до мирного життя". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 3 "Про внесення змін до пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 6 "Про внесення зміни до пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 9-р "Про призначення Тітарчука М.І. заступником Голови Державної фіскальної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 8-р "Про призначення Ставнійчук К.М. заступником Голови Державної служби України з безпеки на транспорті". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 12-р "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 876". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 11-р "Про звільнення Бакала В.О. з посади заступника Голови Державного агентства з питань електронного урядування України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 10-р "Про призначення Шимко Н.М. заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 7-р "Про призначення Донського С.М. заступником Голови Державної міграційної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 6-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади Голови Державної регуляторної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 5-р "Про оголошення конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 3-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 31-р "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 477". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 30-р "Про погодження кандидатури Рудніцького В.С. на посаду начальника казенного науково-виробничого об’єднання “Форт” МВС України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -