Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ПОСТАНОВА від 17 липня 2015 р. № 506 "Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових вищих навчальних закладах, статусу курсанта". Кабінет Міністрів України. 2015

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 липня 2015 р. № 506

Київ

Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових закладах фахової передвищої та вищої освіти, статусу курсанта

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 199 від 26.02.2020 - застосовується з 1 січня 2020 року}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 752 від 21.08.2019

№ 199 від 26.02.2020}

Відповідно до частини другої статті 61 Закону України “Про вищу освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових закладах фахової передвищої та вищої освіти, статусу курсанта, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 199 від 26.02.2020 - застосовується з 1 січня 2020 року}

2. Центральним органам виконавчої влади, до сфери управління яких належать невійськові заклади фахової передвищої та вищої освіти, що здійснюють підготовку курсантів:

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 199 від 26.02.2020 - застосовується з 1 січня 2020 року}

забезпечити виконання цієї постанови в межах асигнувань, затверджених в установленому порядку таким органам на підготовку кадрів;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

3. Міністерству освіти і науки надавати роз’яснення щодо застосування Порядку, затвердженого цією постановою.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд.

73


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 липня 2015 р. № 506

ПОРЯДОК

надання окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових закладах фахової передвищої та вищої освіти, статусу курсанта

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 199 від 26.02.2020 - застосовується з 1 січня 2020 року}

1. Цей Порядок визначає механізм надання окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових закладах фахової передвищої та вищої освіти, статусу курсанта без присвоєння військового або спеціального звання.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 199 від 26.02.2020 - застосовується з 1 січня 2020 року}

2. Статус курсанта невійськового закладу фахової передвищої або вищої освіти (далі - курсант) надається особам, які в установленому порядку зараховані на денну форму навчання до невійськового закладу фахової передвищої або вищої освіти (відокремленого структурного підрозділу невійськового закладу вищої освіти, відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання) за переліком згідно з додатком і навчаються з метою здобуття фахової передвищої або вищої освіти за певним ступенем за спеціальностями (напрямами підготовки), за якими здійснюється підготовка фахівців для цивільної авіації, морського і річкового транспорту.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 199 від 26.02.2020 - застосовується з 1 січня 2020 року}

3. Перелік спеціальностей (напрямів підготовки), за якими може здійснюватися підготовка курсантів, визначається МОН.

4. Особливості освітнього процесу курсантів (зокрема практичної підготовки) визначаються положенням про організацію освітнього процесу, що затверджується педагогічною радою невійськового закладу фахової передвищої освіти (відокремленого структурного підрозділу невійського закладу вищої освіти, відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання) або вченою радою невійськового закладу вищої освіти відповідно до законодавства. Відповідальність за перебування курсантів у закладі освіти у позанавчальний час покладається на працівників організаційно-стройового підрозділу та командирів рот.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 199 від 26.02.2020 - застосовується з 1 січня 2020 року}

5. У період навчання курсанти, які навчаються за державним замовленням, перебувають на державному утриманні, що передбачає їх цілодобове перебування у закладі освіти (крім канікулярного періоду, вихідних та святкових днів, коли курсанти можуть перебувати у закладі освіти за бажанням) та безоплатне забезпечення харчуванням.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 199 від 26.02.2020 - застосовується з 1 січня 2020 року}

Організація харчування курсантів здійснюється за нормами, затвердженими у додатку 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 47, ст. 3107; 2012 р., № 60, ст. 2437; 2014 р., № 68, ст. 1896), за рахунок джерел, з яких здійснюється фінансування освітньої підготовки курсанта.

Для забезпечення посиленого харчування можуть залучатися кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.

6. Порядок забезпечення курсантів форменим одягом та його носіння визначається статутом (положенням) закладу освіти.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 199 від 26.02.2020 - застосовується з 1 січня 2020 року}

7. Стипендіальне забезпечення курсантів здійснюється відповідно до законодавства.

8. Курсанти мають права і обов’язки здобувачів фахової передвищої або вищої освіти, визначені Законами України “Про вищу освіту” та “Про фахову передвищу освіту”.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 199 від 26.02.2020 - застосовується з 1 січня 2020 року}


Додаток

до Порядку

ПЕРЕЛІК

невійськових закладів фахової передвищої та вищої освіти, що здійснюють підготовку курсантів

Код згідно з ЄДРПОУ

Найменування закладу освіти

37939527

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету

43041752

Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ

35159327

Криворізький коледж Національного авіаційного університету

36309003

Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету “Слов’янський коледж Національного авіаційного університету”

01127799

Одеська національна морська академія

26456967

Морехідний коледж технічного флоту Одеської національної морської академії

36231765

Морехідне училище імені О.І. Марінеска Одеської національної морської академії

24462403

Азовський морський інститут Одеської національної морської академії

22515785

Ізмаїльський факультет Одеської національної морської академії

35219930

Херсонська державна морська академія

35219930

Морський коледж Херсонської державної морської академії

39648028

Державний вищий навчальний заклад “Одеське морехідне училище рибної промисловості імені Олексія Соляника”

39456037

Державний вищий навчальний заклад “Херсонське морехідне училище рибної промисловості”

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 752 від 21.08.2019 - застосовується з 1 червня 2019 року, № 199 від 26.02.2020 - застосовується з 1 січня 2020 року}


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.08.2015 — 2015 р., № 60, стор. 44, стаття 1964, код акта 77914/2015
 • Урядовий кур'єр від 13.08.2015 — № 147

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -