<<
>>

ПОСТАНОВА від 17 липня 2015 р. № 506 "Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових вищих навчальних закладах, статусу курсанта". Кабінет Міністрів України. 2015

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 липня 2015 р. № 506

Київ

Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових вищих навчальних закладах, статусу курсанта

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

№ 752 від 21.08.2019}

Відповідно до частини другої статті 61 Закону України “Про вищу освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових вищих навчальних закладах, статусу курсанта, що додається.

2. Центральним органам виконавчої влади, до сфери управління яких належать невійськові вищі навчальні заклади, що здійснюють підготовку курсантів:

забезпечити виконання цієї постанови в межах асигнувань, затверджених в установленому порядку таким органам на підготовку кадрів;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

3. Міністерству освіти і науки надавати роз’яснення щодо застосування Порядку, затвердженого цією постановою.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 липня 2015 р. № 506

ПОРЯДОК

надання окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових вищих навчальних закладах, статусу курсанта

1. Цей Порядок визначає механізм надання окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових вищих навчальних закладах, статусу курсанта без присвоєння військового або спеціального звання.

2.

Статус курсанта невійськового вищого навчального закладу (далі - курсант) надається особам, які в установленому порядку зараховані на денну форму навчання до невійськових вищих навчальних закладів (відокремлених структурних підрозділів невійськових вищих навчальних закладів) за переліком згідно з додатком, і навчається з метою здобуття вищої освіти за певним ступенем за спеціальностями (напрямами підготовки), за якими здійснюється підготовка фахівців для цивільної авіації, морського і річкового транспорту.

3. Перелік спеціальностей (напрямів підготовки), за якими може здійснюватися підготовка курсантів, визначається МОН.

4. Особливості освітнього процесу курсантів (зокрема практичної підготовки) визначаються положенням про організацію освітнього процесу, що затверджується вченою радою вищого невійськового навчального закладу відповідно до законодавства. Відповідальність за перебування курсантів у навчальному закладі у позанавчальний час покладається на працівників організаційно-стройового підрозділу та командирів рот.

5. У період навчання курсанти, які навчаються за державним замовленням, перебувають на державному утриманні, що передбачає їх цілодобове перебування у навчальному закладі (крім канікулярного періоду, вихідних та святкових днів, коли курсанти можуть перебувати у навчальному закладі за бажанням) та безоплатне забезпечення харчуванням.

Організація харчування курсантів здійснюється за нормами, затвердженими у додатку 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 47, ст. 3107; 2012 р., № 60, ст. 2437; 2014 р., № 68, ст. 1896), за рахунок джерел, з яких здійснюється фінансування освітньої підготовки курсанта.

Для забезпечення посиленого харчування можуть залучатися кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.

6. Порядок забезпечення курсантів форменим одягом та його носіння визначається статутом (положенням) навчального закладу.

7. Стипендіальне забезпечення курсантів здійснюється відповідно до законодавства.

8. Курсанти мають права і обов’язки здобувачів вищої освіти, визначені законодавством у сфері вищої освіти.


Додаток

до Порядку

ПЕРЕЛІК

невійськових вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку курсантів

Код згідно з ЄДРПОУ

Найменування навчального закладу

37939527

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету

43041752

Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ

35159327

Криворізький коледж Національного авіаційного університету

36309003

Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету “Слов’янський коледж Національного авіаційного університету”

01127799

Одеська національна морська академія

26456967

Морехідний коледж технічного флоту Одеської національної морської академії

36231765

Морехідне училище імені О.І. Марінеска Одеської національної морської академії

24462403

Азовський морський інститут Одеської національної морської академії

22515785

Ізмаїльський факультет Одеської національної морської академії

35219930

Херсонська державна морська академія

35219930

Морський коледж Херсонської державної морської академії

39648028

Державний вищий навчальний заклад “Одеське морехідне училище рибної промисловості імені Олексія Соляника”

39456037

Державний вищий навчальний заклад “Херсонське морехідне училище рибної промисловості”

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 752 від 21.08.2019 - застосовується з 1 червня 2019 року}


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.08.2015 — 2015 р., № 60, стор. 44, стаття 1964, код акта 77914/2015
 • Урядовий кур'єр від 13.08.2015 — № 147

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 2 "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо повернення деяких осіб до мирного життя". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 3 "Про внесення змін до пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 6 "Про внесення зміни до пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 9-р "Про призначення Тітарчука М.І. заступником Голови Державної фіскальної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 8-р "Про призначення Ставнійчук К.М. заступником Голови Державної служби України з безпеки на транспорті". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 12-р "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 876". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 11-р "Про звільнення Бакала В.О. з посади заступника Голови Державного агентства з питань електронного урядування України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 10-р "Про призначення Шимко Н.М. заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 7-р "Про призначення Донського С.М. заступником Голови Державної міграційної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 6-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади Голови Державної регуляторної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 5-р "Про оголошення конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 3-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 31-р "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 477". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 30-р "Про погодження кандидатури Рудніцького В.С. на посаду начальника казенного науково-виробничого об’єднання “Форт” МВС України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -