>>

ПОСТАНОВА від 7 липня 2021 р. № 696 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2021 р. № 339". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 20.07.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 липня 2021 р. № 696

Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2021 р. № 339

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 2021 рік на розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізацію і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я та Порядку здійснення заходів щодо забезпечення розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2021 р. № 339 “Деякі питання розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 33, ст. 1917), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 7 липня 2021 р. № 696

ЗМІНИ,

що вносяться до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2021 р. № 339

1. У пункті 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 2021 рік на розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізацію і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я:

1) абзац третій виключити;

2) після абзацу п’ятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“реалізація експериментального проекту з аеромедичної евакуації - державний заклад “Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України” (далі - науково-практичний центр).”.

У зв’язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами сьомим - дев’ятим;

3) абзац восьмий після слів “таким забезпеченням,” доповнити словами “забезпечення опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах, в яких розміщені відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, обладнанням”;

4) абзац дев’ятий виключити.

2. У Порядку здійснення заходів щодо забезпечення розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році:

1) абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:

“7. Замовник формує технічне завдання закупівель спеціалізованого санітарного транспорту відповідно до затверджених МОЗ медико-технічних вимог до товарів, які є предметом закупівлі, та здійснює закупівлі спеціалізованого санітарного транспорту відповідно до Порядку проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 225 “Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 31, ст. 1074, № 31, ст. 1077, № 42, ст. 1361), та відповідно до:”;

2) пункти 25-29 викласти в такій редакції:

“25. Кошти для забезпечення опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах, в яких розміщені відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, обладнанням спрямовуються на закупівлю стаціонарних ангіографічних рентгенівських систем цифрових та систем ендоскопічної візуалізації для опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах (далі - обладнання) згідно з переліком опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах на період до 2023 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 р. № 23 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 10, ст. 411).

Заявки на закупівлю обладнання подаються до МОЗ у визначений ним спосіб облдержадміністраціями протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2021 р. № 696 “Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2021 р. № 339” із зазначенням закладу охорони здоров’я, де таке обладнання буде експлуатуватися.

Заявники на закупівлю обладнання разом із заявкою на закупівлю подають також підтвердження наявності матеріально-технічної бази - приміщень щодо встановлення та експлуатації такого обладнання.

26. МОЗ проводить аналіз разом з НСЗУ щодо відповідності поданих заявок визначеній потребі у встановленні обладнання з метою визначення кількості закладів, для яких буде проведено закупівлю обладнання.

МОЗ на основі проведеного аналізу визначає в межах бюджетних асигнувань потребу в закупівлі обладнання і доводить її до замовника на закупівлю обладнання протягом 20 календарних днів з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів від 7 липня 2021 р. № 696 “Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2021 р. № 339”.

27. Замовник на закупівлю обладнання формує технічне завдання відповідно до затверджених МОЗ медико-технічних вимог до товарів, які є предметом закупівлі, та здійснює закупівлю обладнання в установленому Законом України “Про публічні закупівлі” порядку.

Оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель здійснюються замовником на закупівлі обладнання протягом 10 календарних днів після доведення МОЗ до такого замовника медико-технічних вимог до товарів, які є предметом закупівлі.

Попередня оплата товарів і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

28. Замовник на закупівлі обладнання у разі наявної економії бюджетних коштів інформує про таку економію МОЗ, яке приймає рішення про можливість проведення додаткової закупівлі за напрямами, визначеними Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 2021 рік на розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізацію і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2021 р. № 339 “Деякі питання розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 33, ст. 1917).

29. МОЗ здійснює розподіл обладнання, закупленого у межах бюджетних призначень, між закладами охорони здоров’я на основі проведеного відповідно до пункту 26 цього Порядку аналізу.

У разі закупівлі обладнання у кількості меншій, ніж це передбачено доведеною до замовника потребою в закупівлі обладнання, МОЗ здійснює додатковий аналіз відповідності поданих заявок визначеній потребі у встановленні обладнання з урахуванням готовності матеріально-технічної бази - приміщень щодо встановлення та експлуатації такого обладнання, а також наявності персоналу, підготовленого до роботи з таким обладнанням, та за його результатами здійснює розподіл закупленого обладнання.”;

3) абзац другий пункту 30 виключити;

4) пункт 31 викласти в такій редакції:

“31. Суб’єкти державної авіації, визначені у Порядку реалізації експериментального проекту з аеромедичної евакуації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 262 “Деякі питання створення єдиного аеромедичного простору” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 27, ст. 1441) (далі - суб’єкти державної авіації), надають виконавцям документальне підтвердження витрат відповідно до здійснених польотів в межах експериментального проекту (далі - авіаційні витрати) на:

паливно-мастильні матеріали, використані у ході реалізації повітряними суднами завдань, передбачених експериментальним проектом;

підтримання у справному стані та періодичне обслуговування вертольотів типу Н-145, наданих державною установою “Центр авіаційного забезпечення Національної поліції України” для експериментального проекту (часткове відшкодування витрат у межах льотних годин, витрачених на виконання завдань, передбачених експериментальним проектом);

використання об’єктів інфраструктури, необхідних для базування повітряних суден, екіпажів повітряних суден та бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, у період між виконанням завдань, передбачених експериментальним проектом.

Виконавці експериментального проекту:

забезпечують верифікацію документального підтвердження авіаційних витрат суб’єктів державної авіації;

організовують підготовку (додаткове навчання) медичних працівників бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, залучених до експериментального проекту, зокрема в частині спеціалізованих реанімаційних заходів (далі - заходи освіти);

надають раз на місяць науково-практичному центру верифіковану інформацію про авіаційні витрати, а також витрати на заходи освіти.

Науково-практичний центр раз на місяць відшкодовує в межах видатків, передбачених для реалізації експериментального проекту, витрати експериментального проекту на основі їх документального підтвердження, наданого виконавцями:

витрати на заходи освіти - виконавцям експериментального проекту на підставі договорів з такими виконавцями;

авіаційні витрати - суб’єктам державної авіації на підставі тристоронніх договорів між науково-практичним центром, таким суб’єктом та відповідним виконавцем експериментального проекту.

МОЗ забезпечує навчання медичних працівників, передбачене Порядком реалізації експериментального проекту з аеромедичної евакуації, шляхом відшкодування науково-практичним центром витрат виконавців, а також здійснює загальну координацію експериментального проекту, контролює своєчасність та обсяг виплат виконавцям.”;

5) у пункті 33 слова “виконавців експериментального проекту” замінити словами “науково-практичного центру”.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 20.07.2021 — № 138

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -