Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ПОСТАНОВА від 7 липня 2021 р. № 714 "Про затвердження методології розрахунку обсягу державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 20.07.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 липня 2021 р. № 714

Київ

Про затвердження методології розрахунку обсягу державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями

Відповідно до частини третьої статті 4 Закону України “Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити методологію розрахунку обсягу державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 67


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 7 липня 2021 р. № 714

МЕТОДОЛОГІЯ

розрахунку обсягу державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями

1. Ця Методологія визначає механізм та показники для розрахунку обсягу державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями (далі - обсяг державної підтримки).

2. У цій Методології терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні” (далі - Закон).

3. Обсяг державної підтримки, яка надається на період більше ніж один рік, за кожною формою надання державної підтримки, визначеною у статті 3 Закону, розраховується з урахуванням ставки дисконтування за такою формулою:

де   PVДП - дисконтований обсяг державної підтримки за відповідною формою надання державної підтримки;

CFДП - обсяг державної підтримки за відповідною формою надання державної підтримки у відповідному періоді;

iДП - ставка дисконтування обсягу державної підтримки;

t - номер періоду (рік), за який здійснюється дисконтування.

Поточний період визначається як період “0”;

n - загальна кількість періодів (років) дисконтування.

4. Загальний обсяг державної підтримки складається з обсягів державної підтримки за всіма формами надання державної підтримки, що можуть надаватися відповідно до статті 3 Закону, з урахуванням положень частини першої статті 4 Закону.

5. Ставка дисконтування обсягу державної підтримки визначається з урахуванням вартості державних запозичень на рівні поточної дохідності довгострокових облігацій зовнішніх державних позик з найдовшим строком до погашення у відповідній валюті на дату визначення ставки дисконтування (дата підготовки техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту із значними інвестиціями), а у разі відсутності таких цінних паперів у відповідній валюті - на рівні дохідності облігацій внутрішніх державних запозичень з найдовшим строком до погашення на дату визначення ставки дисконтування (дата підготовки техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту із значними інвестиціями) у відповідній валюті.

У разі відсутності цінних паперів зовнішніх державних позик та внутрішніх державних запозичень у відповідній валюті розрахунки державної підтримки переводяться в гривневий еквівалент з використанням офіційного курсу гривні до відповідної валюти станом на дату проведення розрахунків та використовується ставка дисконтування, визначена для гривні.

6. Під час розрахунку загального обсягу державної підтримки враховується те, що:

загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30 відсотків планового обсягу значних інвестицій за інвестиційним проектом із значними інвестиціями;

плановий обсяг значних інвестицій за інвестиційним проектом із значними інвестиціями включає всі кошти (власні та/або запозичені), що будуть вкладені в об’єкт інвестування у процесі реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями протягом строку дії спеціального інвестиційного договору, та не включає реінвестиції, що здійснюватимуться за рахунок доходів, отриманих від операційної діяльності у процесі реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями.

7. Під час розрахунку планового обсягу значних інвестицій, що здійснюється за період більше ніж один рік, до таких інвестицій застосовується ставка дисконтування, яка визначається на рівні показника середньозваженої вартості капіталу (WACC), який розраховується відповідно до додатка до цієї Методології.

8. Плановий обсяг значних інвестицій для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями розраховується з урахуванням ставки дисконтування за такою формулою:

де   PVзі - дисконтований плановий обсяг значних інвестицій;

CFзі - плановий обсяг значних інвестицій у відповідній валюті у відповідному періоді (рік);

iзі - ставка дисконтування планового обсягу значних інвестицій;

t - номер періоду (року), за який здійснюється дисконтування. Поточний період визначається як період “0”;

n - загальна кількість періодів (років) дисконтування.


Додаток

до методології

Розрахунок середньозваженої вартості капіталу (WACC)

Для дисконтування планового обсягу значних інвестицій, що здійснюються у період, який перевищуватиме один рік, застосовується показник середньозваженої вартості капіталу.

Середньозважена вартість капіталу (WACC) визначається на основі припущень щодо частки запозичень, ринкових процентних ставок за запозиченнями та ринкової вартості власного капіталу з урахуванням структури капіталу (власного та боргового (залученого) фінансування) за формулою:

де   WACC - середньозважена вартість капіталу;

E - розмір власного капіталу*;

D - розмір боргового (залученого) капіталу**;

re - ринкова вартість власного капіталу, відсотків;

rd - ринкова вартість боргового (залученого) капіталу, відсотків;

t - ставка податку на прибуток.

Ринкова вартість власного капіталу визначається з використанням моделі оцінки фінансових активів (CAPM), що передбачає визначення очікуваної вартості капіталу виходячи з показників дохідності безризикових фінансових інструментів з додаванням премій за додаткові ризики, за формулою:

де   re - ринкова вартість власного капіталу;

rf - ставка дохідності фінансових інструментів з мінімальними ризиком;

rm - дохідність інвестицій власного капіталу у ринкові фінансові інструменти (акції на відкритому біржовому ринку);

βe - коефіцієнт, що показує специфічну ризиковість інвестицій порівняно із середніми ринковими показниками з урахуванням структури капіталу;

rs - премія за специфічні ризики, пов’язані з об’єктом інвестування, специфічні ризики галузі тощо.

Ринкова вартість боргового (залученого) капіталу визначається виходячи із середніх ринкових показників ставок боргового фінансування з урахуванням специфіки галузі та доступності такого фінансування для відповідного типу проектів.

Так, ринкова вартість боргового (залученого) капіталу може визначатися з урахуванням інформації фінансових організацій (зокрема міжнародних фінансових організацій) або розраховуватися з урахуванням середньозваженої процентної ставки за міжбанківськими операціями, пов’язаними з наданням (розміщенням) фінансових ресурсів за видами валют), зокрема базової ставки LIBOR*** на дату проведення розрахунку (дату підготовки техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту із значними інвестиціями) та премії за ризики, пов’язані з країною (регіоном, містом), в якому здійснюється проект, та специфічних ризиків проекту.

Розрахунок середньозваженої вартості капіталу (WACC) визначається для тієї валюти, у якій будуть здійснюватися розрахунки грошових потоків, з урахуванням рівня прогнозованої інфляції для відповідної держави, законним платіжним засобом якої є валюта, в якій здійснюються розрахунки.

__________

* Рекомендується використовувати показник 30 відсотків власного капіталу, однак він може бути змінений, якщо це обумовлено специфікою сектору, в якому реалізується інвестиційний проект із значними інвестиціями, або специфікою ринку.

** Рекомендується використовувати показник 70 відсотків боргового (залученого) капіталу, однак він може бути змінений, якщо це обумовлено специфікою сектору, в якому реалізується інвестиційний проект із значними інвестиціями, або специфікою ринку.

*** Базова ставка LIBOR означає ставку пропозиції на Лондонському міжбанківському ринку депозитів для піврічних депозитів у доларах США.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 17.07.2021 — № 137

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -