<<
>>

ПОСТАНОВА від 14 липня 2021 р. № 726 "Про внесення змін до Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розмірів і розміру основної винагороди приватного виконавця". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 20.07.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 липня 2021 р. № 726

Київ

Про внесення змін до Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розмірів і розміру основної винагороди приватного виконавця

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести зміни до Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розмірів і розміру основної винагороди приватного виконавця, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 643 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 75, ст. 2502; 2017 р., № 43, ст. 1341, № 70, ст. 2125, № 99, ст. 3035; 2018 р., № 88, ст. 2929; 2020 р., № 14, ст. 565), виклавши його в редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2022 року.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 29


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 вересня 2016 р. № 643

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 14 липня 2021 р. № 726)

ПОРЯДОК

виплати винагород державним виконавцям та їх розміри і розмір основної винагороди приватного виконавця

1. Ці Порядок і розміри визначають механізм виплати винагород державним виконавцям, а також розміри винагород державних виконавців і основної винагороди приватного виконавця.

2. Виплата винагороди державним виконавцям органів державної виконавчої служби здійснюється за рахунок стягнутого виконавчого збору в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду державного бюджету на підставі кошторисів та планів асигнувань спеціального фонду державного бюджету на відповідний рік.

Стягнутим виконавчим збором для цілей цього Порядку вважається сума виконавчого збору, яка стягнута в порядку, передбаченому Законом України “Про виконавче провадження”, та перерахована до спеціального фонду державного бюджету.

3.

Державному виконавцю відділу державної виконавчої служби міжрегіональних управлінь Мін’юсту (далі - відділ державної виконавчої служби), відділу примусового виконання рішень управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Мін’юсту (далі - відділ примусового виконання рішень управління), відділу примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень в місті Києві Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту (далі - відділ примусового виконання рішень управління в місті Києві), відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту (далі - відділ примусового виконання рішень Департаменту) винагорода виплачується у розмірі 25 відсотків суми стягнутого ним виконавчого збору.

4. Начальнику відділу державної виконавчої служби, відділу примусового виконання рішень управління, відділу примусового виконання рішень управління в місті Києві винагорода виплачується у розмірі 3 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого відповідним відділом.

Заступнику начальника відділу державної виконавчої служби, відділу примусового виконання рішень управління, відділу примусового виконання рішень управління в місті Києві винагорода виплачується у розмірі 2 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого відповідним відділом. У разі коли начальник відповідного відділу має більше одного заступника, винагорода виплачується кожному заступнику в розмірі 1 відсотка суми виконавчого збору, стягнутого відповідним відділом.

Начальнику (заступнику начальника) відділу державної виконавчої служби, відділу примусового виконання рішень управління, відділу примусового виконання рішень управління в місті Києві, який забезпечив безпосереднє виконання виконавчих документів, крім винагороди, передбаченої цим пунктом, виплачується також винагорода у розмірах, передбачених пунктом 3 цього Порядку.

5. Начальнику управління забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Мін’юсту (далі - управління забезпечення примусового виконання рішень) винагорода виплачується у розмірі 1,5 відсотка суми виконавчого збору, стягнутого підпорядкованими відділами державної виконавчої служби та відповідним відділом примусового виконання рішень управління.

Заступнику начальника управління забезпечення примусового виконання рішень (крім заступника начальника управління забезпечення примусового виконання рішень, який за посадою є начальником відділу примусового виконання рішень управління) винагорода виплачується у розмірі 1 відсотка суми виконавчого збору, стягнутого підпорядкованими відділами державної виконавчої служби та відповідним відділом примусового виконання рішень управління. У разі коли начальник управління забезпечення примусового виконання рішень має більше одного заступника (крім заступника начальника управління забезпечення примусового виконання рішень, який за посадою є начальником відділу примусового виконання рішень управління), винагорода виплачується кожному заступнику в розмірі 0,5 відсотка суми виконавчого збору, стягнутого підпорядкованими відділами державної виконавчої служби та відповідним відділом примусового виконання рішень управління.

6. Директору Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту (далі - Департамент) винагорода виплачується у розмірі 4 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого відділами примусового виконання рішень управління в місті Києві та відділом примусового виконання рішень Департаменту.

Заступнику директора Департаменту винагорода виплачується у розмірі 2 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого відділами примусового виконання рішень управління в місті Києві та відділом примусового виконання рішень Департаменту. У разі коли директор Департаменту має більше одного заступника, винагорода виплачується кожному заступнику у розмірі 2 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого відділами примусового виконання рішень управління в місті Києві та відділом примусового виконання рішень Департаменту.

Заступнику начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту винагорода виплачується у розмірі 25 відсотків суми стягнутого ним виконавчого збору.

Начальнику управління забезпечення примусового виконання рішень в місті Києві Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту (далі - управління забезпечення примусового виконання рішень в місті Києві) винагорода виплачується у розмірі 1 відсотка суми виконавчого збору, стягнутого підпорядкованими відділами державної виконавчої служби та відповідним відділом примусового виконання рішень управління в місті Києві.

7. Розмір винагороди за місяць не може становити більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

8. Для нарахування винагороди особам, визначеним пунктами 3-6 цього Порядку, використовуються звіти про суму стягнутого виконавчого збору, які формуються автоматизованою системою виконавчого провадження, та табелі обліку використання робочого часу.

У звіті про суму стягнутого виконавчого збору для нарахування винагород особам, визначеним пунктами 3, 4 цього Порядку, відображаються суми виконавчого збору, стягнуті кожним державним виконавцем, та суми винагород, які підлягають виплаті кожному державному виконавцю за місяць, а також загальна сума виконавчого збору, стягнута відповідним відділом за місяць.

У звітах про суму стягнутого виконавчого збору для нарахування винагород особам, визначеним пунктом 5 цього Порядку, зазначається загальна сума виконавчого збору, стягнута підпорядкованими відділами державної виконавчої служби та відповідним відділом примусового виконання рішень управління.

У звітах про суму стягнутого виконавчого збору для нарахування винагород особам, визначеним пунктом 6 цього Порядку, зазначається загальна сума виконавчого збору, стягнута відділами примусового виконання рішень управління в місті Києві та відділом примусового виконання рішень Департаменту.

9. Звіт про суму стягнутого виконавчого збору для нарахування винагород начальнику управління забезпечення примусового виконання рішень і його заступникам та звіти про суму стягнутого виконавчого збору для нарахування винагород державним виконавцям відділів державної виконавчої служби, відділу примусового виконання рішень управління щомісяця не пізніше 15 числа подаються начальником управління забезпечення примусового виконання рішень відповідному уповноваженому структурному підрозділу міжрегіонального управління Мін’юсту, відповідальному за організацію бухгалтерського обліку та звітності.

Нарахування винагороди особам, визначеним пунктами 4, 5 цього Порядку, здійснюється залежно від кількості відпрацьованих такими особами днів на підставі звітів, передбачених абзацами другим та третім пункту 8 цього Порядку.

Міжрегіональне управління Мін’юсту не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня подачі звіту про суму стягнутого виконавчого збору (у разі наявності асигнувань) видає наказ, в якому зазначаються особи, яким виплачується винагорода, та її розмір.

10. Звіт про суму стягнутого виконавчого збору для нарахування винагород директору Департаменту і його заступникам, начальнику управління забезпечення примусового виконання рішень в місті Києві та звіти про суму стягнутого виконавчого збору для нарахування винагород державним виконавцям відділів примусового виконання рішень управління в місті Києві, відділу примусового виконання рішень Департаменту подаються щомісяця не пізніше 15 числа директором Департаменту відповідному уповноваженому структурному підрозділу Мін’юсту, відповідальному за організацію бухгалтерського обліку та звітності.

Нарахування винагороди особам, визначеним пунктом 6 цього Порядку, здійснюється залежно від кількості відпрацьованих такими особами днів та на підставі звітів, передбачених абзацом четвертим пункту 8 цього Порядку.

Не пізніше п’яти робочих днів з дня подачі зазначених звітів (у разі наявності асигнувань) Мін’юстом видається наказ, в якому зазначаються особи, яким виплачується винагорода, та її розмір.

11. Винагорода виплачується одночасно з виплатою заробітної плати.

12. Розмір основної винагороди приватного виконавця становить 10 відсотків суми, що підлягає стягненню, або вартості майна, що підлягає передачі за виконавчим документом.

За виконавчими документами про стягнення аліментів за наявності заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 12 місяців, приватний виконавець нараховує основну винагороду в розмірі 10 відсотків суми заборгованості із сплати аліментів у порядку, встановленому Законом України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів”.

Розмір основної винагороди приватного виконавця у разі виконання виконавчого документа немайнового характеру, за яким боржником є фізична особа, становить чотири розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, а в разі виконання виконавчого документа немайнового характеру, за яким боржником є юридична особа, - вісім розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 20.07.2021 — № 138

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -