>>

ПОСТАНОВА від 10 листопада 2021 р. № 1206 "Про наукові об’єкти, що становлять національне надбання". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 23.11.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 листопада 2021 р. № 1206

Київ

Про наукові об’єкти, що становлять національне надбання

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Надати науковим об’єктам статус таких, що становлять національне надбання, за переліком згідно з додатком.

2. Позбавити наукові об’єкти “Колекція стародруків Педагогічного музею України”, “Науково-дослідний комплекс інтегральної, голограмної та волоконної оптики Науково-дослідного інженерно-впроваджувального центру пріоритетних технологій оптичної техніки “Спецприлад” (на базі виробничого об’єднання “Завод “Арсенал”, м. Київ)” статусу таких, що становлять національне надбання.

3. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

4. Міністерству освіти і науки забезпечити внесення відповідних змін до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73


Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 10 листопада 2021 р. № 1206

ПЕРЕЛІК

наукових об’єктів, яким надано статус таких,  що становлять національне надбання

Найменування наукового об’єкта та відповідальної установи

Найменування органу, до сфери управління якого належить (у віданні якого перебуває) відповідальна установа

Горизонтальний сонячний телескоп Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

МОН

Колекція деревних рослин Ботанічного саду ім.

акад. О.В. Фоміна навчально-наукового центру “Інститут біології та медицини” Київського національного університету імені Тараса Шевченка

-“-

Фонд стародрукованих, рідкісних та цінних книжкових зібрань Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

-“-

Комплекс експериментальних стендів для досліджень та випробувань виробів космічної техніки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут  імені Ігоря Сікорського”

-“-

Давні букові ліси природного заповідника “Розточчя”

-“-

Колекція препаратів анатомічного музею Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

МОЗ

Колекція наукових видань 1901-1917 років із фондів Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії агарних наук

Національна академія аграрних наук

Комплекс науково-дослідного обладнання Випробувального центру колісних транспортних засобів державного підприємства “Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут”

Мінінфраструктури


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 10 листопада 2021 р. № 1206

ЗМІНИ,

що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У переліку наукових об’єктів, що становлять національне надбання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2001 р. № 1709 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 51, ст. 2305):

1) позицію

“Ядерно-фізичні установки: дослідницький ядерний реактор з “гарячими камерами”, ізохронний циклотрон “У-240” Наукового центру “Інститут ядерних досліджень” (м. Київ)

Національна академія наук”

замінити такою позицією:

“Ядерно-фізичні установки: дослідницький ядерний реактор з “гарячими камерами”, ізохронний циклотрон “У-240” Інституту ядерних досліджень” (м. Київ)

Національна академія наук”;

2) позиції

“Документи педагогіко-психологічного та  історико-культурного напряму 19-20 століття (1850-1917 рр.) Державної науково-педагогічної бібліотеки України (м. Київ)

-“-

Колекція штамів рикетсій та арбовірусів Львівського науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни

МОЗ”

замінити такими позиціями:

“Документи педагогіко-психологічного та історико-культурного напряму 19-20 століття (1850-1917 рр.) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського (м. Київ)

Національна академія наук

Колекція штамів рикетсій та арбовірусів Науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

МОЗ”;

3) позицію

“Банк генетичних ресурсів рослин Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва (Устимівська дослідна станція Глобинського району Полтавської області)

-“-”

замінити такою позицією:

“Банк генетичних ресурсів рослин Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва (з Устимівською дослідною станцією рослинництва)

Національна академія аграрних наук”;

4) позицію

“Національна еталонна база (державні еталони та лінійно-геодезичний полігон) Держстандарту (м. Київ)

Держстандарт”

замінити такою позицією:

“Національна еталонна база (державні еталони та лінійно-геодезичний полігон) Мінекономіки (м. Київ)

Мінекономіки”;

5) виключити такі позиції:

“Колекція стародруків Педагогічного музею України (м. Київ)

Академія педагогічних наук”;

“Науково-дослідний комплекс інтегральної, голограмної та волоконної оптики Науково-дослідного інженерно-впроваджувального центру пріоритетних технологій оптичної техніки “Спецприлад” (на базі ВО “Завод “Арсенал”, м. Київ)

Мінпромполітики”;

6) у графі “Науковий об’єкт”:

в абзаці сьомому слова “Прикарпатського університету імені В. Стефаника” замінити словами “Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника”;

в абзаці восьмому слова “Національного політехнічного університету “Харківський політехнічний інститут” замінити словами “Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, а слова “Балаклійського району” виключити;

в абзаці чотирнадцятому слова “Інституту ботаніки імені М.І. Холодного” замінити словами “Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного”;

в абзаці п’ятнадцятому слова “Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена” замінити словами “Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена”;

в абзаці шістнадцятому слова “Інституту фізіології імені О.О. Богомольця” замінити словами “Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця”;

в абзаці сімнадцятому слова “Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології імені Р.Є. Кавецького” замінити словами “Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького”;

в абзаці вісімнадцятому слова “Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного” замінити словами “Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного”;

в абзаці дев’ятнадцятому слова “Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна” замінити словами “Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна”;

в абзаці двадцять першому слова “Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова” замінити словами “Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова”;

в абзаці двадцять сьомому слова “Львівської наукової бібліотеки імені В. Стефаника” замінити словами “Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника”;

в абзаці тридцять третьому слова “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського” замінити словами “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського”;

в абзаці тридцять сьомому слова “Української академії аграрних наук” замінити словами “Національної академії аграрних наук”;

в абзаці сороковому слова “смт Володарськ-Волинський” замінити словами “смт Хорошів”;

7) у графі “Підпорядкованість”:

в абзаці тридцять третьому слова “Академія медичних наук” замінити словами “Національна академія медичних наук”;

в абзаці тридцять четвертому слова “Українська академія аграрних наук” замінити словами “Національна академія аграрних наук”.

2. Пункти 13-16 додатка до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 472 “Про віднесення наукових об’єктів до таких, що становлять національне надбання” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1623) викласти в такій редакції:

“13. Генетичний фонд деревних, чагарникових, трав’янистих і квіткових рослин Державного дендрологічного парку “Олександрія” (м. Біла Церква Київської області)

Національна академія аграрних наук

14. Банк генетичних ресурсів тварин Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця (с. Чубинське Київської області)

Національна академія аграрних наук

15. Колекція корисних ґрунтових мікроорганізмів для підвищення урожайності сільськогосподарських культур Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва (м. Чернігів)

Національна академія аграрних наук

16. Колекція тварин зоопарку Біосферного заповідника “Асканія-Нова” імені Ф.Е. Фальц-Фейна (смт Асканія-Нова Херсонської області)

Національна академія аграрних наук”.

3. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 р. № 73 “Про віднесення наукових об’єктів до таких, що становлять національне надбання” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 6, ст. 336):

1) у графі “Назва наукового об’єкта”:

у пункті 5 слова “Криворізького технічного університету” замінити словами “Криворізького національного університету”;

у пункті 10 слова “Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка” замінити словами “Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка”;

2) у пункті 16 у графі “Орган, до сфери управління якого належить науковий об’єкт” слово “Мінагрополітики” замінити словом “Держпродспоживслужба”;

3) пункти 7, 11, 14 і 15 викласти в такій редакції:

“7. Колекції інтродуцентів деревних і кущових рослин Національного дендрологічного парку “Софіївка” (м. Умань Черкаської області)

Національна академія наук”;

“11. Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського (м. Київ)

Національна академія наук”;

“14. Магнітодинамічний комплекс державної установи “Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України” (м. Харків)

Національна академія наук

15. Комплекс з вирощування монокристалічних плівок складних оксидів та дослідження їх фізико-хімічних властивостей Науково-виробничого підприємства “Електрон-Карат” - дочірнього підприємства ПрАТ “Концерн-Електрон” (м. Львів)

МОН”.

4. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. № 1241 “Про віднесення наукових об’єктів до таких, що становлять національне надбання” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 38, ст. 2498; 2016 р., № 18, ст. 725) позиції

“Банк моноспецифічних імунодіагностикумів Інституту тваринництва (смт Кулиничі Харківської області)

Українська академія аграрних наук

Колекція клітинних культур для ветеринарної медицини і біотехнології Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини (м. Харків)

-“-

Колекція світового генофонду роду Fagopyrum Mill Науково-дослідного інституту круп’яних культур Подільської державної аграрно-технічної академії (м. Кам’янець-Подільський)

МОН

Пожежно-випробувальний полігон Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки (м. Київ)

МНС”

замінити такими позиціями:

“Банк моноспецифічних імунодіагностикумів Інституту тваринництва (м. Харків)

Національна академія аграрних наук

Колекція клітинних культур для ветеринарної медицини та біотехнології Національного наукового центру “Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини” (м. Харків)

Національна академія аграрних наук

Колекція світового генофонду роду Fagopyrum Mill Науково-дослідного інституту круп’яних культур ім. О. Алексеєвої Подільського державного аграрно-технічного університету (м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області)

Національна академія аграрних наук

Пожежно-випробувальний полігон Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту (м. Київ)

ДСНС”.

5. В абзаці третьому додатка до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 299 “Про віднесення наукових об’єктів до таких, що становлять національне надбання” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 22, ст. 1658):

1) у графі “Назва наукового об’єкта” слова “м. Дніпродзержинськ” замінити словами “м. Кам’янське”;

2) у графі “Орган, до відання або до сфери управління якого належить науковий об’єкт” слово “Мінпаливенерго” замінити словом “Міненерго”.

6. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від  27 грудня 2006 р. № 665 “Про віднесення наукових об’єктів до таких, що становлять національне надбання” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 1, ст. 49):

1) у графі “Найменування наукового об’єкта”:

у пункті 4 слова “Інституту проблем машинобудування імені А.М. Підгорного” замінити словами “Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного”;

у пункті 6 слова “Інституту радіофізики та електроніки імені О.Я. Усикова” замінити словами “Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова”;

у пункті 7 слова “Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона” замінити словами “ Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона”;

у пункті 11 слова “ВАТ “Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування” замінити словами “АТ “Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування”;

2) у графі “Найменування органу, до сфери управління або до відання якого належить науковий об’єкт”:

у пункті 11 слово “Мінпромполітики” замінити словом “МОН”;

у пункті 13 слово “Мінпаливенерго” замінити словом “Міненерго”.

7. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України  від 22 жовтня 2008 р. № 1345 “Про віднесення наукових об’єктів до таких, що становлять національне надбання” у графі “Найменування органу, до сфери управління якого належить або до відання якого віднесено науковий об’єкт” в абзаці шостому слова “Українська академія аграрних наук” замінити словами “Національна академія аграрних наук”.

8. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України  від 3 вересня 2009 р. № 1038 “Про віднесення наукових об’єктів до таких, що становлять національне надбання”:

1) пункти 1 і 4 викласти в такій редакції:

“1. Колекція штамів мікроорганізмів та ліній рослин для харчової та сільськогосподарської біотехнології Державної установи “Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України” (м. Київ)

Національна академія наук”;

“4. Фонд видань, випущених у XIX столітті, з сільськогосподарської тематики Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки  (м. Київ)

Національна академія аграрних наук”;

2) у пункті 2 у графі “Найменування органу, до сфери управління якого належить або до відання якого віднесено науковий об’єкт” слова “Українська академія агарних наук” замінити словами “Національна академія аграрних наук”.

9. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 650 “Про віднесення наукових об’єктів до таких, що становлять національне надбання” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 69, ст. 2544) у графі “Найменування наукового об’єкта”:

1) у пункті 5 слова “Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного” замінити словами “Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного”;

2) у пункті 10 слова “м. Дніпропетровськ” замінити словами “м. Дніпро”.

10. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України  від 28 січня 2015 р. № 59 “Про віднесення наукових об’єктів до таких, що становлять національне надбання” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 9, ст. 246) у графі “Найменування наукового об’єкта” в абзаці третьому слова “Інститут біохімії імені О.В. Палладіна” замінити словами “Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна”.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -