<<
>>

ПОСТАНОВА від 10 листопада 2021 р. № 1209 "Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води у зв’язку із зміною ціни природного газу". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 23.11.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 листопада 2021 р. № 1209

Київ

Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води у зв’язку із зміною ціни природного газу

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Установити що:

механізм зміни теплопостачальною організацією (виконавцем послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води) розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води у зв’язку із щомісячною зміною ціни природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника) застосовується до споживачів теплової енергії, послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води (крім населення, бюджетних установ, релігійних організацій) з урахуванням диференціації тарифів, що визначається згідно з Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 62, ст. 2472; 2019 р., № 30, ст. 1069);

зміна розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води споживачам (крім населення, бюджетних установ, релігійних організацій) у зв’язку із щомісячною зміною ціни природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника) починаючи із нарахувань за жовтень 2021 р. відображається щомісяця у платіжних документах зазначених споживачів, надісланих у місяці, що настає за розрахунковим періодом;

про прийняте рішення щодо зміни розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води споживачам (крім населення, бюджетних установ, релігійних організацій) теплопостачальна організація (виконавець послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води) інформує шляхом розміщення на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на власному веб-сайті інформаційного повідомлення з наведенням відповідних обґрунтувань.

Прем'єр-міністр України

Д.

ШМИГАЛЬ

Інд. 37


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 10 листопада 2021 р. № 1209

ЗМІНИ,

що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У Правилах користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1198 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 77, ст. 2852; 2020 р., № 2, ст. 83):

1) абзац шостий пункту 35 виключити;

2) пункт 36 доповнити абзацом такого змісту:

“змінювати розмір нарахувань за теплову енергію у зв’язку із щомісячною зміною ціни природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії для потреб відповідної категорії споживачів, згідно з вимогами цих Правил.”;

3) пункт 39 доповнити абзацом такого змісту:

“на зміну розміру нарахувань за теплову енергію у зв’язку із щомісячною зміною для теплопостачальної організації ціни природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії, згідно з вимогами цих Правил.”;

4) назву розділу “Особливості нарахування (визначення) плати за теплову енергію для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу для теплопостачальної організації” викласти в такій редакції:

“Особливості нарахування (визначення) плати за теплову енергію у зв’язку із щомісячною зміною ціни природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії для потреб відповідної категорії споживачів”;

5) у пункті 47:

в абзаці першому:

після слів “У разі” доповнити словом “щомісячної”;

слова “протягом опалювального сезону” замінити словами “згідно з умовами договору постачання природного газу”;

слова “може прийняти рішення щодо зміни розміру нарахувань за спожиту теплову енергію для споживачів” замінити словами “змінює розмір нарахувань за спожиту теплову енергію для відповідної категорії споживачів теплової енергії”;

в абзаці другому слова “опалювального сезону, є нижчою” замінити словами “є відмінною (більшою або меншою)”;

слова “що врахована” замінити словом “врахованої”;

після слів “уповноваженими органами” доповнити словами “для відповідної категорії споживачів”;

6) у пункті 48:

абзаци другий - четвертий підпункту 2 викласти в такій редакції:

“де Вп - перерахована планована вартість одиниці теплової енергії (з урахуванням прибутку), на основі якої встановлено тарифи для відповідної категорії споживачів (з урахуванням диференціації таких тарифів), що враховує перераховану вартість природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), що визначена для відповідного місяця, за незмінних інших складових тарифу;

Вт - планована вартість одиниці теплової енергії (з урахуванням прибутку) для відповідної категорії споживачів відповідно до встановлених уповноваженими органами тарифів (з урахуванням диференціації таких тарифів).

Сума перерахунку (різниця в нарахуваннях) для споживача (С) визначається за такою формулою:

С = (К - 1) × П,”;

7) у пункті 49:

абзац перший після слів “Різниця в нарахуваннях” доповнити словами “(від’ємне значення)”;

абзац другий після слів “сума перерахунку” доповнити словами “(від’ємне значення)”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі коли різниця в нарахуваннях має додатнє значення, отримана сума виставляться до оплати споживачеві у відповідному місяці перерахунку.”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 830 “Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 71, ст. 2507) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2021 р. № 1022:

1) у Правилах надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених зазначеною постановою:

пункт 42 доповнити підпунктом 15 такого змісту:

“15) на зміну розміру нарахувань за послугу з постачання теплової енергії у зв’язку із щомісячною зміною для виконавця ціни природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії та надання послуги з постачання теплової енергії згідно з вимогами цих Правил.”;

пункт 48 доповнити підпунктом 16 такого змісту:

“16) змінити розмір нарахувань за послугу з постачання теплової енергії у зв’язку із щомісячною зміною ціни природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії та надання послуги з постачання теплової енергії відповідній категорії споживачів, згідно з вимогами цих Правил.”;

доповнити Правила розділом такого змісту:

Особливості нарахування (визначення) плати за послугу з постачання теплової енергії у зв’язку із щомісячною зміною ціни природного газу, що використовується для надання послуги відповідній категорії споживачів

59. У разі щомісячної зміни для виконавця протягом опалювального періоду згідно із умовами договору постачання природного газу ціни природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), що використовується для виробництва теплової енергії та надання послуги з постачання теплової енергії, виконавець змінює розмір нарахувань за послугу з постачання теплової енергії для відповідної категорії споживачів.

Підставою для зміни розміру нарахувань за послугу з постачання теплової енергії є умова, коли ціна природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), придбаного виконавцем у відповідному місяці опалювального періоду, є відмінною (більшою або меншою) від ціни природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), врахованої у структурі тарифу на теплову енергію та відповідно тарифу на послугу з постачання теплової енергії, встановлених уповноваженими органами для відповідної категорії споживачів.

60. Для зміни розміру нарахувань за послугу з постачання теплової енергії виконавець:

1) визначає у відповідному місяці вартість природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника);

2) перераховує вартість теплової енергії для відповідної категорії споживачів з урахуванням коефіцієнта перерахунку (К), що визначається за такою формулою:

де   Вп - перерахована планована вартість одиниці теплової енергії (з урахуванням прибутку), на основі якої встановлено тарифи для відповідної категорії споживачів (з урахуванням диференціації таких тарифів), що враховує перераховану вартість природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), що визначена для відповідного місяця опалювального періоду, за незмінних інших складових тарифу;

Вт - планована вартість одиниці теплової енергії (з урахуванням прибутку) для відповідної категорії споживачів відповідно до встановлених уповноваженими органами тарифів (з урахуванням диференціації таких тарифів);

3) перераховує вартість послуги з постачання теплової енергії для відповідної категорії споживачів з урахуванням перерахованої вартості теплової енергії, що враховує перераховану вартість природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), що визначена для відповідного місяця опалювального періоду, за незмінних інших складових тарифу.

Для перерахунку вартості послуги з постачання теплової енергії застосовується коефіцієнт перерахунку (К), що визначається за такою формулою:

де   Вп - перерахована планована вартість одиниці послуги з постачання теплової енергії (з урахуванням прибутку), на основі якої встановлено тарифи для відповідної категорії споживачів (з урахуванням диференціації таких тарифів), що враховує перераховану вартість теплової енергії, за незмінних інших складових тарифу;

Вт - планована вартість одиниці послуги з постачання теплової енергії (з урахуванням прибутку) для відповідної категорії споживачів відповідно до встановлених уповноваженими органами тарифів (з урахуванням диференціації таких тарифів).

Сума перерахунку (різниця в нарахуваннях) для споживача (С) визначається за такою формулою:

С = (К - 1) × П,

де   К - коефіцієнт перерахунку;

П - плата за послугу з постачання теплової енергії, визначена у відповідному місяці згідно з діючими тарифами на зазначену послугу.

У разі оплати послуги з постачання теплової енергії за двоставковими тарифами перерахунку підлягає умовно-змінна частина тарифу.

61. Різниця в нарахуваннях (від’ємне значення) спрямовується на оплату майбутніх платежів, крім випадку припинення дії договору із споживачем.

За наявності у споживача заборгованості за спожиту послугу з постачання теплової енергії сума перерахунку (від’ємне значення) зараховується в рахунок погашення існуючої заборгованості споживача відповідно до черговості її виникнення.

У разі коли різниця в нарахуваннях має додатнє значення, отримана сума виставляться до оплати споживачеві у відповідному місяці перерахунку.”;

2) у Типовому індивідуальному договорі про надання послуги з постачання теплової енергії, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 40 доповнити підпунктом 14 такого змісту:

“14) на зміну розміру нарахувань за послугу з постачання теплової енергії у зв’язку із щомісячною зміною для виконавця ціни природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії та надання послуги з постачання теплової енергії.”;

пункт 43 доповнити підпунктом 14 такого змісту:

“14) змінити розмір нарахувань за послугу з постачання теплової енергії у зв’язку із щомісячною зміною ціни природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії та надання послуги з постачання теплової енергії відповідній категорії споживачів, згідно з вимогами Правил надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 830.”;

3) у Типовому індивідуальному договорі про надання послуги з постачання теплової енергії з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 40 доповнити підпунктом 14 такого змісту:

“14) на зміну розміру нарахувань за послугу з постачання теплової енергії у зв’язку із щомісячною зміною для виконавця ціни природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії та надання послуги з постачання теплової енергії.”;

пункт 43 доповнити підпунктом 19 такого змісту:

“19) змінити розмір нарахувань за послугу з постачання теплової енергії у зв’язку із щомісячною зміною ціни природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії та надання послуги з постачання теплової енергії відповідній категорії споживачів, згідно з вимогами Правил надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 830.”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1182 “Про затвердження Правил надання послуги з постачання гарячої води та типових договорів про надання послуги з постачання гарячої води” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 14, ст. 550) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2021 р. № 1023:

1) у Правилах надання послуги з постачання гарячої води, затверджених зазначеною постановою:

пункт 43 доповнити підпунктом 15 такого змісту:

“15) на зміну розміру нарахувань за послугу з постачання гарячої води у зв’язку із щомісячною зміною для виконавця ціни природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії та надання послуги з постачання гарячої води за вимогами цих Правил.”;

пункт 48 доповнити підпунктом 16 такого змісту:

“16) змінити розмір нарахувань за послугу з постачання гарячої води у зв’язку із щомісячною зміною ціни природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії та надання послуги з постачання гарячої води відповідній категорії споживачів, згідно з вимогами цих Правил.”;

доповнити Правила розділом такого змісту:

Особливості нарахування (визначення) плати за послугу з постачання гарячої води у зв’язку із щомісячною зміною ціни природного газу, що використовується для надання послуги відповідній категорії споживачів

59. У разі щомісячної зміни протягом строку дії тарифів на послугу з постачання гарячої води для виконавця такої послуги згідно із умовами договору постачання природного газу ціни природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), що використовується для виробництва теплової енергії та надання послуги з постачання гарячої води, виконавець змінює розмір нарахувань за послугу з постачання гарячої води для відповідної категорії споживачів.

Підставою для зміни розміру нарахувань за послугу з постачання гарячої води є умова, коли ціна природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), придбаного виконавцем у відповідному місяці, є відмінною (більшою або меншою) від ціни природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), врахованої у структурі тарифу на теплову енергію та тарифу на послугу з постачання гарячої води, встановлених уповноваженими органами для відповідної категорії споживачів.

60. Для зміни розміру нарахувань за послугу з постачання гарячої води виконавець:

1) визначає у відповідному місяці вартість природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника);

2) перераховує вартість теплової енергії для відповідної категорії споживачів з урахуванням коефіцієнта перерахунку (К), що визначається за такою формулою:

де   Вп - перерахована планована вартість одиниці теплової енергії (з урахуванням прибутку), на основі якої встановлено тарифи для відповідної категорії споживачів (з урахуванням диференціації таких тарифів), що враховує перераховану вартість природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), що визначена для відповідного місяця, за незмінних інших складових тарифу;

Вт - планована вартість одиниці теплової енергії (з урахуванням прибутку) для відповідної категорії споживачів відповідно до встановлених уповноваженими органами тарифів (з урахуванням диференціації таких тарифів);

3) перераховує вартість послуги з постачання гарячої води для відповідної категорії споживачів з урахуванням перерахованої вартості теплової енергії, що враховує перераховану вартість природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), що визначена для відповідного місяця, за незмінних інших складових тарифу.

Для перерахунку вартості послуги з постачання гарячої води застосовується коефіцієнт перерахунку (К), що визначається за такою формулою:

де   Вп - перерахована планована вартість одиниці послуги з постачання гарячої води (з урахуванням прибутку), на основі якої встановлено тарифи для відповідної категорії споживачів (з урахуванням диференціації таких тарифів), що враховує перераховану вартість теплової енергії, за незмінних інших складових тарифу;

Вт - планована вартість одиниці послуги з постачання гарячої води (з урахуванням прибутку) для відповідної категорії споживачів відповідно до встановлених уповноваженими органами тарифів (з урахуванням диференціації таких тарифів).

Сума перерахунку (різниця в нарахуваннях) для споживача (С) визначається за такою формулою:

С = (К - 1) × П,

де   К - коефіцієнт перерахунку;

П - плата за послугу з постачання гарячої води, визначена у відповідному місяці згідно з діючими тарифами на зазначену послугу.

У разі оплати послуги з постачання гарячої води за двоставковими тарифами перерахунку підлягає умовно-змінна частина тарифу.

61. Різниця в нарахуваннях (від’ємне значення) спрямовується на оплату майбутніх платежів, крім випадку припинення дії договору із споживачем.

За наявності у споживача заборгованості за спожиту послугу з постачання гарячої води сума перерахунку (від’ємне значення) зараховується в рахунок погашення існуючої заборгованості споживача відповідно до черговості її виникнення.

У разі коли різниця в нарахуваннях має додатнє значення, отримана сума виставляться до оплати споживачеві у відповідному місяці перерахунку.”;

2) у Типовому індивідуальному договорі про надання послуги з постачання гарячої води, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 40 доповнити підпунктом 14 такого змісту:

“14) на зміну розміру нарахувань за послугу з постачання гарячої води у зв’язку із щомісячною зміною для виконавця ціни природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії та надання послуги з постачання гарячої води.”;

пункт 43 доповнити підпунктом 14 такого змісту:

“14) змінити розмір нарахувань за послугу з постачання гарячої води у зв’язку із щомісячною зміною ціни природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії та надання послуги з постачання гарячої води відповідній категорії споживачів, згідно з вимогами Правил надання послуги з постачання гарячої води, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1182.”;

3) у Типовому індивідуальному договорі про надання послуги з постачання гарячої води з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 39 доповнити підпунктом 14 такого змісту:

“14) на зміну розміру нарахувань за послугу з постачання гарячої води у зв’язку із щомісячною зміною для виконавця ціни природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії та надання послуги з постачання гарячої води.”;

пункт 42 доповнити підпунктом 19 такого змісту:

“19) змінити розмір нарахувань за послугу з постачання гарячої води у зв’язку із щомісячною зміною ціни природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії та надання послуги з постачання гарячої води відповідній категорії споживачів, згідно з вимогами Правил надання послуги з постачання гарячої води, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1182.”.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 23.11.2021 — № 225

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -